Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14. 3. 2018 o 15:56 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 15:56 - 16:06 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Tak ďakujem opätovne za slovo. Ako som spomínal v úvodnom slove, účelom nami navrhovanej novely niekoľkých zákonov, ktorú sme nazvali novela zákona, resp. zákon proti či nelegálnym čiernym stavbám je to, aby občania Slovenskej republiky, ktorí vlastnia nejaký pozemok alebo parcelu, na ktorej si iné osoby vybudovali svoju nelegálnu čiernu stavbu, mali efektívne možnosti, mali efektívne právne možnosti na to, ako zo svojho pozemku túto nelegálnu čiernu stavbu odstrániť bez toho, aby im pri tomto samotnom odstraňovaní alebo ešte pred týmto procesom vznikali veľké problémy alebo iné druhy komplikácií.
V súčasnosti je stav totiž takýto, že stavebné úrady, čo sú v malých obciach a dedinách, v podstate obecné úrady reprezentované starostom týchto obcí, neumožňujú častokrát majiteľom rôznych pozemkov odstrániť nelegálne čierne stavby, ktoré na ich pozemkoch podľa toho, čo je uvádzané v katastri nehnuteľnosti, nemajú čo robiť. Motivácia týchto starostov je mnohokrát rôzna. Najčastejšie sa ale stáva, že mnohí starostovia v týchto jednotlivých dedinách sú volení práve hlasmi asociálov z cigánskych osád, ktorí sú práve tými páchateľmi zodpovednými za budovanie týchto nelegálnych čiernych stavieb po cudzích pozemkoch. No a keďže títo starostovia v strachu o to, aby neprišli o svoju voličskú základňu, ktorá dnes predstavuje tú najpálčivejšiu, ten najdôležitejší subjekt tej voličskej základne, nedajú rozhodnutie právoplatným majiteľom pozemkov, aby sa mohli zbaviť cudzích nelegálnych čiernych stavieb na svojich vlastných parcelách. Úplne krásny jednoznačný príklad, s ktorým je oboznámený hádam každý, je práve príklad z Krásnohorského Podhradia, kde práve predseda našej strany Marian Kotleba ako jeden zo spoluvlastníkov pozemku nemal možnosť, doteraz možnosť, od roku 2012, aby odstránil nelegálne čierne stavby, ktoré podľa katastra nehnuteľností ani len neexistujú a ktoré sa nachádzajú na jeho vlastnom pozemku. A ešte dokonca má aj súhlas všetkých ostatných spolumajiteľov s tým, aby boli tieto čierne stavby odstránené.
Problémom je, že či už polícia Slovenskej republiky pod vedením dnes už bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka sa opakovane postavila na stranu asociálov v tejto osade a zabránila majiteľom tohto pozemku odstrániť nelegálne čierne stavby zo svojej parcely, tak rovnako aj stavebný úrad reprezentovaný práve starostom danej obce neposkytol vôbec nijakú súčinnosť a robil všetko pre to, aby tieto čierne stavby boli práve z týchto pozemkov odstránené. A potom sa nečudo, netreba sa potom čudovať, že práve asociáli, ktorí takýmto spôsobom budujú svoje nelegálne obydlia na úplne cudzích parcelách a pozemkoch, s ktorými nemajú vôbec nič spoločné, dochádzajú k akémusi pocitu, že stoja nad zákonom, že pre nich zákon neplatí, že si môžu robiť úplne čo len chcú a že môžu beztrestne okupovať cudzie pozemky a stavať si svoje osady, kde sa im len zachce bez ohľadu na to, ako porušujú zákon, akú ekologickú záťaž, akú sociálnu záťaž, akú kriminalitu páchajú len preto, že vláda a štát sa vždy pri takýchto problémoch pozerá všade možne, len nie tam, kde práve tento problém evidujeme.
No a práve preto sme touto novelou, resp. snažíme sa touto novelou zaviesť nové možnosti, ako môže občan Slovenskej republiky majúci vlastnícke práva k nejakej parcele, kde sa nachádza takáto nelegálna čierna stavba, odstrániť túto stavbu bez väčších komplikácií. Už dnes nebude podľa našej novely zákona potrebovať súhlas na odstránenie nelegálnej čiernej stavby, ktorá podľa katastra nehnuteľností ani len neexistuje, na svojom vlastnom pozemku a práve naopak, dnes podľa tejto novej novely zákona bude musieť stavebný úrad iba upozorniť na to, že dôjde k takémuto odstráneniu nehnuteľnosti a 15 dní po doručení takéhoto upozornenia stavebnému úradu môže reálne začať s tým, že tieto nelegálne čierne stavby zbúra.
Rovnako zavádzame povinnosť pre políciu Slovenskej republiky poskytnúť majiteľom takýchto pozemkov v prípade, že si o to požiadajú, účinnú súčinnosť na to, aby k takémuto odstráneniu nelegálnych čiernych stavieb z ich pozemkov vôbec mohlo dôjsť. Všetci možno poznáme tie prípady, kedy rôzni asociáli, ktorí okupujú tieto cudzie pozemky, napádajú ľudí, vyhrážajú sa im, dokonca dochádza k nebezpečným fyzickým útokom len preto, že si majitelia týchto pozemkov chcú uplatniť svoje vlastné vlastnícke práva chránené a garantované Ústavou Slovenskej republiky hneď v časti "Základné ľudské práva a slobody" a napádajú týchto ľudí len preto, že sa snažia zosúladiť ten stav tých pozemkov s tým, čo je napísané v katastri nehnuteľností.
No a práve kvôli tomu zavádzame pre Policajný zbor Slovenskej republiky povinnosť poskytnúť účinnú súčinnosť týmto ľuďom, týmto majiteľom, aby boli ochránení pri takejto demolácii nelegálnej čiernej stavby, aby sa nemuseli báť o svoj majetok, o svoje zdravie alebo, nebodaj, o svoj život iba preto, že si chcú uplatniť svoje ústavou garantované práva vlastniť majetok a užívať si výhody, ktoré z tohto vlastníctva pre majiteľa tohto pozemku napríklad plynú. No a sme si istí, že práve aj takáto novela zákona, novela viacerých zákonov, zákona proti čiernym stavbám môže pomôcť znížiť ten obrovský, resp. to obrovské sociálne napätie, ktoré dnes vidíme v mnohých častiach východného a stredného Slovenska a ktoré je zapríčinené práve tým, že sú dnes asociáli okupujúci cudzie pozemky postavení nad zákon oproti slušným pracujúcim ľuďom, ktorí práve za tieto okupované pozemky musia platiť dane a nemôžu si ani len uplatňovať svoje vlastné vlastnícke práva. Keď dokážeme postaviť asociálov na rovnaký, rovnaký zákonný rámec, keď dokážeme vytvoriť rovnaký meter, ktorý bude platiť úplne pre každého, či už pre asociála alebo pre toho slušného majiteľa toho pozemku a každý bude poznať nielen svoje práva, ale aj svoje povinnosti a každý bude vedieť, že ak bude páchať trestnú činnosť, ak si bude budovať nelegálne stavby na cudzom pozemku, že za túto trestnú činnosť bude aj trestne zodpovedný, tak dôjde aj k obrovskému pokroku v rámci dosahovania akéhosi sociálneho zmieru a aj tej častokrát zmieňovanej integrácie asociálov do spoločnosti, pretože ľudia už nebudú pociťovať také vysoké, takú vysokú, veľkú antipatiu voči obyvateľom týchto asociálnych komunít, ktorá práve vychádza z toho, že zákon dnes neplatí pre každého rovnako.
A to, že zákon pre každého rovnako neplatí, je jednoducho prostým faktom, ktorý nedokáže spochybniť vôbec nikto a ktokoľvek by to len chcel urobiť, stačí si pozrieť tie videá z Krasnohorského Podhradia, kedy sa oprávnení, legitímni majitelia pozemkov snažili odstrániť nelegálne čierne stavby zo svojich vlastných parciel a polícia sa postavila na ochranu asociálov páchajúcich trestnú činnosť a budujúcich nelegálne stavby na pozemkoch, ktoré im jednoducho nepatria. Polícia Slovenskej republiky sa postavila na stranu kriminálnikov v snahe ochrániť ich pred ničím iným, než uplatnením si vlastníckych práv slušných pracujúcich ľudí, ktorí sa len snažia využívať svoj pozemok, za ktorý musia, opakujem, musia platiť dane.
Do takéhoto stavu sme dostali Slovenskú republiku a aj napriek tomu, že sa vláda Roberta Fica v minulom volebnom období chválila tým, ako prijme zákon, ktorý zamedzí budovaniu ďalších čiernych stavieb a ktorý spôsobí, že už viac nebudú na Slovensku vznikať nové cigánske osady a že sa toto celé zastaví, tak vidíme úplný opak. Počet týchto nelegálnych osád asociálov neustále narastá a počet ľudí, ktorí sú práve majiteľmi takto okupovaných pozemkov, je čoraz viac a viac a prognóza do budúcnosti vzhľadom na obrovskú pôrodnosť obyvateľov v týchto osadách hovorí, že týchto ľudí bude neustále narastať a ten, ten obrovský vzrast bude za chvíľu neudržateľný. Pretože to, čo prijala vlastne vláda Roberta Fica, hovorilo iba o tom, že akákoľvek stavba, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, nebude neskôr môcť byť skolaudovaná aj napriek tomu, že majiteľ takejto stavby urobí čokoľvek.
No ale povedzte mi, ktorý asociál v osade v Krasnohorskom Podhradí alebo v Krížovej Vsi alebo v Huncovciach alebo niekde v Gelnici si žiada o kolaudáciu svojho čierneho obydlia postaveného na cudzom pozemku? Viete, SMER bol, tak ako vždy, úplne mimo a nevyriešil vôbec nič.
No a práve táto novela zákona, táto novela, ktorú tu prinášame, môže pomôcť, aby sme jednoducho všetky tieto prípady mohli efektívne vyriešiť bez použitia nejakých obrovských donucovacích prostriedkov, bez nejakého obrovského hnevu, bez nejakého sociálneho napätia, ale iba s využitím jasného práva legitímnych vlastníkov parciel, ktoré im garantuje Ústava Slovenskej republiky.
Neviem si predstaviť, kto by mohol vystúpiť voči takejto novele. Neviem si predstaviť, aké argumenty by mohol mať voči tomu, že majitelia pozemkov majú jasné a legitímne právo postaviť sa na ochranu svojho vlastníctva, postaviť sa za to, aby stav, reálny, vecný stav týchto pozemkov bol v súlade s tým, čo je zapísané v katastri, a aby tí, ktorí poctivo štátu platia dane, ktorí vytvárajú hodnoty a ktorí budujú náš štát, mohli tvrdiť, že štát je tu pre nich a že polícia chráni slušných pracujúcich ľudí a nie asociálov, tak ako je tomu doteraz.
Preto chcem všetkých poprosiť, aby podporili túto novelu zákonov a vyriešili tak problém s nelegálnymi čiernymi obydliami postavenými na cudzích pozemkoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 15:53 - 15:54 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak vážený pán predsedajúci a vážené kolegyne, kolegovia, opäť v stručnosti v úvodnom slove, skupina poslancov za Ľudovú stranu - Naše Slovensko predkladá do tohto pléna nový účinný návrh zákona bojujúci voči nelegálnym čiernym stavbám nachádzajúcich sa na pozemkoch slušných ľudí, ktorí dnes v tomto ťažkom čase, kedy právo a poriadok neplatia pre všetkých rovnako, musia bojovať s nevôľou štátu pri snahe o výkon svojho vlastného vlastníckeho práva.
Celým účelom a zmyslom našej navrhovanej novely je dať ľuďom, ktorým sa na ich vlastných pozemkoch, na ich parcelách nachádzajú nelegálne postavené čierne stavby, častokrát vybudované asociálmi, ktorí žijú v osadách, možností, ako tieto nelegálne čierne stavby zbúrať bez toho, aby mali akékoľvek ďalšie komplikácie či už so stavebným úradom, s políciou alebo aj so samotnými asociálmi. Viac poviem už priamo v rozprave a týmto sa do nej hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 15:45 - 15:46 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vládu Roberta Fica v ohľade jej pôsobenia na Slovenskú republiku a jej občanov a celkovo náš národ môžme smelo označiť za úplne devastačnú. No a práve jedno z najhorších rozhodnutí, aké Robert Fico za svoju kariéru predsedu vlády urobil, bol práve tento investičný stimul pre spoločnosť, indickú spoločnosť Jaguar Land Rover, ktorý v podstate poskytli do Nitry, kde je menej než trojpercentná nezamestnanosť, a zistili, že v podstate nemajú ľudí, ktorí by tam mohli pracovať, tak začali dovážať Srbov a Rumunov, ktorí sú ako jediní ochotní pracovať za tak nízke mzdy v tomto regióne. Teda keď si to takto zhrnieme, zamyslíme sa nad tým, čo vlastne Robert Fico a jeho vláda urobili a čím sa reálne ešte aj pýšili v televíziách aj v rôznych televíznych debatách, tak pochopíme, že občania Slovenska, ale aj tí občania na východe, ktorí buď musia pracovať v zahraničí na mesačných alebo týždňových turnusoch sa poskladali svojou tvrdou prácou, svojimi daňami na investičný stimul pre zahraničnú, obrovskú nadnárodnú korporáciu a následne pre prácu cudzincov v našom vlastnom štáte. To znamená, my sme od ľudí, ktorým potrebujeme pomôcť, zobrali peniaze a pomohli sme tým, ktorí tu ani nemajú vlastne čo robiť. Je to jednoducho neuveriteľné, keď sa nad tým človek zamyslí. A je mi naozaj ľúto, že práve v mnohých oblastiach východného Slovenska, ktoré, ku ktorým sa Róbert Fico takto postavil dosahuje tak vysoké percentá a verím, že po týchto ďalších voľbách sa to všetko zmení a SMER naozaj odíde do zabudnutia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 15:01 - 15:11 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem opäť za slovo. Tak ako som už spomínal v úvodnom slove, naším návrhom zákona sa snažíme reagovať na vzrastajúci trend kriminality maloletých osôb, ktoré nepodliehajú trestnej a priestupkovej zodpovednosti a sú častokrát práve svojimi rodičmi využívané na páchanie rôznych foriem kriminality za účelom dosahovania nejakého hmotného prospechu.
Mnohí možno viete, že aktuálne voči mojej osobe prebieha súdne konanie, kde je jeden z bodov obžaloby práve hovorí o tom, že som sa mal v Rádiu Frontinus vyjadriť spôsobom, že dospelí asociáli zneužívajú svoje maloleté deti, ktoré nepodliehajú trestnej a priestupkovej zodpovednosti, na to, aby páchali rôznu kriminalitu a vraj, či už podľa médií, alebo podľa slov expertov, "expertov", znalcov je toto číry nezmysel, že žiadne takéto javy v spoločnosti neevidujú, že to neexistuje a že jednoducho ide opätovne o šírenie nejakého si rasizmu, alebo iných druhov nenávisti, ako si to títo páni vykladajú.
Keďže opakovane stále hovorím o východom a strednom Slovensku, kde sú problémy s asociálnymi komunitami najväčšie, využijem túto príležitosť na to, aby som spomenul aj iný prípad, ktorý je teraz aktuálny, ktorý prevzali všetky médiá, ktorému sa venujú naozaj intenzívne vo svojich spravodajstvách. A to je práve prípad jedného nitrianskeho nákupného strediska, kde opakovane, opakovane polícia musí riešiť rôzne formy priestupkov, ale aj trestných činov páchaných maloletými osobami, ktoré nepodliehajú trestnej a priestupkovej zodpovednosti. Jedná sa o maloletých obyvateľov z asociálnych komunít, či už z osád, alebo ľudí, ktorí pochádzajú, či už z Rumunska, z východného Slovenska a proste prišli práve z prostredia týchto asociálnych komunít. No a títo ľudia fungujú takým spôsobom, že dospelí nahovoria svoje vlastné deti na to, aby chodili do toho nákupného strediska a po jednotlivých obchodoch kradli všetko, čo im príde pod ruku a následne sa vrátili vonku, kde im to všetko odovzdajú, a potom ich tam pošlú opätovne, aby mohli kradnúť. Práve títo ľudia, ich rodičia, vedomí si úplnej beztrestnosti konania svojich vlastných detí využívajú túto dieru v zákone na to, aby sa mohli takto nepekne obohacovať. Všetci to vieme, mnohí sme videli tie reportáže, dokonca, keď sa týmto deťom asociálov nepodarí ukradnúť dostatočné množstvo tovaru a materiálov, aké si ich rodičia predstavovali, tak ešte pred tým nákupným strediskom dostanú bitku priamo aj pred kamerami rôznych televízií, médií a podobne. Polícia má zviazané ruky, SBS-ka v tom nákupnom stredisku ich môže maximálne vykázať, ale potom sa môžu smelo vrátiť naspäť a situácia je jednoducho neriešiteľná. A práve problém, resp. to, v čom spočíva celý tento problém, je vo veku trestnej a priestupkovej zodpovednosti, ktorý je dnes nastavený na 14 a 15 rokov, čím sa vlastne vytvára taká veľká diera v zákone, že mnohé osoby, ktoré sú už v tomto veku naozaj dostatočne fyzicky vyspelé na to, aby vedeli páchať najrôznejšie formy kriminality, či už ide o majetkovú kriminalitu, alebo aj kriminalitu násilníckeho charakteru majú možnosť tieto svoje činy vykonávať s vedomím úplnej beztrestnosti a smiať sa tak do tváre všetkým štátnym orgánom, pretože im jednoducho nikto z nášho štátu nemôže urobiť nič.
A my v Ľudovej strane Naše Slovensko sme presvedčení, že nielen tento prípad, tento opakujúci sa prípad v nákupnom stredisku v Nitre, ale aj všetky tie tisíce a možnože státisíce prípadov na východe a strednom Slovensku, kedy práve rodičia v asociálnych komunitách zneužívajú svoje deti na páchanie najrôznejšej kriminality, sám som to zažil, xy-krát, kedy nám z dvora ukradli náradie, fúriky, lopaty, krompáče, všetko proste, čo si nezamknete, to vám z toho dvora zmizne, pretože vám prelezú cez ten plot, vezmú vám to, potom to nájdete v zberných surovinách, alebo to niekde predajú. Jednoducho toto je každodenná bežná realita všetkých slušných ľudí na východe Slovenska. A nejedná sa o žiaden rasizmus, žiaden extrémizmus ani nič podobné, pretože ja nehovorí o nejakej konkrétnej etnickej menšine. Hovorím o asociáloch všeobecne, či sú bieli, oranžoví, ružoví, je to jedno. Opakujem, vždy to prízvukujem, ale niektorí to jednoducho nechcú počuť, ide o to, ako sa tí ľudia správajú a nie ako vyzerajú. A práve títo asociáli, ktorí takýmto spôsobom zneužívajú svoje maloleté deti na to, aby mohli získavať istý hmotný prospech z ich kriminálnej činnosti, sú problém bez ohľadu na to, či sú, opakujem, bieli, či sú to Cigáni, či sú to Maďari, Rumuni, je to jednoducho úplne jedno.
No a nielenže veríme tomu, ale vieme, že práve aplikácia tejto novely zákona, ktorá by znížila vek trestnej a priestupkovej zodpovednosti, by pomohla vyriešiť množstvo prípadov, s ktorými sa pravidelne stretáva nielen polícia, ale aj iné štátne orgány. O tom, že naše návrhy nie sú scestné, alebo že toto zníženie trestnej zodpovednosti na 12 rokov nie je nič výnimočné, alebo špeciálne hovoria iné prípady priamo z Európskej únie, kedy napríklad v Maďarsku je veková hranica trestnej zodpovednosti už 12 rokov, napr. vo Francúzsku, v Poľsku je to 13 rokov, v Holandsku, v Portugalsku rovnako 12 rokov a v Anglicku a Walese je to dokonca 10 rokov, kedy už osoba podlieha trestnej zodpovednosti. To znamená Slovensko so svojimi 14 rokmi trestnej zodpovednosti a 15 rokmi priestupkovej zodpovednosti by znížením týchto hraníc na 12 rokov neurobilo nič mimoriadne, nenarušilo by žiadne mimoriadne práva, nespôsobilo by žiadny medzinárodný ošiaľ, ale by iba prispôsobilo svoju legislatívu aktuálnym potrebám a stavu, ktorý vládne v západnej Európe a ktorý nám ukazuje, že aj takýmito spôsobmi vieme riešiť problémy s vypuklou kriminalitou.
Pretože aj práve štatistiky ešte bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka hovoria o opätovnom náraste kriminality maloletých osôb. A je úplne jedno, o akú kriminalitu sa jedná, či už je to násilná kriminalita, mravnostná, majetková, vo všetkých oblastiach kriminality maloletých osôb vidíme za posledné roky nárast. A tento nárast už začína naberať prudké kontúry, čo môže v budúcnosti vyústiť až do obrovských sociálnych nepokojov, aké už možno mnohí čoskoro zažijú na východe Slovenska, kde, ako som spomínal, nemôžete už ani na dvore nechať náradie patriace do garáže, pretože vám jednoducho cez nos zmizne.
Práve preto chcem apelovať na všetkých tých, ktorým skutočne v tomto pléne záleží na bezpečnosti svojich občanov, ktorým skutočne záleží na tom, aby sa na Slovensku žilo lepšie, aby mali ľudia väčšiu dôveru vo svoj štát, aby ľudia mohli prestať cítiť akúsi nenávisť, aby mohli prestať cítiť akýsi hnev, ale začali dôverovať v to, že štát je tu pre nich, že štát sa o nich postará a že štátne orgány majú dostatočné právomoci a kompetencie na to, aby mohli účinne zasiahnuť tak, aby vedeli ochrániť ich život, život ich rodín, život ich detí, život ich známych, majetok. Aby ľudia vedeli, že Národná rada skutočne pracuje pre nich.
A táto vízia platí, či už pre poslancov koalície, alebo aj pre poslancov opozície. Nejde o nič strašne, nejde o nič prevratné, nejde o nič krkolomné. Ako som spomínal, v štátoch západnej Európy sú tieto vekové hranice úplne bežné a práve na Slovensku by pomohli vyriešiť množstvo prípadov, pretože aj v minulosti sa vlády snažili akýmsi spôsobom riešiť kriminalitu týchto maloletých osôb, keď prijali § 211 Trestného zákona týkajúci sa ohrozovania mravnej výchovy mládeže, ktorý hovoril o tom, že ak takýto trestný čin spácha maloletá osoba, ktorá nepodlieha trestnej zodpovednosti a jej zákonný zástupca jej to umožní, tak bude práve zákonný zástupca osobou, ktorá bude podliehať trestnej zodpovednosti za daný konkrétny čin. Lenže v praxi dochádza k obrovskému problému, keď príde na dokazovanie toho, že práve tá osoba toho rodiča, toho zákonného zástupcu umožnila tejto maloletej osobe konať takýmto protiprávnym spôsobom a mnoho z týchto prípadov, ak nie drvivá väčšina, ostáva jednoducho nevyriešených, nepotrestaných a asociáli úplne legitímne naberajú pocity, že na Slovensku zákon nielenže neplatí pre všetkých rovnako, ale že si tu môžu robiť úplne, čo len chcú, pretože nikomu to jednoducho nevadí.
A odhliadnuc od názorov nejakých bratislavských mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia, nejakých ľudí proti rasizmu, alebo iných pobláznených ľudí, hovorím tu o reálnych zážitkoch, o reálnych skutočnostiach, o reálnych hrozbách, ktoré zažívajú ľudia na východnom, strednom Slovensku, a práve týchto ľudí, týchto mimovládkárov, ktorí stále kritizujú, či už našu stranu, alebo akúkoľvek politiku vedúcu k zrovnoprávneniu asociálov so slušnými pracujúcimi ľuďmi nielen v oblasti práv, ale aj v oblasti povinností, by som poslal vykonávať nejaké občianske hliadky, alebo nejaké kontroly práve do toho nákupného centra v tej Nitre a nech nám dôsledne ukážu prakticky na príkladoch, ako jednoducho je vlastne riešiť kriminalitu týchto maloletých asociálov, ktorí sú údajne len podľa nich diskriminovaní, utláčaní a majoritná slušná spoločnosť je zodpovedná za toto ich správania. Jednoducho z takýchto predpokladov oni vychádzajú, tak nech nám reálne konečne ukážu, ako prebieha riešenie tohto problému v praxi a nielen, ako to robia doteraz, kričať z Bratislavy z nejakého sídla, z nejakej mimovládnej organizácie, akí sú všetci ostatní, ktorým vadí kriminalita páchaná dennodenne na ich vlastnom majetku a na ich vlastných životoch, rasisti.
Toľko z mojej strany a verím, naozaj verím, že táto novela zákona prejde a že za ňu zahlasujú všetci tí, ktorým naozaj záleží na tom, aby kriminalita maloletých osôb na Slovensku nebola ďalej len nepotrestaná a aby aj tí ľudia, či už tie predavačky alebo tí esbéeskári, alebo tí policajti v tej Nitre v tom nákupnom centre mali možnosti ako sa vysporiadať s týmto problémom a nemuseli sa jednoducho pozerať na to, v akom štáte to žijeme, že si tu niekto môže páchať kriminalitu úplne beztrestne a ešte sa potom vysmievať všetkým autoritám do očí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 14:58 - 14:59 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako som si už zvykol, tak veľa vás tu nie je. Dvaja z koalície aktuálne, alebo traja? To je dobré. Poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko predkladajú do tohto pléna návrh zákona, ktorým sa mení Trestný a priestupkový zákon v tom zmysle, že sa znižuje vek trestnej a priestupkovej zodpovednosti všetkých páchateľov na 12 rokov, ujednotených 12 rokov aj pri trestnom činoch, aj pri priestupkoch.
Týmto zákonom vlastne reagujeme na nestále sa zvyšujúcu kriminalitu rôznych skupín obyvateľstva, ktoré zneužívajú malé deti, ktoré nepodliehajú trestnej a priestupkovej zodpovednosti, na to, aby páchali najrôznejšie formy kriminality. Bližšie detaily o tomto návrhu zákona už poviem priamo v rozprave, aby mal každý možnosť prípadne reagovať a povedať k tomu čokoľvek, čo si myslí.
Ďakujem. A týmto sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 14:47 - 14:48 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán poslanec Fecko, všetci častokrát opakujeme, ako štát nevie vyriešiť problém reštitúcií ani za 70 rokov, ako to bolo spomínané, ako dedičstvo socializmu. Ja si ale nemyslím, že by štát niečo nevedel vyriešiť. Veď sa pozrite, ako veľmi rýchlo štát dokázal vyriešiť napríklad národné hospodárstvo. Koľko, 10 –15 rokov, všetko bolo sprivatizované, vytunelované, zničené, spľundrované a nebol problém. Pri reštitúciách už ale oni musia niečo dávať, už sa nevracia im do vrecka a tým pádom s týmto majú velikánsky problém. Preto chcem poukázať na to, že keď existuje vôľa všetko sa dá riešiť, naozaj aj tento problém reštitúcií, ale stále, stále platí to isté, vo vedení štátu musia byť schopní, čestní, inteligentní ľudia so srdcom a rozumom na pravom mieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 3. 2018 11:47 - 11:52 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Určite sa všetci poslanci v tomto pléne, bez ohľadu na farbu politického trička, alebo na to, či sa považujeme za členov pravicového či ľavicového politického spektra, zhodneme na jednej veci, a to je, že diskriminácia akejkoľvek osoby na základe akýchkoľvek faktorov či z akýchkoľvek dôvodov je jednoducho zlá vec. A práve kvôli tomu poslanci za Ľudovú stranu – Naše Slovensko predkladajú na rokovanie Národnej rady tento návrh zákona, ktorý má za cieľ eliminovať možné formy diskriminácie, ktoré dnes, bohužiaľ, vidíme v mnohých častiach Slovenskej republiky.
Nie je nič zlé na tom, ak existuje určitý splnomocnenec vlády pre chudobných ľudí. Splnomocnenec, ktorý má za úlohu pomáhať chudobným ľuďom, ktorí sa do svojej zlej situácie nedostali vlastným pričinením, alebo sa do tejto situácie jednoducho narodili a nemajú inú možnosť, a práve táto chudoba má výrazný a častokrát úplne devastačný vplyv na ich neskoršie pôsobenie a uplatnenie sa v živote v rámci...
Pán predsedajúci, poprosil by som vás, viete, pána Číža počujem trošku hlasnejšie ako sám seba, tak by som bol rád, keby sa išli baviť niekde von... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim. )

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ja som poprosím, že ja urobím poriadok v sále. Ospravedlňujem sa vám, upozorním kolegov. Pani Remišová, aj pán poslanec Číž, prosím vás o kľud v sále. Ďakujem.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Tak vrátim sa k téme. V prípade, že by existoval akýsi splnomocnenec, ktorý má za úlohu riešiť chudobu mnohých skupín ľudí na Slovensku a zároveň pomáhať týmto ľuďom dostať sa k lepším príležitostiam a k lepším podmienkam vo svojom živote, nebolo by na tomto fakte, ako takom, vôbec nič zlé. Problém ale nastáva v prípade, ak takéhoto splnomocnenca vyčleníme čisto na základe etnickom, iba na etnickom princípe a tým pádom vlastne zavedieme všetky jeho činnosti, jeho úlohy len pre určitú skupinu ľudí, ktorá je definovaná na základe etnickej príslušnosti. To logicky vytvára predpoklady k sociálnemu napätiu medzi všetkými ostatnými skupinami obyvateľstva, ktoré na Slovensku žijú, pretože tieto sa cítia ukrivdené vďaka tomu, že jedna určitá skupina, etnická skupina má svojho splnomocnenca, ktorý je určený na to, aby riešil ich problémy a zároveň zlepšoval ich životné podmienky a situáciu v našom štáte. A zároveň ostatné skupiny etnické, národnostné, rasové tohto splnomocnenca nemajú.
A ja sa pýtam z tohto miesta, prečo aj napríklad chudobní, slušní bieli Slováci nemôžu mať svojho splnomocnenca, ktorý by riešil rovnaké témy ako rieši splnomocnenec vlády pre rómske komunity a dával ľuďom možnosť obrátiť sa na túto inštitúciu, ako na niekoho, kto môže pomôcť v zlepšovaní situácie týchto ľudí? Prečo má takýto splnomocnenec existovať len pre jedno jediné etnikum?
A práve toto je celý princíp našej novely zákona, že sa snažíme vytvárať rovné príležitosti pre úplne všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sú Cigáni, či sú Slováci, Maďari, či majú také alebo onaké náboženstvo, ale chcú žiť slušným životom, chcú pracovať, chcú tomuto štátu vytvárať hodnoty a chcú byť prínosom pre spoločnosť, čo dnes častokrát mnohí ľudia nemajú možnosť. No a kvôli tomu chcem požiadať všetkých poslancov, ktorých tú síce veľa nie je, aby zvážili, či nestojí podpora tohto zákona za to, aby sme zmiernili sociálne napätie v obrovských častiach či už východného alebo aj stredného Slovenska, kde sa ľudia cítia naozaj skutočne ukrivdení tým, že jedno etnikum má svojho splnomocnenca, ktorým pomáha, ktorý sa aktívne snaží, aby sa im žilo lepšie, a oni sami, ktorí častokrát majú veľké existenčné problémy, ktorí sa potápajú z jednej exekúcie do druhej, ktorí chodia do práce, no aj napriek tomu nedokážu platiť účty a mnohí z týchto ľudí nakoniec skončia ako prípady sociálnych samovrážd, tak títo ľudia jednoducho nemajú žiadneho človeka, ktorý by sa im mohol venovať.
A, bohužiaľ, keď sa pozrieme na práce bývalej pani ombudsmanky a súčasnej pani ombudsmanky, tak vidia, že sa nemôžu so sťažnosťami obrátiť ani na nich, pretože tieto riešia problémy LGBTI , QRPs komunity, riešia akúsi fiktívnu diskrimináciu osôb na základe ich homosexuálnej príslušnosti alebo čohokoľvek iného. Vytvárajú si fiktívne problémy, ktoré potom akože riešia, vešajú dúhové vlajky, zúčastňujú sa pochodov úchylákov, ale neriešia problémy normálnych slušných pracujúcich ľudí. Tých ľudí, ktorí vlastne sa skladajú svojou tvrdou prácou aj na ich platy.
A práve preto tento návrh zákona rieši celú túto vzniknutú situáciu. Ak má mať splnomocnenca jedna etnická skupina, nech ju má vždy aj tá druhá. Čistá rovnosť, férové pravidlá, žiadny rasizmus, žiadna diskriminácia. Jednoducho neviem si predstaviť prečo by mal mať hocikto voči tomuto návrhu zákona nejaké námietky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 3. 2018 11:40 - 11:41 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Vážená pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako spravodajca určený predsedníčkou navrhnutého gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám informáciu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 893 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výboru.
Odporúčam, aby sa návrh zákona prerokoval do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 10:00 - 10:02 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Gaborčáková, bolo to pekné vystúpenie. Ja som veľmi rád, že sa snažíte upozorňovať, aktívne upozorňovať na hrozby vyplývajúce zo zle nastavaného sociálneho systému a ako to bolo povedané, z neudržateľnosti nášho dôchodkového systému do budúcnosti. Ja si myslím, že táto kríza by vôbec nemusela existovať, keby vláda vyvíjala aktívnu politiku smerom k podpore mladých rodín a k tomu, aby im mladí ľudia, namiesto toho, aby utekali hromadne do zahraničia, mali možnosť nájsť si prácu a uplatnenie na Slovensku a zakladať si tu rodiny, získať bývanie a všetky tie ostatné veci, ktoré s tým súvisia. Samozrejme takáto politika alebo akákoľvek koncepcia podobnej politiky na Slovensku vôbec neexistuje.
Mám ale takú jednu výčitku zase k vašej strane, pretože snažíme sa hľadať nejaké konštruktívne metódy spolupráce, ktoré pomôžu všetkým ľuďom na Slovensku, ktoré pomôžu k tomu, aby toto plénum mohlo presadzovať zákony, ktoré by boli dobré pre všetkých ľudí, ktoré by mohli pomôcť aj ľuďom, o ktorých ste hovorili vy vo svojich vystúpeniach, a na to je potrebná vzájomná spolupráca. Keď sa však pozrieme na vaše hlasovania alebo vašu prítomnosť v Národnej rade, viete, ja viem, že váš predseda, ktorého môžeme jemne nazvať duševne nespôsobilým na prácu poslanca Národnej rady, vám zakázal hlasovať za naše návrhy zákonov. Ale viete, potom neskôr predložíte napríklad totožný návrh, ktorý sme predtým predkladali my, čím jasne deklarujete verejne, že áno, že sa stotožňujete s niektorými našimi myšlienkami v rámci sociálnej politiky. Ale takto to predsa na Slovensku nemôže fungovať, ak sa chceme hrdo postaviť pred národ a povedať si, že áno, v tej Národnej rade bez ohľadu na farbu politického trička bojujeme za vás, za všetkých slušných ľudí. Veď musíme konečne prekonať tie nezmyselné predsudky vychádzajúce z toho, že niekto proste, kto je všelijaký, nám dá rozkaz, ktorý nie je v nejakej kompatibilite so zdravým rozumom. My ho plníme len preto, že sa bojíme o svojej poslanecké miesto. Proste poďme naozaj konštruktívne pracovať aj v rámci tej vašej tzv. štandardnej opozície.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 16:33 - 16:34 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Tak, pán Pamula, to ako sa vám roztriasol hlas, keď prišiel pán predseda Danko, to hovorí asi za všetko, ale každopádne tu ide o nejakú úplne inú vec, a to je tá, že napr. ja si budem myslieť, že si pán Danko tie kapitánske výložky nezaslúži. Hej, keby to bol nejaký hrdý bojovník, ktorý sa vráti z frontu a dostane vyznamenanie, potom pobozká tie výložky, v poriadku. Ale viete, za to, že je niekto politik a posadí sa do kresla predsedu Národnej rady a v rámci koaličných dohôd, si z nejakých egoistických úmyslov, vyžiada kapitánske výložky, tak to ešte nie je dôvod na to, aby ich bozkával a bol na nich hrdý. A chcem sa vás spýtať, boli by ste ochotný ísť v nejakom vojnovom konflikte pod velenie pána kapitána Andreja Danka a nasadzovať svoj život, povedzme na ruských hraniciach, v boji s našimi ruskými bratmi, na ktorých ste hranice ste poslali aj vy, vašimi hlasmi slovenských vojakov?
Skryt prepis