Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18. 10. 2017 o 16:42 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 16:42 - 16:43 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán minister, spomínali ste tu dve skupiny poslancov. Jedna skupina, prvá skupina, ktorá nechcela vôbec, aby vodné dielo Gabčíkovo vzniklo, ktorá proti tomu bojovala všetkými možnými prostriedkami. Druhá skupina, ktorá nechcela, aby patrilo Slovenskej republike, ale radšej komukoľvek, len nie Slovenskej republike a ja pripomenúť vám chcem, že je tu ešte aj tretia skupina a to je tá skupina, ktorá odjakživa hneď chcela, aby bolo vodné dielo Gabčíkovo, aby bolo, aby bolo uvedené do prevádzky a ktorá chcela a aj chce, aby toto vodné dielo patrilo Slovenskej republike. A dokonca nielen to, ale že bola táto skupina poslancov, že sú tu aj takí poslanci, ktorí boli proti akejkoľvek privatizácii strategických podnikov, pretože privatizácia strategických podnikov Slovenskej republiky bola zločinom proti Slovenskej republike a proti občanom Slovenskej republiky. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:06 - 10:07 hod.

Natália Grausová
Občianka Nicholsonová, kde beriete to oprávnenie deliť ľudí v tomto parlamente na nejakých slušných a neslušných a označovať niekoho za slušného. V prvom rade k tej slušnosti by ste sa mali učiť vy, pretože vám naozaj chýba. Je to vrchol arogancie a neslušnosti od vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 17:45 - 17:50 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani predkladateľka, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade dovoľte, aby som sa poďakovala pani predkladateľke, resp. predkladateľom za tento veľmi dobre vypracovaný návrh zákona a v každom prípade s ním budem ja tento návrh určite podporím. Chcela by som ešte predtým na úvod mojej rozpravy sa vrátiť o niekoľko rokov dozadu. Nedá mi nepripomenúť jednu masovú hystériu v médiách na Slovensku a aj v niektorých takzvaných ľudskoprávnych mimovládkach, už si nespomínam ktorých, keď jedna slušná a čestná aktivistka, bojovníčka za ľudské práva a za život Jana Tutková, vystavila obrazy a billboardy s obrazmi zavraždených teda, s obrazmi detí zavraždených pri umelých potratoch. Túto pani, tieto médiá ju takmer išli, takmer zlynčovať a napokon musela tieto ilustrácie odstrániť. Takže to len k tomu, že je mi ľúto, že pri tejto výstave Body the exhibition, že médiá akosi mlčia, na rozdiel od tých, niekoľko od tej doby, niekoľko rokov dozadu, týkajúcej sa billboardov pani Tutkovej. Tak ja len toto chcem povedať, že je mi to naozaj ľúto, že aj v tomto mali tiež médiá pozdvihnúť svoj hlas.
No ale poďme k tejto, k tomuto návrhu zákona. Opakujem, že si veľmi vážim, že ho predkladá pani predkladateľka, predkladá. Spomínaná, na spomínanej výstave Body the exhibition sa prezentuje zmrzačený obraz ľudského tela a navyše sa toto ponúka školopovinným deťom a mladistvým. Ide tu úplne jednoznačne o bezohľadnú komerčnú aktivitu. Čiže o získanie nekalého finančného prospechu zneužitím mŕtveho ľudského tela, alebo jeho častí. Prezentácia mŕtveho, obnaženého, úmyselne zohaveného, zbaveného kože a neprirodzene fixovaného ľudského tela ponúka na za nemalú vstupné, hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť, porušuje základné ľudské práva a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi etickými princípmi a normami, ktoré zdieľa medzinárodné spoločenstvo národov a ktoré sú vyjadrené vo všeobecne rešpektovaných nástrojoch a štandardoch medzinárodného práva a etiky. Jedná sa o hanobenie mŕtvych. A dovoľte, aby som povedala, toto je môj subjektívny názor, keby aj, dokonca aj v takom prípade keby dotyčný za svojho života a pri plnom vedomí dal súhlas na takého vystavovanie svojho tela, aj v takom prípade to budem pokladať za brutálne, vysoko neetické a nemorálne. Myslím si, že nielen v kresťanskom náboženstve, ale vo väčšine náboženstiev vo svete si väčšina náboženstiev a vyznaní si váži svojich mŕtvych a s úctou ich pochováva. Čiže nie je to len preto, že sme kresťania. Ale tak isto aj iné kultúry a iné náboženstvá si svojich ctia a prejavujú im úctu. Takže ešte by som sa chcela prihovoriť tým, ktorí tu nie sú, hlavne pánom poslancom a poslankyniam z koalície, skúste si predstaviť, že by vaša mamička, otecko alebo dieťa dal súhlas za svojho života, súhlas k takémuto vystaveniu svojho mŕtveho tela a chodili by sa naň pozerať zvedavci. Ako by vám to padlo? Myslite na to, keď budete hlasovať o tomto zákone. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 15:43 - 15:44 hod.

Natália Grausová
Agent Dostál nie je síce hoden, aby som vôbec na neho reagovala, pretože ale chcem povedať, že on má naozaj iné, akési iné myslenie, zvláštne a zrejme aj iné názory a tzv. humanitárne bombardovanie, atď., humanitárne bombardovanie Juhoslávie a všetky humanitárne vojnové akcie vojenské, nespravodlivé, ktoré NATO za celú svoju existenciu prevádzalo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:42 - 15:42 hod.

Natália Grausová
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, ja chcem len toľko povedať, že som presvedčená o tom, že Severoatlantická aliancia NATO je zločinecká organizácia a že Slovenská republika by mala robiť všetko preto, aby sme z NATO vystúpili. Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 14:08 - 14:09 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, ja sa chcem spýtať, v osobitnej časti B, tam je § k, § 2, tam sa spomínajú teda ako tie prípravky veterinárne, technické pomôcky, ako aj implantovateľné veterinárne technické pomôcky. Tak ja sa chcem trošku bližšie, keby ste vysvetlili, resp. či ešte bude to aj teda v tom nasledujúcom zákone, ktorý bude, alebo toto sú vlastne, toto je len technické pomenovanie týchto vecí, že či v podstate sa budete viacej zaoberať tým čipovaním zvierat v ďalšom zákone, ktorý predkladáte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 11:48 - 11:49 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. V prvom rade, pán Budaj, je neetické robiť reklamu nejakému filmu. Keby to bolo v televízii, tak by ste dostali za to mastnú pokutu. 
Hovoríte tu, spomínali ste personálne krágľovanie. Spomínali ste rôzne -izmy, mečiarizmy a ja neviem čo, tak podľa mňa personálne krágľovanie sa deje práve teraz, v tejto dobe, keď sú ľudia prenasledovaní za to, že povedia pravdu, keď sú prenasledovaní za vyslovenie svojho názoru, na ktorý majú podľa Ústavy Slovenskej republiky právo, keď naši, keď sú prenasledovaní tí historici, ktorí hovoria, si dovolia hovoriť pravdu a ktorí nie sú poplatní režimu ako tí ostatní. Keď ľudia nekradnú, neklamú, hovoria pravdu a snažia sa o dobro pre Slovenskú republiku a dovolia si byť heterosexuálni, tak sú nálepkovaní rôznymi nálepkami ako extrémisti, fašisti a tak ďalej. Čiže krágľovanie sa deje práve teraz. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10. 10. 2017 15:44 - 15:45 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne.
Áno, ja súhlasím s tebou, pán predseda Zelník, že je to dobré, že teda ešte je tam ten vyšší územný celok. Len si myslím, že teda keď mu, povedzme tomu zriaďovateľovi, resp. poskytovateľovi, ktorý má pod palcom tú pohotovostnú službu, keď mu niekto dostane infarkt, je jeho psou povinnosťou, on musí nájsť tých lekárov. Nemôžu mu všetci ten infarkt dostať. Čiže vlastne, samozrejme, že tá VÚC. Len mne sa to zdá príliš zjednodušené, to jednoducho on musí urobiť všetko pre to, aby toho náhradného lekára zohnal a nie to jednoducho dať na ten samosprávny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 10. 2017 15:36 - 15:41 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcela dotknúť jedného bodu, a to je bod 5, ktorý v § 8a ods. 4 hovorí, týka sa to tých ambulantných pohotovostných služieb: "Organizátor doručí najneskôr do 10. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predkladá" a tak ďalej, "oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a)."
Potom ďalej odsek 5 zase "odovzdá zoznam lekárov" a tak ďalej.
A odsek 6 hovorí: "Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v rozsahu" a tak ďalej, "na najbližší kalendárny mesiac, bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti organizátor dozvedel, informuje o tom samosprávny kraj."
A ďalej, teda odsek 7 hovorí: "Ak organizátor informoval samosprávny kraj podľa odseku 6, poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré organizátor nezabezpečil, sa zabezpečuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej určeného samosprávnym krajom v rozsahu, v ktorom nie je do 23. hodiny zabezpečené organizátorom", teda to poskytovanie tej ambulantnej pohotovostnej služby.
Ja sa chcem spýtať, že teda jednak sa zabezpečuje, prepáčte, ale tá formulácia, kto je to súdruh "sa"? Že či je, teda či je to povinnosť zabezpečiť, že skôr by tam malo byť určené, že bude povinný a tak ďalej.
Ale chcem sa spýtať, odsek 8, dôležitý odsek 8: "Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 7 v ambulancii, v ktorej organizátor svoju povinnosť poskytovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu nezabezpečil."
Ja by som chcela upozorniť na to, že, dobre, akým spôsobom teda bude ten samosprávny kraj, ten lekár, hlavný lekár v samosprávnom kraji, ako bude zabezpečovať tú pohotovostnú službu? On bude teraz tých lekárov naháňať alebo ich chytí pod krk a povie, že musíš? Čo keď sa jemu nepodarí zabezpečiť? Mne to pripadá, že ako keby ten organizátor, teda ten organizátor, ktorý má organizovať a je to jeho povinnosťou zabezpečiť tie pohotovostné služby, ako keby mal možnosť hodiť všetku zodpovednosť na ten samosprávny kraj. A povedzme v Bratislave, kde je dostatok lekárov, alebo v takých mestách, kde je dostatok lekárov, možnože tá VÚC-ka, ten samosprávny kraj, resp. ten hlavný lekár, že sa mu podarí alebo že bude môcť donútiť tých lekárov. Len ja si neviem predstaviť také oblasti, kde je málo lekárov, nedostatok a kde sú tie samosprávne kraje, kde sú radi, že vôbec majú nejakých lekárov, tak si myslím, že tam to bude oveľa ťažšie, že ako tam bude pokračovať ten predstaviteľ toho VÚC. Toto, že je to nedostatočne, zdá sa mi to nedostatočne ošetrené. A tam potom v tom bode 28, čo je odsek 5, kde keď nezabezpečí, že sa mu znižuje o 2 %, 2,5 %, 40 % a tak ďalej, len sa mi to zdá nedostatočné. V podstate tam vidím medzeru, ako keby ten organizátor tej pohotovostnej služby zhodil tú zodpovednosť na ten samosprávny kraj.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10. 10. 2017 14:00 - 14:01 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vďaka. Ja rozhodne si myslím, že to je dobrý pozmeňujúci návrh. Len chcela by som povedať ešte jednu vec, že si myslím, že Slovenská republika vôbec nemá podmienky na to, aby sme tu my mali súkromné poisťovne, neštátne, že aj vôbec v tomto zdravotníctve. A chcem sa spýtať, chcem povedať, že bolo na začiatku, pán premiér, myslím, že pán predseda vlády Fico sľuboval jednu zdravotnú poisťovňu, že či sa nedá aj týmto smerom ešte nejakým spôsobom pokračovať, resp. týmto spôsobom to nejako zvrátiť. A to je všetko, čo sa týka faktickej.
Ale chcem ešte pánu podpredsedovi, predsedajúcemu, povedať, že hovoril minister, predkladal zákon, spravodajca takisto predkladal a bol tu taký hluk, taký jednoducho, že bolo by možno treba razantnejšie zabezpečiť pokoj v rokovacej sále, lebo sa mi to zdá veľmi neúctivé aj voči ministrovi, aj voči každému predkladateľovi, resp. človeku, ktorý hovorí v rozprave, keď je tu krik. Títo poslanci už sú momentálne preč.
Takže len by som chcela ešte raz apelovať na všetkých pánov podpredsedov aj predsedu, že aby zabezpečili kľud, aby sme jednoducho mohli slušne na úrovni počúvať tie veci, ktoré nám predkladajú.
Ďakujem.
Skryt prepis