Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18. 10. 2017 o 16:09 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 16:09 - 16:10 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja snáď k dvom veciam. Kto skôr zareagoval a či to bolo promptné alebo nie vláda, minister. Minister spravil dve veci. Hneď ako toto vyšlo na svetlo sveta, tak poslal kontrolu podľa mojich informácií do MH Manažment a po výsledkoch kontroly konal a odvolal vedenie, predstavenstvo a tak ďalej. To znamená, ja si myslím, že v domácnosti najprv aj naši starí otcovia a mamy mali takú zásadu, že dvakrát meraj a raz rež. Lebo podľa niektorých vyjadrení vás je to tak, že nemeraj, ale len rovno rež. 
A čo sa týka, už to pomaly býva ako ten večný príbeh o tej Popoluške, a to sú tí politické nominanti. No, nedá ešte keby možná pán
===== a mamy mali takú zásadu, že dvakrát meraj a raz rež. Lebo podľa niektorých vyjadrení vás je to tak, že nemeraj, ale len rovno rež. A čo sa týka, už to pomaly býva ako ten večný príbeh o tej Popoluške a to sú tí politickí nominanti. No nedá, ešte keby možná pán Galek povedal, že o politických nominantov je tu prvé obdobie druhý rok, tak to ako beriem. Ale nie, dá sa povedať, starého harcovníka, ktorý je tu už pekných pár rokov. A keď je to trebárs pre vás, ako aj stranu, taký neskutočne zásadný problém, tak ste to mali ako jednu prvú, druhú alebo tretiu vec riešiť v roku 2010. A potom by sme nemali, keď už musím pripomenúť zlatné padáky z nominantov SaS-ky v Košických teplárňach. Tak treba, treba dávať pozor čo hovoríme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 16:09 - 16:10 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja snáď k dvom veciam. Kto skôr zareagoval a či to bolo promptné alebo nie vláda, minister. Minister spravil dve veci. Hneď ako toto vyšlo na svetlo sveta, tak poslal kontrolu podľa mojich informácií do MH Manažment a po výsledkoch kontroly konal a odvolal vedenie, predstavenstvo a tak ďalej. To znamená, ja si myslím, že v domácnosti najprv aj naši starí otcovia a mamy mali takú zásadu, že dvakrát meraj a raz rež. Lebo podľa niektorých vyjadrení vás je to tak, že nemeraj, ale len rovno rež. 
A čo sa týka, už to pomaly býva ako ten večný príbeh o tej Popoluške, a to sú tí politické nominanti. No, nedá ešte keby možná pán
===== a mamy mali takú zásadu, že dvakrát meraj a raz rež. Lebo podľa niektorých vyjadrení vás je to tak, že nemeraj, ale len rovno rež. A čo sa týka, už to pomaly býva ako ten večný príbeh o tej Popoluške a to sú tí politickí nominanti. No nedá, ešte keby možná pán Galek povedal, že o politických nominantov je tu prvé obdobie druhý rok, tak to ako beriem. Ale nie, dá sa povedať, starého harcovníka, ktorý je tu už pekných pár rokov. A keď je to trebárs pre vás, ako aj stranu, taký neskutočne zásadný problém, tak ste to mali ako jednu prvú, druhú alebo tretiu vec riešiť v roku 2010. A potom by sme nemali, keď už musím pripomenúť zlatné padáky z nominantov SaS-ky v Košických teplárňach. Tak treba, treba dávať pozor čo hovoríme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 15:53 - 15:53 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja už len snáď v krátkosti. Ja myslím, že povedal ste to naozaj zrozumiteľne a myslím si, že to mnohí pochopili, naproti trebárs niektorým príspevkom, ktoré sú skôr také uspávacie. A snáď bez toho, že by ste sa chceli zapáčiť tým alebo tým.
A tam isto beriem aj to, že ste to predniesli ako svoj názor svojský a bez nejakých takých krvavých očí. A tak isto musím súhlasiť aj s tým, že keďže prišlo, prišla takáto situácia je myslím na mieste všetkých nás, aby sme si povedali, akým spôsobom a aké mantinely takýmto veciam aj dať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 15:20 - 15:22 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja v podstate aj keď ste si v niektorých veciach v rámci svojho prejavu protirečili, ale citovali ste niekoľkokrát rôznych predstaviteľov, takže dovolím si aj ja povedať, že povedali ste niekoľko ale, ktoré vyznievajú ako keby takto to bude. Teda chcem upozorniť, že vaše strašenie, ktoré je v podstate v takej DNA vašej strany, aj pred dvomi rokmi, citujem, apríl 2015 Karol Galek. Buď Slovenská republika zaplatí 588 miliónov eur alebo príde o Gabčíkovo. Buď zaplatíme 588 miliónov eur ako odškodné alebo prídeme o Gabčíkovo, alebo zaplatíme na teraz ešte neznámu výšku náhrady za poškodzovanie práv Slovenských elektrární. Ja sa pýtam kto je za to zodpovedný a kto bude niesť zodpovednosť. Alebo v máji 2015. Kauzu, ktorú on sám, myslel iste tým pána premiéra, prezentuje ako svoje víťazstvo vybojované v prospech Slovenskej republiky sa mu postupne vymyká z rúk. Ako sa hovorí, topiaci sa slamky chytá. Ono sa to ľahko takto strieľa bez zodpovednosti, dá sa povedať od buka do buka. Ale povedali ste aj druhú vec. že teda máte blízko ku Gabčíkovu, že ste myslím ako stredoškolák sa tým zaujímali, takže práve preto si myslím, že by ste mali dôraznejšie poďakovať vláde, ministrovi Žigovi a všetkým tým, ktorí sa podieľali na tom, že sa Gabčíkovo vrátilo Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:42 - 10:44 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Možno že je to skôr problém možno vo väčších mestách. V menších mestách alebo obciach podľa mojich informácií napríklad aj u nás nie je problém, pokiaľ príde občan, prihlási sa a nevravím, že polhodinu, ale určite sa nestalo, že by sme trebárs neudelili slovo alebo že by sme ho nejak obmedzili časove. Možno že to sa stáva vo väčších mestách, neviem, ale v drvivej väčšine .... za obcí som presvedčený, že takýto prípad nejak sa nevyskytuje. To je jedna vec.
No a druhá vec, taká skôr technická. Chcem vám poďakovať, pán poslanec, že ste tu, že ste prišli a podali svoj návrh, pretože ako sme si mohli všimnúť, tak včera večer alebo aj dnes jednotliví predkladatelia čo som si len trošku zaznačil, Kotleba, Viskupič, Mihál, Nicholsonová, Remišová vôbec tu nie sú. A sem-tam, keď je predkladateľ, tak zase nie je spravodajca. No, tak to je tiež nie ideálne plnenie si povinností, na ktoré opozícia tak rada, aj minule, keď sme odsúhlasovali nehlasovanie o 17.00 poukazujem a to je skôr potom také, také farizejstvo, že keď sú tu kamery, tak rozprávame ako musíme tu byť. Ale keď tu máme byť, tak tu nie sme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 9. 2017 18:47 - 18:50 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, prednášam spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovanie predmetného vládnemu návrhu (tlač 577).
Národná rada uznesením č. 699 z 15. júna 2017 pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu.
Návrh zákona odporučil Národnej rade schváliť Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 149 z 12. septembra 2017. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesenia Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti uvedeného pod bodom III vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade návrh poslancov k predmetnému návrhu (tlač 577) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 150 z 12. septembra 2017. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady.
Ďakujem pekne, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6. 9. 2017 15:28 - 15:31 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 549) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 683 z 13. júna 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 175 zo 4. septembra 2017, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 175 zo 4. septembra 2017 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 139 zo 4. septembra 2017.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré spomínala aj pani ministerka.
Gestorský návrh odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny zákon, vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 143 z 5. septembra 2017. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 16:15 - 16:17 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja, naopak, si myslím, že to bolo skôr také úprimné vystúpenie a súhlasím s viacerými vecami. A jednou z nich je aj to, že keby som mal percentuálne vyjadriť, možno 70 % z tých vystúpení boli skôr politické reči á la Baránik a podobne. Niekedy sa mi zdá, že ako keby kolegovia z opozície dostali nejaký taký strach, že náhodou by sa niečo také mohlo podariť a čo keby na tom nemali nejakú zásluhu. Tie vystúpenia jednoducho niektoré ma o tom tak presviedčajú.
Na druhej strane si vážim naozaj konštruktívny prístup a vystúpenie pána poslanca, pána kolegu Krajniaka, ktorý to nezabil hneď a nezarezal a je ochotný trebárs sa o tom rozprávať. A to je to, čo v tvojom vystúpení zaznelo aj voči ostatným kolegom z opozície, aby sa ďalej diskutovalo, aby sa rozprávalo, pretože uznesenie nie je ešte schválený zákon a myslím si, že aj voči našim voličom a občanom by bolo korektné sa o tomto rozprávať.
A takisto jednoducho vystúpenie, niektoré boli aj údaje naozaj nekorektné, pretože až si, až zoberiem výpočet celej sumy 48 alebo koľko miliárd, ako povedal pán kolega Ivan, a poviem jednu cifru 45 miliónov, poprípade to nespriemerujem, tak jednoducho je to nekorektná informácia, ktorú možno, keďže viem, že je aj stavbár, by som asi ani nevypustil z úst. Takže tiež si myslím, že v prvom rade je to o tej diskusii a diskutovať, myslím, že treba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 6. 2017 17:39 - 17:40 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu tlače 577. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 6. 2017 18:40 - 18:42 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja som v takej pozícii; ja som učiteľ a zároveň v tomto momente som ako v štvrté volebné obdobie ako primátor mesta. To znamená, že snažím sa to riešiť aj z jednej pozície, aj z druhej pozície. A pred časom som sa aj vyjadril, že my tu strašne radi v Národnej rade zovšeobecňujeme. To znamená, že aj z tohto, z tohto prejavu aj s niektorými vecami súhlasím, ale mi to tak pripadalo, že tí zlí zriaďovatelia. Dovolím si povedať, že 95 % zriaďovateľov mesta a obce sa snažia, tak ako povedal pán kolega Petrák, cez 200, 270 miliónov, ktoré sa vlastne z rozpočtov mesta dáva na rozvoj týchto zariadení na originálne kompetencie, ale ja tu vždy cítim ako keby, ako keby sme hľadali nejakého vinníka a jeden z tých vinníkov sú zriaďovatelia. Nie je to tak. Nie je to tak. Mám naozaj množstvo skúseností aj z mojich kolegov. Konkrétne naše mesto Hnúšťa prispieva na dve materské školy, keďže tie počty sú limitované, okolo 50 až 70-tisíc euro ročne. To znamená, že ja nemám im z čoho ešte brať na energie alebo robiť si, ako tu bolo niekedy zvyknuté, čo ma irituje a niekedy až ma dvíha z lavice, že si my na samospráve robíme z toho chodníky alebo neviem aké veci. Každá seriózna samospráva, každý seriózny starosta alebo primátor... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis