Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25. 5. 2018 o 11:06 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25. 5. 2018 11:06 - 11:06 hod.

Martin Klus
Pán predsedajúci, s vašim dovolením a d dovolením kolegýň poslankýň a kolegov poslancov, by som rád poprosil o stiahnutie bodu pôvodného bodu 45. to je tlač 931 a presunutie na ďalšiu schôdzu. Ďalej prebiehajú rokovania s ministerstvom vnútra. Komunikujeme so zahraničnými Slovákmi. Takže vás prosím o ústretovosť v tejto veci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 16:05 - 16:07 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Nechal som doznieť potlesk. Každopádne ďakujem za slovo a mňa takisto mrzí, že pani ministerka odišla zo sály a nemá ani toľko úcty k nám, ktorí sa chceme vyjadriť faktickými poznámkami k jej vystúpeniu. Každopádne doobeda jej stranícky šéf a predseda Národnej rady Andrej Danko hovoril o tom, že opozícia využíva okrem iného túto schôdzu na ad hominem útoky namiesto konkrétnej argumentácie na konkrétne výhrady. A presne takto to môžme vidieť aj my, pretože my sme nedopočuli od pani ministerky jej argumenty na naše konkrétne výhrady. Miesto toho sme sa dopočuli o viacerých ad hominem útokoch na jednotlivých poslancov, resp. dokonca europoslancov. Ale toto rozhodne nie je to čo sa pri takejto schôdzi od pani ministerky očakávalo.
Takisto ma veľmi mrzí, že pani ministerka nemohla použiť info grafiku, ktorú mala pripravenú a boli to práve poslanci strany, ktorá ju nominovala za ministerku pôdohospodárstva a dokonca vicepremiérku, ktorý schválili alebo spolu schválili nezmyselný rokovací poriadok, ktorý jej to neumožnil. Len by bolo dobré, aby potom mal predsedajúci rovnaký meter. A keď pani ministerka a vicepremiérka používa info grafiku, aby ju na to upozornil.
A ešte jedna otázka, ak dovolíte. Vami niekoľkokrát zmieňovaný europoslanec Richard Sulík vám 13. 3. tohto roku poslal oficiálny list v súvislosti so správou o problematike dvojitej kvality potravín. Doposiaľ ste si nenašli čas mu odpovedať. Takže ja sa v jeho mene pýtam, kedy tak mienite urobiť? Tá správa je pre Európsky parlament rovnako ako pre Slovenskú republiku dôležitá. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 10:23 - 10:24 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. No, mrzí ma, že tu momentálne nie je pán poslanec Kresák, určite by k tomu vedel zaujať možno ešte odbornejšie stanovisko ako známy ústavný sudca, ale princípy slovenského parlamentarizmu sú postavené na rovnosti jednotlivých členov parlamentu. To znamená, žiadni podriadení ani nadriadení tu nie sú. Toto ma ako politológia veľmi vyrušilo a ak zoberieme do úvahy, že pani podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová, mala 85
===== Možno ešte odbornejšie stanovisko, ako známy ústavný sudca, ale princípy slovenského parlamentarizmu sú postavené na rovnosti jednotlivých členov parlamentu. To znamená žiadni podriadení ani nadriadení tu nie sú. Toto ma ako politológa veľmi vyrušilo a ak zoberieme do úvahy, že pani podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová mala 85 tisíc preferenčných hlasov a sedia tu medzi nami aj taký, ktorý nemá ani 480, čo by nestačilo ani na zvolenie v okresnom meste za mestského poslanca, a nikto sa tu nad nikoho nijakým spôsobom nikdy nevyvyšoval a každý z nás sa ku každému z kolegov a kolegýň vždycky správame absolútne v súlade so zákonom a s Ústavou, to znamená, že sme tu všetci rovní. V princípe Primus inter pares by som to očakával aj od predsedu Národnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 10:23 - 10:24 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. No, mrzí ma, že tu momentálne nie je pán poslanec Kresák, určite by k tomu vedel zaujať možno ešte odbornejšie stanovisko ako známy ústavný sudca, ale princípy slovenského parlamentarizmu sú postavené na rovnosti jednotlivých členov parlamentu. To znamená, žiadni podriadení ani nadriadení tu nie sú. Toto ma ako politológia veľmi vyrušilo a ak zoberieme do úvahy, že pani podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová, mala 85
===== Možno ešte odbornejšie stanovisko, ako známy ústavný sudca, ale princípy slovenského parlamentarizmu sú postavené na rovnosti jednotlivých členov parlamentu. To znamená žiadni podriadení ani nadriadení tu nie sú. Toto ma ako politológa veľmi vyrušilo a ak zoberieme do úvahy, že pani podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová mala 85 tisíc preferenčných hlasov a sedia tu medzi nami aj taký, ktorý nemá ani 480, čo by nestačilo ani na zvolenie v okresnom meste za mestského poslanca, a nikto sa tu nad nikoho nijakým spôsobom nikdy nevyvyšoval a každý z nás sa ku každému z kolegov a kolegýň vždycky správame absolútne v súlade so zákonom a s Ústavou, to znamená, že sme tu všetci rovní. V princípe Primus inter pares by som to očakával aj od predsedu Národnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 17. 5. 2018 15:26 - 15:30 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Takže ešte raz pekný dobrý deň prajem. Dovolím si dve interpelácie. Prvá interpelácia je na pána ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci odkaliska Slovinky. Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vám dovolím podať interpeláciu vo veci odkaliska Slovinky. Odkalisko Slovinky v okrese Spišská Nová Ves je stavbou, ktorá je podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 382/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zaradená do druhej kategórie vodných stavieb. V súlade s uvedeným zákonom vyplýva povinnosť vlastníka každé dva roky uskutočniť odborný technicko-bezpečnostný dohľad. Čiastkový monitorovací systém, tzv. geologické faktory prevádzkovaný Štátnym geologickým ústavom Dioníza Štúra danú lokalitu sledoval v rámci subsystému 04 vplyv ťažby na životné prostredie. Avšak posledné dostupné výstupy tohto program pochádzajú z roku 2016. Berúc do úvahy vážnosť environmentálneho rizika, ktoré odkalisko Slovinky predstavuje, by som sa vás chcel opýtať na nasledovné otázky:
Po 1. Aký je technický stav predmetného objektu a dátum vykonania posledného odborného technicko-bezpečnostného dohľadu?
Po 2. Aké sú aktuálne výsledky chemických a geodetických analýz, ktorých vykonanie vyplýva z metód monitorovania vrámci subsystému 04 programu ČMS?
Po 3. Aký je rozsah aktuálneho monitoringu environmentálnej záťaže?
A po 4. Kedy a ako je plánovaná eliminácia environmentálnej záťaže v podobe odkaliska Slovinky?
Za vaše odpovede na uvedené otázky vám vopred ďakujem.
Druhá interpelácia je interpelácia na predsedu vlády Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho vo veci uvoľnenia azylového režimu Slovenskej republiky v podmienkach pripravovanej spoločnej azylovej politiky Európskej únie. Nebudem už opakovať, v súlade s akým článkom sa teda pýtam, ale budem čítať, ak dovolíte, priamo moju odpoveď, otázku, pardon.
Dnes je všeobecne známe, že Slovenská republika má jeden z najprísnejších azylových zákonov vôbec v rámci Európskej únie. Keďže sa pripravuje reforma na úrovni Európskej únie, tzv. spoločná azylová politika Európskej únie, dovoľte mi informovať sa nasledovné:
Po 1. Do akej miery sa stotožňujete s doposiaľ navrhovanou podobou jednotlivých míľnikov tzv. cestovej mapy z decembra 2017?
Po 2. Či je predpoklad, že by prípadné zmeny mohli v konečnom dôsledku znamenať uvoľnenie azylového režimu na Slovensku.
A po 3. Ak áno, v prípade kladnej odpovede na druhú otázku, tak v akej možnej podobe je to podľa vás pre Slovenskú republiky najlepší možný scenár?
Tak isto pánovi premiérovi za jeho odpovede vopred ďakujem. Aj vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 17. 5. 2018 15:07 - 15:08 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ešte jednu by som si dovolil možno takú drobnú pripomienku. Asi som bol celkom nepochopený mojou interpeláciou, ktorá bola adresovaná vtedy zastupujúcemu ministrovi vnútra Petrovi Pellegrinimu, dnes už pánovi premiérovi. Ja si myslím, že som si celkom vedomý toho, aké sú kompetencie samospráv na Slovensku, ale mal som za to, keď som interpeloval, že sme transponovali normu Európskej komisie a Európskeho parlamentu STNN 1176, ktorá súvisí s vymieňaním prvkov detských ihrísk v samosprávach, že by mohlo ministerstvo v tomto prípade pôsobiť aspoň odporúčacím charakterom na samosprávy, aby nelikvidovali detské ihriská bez toho, že by ich nahrádzali novými. A tento problém nie je len v meste Banská Bystrica, ktoré som dával ako príklad, ale vo viacerých samosprávach viacerí občania ma v tejto súvislosti prosili, aby sme požiadali ministerstvo vnútra, keďže je to ministerstvo vnútra, čo by som rád zdôraznil, že by možno odporúčalo samosprávam, aby túto smernicu, túto transponovanú smernicu nebrali možno až tak dôkladne do úvahy bez toho, že by nahrádzali prvky, ktoré pamätajú možno ešte lozenie nás niektorých tu prítomných. Takže toto je moja prosba opäť raz smerom na ministerstvo vnútra, ak teda bola potrebná takáto klarifikácia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 17. 5. 2018 15:04 - 15:06 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem. Milé dámy poslankyne, vážení páni poslanci, milé dámy ministerky, vážení páni ministri a pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som vyjadril moju nespokojnosť s odpoveďou na interpeláciu, ktorú som adresoval pánovi ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kedy som sa pýtal informatívne, či by nebolo možné zaviesť na niektorých úsekoch slovenských diaľnic aj informatívne tabule o tom, že je potrebné jazdiť v pravom pruhu. Bolo mi povedané, že toto nie je potrebné, pretože už prebehli rôzne aktivity v tejto súvislosti prostredníctvom médií a že prebieha aj aktivita zo strany ministerstva vnútra, kedy príslušníci Policajného zboru usmerňujú vodičov, aby dodržiavali tento predpis. Ja som mal ale na mysli predovšetkým zaužívanú prax, okrem iného z Maďarska alebo z Rakúska, kde takéto informatívne tabule sú umiestnené a možno aj vďaka týmto informatívnym tabuliam sa darí niektorých vodičov držať v pravom pruhu a tým nezvyšovať mieru nebezpečenstva, najmä na úsekoch viacpruhových diaľnic, teda viac ako dvoch pruhov.
Čiže bol by som úprimne rád, pán minister, ak by ministerstvo prehodnotilo postoj k tejto mojej interpelácii a minimálne jednu, možno dve značky umiestnilo. A toto sa týka možno aj zipsovania, obzvlášť na úseku na odbočke na Senec. Akiste poznáte, o čom hovorím. To je úplná katastrofa, akým spôsobom tam vodiči sa zaraďujú do pruhov. Takže mám pocit, že tieto informatívne značky aspoň na určitý čas majú svoje opodstatnenie. Takže vás úprimne prosím o prehodnotenie tejto vašej odpovede a nežiadam, aby Národná rada hlasovala o nespokojnosti s touto mojou interpeláciou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17. 5. 2018 14:50 - 14:50 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď, tlmočenú odpoveď. Chcel som sa spýtať, či náhodou v tých podkladoch sa nevyskytuje informácia, kedy by táto stratégia mohlo byť implementovaná, alebo teda aspoň prijatá. Či niečo také nebolo odkázané. Dobre. Ďakujem.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Nevyčítal som tu nič také.

Klus, Martin, poslanec NR SR
Okej, budem sa pýtať priamo na ministerstve.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2018 16:56 - 16:57 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Priznám sa, aj som trošku už stratený z toho, s čím vlastne momentálne máme dočinenia. Aj som chvíľku rozmýšľal, že či ako spolupredkladateľ tohto, nazvime to, že pozmeňujúceho návrhu si nemám sadnúť ako predkladateľ, ale predpokladám, že nájdete nejaký spôsob, pán predsedajúci, ako to vyriešiť. Ja by som snáď len na margo toho, čo povedala kolegyňa Anka Zemanová chcel poprosiť o podporu tohto návrhu zákona aj z environmentálnych dôvodov. Ono sa to síce na prvý pohľad nemusí zdať, ale otvorenie návrhu zákona napríklad na stránke nrsr.sk v praxi znamená, že sa vám stiahne súbor do počítača a keď takýchto stiahnutých súborov máte stovky, možno tisíce, tak to, samozrejme, vyvoláva náklady na nákup nejakého pevného disku alebo aspoň nejakého iného prenosného zariadenia alebo nejakej inej zálohy, ktorú musíte potom dodatočne spravovať a prípadne platiť. A práve preto, ten návrh bol postavený na tom, že jedným jednoduchým klikom sa vám náhľad zobrazí priamo v prehliadači a v prípade potreby si ho, samozrejme, viete stiahnuť. Ale ak sa vám tento náhľad nezobrazí, ale stiahne sa vám priamo na disk, tak to spôsobuje nielen technické komplikácie, ale ako hovorím, má to aj svoj environmentálny rozmer, a preto sme tento návrh predložili. Je úplne apolitický, a preto verím, že ho kolegyne a kolegovia poslanci podporia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16. 5. 2018 11:05 - 11:06 hod.

Martin Klus
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som poprosil o všeobecný súhlas k bodu 45, tlač 931. Zajtra mám dohodnuté stretnutie s pani ministerkou k tomuto návrhu zákona, takže ak by sa dalo posunúť na koniec schôdze.
Skryt prepis