Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 3. 2018 o 16:11 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 16:11 - 16:12 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. Ja by som len chcela pripomenúť všetkým 150 poslancom tohoto parlamentu, aby sa zamysleli, tým, ktorým je tento zákon ľahostajný alebo ktorým sa možno nepáči, ako by asi hlasovali, ako by reagovali, keby takéto asociály, keby si postavili chatrče a svoje čierne stavby na ich pozemkoch, v ich záhradách, respektíve by im zabrali ich luxusné bazény. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 3. 2018 10:45 - 10:46 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 885.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financovanie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 3. 2018 16:19 - 16:20 hod.

Natália Grausová
Mám len krátku faktickú, že oceňujem, čo povedala pani poslankyňa Vaľová a naozaj som za to, že by sa to malo dať aj do zákona tak, čo sa týka žien prípadne aj podľa počtu detí, ktoré vychovali. Takže naozaj, že ja by som bola za to ešte za to oslovujem tým aj pána ministra, aby ten odchod do dôchodku u žien sa znížil podstatne. Maximálne do tých 60 rokov. Ten povinný u ženy. Ďakujem. Alebo 62.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 14:51 - 14:53 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ja sa chcem sa opýtať vlastne o akých veteránov pôjde, pretože Slovenská republika pokiaľ viem, u nás nie je žiadna slovenská armáda. Jednak sú to ozbrojené zložky, sme v zločineckej, súčasťou, naši vojaci sú súčasťou zločineckej organizácie NATO. Neviem akých veteránov momentálne asi ja neviem či sú ešte nejakí žijúci, ale akých budeme mať tých veteránov, pretože ja si myslím, že žoldnieri, ktorí za peniaze slúžia v cudzích armádach a chodia do cudzích štátov, že jednoducho si nezaslúžia nič, jednoducho zaslúžia si, keď takí veteráni a takí vojaci si zaslúžia výhody z ich postavenia plynúce, ktorí budú obraňovať konkrétne Slovenskú republiku pred každým votrelcom a každým nepriateľom vrátane pred zločineckou organizáciou NATO a takí si zaslúžia, keď budú brániť naše hranice pred vnikom, pred nájazdami moslimských migrantov, vtedy si tí vojaci zaslúžia, aby dostali niečo, aby dostali výhody a aby boli ocenení. Ale rozhodne odmietam akékoľvek výhody pre platených žoldnierov, ktorí chodia do cudzích štátov. A okrem toho, nech mi je odpustené, pán minister, ale myslím si, že je to, znova opakujem, že je to zavliekanie Slovenskej republiky tým, že vysielate žoldnierov a vojakov a že tu umožňujete základne zločineckej organizácie NATO, je to vlastne veľmi nebezpečná a škodlivá služba pre Slovenskú republiku, pretože nás zaťahujete do prípadnej budúcej vojny a vojenských konfliktov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 16:01 - 16:03 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán poslanec Pamula, ja si vás vážim a preto vás prosím, neberte toto, tieto moje slová, toto nie je osobné a nepatria tieto slová vám, vašej osobe. Ale vidím, že častokrát poslanci slovenskej tzv. teda Slovenskej národnej strany sa skrývajú za jej názor, za túto značku, pretože naozaj Slovenská národná strana, o ktorej hovoríte, že je najstaršia. Túto Slovenskú národnú stranu sa vášmu predsedovi Dankovi podarilo zbaviť všetkého slovenského a všetkého národného. A vaši voliči, voliči Slovenskej národnej strany, prečo si myslíte, že vás zvolili. Pretože očakávali od vás, že bude sa správať slovensky, že budete dávať hlasy za veci slovenské, že budete hájiť záujmy Slovenskej republiky a záujmy Slovákov. Ale vy to nerobíte. Kto tu útočí? Veď váš predseda, vašej strany, nás od začiatku s nenávisťou nálepkoval ako extrémistov a fašistov kým my nie sme.
A čo sa týka hymny. Hovoríte, že ja neviem aké dohody. Prosím vás pekne, čo je na tom také strašné zahlasovať za hymnu Slovenskej republiky. Povedzte mi, čo je na tom také hrozné, že to nemôžete urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:51 - 15:52 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem ti za tvoje vystúpenie v rozprave, bolo veľmi dobré. Ja chcem len upozorniť, prosím vás pekne tí, ktorí nám tu sa snažia nahovoriť, že tí migranti k nám ísť nechcú, to je jedna obrovská lož. Pretože akonáhle príde, jednak tí migranti už tu sú a prídu ich celé stovky a tisíce, akonáhle prídu, budú musieť začať naši teda predstavitelia Slovenskej republiky, začať si plniť svoje záväzky, ktoré v Bruseli sľúbili. Ďakujem. Tak neklamte prosím, že migranti do Slovenskej republiky ísť nechcú, lebo to nie je pravda. Oni sem prídu a prídu ich sem tisíce a desaťtisíce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:40 - 15:41 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán kolega Schlosár povedal si to správne, povedal si pravdu. Ja by som chcela osloviť pána Glváča, ktorý sa počas celej rozpravy zabával s pánom Blahom, ktorý nemá ani šajnu, čo sa tu deje v tejto sále, ktorý ani netuší, o čom sa hovorí a ktorého to absolútne nezaujíma. Pán Glváč opakovane nás tu informoval, aké je skóre v hokeji, ja by som si veľmi priala a želala, keby aspoň toľko čo ten hokej, keby ho aspoň toľko zaujímal osud Slovenskej republiky a slovenských občanov a preto som veľmi zvedavá, ako bude hlasovať, ako sa postaví za Slovenskú republiku. Tam sa ukáže jeho charakter, tam sa ukáže, ako to vlastne so Slovenskou republikou myslí a takisto sa ukážu všetci poslanci a najmä Slovenskej národnej strany, pretože ono je to veľmi pekné, čo pán Farkaš povedal pri tej hymne, že potajomky. Áno. Môžete si potajomky tú hymnu doma spievať, keď vás nikto nepočuje, ale je to naozaj pštrosia politika a je to veľmi, veľmi úbohé. Naozaj je to úbohé to, čo ako sa správate. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:27 - 15:29 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Áno. Pán kolega Mazurek Miňo ďakujem ti za to, že si tak dôkladne rozobral a odôvodnil tento vážny bod, teda tento vážny problém v tejto rozprave. Ja si neviem predstaviť, že nejaký mysliaci poslanec, ktorý rozmýšľa svojim vlastným rozumom a ktorý má čo len trochu svedomia v tomto parlamente, poslanec, ktorému čo len trochu záleží na Slovenskej republike a na bezpečnosti jej občanov, neviem si predstaviť, že nezahlasuje za tento návrh zákona. Vrátane dokonca aj tí poslanci, ktorí tu nie sú, ktorí sú tu vyššie v parlamentnom bufete väčšina poslancov Národnej rad, ktorí tam sledujú hokej a ktorí možno fandia Slovenskej republike, tak dúfam, že takto budú aspoň trochu tak ako hokeju, aspoň toľko budú fandiť našej republike, za ktorú za Slovenskú republiku sú tu, sedia v tomto parlamente a berú peniaze. Občania tejto republiky ich volili, tak dúfam, že im osud tejto republiky aspoň trošku leží na srdci a že zahlasujú za tento zákon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 14:55 - 14:55 hod.

Natália Grausová
... aj v parlamente Slovenskej národnej rady. Možno by sa tým dokonca zvýšila aj kultúra rokovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 14:53 - 14:55 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Keď už nič iné mali by sme si zobrať príklad zo Spojených štátov Amerických, ktorý si veľmi vážia svoje symboly, svoju zástavu a svoju hymnu, ktorú hrajú pri každej príležitosti. Dokonca aj poslanec tohoto parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, zahraničný agent Osuský má americkú hymnu ako zvučku, ako zvonenie vo svojom mobile. Takže ja dúfam, že aspoň toľko úcty a lásky by mal mať aj k slovenskej hymne. Štátna hymna, teda naša hymna je jedným zo štátnych symbolov Slovenskej republiky a jej suverenity a teda úplne prirodzene do nášho zákonodárneho orgánu patrí. Patrí sem tak ako štátny znak, ktorý tu máme pred sebou a patrí aj ako naša štátna zástava. Keď hymna hrá na športových podujatiach o to viac by mala znieť aj v parlamente Slovenskej Národnej rady. Možno by sa tým dokonca zvýšila aj kultúra rokovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis