Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 2. 2018 o 14:46 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 14:46 - 14:48 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Galko, pred vaším vystúpením som si bol istý, že začnete nejakými konkrétnymi údajmi, hlavne ako bývalý minister obrany. Bohužiaľ, toho som sa nedočkal. Nemali ste žiadne konkrétne údaje, napriek tomu ste začali, naopak, útočiť osobne. Z vašej strany to považujem za nehoráznosť a za obyčajné politikárčenie. Politikárčenie preto, že už pri prvej vete ste vraveli, že ako predstaviteľ najsilnejšej opozičnej strany SaS, medzitým to bolo porušené, vaše vystúpenie, oprávneným smiechotom. Nedávno ste mali, asi tak pred polhodinou brífing opozičných strán, tak už sa láskavo skúste dohodnúť, ktorí ste tá najsilnejšia opozičná strana, lebo my skutočne v koalície nevieme doteraz. Každý tvrdí svoje.
Nehoráznosť vašej strany bola hlavne v tom, že máme tu mnoho údajov o vašom odpočúvaní. Na vašom mieste ja by som sa skutočne hanbil sedieť v týchto poslaneckých laviciach, ak by som v minulosti tak ako vy porušil základné ľudské práva bežných ľudí. Veď o tom existuje medzinárodná charta, dodržiavanie základných ľudských práv, právo na súkromie. Vy ste ho totálne porušil a tvárite sa tu, ako keby nič sa nestalo. Dokonca dovoľujete si tu moralizovať. Ale aká je to morálka od takého človeka?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:22 - 13:24 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, dovoľte aj mne, aby som vám skutočne úprimne poďakoval za vaše vysoko fundované a odborné vysvetlenie a postavenie sa k veci. Svojím vystúpením ste jednoznačne dokázal, že obstarávanie obrnených vozidiel 8 x 8, ako aj ďalších vecí, boli vykonané skutočne transparentne. Dôkazom toho je aj vyjadrenie sa nielen Fínska, aj Európskej komisie. Jednoducho tieto konania prešli medzirezortnými pripomienkovými konaniami.
V ďalšom si vážim aj to, že poskytne sa práca našim ľuďom na Slovensku, keďže ste jednoznačne deklarovali, že celková nákladovosť až vo výške okolo 70 % bude vyrábaná na Slovensku. Tento výrobok pôjde pod značkou vyrobené na Slovensku. Keď som si všímal aj opozičných poslancov, ktorých bolo len tu málo z tých 33 a postupne po vašom začiatku sa začali zo sály vytrácať, svedčili o tom, vážení páni opoziční poslanci, kolegovia, že z vašej strany nejde o odbornosť, ale skutočne len o akési politikárčenie. Bohužiaľ, aj u vás, pán predkladateľ Vašečka, dnes po vystúpení pána ministra začínam mať skutočne dojem, že aj z vašej strany ide o politikárčenie a to už pod novými krídlami neparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia, čo skutočne je k plaču, pretože sa dnes jedná o vážnu tému.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31. 1. 2018 15:26 - 15:28 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Zemanová, ja len jednej veci sa dotknem, lebo ste to rozobrali trošku tak zoširoka, niektoré mnohé veci si odporovali, ale len jednej veci, aby zase verejnosť nevnímala to tak, že lesníci všetci sa skutočne nestarajú o les a tak ďalej, a tak ďalej, pretože mnohokrát opak je pravdou. Nemôžeme každého hodiť do jedného vrecia, lebo vidíme, že drevo ide a tak ďalej. Ja z toho dôvodu sa chcem dotknúť ohľadom programov starostlivosti o les. Tieto programy starostlivosti o les dopodrobna, veľmi dopodrobna rieši zákon o lesoch a hlavne v stati činnosti odborného lesného hospodára. Podľa platného zákona každý subjekt, ktorý chce čo len jeden strom vyrúbať alebo zalesňovať, musí mať odborného lesného hospodára, ktorého zo zákona menuje na základe výsledkov skúšok a oprávnení okresný úrad. Ten odborný lesný hospodár okrem iného musí viesť aj tzv. grafickú evidenciu. To znamená, pani poslankyňa Zemanová, tu je odpoveď aj na vašu otázku, ktovie kde sa rúbalo, koľko sa rúbalo, jaká plocha sa rúbala. V tejto grafickej evidencie pri obnove porastov vedie prácne zmeranú holinu, že má napr. 0,55 árov, vedie, koľko kubíkov sa tam vyrúbalo a akej dreviny, presne je to špecifikované. Okrem toho, musí viesť aj tzv. zverkovací manuál pri meraní stromov naplno, na pni, ktoré sú vyťažené. Na to máme tabuľky.
Druhá vec je tá, že ako tieto veci kontroluje napr. okresný úrad. Pokiaľ viem, kontrolujú ich dosť dopodrobna. Ale je to vec názoru. Ale je to čin... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31. 1. 2018 15:00 - 15:02 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Budaj, ja sa zmienim len o jednej veci, ktorú ste spomínali, a síce aby každý kmeň bol označený. Ono v skutočnosti aj súčasné normy hovoria o tom, že každý kmeň musí byť označený, a to tromi, resp. štyrmi údajmi. Je tam ciacha. Táto ciacha hovorí o tom, kto je dodávateľom. To znamená, svedčí o subjekte, ktorý drevo predáva. Znamená to doklad o pôvode drevnej hmoty. Ďalej je tam kvalitatívna trieda - jednotka, dvojka, trojka, resp. vláknina. V ďalšom je každý kmeň povinný aj doteraz označený, hrúbka lomeno dĺžka, hrúbka sa meria v strede kmeňa, na základe toho z objemových tabuliek je určený na tzv. dopravnom lístku objem každého jedného kmeňa. Aj doteraz to platilo a naďalej platí. To všetko je dané v § 3 ods. 4, a síce čo je povinný prepravca.
Okrem toho aj doteraz polícia bola oprávnená a kontrolovala túto drevnú hmotu. Samozrejme, sprísnenie je len dobrou vecou zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Toto označovanie sa týka všetkých sortimentov dreva okrem jedného sortimentu dreva, čo je nerealizovateľné v praxi. Bude dobré to tam, pani ministerka, potom porozprávame, pri všetkej skromnosti, zapracovať, a síce ak sa jedná o vlákninové drevo do 20 cm. Od rubiny od 8 cm do 20. Proste tieto údaje na kmeň, čelo kmeňa nemáte kde zapísať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 1. 2018 15:34 - 15:36 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa, pani poslankyňa Kaščáková, tu som zachytil viacero vecí, ktoré mi skutočne nedávajú žiaden zmysel. Tu vravíte, že vláda si určila tajomníka rady okresu ako prednostov okresného úradu. Ja by som sa vás rád spýtal, kto kompetentnejší by mal vykonávať funkciu tajomníka a nielen funkciu, ale mať prehľad väčší o okrese, ako prednosta okresného úradu. Robil som to, tak môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, že je to skutočne veľmi dobre nastavené.
Ďalej vás môžem ubezpečiť - aspoň v našom okrese a verím, že aj inde takisto -, sú to pravé návrhy zdola. Veď nikto nás netlačí robiť návrhy niekde zhora. Robíme ich práve zdola. Najprv museli sme robiť celkové zhodnotenie potrieb okresu, regiónu, v našom regióne nikdy nebude zamestnávateľ, ktorý zamestná 300 alebo 600 ľudí. Budú to drobnejší zamestnávatelia, ktorí majú veľký význam pre rozvoj okresu. Až po celkovom zhodnotení potrieb okresu nastáva tvorba akčných plánov. Veď tie akčné plány musia ísť z toho regiónu a práve takéto sme robili.
Čiže môžem vás ubezpečiť, pani poslankyňa Kaščáková, že sú to návrhy zdola. Ďalej vravíte o návratnosti. Poviem vám len jednu vec, že tým, že sa rodinní príslušníci vrátia opäť k svojim rodinám, táto návratnosť viete, aká je? Alebo hodnota? Táto sociálna pridaná hodnota je nevyčísliteľná, ak tomu ste dobre rozumeli. A potom hovoríte o nešťastnom systéme podpory. Ktorý je šťastný systém podpory?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 1. 2018 15:23 - 15:25 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, pán poslanec Heger, žijem v okrese Medzilaborce. Donedávna som pracoval ako prednosta Okresného úradu Medzilaborce a priamo sme vytvárali akčný plán a radu okresu. Musím z toho miesta poďakovať našej vláde, že náš okres bol dodatočne zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Vy vo svojom prejave ako keby ste si navzájom odporovali, niečo potvrdíte a na to hneď vyvrátite. Hneď vám poviem, v čom to je. Tu vravíte, že nevolíme správnu prioritu, že najprv je podnikateľské prostredie. U nás z ôsmich členov, ktorí sú v rade okresu, sú traja z podnikateľského prostredia. Veľmi dobre poznajú pomery. Hlavným cieľom je rozšírenie a udržanie pracovných miest.
S jedným súhlasím, že mnoho rodín u nás zostalo rozbitých a mnohí členovia sú odtrhnutí od rodín, pretože odišli za tou prácou ďaleko nielen na Slovensko, ale aj do zahraničia. Ďalší cieľ, plnia tieto opatrenia našej vlády, a síce, aby dotyční sa opäť prinavrátili k svojim rodinám a rodiny boli ucelené. Aj to je veľkým sociálnym zmyslom, práve tie opatrenia, ktoré sa týkajú najmenej rozvinutých okresov. Som pracoval priamo na tvorbe akčných plánov, viem, ako to chodí a ja som úplne presvedčený, že to prinesie pokrok pre odľahlé oblasti. Naša vláda nemá sľuby, ale práve plní tieto priority v odľahlých oblastiach, za čo my z týchto okresov sme nesmierne tomu radi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>