Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 12:54 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:54 - 12:55 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, ja musím povedať, že mne sa to celkom páčilo, ten váš prejav. Trošku, možno na môj vkus trošku také príliš akademické to bolo. Ale je vidno, že absencia Matoviča vášmu klubu prospieva. Jednu, jednu takú malú výčitku by som si dovolil voči vám. Vy ste povedali, že Európska únia teda žiada od nás, od Slovenskej republiky, revíziu výdavkov štátneho rozpočtu. V tomto s vami musím nesúhlasiť. My predsa revíziu výdavkov štátneho rozpočtu vieme spraviť aj bez tej Európskej únie. Je to na nás, je to na politikoch, je to na tých, ktorí proste, ľudia, ktorým zverili tú zodpovednosť za výkon všetkých možných verejných funkcií, aby naozaj s tými rozpočtami – v tomto prípade so štátnym rozpočtom – narábali zodpovedne a so zodpovednosťou najmä voči budúcim generáciám a nepotrebujeme na to Európsku úniu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 11:55 - 11:56 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega Jurzyca, ja len takú technickú poznámku k vášmu vystúpeniu. Vy ste povedali "krajina", ja poviem "Slovensko". Povedali ste, že teda Slovensko sa zadlžuje a Slovensko nevie vracať dlhy. Pravda je však taká, že nie Slovensko, ale politici, politici zadlžujú Slovensko a politici nedokážu robiť takú zodpovednú hospodársku politiku, aby dokázali tie dlhy potom následne aj odstrániť. Všetky vlády od roku 1993 verejný dlh len a len zvyšovali. Všetky vlády, všetci politici. Čiže treba jasne povedať, pán poslanec, ja s vami v tom, čo ste povedali, súhlasím, ale treba jasne povedať, že všetci politici od ´93. dlh iba navyšovali a nenašla sa ani jedna vláda, ktorá by dlh znížila. A dnes, dnes ideme rozprávať o tom, že ho chceme navýšiť ešte rapídnym spôsobom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:41 - 18:43 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, pán poslanec Baránik, áno, tu je možné skúmať okolností prvej slovenskej štátnosti, ale nie z pohľadu trestnoprávneho. Skúste Poliakom alebo Maďarom navrhnúť, aby sa pozreli na svoju históriu z pohľadu trestnoprávneho, ako dopadnete. Skúste, skúste v Izraeli navrhnúť, aby sa z trestnoprávneho pohľadu skúmalo, že či to bolo všetko v poriadku so vznikom štátu Izrael, keď sme už pri tom.
Na o čo sa týka, pán poslanec Baránik, čo sa týka toho prípadu s tým odsúdením na pokutu 300 eur, to bol jednoducho, to bolo jednoducho facka, pľuvanie všetkých ľuďom, ktorí mali záujem niečo spraviť pre, pre ochranu verejných zdrojov, pre boj proti korupcii. Naši zamestnanci poskytli maximálnu súčinnosť či Úradu boja proti korupcii, či prokuratúre, proste všetkým orgánom činným v trestnom konaní a odmenou bol ten smiešny rozsudok, samozrejme, sudcovia môžu rozhodnúť, ako chcú, prokuratúra na to nemá dosah, ale to, že prokuratúra zaujala absolútne pasívny postoj, nevyužila svoje právo, neodvolala sa voči rozsudku a tento rozsudok bol nakoniec právoplatný, a my sme prekazili kšeft za 1 400-tisíc a páchateľ dostal 300 eurovú pokutu, to je, to je absolútny výsmech, to je demotivácia, demotivácia každého jedného človeka, ktorý by chcel niečo v tejto veci ďalej robiť.
A poviem vám, že dnes už by ste na úrade nenašli nikoho takého aktívneho a iniciatívneho, ktorý by povedal, chcem ísť do toho s prokuratúrou, lebo každý si povie, načo s nimi do toho pôjdem, keď v konečnom dôsledku im ten stav vyhovuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20. 6. 2017 18:25 - 18:35 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, pán politicky dosadený a ovládaný generálny prokurátor, ja nebudem riešiť túto príležitosť z pohľadu politiky, ale z pohľadu vecných otázok na správu o činnosti Generálnej prokuratúry za rok 2016, otázok, na ktoré na mnohé z nich nevedel odpovedať váš námestník Šufliarsky, ktorého ste poslali na výbor pre obranu a bezpečnosť. Poslali ste ho tam aj minulý rok, poslali ste ho aj tento rok, to znamená, ja to z vašej strany vnímam, pán generálny prokurátor, ako snahu sa vyhnúť otázkam a požadovaným odpovediam na výbore, tak, žiaľ, bude to musieť zaznieť priamo tu v pléne. Prvá taká technická otázka z vašej správy sa týka oprávnenosti nákladov spojených s projektom OPIS na Generálnej prokuratúre, pretože vy sa vo vašej správe obmedzujete len na suché konštatovanie, len na suché konštatovanie, že na zabezpečenie tohto absolútne nezmyselného projektu, pred chvíľkou tu bol ešte kolega Baška, ktorý ako župan v Trenčianskom kraji jediný tento projekt nespustil, a to bolo podľa mňa z jeho strany vtedy obrovské víťazstvo, tak u vás na Generálnej prokuratúre len na udržanie na jeden rok na tento projekt ste vyložili 470-tisíc eur. Nič bližšie, žiadne bližšie informácie k tomu, ako ste minuli pol milióna eur na projekt, ktorý, áno, ktorý má vysoké odhadované udržiavacie náklady, ale ktoré po pár krokoch alebo pár kolách rokovania, napríklad u nás v Banskobystrickom samosprávnom kraji boli znížené na zlomok pôvodnej požadovanej ceny.
Na túto otázku nevedel vás, nevedel váš námestník odpovedať, preto sa to pýtam vás. Ďalej sa vás, ďalej sa vás chcem spýtať na to, že ako ste na Generálnej prokuratúre použili 2 mil. eur, o ktoré ste navýšili rozpočet na kapitálové výdavky, pretože znova vo vašej správe je len konštatované, že áno, ministerstvo financií vám umožnilo prekročiť tento prvok o 2 mi. eur. Ja sa pýtam, na čo, pýtam sa na čo, za akým účelom, čo z toho majú občania Slovenskej republiky, akým spôsobom to skvalitní prácu Generálnej prokuratúry a dohľad nad zákonom a všetky tie úlohy, ktoré teda zo zákona máte plniť. Znova otázka, znova otázka, na ktorú váš námestník na výbore nevedel odpovedať.
Potom sa chcem spýtať ďalej na časť vašej správy, ktorá sa týka kriminality cudzincov, lebo to tu nikto z kolegov zatiaľ nespomenul a je to podľa mňa veľmi zaujímavá vec, kde v bode 5.1. Stav a vývoj kriminality cudzincov píšete úplne jasne, oproti roku 2015 sa v roku 2016 zvýšil počet obvinených cudzincov, počet obžalovaných cudzincov aj počet odsúdených cudzincov. To znamená, kriminalita cudzincov na Slovensku v Slovenskej republike rastie. Akým spôsobom sa Generálna prokuratúra chce s týmto fenoménom negatívnym vysporiadať a ako, ako chcete, ja neviem, s ministerstvom vnútra alebo s kým spolupracovať na tom, aby sme zabránili alebo vy aby ste zabránili ďalšiemu nárastu páchania trestnej činnosti zo strany cudzincov v Slovenskej republike?
No a posledná taká otázka priamo z vašej správy je veľmi, povedal by som, závažná alebo možno najzávažnejšia. Budem citovať stranu 35 druhý odstavec vašej správy:
"De lege ferenda na účely boja proti extrémizmu považujeme za nevyhnutné vytvorenie zákonných definícií právnych pojmov ako extrémizmus, holokaust, fašizmus a fašistická ideológia, komunizmus, komunistická ideológia, apartheid a prijatie právnej normy odsudzujúcej Slovenský štát a jeho formu vlády obdobne ako zákon Národnej rady o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému."
Chcem sa spýtať, že či ste kompletný. Či ste na tej Generálnej prokuratúre naozaj kompletní? Vy nemáte ani trošku hanby napísať do správy o činnosti, že vy budete požadovať zákon, ktorý jednoznačne odsúdi slovenskú históriu ako takú, že vlastne budete požadovať v budúcnosti prijať zákon, ktorý znemožní akékoľvek historické bádanie, debaty, diskusiu na túto tému, a to všetko, a to všetko za peniaze daňových poplatníkov? Vy sa vlastne, pán generálny prokurátor, ani netajíte, teda vychádzam z toho, že ak ste túto správu nepísali vy osobne, čo asi nie, tak ste ju určite schvaľovali, ani sa netajíte tým, že v rámci tej nenávistnej kampane voči slovenskej histórii to chcete dať priamo do zákona. Že to chcete dať priamo do zákona, aby ľudia nemohli vyjadriť hrdosť, hrdosť na svoj národ, hrdosť na to, že sme si aj v ťažkých podmienkach dokázali vybojovať slovenskú štátnosť.
A v tejto súvislosti, v tejto súvislosti, pán generálny prokurátor, sa chcem spýtať, že či podobne iniciatívne, či veľmi iniciatívne takto isto budete postupovať aj ohľadom iných historických udalostí, ktoré sa týkajú územia Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú ľudí, národov a národností žijúcich na území dnešnej Slovenskej republiky. Či aj, či v budúcnosti budete považovať, požadovať prijať zákon, ktorý jednoznačne odsúdi hnutie nyilašovcov, hnutie Šípových krížov, či vy ako Generálna prokuratúra budete žiadať odsúdiť horhtyovský režim napríklad, spomienkami na ktorý žije strašne veľa ľudí na zmiešaných územiach, alebo či iba vašou misiou, vašou kampaňou je zákonom spochybniť slovenskú históriu a slovenskú štátnosť. Toto keď som videl, toto keď som videl a keď som si to prečítal, ja som nechcel veriť vlastným očiam, ja som nechcel veriť vlastným očiam a, a musím povedať a kolegovia, ktorí boli na výbore, to by mohli dosvedčiť, že váš námestník Šufliarsky na toto nevedel zmysluplne odpovedať. Vravel, že to je len taká nejaká snaha, len taká iniciatíva, len taká myšlienka. Ale hovoriť môžete, čo chcete, ale vy ste to dali do vašej písomnej správy o činnosti za rok 2016, ktorú predkladáte Národnej rade Slovenskej republiky.
A preto, pán generálny prokurátor, si dovolím sa vás spýtať ešte na jednu vec, ktorá síce sa týka špeciálneho prokurátora, ktorý tu má vystúpiť po vás, ale vy ako jeho nadriadený orgán by ste asi o tom mohli a mali vedieť. Aj na výboroch, na výbore, teda aj v pléne zaznelo, že teda ľudia strácajú chuť v boji proti korupcii, strácajú chuť oznamovať trestné činy, aktívne sa podieľať na odhaľovaní páchateľov a tak ďalej a tak ďalej. No ale možno je to aj vašou vlastnou vinou, resp. vinou organizácie, ktorú riadite. Zo správy špeciálneho prokurátora totiž vyplýva zaujímavá vec. Budem citovať zo strany 11 správy špeciálneho prokurátora:
"Ing. Peter V. ponúkol pracovníkovi Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici Jánovi M. úplatok vo výške 30-tisíc eur v súvislosti s rozhodovaním o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na vydanie koncesie na dodávku tepla a modernizáciu kotolne. Za to súd uložil obžalovanému trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka a peňažný trest vo výške 300 eur."
Poviete si, čo s tým má prokuratúra? No poviem vám viac, možnože tým, že sa zaoberáte rozpustením našej strany a podobnými vecami, nemáte čas sa venovať boju proti korupcii, ale skutočnosť je taká, že išlo o aféru za 1,4 mil. eur, kde pracovníci BBSK poskytli maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, súd za korupciu v takejto veľkej, v takomto veľkom biznise uložil tomu hlavnému páchateľovi trojročnú podmienku a pokutu 300 eur. A viete, čo spravila prokuratúra? Vy ste sa voči tomu rozsudku ani neodvolali, vy ste sa voči tomu rozsudku neodvolali, to znamená, vy ste s tým súhlasili. Takže 300 eur za korupciu v prípade za 1 400-tisíc, to je vizitka vašej práce!
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 16:40 - 16:41 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Jurinová, vo vašom vystúpení ste teda veľkú časť venovali tomu domácemu násiliu a obetiam a okrem iného ste povedali, že teda trestné právo je príliš prísne na obete trestných činov. A ja len chcem pripomenúť, že keď náš poslanecký klub predložil v tomto pléne návrh na novelu Trestného poriadku, ktorej cieľom bolo zlepšiť, zosilniť postavenie poškodených, postavenie obetí trestných činov v rámci trestného konania, tak váš poslanecký klub tento návrh nepodporil. To znamená, vy dnes nemôžte nariekať, že obete majú málo nejakých zákonných možností, lebo tu bola veľmi elegantná úprava, a jednoducho hlas z vášho klubu sa našiel iba jeden jediný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 15:52 - 15:52 hod.

Marian Kotleba
Pán kolega Baránik, ja sa osobne určite nebudem zastávať ani Generálnej prokuratúry, ani politického prokurátora ako takého, ale vy ste tam na záver povedali, keď ste kritizovali teda ten nízky počet odsúdených, že: "no a odsúdených za úžeru..." Veď ale buďte rád, lebo ak by to tak nebolo, tak by sa mohlo stať, že by muselo dôjsť k výmene na poste prezidenta republiky. (Smiech v sále a potlesk. Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 15:14 - 15:16 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán Glváč, vidíte, čo ste spôsobili vaším vystúpením, normálne amok v radoch protislovenských niektorých živlov. (Smiech v sále.) Eštebák, eštebák nevie prečítať ani výpis z elektronického hlasovacieho systému, rozpráva to, čo by chcel, nie to, čo je pravda, ale to sme asi pri eštebákoch zvyknutí, ďalší kolega z prvej lavice, ktorý žije iba číslami 14, 88, nevie pochopiť, že 95 mínus 13 je 82 a tým pádom tam museli byť asi aj iné hlasy ako hlasy nášho poslaneckého klubu, ale to nemôžme čakať od týchto ľudí, aby to pochopili. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
33.
Pán Kotleba, ale máte reagovať na pána Glváča, nie na týchto, ktorí mali faktickú poznámku.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
34.
Ďakujem, áno, áno, ďakujem za upozornenie, pani podpredsedníčka, ale nebol som to ja, kto sem vniesol túto tému, ktorá nesúvisí so správou činnosti generálneho prokurátora, ale bola to poslankyňa Remišová, ktorá to začala vznášať veci, že kto je kto kvôli voľbe riaditeľa RTVS. Takže len jednoducho, aby tu zase nebola demagógia z jednej strany, pretože ja som tiež čakal, že sa bude diskutovať k tomu, čo Generálna prokuratúra za minulý rok dokázala, ale vidím, že niektorí to fakt nevedia prežiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 6. 2017 14:26 - 14:27 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Nejak, pán Krajniak, ekonomickí liberáli zvyknú hovoriť, že teda trh naozaj vyrieši všetko, vy ste s tým skončili to vaše vystúpenie, ma to tak zaujalo, že, áno, že trh vyrieši všetko, ale za akú cenu. V tomto prípade za cenu toho, že sa zo Slovenska stane púšť a jednoducho ten trh naozaj nemôže byť v tomto prípade na prvom mieste.
Ja som vás, neberte to ako kritiku, ja som vás správne pochopil, len treba to ešte viac, to asi musíme všetci tomuto národu prízvukovať a zdôrazňovať, pretože tá neviditeľná ruka trhu, o ktorej liberáli tak radi rozprávajú, funguje, najmä čo sa týka takýchto komodít, drevo, voda, pôda, funguje na princípe totálnej devastácie krajiny a prírody a jednoducho po nás potopa, žiadna budúcnosť. Čiže trh je trh, ale v tomto prípade nás trhové hľadisko v podstate až tak nezaujíma, lebo tu ide už, tu ide nieže už, až o budúcnosť našich detí a o to, aby Slovensko bolo také, ako ho poznáme dnes, aby sa zo Slovenska vplyvom tejto neustále sa stupňujúcej devastácie naozaj v priebehu možno dvoch desaťročí nestala púšť a krajina, kde nikto nebude chcieť žiť.
Ale inak ďakujem za podporný príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 6. 2017 14:00 - 14:02 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega, my nikde nehovoríme o odobraní mandátov, to aj kolega Drobný predtým spomenul. Hovoríme o tom, že ak sa poslanec sám dobrovoľne pri plnom vedomí rozhodne vzdať sa členstva v poslaneckom klube, tak vtedy, vtedy príde o mandát, ale bude to z jeho vlastnej vôle.
Čo sa týka tej SIET-e, keď oni predtým hovorili, že nepôjdu so SMER-om a potom išli, tak, áno, tí ľudia vystúpili, ale tí ľudia mohli taktiež zostať v klube a nepodporovať vládnu koalíciu a možno by pre naplnenie toho demokratického princípu spravili ešte viac, ako vystúpiť a tváriť sa, že ja teda s nimi už nemám nič spoločné, aj keď, samozrejme, aj to je riešenie, hej.
No a viete, keď sa nič nezmení, ja nehovorím, že toto naše riešenie je jediné možné, ideálne, ale aspoň sme sa o niečo pokúsili. Ale keď sa nič nezmení, tak tá miera nejakého chaosu a takýchto prestupov už pomaličky parlament bude pripodobňovať nejakým futbalovým klubom, a to je veľmi zlé, ak teda budeme hovoriť o prestupoch poslancov a jedno s druhým, lebo naozaj to, neprináša to medzi ľudí dobrý odkaz ani dobrý pohľad na túto inštitúciu. A obyvatelia Slovenskej republiky už aj tak vnímajú toto plénum ako divadlo, ako cirkus, a keď ho majú vnímať ešte aj ako nejakú, nejakú veľmi draho zaplatenú tretiu ligu futbalovú, tak myslím si, že to nepotrebujeme ani my, ani vy, a pripúšťam, pripúšťam, pán kolega, že je to, je to téma na debatu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 6. 2017 13:52 - 13:58 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolím si veľmi krátko k našej novele ústavy v tejto vzácnej chvíli, kde má Ľudová strana Naše Slovensko parlamentnú väčšinu. (Zasmiatie sa v sále.) Nechceme našou novelou nič iné, len zaviesť trošku poriadku a zvýšiť úroveň zodpovednosti politikov, v tomto prípade poslancov parlamentných politických strán voči rozhodnutiu svojich vlastných voličov.
Vidíme veľmi dobre a vidíme to aj v tomto volebnom období, ale aj v tých predošlých, že naozaj nám začína v parlamente, v Národnej rade, veľmi zvláštna móda. Ľudia sa nechajú zvoliť za nejakú politickú stranu a následne, aby nemuseli napĺňať program tejto strany, tak veľmi často sa vzdajú členstva v klube, za ktorý boli, alebo teda v klube strany, za ktorú boli do parlamentu zvolení, a tvária sa v tom parlamente, v týchto laviciach Národnej rady, ako voľné radikály, ktoré si robia, čo chcú, a jednoducho nie sú viazaní žiadnou zodpovednosťou. A ľudia voliči sú proste oklamaní absolútne na najvyššej úrovni, v parlamente, oklamaní a nemôžu s tým nič urobiť. Nemôžu s tým absolútne nič spraviť.
Jednoducho si myslíme, sme presvedčení o tom, že ak nejaký poslanec bol za nejakú stranu s nejakým programom, s nejakým hodnotovým rebríčkom zvolený, tak je povinný počas volebného obdobia presadzovať tieto hodnoty, názory a politiku strany, s ktorou bol do parlamentu ľuďmi zvolený, vyslaný. Ak s tým má problém, ak s tým má problém a z nejakého dôvodu sa mu to nepáči, tak vždy má možnosť sa slobodne v zmysle ústavy vzdať mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ak však rozhodne len takýto zbabelý a alibistický postup, že sa vzdá členstva v klube, tak naša novela hovorí o tom, že v tomto prípade by mal prísť aj o svoj mandát, pretože sa jednoducho spreneverí voličom, ktorí ho svojou dôverou poctili a ktorí mu zároveň dali ale úlohu, úlohu presadzovať, presadzovať tento program ako poslanec konkrétnej politickej strany.
Pretože my nemôžme sa tváriť donekonečna, že demokracia v každom jednom ohľade, na každej jednej úrovni je len o nejakých právach, ale je vo výraznej miere na 50 % aj o povinnostiach. Nie je len o možnostiach, ale je aj o zodpovednosti. A práve naša novela má vzniesť alebo vniesť teda medzi poslancov, medzi tých, ktorí by mali ísť príkladom všetkým občanom Slovenskej republiky, by mala medzi nich vniesť vyššiu mieru vlastnej sebareflexie, vyššiu mieru zodpovednosti voči ľuďom. Nechcem pracovať v strane, vzdám sa členstva v klube, prídem o mandát - veľmi jednoduchá rovnica, ktorá by zabezpečila nielen vyššiu mieru poriadku tu v parlamentných laviciach a vyššiu mieru istoty pre ľudí pri fungovaní politických strán, parlamentných politických strán, ale podľa nášho názoru by vniesla aj vyššiu mieru istoty už do samotných volieb a do samotných predvolebných kalkulácií a rozhodovacích procesov na úrovni jednotlivých politických strán.
Nebolo by možné, tak ako je to dnes, žiaľ, praxou už vopred kalkulovať s tým, že istý počet ľudí sa na kandidátke istej strany dostane do parlamentu a následne sa hneď vzdá členstva v klube a bude pôsobiť ako nezávislá. Lebo takéto počínanie vedie k zárodkom anarchie, chaosu, a ak má Národná rada byť príkladom a zákonodarným zborom, tak tie zákony majú vyjadrovať najmä pevné a presné usporiadanie vecí pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Pre občanov, pre zamestnávateľov, pre zamestnancov, ale aj pre politikov a v rámci politikov aj pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ja osobne som veľmi prekvapený, že s podobnou iniciatívou neprišiel niekto už skôr. Ale možno odpoveď na túto takú pochybnosť alebo otázku je v tom, že s postupom času tá tendencia opúšťania poslaneckých klubov má stúpajúci charakter. Takže skôr alebo neskôr k takejto úprave bude môcť alebo bude musieť teda prísť.
Aj keď vieme, aj keď vieme, že podpory sa asi nedočkáme od týchto prázdnych, hlavne koaličných kresiel už vôbec nie, ale možno sa podarí, možno sa podarí rozpútať aspoň celospoločenskú diskusiu, ako sa to už v niektorých prípadoch našich návrhov podarilo, napríklad návrh o zrušení sankcií za odmietnutie očkovania.
Takže nejdem ani prosiť o podporu, možno skôr tak požiadať alebo dať taký námet na zamyslenie, či naozaj nie je načase trošku zaviesť poriadok a presné pravidlá do slovenského parlamentu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis