Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14. 3. 2018 o 16:12 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 16:12 - 16:22 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, Ústava Slovenskej republiky, to tu už dnes bolo spomínané, hovorí jasne. Ochrana súkromného majetku je zaručená, každý má právo vlastniť majetok a zároveň majetok získaný v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. To znamená, nemôže štát alebo ktokoľvek iný chrániť majetok ľudí, ktorí tento majetok získali v rozpore so zákonom, to znamená protizákonne. Protizákonne.
A my dnes sme na Slovensku v postavení, v legislatívnej situácii a, žiaľ, aj v praxi, ktorá vyslovene šikanuje, šikanuje slušných majiteľov poľnohospodárskej pôdy, ktorí majú tú smolu, že na ich pozemkoch sa nachádzajú buď čierne skládky, alebo nelegálne cigánske osady. Takíto ľudia na jednej strane majú povinnosť zo zákona udržiavať túto poľnohospodársku pôdu v súlade s tým, ako je táto pôda vedená na katastri, tiež majú povinnosť udržiavať jej vlastnosti, čo sa týka využiteľnosti na poľnohospodárske účely, a na druhej strane napriek tomu, že za túto pôdu sú nútení pravidelne každoročne platiť dane a v prípade väčších výmer to nie sú zanedbateľné peniaze, tak na druhej strane proti svojej vôli sú nútení trpieť ilegálnych osadníkov na tejto pôde, ktorí si tam proste stavajú svoje chatrče, svoje chalúpky, svoje domy bez ohľadu na akékoľvek platné zákony.
Keď sme sa spolu s ďalšími vlastníkmi pokúsili obnoviť zákonný stav na pozemkoch v Krásnohorskom Podhradí, ktoré sú tiež okupované nelegálnou cigánskou osadou, tak polícia pod vedením súčasného policajného prezidenta Gašpara zabránila majiteľom pozemkov vôbec len dostaviť sa na ich vlastné pozemky a dopredu, dopredu títo policajti obviňovali ľudí z toho, že sa chcú dopustiť nejakej protiprávnej činnosti. A boli to priamo policajti pod vedením súčasného policajného prezidenta Gašpara, ktorí chodili a na cigánske chatrče upevňovali tabuľky obydlie, pretože tým chceli docieliť to, aby ich chatrče označené ako obydlie boli nedotknuteľné, pretože si myslia, že keď niečo označia ako obydlie, tak ľudia musia sa vzdať svojich spravodlivých plánov na obnovenie zákonného stavu.
Čo je však horšie, je to, že táto situácia je iba vrcholom ľadovca naozaj dlhoročného neriešenia protizákonného stavu a prehliadania, ba dokonca podporovania tohto protizákonného stavu zo strany miestnej samosprávy, zo strany starostov, ktorí sú na čele alebo ktorí zastupujú teda stavebné úrady a ktorí mnohokrát nemajú samozrejme záujem riešiť túto situáciu, pretože je politicky pre nich výhodná. A znova ako taký lakmusový papierik v tejto situácii sa ukazuje osada v Krásnohorskom Podhradí, kde na jednej strane polícia pod vedením smeráckeho nominanta Gašpara chráni asociálov, čiernych stavbárov pred slušnými ľuďmi, pred daňovými poplatníkmi, pred tým, aby vôbec sa mohli nejakým spôsobom domôcť spravodlivosti, a na druhej strane starosta, nominant vládnej strany MOST – HÍD ignoruje sťažnosti obyvateľov na nelegálne rozrastanie, na protizákonné rozrastanie tejto nelegálnej osady. A keď už ľudia obrovským tlakom, naozaj obrovským tlakom dosiahnu to, že polícia vykoná v osade miestne zisťovanie, tak napriek tomu, že obyvatelia obce dajú všetkým úradom, aj Policajnému zboru k dispozícii fotodokumentáciu, ktorá hovorí o tom, že za posledný rok tam vzniklo 19 nových chatrčí alebo domov, alebo chalúp, alebo nazvite si to ako chcete, 19 nových stavieb jednoducho, tak polícia ukončí miestne zisťovanie s tým, podotýkam polícia pod vedením policajného prezidenta Gašpara, ukončí miestne zisťovanie s tým, že nezistili ani jednu novú stavbu. Ani jednu novú stavbu. A že v niekoľkých prípadoch a že v niekoľkých prípadoch sa nejedná o nové stavby, ale iba o nové prístavby už tam stojacich chatrčí. To znamená, keď si k jednému domčeku pristavia tie ďalšie 4, tak je to len prístavba. A na tú sa podľa vyjadrenia polície, ktorá patrí pod Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave, pod Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, na to sa jednoducho práva slušných ľudí, ochrana slušných ľudí ukotvená priamo v Ústave Slovenskej republiky jednoducho nevzťahuje.
A teraz mi povedzte, kolegyne, kolegovia, hlavne teda z vládnej koalície, kde tu je nejaká spravodlivosť? Kde tu je nejaká spravodlivosť a či vám sa takýto stav vecí naozaj páči, či ste s tým spokojní, či podľa vás je naozaj v pohode a v poriadku, že daňový poplatník, ktorý platí daň za svoj pozemok, sa nemôže jednoducho dostať k svojmu pozemku, pretože mu v tom bráni nielen skorumpovaný a hlasmi z cigánskej osady zvolený starosta, ale úplne objektívne mu v tom bráni aj prístup štátnej polície, ktorá by sa mala riadiť výlučne a vždy zákonom a ničím iným. Žiadnymi politickými príkazmi, žiadnymi objednávkami, žiadnou inou motiváciou ako dodržiavaním a presadzovaním platných zákonov. Či je toto v poriadku, či ste s tým ako členovia, podporovatelia, ako poslanci vládnej koalície uzrozumení a zdá sa vám, že tento stav je spravodlivý. Pretože z pohľadu ľudí bez ohľadu na to, koho volili, je to absolútne niečo nespravodlivé, do neba volajúce. A pritom jednoducho riešiteľné a nevyžadujúce od vlády, od parlamentu žiadnu extrémnu námahu. Len odvahu si priznať veci, ako naozaj sú, odvahu povedať si, že niektorí starostovia nemajú čo robiť na miestach, na ktorých sú, odvahu prevziať za týchto ľudí politickú zodpovednosť a odvahu postaviť sa na stranu, možno z pohľadu vládnych strán, bezvýznamných, bezvýznamných majiteľov týchto pozemkov, bezvýznamných, nešťastných obyvateľov týchto obcí, ktorí majú tú smolu, že v ich katastrálnom území sú jednoducho obrovské ilegálne cigánske osady.
Lenže potom, priatelia, si treba jasne priznať, ak nemáme odvahu riešiť takéto problémy, tak o čom je, o čom je potom spravovanie, o čom je vláda štátu ľuďmi, ktorí nemajú odvahu sa pustiť nie do lízania medu, ale do vecí, ktoré skutočne naozaj ľudí trápia? Pretože aspoň ja to tak vnímam, vláda, predstavitelia vlády, vládni poslanci by nemali byť tí, ktorí sú na to, aby sme ich chválili a aby sme im hovorili, akí sú dobrí, ale práve naopak, mali by to byť ľudia, za ktorými sa tí ostatní, ktorí nemajú možnosť podieľať sa na vláde, môžu obrátiť so svojimi problémami, pomenovať tie problémy a už je potom na tej vláde, aby tie problémy riešila. A keďže my vidíme, že aj vďaka tomu, že teda MOST – HÍD je vo vláde, tak samozrejme, že takéto riešenie nikdy nepríde, pokiaľ teda nenastane nejaké radikálne, radikálna zmena situácie, tak prichádzame s naším vlastným riešením, ktoré umožní tým ľuďom absolútne v súlade s platnými zákonmi odstrániť čierne stavby zo svojich pozemkov a navyše im umožní získať účinnú súčinnosť Policajného zboru, ktorú si ako daňoví poplatníci platia. Keď si ľudia platia policajtov zo svojich daní, tak si myslíme, že je absolútne oprávnená požiadavka, aby tí policajti im v čase a na mieste, kde to potrebujú, pomohli dosiahnuť zákonný stav, ktorý dnes nie je dodržaný, ktorý je dnes výrazne narušený a ktorý je výsledkom práve nečinnosti aj orgánov činných v trestnom konaní, aj orgánov miestnej samosprávy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 15:35 - 15:44 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, naša novela zákona o investičnej pomoci má za cieľ znova o kúsok viac spraviť zo štátu dobrého hospodára. My nie celkom súhlasíme s tým, že neviditeľná ruka trhu vyrieši všetky ekonomické, hospodárske problémy. Práve naopak, hovoríme, že bez plánovania a bez rozumného prístupu s výhľadom na ďalšie obdobia skôr alebo neskôr musí dôjsť k zrúteniu každého jedného celku, či sociálne alebo hospodárskeho, a tak musí dôjsť k postupnému zrúteniu štátu a nie k znižovaniu, ale naopak, k prehlbovaniu regionálnych rozdielov.
Naša novela zákona o investičnej pomoci je preto logickým vyústením, ktoré vyplýva z chýb, ktorých sa štát, teda vedený vládou, dopustil nielen v tomto, ale aj v minulých volebných obdobiach, pričom ako zámienku použil práve investičnú pomoc s cieľom zamestnať ďalších a ďalších ľudí. No v skutočnosti touto politikou dosiahol práve prehĺbenie regionálnych rozdielov, o ktorých odstránení tu v podstate neustále posledné dve alebo tri volebné obdobia rozpráva ako vláda, tak aj opozícia. Za všetky príklady, si myslím, že môžeme absolútne s čistým svedomím spomenúť práve posledný príklad obrovskej investičnej pomoci alebo obrovskej investície, obrovského investičného stimulu štátu do Nitry pre Land Rover Jaguar. Na tom by samozrejme nebolo nič zlé, ak by štát pri tejto investícii naozaj rozmýšľal ako dobrý hospodár, ak by vláda pri tejto investícii zohľadňovala všetky potreby, požiadavky a možnosti, ktoré na jednej strane má a na druhej strane potrebuje naplniť svojím rozhodnutím o konkrétnom prípade investičného stimulu pre zahraničného investora.
Vidíme, že umiestnenie tejto obrovskej investície presahujúcej polmiliardy eur, čo je neskutočné číslo. Polmiliardy eur z peňazí všetkých daňových poplatníkov vyvolalo viacej škody v konečnom dôsledku, viacej škody ako osohu. Investícia umiestnená do okresu Nitra, do okresu v podstate s najmenšou mierou evidovanej nezamestnanosti spôsobila prehĺbenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. No na druhej strane táto investícia obrovsky chýba, obrovsky chýba práve na východnom Slovensku. Ja sa pýtam všetkých, bez ohľadu na to, že či ste vo vláde alebo opozícii, nebolo by naozaj objektívne omnoho lepšie umiestniť takúto rekordnú investíciu, znovu zopakujem, vo výške viac ako polmiliardy eur, to znamená viac ako 15 mld. slovenských korún, 15 mld. slovenských korún, to ani neviem či vôbec chápeme tú obrovskú výšku toho čísla, nebolo by lepšie takúto investíciu umiestniť na východné Slovensko? Absolútne prirodzene do metropoly východu do Prešova. To je len teraz, berte to ako taký pracovný návrh, kde by tí ľudia boli neskutočne vďační za to, že sa vytvára nejaká veľká fabrika, ktorá im dá možnosť pracovať za dôstojnú mzdu, dá im možnosť zostávať so svojimi rodinami, dá im možnosť žiť na úrovni, ako sa v modernom štáte súčasnej doby patrí. Táto investícia by tým ľuďom dala možnosť zmeniť možno celé usporiadanie svojich životov. Nemuseli by odchádzať na týždňovky, na mesačné turnusy nielen do Bratislavy, ale aj ďalej do cudzích štátov na západ. A naopak, omnoho viac, omnoho viac peňazí by sa tým spôsobom potom vygenerovalo následne. Však vieme tu o multiplikačných efektoch, a tieto peniaze by ostávali v spotrebe práve na východnom Slovensku. Pretože tí ľudia, ktorí zarábajú peniaze v zahraničí, zarábajú peniaze v Bratislave, vo veľkej miere tie peniaze aj v Bratislave a zahraničí míňajú a domov k svojim rodinám alebo vo forme úspor potom prinášajú len určitú časť. Takto by sme predsa prirodzene preklenuli aj to, že tá časť spotreby by zostávala práve na tom východnom Slovensku, kde by roztáčala ten finančný kolotoč, v dôsledku ktorého by to jednoducho, poviem to tak ľudovo, začalo viac a viac žiť.
Ale teraz trošku z takého iného súdka. Tu nejde len o to, že by sme oživili to východné Slovensko, o ktorom sa aj samotný pán premiér dosť tak nelichotivo vyjadril v posledných dňoch, ale naša novela, naša novela žiada a chce priniesť to, aby pri uplatňovaní a zvažovaní takýchto investičných stimulov v prvom rade, v prvom rade vláda používala zdravý rozum. Pretože nemôžme mať na jednej strane, priatelia, nemôžme mať zoznam najmenej rozvinutých okresov našej republiky a na druhej strane, ak štát ide dať obrovskú rekordnú investíciu, ako som povedal vo výške viac ako 15 miliárd korún, tak ju dá do okresu, ktorý so zoznamom najmenej rozvinutých okresov nemá absolútne nič spoločné a ktorý práve naopak, je na tom úplne odlišnom konci, čo sa týka nezamestnanosti, životnej úrovne a všetkých s tým spojených parametrov.
Preto naša novela zákona o investičnej pomoci jednoznačne hovorí, ak štát chce poskytnúť investičný stimul, tak ten stimul musí byť poskytnutý výlučne v jednom z okresov, ktoré sú začlenené do zoznamu okresov najmenej rozvinutých. Pretože je to aj logické a je to predsa prirodzené a každý by tak mal rozmýšľať, či sa jedná o štát, o náš spoločný štát, o slovenskú republiku alebo či sa jedná o súkromnú firmu. Ak mám zdroje a tie zdroje chcem poskytnúť nejakej, na nejakú externú investíciu s cieľom získať pritom aj iné sociálne benefity, tak predsa budem tú pomoc smerovať tam, kde to tí ľudia najviac potrebujú. Budem ju smerovať tam, kde tá pomoc, ktorá bude poskladaná z peňazí všetkých daňových poplatníkov, to znamená, všetkých slušných ľudí, kde tá pomoc takto získaná z prostriedkov štátneho rozpočtu prinesie najväčší efekt a jednoducho, kde vygeneruje najvyššiu účinnosť. Nebudem predsa používať investičné stimuly a zdroje štátneho rozpočtu na investície tam, kde tá účinnosť bude najnižšia. A, žiaľ, štát presne toto spravil. Obrovská investícia v Nitre je investícia s absolútne minimálnou účinnosťou. S minimálnou účinnosťou, práve naopak táto investícia v budúcnosti vygeneruje mnohé problémy, ktorých zárodky sa už dnes ukazujú. Či v napätej situácii sociálnej alebo v tej ekonomickej, ktorá sa prejavuje nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.
Takže jedna vec je kritizovať, jedna vec je kritizovať, druhá vec je prinášať konštruktívne riešenia. Ja si myslím, že bez ohľadu na politické tričko, bez ohľadu na to, kto je na ktorej strane barikády dnes, tzv. štandardná opozícia, vládna koalícia, ktorá má svoje problémy, jednoducho asi nikto nemôže povedať, že by toto naše riešenie nebolo konštruktívne. Toto naše riešenie nemá absolútne žiadny politický podtón, žiadny podtext. Vychádzame z mechanizmov, ktoré sú nastavené, ktoré rešpektuje aj súčasná vláda, a to je zoznam najmenej rozvinutých okresov nášho štátu. A tento zoznam využívame ako kritérium na uplatnenie investičného stimulu, investičnej pomoci štátu a našou novelou chceme toto kritérium a toto použitie zdravého rozumu uzákoniť. To je celé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14. 3. 2018 15:15 - 15:25 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, prichádzame s novelou, ktorá má za cieľ chrániť mnohých ľudí v mnohých oblastiach Slovenska tým, že zníži trestnú zodpovednosť páchateľov na 12 rokov pri priestupkoch aj trestných činoch, pretože dnes naozaj situácia je taká, že najmä na ďalšej skupine chránených ľudí, to znamená, na skupine starších ľudí dôchodcov sa mnohokrát pácha buď trestná činnosť brutálneho, brutálneho charakteru, alebo opakujúca sa, opakujúca sa priestupková kriminalita páchateľmi, ktorí sú dnes, teda nie sú dnes žiadnym spôsobom postihnuteľní.
Možno tí, ktorí to nezažili sa nevedia celkom vžiť do tej situácie ako sa tie obete týchto trestných činov páchaných dnes nepostihnuteľnými páchateľmi, ako sa tieto obete cítia a aká obrovská je tá bez nádej ktorú pociťujú vtedy, keď takýto trestný čin alebo opakujúci sa priestupok nahlásia, keď polícia zhodou šťastných náhod týchto páchateľov stotožní a keď následne vydá uznesenie alebo rozhodnutie o tom, že títo páchatelia síce spáchali tento predmetný trestný čin alebo priestupok, ale nie sú vzhľadom na svoj vek nijakým spôsobom postihnuteľní. Takýchto lokalít je na Slovensku, je na Slovensku naozaj veľa, či sa to, či sa jedná o okresy východného, najmä teda severovýchodného Slovenská, Prešovský kraj s výrazným zastúpením cigánskych osád, alebo už je to aj na juhozápadnom Slovensku, vidíme, čo sa robí v Nitre, vidíme, čo sa robí v Hurbanove, vidíme, čo sa robí v ďalších oblastiach aj na tomto juhozápadnom Slovensku, kde tento model funguje v podstate úplne rovnako, ako je to pri osadách na severovýchodnom Slovensku. Vidíme, čo sa robí v Kozárovciach pravidelne počas novoročnej noci alebo počas noci zo Silvestra na Nový rok, kde páchatelia napadnutí týchto motorových vozidiel prechádzajúcich občanov sú väčšinou práve títo nepostihnuteľní, tieto deti, maloletí, ktorí sú na túto veľmi špecifickú zábavku nahovorení svojimi rodičmi a jednoducho vidia, že nikomu sa nič nestane bez ohľadu na to, že je spôsobená škoda na majetku, bez ohľadu na to, že môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu života a zdravia ľudí v tých autách. A naozaj sa na to nedá reagovať iným spôsobom ako tým, že posunieme, znížime tú hranice trestnej a priestupkovej zodpovednosti.
Tí z vás, ktorí ste v tomto pléne a ktorí ste sem prišli z praxe učiteľov, najmä učiteľov na základných školách, totiž asi sami viete, že ten fyzický vývoj detí je dnes úplne niekde inde ako pred možno 20, 25 rokmi, a 13-,14-ročné dieťa, či dievča, či chlapec je fyzicky ale aj mentálne na úplne inej úrovni, ako to boli, na akej úrovni teda boli deti z 25 rokov. Tomu ale zodpovedajú nielen možné pokroky vo vývoji alebo teda v nasadzovaní tej latky, či učivo, a tak ďalej, ale aj pokroky v brutalite a v sile tých útokov, ktorých sú tieto deti dnes schopné. Dnes jednoducho skupinový útok pri lúpeži napríklad, pri lúpežnom prepadnutí piatich 13-, 14-ročných chlapcov môže mať následok veľmi vážny, najmä ak takýto útok, takéto lúpežné prepadnutie je vedené na dôchodcu, staršieho človeka, pričom práve v tom Prešovskom kraji sa cieľmi útokov stávajú nieže starší, ale práve veľmi starí občania, aj vo veku nad 70, nad 80 rokov a takéto útoky končia buď veľmi ťažkými zraneniami, alebo, žiaľ, niekedy aj smrťou, respektíve zraneniami s následkami smrti.
Preto si myslíme, že aj keby toto opatrenie malo zachrániť človek len jeden jediný ľudský život, aj keby toto opatrenie, toto zníženie hranice trestnej a priestupkovej zodpovednosti malo čo len jedného jediného človeka uchrániť pred trvalými následkami, pred akýmikoľvek zraneniami alebo aj pred tou psychickou ujmou, pred tou psychickou ujmou, ktorú takýto človek bude možno až do konca svojho života pociťovať vplyvom vlastne osobného zážitku, z neschopnosti štátu splniť jednu zo základných úloh štátu a to je funkcia bezpečnostná, tak aj keby sme mali docieliť len takýto jeden jediný uchránený ľudský život alebo zdravie jedného jediného človeka, tak si myslím, že to za to stojí. Že stojí za to, aby sme ak už štát nevie nejakým iným spôsobom napríklad tým, že bude v týchto kritických lokalitách omnoho viac posilňovať tú preventívnu úlohu polície, ak už nevie takýmto spôsobom zasiahnuť v prospech týchto ľudí, tak, žiaľ, musíme ísť do takejto, nazvem to, trošku možno represívnej politiky v tom, že budeme musieť sprísniť tie pravidlá, aby sa takéto útoky vyslovene motivovanými páchateľmi nediali alebo sa udiali v čo najmenšej miere, boli jednoducho minimalizované.
Možno viete o tom, že náš kolega poslanec Milan Mazurek je obžalovaný postavený pred špecializovaný trestný súd v banskej Bystrici, kde sa bude teraz v apríli konať ďalšie kolo pojednávania o jeho vine a nevine a jeden z tých výrokov, za ktoré mu Slovenská republika ponúka asi osemročný trest odňatia slobody, je výrok, keď povedal, vieme o tých prípadoch východného Slovenska, keď dospelí cigáni nahovoria maloletých, ktorí ešte nie sú trestne zodpovední, aby páchali priestupkovú a inú trestnú činnosť. To bolo voľne parafrázované, neviem presne, ako to tam bolo uvedené, ale je to možno na 80 % presne a, žiaľ, toto je realita, toto je realita mnohých a naozaj mnohých oblastí Slovenskej republiky.
Druhá taká výrazná zmena, ktorá sa dotýka tých alebo rozdiel, ktorú môžme pozorovať medzi tými deťmi dnes a medzi tými deťmi spred 25 rokov, je tá, že dnes tí páchatelia strácajú akékoľvek zábrany, strácajú aj zábrany pred útokom na ľudí, ktorí možno ešte pred 10, 15, 20 rokmi boli pre nich a ich rodičov prirodzenými autoritami. O čom hovorím? Hovorím o tom, že na východnom Slovensku, to sa možno ešte netýka toho južného Slovenska, ale na východnom Slovensku už títo maloletí páchatelia, nepostihnuteľní, vykonávajú krádeže aj u tých, u ktorých by si to ešte pred pár rokmi nikdy nedovolili. Konkrétny príklad, nedávno sme boli v okrese Kežmarok na návšteve jednej farnosti a takíto páchatelia sú podľa vyjadrenia samotného farára najčastejšími páchateľmi krádeží dreva s fary. Farár sa môže aj pokrájať, jednoducho 12-ročné alebo 13-ročné deti prídu zoberú dve-tri, dva-tri fúriky dreva ukradnú každý týždeň, raz za dva týždne a nič, nič s tým nevie spraviť, nielen ten farár, ale ani polícia. Jednoducho nikto, jednoducho nikto.
Teraz si predstavte, že by ste žili v dome niekde v Prešovskom kraji alebo by ste tam mali rodičov, mamu, otca, 80-ročných, ktorých by takýto páchatelia neustále obťažovali. Nevravím, že lúpežami a trestnými činmi, ale tou priestupkovou kriminalitou, hádzaním blata do okien, rozbíjaním okien, krádeže pod 266 eur, alebo ako je tá hranica presne stanovená, a jednoducho by robili tým vašim rodičom v tých domoch ten život absolútne neznesiteľný, absolútne neznesiteľný. To je taký stav, že tí ľudia upadajú do neskutočných depresií a jeden z takých medializovaných prípadov, však vidíme v Malackách, Oskar Dobrovodský, kde sa tu proste, kde do akých extrémov sa to vie až dohnať vtedy, keď štát nevie svoju bezpečnostnú úlohu splniť a tak ako by mal a ako môže len hľadá všetky spôsoby, ako to jednoducho nerobiť.
Čiže táto novela nemá za úlohu nič iné, len jednoducho ochrániť slušných ľudí pred terorom zo strany takýchto páchateľov a ako to už bolo spomenuté, zároveň tieto deti chrániť pred zneužívaním na túto činnosť, lebo nebudú na to vhodné podmienky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 14:50 - 14:51 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega Fecko, vy keď rozprávate, tak má to vždy hlavu a pätu a ja si myslím, že vždy viete, o čom hovoríte. Len teraz ja vám to poviem ako poslanec, ktorý má záujem o vaše vystúpenie, ale ktorý nie je odborník v tej oblasti, ktorej sa vy venujete. A vy vždy, aj tentokrát, dáte do kopy strašne veľký ako keby obsah, počet bodov, ktoré, teraz je téma reštitúcie, to je v poriadku, ale idete potom až niekedy veľmi do detailu v niektorých konkrétnych veciach, ktoré vy možno poznáte z odbornej praxe. A celkový dojem potom z toho vystúpenia je taký, že aj keď to chceme, povedzme, aj s kolegami, ktorí sa tej otázke nevenujú, vnímať, tak sa v tom človek musí stratiť, hej. Čiže ja teraz čisto konštruktívne by som vás chcel poprosiť, lebo tieto vaše vyjadrenia sú určite zaujímavé a určite hovoria o tom, ako to na Slovensku funguje v mnohých, resp. nefunguje v týchto oblastiach, ale možno keby ste to rozčlenili na viac vystúpení, ktoré by sa, ktoré by sa venovali jednotlivým tým podbodom tak, aby človek videl, že áno, toto je globálna myšlienka a toto sú jednotlivé detaily. Lebo potom, keď to zahltíte tými detailmi, tak aj naozaj v tej najlepšej vôli sa pritom človek stratí. Ale inak berte to ako v dobrom, hej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 11:52 - 12:02 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, náš návrh zákona vychádza z toho, že súčasná legislatíva aj prax pozná inštitút splnomocnenca vlády pre cigánske komunity a my sme nechceli zasahovať do tohto modelu, pretože by sme videli všetky tie kŕčovité výkriky o rasizme a utláčaní a neviem o čom všetkom. A preto sme si vybrali tú druhú cestu, že keď dnes máme dlhodobo na Slovensku špeciálny, vysoko špeciálny a dosť draho zaplatený vládny úrad, ktorý sa má venovať vyslovene zlepšeniu postavenia života a podmienok cigánskej komunity na Slovensku, tak si myslíme, že by takúto špeciálnu nadštandardnú starostlivosť zo strany vlády mohla a mala mať aj biela majorita.
Demokracia, integrácia, rovnaké práva a povinnosti pre všetkých, to počúvame z každej strany. Počúvame to od vlády, počúvame to od opozície, tzv. štandardnej, počúvame to od tých štedro financovaných mimovládnych organizácií, ale pritom pravda a prax je v súčasnosti v Slovenskej republike úplne niekde inde. Úplne niekde inde.
Máme vládny inštitút postavený vyslovene na rasovom a etnickom princípe. Ja sa pýtam, ako chceme, a to si myslím, že nikto z nás, ktorí sme tu, aj tí, ktorí tu nie sú, ale ktorí sem patria, ako chceme postúpiť o krôčik, o dva krôčiky ďalej v procese toľko zmieňovanej integrácie cigánskej populácie do väčšinovej spoločnosti, to som si teraz pomohol tým slovníkom mimovládnych organizácií, keď sami na úrovni vlády týchto ľudí vyčleňujeme takým spôsobom, že dokonca je pre nich postavený alebo vytvorený špecializovaný vládny tím s názvom splnomocnenec vlády pre cigánske komunity?
Veď, a to sa asi znova všetci zhodneme, výsledkom dokonalej a ideálnej integrácie, či už cigánskej komunity alebo populácie, alebo tých LGBT, QRPW ľudí, alebo proste akýchkoľvek iných skupín obyvateľstva, by bol cieľový stav taký, ktorý by v nijakom parametre spoločnosti, v nijakom ohľade neodlišoval týchto ľudí od všetkých tých ostatných. Pretože to je úspešná integrácia, ak majú absolútne všetci bez ohľadu na svoj pôvod a všetky tie veci, ktoré sa v tejto súvislosti vždy definujú, úplne rovnaké podmienky v spoločnosti a takisto úplne rovnaké práva a povinnosti. Podmienky, práva a povinnosti.
A ak chceme do takéhoto bodu, ideálneho bodu sa niekedy dostať a dnes k nemu aspoň sa priblížiť, konvergovať, tak predsa to nemôžme robiť tým spôsobom, že budeme naďalej ešte zosilňovať tie rozdiely a to rozličné vnímanie týchto ľudí tým spôsobom, že budeme čoraz viac posilňovať inštitút, ktorý veľmi jasným spôsobom v ľuďoch vytvára pocit, a nie je to len pocit, ale, žiaľ, je to aj realita, že naozaj tu nie sú v tejto spoločnosti v súčasnej Slovenskej republike vytvárané rovnaké podmienky pre všetkých.
No a si myslíme, že ak chceme sa tejto nálepky nejakého falošného, falošnej snahy, falošného pocitu o tú skutočnú integráciu zbaviť, tak je možné na to ísť len dvoma spôsobmi: buď odstrániť to, ktoré ten prvok, ktorý dnes tú obrovskú rozdielnosť vytvára, a, žiaľ, jeden z nich a najsilnejší teda, je to na úrovni vlády práve ten úrad splnomocnenca vlády pre cigánske komunity, alebo naopak, vytvoriť analogické útvary alebo analogické prvky taktiež s postavením na úrovni vlády pre ostatné skupiny obyvateľstva. Všetko ostatné, všetko ostatné, a to bez ohľadu na politické tričko, aj keď teraz sme tu v drvivej väčšine, všetko ostatné je čistá, naozaj čistá nespravodlivosť, ktorá ale nie je len akosi subjektívne vnímaná, ale ktorá skutočne predstavuje taký ten schodík alebo rebríček k tomu rozdeľovaniu spoločnosti, ktorého výsledkom, ktorého výsledkom je odčleňovanie určitých skupín obyvateľstva na základe akéhokoľvek, akéhokoľvek kľúča, pričom nie je absolútne dôležité, aký kľúč to je. To naozaj nie je dôležité.
A vidíme, že na jednej strane vláda na čele teda s ministerkou svojvôle Žitňanskou, ktorá je teda, si myslíme, že by tam už nemusela byť veľmi dlho, tu v rámci poslednej novely Trestného zákona zaviedla ten trestný čin apartheidu a neviem čo všetko, pričom práve apartheid hovorí o tom, že ľudia sú segregovaní a oddeľovaní na základe rôznych kritérií, a na druhej strane absolútne v súlade s myšlienkou apartheidu je tu vytvorený úrad na úrovni vlády, ktorý práve takéto segregovanie a rozdeľovanie ľudí podporuje a ešte k tomu to podporuje a uskutočňuje za peniaze všetkých daňových poplatníkov. Všetkých daňových poplatníkov.
A keď sa na to pozrieme z toho pohľadu tej spravodlivosti, elementárnej spravodlivosti pre všetkých ľudí rovnakej v našom štáte, v Slovenskej republike, na Slovensku, tak ja sa pýtam, ja sa pýtam, ako sa majú cítiť občania Slovenskej republiky, ktorí rovnako platia svoje dane, rovnako prispievajú na chod tohto štátu a pre ktorých vláda nespraví splnomocnenca alebo špeciálny úrad na to, aby, napríklad vyberiem len jednu z oblastí súčasnej náplne práce splnomocnenca vlády pre cigánske komunity, čiže aby napríklad sa tento človek staral o zlepšenie ich podmienok na bývanie a o zlepšenie podmienok pre mladé rodiny?
Pýtam sa, nestojí nám úroveň bývania všetkých slušných ľudí na Slovensku a nestojí nám úroveň žitia, životná úroveň mladých rodín všetkých na Slovensku za to, aby aj takíto ľudia, aby aj títo ľudia mali svojho špeciálneho splnomocnenca, ktorého úlohou bude hľadať všetky možné právne a iné ekonomické a iné spôsoby na to, aby čo najviac zlepšil podmienky v týchto oblastiach pre všetkých týchto slušných ľudí?
Ak nám, ak nám za to títo ľudia nestoja, treba to povedať nahlas. Nestoja nám za to, stoja nám za to iba členovia cigánskej komunity, aby sme pre nich mali splnomocnenca. Ale treba to naozaj povedať, netreba sa za to hanbiť. A ak nám za to stoja, tak potom robme, konajme, lebo je najvyšší čas, aby ľudia hodnotili politikov zase nie podľa vyhlásení, sľubov a veľkých silných rečí, ale podľa skutkov a činov. A tie skutky a činy by mohli aj v tomto prípade veľmi jasným a razantným a nespochybniteľným spôsobom zmeniť kvalitu života všetkých ostatných slušných ľudí na Slovensku, ktorí, žiaľ, dnes ešte nemajú na svoju obranu žiadneho splnomocnenca.
Pretože, kolega Mazurek to tu už dnes spomínal, spoliehať sa na ombudsmanku, spoliehať sa na ombudsmanku, aby ochránila slušných ľudí napríklad pred šikanou zo strany úradov alebo pred znižovaním ich kvality života zo strany napríklad asociálov, povedzme, na východnom Slovensku, je vyslovene nielenže naivné, ale aj zbytočné. A, žiaľ, na tento inštitút ombudsmanky idú zase ďalšie a ďalšie peniaze daňových poplatníkov, všetkých daňových poplatníkov, dokonca aj tých, ktorí z toho žiadny osoh ani úžitok nemajú.
Čiže preto prichádzame s týmto naším veľmi jednoduchým návrhom, ktorého cieľom nie je nič iné, len zrovnoprávniť, naozaj zrovnoprávniť všetky skupiny obyvateľstva na Slovensku tak, aby sa nikto nemohol cítiť neprávom znevýhodňovaný, ale naopak, ani neprávom znevýhodňovaný.
Ďakujem pekne za pozornosť a som zvedavý, ako to dopadne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 16:32 - 16:33 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Miňo, táto záverečná reč nemala chybu, len mňa osobne mrzí jedna vec, že trošku aj teraz ty, ale predtým aj pán kolega Pamula, vlastne sa odklonila tá téma úplne mimo náš návrh. Jednoducho aj pán kolega z SNS hovoril o všetkých možných veciach, o tom ako sa môžme k sebe a nemusíme správať, atď. ale k tomu návrhu nezazneli nejaké vecné alebo možno aj menej vecné pripomienky, a to je veľká škoda. To je veľká škoda, lebo ten čas hrá proti nám, myslím proti nám všetkým, proti Slovenskej republike a čím neskôr zavedieme akúkoľvek ochranu štátnych hraníc, tým horšie budú tie následky pre Slovensko, pre naše deti, našich vnukov, pre to bezpečnostné prostredie, a preto by som bol rád, keby sme na budúce debatovali k veci a rozprávali sa o tom akým spôsobom možno ten návrh zmeniť v druhom čítaní alebo ho vylepšiť, alebo kľudne ho môžme stiahnuť, ak ho vládna koalícia predloží ako koaličný, tak my ho sme ochotní stiahnuť a nech potom budeme mať možnosť hlasovať za ten istý návrh ako váš vládny, nám ide o tom, aby to prešlo, nie o to, aby sme to predkladali my, a tak môžme potom pokračovať aj v rôznych iných veciach, ale hlavne, že sa naplní to, že spravíme niečo pre ľudí, pre obyvateľov Slovenskej republiky a pre Slovensko ako také. Lebo ako som povedal, čas hrá proti nám všetkým. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2018 16:13 - 16:23 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, celý deň dnes, ale teda najmä včera celý rokovací deň sa rozprávalo o tom, akým veľmi negatívnym spôsobom ovplyvňujú podmienky života ľudí, momentálne teda teraz na západnom Slovensku, skupiny cudzích robotníkov, ktorí tam čiastočne legálne, vo veľkej miere však nelegálne sa dostávajú kvôli práci cez rôzne pochybné agentúry. Počúvali sme o tom, že dokonca inšpektorát práce, ktorý je štátna organizácia, inštitúcia, úrad zriadený práve na to, aby mal dohľad nad týmito pracovnými vecami, si nevie niekedy vďaka korupcii, vďaka nejakej neefektívnosti s týmto poradiť, že jednoducho my nemáme prehľad ako štát, nemajú prehľad kompetentné orgány o tom, kde koľko akých cudzincov je, kde koľko akých cudzincov robí, kde tí cudzinci nerobia, kde proste sú, nie sú, jednoducho nie je v tom prehľad. Cudzinecká polícia má prehľad iba o tej časti, ktorých sa im podarí nejakým spôsobom zachytiť, alebo ktorí sa sami prihlásia. A že tieto tendencie, a na tom sa zhodli uni sono opoziční aj vládni poslanci, sa prehlbujú a je potrebné to nejakým spôsobom riešiť a nájsť mechanizmus, ktorý by na jednej strane pomohol zamestnávateľom sa vyrovnať s nedostatkom alebo teda deklarovaným nedostatkom pracovnej sily, ale na druhej strane pomohol aj teda zaviesť nejaký poriadok, systém, režim do toho kontrolovania alebo do tej evidencie tých cudzincov tak, aby sa nestávalo to, že sa budú vytvárať čoraz väčšie cudzinecké nejaké enklávy, ktoré budú nielenže brať obyvateľom Slovenskej republiky prácu, ale budú aj výrazným zdrojom zhoršenia bezpečnostného prostredia.
No a práve s pohľadom na perspektívu udržania úrovne bezpečnostného prostredia a úrovne bezpečnosti, života, zdravia, majetku, ale aj verejného poriadku v Slovenskej republike, predkladáme túto našu novelu, ktorej cieľom nie je, ako tu už kolegovia povedali, plniť slovenské väznice, ale ktorej cieľom je veľmi silným a jasným spôsobom vyslať do sveta signál, že Slovenská republika nie je vhodná tranzitná krajina pre akýchkoľvek ilegálnych imigrantov, nie je vhodná krajina pre akékoľvek pokusy pašeráckych skupín. Jednoducho náš zámer je vytvoriť silný a jasný odstrašujúci prostriedok pre ľudí, ktorí si doteraz myslia, že cez Slovensko si môžu ten pašerácky biznis robiť nerušene a v podstate absolútne beztrestne.
Taktiež si myslíme a sme presvedčení o tom, že ak štát má tak otvorenú cudzineckú politiku, ktorá umožňuje v podstate beztrestné ilegálne prekračovanie štátnych hraníc krížom-krážom, hore-dole opakovaným spôsobom, tak naozaj nemôžme už hovoriť o nejakej úrovni ochrany štátnych hraníc, ale hlavne nemôžme hovoriť o nejakej úrovni už aj na tom, na tom význame tej štátnej suverenity. Pretože aké sú to hranice, aký je to štát? Čim je, čím je vymedzený, čím je vyčlenený, ak môže ktokoľvek prísť na naše územie, ktokoľvek prísť na naše územie a v podstate bez platných dokladov oprávňujúcich na vstup alebo pobyt na území Slovenskej republiky ten človek jednoducho tým, že sem príde, nič nespácha. Nič nespácha.
Ja sa pýtam, aké oprávnenia potom majú aj príslušníci policajného zboru napríklad? Aké oprávnenia, keď ten človek, ktorý sem nelegálne príde napríklad s úmyslom, s úmyslom organizovať nejakú pašerácku trestnú činnosť alebo inú, inú protiprávnu aktivitu, tým, že príde, čo by sa inak dalo kvalifikovať ako štádium prípravy toho trestného činu, tak v podstate pácha iba priestupok a policajný zbor je jednoducho, policajti radoví, príslušníci s tým nemôžu nič spraviť, ani v prípade, ani v prípade, že prídu do priameho kontaktu s takýmto človekom.
Je to, je to možno omnoho vážnejšia situácia, ako si teraz niektorí z nás chcú pripustiť, omnoho vážnejšia. A ja teraz aj po debate, ktorá tu bola pred chvíľkou, ja neútočím ani na vládnu koalíciu, ani na konkrétne kluby alebo strany alebo poslancov, ja hovorím všeobecne, pretože naším cieľom pri predkladaní alebo pri vytváraní tejto novely nebolo sa nejako vymedziť voči, ja neviem, vládnym stranám, ale nájsť efektívny spôsob na to, akým, akým nejakým prostriedkom môžme ochrániť Slovensko ešte predtým, kým táto situácia si nevyžiada následky. Lebo keď si vyžiada následky vo forme takých následkov, ktoré dnes poznáme, žiaľ, čoraz častejšie z celej západnej Európy, tak potom to už bude neskoro. Potom už bude neskoro plakať nad tým, že koľko nevinných ľudí bolo zranených, nebodaj zabitých pri nejakom útoku dakde v nákupnom centre v Bratislave alebo v Košiciach, pričom dôslednou ochranou štátnych hraníc alebo odradením, odradením týchto ľudí od pokusu použiť Slovensko ako tranzitnú krajinu tým, že by boli vystavení tomu riziku trestného činu, sme sa mohli takýmto útokom v budúcnosti vyhnúť.
Náš návrh je o to zaujímavejší, si dovolím povedať, že skoro navlas rovnaký mechanizmus použila vláda Maďarska pri ochrane suverenity Maďarska s týmto istým cieľom. A výsledok, výsledok nebol pochybný, ale výsledok bol takmer stopercentný. To znamená pokles, pokles pokusov o použitie Maďarska ako tranzitnej krajiny bol veľmi výrazný. Bol veľmi výrazný. Už to tu niektorí z kolegov hovorili, že postavenie toho zadržiavacieho plotu nemalo zďaleka taký účinok, ako zavedenie tejto právnej úpravy do Trestného zákonníka v Maďarsku.
Sme presvedčení, že ak niečo, čo prinieslo jasný výsledok u našich južných susedov, ktorí sú v podstate na nerozlíšenie od Slovenskej republiky, čo sa týka kultúry, nejakých historických, historických podkladov, aj súčasnej situácie, však dlho sme mali aj spoločnú históriu, ak to fungovalo, ak to fungovalo v Maďarsku, tak možnože nie na 100 %, ale na 90 % by takýto mechanizmus bol funkčný aj pri ochrane Slovenskej republiky pred vstupom ilegálnych imigrantov, alebo pred teda tou aktivitou zo strany rôznych pašerákov a pašeráckych skupín.
Takisto sme presvedčení, že je to nie právo, ale je to povinnosť republiky, povinnosť štátu chrániť svoje teritórium a tým aj chrániť svojich občanov tým, že jasne zadefinuje, že jasne zadefinuje, že nelegálny vstup alebo nelegálne zdržiavanie sa na území republiky bude trestným činom. Pre tých, ktorí, nebodaj, si myslia, že chceme znova obnoviť tie colnice a tie čakacie doby, tak musím povedať, že v absolútnom, absolútne nie. Nikde v našom návrhu takéto niečo nie je ani spomenuté, pretože náš návrh sa nijakým spôsobom nedotkne občanov členských štátov Európskej únie, ani tých ľudí, ktorí majú z nejakého titulu vydaný akýkoľvek doklad, ktorý ich bude oprávňovať ku vstupu alebo k zdržiavaniu sa na území Slovenskej republiky. Náš návrh je exkluzívne, exkluzívne zamierený na tých, ktorí sa na územie Slovenskej republiky dostanú ako ilegáli, ktorí cez Slovensko chcú ako cez tranzitnú krajinu prejsť ako ilegáli a ktorí buď nespĺňajú požiadavky na uchádzača o azyl, alebo z nejakých dôvodov sa ani ako uchádzači o azyl pri zadržaní políciou po splnení tých medzinárodných podmienok nenahlásia.
To znamená, náš návrh je absolútne v súlade s medzinárodnými normami v tejto oblasti, ktoré Slovenská republiky už dnes dodržiava, ale má veľmi exaktne a presne stanoviť postup okrem iného aj (zaznievanie zvukov časomeru) teda príslušníkov policajného zboru pri narábaní s takýmito ľuďmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 16:03 - 16:05 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega Pamula, ja si dovolím povedať, že naše vzťahy sú také korektné by som povedal, také v pohode. A preto budem na vás reagovať tak skôr úplne vecne. Hovorili ste o tom kopaní a o tých útokoch. Aj naposledy pri tej debate videli ste, že váš predseda Andrej Danko útočí veľmi často a veľmi s obľubou na mňa osobne bez akejkoľvek zámienky, bez akéhokoľvek dôvodu. A my napriek tomu neútočíme na vás ako na osoby a jednoducho sa snažíme aj vaše návrhy posudzovať len podľa toho či sú alebo nie sú dobré pre Slovensko a podľa toho aj hlasujeme. Keď si myslíme, že sú dobré, tak bez všetkého návrh SNS podporíme. Čiže v tomto si myslím, že ste to celkom netrafili po tej, klinček po hlavičke, lebo ak niekto útočí, ak niekto vyvoláva tú nenávisť a ten hnev, tak je to v hlavnom prípade, vo väčšine váš predseda strany.
Potom ste hovorili o tom, že musíte, ste vo vládnej koalícii a musíte robiť kompromisy a zahryznúť si do jazyka. Ja sa pýtam, že ako sa to nejako dá zniesť s ohľadom na nejakú hrdosť, na nejakú vašu hodnotovú orientáciu, na nejaké ideály, ktoré určite máte, lebo ja si to neviem predstaviť. A v tejto súvislosti sa chcem spýtať, že ako vy osobne hodnotíte prínos SNS v tejto vláde. Čo je vaším prínosom? Čo môžete povedať, že vďaka SNS sa spravilo na Slovensku? No a viete, ono je to ten, v tom je vlastne ten obrovský rozdiel medzi opozičným a vládnym poslancom, že vy tým, že ste prijali účasť vo vláde ste aj na seba prevzali obrovskú úlohu alebo obrovský diel zodpovednosti za prácu celej vlády, nielen za prácu SNS a preto musíte byť oprávnene terčom tej kritiky a nemôžete nám to vyčítať. A nakoniec už len taká poznámka, že táto rozprava, v ktorej ste vystúpili sa týkala nášho návrhu na ochranu štátnych hraníc a k tomu ste v podstate nepovedali vo svojom vystúpení nič. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:29 - 15:29 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Miňo povedal si to veľmi dobre, len si ešte mladý, tak ja jednu takú myšlienku ti poviem. Sa veľmi prihovára poslancom SaS Klusovi, Osuskému a Dostálovi, poslanec Klus ale dnes tu poctivo sedí, čiže naňho by som to až tak nevzťahoval, ale poslanec Osuský a Dostál tí majú podľa mňa takú účasť pri predkladaní našich návrhov, že a to hovorím to, že si mladý, že asi o tom nevieš, bol niekedy taký film anglický, volalo sa to Randall a Hopkirk, že ten Hopkirk je tu častejšie ako Osuský s Dostálom, keď ide o naše návrhy, takže skôr sa prihováraj Hopkirkovi ako Osuskému a Dostálovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:01 - 15:03 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Stano, mňa pri tvojom vystúpení napadli dve také myšlienky, že ak sa v tomto štáte nič radikálne nezmení a ten kurz vládnej politiky naozaj dnes nezačne byť znova aspoň trochu pronárodný, vlastenecký, tak nie sme ďaleko od doby, kedy aj za zaspievanie štátnej hymny budú ľudí prenasledovať, trestne stíhať a neskôr zatvárať, a možnože, aj keď teda sa to teraz niekomu zdá ešte predčasné a príliš také sci-fi, tak potom si spomeňte na tie slová o pár rokov.
Ale napadla ma aj jedna pozitívna myšlienka, a síce tá, že v rokovacom poriadku Národnej rady je zakázané prinášať do pléna, do rokovacej miestnosti predmety, ja neviem, plagáty všetko možné, čo je tam v tom rokovacom poriadku upravené, ale nie je z neho, nie je z nej zakázané vynášať nejaké predmety a tak. Tak, že čo by sa stalo, keby sme tie handry okupačné chytili a odniesli stadeto, a v podstate to nie je ani porušenie rokovacieho poriadku a možnože, možnože by sa nakoniec by sa tu našla v tomto pléne časť poslancov, ktorí by si povedali, že bez tých handier modro-žltých je to tu omnoho krajšie a že tá slovenská vlajka získa dôstojnejšie miesto a bude aj priestor na to, aby sa rozvinula. Lebo takto zvinutá zástava môže kdekoľvek, ale v Národnej rade by mala byť rozvinutá tak, ako sa patrí na štátny symbol, a nie len tak postavená a zavesená, že z nej vidno iba fragment.
Skryt prepis