Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

14.2.2019 o 14:53 hod.

JUDr.

Miroslav Lajčák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:53 - 14:54 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Minister Pompeo počas našich rozhovorov aj počas prijatia u predsedu vlády opakovane zdôrazňoval obrovský záujem Spojených štátov a tejto administratívy práve na férovej súťaži. Pravdou je, že v tom čase, keď o tom hovoril, tak mal na mysli Čínu a jej obchodné praktiky. My sme zdôrazňovali, že to isté očakávame aj vo vzťahu k vzťahom medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou.
Spojené štáty sú presvedčené, že filozofia, ktorú oni presadzujú dnes v medzinárodných ekonomických vzťahoch, je založená na férovosti. Majú pocit, že doterajší systém bol voči nim neférový. My apelujeme na to, aby sme rešpektovali pravidlá, aby sme rešpektovali dohody, a zdôrazňujeme, že sme vždy pripravení rokovať, ale neradi by sme boli konfrontovaní s rozhodnutiami, ktoré sa nás dotýkajú a o ktorých sme neboli konzultovaní vopred.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:51 - 14:52 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, zopakujem, že išlo o prvú návštevu ministra zahraničných vecí Spojených štátov na Slovensku po dvadsiatich rokoch, kedy nás v novembri 1999 navštívila vtedajšia ministerka Madeleine Albright. Počas môjho rokovania s ministrom Pompeom sme prerokovali bilaterálne otázky s dôrazom na spoluprácu v oblasti obrany, ale aj hospodárstva, rovnako tak aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické témy. Informoval som ho o prioritách nášho predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Využil som stretnutie aj na zdôraznenie dôležitosti a praktického významu transatlantického partnerstva a tiež na prezentovanie postojov Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie k viacerým regionálnym i globálnym otázkam.
Sústredili sme sa na západný Balkán, kde sme hovorili o dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Hovoril som o ako o mojom videní v Bosne a Hercegovine. Diskutovali sme o ďalších aktuálnych témach, ako je Ukrajina, Rusko, Čína, Venezuela, ale tiež sme sa venovali aktuálnemu dianiu na Strednom a Blízkom východe a tiež na Kórejskom polostrove.
Počas rokovaní s mojím americkým partnerom sme hovorili aj o negatívnych následkoch amerických colných opatrení. Spojené štáty chcú byť partnerom Slovenska aj Európskej únie. Chceme pracovať v slobodnom a férovom systéme, kde je obchod vzájomný, existuje férová súťaž a obe ekonomiky rastú.
Návšteva potvrdila vysokú úroveň vzájomných vzťahov a spolupráce medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými a potvrdila vysoký kredit, ktorý Slovensko má u kľúčových zahraničných partnerov. Minister Pompeo počas návštevy opakovane ocenil našu krajinu, jej ekonomické výsledky a vyzdvihol ju ako príklad pre ostatných spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:49 - 14:50 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Pán poslanec, zatiaľ som nedospel k pocitu, že ju nemám, a keby som k takému pocitu dospel, tak nemám vo svojom kresle čo hľadať. To mi je úplne jasné.
A v odpovedi na doplňujúcu otázku pána poslanca Klusa som povedal to, čo ma momentálne naozaj trápi, a to je, že Európska únia prechádza dôležitými vnútornými procesmi, z ktorých vyjde iná. A my by sme si nemali myslieť, že naše členstvo v Európskej únii je jazda na kolotoči zadarmo. My musíme naše, naše európske správanie dokazovať nielen na papieri pri prijímaní deklarácií, ale aj pri prijímaní konkrétnych rozhodnutí. A každý raz, keď je Slovensko inde, než je Európska únia alebo než je veľká väčšina členských krajín Európskej únie, tak spochybňujeme naše európske ukotvenie. A to všetko nezostáva nepovšimnuté. A to všetko má dopad politický, ale všímajú si to aj investori, všímajú si to naši partneri v mnohých ďalších oblastiach.
A preto, ak nám záleží na tom, aby Slovensko bolo vnímané ako spoľahlivou krajinou a členskou krajinou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, tak by sme sa mali k tomu prihlásiť nielen verbálne, ale aj konkrétnymi rozhodnutiami. A fakt je, faktom je, že v ostatných týždňoch a mesiacoch bolo viac príležitostí, keď sme to mohli urobiť, a neurobili sme to.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:45 - 14:47 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí sme presvedčení, že ako krajina musíme mať jasno v hodnotovom ukotvení našej zahraničnej politiky, ktorej základ musí byť v súlade s demokratickými hodnotami našich partnerov v Európskej únii.
Názory predstaviteľov jednotlivých politických strán smerom k Európskemu parlamentu nebudem komentovať.
K samotnej problematike Venezuely môžem iba uviesť, že Slovenská republika sa nezúčastnila na inaugurácii Nicolása Madura 10. januára v Caracase a týmto krokom jasne signalizovala, že nepovažuje voľby, v ktorých sa Maduro stal prezidentom krajiny, za legitímne a demokratické.
Slovenská republika ako súčasť Európskej únie a demokratického sveta považuje Národné zhromaždenie na čele s Juanom Quaidóom za legitímny orgán, demokraticky zvolených zástupcov ľudu Venezuely. Slovenská republika v línii s vyhláseniami vysokej komisárky pre zahraničnú politiku a členských krajín Európskej únie považuje mierové a inkluzívne demokratické riešenie k vyhláseniu nových demokratických prezidentských volieb za jedinú udržateľnú cestu zo súčasnej politickej slepej uličky a hlbokej spoločenskej a humanitárnej krízy. Slovenská republika podporuje demokratické riešenie situácie, a to aj prostredníctvom činnosti medzinárodnej kontaktnej skupiny. Z nášho pohľadu medzinárodná kontaktná skupina by nemala mať úlohu mediácie, ale mala by mať za cieľ dosiahnutie politického prechodu k novým voľbám.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí situáciu vo Venezuele vyhodnocuje, pričom samotný akt uznania krokov s tým spojených je suverénnou národnou kompetenciou každého štátu, preto konzultuje zahraničnopolitické a vnútroštátne aspekty tohto kroku.
Odhliadnuc od faktu, že Slovenská republika sa nepripojila k tým členským krajinám Európskej únie, ktoré formálne uznali Juana Quaidóa za dočasného prezidenta Venezuely, Slovenská republika uznáva Národné zhromaždenie a jeho predsedu za demokraticky zvoleného predstaviteľa ľudu Venezuely v rámci ústavných pravidiel.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:36 - 14:36 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Hovorím áno. Nie, táto zmluva nie je vlastne nejakým legislatívnym základom pre tento proces, ale debaty o ďalšom prehlbovaní integrácie o budúcej podobe Európskej únie prebiehajú. Prebiehajú intenzívne práve medzi Francúzskom a Nemeckom. Je jasné smerovanie k prehĺbeniu integrácie tej skupiny, ktorá bude tvoriť jadro.
To, čo zaujíma nás, je, aby ten proces bol intenzívny, to znamená, aby v jadre boli všetky krajiny, ktoré spĺňajú podmienky, a nie tie, ktoré boli do jadra pozvané. A myslím, že viete, na čo teraz narážam.
A o to viac je zásadné, aby Slovensko v týchto chvíľach, v týchto dňoch a mesiacoch vystupovalo a prijímalo rozhodnutia ako európska krajina, aby naša účasť a príslušnosť v tomto jadre nemohla byť nikým spochybnená.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:33 - 14:34 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, podpis Aachenskej zmluvy medzi Francúzskom a Nemeckom som uvítal, a to z viacerých dôvodov. Na jednej strane nadväzuje na Elyzejskú zmluvu z roku 1963, ktorá sa stala symbolom historického zmierenia medzi Francúzskom a Nemeckom v 20. storočí a otvorila tak dvere pre ďalšie napredovanie projektu zjednotenej Európy ako kontinentu mieru, stability a prosperity. Na strane druhej reflektuje výzvy súčasného sveta a v tomto duchu vytyčuje línie pre ďalšiu spoluprácu medzi oboma krajinami.
