Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

17. 5. 2018 o 15:49 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 17. 5. 2018 15:49 - 15:52 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, panie ministerky, páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovolím si prečítať interpeláciu na predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho vo veci ministerskej deklarácie z Marákeša. Vážený pán premiér Peter Pellegrini, dňa 2. 5. bola v Marákeši bola podpísaná deklarácia, ktorá medzi iným vyzýva k organizovaniu pravidelne riadenej migrácie z afrických krajín do Európy. Dokument sa zaoberá viac ochranou práv migrantov než bojom proti migrácii. Ochrane migrantov a utečencov je dokonca venovaná osobitná časť dokumentu. Štáty sú v nej vyzývané, aby sa buď pripojili alebo riadne dodržiavali ženevský dohovor o utečencoch. Osobitný dôraz je vo vyhlásení kladený na to, aby štáty upustili od právneho postihovania nelegálneho vstupu do krajiny. Upozorňuje, že nezáväzná deklarácia sa môže po čase stať deklaráciou záväznou ale aj ako tzv. nezáväzná vytvára tlak na predstaviteľov štátov, ktorí majú voči masovej migrácii výhrady a posilňuje tých, ktorí by ich chceli za tieto výhrady trestať. Tí, ktorí tieto tzv. nezáväzné deklarácie podpisujú to veľmi dobre vedia. Politici Slovenskej republiky, ktorí v našom mene podpísali Marákešskú deklaráciu a prihlásili sa tak k záväzku prijímať afrických a iných migrantov porušili právne normy a dopustili nasledovného.
1. Porušenie ústavy a ústavnej rovnosti ľudí v prípade, že budú migranti dostávať podporu v takej výške a za takých okolností, ako je to plánované, čiže bez splnenia akýchkoľvek podmienok. Na rozdiel od nich totiž naši občania žiadajúci sociálnu podporu určité podmienky plniť musia.
2. Porušenie zákona o azyle, ktorý upravuje vstup migrantov na Slovensko a formu ich prípadnej ochrany.
3. Porušenie zákazu diskriminácie voči občanov Slovenskej republiky.
4. Porušenie ústavy a zákonov o ochrane kultúrneho dedičstva.
5. Porušenie právomocí verejného činiteľa tými činiteľmi, ktorí to podpísali.
6. Ide tiež aj o porušenie existujúcich dohôd o regulácii migrácie tzv. Dublin trip.
Preto sa vás pán premiér pýtam
1. Nie je konfliktom záujmov ak štát porušuje vlastné zákony a ľudské práva občanov Slovenska, aby vyhovel cudzím záujmom?
2. Kto podpísal deklaráciu v Marákeši za Slovensko?
3. Ak podpísal tak kto dal mandát k tomu, aby takáto deklarácia bola za Slovensko podpísaná?
4. Koľko prostriedkov bolo do dnešného dňa vynaložených zo štátneho rozpočtu na financovanie migrantov?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2018 16:30 - 16:32 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja by som skôr, teda si myslím, že by to malo znieť, že osoby maloleté do pätnásť rokov a mladistvé do osemnástich rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, lebo im to spôsobuje ujmu na zdraví. A v prípade podozrenia z požitia alkoholického nápoja alebo psychotropnej látky sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške na alkohol alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných látok alebo psychotropných látok na výzvu príslušníka policajného zboru, vojenskej polície, zboru väzenskej a justičnej stráže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nielen keď rozbijú výklad alebo keď urobia nejaký škandál, ale jednoducho naozaj by mali byť povinné pri vyzvaní sa príslušného kompetentného orgánu, by mali byť povinní sa podrobiť tej skúške, trebárs keď aj ide okolo krčmy, nemusí on spôsobiť nejakú škodu, nemusí urobiť výtržnosť, nemusí niekoho zbiť alebo vyvolať bitku, ale naozaj mne sa toto zdá zvláštne, pretože naozaj vy vyňali ste niečo, čo tam bolo, v tom pôvodnom zákone je, že nesmú požívať tieto alkoholické nápoje a omamné látky a že sú povinné sa podrobiť. Tak ja naozaj neviem, čo vlastne chcete týmto zákonom urobiť? A ja si myslím, že liberalizácia tohto zákona nie je až tak veľmi na mieste. Ja by som ho nechala prísnejší. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2018 14:40 - 14:42 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ja si pamätám, že teda naozaj tie klasické pôvodné zdravotné školy naše slovenské vychovávali veľmi kvalitné a zodpovedné zdravotné sestry. Tie sestry išli tam kvôli tomu, že mali vzťah k pacientovi, chceli pomáhať. Jednoducho chceli ošetrovať, chceli byť zdravotnými sestrami. A ešte jedna skúsenosť. Ja viem, že potom teda po tom 1992 alebo 1989 dosť veľa týchto zdravotných sestier odišlo do zahraničia, najmä do Rakúska. A všetky absolventky tých našich klasických stredných zdravotníckych škôl sa veľmi dobre uplatnili a mali také referencie, že boli na oveľa vyššej úrovni odbornej než boli zdravotné sestry trebárs, konkrétne čo ja viem, tak v Rakúsku. Naozaj na oveľa vyššej úrovni. A získavali tam aj dobré postavenie. Čo je, žiaľ, škoda, pretože my sme o ne prišli. Ale fakt je ten, že tie školy vychovávali veľmi dobré zdravotné sestry. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16. 5. 2018 11:05 - 11:05 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie 15. 5. 2018 18:53 - 18:54 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Dostál, nie je už dnes žiadnym tajomstvom, že to čo sa udialo na Ukrajine tie hrôzy, celý ten Majdan, tie vraždy....
===== Ďakujem. Pán Dostál nie je už dnes žiadnym tajomstvom, že to čo sa udialo na Ukrajine, tie hrôzy, celý ten Majdan, tie vraždy, tie neuveriteľné ukrutnosti, ktoré sa stali vyvolali americkí zahraniční agenti, vrátane aj niektorých tzv. nie Slovákov, ale niektorých zo Slovenska. Takže ja by som vás v tomto opravila, že nie Rusko, ale zahraniční agenti zo Spojených štátov vyvolali tie strašné zločiny na Ukrajine, vraždy, zapaľovanie ľudí za živa, a tak ďalej atď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15. 5. 2018 18:53 - 18:54 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Dostál, nie je už dnes žiadnym tajomstvom, že to čo sa udialo na Ukrajine tie hrôzy, celý ten Majdan, tie vraždy....
===== Ďakujem. Pán Dostál nie je už dnes žiadnym tajomstvom, že to čo sa udialo na Ukrajine, tie hrôzy, celý ten Majdan, tie vraždy, tie neuveriteľné ukrutnosti, ktoré sa stali vyvolali americkí zahraniční agenti, vrátane aj niektorých tzv. nie Slovákov, ale niektorých zo Slovenska. Takže ja by som vás v tomto opravila, že nie Rusko, ale zahraniční agenti zo Spojených štátov vyvolali tie strašné zločiny na Ukrajine, vraždy, zapaľovanie ľudí za živa, a tak ďalej atď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15. 5. 2018 18:45 - 18:50 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia poslanci, prečítam vám výzvu Slovania za mier, ktorú ma požiadali, aby som toto predniesla požiadalo Združenie slovenskej inteligencie Korene a Slovakia plus. Slovania za mier, víťazstvo nad nemeckým hitlerovským nacizmom je bezpochyby jedna z najvýznamnejších udalostí novodobých ľudských dejín. Vďaka za to patrí hlavne slovanským národom najmä ruskému, ktorý na oltár mieru priniesol najväčšie obete v podobe desiatok miliónov ľudských životov a nevyčísliteľných materiálnych strát. Pri príležitosti 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom sme však nútení konštatovať, že na túto tragickú a zároveň hrdinskú skutočnosť sa dnes trestuhodne zabúda, čo zneužívajú militantné sily a pripravujú ďalšiu vojenskú katastrofu. Verní mierumilovnej a tvorivej podstate charakteru slovanských národov s úctou k obetiam a s vďakou za vybojovaný mier rozhodne odmietame všetky pokusy vyvolať tentoraz na čele s útočným paktom NATO ďalší vojnový konflikt v Európe ako to v roku 1999 spáchali voči dnes už bývalej Juhoslávii. S presvedčením, že akákoľvek vojenská konfrontácia môže prerásť do globálnej vojny, stať sa osudovou pre Európu aj svet a byť konečnou kapitolou dejín ľudstva vyzývame všetky mierové sily, aby si nedali vnútiť účasť na štvavej kampani proti Rusku ako nepriateľovi mierovej spolupráce národov. Rusko vojnu nepotrebuje a Rusko neohrozuje našu bezpečnosť a neohrozuje našu suverenitu.
V tomto zmysle vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nevysielali slovenských vojakov do Poľska, Litvy, Lotyšská a Estónska kde majú byť nasadení ako súčasť tzv. aspektu odstrašovania. V skutočnosti však ide o provokovanie čoby v prípade vojenského konfliktu znamenalo ich istú smrť. Ako neslobodný národ sme takmer celé naše dejiny museli bojovať za cudzie záujmy a cudzí prospech. Od 1. januára 1993 sme slobodný, zvrchovaný a rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Hlásime sa k svojim právam ako k výsade rozhodovať o svojom osude a to s plnou zodpovednosťou. Odmietame vojny v akejkoľvek podobe a našim programom je mier, vzájomná pomoc a partnerská tvorivá spolupráca národov a štátov. V Bratislave 2. mája 2018. Vydalo Združenie slovenskej inteligencie Korene a Slovakia plus, signatári akademicky maliar Viliam Hornáček predseda, docent Július Binder, docent Rídl Jozef, Ing. Jozef Zajac, vysokoškolský pedagóg, Viktor Timura, filozof, kulturológ a spisovateľ, Štefan Kvietik, herec, Mgr. Rezník Jaroslav, čestný predseda Slovenského zväzu spisovateľov, spisovateľ, docent Ján Dudáš, majster sólista Slovenského národného divadla opery, Ivan Ožvát, docent František Škvrnda, doktor Ivan Hudec, spisovateľ, Gregor Papucsek, básnik a spisovateľ, doktor Marián Servátka, trojnásobný v minulosti veľvyslanec za Slovenskej republiky, Ľudovít Števko, publicista, podpredseda Slovenskej asociácie novinárov, profesor Husár, profesor Klinda Ferdinand, docent Hrivík, Edite Dürerová, predsedníčka Združenia slovanskej vzájomnosti, atď. atď. Chcem teda je tých signatárov ešte veľa, nebudem ich všetkých čítať, ale odovzdávam to teraz pánu ministrovi obrany. Nech sa páči. Zároveň vás chcem vyzvať tak ako moji predrečníci kolegovia z mojej strany, že naozaj rozmyslite si ako budete hlasovať. Pán minister, uvedomte si dôsledky toho čo bude znamenať vyslanie týchto vojakov. Okrem toho navrhujem, aby tí, ktorí zahlasujú za vyslanie slovenských vojakov na hranice s Ruskom keď tento návrh prejde, aby boli zaviazaní ísť na tieto hranice do prvých línií a ak majú synov tak zaviazať aj týchto synov, aby aj oni išli do prvých línií. A ak tento návrh prejde do druhého čítania dám to ako pozmeňujúci návrh, tento návrh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 5. 2018 18:01 - 18:02 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Klus, vy ste zašli (povedané so smiechom) naozaj, spomenuli ste rok 1968. Pretože, a prosím vás, keby ste si doplnili naozaj vedomosti z histórie a nezavádzali, pretože nás zapredal a odovzdal boľševickému Sovietskemu zväzu vojnový zločinec a masový vrah Edvard Beneš dávno pred koncom II. svetovej vojny. Sympatiami k boľševizmu sa netajil ani vierolomný Tomáš Redlich Masaryk a o našom osude po II. svetovej vojne rozhodli veľmoci a ich predstaviteľmi boli okrem Stalina Roosevelt a Churchill. Tak, prosím vás pekne, nezavádzajte a doplňte si, prosím, vzdelanie, lebo vám zrejme veľmi chýba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 5. 2018 14:45 - 14:46 hod.

Natália Grausová
Pán Klus ak tu niekto šíri dezinformácie, ak tu niekto klame tak ste to v prvom rade a jedine jeden ste to vy, ale ešte prepáčte a dovoľte mi, ale Facebook predsa nie je verejná informácia obyvateľstva. No jednoducho tu nebol, obyvateľstvo nebolo informované. Facebook nie je tá správna informácia pre, to nie je informácia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15. 5. 2018 14:39 - 14:43 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dňa 2. mája 2018 bol v Marrakechi podpísaný protokol, respektíve tzv. nezávislá deklarácia o migrácii.
===== Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia. Dňa 2. mája 2018 bol v Marrákeši podpísaný protokol, resp. tzv. nezávislá deklarácia o migrácií ministrami zahraničia a vnútra. Tento dokument umožňuje osídľovanie Európy africkým obyvateľstvom. Ráta sa v krátkodobom časovom horizonte so stovkami, tisícou afrických presídlencov. V budúcnosti to budú milióny. Jediný túto deklaráciu nepodpísal maďarský minister zahraničia, ktorý označil tento protokol, že je v rozpore so záujmami Európy. V Slovenskej republike o tomto protokole nikto doteraz neinformoval, preto sa pýtam vás pán minister Lajčák, kto za Slovenskú republiku podpísal tento protokol a pýtam sa vás zároveň aj od koho dostal mandát. Vláda totiž nemá mandát na to, aby akéhokoľvek ministra poverila podpisom takéhoto dokumentu. Slovenská republika nemá totiž vo vládnom programe presídľovanie afrického obyvateľstva na Slovensko. V spojitosti s presídlením moslimov z Afriky sa totiž Slovenská republika zaväzuje k finančným a iným zvýhodňovaniam týchto prisťahovalcov. Každý takýto prisťahovalec dostane minimálne 800 eur, ubytovanie a mnoho ďalších výhod. Naši občania, slovenskí občania majú dôchodky aj menej ako 300 alebo 250 eur. Minimálna mzda napríklad na východnom Slovensku je okolo 400 prípadne 500 eur, ale reálne mzdy sú aj 360 eur a menej. Vláda Slovenskej republiky má v prvom rade povinnosť postarať sa o svojich občanov a nie živiť milióny presídlencov, či už z Afriky alebo z Ázie. Je to trestuhodná diskriminácia občanov Slovenskej republiky a zároveň je to aj trestuhodné porušovanie ľudských práv občanov Slovenskej republiky. Na Slovensko by nemal byť prijatý ani jeden Afričan, nie tak, že niekoľko áno, že niekoľko ich tu môže byť, nie opakujem ani jeden. Pretože tu ide o princíp. Ide totiž o radikálne zmeny v zložení obyvateľstva, v zdravotníctve a najmä v bezpečnosti. Čo sa týka bezpečnosti. Vláda Slovenskej republiky nie je schopná postarať sa o bezpečnosť svojich obyvateľov, nie je schopná ochrániť ich pred asociálmi a pred neprispôsobivými občanmi. Tu ide o priame ohrozenie existencie slovenského národa a Slovenskej republiky. V otázke prísunu migrantov a presídľovania moslimov z Afriky či Ázie nemá vláda právo rozhodovať. Keď už tak nech sa o tom rozhodnú občania. Občania nech sa vyjadria, či chcú, aby náš štát živil státisíce až milióny presídlencov, či chceme na Slovensku teroristické akcie, znásilňovanie žien a detí, či chceme vraždy, devastáciu územia a či chceme radikálnu zmenu našej kultúry. Minister zahraničných, pán bývalý premiér Fico a minister zahraničia Lajčák v rámci akéhosi pochybného jadra Európy nás presviedčali, že niečo musíme aj obetovať. Čo máme obetovať? Naše životy? Naše rodiny? Naše deti? Našu kultúru? Našu morálku? Máme sa vzdať života v miery? A kvôli čomu. Prípadný argument, že Marrakéšska deklarácia je nezáväzná je len ľstivé zakrývanie podstaty. Ďakujem.
Skryt prepis