Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7. 4. 2017 o 4:04 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 4:04 - 4:05 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Páni poslanci, pani poslankyne, ja som sa snažil to, čo rezort sociálnych vecí za posledné obdobie spravil. Nemá význam tu, čo bolo na jednej alebo na druhej strane, od štvrtej poobede vyťahovať veci, nakoniec občania Slovenskej republiky si spravia s tomu, k tomu svoj vlastný názor. Snažil som sa povedať jednotlivé veci, poctivo som si to pripravil, to, čo som tu povedal.
Pokiaľ sa týka Čistého dňa, mám, či to je Čistý deň alebo ostatné zariadenia, svoj názor na to, je jednoducho z jedného dňa zavrieť, a čo bude ďalej s týma deťma, čo bude s týma rodičma, ktorí sú radi, že tie decká sa tam dostali proste a že sú a pod akou-takou kontrolou. Ak si myslíte, že to je riešenie, držím vám palce, keď raz budete vládnuť a budete sa správať hlavne k tým deťom, ktoré sú či už v sociálnych domovoch, alebo aj v týchto jednotlivých zariadeniach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 4. 2017 3:36 - 3:54 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, v tejto sále už bolo povedané dosť veľa a musím povedať, že som dávno nebol znechutený, tak ako som znechutený na tejto schôdzi. Treba povedať, že 6 rokov som pôsobil v rezorte, v Sociálnej poisťovni, a preto k niektorým veciam sa vrátim.
Nemôžem ho hodnotiť, lebo ho nepoznám, ale pozriem sa. Dám iste, poprosím pána Ing. Vážneho, aby sa pozrel na vec, ktorá tu bola komentovaná, pokiaľ sa týka tých dvoch invalidných dôchodcov a takisto... (Reakcia z pléna.) Môže sa pozrieť, či je správne, či revízni lekári správne postupovali. Pán poslanec Mihál, viem, čo môžem, a viem, čo môže riaditeľ alebo nemôže preskúmať.
A pokiaľ sa týka pána Tománka, neviem hodnotiť, pretože keď dostal oprávnenie, musel byť prehodnotený, že je zdravý. Čiže museli odborní lekári, lebo to nestačí všeobecný lekár, ktorý vystavuje, musel prejsť odbornou komisiou, ktorá vyhodnotila a dala, že je zdravý. Na základe toho mohol potom požiadať o akreditáciu, resp. o poverenie, aby mohol v tomto, v tomto úrade alebo v tejto organizácii pracovať.
K Čistému dňu sa nebudem venovať, lebo všetky zariadenia, ktoré sú, majú problémy. Viete, prečo majú problémy? Sú tam nízke platy, sú tam väčšinou pacienti, ktorí sú drogovo závislí, sú jednak z rozvrátených rodín, ale sú aj, pokiaľ sa týka, rómskeho etnika, čiže v všetkých zariadeniach je to veľmi zložité a je to takisto veľmi zložité, pokiaľ sa týka detských domovov.
Pokiaľ sa týka ale tej druhej časti, ktorú ste takisto pri odvolávaní Richtera chceli použiť aj ste použili, tak ja som presvedčený, že rezort pod jeho vedením funguje bez problémov, a nevidím mať ani najmenší dôvod na jeho odvolanie. Naopak, aj vďaka opatreniam rezortu v oblasti aktívnej politiky trhu práce na Slovensku sa darí znižovať nezamestnanosť. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla vo februári 2017 na úroveň 8,39 %. Celková miera je 9,80 % a tou štatistikou sa dostávame na úroveň roku 2008/2009, teda na úroveň predkrízového obdobia. Od januára 2016 sa znížil počet evidovaných nezamestnaných viac ako o 63-tisíc. Mimoriadne pozitívne je to, že z evidencie odchádzajú najmä mladí ľudia do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaní, ktorí si našli prácu. Prekvapuje ma, že to spochybňujete, pretože nakoniec aj čísla Sociálnej poisťovni, vyberá, keď vyberie Sociálna poisťovňa o 200-250 mil. navyše, tak iste je to preto, že sa znižuje nezamestnanosť. Minister Richter má v réžii pomôcť najmenej rozvinutým okresom, ktoré zápasia najmä s dlhodobou nezamestnanosťou a nedostatočnou kvalifikáciou záujemcov o prácu. V týchto okresoch podporujeme vznik sociálnych podnikov, tréningové či vzdelávacie strediská pri odborných školách s úzkou spoluprácou a so zamestnávateľmi. Zákon o službách zamestnanosti s predpokladanou účinnosťou od 1. 5. 2017 prijme opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužívaniu systému evidencie v nezamestnanosti, zefektívnia pomoc pre ľudí bez práce, zvýšia ich motiváciu najmä nájsť a udržať si zamestnanie.
Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s predpokladanou účinnosťou od 1. 5. 2017 zvýši motiváciu poberovateľov pomoci v hmotnej núdzi hľadať si zamestnanie. To všetko... (Ruch a smiech v sále.) Chcel by som vás poprosiť, pán poslanec, ja som vás nevyrušoval, tak buďte taký slušný. (Reakcie z pléna.) Zvýšiť motiváciu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi hľadať si zamestnanie. To všetko sú dlhodobé odborné koncepčné opatrenia, vďaka ktorým sa nachádza stále viac ľudí, uplatnia a tým sa dostávajú z psychických a rodinných, spoločenských problémov.
Pozitívny vývoj sme zaznamenali v minimálnej mzde, ktorá od začiatku roka sa zvýšila o 30 euro, čiže do 345 euro. Pozitíva z rezortu práce sme zaznamenali aj v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, od začiatku roka 2017 sa zvýšila výška peňažného príspevku na opatrovanie o 27,10 eura, čiže na 247,61 eura. Zvýšila sa ochrana príjmu opatrovanej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,4-násobku životného minima na 1,7-násobok. Po minulých rokoch ide o najvýraznejšiu a najkomplexnejšiu pre desiatky tisíc opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých ľudí, a to ešte chce rezort do roku 2020 postupne zvýšiť príspevok na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy. Opozícia súčasného ministerstvu vytýka zníženie príspevku pre invalidov na chránených dielňach a chránených pracoviskách. V roku 2011 bola iniciovaná novela zákona o chránených dielňach, ktorá 29. decembra, 2 dni pred nadobudla právoplatnosť, až následný zákon upravila vláda Roberta Fica. Dnes hovoríme o tom, že sme zobrali peniaze chráneným dielňam, lebo sme znížili príspevky pre hendikepovaných, ale to už nepoviete, že od roku 2001 sa zvýšil z 560 euro na vtedajších 1 360 na osobu, zvyšovanie príspevku sa logicky nedalo udržať. Navyše sa možno vyplácalo menej peňazí, ale o to väčšiu, väčšiemu počtu ľudí. Príspevky pre chránené dielne sa často zneužívali. Niektorí podnikatelia dostali príspevok, zariadili dielňu a priviedli ju do mínusu. Potom opäť požiadali o príspevok, zriadili ďalšiu chránenú dielňu. Jednoducho musel sa zaviesť systém a poriadok. Medzi ďalšie pozitíva rezortu práce pod vedením Jána Richtera patrí aj zvýšenie materského. S účinnosťou od 1. 5. 2017 rezort navrhuje zvýšenie materského zo 70 na 75 % denného vymeriavacieho základu, čím sa opäť priblížime takmer k 100 % predchádzajúcej čistého príjmu matky. Predtým sa materské zvyšovalo od 1. januára 2016 na 70 % denného vymeriavacieho základu, čo vtedy pomohlo 24 300 osobám. Aj pri rodičovskom príspevku rezort navrhuje zvýšenie tentoraz o 10 euro na 2013,20. Účinnosť predpokladá sa od 1. 5. 2017.
Minister Richter stál v roku 2013 aj pri zrode vyváženého Zákonníka práve, na ktorom sa zhodli všetci sociálni partneri. Spresňovacia definícia závislej práce, znížila sa doba reťazenia pracovných pomerov uzatváraných na dobu určitú, zaviedlo sa právo zástupcov zamestnancov prerokovať okamžité skončenie pracovného pomeru a výpoveď zo strany zamestnávateľa. Zároveň sa vrátil súbeh výpovednej doby od odstupného s cieľom zabezpečiť väčšiu flexibilitu. Pre zamestnávateľov sa upravilo konto pracovného času tak, aby bolo možné využiť vyrovnávacie obdobie dlhšie ako 12 mesiacov za podmienky dodržiavania maximálnej dĺžky pracovného času 48 hodín týždenne v priemere. Zvýšila sa aj ochrana práv zamestnancov. Od 1. januára 2014 nastali zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní, ktoré vyrovnávajú úroveň práv zamestnancov v jednotlivých odvetviach. Rozširovanie záväznosti kolektívneho vyššieho stupňa aj bez súhlasu zamestnávateľov zabezpečil zamestnancom rovnako pracovné, ako aj mzdové štandardy. Tieto kroky hodnotím vysoko pozitívne, pretože aj napriek kritike opozícii upokojil a stabilizovali situáciu na pracovnom trhu, čo je veľmi dôležité.
Na druhej strane efektívnosti odhaľovania nelegálneho zamestnávania, nelegálnej práce pozitívne prispelo vyčlenenie špecializovaného tímu inšpektorov práce, tzv. Kobra. Tí sa zameriavajú pri boji s nelegálnou prácou výhradne pre kontrolu čiernej práce, a to v popoludňajších a nočných hodinách počas víkendov a sviatkov, na čo porušovatelia zákona predtým neboli zvyknutí. Taktiež v poslednom období sa prijali prísnejšie pravidlá pre tzv. agentúry zamestnávania, čo eliminovalo zneužívanie ľudí na trhu práce. Novými pravidlami sa im zabezpečila vyššia ochrana a právo. Je dôležité, aby mal agentúrny zamestnanec porovnateľnú mzdu ako interný zamestnanec, ak vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. Vyriešila sa i situácia, kedy boli agentúrni zamestnanci prepúšťaní zo dňa na deň. Upravilo sa i trvanie dočasného prijatia, a to maximálne na dva roky. Od novembra 2013 si môžu zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú dlhodobo nezamestnaného, uplatňovať odvodovú úľavu, čo možno považovať za ďalšie významné opatrenie, ktoré sa v praxi osvedčilo.
Za pôsobenia ministra Richtera sa zvýšila odvodová úľava pre študentov platná od 1. 1. 2015. To znamená, že sa im zvýšila maximálna suma mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej fyzická osoba nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia 200 eur bez ohľadu na vek študenta. Zavedenie minimálneho dôchodku od júla 2015 zaznamenali zase pre poistencov zabezpečenia dôchodkového príjmu najmä na takej úrovni, aby neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. Nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa sama a dôchodcov, ktorí naň majú nárok, informuje. Tento krok znamená zvýšenie príjmu pre tisícky dôchodcov.
Spomenúť môžem aj povinnosť Sociálnej poisťovne informovať pracujúcich dôchodcov o zvýšení starobného dôchodku od 1. 1. 2015 automaticky bez žiadosti. Medzi ďalšie pozitíva rezortu patrí aj znižovanie administratívy voči živnostníkom, ktorí od 1. januára 2015 sociálna poisťovňa informuje o tom, či má na základe výšku príjmu z podnikania za predchádzajúce obdobie vzniklo povinné sociálne poistenie a v akej výške má platiť. Ďalej treba spomenúť to, že od 1. januára 2016 môžu ženy, ktorým zomrel manžel a opačne, pred 1. 1. 2004 opätovne získať vdovský dôchodok. Od 1. januára 2017 sme odstránili hranicu 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie. Ide o zásadnú zmenu pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Ich starostlivosť bude zhodnotená na účely dôchodkovej dávky v celom rozsahu. Nezabúda sa ani na starodôchodcov, ktorým prepočítavame dôchodky. Opozícia tiež kritizuje jasličkový zákon. Faktom je, že ministerstvo pristúpilo k právnej úprave s cieľom podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života a zároveň zabezpečiť vyššiu kvalitu, bezpečnosť v zariadení pre deti do troch rokov. Prijatá novela umožní využiť európske fondy na výstavbu nových zariadení pre deti. Z integrovaného regionálneho operačného programu sa do roku 2020 podporí výstavby cca 90 zariadení starostlivosti o deti do troch rokov s kapacitou 1 800 miest.
Aký zbabraný zákon, keď štát reaguje na volanie rodičov, ktorí plánujú skorší návrat do práce, ale nie vždy majú kam umiestniť svoje? Do práce preto sa skôr môžu vrátiť, keď sa môžu skôr vrátiť, a bude mať zariadenie voľné kapacity, bude môcť prijať aj dieťa pracujúceho, nepracujúceho rodiča. (Ruch v sále.)
Ďalej opozícia kritizuje zavedenie povinnosti rodičom hlásiť na úrade práce, ako sa bude starať o trojročné dieťa. Mali by sme a chceli by sme aj korektne a uviesť aj k tomu, čo, k tomuto nariadeniu prichádzalo. Možno si niektorí spomenú na prípad, kedy v roku 2013 Slovenskom otriasol strašný prípad maloletej Lucky, ktorú utýrali rodičia a niekoľko rokov jej mŕtve telíčko skovávali kvôli rodinným prídavkom. Oznamovacia povinnosť pre rodičov s deťmi nad tri roky poberať rodičovský príspevok je len jedno z opatrení zo Stratégie na ochranu detí pred násilím. Nikto nespochybňuje, že vyžadovanie nového administratívneho úkonu rodičov nie je populárne, ale veríme, že rodičia chápu, že nejedná sa o snahu šikanovať poctivých rodičov, ale o záujem možnej ochrany zdravia života detí do budúcna. Práve obdobie od 3 rokov do 6 rokov povinná školská dochádzka často chýba zodpovedným inštitúciám, ktoré chránia záujem detí, vtedy, ak rodičia zlyhávajú akákoľvek informácia o tom, kde a ako je zabezpečená starostlivosť o dieťa. Je to vtedy, ak dieťa dlhodobo nenavštívi lekára ani nechodí do škôlky. Pritom sa stále platí, že rodina počas tohto obdobia poberá prídavok na dieťa. Je to zároveň jediné obdobie veku dieťaťa, v ktorom rodič doposiaľ nemal žiadne oznamovacie alebo iné povinnosti komunikovať s vyplácaním dávok a príspevkov. Preto novela stanovila okrem iného aj povinnosť rodiča ako prijímateľa prídavku po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa oznámiť, spôsob oznámenia miestnu starostlivosť dieťa písomne alebo elektronicky. Je to oznámenie elektronickou poštou, nie nejakou šikanou.
No a na záver som si nechal bod, ten spúšťač návrhu z pozície ministra práce z hľadiska Čistého dňa, odobrať mu akreditáciu. Tento prípad podľa mňa je spolitizovaný a vytrhávanie faktov zo súvislostí opozičných poslancov, hľadá dôvody na kritiku, prečo ministerstvo nevyhovelo tejto požiadavke. Lebo fakty boli iné ako prvotný politicky a motiv..., politicky motivovaný pohľad. Pri rozhodovaní sa ministerstvo opieralo o kontroly uskutočnené v Čistom dni vrátane rozsiahlej ministerskej kontroly. Vychádzalo sa tiež z odporúčania akreditačnej komisie, ako aj zo zistení prokuratúry a polície, ktorá niektoré podania súvisiace s Čistým dňom ešte neprešetruje. Teda všetky fakty ešte nepoznáme a opozícia by už chcela toto zariadenie zatvárať. Problém je oveľa hlbšie ako takéto prvoplánové, plánované riešenie, ale to je opozícii vždycky bližšie zničiť, podupať, keď sa náhodou ukáže pravda niekde inde. Budeme sa tváriť, že sa nič nestalo, tak ako to bolo pri tom chlapcovi. Ministerstvo aj na základe tohto prípadu zvyšuje administratívne kapacity a ich odbornosť, zavádzajúce sa nové prvky sociálnej kurately. Prehodnocuje sa tiež zavedenie modernej, efektívnej, kontrolnej činnosti v tejto oblasti. Rezort plánuje na jeseň predložiť novelu zákona o sociálno-právnej ochrane detí, ktoré stanoví nové personálne a profesionálne štandardy, maximálny počet klientov nesocializačných zariadení a taktiež spresní resocializačný program. To ja tak považujem tiež serióznu prácu a nie hneď mať z toho, že budú problémy. Ja neviem, možno ešte k tomu, možno ešte urobené akreditácie nakoniec dôjde, ale až po riadnom prešetrení veci.
Vážení páni poslanci, bol by som rád, keby ste sa pozreli do všetkých ústavov. Po prvé je tam nedostatok kvalitného personálu, psychicky ťažká práca, po tretie sú tam nízke platy a je veľmi zložité za tejto situácii, som rád, že minister pristúpil a prisľúbil, že do konca roka zriadi v Pezinku a na východe dve zariadenia, ktoré budú pod štátom a budú aj pod kuratelou, resp. pod dohľadom ministerstva zdravotníctva. Považujem to za správny prístup a dovolím si tvrdiť, že takéto zariadenie by malo vyrásť v každom kraji. Na záver by som povedal, že nevidím dôvod na odvolanie ministra Jána Richtera ani kvôli tejto kauze Čistý deň, ani pre jeho celkové pôsobenie v rezorte práce, ktorého si hlboko vážim.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 3:17 - 3:19 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, všetko sa dá zdeformovať. Ja sa vyjadrím, teraz za chvíľočku budem vystupovať. Ale pokiaľ sa týka Sociálnej poisťovni. Aj tí vaši dvaja chorí pacienti najprv idú všeobecnému lekárovi, potom odbornému a potom prídu k posudkovému lekárovi, ktorí na základe dokladov, či už od všeobecných a potom odborných, posudzujú aká je to invalidita. Ak je nejaký problém, treba sa obrátiť. Ľudský faktor z hľadiska posudkových lekárov môže zlyhať.
Ale pokiaľ sa týka pána Tománka. Pán Tománek mohol byť stopercentný invalid, bol vyliečený a bol prehodnotený. Čiže posudková komisia tak ako prehodnocuje, keď má niekto, je onkologický pacient a vyzdravie, tak ho prehodnotí.
A ešte by som poprosil jednu vec. Prekvapuje ma, lebo vy ste inteligentný človek, nikto okrem posudkového lekára a lekárov, ktorí prichádzajú, nemôže prísť k osobnej karte. To, čo ste tu povedali, je na žalobu. Pretože jednoducho osobná karta je osobná karta. Ani riaditeľ Sociálnej poisťovne, nie riaditeľ, lebo k tomu sa to tiež nedostane, ani vedúci pobočky, resp. riaditeľ pobočky príslušnej nemôže do tohto systému vstúpiť. Lekári sú osobitná kapitola. To treba povedať jednu vec. Takže prekvapuje ma to a prekvapujú ma aj iné veci, ktoré ste tu povedali.
Ale vrátim sa k nim podrobnejšie, pretože je to tragédia, že táto kauza sa vôbec dostala do parlamentu. Je to tragédia hlavne pre všetky deti, ktoré sú v týchto zariadeniach, ale aj v detských domovoch. Ale je to tragédia aj pre rodinných príslušníkov a je to tragédia pre celú spoločnosť. (Reakcie z pléna.) A pán minister, pán minister... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 2. 2017 23:12 - 23:14 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec Budaj, nechcel som reagovať na niektoré veci, ale na prekrúcanie faktov, ktoré tu stále bežia, musím reagovať. Privatizácia energetiky bola zbabraná. Neprivatizovala ju vláda ľavice, ale privatizovala ju vláda pravice. Neviem, ako by ste chceli rozhodovať, keď trebárs u Enelu, keď Enel má 66 % a robí si čo chce? Predloží valnej hromade alebo predloží v predstavenstve a odhlasuje si čo chce. Za desať rokov, respektíve za jedenásť rokov dávno mohol postaviť tretí, štvrtý blok. Nespravil nič, len to ďalej tuneluje. Ale bol by som rád, keby ste poradili vláde, akým spôsobom to treba riešiť.
Hovorili ste o Gabčíkove. Gabčíkovo nebolo vôbec v medzinárodnom tendri. Tým, že ho nemohli privatizovať, pretože neboli vysporiadané maďarské vzťahy, tak to išlo do prenájmu. Od roku 2008 sme sa snažili dostať ho naspäť. Tak ako sme sa snažili dostať Transpetrol. Je dobré hovoriť o tom, aby sme to kúpili.
Môžte mi vysvetliť, ako sa dá kúpiť U.S. Steel? Máte na to peniaze? U.S. Steel má hodnotu možno 300 miliónov. Koľko pýtajú zaň, koľko dávajú Číňania?
Poďme k rozvodovým sieťam! Stredoslovenská, východoslovenská, západoslovenská. Kto ju sprivatizoval? Za jakých podmienok? Odkedy je sprivatizovaná? Čo dali tie zahraničné spoločnosti do opravy a do rozvoja v tejto sieti? Nič. Až keď to bolo, teraz, že už bude treba dať, tak to predali.
To isté, pokiaľ sa týka vodární. Čo sme dali do vodárenských spoločností, aké investície išli?
Veď pomenujme veci veľmi správne! Som ochotný diskutovať o ktorejkoľvek energetike, ale nehovorme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 2. 2017 23:11 - 23:12 hod.

Dušan Muňko
Pán poslanec Budaj, som tu a nechcel som reagovať, pretože nemá význam reagovať na ľudí, ktorí prekrúcajú fakty. Nebola to vláda... (Reakcie z pléna, zaznievanie gongu.) Miro! Prosím vás, vypnite ho!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2017 16:16 - 16:17 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja som si povedal, že nebudem na vás reagovať, pretože na človeka, podvodníka, ktorý navedie, aby kúpil jeho firmu za 150 miliónov, bude mi tu kázať veci, ktoré nemajú vôbec logiku. Boli ste vo vláde, prečo ste neriešili nebankové subjekty? Boli ste vo vláde, prečo ste neriešili starodôchodcov? Vyprávate tu o energetike, rozumiete vy vôbec tomu? Orgán je nezávislý, nemusíte mať obavy, že nebudú napravené faktúry a že nebude napravená záležitosť, ktorý nezávislý orgán to, čo spravil. SMER povedal, že zvyšovať energie sa nebudú. Som presvedčený, že tie faktúry, všetky budú, samozrejmá vec, opravené. Je otázka času, koľko to bude trvať, či to bude trvať mesiac alebo dva, lebo je to pomerne zložitá vec dneska u všetkých podnikov, ktoré to musia spraviť, či je stredoslovenská, západoslovenská alebo je to východoslovenská. Ale ja vás ubezpečujem, že kto vládne, robí aj chyby, ale nerobí chyby také, ako robíte vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 11. 2016 11:30 - 11:32 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Ja viem, že rozpočet je zákon roka, že opozícia musí mať k nemu pripomienky, pretože ináč by nebola opozícia. Ja sa ale chcem dotknúť niektorých vecí, ktoré ste spomínali, a poprosil by som aj ostatných poslancov, keby ste už prestali kritizovať Finančnú správu, lebo to je to isté, čo vo Finančnej správe, aj v Sociálnej poisťovni. Je tam hŕba slušných, poctivých ľudí, ktorí seriózne pracujú, pokiaľ sa týka dépeháčky, spotrebnej dane, ale aj iných vecí. Po tom, čo padla Finančná správa, tí ľudia, a zabiehal sa tam nový systém, tí ľudia sa, pracujú a pracujú za nízke peniaze. A iste by aj Imrezce privítal, keby dostal väčší počet ľudí a proste ináč zaplatených. To isté je aj v Sociálnej poisťovni. Aj tam potrebuje riaditeľ Sociálnej poisťovne možno o sto ľudí viacej na vonkajšiu kontrolu a bol by výber možno lepší, ako je dneska, pretože tie biele kone sa stále nájdu a nájdu sa aj tí pracovníci, ktorí proste prehliadajú veci. Bohužiaľ, to je v systéme a bude nám ešte dlho trvať, pokiaľ sa dopracujeme k takému stavu, ako majú západné krajiny alebo ako má Nemecko.
Hovorili ste aj, o čerpaní tiež, pokiaľ sa týka štrukturálnych fondov. Nemusíte mať obavy. Predchádzajúce funkčné obdobie, ktoré bolo čerpať, dneska je to čerpanie na, skoro na 100 percent. Presvedčený som, že aj čerpanie štrukturálnych fondov, tak jak je nastavené, bude.
Pokiaľ sa týka ale, to, čo hovoríte, sociálnych vecí. Tam nikdy nebude dostatok peňazí a vždycky musíte vychádzať z kapitoly, v ktorej tie prostriedky sú pridelené, do tejto kapitoly. Pokiaľ by som videl, že poviete mi, že reálne poviete, že tu sa dajú nájsť peniaze, tak to beriem.
A tiež ďalšiu vec, pokiaľ sa týka invalidných. Padli tu viaceré veci, pokiaľ sa týka invalidných dôchodkov a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21. 10. 2016 9:04 - 9:08 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 195 z 12. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 192), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ďalej Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti , Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanovisko: Ústavnoprávny výbor Národnej rady svojím uznesením č. 77 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil, odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti s vládnym návrhom súhlasil, takisto ho odporučil schváliť. Výbor Národnej rady pre životné prostredie uznesením č. 29 zo 4. októbra 2016 takisto s vládnym návrhom súhlasil a odporúča ho schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy nasledovne: o bode spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 192), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Citovaným uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2 a § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19. 10. 2016 15:31 - 15:35 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, osobne vítam tento návrh zákona, prináša veľa potrebných zmien. Ako vládna koalícia sme dlžní voči občanom istým spôsobom v exekúciách poupratovať. Život je zložitý a Slovák zďaleka nemá príjmy, respektíve životné istoty na úrovni priemeru Európskej únie a ekonomicky najsilnejších štátov ani nehovorím. S priemernou mzdou sme na chvoste v Európskej únii, minimálna mzda takisto, o dôchodkoch je zbytočné hovoriť a argumentovať tu s nejakými číslami.
Takáto situácia vedie k zadlžovaniu ľudí, hlavne tých sociálne najslabších, ktorí potom logicky majú problém dlžoby splácať. Že je to otázka aktuálna, o tom svedčia rastúce počty exekúcií. Kým v roku 2008 počet došlých žiadostí o exekúcie bolo 396-tisíc, zhodovať s počtom vybavených žiadostí a z nevybavených zostávalo zhruba 1,5 milióna, v roku 2016 je to už horší vo všetkých ukazovateľoch, počet vybavených žiadostí je o 30-tisíc menší ako počet došlých a počet nevybavených žiadostí narástol na 3,3 milióna.
Samostatné počty exekúcií sú jedna stránka veci. Ale tieto čísla majú aj svoju štruktúru, poukazujú na ďalšie problémy v tejto oblasti. Napríklad okolo 40-tisíc ľudí pod exekúciou evidovaných je na úrade práce. Aký majú motív títo ľudia pracovať? Nechcú zarábať na splácanie dlhov, radšej sa nezamestnajú. Samozrejme, že takto dostávajú sa na sociálne dno a výrazne je aj väčší počet exekvovaných dôchodcov. Oproti januáru tohto roku je ich v súčasnosti o 2 500 tisíca viac. Je to dosť dôvodov, aby sme sa s touto problematikou systematicky zaoberali.
V súčasnosti je na Slovensku exekúcia takpovediac veľká čierna diera, do ktorej keď niekto spadne, je, len veľmi ťažko sa z nej vyhrabeme. A aby nevznikol omyl, ja netvrdím, že dlhy netreba splácať a odpúšťať ich, no súčasný mechanizmus vymáhania dlhov by mal viesť k bezodkladnému uspokojeniu veriteľa, teda k splateniu dlhu a nemal by dlžníka zničiť, respektíve dlhým konaním a predlžovaním jeho problémov.
Čo teda náš systém v exekúcii potrebuje, to sú jasné pravidlá a rýchlejšie konanie. A myslím si, že tento zákon to rieši čiastočne. Veľa myšlienok v navrhovanej novele naozaj vedie k tomuto cieľu a v rýchlosti sa niektorých aj dotknem.
Zriadenie jedného, jediného exekučného súdu by mal, naozaj mohlo znamenať urýchlené konanie. Osobne si najviac na tomto návrhu novely zákona cením to, že zavádza prehľadné pravidlá pre účastníkov jednak centrálnou evidenciou, v ktorej bude zverejnený aktuálny stav exekúcie a jej účastník bude môcť kontroly... (reakcia spravodajkyne) aha, pardon, pardon. (Reakcia spravodajkyne.) Áno, pardon. Pardon. (Reakcia predsedajúceho.) Nasleduje na ten ďalší, áno. Prosím? (Reakcia spravodajkyne.) Nie, pardon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 9. 2016 17:15 - 17:16 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, znova nehovoríte pravdu, lebo ten zákon z hľadiska živnostníkov bol vtedy, pokiaľ vláda Roberta Fica minulý, minulé funkčné obdobie neprijala zákon, že živnostník, Sociálna poisťovňa dávala preddavky, keď živnostník skončil svoju činnosť a pokiaľ nedoniesol opravné zúčtovanie z daňového riaditeľstva, tak nepretržite dostal ten živnostník platenie preddavku každý mesiac. Akonáhle toto bolo zmenené, tak živnostníci prakticky dneska túto povinnosť nemajú. Čiže akonáhle odovzdá živnosť, tým pádom už Sociálna poisťovňa mu nedáva. Dneska nemáme problém, dá sa povedať, so živnostníkmi, pretože živnostníci platia. Keď vezmeme, že zhruba sa pohybuje ročne alebo mesačne, tak ako sú vykázaní, okolo medzi 270 až 300-tisíc. Iný problém je - personálne agentúry, ktoré sa aj napriek tomu, že tam bol tak isto novelizovaný zákon, stále sú tam ešte diery a personálne agentúry zneužívajú pri nábore pracovníkov a nevyplácajú tie čiastky, ktoré by mali byť vyplácané a ktoré im hlavný zamestnávateľ tej personálnej agentúry proste platí.
Takže o živnostníkov je dneska legislatívne naprosto čisté, nevidím tam žiaden problém.
Skryt prepis