Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 16:15 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 16:15 - 16:17 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja, naopak, si myslím, že to bolo skôr také úprimné vystúpenie a súhlasím s viacerými vecami. A jednou z nich je aj to, že keby som mal percentuálne vyjadriť, možno 70 % z tých vystúpení boli skôr politické reči á la Baránik a podobne. Niekedy sa mi zdá, že ako keby kolegovia z opozície dostali nejaký taký strach, že náhodou by sa niečo také mohlo podariť a čo keby na tom nemali nejakú zásluhu. Tie vystúpenia jednoducho niektoré ma o tom tak presviedčajú.
Na druhej strane si vážim naozaj konštruktívny prístup a vystúpenie pána poslanca, pána kolegu Krajniaka, ktorý to nezabil hneď a nezarezal a je ochotný trebárs sa o tom rozprávať. A to je to, čo v tvojom vystúpení zaznelo aj voči ostatným kolegom z opozície, aby sa ďalej diskutovalo, aby sa rozprávalo, pretože uznesenie nie je ešte schválený zákon a myslím si, že aj voči našim voličom a občanom by bolo korektné sa o tomto rozprávať.
A takisto jednoducho vystúpenie, niektoré boli aj údaje naozaj nekorektné, pretože až si, až zoberiem výpočet celej sumy 48 alebo koľko miliárd, ako povedal pán kolega Ivan, a poviem jednu cifru 45 miliónov, poprípade to nespriemerujem, tak jednoducho je to nekorektná informácia, ktorú možno, keďže viem, že je aj stavbár, by som asi ani nevypustil z úst. Takže tiež si myslím, že v prvom rade je to o tej diskusii a diskutovať, myslím, že treba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 6. 2017 17:39 - 17:40 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu tlače 577. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 6. 2017 18:40 - 18:42 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja som v takej pozícii; ja som učiteľ a zároveň v tomto momente som ako v štvrté volebné obdobie ako primátor mesta. To znamená, že snažím sa to riešiť aj z jednej pozície, aj z druhej pozície. A pred časom som sa aj vyjadril, že my tu strašne radi v Národnej rade zovšeobecňujeme. To znamená, že aj z tohto, z tohto prejavu aj s niektorými vecami súhlasím, ale mi to tak pripadalo, že tí zlí zriaďovatelia. Dovolím si povedať, že 95 % zriaďovateľov mesta a obce sa snažia, tak ako povedal pán kolega Petrák, cez 200, 270 miliónov, ktoré sa vlastne z rozpočtov mesta dáva na rozvoj týchto zariadení na originálne kompetencie, ale ja tu vždy cítim ako keby, ako keby sme hľadali nejakého vinníka a jeden z tých vinníkov sú zriaďovatelia. Nie je to tak. Nie je to tak. Mám naozaj množstvo skúseností aj z mojich kolegov. Konkrétne naše mesto Hnúšťa prispieva na dve materské školy, keďže tie počty sú limitované, okolo 50 až 70-tisíc euro ročne. To znamená, že ja nemám im z čoho ešte brať na energie alebo robiť si, ako tu bolo niekedy zvyknuté, čo ma irituje a niekedy až ma dvíha z lavice, že si my na samospráve robíme z toho chodníky alebo neviem aké veci. Každá seriózna samospráva, každý seriózny starosta alebo primátor... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 6. 2017 17:02 - 17:03 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani ministerka, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona, tlač 549. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

[17:02:21-17:03:53] Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR Zmeniť vystupujúceho

Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Končím možnosť nahlásiť sa ústne, do rozpravy sa neprihlásil nikto. Pani ministerka, záverečné slovo žiadne, takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Vyhlasujem dvojminútovú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9. 5. 2017 18:01 - 18:03 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu (tlač 513). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k tomuto zákonu. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. 
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 2:11 - 2:12 hod.

Michal Bagačka
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 22:29 - 22:31 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja tiež poviem, že poďme naspäť. Áno. Pán kolega, myslím si, že svojím takým pokojným vystupovaním aj tónom si dosiahol to, že sa tak ukľudnila situácia, ale naša opozícia nepotrebuje ukľudniť situáciu. Ona potrebuje bičovať emócie. A od toho prvého vystúpenia je to, je to evidentné.
A tak ako som povedal aj v tom prvom svojom príspevku, že zatiaľ veľmi málo sa spomenula tá manipulácia s rodičmi, a teda aj s deťmi a že len sa tlačí na tie emócie. A veľa z toho, čo som chcel povedať, povedal aj kolega Senko. Keď myslíte, že sa máme venovať len Čistému dňu, tak načo ste tam písali do dôvodovej správy veci ohľadne nezamestnanosti a podobne? Takže sa k tomu legitímne niekto aj vyjadruje. A tie čísla, si myslím, že sú také, aké sú. Nech si každý spraví nejaké poznatky o tom.
A čo sa týka, k nejakému postoju k Čistému dňu ako takému, to je, to je čiste, ako to vnímame. Ja si myslím, ako poznám aj ministra, že spravil, respektíve má podklady, ktoré mu povedali, že áno, síce v niektorých veciach sa pochybilo, ale nie je to na to, aby sa odobrala akreditácia. Vy máte iný názor. To je všetko, nič viac, nič menej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 20:35 - 20:37 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja, naopak, chcem poďakovať za, myslím, že konkrétne, vecné aj argumentačné vystúpenie, hlavne čo sa týka textu dôvodovej správy. A na začiatku ste, pán minister, spomínali teda, že ste hneď snažili sa spolupracovať aj s predkladateľkou a s predkladateľmi návrhu. No zo začiatku aj ja som celkovo aj veril aj pani Blahovej, že to nejak myslí naozaj úprimne, kým to potom nenabralo takú prezentáciu osobnú, až do tej, išlo to do tej politiky a človek by sa naozaj divil, že ak keď chcú byť niektorí ľudia v médiách, čo dokážu urobiť a dokonca možno aj zneužiť deti na svoju prezentáciu. A, samozrejme, ak sa konalo nejak niekde protizákonne, v niektorých tých príbehoch, tak som aj ja tiež prvý, ktorý bude za to, aby sa s tým zaoberali kompetentní.
Ale vy ste zvolili teraz takú, taký, taký kúštik, takú fintu, ako prekryť to vaše manipulovanie, čo tu počúvame už posledné týždne, ako sa vsadili teda na emócie a na emotívne vystupovanie, takže celkom je to také dobré prekrytie všetkých tých vašich krokov a manipulácií, ktoré v poslednom čase a v posledných týždňoch vyšli, dá sa povedať, na povrch.
A príbehy, ktoré čítala napríklad pani Nicholsonová, bohužiaľ, diali sa, dejú a budú diať. Ja tiež viem možno vyberať 10, 20 takých príbehov za jej pôsobenia, keď bola štátna tajomníčka, lebo sa to deje, bohužiaľ, aj bude diať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1. 2. 2017 16:53 - 16:56 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/99 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 309, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 354 z 29. novembra 2016 pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 136 z 11. januára 2017, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 76 z 26. januára 2017. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 36 pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 79 z 31. januára 2017. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spravodajcu podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady predniesť tento návrh.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 11. 2016 10:57 - 10:58 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som sa chcel teda poďakovať za, myslím, že za fundované, odborné a hlavne argumentačné vystúpenie, čo sa týka hlavne k rokovaciemu poriadku. A myslím, že kto chce, pochopí, a kto nechce, bude vystupovať ďalej v niektorých týchto aj trápnych vystúpeniach. A kto počul celé vystúpenie a z tých ešte, čo sú prihlásení a má trošku súdnosti, tak sa z tej rozpravy odhlási.
Áno, vystupovali ste 40 minút, čo bolo hlavne vo faktických poznámkach niektorých opozičných kolegov pertraktované, ale povedali ste aj b, to znamená, že v prípade, že sa uznesieme na tom, že ten limit bude 20 minút, tak svoje vystúpenie k tomu, samozrejme, aj primerane prispôsobíte.
A taktiež som si vypočul aj faktické poznámky predchádzajúce, ale, tak ako ste spomínali na začiatku, mnohé nemali nič spoločné s rokovákom a s odbornosťou, skôr to boli také nacvičené vety, ktoré v rámci odbornej diskusie nemali nič podstatné čo povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis