Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 15:01 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:01 - 15:02 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem, ja nadviažem na kolegu Marosza, a teda treba pripomenúť trošičku politickú zodpovednosť, keď pán poslanec Muňko hovorí o letiskách, netreba zabúdať aj na to, akým spôsobom sa vyvíjala privatizácia v bratislavského letiska. Ja len tak na margo celej tejto záležitosti, ak by v tom čase, v roku 2006, tu neprišla vláda Roberta Fica a nezrušila doslova na poslednú chvíľu privatizačný projekt, už dnes nám na bratislavské letisko mohla chodiť rýchlodráha z letiska viedenského a pravdepodobne by aj počet letov vyzeral trošičku inak, ako vyzerá v súčasnosti, nehovoriac o predraženej rekonštrukcii a mnohých ďalších veciach, ktoré s týmto letiskom súvisia.
Ak teda spomína pán poslanec Muňko národného leteckého prepravcu, tak sa desím, pretože mi je jasné, že by to vyzeralo veľmi podobne ako v prípade akéhokoľvek štátneho majetku. A ak by to ale malo byť niečo, čo má byť funkčné, ja už som tu dnes spomínal, akým spôsobom sa v roku 2014 – 2015, podarilo zmeniť napr. situáciu airBaltic, takže aj do vašej pozornosti, pán poslanec, dávam informácie, že v roku 2011 bola lotyšská letecká spoločnosť v strate 120 mil. pri tržbách 350 mil. eur a v súčasnosti patrí národný letecký prepravca pobaltskej krajiny medzi najlepších zamestnávateľov v krajine, je svetovou jednotkou v dochvíľnosti letov, prevádzkuje flotilu tridsiatich lietadiel, ktoré vlani prepravili 2,9 mil. pasažierov do vyše šesťdesiatich miest sveta. Ak chcete takéhoto národného prepravcu fungujúceho na komerčnom princípe, to by som rád zdôraznil, potom sa o tom môžme rozprávať, ale všetko ostatné, pre pána kráľa, neškoďme už tejto krajine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 12:46 - 12:47 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja, keďže som svojho času koketoval s myšlienkou urobiť si letištný kurz, letecký kurz a som v kontakte s pilotmi, tak musím potvrdiť tieto slová a obavy, ktoré spomínal pán poslanec Kollár. Naozaj viacerí piloti, najmä na tzv. ultralightoch, majú obavu z toho, ako sa tento problém bude ďalej vyvíjať. Takže poprosím, pán minister, keby ste prípadne aj k tomuto vedeli zaujať stanovisko napriek tomu, že to nie je primárny problém, kvôli ktorému tu dnes sedíme.
No a pokiaľ ide o tie nápady vášho koaličného partnera v súvislosti s národným leteckým dopravcom, alebo dokonca som zachytil s lodným národným dopravcom, tak rád by som vám dal do pozornosti článok, ktorý vyšiel už pred takmer tromi rokmi a ktorý hovorí o našom veľmi šikovnom mladom manažérovi, to meno by som vám tak isto rád dal do pozornosti, a konkrétne teda o tom, že je to človek, ktorý z airBaltik spravil dnes ziskovú spoločnosť. Akiste poznáte tento úspešný príbeh. No a práve u Martina Sedlackého, u konkrétne tohto mladého manažéra treba hľadať inšpiráciu, že keď už sa nedajbože do takýchto aktivít pustíme, tak potom nechoďme cestou všetkých tých skrachovaných národných dopravcov, ktorých sme zažili aj na Slovensku a najmä v okolitom svete, ale skúsme ísť do naozaj komerčného a fungujúceho modelu, tak ako sa to podarilo baltickým krajinám. Takže to je moja taká možno prosba na vás, ak by sa, nedajbože, presadili tieto myšlienky vášho koaličného partnera. Neviem, do akej miery ste s nimi stotožnený vy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.4.2019 17:58 - 18:01 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som oboznámil ctené plénum a verejnosť s tým ako dopadlo tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dnes 4. apríla 2019.
Na tajné hlasovanie na o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlas a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali svoje hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 3 lístky neplatné a 138 lístkov bolo platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za nasledovné mená hlasovali nasledovné počty poslancov. Ak dovolíte, budem čítať len priezviská, prvé číslo je za, druhé číslo je proti, tretie číslo je zdržali sa hlasovania.
Boroň 10, 75, 53
Čechová 48, 62, 28
Dudits 7, 76, 55
Dulak 22, 76, 40
Duľa 25, 75, 38
Ďuriš 14, 74, 50
Hrádek 11, 83, 44
Irsák 10, 84, 44
Javorček 27, 77, 34
Kováčechová 38, 63, 37
Kseňák 16, 78, 44
Maďar 77, 32, 29
Malich 83, 38, 17
Matulník 40, 66, 32
Melicher 1, 83, 54
Pavlikovský 1, 92, 45
Pfundtner 16, 77, 45
Pitoňáková 50, 61, 27
Procházka 20, 75, 43
Straka 50, 61, 27
Šoral 51, 61, 26
Tomašovič 7, 79, 52
Vernársky 53, 58, 27
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení nasledovní kandidáti:
Pavol Malich a Miloš Maďar.
Obom gratulujeme.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena, mňa, Martina Klusa oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

4.4.2019 16:03 - 16:03 hod.

Martin Klus
viacerým úpravám sadzobníka a rozsahu služieb v rámci tejto zmluvy a na záver je pravda, že ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí už 11 rokov využíva telekomunikačné služby bez verejného obstarávania ako to tvrdí spoločnosť O2 Slovakia? Verím, že odpoveď ministerstva zahraničných vecí a pána ministra vnesie viacej svetla do tejto ošemetnej záležitosti, ktorá sa nám všetkým dostala nedávno do rúk, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 15:57 - 16:03 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, pani ministerky, pánov ministrov tu už nemáme a o to milšia a krajšia spoločnosť. Každopádne, dovoľte mi interpeláciu na vašu kolegyňu pani Denisu Sakovú, ministerku vnútra, ktorú by som rád poprosil o odpoveď na nasledovné otázky. Ide o nenávistné prejavy na sociálnych sieťach v súvislosti so streľbou v mešitách na Novom Zélande. Útočníkom v reálnom čase bol streamovaný záznam, ale následné príspevky na sociálnych sieťach a diskusie k nim vyvolali značnú vlnu nenávistných prejavov podporujúcich, ba až glorifikujúcich skutky páchateľa nielen v zahraničí, ale, bohužiaľ, aj u nás na Slovensku. Nakoľko bol uvedený útok na Novom Zélande odsúdený nielen zahraničnými politickými špičkami, ale aj tými našimi a ide o nanajvýš dôležitú tému, bude Polícia Slovenskej republiky príspevky schvaľujúce akty terorizmu prešetrovať a ich autorov stíhať po vzore našich českých susedov? Toto je moja otázka. A ak nie, z akého dôvodu? V tejto súvislosti sa chcem informovať aj o tom, aké kroky ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podniklo v záujme toho, aby takýmto prejavom, najmä v týchto konkrétnych inštanciách podnecujúcich vnútroštátny terorizmus zamedzilo a tiež akým spôsobom tieto prípadné opatrenia vášho rezortu uvedené v situácii riešia a taktiež či už sa preukázateľne niečo vyriešiť podarilo? Prípadne, a to už je posledná otázka, aké druhy opatrení plánuje rezort vnútra na túto tému v blízkej budúcnosti?
Druhú otázku, ak dovolíte, mám na pani ministerku školstva pani Martinu Lubyovú, takže môžem priamo. To ma teší. Pani ministerka, mali sme tú česť prijať 14. marca 2019 delegáciu z Indonézskej republiky a viackrát nám bolo poslancami Indonézskeho parlamentu tlmočené, že majú Indonézania pomerne veľký záujem absolvovať vysokoškolské štúdium, respektíve jeho časť na Slovensku na základe rôznych foriem štipendií. No a v tejto súvislosti by som sa chcel informovať do akej miery považuje váš rezort existujúci bilaterálny štipendijný program pre vysokoškolských študentov z tejto krajiny za dostatočný vzhľadom na to, že ide o piatu najľudnatejšiu krajinu sveta. Ak si dobre pamätám, tak dávame dve štipendiá. Ale možno sa mýlim. Takže takáto otázka na vás a prípadne či je možné očakávať zmeny, ktoré by mohli smerovať k navýšeniu podľa reálnej potreby a záujmu z tejto krajiny.
Ďalšia otázka súvisí teda s pánom ministrom obrany s ktorým som si tu už dneska celkom fajn podiskutoval. Ale predsa len, je tu ešte jedna vec, ktorá mi zostala a na ktorú by som rád dostal odpoveď a to je známa kauza rekonštrukcie našich alebo teda obnovy alebo údržby, keď chceme, našich zastaraných lietadiel MIG 29. Podľa verejne dostupných informácií v súčasnosti na leteckej základni Sliač pôsobí technický personál z Ruskej federácie a v súvislosti s týmito informáciami by som si dovolil položiť tri otázky.
Po prvé. Je prítomnosť personálu z tretej krajiny vhodná na leteckej základni NATO?
Po druhé. Aký je počet príslušníkov ruského technického personálu na leteckej základni Sliač a či majú títo príslušníci bezpečnostné previerky?
A po tretie. Či z hľadiska minimalizovania závislosti na Ruskej federácii o ktorej sa tu pravidelne aj v tejto snemovni hovorí a pre posilnenie nášho proatlantického smerovania nepovažujete za vhodné zveriť údržbu a servis našim spojencom zo Severoatlantickej aliancie, nakoľko servis lietadiel typu MIG 29 sa vykonáva napríklad vo VZL 2 v Bytgošti a servis motorov klimov RD - 33 K napríklad vo VZL 4 vo Varšave, t. j. v našom susednom spojeneckom Poľsku.
Za odpoveď budem pánovi ministrovi vopred ďakovať.
No a na záver, ak dovolíte, mám tu otázku na pána ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v súvislosti s zatiaľ nemedializovanými, ale predsa len verejnými informáciami nakoľko boli zaslané všetkým členom zahraničného výboru a ktoré súviseli s poskytovaním telekomunikačných služieb na ministerstve zahraničných vecí. Pokiaľ si dobre pamätám ten podnet prišiel zo spoločnosti O2 Slovakia. Členom Zahraničného výboru Národnej rady bol doručený podnet ohľadom nezákonnosti zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb zo dňa 8. 8. 2008. Čiže je to už jedenásť rokov stará záležitosť, uzatvorenou medzi spoločnosťou SWAN mobile a. s. a ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Tá bola podľa uvedených informácií uzatvorená bez verejného obstarávania a v minulosti síce existovala zákonná výnimka pre prípady dodania telekomunikačných služieb, avšak od 1. 7. 2008, to jest pred tým ako bola táto zmluva uzavretá bola zrušená.
Vážený pán minister, rád by som sa opýtal prečo podpísalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zmienenú zmluvu bez verejného obstarávania po dátume účinnosti zrušenia uvedenej výnimky? Boli odvtedy v tejto súvislosti aplikované pravidlá a postupy verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní a metodického usmernenia č. 9745 500/2016 zo dňa 14. 6. 2016? A ďalej. Je pravda, že doposiaľ došlo k viacerým úpravám sadzobníka a rozsahu služieb v rámci tejto zmluvy? A na záver. Je pravda, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí už jedenásť rokov využíva telekomunikačné služby bez verejného obstarávania, ako to tvrdí spoločnosť O2 Slovakia? Verím, že odpoveď ministerstva zahraničných vecí a pána ministra...
=====
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:47 - 14:48 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Chcem sa poďakovať pani ministerke za odpoveď. Ona pravdepodobne pochopila, kvôli čomu som sa to opýtal. Nie preto, aby som poznal, aké kompetencie má ten-ktorý výbor, ale preto, že táto téma bola hlboko zneužívaná touto skupinou ľudí, a preto ma celkom prekvapilo, že pani ministerka tomuto zneužitiu ešte dala možno ďalšie pomyselné náboje, a k tomu smerovala moja otázka.
Ja osobne som trošku prekvapený, že ministerka vlády, ktorá sa vyhlásila za hrádzu proti extrémizmu, možno aj takýmito stretnutiami napomáha.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:44 - 14:44 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, že som to zmenil tak trošku na dialóg. Nevybral som si ja, ako by išli tie otázky po sebe, ale ďakujeme pekne, pán minister, aj za vaše odpovede.
A ak dovolíte, jedna otázka, možno tak trošku doplnenie toho, čo ste povedali. Ja si vážim, že ste spomenuli tú dobrú spoluprácu so Spojenými štátmi americkými, a teda možno tak otázka na telo. Po tom, ako sa začalo komunikovať o celej tejto nešťastnej záležitosti, považujete túto komunikáciu za šťastnú? Nenaruší to napríklad tie vzťahy, tie dobré vzťahy, o ktorých ste hovorili?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:40 - 14:41 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem za pozvanie, pán minister. Ak vyjde čas, určite rád prídem. Pravda je taká, že pondelok je nerokovací deň, a keďže sme niektorí regionálni politici, zvyčajne to využívame na návštevu regiónov, ale uvidíme, či sa to teda podarí.
Ak dovolíte, predsa len jedna otázka. Je verejným tajomstvom, v akom stave sú momentálne zahangarované naše Spartany, čiže preto tá moja otázka a mám pocit z vašej odpovede, že nebola celkom presne zodpovedaná, takže možno keby sme sa vedeli dotknúť ešte toho, ako chceme vyriešiť tento podľa mňa reálny problém, ktorý tu máme.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:35 - 14:35 hod.

Martin Klus
Nepredbiehajme s tým ministrom ešte, ale ďakujem pekne za túto možnosť. Pán minister, ak dovolíte, predsa len jedna otázka. Ak hovoríte, že budeme pripravení, predtým ako F-16 na Slovensko reálne prídu, z akých finančných prostriedkov to chceme financovať? Lebo to je spojená nádoba. Asi viete, v súvislosti s čím sa pýtam na tieto otázky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 11:02 - 11:03 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Veľmi stručne len. Ďakujem pekne Petrovi za toto vystúpenie.
Ja som mal tiež možnosť byť v Arménsku pár dní pred voľbami a skutočne tá atmosféra tam je veľmi podobná tej, ktorú sme tu zažívali euforicky v rokoch ´89 alebo ´98.
A na margo toho, čo spomínal, áno, ja takisto pevne verím, že snemovňa tento návrh podporí, a zároveň by som rád privítal aj ďalšie iniciatívy, s ktorými prišlo už ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a ako predsedajúca krajina OBSE v oblasti riešenia problémov na území Náhorného Karabachu. Toto je téma, ktorá na Slovensku veľmi málo rezonuje, ale práve Slovensko ako relatívne malá krajina s vyváženou diplomaciou v tejto súvislosti môže byť veľmi aktívne nápomocná.
Takže sa prihováram, aby sme aj my, či už v rámci zahraničného výboru, alebo v rámci pléna, v tejto súvislosti boli čo najaktívnejší.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis