Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13. 3. 2018 o 13:13 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 3. 2018 13:13 - 13:14 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rovnako ako moji kolegovia a kolegyne, aj ja vás, vážený pán predsedajúci v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov a so súhlasom spolupredkladateľa pána poslanca Milana Laurenčíka informujem, že beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 876). Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 19:01 - 19:03 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. Skúsim stručne teda. Áno, aj ja očakávam, že niekde bude asi pes zakopaný. Ak by to neprešlo do druhého čítania, napriek tomu ako som už dávnejšie spomínal v tomto pléne, neustály optimista a verím, že sa to tento raz podarí. A to môžu byť len politické dôvody. Očakávam, že niektoré strany by sa mohli cítiť ťahajúce za kratší povraz, pretože predsa len tých voličov zo zahraničia pre niektoré strany v roku 2016 bolo menej, pre niektoré bolo viacej. Napriek tomu si myslí, že ako som povedal, toto je win-win situácia pre obe strany alebo pre všetky strany. A hlavne v tomto zákonodarnom zbore a verím tomu, že prekonáme politické rozdiely, vyjdeme v ústrety ľuďom, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, žijú v zahraničí a chcú spoluparticipovať na veciach verejných, obzvlášť pokiaľ ide o takú citlivú záležitosť ako sú voľby do Európskeho parlamentu, pretože európska politika ovplyvňuje ich životy rovnako, ako aj životy nás tu na Slovensku.
A pokiaľ ide o tú tvoju otázku, že či, ono to bolo, že či očakávame nejaký, áno, ale ešte tam bolo tá druhá otázka, rozšíriť presne. Očakávam aj ja v tomto smere, že dôjde k zmene vedeniu kampane ako takej. Nakoniec vidíme to aj vo voľbách do Národnej rady, pretože viaceré politické strany, viacerí politické kandidáti už robili kampaň aj mimo Slovenskej republiky. Úplne bežná prax je a ja som absolvoval tiež, že sme boli komunikovať s našimi študentmi v Brne, v Prahe. My sme boli aj v Mníchove a Bruseli. Takže presne takýto charakter očakávame v prípade volieb do Európskeho parlamentu od jednotlivých politických strán, od jednotlivých kandidátov. A považujem to za legitímne, pretože títo ľudia sú dôležití pre Slovensku republiku. Ako som už povedal, európska politika je aj pre nich rovnako, ako pre nás, prierezová. Takže obohatenie je to jednoznačné. A verím práve preto, že sa nám to podarí dostať do druhého čítania a ešte viac túto tému rozdiskutovať
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 2. 2018 18:47 - 18:59 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som vám predstavil náš návrh zákona v tejto komornej atmosfére, myslí , že som takúto ešte v parlamente nezažil, ale o to verím konštruktívnejšej. Vychádzali sme pri koncipovaní tohto návrhu zákona z toho, čo dnes charakterizuje moderné občianstvo a teda to, že sa práve toto odohráva v čoraz globalizovanejšom svete a takýto svet predpokladá možnosť voliť si svojich zástupcov bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu. Hoci sa európske témy bytostne dotýkajú aj občanov dlhodobo sa zdržiavajúcich v zahraničí a teda najmä v Európskej únii, podľa súčasnej úpravy nemajú títo naši občania právo uplatniť si svoje volebné právo poštou, pokiaľ chcú voliť poslancov Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku. Umožnenie voľby poštou podčiarkne prierezový celoeurópsky, respektíve globálny charakter týchto volieb, no a navyše vďaka nemu pomerne spoľahlivo možno očakávať aj zvýšenie volebnej účasti, ku ktorej sa osobitne dostanem v mojom ďalšom vystúpení. Termín nadobudnutia účinnosti sme si dovolili s kolegom Milanom Laurenčíkom navrhnúť taký špecifický deň a to je 09. máj 2018, kedy si budeme pripomínať Deň Európy a v prípade schválenia tohto návrhu zákona, by sa najbližšie voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, predpokladá sa, že to bude tretí májový týždeň, mali spravovať už podľa tejto novej úpravy. Predložený návrh zákona má zanedbateľný alebo teda negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, hovoríme v tomto prípade len o cenách poštovného, respektíve pokiaľ ide o listy, ktoré bude zasielať ministerstvo vnútra a obce, aj o možno cenách samotných obálok, ktoré budú zasielané. Vychádzame z toho, že tento návrh zákona nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá negatívny vplyv ani na sociálne prostredie a teda hospodárenie obyvateľstva a samozrejme v neposlednom rade je dôležité spomenúť, že náš návrh zákona nemá negatívny vplyv ani na životné prostredie a samotnú informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade samozrejme s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a to by som rád zdôraznil a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie. Keď som spomínal, že by som to rád zdôraznil, súvisí to aj s tým, že sme dostali niekoľko odporúčaní, aby takáto legislatíva uzrela svetlo sveta aj na Slovensku o to zvlášť, že sme sa stali rekordmanom v neúčasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a k tomu by som sa teda rád osobitne dostal, ak dovolíte. Dám v tejto súvislosti na stôl, pomyselný stôl tri čísla 16,96 %, 19,64 % a 13,05 %. Áno a jedná sa o účasť občanov Slovenskej republiky zatiaľ v troch voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa na území Slovenskej republiky od nášho vstupu v roku 2004 diali. Práve v tom zmienenom roku 2004 to bolo 16,96 %, kedy sme prekonali celoeurópsky rekord v neúčasti a kedy sme už všetci dúfali, že to horšie byť nemôže o to viac, že sme boli povzbudení zvýšenou účasťou v roku 2009, ktorá sa vyšplhala na 19,64 %. Čo čert ale nechcel v roku 2014, to znamená v posledných voľbách sme prekonali pomyselné dno a spadli sme na 13,05 %, čo je, ako som už spomínal historický rekord v neúčasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Skúsim iné čísla, ktoré symbolizujú a charakterizujú to, akým spôsobom sa nám vyvíja práve to moderné občianstvo a vôľu a schopnosti občanov zaoberať sa vecami verejnými napriek tomu, že nežijú aktuálne na území Slovenskej republiky. Vieme, že vo voľbách do Národnej rady máme už od roku 2006 povolené voliť aj práve zmieneným systémom poštovej voľby, práve v tomto roku sa prvýkrát konali takéto voľby poštou a zúčastnilo sa ich 3 427 občanov Slovenskej republiky, čo bol podiel z celkového počtu 0,14 %. V roku 2010 v ďalších voľbách tu bol nárast na takmer dvojnásobok tohto čísla 5 861 občanov 0,22 %. V roku 2012 7 051 občanov, čiže opätovný nárast 0,27 % občanov, ktorí sa takýmto spôsobom zúčastnili na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. No a potom tu máme výrazný nárast v roku 2016, 17 278 občanov Slovenskej republiky, to jest 0,65 % zúčastnených na daných voľbách si zvolilo práve tento systém udelenia hlasu a podľa možnosti aj preferenčných hlasov konkrétnej kandidujúcej politickej strane a teda vo voľbách v marci 2016. Z toho jasne vyplýva, že záujem o takýto typ voľby a volenia je progresívny pomerne výrazne, že tie počty neustále stúpajú a práve z tohto dôvodu je podľa nášho názoru scestné domnievať sa, že by to bolo inak vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ak sa pozrieme na to, akým spôsobom sa tieto čísla vyvíjali len ak obmedzíme tieto čísla na osoby s trvalým pobytom v zahraničí, tak aj tu máme pomerne jasný progresívny charakter z 572 osôb v roku 2010 čo nám zachytila štatistika až na 1049 osôb v roku 2016. No a toto sú pre nás dostatočne silné motívy, aby sme tu prišli práve s legislatívnym návrhom, ktorý tu v tejto chvíli predstavujeme a ktorý by podľa nášho názoru celkom s istotou viedol k zvýšeniu historickej neúčasti na voľbách do Európskeho parlamentu. Ja už som sa v hodine otázok pýtal aj pána ministra zahraničných vecí, aj pána premiéra, aj pána ministra vnútra, ako vidia oni možnosť zvýšenia účasti občanov vo voľbách do Európskeho parlamentu, nakoľko sú pomerne pravidelne dotazovaní na túto otázku podľa našich informácii a podľa toho, čo napríklad aj pán premiér, respektíve pán minister zahraničných vecí niekoľkokrát v diskusiách spomínal a teda, že je veľká škoda, že Slovensko naozaj prekonalo svoje pomyselné dno z roku 2004 a že sme naozaj na takých nízkych čísla a teda 13,05 %. Takže moja otázka znela, ako oni chcú zlepšiť účasť občanov na voľbách, vážim si, že pán minister zahraničných vecí odpovedal na túto otázku najmä v duchu, že už tak robia na základe takzvanej ...
===== a teda, že je veľká škoda, že Slovensko naozaj prekonalo svoje pomyselné dno z roku 2004 a že sme naozaj na takých nízkych číslach a teda 13,05 %. Čiže moja otázka znela ako oni chcú zlepšiť účasť občanov na voľbách. Vážim si, že pán minister zahraničných vecí odpovedal na túto otázku, najmä v duchu, že už tak robia na základe tzv. mäkkej diplomacie a rôznych aktivít, ktoré ministerstvo zahraničných vecí pri popularizovaní týchto volieb, ale aj všeobecne aj európskej integrácie robí. Takisto si vážim, že aj my, v opozícii, sme do týchto aktivít zainteresovaní. Ja som pravidelne pozývaný na tieto aktivity ako je napríklad známe podujatie Slovensko diskutuje o Európskej únii alebo najnovšie 22. februára som bol pozvaný aj na Národný konvent. To všetko sú dôležité veci, nespochybňujem, ale verím, že aj takéto možno drobné, ale predsa len technické upravenie systému volieb by mohlo byť nápomocné a mohlo by zmeniť charakter týchto volieb, obzvlášť pokiaľ ide o kampaň, resp. možnosti spoluparticipovať občanov žijúcich mimo Slovenskú republiku.
Preto nesúhlasím s tým, čo okrem iného spomenul pán minister Kaliňák, ktorý na tejto hodine otázok okrem iného spomenul to, že sú to tak marginálne čísla tých občanov, ktorí volili zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady, že sa nám to kvôli tomu neoplatí spúšťať. No opak je pravda. A tu by som veľmi rád zdôraznil, že v prípade, že by sa na voľbách do Európskeho parlamentu zúčastnilo tých 17 278 občanov, tak ako voľba do Národnej rady, tak by to zvýšilo účasť na týchto voľbách, mám tu presné číslo, o 3,08 %. Čiže z 13,05 by sme vďaka týmto občanom, ktorí by už takýmto spôsobom mohli prejaviť svoj názor na zastupovanie, ich zastupovanie v Európskom parlamente sme skočili automaticky na viac ako 16 % hlasov. A toto si už myslím, že stojí za to, aby sme takúto drobnú zmenu urobili a vyšli v ústrety našim občanom. Okrem iného by sme tým vynegovali ten známy paradox, že ľudia, ktorí majú k európskej problematike častokrát najbližšie, tí, ktorí pracujú v európskych inštitúciách, napríklad v Európskom parlamente a sú občanmi Slovenskej republiky a chcú voliť poslancov za Slovenskú republiku tak urobiť nemôžu, pokiaľ sa nevrátia fyzicky naspäť na Slovensku. A to si myslím, že je paradox hodný tomu, aby sme sa ním zaoberali, aby sme týmto občanom a ich rodinným príslušníkom umožnili voľbu poštou.
Samozrejme, že sme pri tomto návrhu spolupracovali s odbornou verejnosťou. V zásade neexistuje nik kto by spochybňoval dôležitosť a systémovosť takéhoto návrhu zákona. A o to viac verím, že keďže teraz tu máme takéto komorné prostredie, že si v rámci druhého čítania túto tému rozdiskutujeme ďaleko, ďaleko aktívnejšie. A prídeme na to, že skutočne nie je čo v tejto veci stratiť. Je to win-win v situáciách pre všetkých, pretože každá politická strana zastúpená okrem iného aj v tomto ctenom poslaneckom zbore môže získať takéto hlasy zo zahraničia a aj ich v roku 2016 pokiaľ išlo o voľby do Národnej rady získala. Takže pre každú z politických strán zastúpené aj tu v tomto parlamentne je to určite návrh, ktorý môže posilniť naše postavenie na slovenskej politickej scéne a dať nám aj vyššiu mieru legitimity, pokiaľ ide o politické strany a teda zástupcov zastupujúcich tieto politické strany v Európskom parlamente.
Samozrejme, pri príprave tohto návrhu zákona sme spolupracovali aj s krajanskými organizáciami v zahraničí. Okrem iného by som rád spomenul iniciatívu Srdcom doma. To sú mladí ľudia žijúci prevažne v Českej republike, ale aj v Veľkej Británii a v niektorých ďalších, najmä v členských krajinách Európskej únie, ktorí veľmi pozitívne vnímajú túto iniciatívy. A v podstate dlhodobo len vyzývajú k tomu, čo tu teraz v tejto chvíli robíme a teda k zlepšeniu ich možnosti participovať na veciach verejných zo zahraničia. Samozrejme majú na mysli nielen voľbu poštou, ale napríklad aj rozšírenie voľbu na ambasádach, resp. z dlhodobého hľadiska alebo ak chceme strednodobého hľadiska pri troche šťastia aj v zmysle elektronickej voľby, tak ako sú na ňu zvyknutí občania v Estónsku. V tejto súvislosti majú aj petíciu, ktorá momentálne beží a ktorá vyzýva práve nás, poslancov Národnej rady, aby sme postupne uvoľňovali možnosti pre občanov žijúcich v zahraničí a ich možnosť zúčastňovať sa na veciach verených pasívnou voľbou, a teda možnosťou hlasovať v rôznych voľbách, a to teda nielen vo voľbách do Európskeho parlamentu, ale aj vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, resp. voľbách prezidenta a poťažne aj voľbách regionálnych a samosprávnych. Ono nakoniec nemusí sa to týkať len občanov, ktorí trvalo žijú v zahraničí. Týka sa to hocikoho kto napríklad v čase volieb vycestuváva do zahraničia, je na dovolenke v zahraničí, môže takúto voľbu vyriešiť veľmi jednoduchým poštovým systémom a v budúcnosti môžeme elektronicky. Takže to je taká moja prosba, výzva možno do budúcnosti, aby sme sa aj tejto téme spoločne venovali. Takže teším sa snáď na diskusiu v rámci druhého čítania k tomuto návrhu zákona. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste boli ochotní si ma vypočuť a teším sa na faktickú poznámku od kolegu Eugena Jurzycu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 2. 2018 18:47 - 18:59 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som vám predstavil náš návrh zákona v tejto komornej atmosfére, myslí , že som takúto ešte v parlamente nezažil, ale o to verím konštruktívnejšej. Vychádzali sme pri koncipovaní tohto návrhu zákona z toho, čo dnes charakterizuje moderné občianstvo a teda to, že sa práve toto odohráva v čoraz globalizovanejšom svete a takýto svet predpokladá možnosť voliť si svojich zástupcov bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu. Hoci sa európske témy bytostne dotýkajú aj občanov dlhodobo sa zdržiavajúcich v zahraničí a teda najmä v Európskej únii, podľa súčasnej úpravy nemajú títo naši občania právo uplatniť si svoje volebné právo poštou, pokiaľ chcú voliť poslancov Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku. Umožnenie voľby poštou podčiarkne prierezový celoeurópsky, respektíve globálny charakter týchto volieb, no a navyše vďaka nemu pomerne spoľahlivo možno očakávať aj zvýšenie volebnej účasti, ku ktorej sa osobitne dostanem v mojom ďalšom vystúpení. Termín nadobudnutia účinnosti sme si dovolili s kolegom Milanom Laurenčíkom navrhnúť taký špecifický deň a to je 09. máj 2018, kedy si budeme pripomínať Deň Európy a v prípade schválenia tohto návrhu zákona, by sa najbližšie voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, predpokladá sa, že to bude tretí májový týždeň, mali spravovať už podľa tejto novej úpravy. Predložený návrh zákona má zanedbateľný alebo teda negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, hovoríme v tomto prípade len o cenách poštovného, respektíve pokiaľ ide o listy, ktoré bude zasielať ministerstvo vnútra a obce, aj o možno cenách samotných obálok, ktoré budú zasielané. Vychádzame z toho, že tento návrh zákona nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá negatívny vplyv ani na sociálne prostredie a teda hospodárenie obyvateľstva a samozrejme v neposlednom rade je dôležité spomenúť, že náš návrh zákona nemá negatívny vplyv ani na životné prostredie a samotnú informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade samozrejme s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a to by som rád zdôraznil a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie. Keď som spomínal, že by som to rád zdôraznil, súvisí to aj s tým, že sme dostali niekoľko odporúčaní, aby takáto legislatíva uzrela svetlo sveta aj na Slovensku o to zvlášť, že sme sa stali rekordmanom v neúčasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a k tomu by som sa teda rád osobitne dostal, ak dovolíte. Dám v tejto súvislosti na stôl, pomyselný stôl tri čísla 16,96 %, 19,64 % a 13,05 %. Áno a jedná sa o účasť občanov Slovenskej republiky zatiaľ v troch voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa na území Slovenskej republiky od nášho vstupu v roku 2004 diali. Práve v tom zmienenom roku 2004 to bolo 16,96 %, kedy sme prekonali celoeurópsky rekord v neúčasti a kedy sme už všetci dúfali, že to horšie byť nemôže o to viac, že sme boli povzbudení zvýšenou účasťou v roku 2009, ktorá sa vyšplhala na 19,64 %. Čo čert ale nechcel v roku 2014, to znamená v posledných voľbách sme prekonali pomyselné dno a spadli sme na 13,05 %, čo je, ako som už spomínal historický rekord v neúčasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Skúsim iné čísla, ktoré symbolizujú a charakterizujú to, akým spôsobom sa nám vyvíja práve to moderné občianstvo a vôľu a schopnosti občanov zaoberať sa vecami verejnými napriek tomu, že nežijú aktuálne na území Slovenskej republiky. Vieme, že vo voľbách do Národnej rady máme už od roku 2006 povolené voliť aj práve zmieneným systémom poštovej voľby, práve v tomto roku sa prvýkrát konali takéto voľby poštou a zúčastnilo sa ich 3 427 občanov Slovenskej republiky, čo bol podiel z celkového počtu 0,14 %. V roku 2010 v ďalších voľbách tu bol nárast na takmer dvojnásobok tohto čísla 5 861 občanov 0,22 %. V roku 2012 7 051 občanov, čiže opätovný nárast 0,27 % občanov, ktorí sa takýmto spôsobom zúčastnili na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. No a potom tu máme výrazný nárast v roku 2016, 17 278 občanov Slovenskej republiky, to jest 0,65 % zúčastnených na daných voľbách si zvolilo práve tento systém udelenia hlasu a podľa možnosti aj preferenčných hlasov konkrétnej kandidujúcej politickej strane a teda vo voľbách v marci 2016. Z toho jasne vyplýva, že záujem o takýto typ voľby a volenia je progresívny pomerne výrazne, že tie počty neustále stúpajú a práve z tohto dôvodu je podľa nášho názoru scestné domnievať sa, že by to bolo inak vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ak sa pozrieme na to, akým spôsobom sa tieto čísla vyvíjali len ak obmedzíme tieto čísla na osoby s trvalým pobytom v zahraničí, tak aj tu máme pomerne jasný progresívny charakter z 572 osôb v roku 2010 čo nám zachytila štatistika až na 1049 osôb v roku 2016. No a toto sú pre nás dostatočne silné motívy, aby sme tu prišli práve s legislatívnym návrhom, ktorý tu v tejto chvíli predstavujeme a ktorý by podľa nášho názoru celkom s istotou viedol k zvýšeniu historickej neúčasti na voľbách do Európskeho parlamentu. Ja už som sa v hodine otázok pýtal aj pána ministra zahraničných vecí, aj pána premiéra, aj pána ministra vnútra, ako vidia oni možnosť zvýšenia účasti občanov vo voľbách do Európskeho parlamentu, nakoľko sú pomerne pravidelne dotazovaní na túto otázku podľa našich informácii a podľa toho, čo napríklad aj pán premiér, respektíve pán minister zahraničných vecí niekoľkokrát v diskusiách spomínal a teda, že je veľká škoda, že Slovensko naozaj prekonalo svoje pomyselné dno z roku 2004 a že sme naozaj na takých nízkych čísla a teda 13,05 %. Takže moja otázka znela, ako oni chcú zlepšiť účasť občanov na voľbách, vážim si, že pán minister zahraničných vecí odpovedal na túto otázku najmä v duchu, že už tak robia na základe takzvanej ...
===== a teda, že je veľká škoda, že Slovensko naozaj prekonalo svoje pomyselné dno z roku 2004 a že sme naozaj na takých nízkych číslach a teda 13,05 %. Čiže moja otázka znela ako oni chcú zlepšiť účasť občanov na voľbách. Vážim si, že pán minister zahraničných vecí odpovedal na túto otázku, najmä v duchu, že už tak robia na základe tzv. mäkkej diplomacie a rôznych aktivít, ktoré ministerstvo zahraničných vecí pri popularizovaní týchto volieb, ale aj všeobecne aj európskej integrácie robí. Takisto si vážim, že aj my, v opozícii, sme do týchto aktivít zainteresovaní. Ja som pravidelne pozývaný na tieto aktivity ako je napríklad známe podujatie Slovensko diskutuje o Európskej únii alebo najnovšie 22. februára som bol pozvaný aj na Národný konvent. To všetko sú dôležité veci, nespochybňujem, ale verím, že aj takéto možno drobné, ale predsa len technické upravenie systému volieb by mohlo byť nápomocné a mohlo by zmeniť charakter týchto volieb, obzvlášť pokiaľ ide o kampaň, resp. možnosti spoluparticipovať občanov žijúcich mimo Slovenskú republiku.
Preto nesúhlasím s tým, čo okrem iného spomenul pán minister Kaliňák, ktorý na tejto hodine otázok okrem iného spomenul to, že sú to tak marginálne čísla tých občanov, ktorí volili zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady, že sa nám to kvôli tomu neoplatí spúšťať. No opak je pravda. A tu by som veľmi rád zdôraznil, že v prípade, že by sa na voľbách do Európskeho parlamentu zúčastnilo tých 17 278 občanov, tak ako voľba do Národnej rady, tak by to zvýšilo účasť na týchto voľbách, mám tu presné číslo, o 3,08 %. Čiže z 13,05 by sme vďaka týmto občanom, ktorí by už takýmto spôsobom mohli prejaviť svoj názor na zastupovanie, ich zastupovanie v Európskom parlamente sme skočili automaticky na viac ako 16 % hlasov. A toto si už myslím, že stojí za to, aby sme takúto drobnú zmenu urobili a vyšli v ústrety našim občanom. Okrem iného by sme tým vynegovali ten známy paradox, že ľudia, ktorí majú k európskej problematike častokrát najbližšie, tí, ktorí pracujú v európskych inštitúciách, napríklad v Európskom parlamente a sú občanmi Slovenskej republiky a chcú voliť poslancov za Slovenskú republiku tak urobiť nemôžu, pokiaľ sa nevrátia fyzicky naspäť na Slovensku. A to si myslím, že je paradox hodný tomu, aby sme sa ním zaoberali, aby sme týmto občanom a ich rodinným príslušníkom umožnili voľbu poštou.
Samozrejme, že sme pri tomto návrhu spolupracovali s odbornou verejnosťou. V zásade neexistuje nik kto by spochybňoval dôležitosť a systémovosť takéhoto návrhu zákona. A o to viac verím, že keďže teraz tu máme takéto komorné prostredie, že si v rámci druhého čítania túto tému rozdiskutujeme ďaleko, ďaleko aktívnejšie. A prídeme na to, že skutočne nie je čo v tejto veci stratiť. Je to win-win v situáciách pre všetkých, pretože každá politická strana zastúpená okrem iného aj v tomto ctenom poslaneckom zbore môže získať takéto hlasy zo zahraničia a aj ich v roku 2016 pokiaľ išlo o voľby do Národnej rady získala. Takže pre každú z politických strán zastúpené aj tu v tomto parlamentne je to určite návrh, ktorý môže posilniť naše postavenie na slovenskej politickej scéne a dať nám aj vyššiu mieru legitimity, pokiaľ ide o politické strany a teda zástupcov zastupujúcich tieto politické strany v Európskom parlamente.
Samozrejme, pri príprave tohto návrhu zákona sme spolupracovali aj s krajanskými organizáciami v zahraničí. Okrem iného by som rád spomenul iniciatívu Srdcom doma. To sú mladí ľudia žijúci prevažne v Českej republike, ale aj v Veľkej Británii a v niektorých ďalších, najmä v členských krajinách Európskej únie, ktorí veľmi pozitívne vnímajú túto iniciatívy. A v podstate dlhodobo len vyzývajú k tomu, čo tu teraz v tejto chvíli robíme a teda k zlepšeniu ich možnosti participovať na veciach verejných zo zahraničia. Samozrejme majú na mysli nielen voľbu poštou, ale napríklad aj rozšírenie voľbu na ambasádach, resp. z dlhodobého hľadiska alebo ak chceme strednodobého hľadiska pri troche šťastia aj v zmysle elektronickej voľby, tak ako sú na ňu zvyknutí občania v Estónsku. V tejto súvislosti majú aj petíciu, ktorá momentálne beží a ktorá vyzýva práve nás, poslancov Národnej rady, aby sme postupne uvoľňovali možnosti pre občanov žijúcich v zahraničí a ich možnosť zúčastňovať sa na veciach verených pasívnou voľbou, a teda možnosťou hlasovať v rôznych voľbách, a to teda nielen vo voľbách do Európskeho parlamentu, ale aj vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, resp. voľbách prezidenta a poťažne aj voľbách regionálnych a samosprávnych. Ono nakoniec nemusí sa to týkať len občanov, ktorí trvalo žijú v zahraničí. Týka sa to hocikoho kto napríklad v čase volieb vycestuváva do zahraničia, je na dovolenke v zahraničí, môže takúto voľbu vyriešiť veľmi jednoduchým poštovým systémom a v budúcnosti môžeme elektronicky. Takže to je taká moja prosba, výzva možno do budúcnosti, aby sme sa aj tejto téme spoločne venovali. Takže teším sa snáď na diskusiu v rámci druhého čítania k tomuto návrhu zákona. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste boli ochotní si ma vypočuť a teším sa na faktickú poznámku od kolegu Eugena Jurzycu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2018 18:45 - 18:46 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Príjemný dobrý večer prajem. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca za udelenie slova. Rád by som, ak dovolíte, vám predstavil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z., čiže nám všetkým dôverne známy zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladáme na rokovanie nášmu ctenému poslaneckému zboru Národnej rade Slovenskej republiky spoločne s kolegom Milanom Laurenčíkom. Cieľom tohto návrhu je, umožniť v rámci volieb do Európskeho parlamentu voľbu poštou a keďže chcem, aby ste prípade mohli reagovať aj faktickými poznámkami, tak konkrétne to všetko vysvetlím už potom ako prvý v rozprave, ak by som teda sa mohol prihlásiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:09 - 17:10 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. My sme sa v jednej analýze zaoberali primárne, samozrejme, politickým, ale predsa len limitovaním verejných funkcií, kedy sme vychádzali zo skúsenosti s americkým prezidentom. A tu by som sa možno rád opýtal ako je tento návrh myslený. Je to tak ako v prípade amerického prezidenta, čo v praxi znamená, že keď máme dve funkčné obdobia za sebou už nikdy viac nemôže byť americkým prezidentom? Alebo je to teda tak, že si potom musí dať povinne jedno funkčné obdobie pauzu a môže prípadne opäť kandidovať, lebo v takom prípade to dáva zmysel. Presne takto to máme nastavené aj v akademickom prostredí na vysokých školách, ste spomínali dekanov a rektorov. To isté platí pre prodekanov, prorektorov. A ukazuje sa, že to má istým spôsobom také ozdravné účinky, pretože ten
===== že keď máme dve funkčné obdobia za sebou už nikdy viac nemôže byť americkým prezidentom? Alebo je to teda tak, že si potom musí dať povinne jedno funkčné obdobie pauzu a môže prípadne opäť kandidovať, lebo v takom prípade to dáva zmysel. Presne takto to máme nastavené aj v akademickom prostredí na vysokých školách, ste spomínali dekanov a rektorov. To isté platí pre prodekanov, prorektorov. A ukazuje sa, že to má istým spôsobom také ozdravné účinky, pretože ten dekan alebo ten rektor si častokrát vychováva svojho perspektívneho nástupcu. Takže to racio tam je a mne sa zdá tento návrh ako zruzomiteľný, len som si chcel ujasniť, že ako je to teda s tou limitáciou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:09 - 17:10 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. My sme sa v jednej analýze zaoberali primárne, samozrejme, politickým, ale predsa len limitovaním verejných funkcií, kedy sme vychádzali zo skúsenosti s americkým prezidentom. A tu by som sa možno rád opýtal ako je tento návrh myslený. Je to tak ako v prípade amerického prezidenta, čo v praxi znamená, že keď máme dve funkčné obdobia za sebou už nikdy viac nemôže byť americkým prezidentom? Alebo je to teda tak, že si potom musí dať povinne jedno funkčné obdobie pauzu a môže prípadne opäť kandidovať, lebo v takom prípade to dáva zmysel. Presne takto to máme nastavené aj v akademickom prostredí na vysokých školách, ste spomínali dekanov a rektorov. To isté platí pre prodekanov, prorektorov. A ukazuje sa, že to má istým spôsobom také ozdravné účinky, pretože ten
===== že keď máme dve funkčné obdobia za sebou už nikdy viac nemôže byť americkým prezidentom? Alebo je to teda tak, že si potom musí dať povinne jedno funkčné obdobie pauzu a môže prípadne opäť kandidovať, lebo v takom prípade to dáva zmysel. Presne takto to máme nastavené aj v akademickom prostredí na vysokých školách, ste spomínali dekanov a rektorov. To isté platí pre prodekanov, prorektorov. A ukazuje sa, že to má istým spôsobom také ozdravné účinky, pretože ten dekan alebo ten rektor si častokrát vychováva svojho perspektívneho nástupcu. Takže to racio tam je a mne sa zdá tento návrh ako zruzomiteľný, len som si chcel ujasniť, že ako je to teda s tou limitáciou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:44 - 15:45 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som rád reagoval na slová pána poslanca Schlosára, ktorý hovoril, že nás migranti ničím nemôžu obohatiť. Nuž pán kolega poslanec Schlosár Slovenská republika, ktorú rovnako vy ako aj ja milujeme, je historicky tým, čím je aj vďaka migrantom. Zoberte si napríklad moje mesto Banskú Bystricu, kde bez nemeckej, maďarskej alebo židovskej menšiny by sme určite dnes neboli tam, kde sme. Zoberte si aj modernejšie dejiny našej krajiny a ak už by som chcel byť veľmi osobný, tak spomeniem, že mne napríklad takýto syrský migrant zachránil koleno, pretože je to výborný ortopéd, ktorý žije dlhé roky na Slovensku a je plne integrovaný do našej spoločnosti. Takže prosím, voľte slová a zvažujte, čo hovoríte na takomto vážnom mieste, ako je parlament Národná rada Slovenskej republiky a ešte jedna vec. Koľko tých migrantov, ktorých ste spomínali podľa vás prejavilo záujem, aby žili na Slovensku? Pre absolútnu väčšinu z nich, ktorí sa tu kedy objavili, sme boli tranzitná krajina a keď sa chceme pozrieť teraz na finančnú stránku veci, my ich tu pochytáme a podľa tohto vášho návrhu zákona by mali skončiť v slovenských väzniciach. Zoberte si, aký to bude mať dosah na verejné financie. Čiže prosím, zvažujte aj túto stránku veci, keď nabudúce budete predkladať podobné nezmysli, ako je tento váš návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 14:38 - 14:40 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať pána poslanca Kotlebu, kde zobral informácie o tom, že by poslanecký klub SaS vnímal zníženie počtu poslancov za ohrozenie demokracie. Ak tu argumentujem, tak tu hovorím len v tom duchu, že to má svoje problémy, napr. pri obsadení výborov, alebo keď ste hovorili o komparácii s inými krajinami, ja neviem o takej, s výnimkou teda Izraela, bavme sa o Európskej únii, kde by bol menší počet obyvateľov alebo teda rovnaký počet obyvateľov a menší počet poslancov. Čiže bez urážky, ale zavádzate v tomto konkrétnom prípade.
Ja napríklad technicky nemám žiadny problém s tým, baviť sa o znížení počtu poslancov. Nakoniec bola to referendová otázka, ako ste správne upozornili, pod ktorú sa aj ja dnes podpisujem, a ale realita je taká, že dnes musíme hovoriť aj o rizikách, ktoré sú s tým spojené, keďže sa jedná o ústavný zákon, a na to tu tento poslanecký zbor máme.
A navyše je tu ešte druhá dôležitá vec. Nerozumiem tej logike, ktorú ste spomenuli, a teda že keď sa zníži počet poslancov, tak sa zvýši kvalita alebo úroveň diskusie, ktorá tu je. Práve tí poslanci, ktorí najčastejšie vystupujú, sú častokrát tí, ktorí by boli zvolení aj pri zníženom počte poslancov, pretože sú to tí, ktorí získali určitý počet preferenčných krúžkov, alebo sú to určití lídri svojich politických skupín a majú potrebu sa adekvátnym spôsobom vyjadrovať k rôznym témam, ktoré sa v tomto zákonodarnom zbore prerokúvajú. Takže táto logika mi celkom nejde do hlavy, ale každopádne, prosím vás, pán poslanec, aby ste nezavádzali. My v žiadnom prípade o ohrození demokracie nehovoríme, hovoríme len o tom, aké sú spojené riziká s prípadným znížením, vychádzajúc z komparácií, ktoré sme si urobili s inými krajinami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 14:27 - 14:28 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, no, samozrejme, my sme tiež robili určité analýzy, ako to funguje v parlamentoch, ktoré majú menší počet poslancov, ako, ako je ten náš, 150, pokiaľ ide o jednotlivé výbory, keďže tie sa viac-menej kopírujú vo všetkých demokratických parlamentoch. No a realita je taká, že napríklad ten najmenší parlament, ktorý sme skúmali, to bolo v Luxembursku, ktorý má 60 poslancov, tak tam je seriózny problém s obsadením jednotlivých výborov a skutočne to funguje tak, že mnohí poslanci sú členmi piatich-šiestich a viacerých výborov. Podobne je to aj v prípade delegácií. Podobne je to napríklad v prípade skupín priateľstva, ktoré takisto máme vytvorené, a kde som zhodou okolností predsedom takejto skupiny práve s Luxemburgom, takže isté problémy tam nastávajú, oni to priznávajú , ale pravda je taká, že Luxembursko je desaťkrát menšia krajina ako Slovensko. Takže, pochopiteľne, nemôžu mať 150-členný parlament. Ale pravda, ako som už spomínal, a fakt je ten, že majú veľké problémy s obsadením výborov, majú veľké problémy s obsadením delegácií, a ten komfort, ktorý majú dnes k dispozícii poslanci Národnej rady, pokiaľ ide o možnosť byť začlenení do výborov, v ktorých sú aj odborne spôsobilí fungovať, tak ten títo poslanci práve kvôli pomerne nízkemu počtu nemajú.
Takže aj toto je jeden z faktov, ktorý musíme brať do úvahy.
Skryt prepis