Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 12. 2017 o 16:22 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 12. 2017 16:22 - 16:24 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem len povedať, že je len škoda, že prezident nazaujal stanovisko k zníženiu odvodov štátu na svojich poistencov zo 4 % na 3,71 %, že mu je to asi jedno, že absolútne odignoroval navrhnuté platby pacientov za zdravotné výkony, na ktoré majú nárok zo zdravotnej poisťovne. To, že ich budú platiť je protiústavné. Škoda, že sa prezident nezamýšľa nad tým, že funkcionári Všeobecnej zdravotnej poisťovne napriek tomu, že poisťovňa sa dostala do mínusu, do záporných čísiel, že títo funkcionári Všeobecnej zdravotnej mali tú drzosť a opovážlivosť udeliť si vysoké odmeny. A prezidenta vôbec nezaujíma, či boli tieto osoby brané na zodpovednosť. Čiže veľmi pochybujem o svedomí prezidenta Kisku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 15:26 - 15:27 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Áno, áno, áno, dobre, výborne. Ďakujem za slovo.
Pán minister, ja si uvedomujem, že nie je ľahké byť ministrom. Ale chcem povedať to, že rozprávate tu, používate, vyčísľujete tu, nám tu, ako sa máme veľmi dobre, aká je tu konjunktúra a tak ďalej. Áno, možnože nie pár ľudí sa tu v tejto republike má veľmi dobre. Ale to obrovské množstvo nezamestnaných, to množstvo chudobných ľudí, ktorí keď zaplatia, ledva majú na zaplatenie nájomného, energií, vody a tak ďalej, nemajú ani na lieky, nemajú mnohí čo jesť. A to mnohí sú zadlžení a stali sa obeťami exekútorov. A to nehovorím o nejakých flákačoch, ale hovorím o ľuďoch slušných, ktorí by aj chceli pracovať, chceli by zarobiť. A hovorím aj o dôchodcoch. Preto prestaňte už, prosím vás, klamať ľudí tým, že ako sa máme dobre, v akej sme úžasnej situácii. A nebudem politicky korektná. Teraz to neberte, prosím, osobne vy, netýka sa to vás, ale z celej vlády je mi na vracanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 12. 2017 9:44 - 9:45 hod.

Natália Grausová
Spomenuli ste, pán Budaj, ministra Zajaca, tak chcela by som pripomenúť, že minister Zajac, keď bol ministrom, tak dostal pochvalu, bol pochválený ako najlepší minister vo vláde, pretože žiadal najmenej peňazí, potreboval najmenej peňazí do zdravotníctva. Takže to len ako takú malú reminiscenciou. Žiadal najmenej do zdravotníctva. Takže naozaj myslím, že minister Zajac bol nešťastím pre Slovenskú republiku ako minister a pre zdravotníctvo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 13:13 - 13:13 hod.

Natália Grausová
Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, v prvom rade ste asi zabudli, že sme tu na to, kvôli zákonu o zdravotnej starostlivosti a ja si myslím, že pán minister zdravotníctva má aj iný program a inú prácu, ako tu sedieť a počúvať veci, ktoré sa netýkajú jeho zákona. Ale keď už hovoríme o tom zmrazovaní, ja som proti zvyšovaniu platov poslancov, pretože si ich ani jeden poslanec, ktorý tu sedí, si zvýšenie platu nezaslúži.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 12:13 - 12:14 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa práve toho neobávam. Ja, to je vlastne to, že sa to dá odkontrolovať, to, čo hovoríš, pán kolega. Ale práve to odznelo v tom prípade, že keby lekári, naozaj ja som za to, aby lekár dostal povedzme tých 10 eur, ale nie za to, že robí za tú prácu nadčas, že on toho pacienta zoberie mimo tej ordinačnej hodiny. A nie aby pacient si hradil výkony, ktoré mu je povinná hradiť zdravotná poisťovňa. V podstate tam je ten rozdiel a to považujem za, za nie v poriadku a za proti, aj proti spravodlivosti, aj proti morálke, aj proti ústave, aj proti rozumu, zdravému. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1. 12. 2017 12:03 - 12:12 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán predseda zdravotníckeho výboru, kolegyne, kolegovia poslanci, najskôr by som chcela povedať, že je veľmi ťažké byť ministrom a myslím si, že je veľmi ťažké byť ministrom zdravotníctva, pretože tie obrovské problémy, ktoré tu sú, trvajú viac ako dvadsaťpäť rokov. Tie boli aj predtým a po tom ´89. sa len nabaľovali a nabaľovali. Chcela by som sa, čo sa týka tohoto zákona, najskôr by som, chcela by som sa dotknúť hlavne tých doplnkových ordinačných hodín.
Pri doplnkových ordinačných hodinách má pacient uhradiť platbu, ktorú je povinná uhradiť zdravotná poisťovňa, keďže a pokiaľ pacient si platí odvody do zdravotnej poisťovne. Teda toto považujem za nemorálne, neetické a dokonca protiústavné, pretože kto si platí odvody do zdravotnej poisťovne, má zo zákona právo na to, aby mu zdravotné výkony a zdravotnú starostlivosť poisťovňa zdravotná hradila. Čiže pacienti objednaní mimo ordinačných hodín majú mať a majú plné právo na to, aby mali zdravotné výkony hradené zo zdravotnej poisťovne.
Uznajte, prosím, že je amorálne kalkulovať a argumentovať tým, že keď si niektorí pacienti budú platiť za to, na čo majú právo od zdravotných poisťovní, že tým ušetria peniaze zdravotným poisťovniam a dokonca, že ušetria aj čas a znížia sa čakacie doby pre tých pacientov, ktorým zdravotná poisťovňa zaplatí a ktorí nemusia mať žiadne výdavky. Tak toto naozaj považujem, že je to proti spravodlivosti a dokonca proti zdravému rozumu.
Ďalej. Myslím si, že teda doplnkové ordinačné hodiny, ja ich vnímam ako prácu nadčas a preto má byť hradená práca lekára nadčas v týchto doplnkových ordinačných hodinách a nie zdravotné výkony, na ktoré pacient má plné právo zo zákona. Napríklad trebárs suma za objednanie by mohla činiť povedzme rovnakú čiastku, pre všetkých rovnakú, napríklad 10 eur za objednanie. Samozrejme je to na, teda je to dobrovoľné. Toto isté platí takisto to, čo som povedala, aj pre návštevy pacienta doma lekárom. Takisto tie zdravotné výkony majú byť hradené zo zdravotnej poisťovne a lekár má mať odmenu iba za to, že je to práca nadčas a že je to niečo mimo jeho povinnosti. Samozrejme okrem poskytovateľov, ktorí majú návštevné služby v svojej náplni práce.
Sú aj teda, odzneli námietky, že lekári nebudú ošetrovať v ordinačných hodinách, teda odzneli tu také obavy, ale budú pacientov odsúvať do hodín, do doplnkových ordinačných hodín, aby ich oberali o peniaze. Ja si myslím, že toto sa veľmi ľahko tomuto dá zabrániť kontrolou, pretože tí pacienti nie sú takí hlúpi, aby si to nevšimli, aby to nevideli a aby to nenamietali.
Teraz by som sa vrátila teda, by som chcela citovať niektoré zákony, pretože navrhovaná novela je v rozpore s ďalšími zákonmi. Ja ich odcitujem:
1. "Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. Je podľa § 44 zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti."
Ďalej, po druhé. "Poskytovateľ nesmie zneužiť tieseň poistenca podľa § 39 a § 39a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka."
Ďalej. "Poskytovateľ nesmie zneužívať svoje dominantné postavenie § 8 zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže."
Po ďalšie. "Poskytovateľ nesmie vnútiť poistencovi neprijateľné podmienky, ako je napríklad vopred vzdanie sa svojich práv poistenca podľa § 53 a § 54 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa."
Ďalej. "Poskytovateľ musí dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania s poistencami § 3 a § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. podľa antidiskriminačného zákona."
Ďalej. "Poskytovateľ nesmie určiť inú cenu zdravotného výkonu, než je cena stanovená zdravotnou poisťovňou podľa § 2 a § 13 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách."
A napokon: "Poisťovňa nemôže vyššiemu územného celku zasielať údaje zo svojho informačného systému a VÚC ich nesmie spracovávať, to je podľa § 13 a 14 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.".
To znamená, že v rozpore s návrhom tohoto zákona je sedem zákonov. Každá dohoda medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o priamej platbe za zdravotné výkony, ktoré sa plne uhrádzajú na základe zdravotného, verejného zdravotného poistenia, každá takáto dohoda bude neplatná od samého začiatku. A preto tak, ako som žiadala na zasadnutí zdravotného výboru, preto vás, pán minister a všetci predkladatelia, opätovne žiadam, aby ste zvážili, aby ste tento návrh zákona preložili na nasledujúcu parlamentnú schôdzu, aby bol vylepšený, aby bolo do ohľadu zobrané aj pripomienky a pozmeňovacie návrhy opozície práve preto, že tento návrh je veľmi rozsiahly, má obrovský záber a je komplikovaný.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 11:56 - 11:56 hod.

Natália Grausová
Ďakujem za slovo. Pán poslanec pán kolega Bastrnák, opakovane ste sa pri svojom vystúpení v rozprave ospravedlňovali a vyviňovali, že to nie je váš nápad, tie doplnkové ordinačné hodiny. Tak buďte taký láskavý, poviete nám, čí to teda bol nápad, keď to nebol váš? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 11:26 - 11:27 hod.

Natália Grausová
Ďakujem za slovo. Prejednávame tu síce veľmi dôležitý a vážny zákon, ale dovoľte trošku na odľahčenie.
Milý, zlatý pán poslanec Mihál, vy ste spomínali Kotlebovcov. A vy ste dva, neviem, či dokonca dvakrát alebo či nie aj viackrát ste spomenuli číslo 88. Ja neviem, či by vás nemala začať vyšetrovať NAKA.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 10:42 - 10:43 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Beblavý, zachytila som, dúfam, že som tomu dobre rozumela, niečo aj o objednávaní neplatiacich pacientov v rámci ordinačných hodín. Ja, takto. Či sú to platiaci alebo neplatiaci pacienti, ale v rámci ordinačných hodín je takéto prednostné vyšetrenie, považujem za nemorálne. Pretože je to nemorálne voči tým ľuďom, ktorí si tam odsedia povedzme tú hodinu, dve hodiny a čakajú v čakárni. Podľa, v rámci ordinačných hodín má mať prednostné právo jedine ťažký akútny prípad, ťažký akútny pacient, ale nie niekto objednaný na určitú hodinu, aby predbehol tých ostatných. Pokiaľ nemá lekár trebárs systém lístkov, objednávanie na lístočky na všetkých pacientov, časenky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

30. 11. 2017 15:51 - 15:56 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľujem si predniesť interpeláciu na ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka.
Vážený pán minister vnútra, podľa informácií z médií policajná jednotka pred niekoľkými dňami v žilinskej mestskej časti Budatín na Námestí hrdinov zadržala dve nákladné vozidlá s tureckými štátnymi poznávacími značkami, ktoré v zaplombovaných prívesoch prevážali 78 migrantov, mužov, žien a detí irackej, iránskej a sýrskej národnosti. Zistilo sa, že cudzinci boli naložení v Rumunsku a ich cesta viedla cez Maďarsko a Slovensko do Nemecka. Podľa výpovedí vodičov mali sľúbenú odmenu vo výške 500 eur za každého migranta.
Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka už v auguste tohto roku oznámil posilnenie kontrol na hraniciach s Maďarskom, Slovinskom, Slovenskom a Talianskom, pretože Rakúsko zaznamenalo vyššie počty ilegálnych prechodov migrantov. Pokračovať budú taktiež kontroly na rakúsko-nemeckých hraniciach. Podľa jeho slov musí Rakúsko strážiť svoje hranice. Prioritou je síce predovšetkým ochrana vonkajších hraníc Európskej únie, ale táto ochrana teraz nefunguje tak, ako by mala. Vzhľadom na to, že utečenecká kríza ani zďaleka nekončí, bude Rakúsko pokračovať v ochrane svojich hraníc, aby bola zabezpečená vnútorná bezpečnosť štátu a jeho občanov.
Tak isto začiatkom augusta tohto roku rakúsky minister obrany Hans Peter Doskocil oznámil, že armáda presunula štyri obrnené vozidlá k Brennerskému priesmyku, ktorý spája Rakúsko s Talianskom. Obaja títo ministri na tlačovej konferencii uviedli, že takto reagujú na zvýšený počet prichádzajúcich migrantov, ktorých sa pašeráci snažia previesť stále častejšie na sever Európy práve cez územie Slovenska, Slovenskej republiky.
Tieto správy znepokojujú mnohých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa obávajú o bezpečnosť nášho štátu, jeho obyvateľov.
Preto sa vás, pán minister vnútra Slovenskej republiky, pýtam: Po prvé, aké opatrenia v tejto súvislosti zaviedla na rakúsko-slovenských hraniciach polícia Slovenskej republiky, armáda alebo prípadne SIS?
Po druhé, aké opatrenia prijalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby zabránilo pašerákom prepravovať v nákladných vozidlách cez územie Slovenskej republiky nelegálnych migrantov do západnej a severnej Európy?
Po tretie, kontroluje polícia nielen vozidlá, ale aj obsah prívesov zaplombovaných nákladných vozidiel na všetkých hraničných prechodoch?
Po ďalšie, koľko takých nákladných vozidiel plných migrantov už za posledné mesiace cez územie Slovenskej republiky prešlo? Boli medzi nimi aj bývalí bojovníci ISIS, prípadne iných teroristických skupín bojujúcich na Blízkom východe?
A napokon, posilnila Slovenská republika podľa vzoru Rakúska, kontroly na všetkých hraničných prechodoch?
Ďakujem.
Skryt prepis