Francúzsko a Nemecko sú, ako všetci vieme, hnacím motorom Európskej únie a majú záujem prinášať nové impulzy smerom k silnej a akcieschopnej Európe.
Zmluva svojím charakterom prináša potrebný a dôveryhodný model spolupráce. Zahŕňa nielen témy na vysokej úrovni, ako je politická spolupráca, bezpečnosť, ekonomika, ale zameriava sa aj na konkrétne riešenia pre každodenný život občanov, a to prostredníctvom cezhraničných projektov či interakcií v sociálnej a kultúrnej oblasti. Uvedený model spolupráce nemusíme vysvetľovať iba limitovane v tejto konkrétnej bilaterálnej rovine. Mnohými praktickými návrhmi dokáže ponúknuť inšpiráciu a motiváciu aj pre ďalšie členské štáty, a to nielen v rámci národných hraníc, ale napríklad aj diskusie o kľúčových celoeurópskych témach.
K možným obavám je potrebné zmieniť jednu zásadnú skutočnosť. Aachenskú zmluvu musíme vnímať v širšom kontexte európskej spolupráce. Je ním práve Európska únia. A účel Aachenskej zmluvy je s ňou v plnom súlade a v žiadnom prípade ju nechce nahrádzať alebo duplikovať.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:31 - 14:32 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Chcem vás naozaj ubezpečiť, pán poslanec, že nemeškáme. Predkladáme tento lex brexit v správnom čase, pretože po prvé naozaj sme potrebovali dať priestor rokovaniam o prechodnom období. Bolo by to vyjadrenie nejakej nedôvery celému procesu, keby my sme začali už sa pripravovať na tvrdý brexit. Po druhé nemali sme východiská, nemali sme parametre, nevedeli sme, aká bude situácia. Ako som povedal, britská vláda až v januári predložila viaceré konkrétne svoje pozície. A napríklad pokiaľ ide zachovania práv občanov, tak v decembri dala vyhlásenie, že garantuje plný status za podmienky reciprocity.
Čiže my máme teraz super rýchly proces, ale už dva roky vlastne funguje medzirezortná koordinačná skupina pod vedením môjho štátneho tajomníka. Rezorty sú informované a informujú sa priebežne, kvantifikujú možné dopady. Čiže my sme s tým celým rátali, ale prešli sme do tej fázy už legislatívneho procesu vo chvíli, keď ten hard brexit vyzerá byť naozaj reálny.
Materiál bude schválený na úrovni vlády v priebehu februára. Súhlasím s vami a hovorili sme o tom na rokovaní vlády, že predložiť na schôdzu vlády, ktorá začína 26. marca, je už neskoro, teda nie neskoro vecne, ale je to príliš blízko, čiže tá alternatíva, ktorú ste vy spomenuli, ako mimoriadna schôdza Národnej rady, sa javí ako rozumná a zmysluplná, ale, samozrejme, to vyžaduje politické dohody.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:24 - 14:29 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som v mene ministerky vnútra Denisy Sakovej odpovedal na vašu otázku nasledovne.
V súvislosti s neregulovaných odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, ktoré môže nastať k 29. marcu 2019, pristupuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky priebežne k realizácii jednotlivých opatrení spadajúcich do jeho vecnej pôsobnosti. Ide predovšetkým o opatrenia týkajúce sa riešenia pobytu štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú navrhované na základe prísneho dodržiavania princípu reciprocity k postupom Spojeného kráľovstva voči občanom Slovenskej republiky na území Veľkej Británie.
Prípravu legislatívnych opatrení, ako aj doplňujúcich opatrení nelegislatívneho charakteru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje kontinuálne už od roku 2018. Vzhľadom na meniaci sa politický vývoj vo Veľkej Británii, ktorý ovplyvňuje aj charakter procesov odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, najmä pre nás dôležité pobytové práva, by predčasný legislatívny postup nezabezpečil požadovaný účinok.
Z titulu odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov s priamou účinnosťou k 29. marcu 2019. Novela zákona obsahuje predovšetkým podmienky a garancie zachovania pobytových práv pre občanov Veľkej Británie a ich rodinných príslušníkov po riadnom vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, ako aj podmienky týkajúce sa pobytových a cestovných dokladov.
Záujmom Slovenskej republiky zostáva zabezpečenie čo najlepšieho postavenia občanov Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov žijúcich v Spojenom kráľovstve.
V decembri 2018 britská vláda deklarovala záruky zachovania práv občanom Európskej únie vrátane našich občanov na ich území. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky recipročne zabezpečí, aby práva britských občanov a ich rodinných príslušníkov na našom území, ktorých je na Slovensku registrovaných zhruba 2 300, boli naďalej chránené a zachované, vytvorí podmienky na ich plynulú legitimizáciu počas prechodného obdobia.
Keďže politický vývoj na strane Veľkej Británie je naďalej nejasný, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je legislatívne a technicky pripravené na akýkoľvek variant súvisiaci s pobytovým statusom britských občanov a ich rodinných príslušníkov na našom území.
Zároveň deklarujeme prísne dodržanie reciprocity voči vnútroštátnej právnej úprave navrhovanej britskou vládou, ktorá reguluje pobytové práva slovenských občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve a ich rodinných príslušníkov.
Dovoľujem si doplniť informáciu, že 30. januára 2019 vláda Slovenskej republiky schválila "Prípravu vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody - aktuálne priority".
A dovoľte, aby som toto stanovisko ministerstva vnútra rozšíril aj o pohľad vlády, na ktorý ste sa pýtali.
Vláda sa začala pripravovať na tvrdý brexit ešte v priebehu minulého roka. Jednotlivé rezorty postupne riešili substantívne otázky vnútroštátnych opatrení pre prípad tvrdého brexitu naprieč sektorálnymi politikami. Potrebné bolo zaoberať sa nielen postavením občanov, ale aj ďalšími oblasťami, ako je napríklad doprava, sociálne zabezpečenie, uznávanie kvalifikácie, policajná a justičná spolupráca, hospodárske a finančné dopady a podobne. Mnohé z krízových opatrení bolo potrebné koordinovať na úrovni Európskej únie, resp. v spolupráci s Európskom komisiou. Taktiež prebehla intenzívna komunikácia s britskými orgánmi, ktoré sprístupnili viaceré pozičné dokumenty najmä v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti až v priebehu januára 2019. Novely príslušných zákonov začali byť pripravované v rovnakom, resp. v porovnateľom čase ako v iných členských štátoch EÚ, napríklad v Holandsku či Francúzsku. V mnohých štátoch prebieha zrýchlené legislatívne konanie. V niektorých štátoch, kde je to ústavnoprávne možné, bola na prijatí ďalšej legislatívy splnomocnená exekutíva, vláda a respektíve príslušní ministri, ktorá ešte len operatívne prijme konkrétne opatrenia v závislosti od ďalšieho vývoja na britskej strane.
Pokiaľ ide o Českú republiku, lex brexit musí byť ešte schválený v senáte, pričom sa predpokladá koniec februára, začiatok marca, čo je porovnateľné s odhadovaným časovým rámcom schvaľovacieho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ako vidno, každý členský štát má do istej miery špecifické podmienky pre vnútroštátne opatrenia. Podstatné však je, aby príslušná legislatíva nadobudla účinnosť ku dňu tvrdého brexitu, to znamená k 30. marcu 2019, čo bude v zmysle platnej právnej úpravy legislatívneho procesu Slovenskej republiky možné bezproblémovo naplniť.
Z uvedeného vyplýva, že postup Slovenskej republiky je štandardný a porovnateľný s inými členskými štátmi EÚ, keďže všetka potrebná legislatíva bude v rozhodujúcom čase platná a účinná tak, aby nevzniklo právne vákuum.
Pre úplnosť uvádzam, že jednotlivé novely príslušných zákonov Slovenskej republiky sú v gescii vecne príslušných ministerstiev s tým, že konečným spracovateľom lex brexit je Úrad vlády Slovenskej republiky. K dnešnému dňu boli zo strany rezortov predložené všetky novelizácie príslušných zákonov a budú predložené do ďalšieho legislatívneho procesu.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:54 - 14:57 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za vašu otázku. Aj keď by ste sa k problematike obchodnej dohody mohli obrátiť skôr na ministra hospodárstva, odpoviem vám z pohľadu nášho rezortu.
V prvom rade treba zdôrazniť, že dohoda je jasným signálom, že dve významné ekonomiky sveta vidia budúcnosť v rozvoji obchodu a vzájomných vzťahov, a nie v protekcionizme. Takéto obchodné dohody sú veľmi dôležité aj pre Slovensko s jeho mimoriadne otvorenou a proexportne orientovanou ekonomikou. Demonštruje tiež oddanosť Slovenskej republiky ideálom multilaterálnej spolupráce.
Dohoda o voľnom obchode s Japonskom predstavuje najväčšiu zónu voľného obchodu na svete o sile 635 mil. ľudí a skoro tretiny svetového HDP. Japonsko je aj zo Slovenského pohľadu dôležitým obchodným partnerom, je na 13. mieste a rovnako tak investorom. Za všetky spomeniem len japonskú spoločnosť Minebea, ktorá minulé leto otvorila v Košiciach svoj najmodernejší európsky závod. Podľa údajov Európskej komisie exportuje do Japonska 201 slovenských spoločností a od exportu Európskej únie do Japonska závisí v Slovenskej republike vyše 4 300 pracovných miest. Od Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Japonskom možno očakávať najmä to, že európske, a teda aj slovenské spoločnosti získajú nielen výhody z odstránenia taríf, ale najmä zo zjednodušenia procedúr. Ide najmä o potravinárske komodity, v ktorých sa Európska únia a aj Slovenská republika chce a môže presadiť, napr. syry, alkoholické nápoje, mäso. Otvára sa aj priestor v sektore služieb, napr. finančné služby, e-commerce, telekomunikácie, doprava, ktoré môžu byť poskytnuté v rámci verejného obstarávania pre veľké japonské mestá.
Odbúranie obchodných prekážok sa prejaví aj v automobilovom priemysle. Po novom už nebude potrebné napríklad duplicitné testovanie technických prvokov automobilov. V praxi to bude znamenať, že autá vyrobené na Slovensku, resp. v Európskej únii podľa platných európskych regulácií už nebudú opätovne prechádzať testami či certifikáciou v Japonsku a naopak. Výsledkom bude výrazná úspora času a zľahčený export vozidiel. Práve automobily sú najvyvážanejšou komoditou zo Slovenska na Japonský trh, predstavujú 60,8 % z nášho celkového exportu. To by mohlo pomôcť slovenskému negatívnemu saldu obchodnej bilancie, keď napríklad za prvých 10 mesiacov minulého roka náš export predstavoval 112,8 mil. eur a náš import 385,8 milióna eur, a to aj vzhľadom na dobrú pozíciu vozidiel koncernu Volkswagen na japonskom trhu. Jedná sa hlavne o vozidlá Touareg, Up! a Porsche Cayenne, ktoré predstavujú 75 % vývozu koncernu Volkswagen do Japonska.
Okrem automobilového priemyslu by mali nové podmienky pozitívne vplývať aj na diverzifikáciu exportu slovenských výrobkov do Japonska, najmä v spotrebnom priemysle, ako je sklo, obuv, oblečenie a podobne. Dohoda pomôže zvýšiť export, ale, samozrejme, na druhej strane uľahčí aj dovoz kvalitných japonských produktov. V Japonsku máme dlhodobo náš zastupiteľský úrad aj s ekonomickým diplomatom a využijem..., verím, že využijeme potenciál novej dohody. Zaujíma ma to aj čisto z osobného hľadiska, keďže som v Japonsku pôsobil ako veľvyslanec.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2018 15:07 - 15:10 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem v prvom rade poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili do dnešnej rozpravy a prejavili záujem o zahraničnú a európsku politiku Slovenskej republiky. Ten sumár názorov, ktoré tu boli prezentované je komplexný, tak ako je komplexná dnešná zahraničná politika a prelieva sa aj do politiky vnútornej.
Otázky na mňa adresoval iba pán poslanec Klus, ale zobral to od podlahy. Ja som si ich zapísal 21. Veľmi rád vám na ne zodpoviem, ale keby som to chcel robiť tu a teraz, tak by som potreboval minimálne hodinu. Čiže verím, že sa dohodneme, že si to vyriešime samostatne. (Reakcia z pléna.)
Inak si naozaj vážim všetky pozitívne vyjadrenia na adresu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Inak s ostatnými názormi polemizovať, samozrejme, nebudem. Máte mať právo svoje názory. Mne by len záležalo na tom, aby to boli názory informované a postavené na faktoch, lebo v opačnom prípade naozaj sa tu dehonestuje Národná rada Slovenskej republiky vystúpeniami typu, ktoré predviedla pani poslankyňa Grausová, pretože hovorila o niečom, čo neexistuje. A chcem len jednoznačne povedať, že nikto za Slovensko Marakéšsku deklaráciu nepodpísal, nikto v Marakéši nebol, nikto slovenský národ nezradil. Ja som si ju prečítal - na rozdiel od pani Grausovej - a žiadnych 800 euro som tam nenašiel. Ministerstvo zahraničných vecí dalo vyjadrenie pre médiá, aby sme sa od toho, od týchto nezmyslov, ktoré tu niekto šíri, dištancovali, zverejnili ich iba Hospodárske noviny, takže aj preto sme ich dali na našu facebookovú stránku.
Inak naozaj tá potreba informovanosti je dôležitejšia než kedykoľvek predtým, pretože vstupujeme do veľmi dôležitých rokovaní - finálna fáza rokovania o brexite, začiatok rokovaní o novom európskom rozpočte.
Tu by som chcel povedať len jednu vec. Napriek tomu, že vlastne máme za sebou len prvý výkop, a ten návrh komisia predstavila 2. mája, jedna vec je jasná, Slovensko zostane čistým poberateľom príspevkov z európskeho rozpočtu, ale tie nožnice medzi tou obálkou, ktorá prichádza z Bruselu k nám a ktorá ide od nás do Bruselu, sa zatvárajú, čo je dobré, lebo vlastne to je zmysel kohéznej
politiky, vyrovnávať rozdiely medzi členskými krajinami. My sme mali sedem rokov dobrý ekonomický rast, naše HDP sa približuje k európskemu priemeru, čo je, samozrejme, sa to odrazí aj v tom, aká bude tá celková finančná obálka.
Na záver chcem vás všetkých ubezpečiť, že ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí je pripravené s kýmkoľvek z vás sa detailne odborne rozprávať na ktorúkoľvek zahraničnopolitickú alebo európsku tému, ste vítaní na pôde ministerstva a chcem vás ubezpečiť, že pokiaľ, kým budem stáť na čele tohto rezortu, budem robiť všetko preto, aby naša zahraničná a európska politika bola predvídateľná, dôveryhodná, čitateľná, aby sme zaujímali pozície, ktoré sú založené na rešpekte voči medzinárodnému právu, našich medzinárodných záväzkov, a že budem mať vždy na prvom mieste záujmy Slovenskej republiky a jej občanov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis