Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.6.2018 o 17:23 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 17:23 - 17:24 hod.

Natália Milanová
Ja by som chcela poprosiť opraviť hlasovanie, tlač 1031, z "nehlasovala" na "za".
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2018 13:04 - 13:05 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ja už som to okresala z polovice na tretinu, takže budem naozaj stručná. Považujem za veľmi dôležité, aby práve tento deň 21. august 1968 bol zaradený medzi pamätné dni, pretože mladí ľudia neučia sa o tom, nepýtajú sa, nevedia, dôkazom toho bývajú každoročné ankety v televíziách, všetci o tom vieme, krátka paralela; 21. 8. 1614 zomrela Báthoryová, je s ňou spojených veľa obetí; 21. 8. 1968 zomrela v ľuďoch nádej, a to je z môjho pohľadu veľký zločin. Obdobie pred tým prinieslo veľa obetí a obdobie potom prinieslo veľa obetí na jednej strane. Na druhej strane mnoho ľudí profituje z, pardon, z už, keď už rozprávam a čakala som, ďakujem veľmi pekne, z vtedajšieho systému dodnes, a to je teda veľmi smutné. Moja kolegynka včera Anka Verešová hovorila o víruse ľahostajnosti. V roku 1968 ľahostajnosť nebola vecou voľby a chcela by som zdôrazniť, že dnes tú možnosť voľby máme a keď ju máme, tak by sme sa mali všetci snažiť o to, aby sme ju nikdy nepremárnili. A myslím si, že ten deň 21. 8. by sme si aj z toho dôvodu mali uctiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 12:47 - 12:48 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:41 - 9:42 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Moja faktická poznámka smerovala presne k tomu, čo hovoril pán poslanec Maďarič, a síce tá, vieme teda, že aj predstavitelia fondov, áno, sú volení na základe politických nominácií, ale vnímam to tak, že pokiaľ tá moc v tom parlamente je kumulovaná do väčšej miery, tak takýmto spôsobom práve, že sú vyberaní členovia zboru voliteľov z rôznych inštitúcií, ktoré sú aj teda nominované politicky. Tá sila sa ako keby roztriešti a ten systém je potom viacej, ja to nazvem demokratický. Môže to každý nazvať, ako len chce. A veľká pravda je, že v dnešnom svete veci spolu súvisia, možno viacej, akoby sme chceli. To znamená, už tento prvý krok k tomu, aby, aby ten systém bol viacej rozdrobený, je podľa mňa správnym krokom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:16 - 9:18 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela povedať, že tento návrh z môjho pohľadu je pripravený veľmi precízne a dôsledne a taktiež sa stotožňujem s tým, aby generálny riaditeľ nebol volený tu na pôde parlamentu, lebo hrozí, že môže byť ovplyvňovaný rôznymi politickými tlakmi, čo v žiadnom prípade nie je to, čo v momentálnom demokratickom systéme my potrebujeme a chceme. A mám však napriek tomu, že som optimistka, mám jednu takú pripomienku. Týka sa priamo konkrétnej veci z tohto zákona. Predstavila som si, že by členovia rady zboru voliteľov teda boli hašterivé typy a povedali by si, že predsedu si len tak nezvolia, len tak jednoducho, lebo, lebo záujmy predsa každý môže mať rozdielne. Chcem sa len spýtať, možnože trošku ešte by sa mohlo porozmýšľať nad tým, čo by sa stalo v prípade, že by sa nedohodli na tomto predsedovi a že dokedy by bol stanovený ten termín, že dokedy by sa mali teda dohodnúť, aby sa to zbytočne potom nenaťahovalo formálne. Takže to je jediná moja pripomienka krátka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:57 - 10:58 hod.

Natália Milanová
Veľmi krátka, veľmi krátka. Ja nechcem byť za žiadnu Vasilisu Premúdrelú, ale myslím si, že na toto stačí celkom kúsok zdravého sedliackeho rozumu. Tento návrh prináša z pohľadu rodiny, matiek, otcov, celkovo rodín iba pozitíva, tak verím tomu, že tá podpora sa skutočne čím skôr nájde. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:42 - 10:43 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Mám dve krátke poznámočky, že vždy sa trošku pousmejem, keď v prípade materskej hovoríme o dovolenke. To asi každý vie, kto má deti. A druhá vec, ja si myslím, že momentálne je ten problém otcovskej dovolenky, teda tie prvé dva týždne veľmi potrebný, a vzhľadom na to, že tie rodiny už nefungujú v takých zväzkoch, ako fungovali kedysi. To znamená tie deti sú častokrát už so svojimi rodinami práve bez matiek, bez svojich otcov, bez tej pomoci, ktorú kedysi dávno mali ako samozrejmosť. Dnes sú odkázaní sami na seba, musia stáť na vlastných nohách a teda aspoň takouto formou tá rodina môže viacej držať pohromade aj bez pomoci starých rodičov. Takže je to veľmi dôležité. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:34 - 10:35 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Kolegyňa, ja nesmierne oceňujem tento návrh zákona, pretože mám vo veľmi živej pamäti teraz tie prvé dva týždne po pôrode a môžem povedať, že ten svet sa žene obráti totálne hore nohami, a pokiaľ ten manžel príde po robote unavený so svojimi problémami domov, tak nieže by bol už nepoužiteľný, ale na tej žene stojí a padá celá, celá domácnosť a je to nesmierne, nesmierne namáhavé. A verím tomu, že nielen otcovia, vy ste povedali, že nielen otcovia by túto možnosť privítali. Ja myslím, že do maximálnej možnej miery aj ženy ju veľmi privítajú, lebo ten otec, ako aj celá rodina je práve tie prvé dva týždne nesmierne potrebný. A verím, že tých desať miliónov eur, ktoré ste spomenuli, že sa nájdu, lebo pri všetkých tých miliónoch, ktoré tu lietajú kade-tade okolo nás, nevieme kde v priestore, týchto desať miliónov by bolo investovaných správne. Naozaj správne. Takže verím, že tento návrh bude podporený a že sa nedočkáme toho, že sa použije potom na predvolebnú kampaň.
Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2018 12:12 - 12:12 hod.

Natália Milanová
Poprosím o opravu hlasovania, tlač 1035, dala som zdržať sa, chcela by som opraviť na za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 9:58 - 10:00 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Fond ako taký aj celkovo existencia všetkých tých troch fondov, ktoré máme, ja hodnotím veľmi vysoko, pretože naozaj ide o to, aby tak ako je rôznorodá kultúra, tak v tomto prípade aj tá kultúra by mala byť takýmto spôsobom financovaná a tí umelci by sa o tie zdroje mali do veľkej miery postarať sami, pretože najlepšie vedia a sú jej priamou súčasťou, ale tá kontrola tam byť musí.
V prípade pána Stráňavu si všetci môžme prečítať, že tá druhá fáza filmu mala byť ukončená 31. 5. 2018. To je skrátka fakt, ktorý je nezvrátiteľným faktom. To, že sme si mohli všetci rovnako prečítať v istom týždenníku, že teda začína sa točiť a prvá klapka bude 12. júla, teraz ja rozumiem tomu, že film je záležitosť, ktorá sa vyvíja, môže tam dochádzať k zmenám, je tam veľmi veľa rôznych aspektov, ktoré počas toho vývoja sa dejú, či už ľudských faktorov, či už finančných faktorov, skutočne tá výroba je náročná. Ale skrátka, keď je niečo naplánované a je to napísané čierne na bielom a nie je to uskutočnené, nie je obhájiteľné to, že sa teraz pokračuje a že je to bez chyby a že je to systémové a že to funguje.
To, že pán Stráňava v konkrétnom tomto prípade hovorí, že bol poškodený, pretože bude sa mu ťažšie zháňať zahraničných sponzorov. Prepáčte mi, on ich už dávno mal mať zohnaných. Vieme, že tento projekt ako taký bol robený veľkorozpočtovo. Aj 4,5 mil. je naň pomerne málo, keď si predstavíme, čo všetko by mal obsahovať a akej by mal byť kvality. Takže toto zvaľovanie teraz, vinu na niekoho iného, sa mne osobne teda zdá byť veľmi nefér.
Čo sa týka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis