Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.12.2018 o 12:06 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 12:06 - 12:06 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Ďakujem pekne. Chcela by som tiež opraviť svoje hlasovanie pri tlači 1247 vládny návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve. Chcela som hlasovať za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.11.2018 16:19 - 16:32 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vystúpim v záverečnom slove a budem si opäť pomáhať tým, čo tu už dnes bolo raz z viacerých strán očiernené, a to sú, to je Denník N a článok, ktorý Denník N priniesol bezprostredne po tom, ako dohovoril pán Andrej Danko.
Chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste teraz na chvíľu, ak sa to dá, tí, čo máte problém s Denníkom N, odložili, odložili tie pocity, ktoré vo vás vzbudzuje Denník N, odložili tie paranoje z toho, že aký oligarcha ich financuje, a keby ste len počúvali fakty, lebo pripravili článok, ktorý je založený vyslovene na faktoch, a pripravili článok, ktorý rozoberá a pitve to, čo dnes za týmto rečníckym pultom hovoril predseda Národnej rady Slovenskej republiky. "Dankova obhajoba nesedí. Kompilát nebol povolený, necitoval, odpisovať nestačilo."
Dankovo tvrdenie: "Kompilovanie bolo povolené." Skutočnosť: Nie je to tak.
"Rigorózna práca zabezpečí len stavovský titul a môže byť robená aj metódou kompilácie," po tom, ako toto povedal pán Andrej Danko, sa pozrel na mňa, pretože ja mám problém chápať, samozrejme, a povedal mi, aby som si to skúsila napísať: "Kom-pi-lá-cie." Nie je to pravda. Ja viem to slovo napísať, ja aj viem, čo to slovo znamená, a ja tvrdím, tak ako to tvrdí aj Denník N, že to nie je pravda, čo Andrej Danko tvrdil. Kompilácia, čiže rigorózna práca vytvorená pospájaním odcitovaných cudzích textov, vykradnutých textov nebola povolená ani v roku 2000. Viackrát to tu odznelo aj z úst niektorých kolegov. Peter Osuský stál za týmto rečníckym pultom, ukázal svoju záverečnú prácu a prihlásil sa k tomu, že každú jednu citáciu má na každej strane poznačenú riadne ako citáciu, a to je práca, ktorá pochádza z roku ´88. Pred chvíľou to povedal aj pán poslanec Dostál. Plagiát bol vždy plagiátom postaveným mimo zákon. Či to bolo za komunizmu, či to bolo po prevrate, ale určite to tak bolo v roku 2000. Netvrdím to len ja a netvrdí to len Denník N, tvrdia to všetci odborníci, ktorí sa zaoberajú dlhé roky, celý svoj profesný život tým, ako majú vyzerať záverečné práce študentov, ako má vyzerať, ako má vyzerať citácia.
Pán Danko uviedol: "Uvádzal som citácie." To je to, čo hovoril, že uvádzal zdroje pod čiarou. Skutočnosť: Len veľmi zriedka a nie v súlade s pravidlami. Dankova práca naozaj obsahuje niekoľko poznámok pod čiarou, v ktorých sa odvoláva na použitú literatúru. Citácie sú však nedostatočné a sú v rozpore s pravidlami, čo potvrdili viacerí odborníci.
Ako presne šéf SNS cituje? Napríklad aj tak, že v práci odcituje jednu vetu a potom nasleduje ďalších deväť strán z učebnice, ktoré vydáva za svoj vlastný text. V práci by ste jeho vlastné myšlienky ťažko hľadali. Ide takmer výlučne o prekopírované texty z učebníc. O vykradnuté texty cudzích autorov.
Profesor Katuščák, ktorý sa roky špecializuje na písanie záverečných prác a správne citovanie, tvrdí, že Danko titul získal podvodom. Jeho prácu označil za neprípustný plagiát a kompilát. Pán Katuščák pôsobil ako odborník na záverečné práce dávno pred tým, ako Andrej Danko odovzdal svoju rigoróznu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Na záver práce navyše chýba zoznam použitej literatúry. Takáto práca teda vôbec nemala prejsť, vôbec nemala byť pripustená k obhajobe. K tomuto nedostatku sa Andrej Danko napríklad vo svojom prejave tu za rečníckym pultom vôbec nevyjadril.
Danko: "Rigorózna práca nie je vedecká práca." Skutočnosť: Smernice Univerzity Mateja Bela požadujú schopnosť samostatne spracovávať vedecké poznatky. Vedecké poznatky.
Andrej Danko uznáva, že jeho rigorózna práca nie je žiadne vedecké dielo a dodáva, že to tak ani nemusí byť. Stačilo podľa neho poskladať viac textov z učebníc. Pri tomto spracovaní textu, ktorý bežne používajú vysokoškolskí pedagógovia na nové skriptá, je možné takto konať.
Prepáčte, ja počkám, kým pán Hrnko dohovorí. (Reakcia poslanca.) Ani ja by som s vami nikdy nedebatovala, pán Hrnko, ale veľmi ma to ruší. Poprosím vás. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci! Pán poslanec Poliačik, zas tu nekričte. Pán poslanec Hrnko.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Podľa smernice UMB musí byť... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nevyrušujte vystupujúcu!

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Podľa smernice UMB musí byť rigorózna práca na najvyššej úrovni, na vyššej úrovni než diplomová práca. Než diplomová práca. Diplomová práca je vedeckou prácou, mala by byť. Študent v nej musí preukázať hlbšie vedomosti zo zvoleného odboru. Uchádzač o titul JUDr. v nej musí preukázať, že vie kvalitne a samostatne spracovávať vedecké poznatky a prečítanú literatúru. Práca musí byť originálna, nielen pozliepaná z cudzích učebníc. Čo je prípad práce Andreja Danka. Ten vo svojej rigoróznej práci využil päť učebníc slovenských a českých právnikov, ktoré vyšli v rokoch 1992 až 1997.
Danko: "Ručne písané poznámky ako dôkaz, že sa konala rigorózna skúška." Skutočnosť: O rigoróznej skúške stále nič nevieme.
"Doma som našiel aj 7-stranovú písomnú prípravu na rigoróznu skúšku," povedal vo svojom vystúpení Danko a potom médiám poskytol vlastné rukou písané podklady.
Tu chcem povedať, že je dosť zvláštne, ak niekto po osemnástich rokoch dokáže predložiť rukou napísanú prípravu na rigoróznu skúšku, ktorá má 7 strán, pritom jeho rigorózna práca mala 72 strán. Už to považujem za zvláštne.
Ale čo ma na tom najviac zaráža, je, že keď sa objavilo, že teda sú problémy s jeho rigoróznou prácou, on vtedy tvrdil, pokiaľ viem, že on doma nemá kópiu tej rigoróznej práce. Je zvláštne neuchovávať si kópiu rigoróznej práce, ale uchovávať si 7-stranové poznámky, rukou počmárané, bez nejakej väčšej výpovednej hodnoty.
A ešte trochu sa prizastavím, že vlastne dnes asi viete, že o mne koluje spravodajský dokument, vytvorený neviem kým, že som teda bola prostitútkou v Kanade a že som predávala deti na prostitúcie v Kanade. Mám stanovisko kanadskej polície, ktorá poprela čokoľvek, čo je uvádzané teda v tom dokumente, takže je to falzifikát. Ale ozval sa mi pán, ktorý sa zaoberá písmom a ten rozobral ten dokument a zistil, že je to falzifikát už len na základe typu písma, ktorý použili v tomto falzifikáte, pretože je to typ písma Calibri, ktoré bolo dostupné v nejakom balíku pre Microsoft až v roku 2007 a nie v roku 2003, kedy došlo vraj k napísaniu tejto informácie na ottawskej polícii. A tým nechcem teraz hovoriť o tomto mojom smutnom prípade, smutno-smiešnom, tým chcem iba povedať, že možno práve preto predostierať dnes ako dôkaz o tom, že sa konala rigorózna skúška, rukou napísané poznámky, pretože je veľmi ľahko odhaliteľné, kedy vznikli poznámky napríklad napísané na písacom stroji alebo na počítači.
Papiere, ktoré Andrej Danko ukázal ako svoje poznámky na rigoróznu skúšku, tie poznámky, ktoré sú tam uvedené, nič nevypovedajú o originalite rigoróznej práce a neosvetľujú ani priebeh jeho skúšok na UMB. Danko stále nezverejnil, kto bol jeho oponentom a ktorí pedagógovia sedeli v rigoróznej komisii, ktorá rozhodla o udelení titulu JUDr. Hovorí len o tom, že boli štyria, ale dlhodobo odmieta zverejniť ich mená. Rovnako tají mená učiteľov aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, hoci pri iných absolventoch ich bez problémov zverejňuje.
Dankovo ďalšie tvrdenie: "Sulíkova práca je zoskartovaná, Kiskova nie je." Skutočnosť: Sulík prácu aj so zdrojmi ukázal, utajená nie je ani Kiskova.
Danko vyzýval vo svojom prejave: "Tak, vážený denník, zistite, prečo práca Richarda Sulíka nie je v ucelenej podobe na internete, prečo mi hovorili, že je zoskartovaná a nie je ani v digitálnej podobe." Danko zrejme odkazoval na elektronickú verziu Sulíkovej diplomovej práce "Daňová reforma Slovenskej republiky z roku 2003". Nejde o kompilát, ale je to práca, ktorá neskôr poslúžila ako základ pri zavádzaní rovnej dane na Slovensku, čo bola jedna z najväčších daňových reforiem, keď nie najväčšia, asi najväčšia, akú sme tu kedy mali za celé tie roky, a vychádzala zo Sulíkovej diplomovej práce. Aj takto sa dajú písať diplomové práce. Sulík v tejto verzii naozaj neuvádza žiadne zdroje, ale krátko po Dankovom vyhlásení to predseda SaS vysvetlil na tlačovej konferencii tak, že na webe zverejnil pracovnú verziu a novinárom ukázal vytlačenú diplomovú prácu, kompletnú, aj so zdrojmi použitej literatúry štyrmi knihami a šiestimi webovými zdrojmi.
Danko tiež vyzval, aby sme sa pozreli na prácu prezidenta Kisku, ktorá nie je. Prezidentov hovorca Roman Krpelan predsedovi parlamentu poslal pomôcku, ako prezidentovu prácu nájsť. Prezidentova práca podľa neho nikdy nebola utajená, štúdium ukončil v roku 1986 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT s prácou s názvom "Štúdium defektov kryštalickej mriežky arzenidu gália po iónovej implantácii". Ja som tiež si dovolila Sulíkovu prácu poslať do e-mailu pána predsedu parlamentu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja si myslím, že jedna z veľkých výpovedných hodnôt toho, čo sa tu dnes udialo, bolo to, že Andreja Danka sa nezastal nikto z jeho poslaneckého klubu. Nikto z jeho poslancov. Nestál im ani za to, aby tu sedeli. Nestál im ani za to, aby sa prihlásili vo faktickej poznámke. Nestál im za slovo jedno jediné. Nestál im ani za potlesk. Nestál im proste za nič. Pretože on za nič nestojí. A toto nie je výčitka smerom k vám, panie poslankyne a páni poslanci, ja vám svojím spôsobom rozumiem, ja by som sa tiež hanbila zastávať sa človeka, ako je Andrej Danko. Ale má to obrovskú výpovednú hodnotu.
Viete, čo má ale podľa mňa úplne tú najväčšiu výpovednú hodnotu? Že počas celej tejto rozpravy jedným jediným človekom, ktorý sa zastal Andreja Danka faktickou poznámkou, bol poslanec, ktorý politicky skončil, ktorý je sám v politickom dôchodku, a to je pán poslanec Robert Kaliňák. Bol, to bol jeden jediný poslanec z celej tejto sály, z celej vládnej koalície, ktorý sa prihlásil vo faktickej poznámke a zastal sa pána Andreja Danka. Toto má obrovskú výpovednú hodnotu.
Pretože bez toho, aby sme ho dnes odvolali, bez toho, aby sme Andreja Danka dnes odvolali z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, on patrí tam, kde už dnes je toxický Robert Kaliňák, toxický aj pre svojich vlastných ľudí, a to je absolútna politická izolácia a absolútny politický dôchodok.
Preto by som pánovi Dankovi adresovala posledné slová, budú to slová, ktoré som svojho času adresovala aj Robertovi Kaliňákovi, chcem mu povedať, že tá ich lajna sa naozaj skončila, je na konci, že on skončil a je úplne jedno, či skončí dnes alebo o pár mesiacov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.11.2018 11:00 - 11:01 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Peter, to bol výborný prejav, ako napokon všetky tvoje prejavy v tejto sále. Ja som veľmi rada, že si upozornil na kvalitu tvojej záverečnej práve, alebo teda tvojej práce, že si hovoril o tom, ako si ty uvádzal citácie, ktoré sú na každej strane tak, aby bolo zrejmé, čo sú tvoje komentáre a čo cituješ niekoho iného. Pretože tým si odkryl to, že Andrej Danko ešte aj dnes klamal, ešte aj dnes, keď sa ho pokúšame odvolať, tu za rečníckym pultom klamal, keď tvrdil, že v roku 2000 neplatili také štandardy záverečných prác. Keď platili v roku 1988, a ty si toho chodiacim dôkazom, tak platili aj v roku 2000. A hovoria to všetci odborníci v tejto oblasti, ktorých novinári vyspovedali.
A druhá vec je tá, že už len kvôli takým ľuďom, takým vzdelaným ľuďom, ako si ty, Peter Osuský, by Andrej Danko naozaj mal vážne zvážiť, či neodstúpi dobrovoľne z tej funkcie ešte pred tým, ako o ňom budeme hlasovať. Lebo v opačnom prípade ja si živo neviem predstaviť, ako on z pozície predsedu parlamentu sa bude pozerať do očí Petrovi Osuskému a ďalším v tejto rokovacej sále, ktorí majú poctivé a kvalitné vzdelanie a každé slovo, každá veta, ktoré vyrieknu v tejto sále, sú toho jasným dôkazom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.11.2018 10:27 - 10:28 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Ďakujem pekne. Myslím si, že je dobré, že vás pán Andrej Danko vyprovokoval k tomu, aby ste vystúpili. Ja som si zapísala zopár slov, ktoré považujem za kľúčové slová tejto schôdze: Lesostav Revúca, dedinský zlodej, 600 miliónov eurofondov, poľnohospodárske dotácie, všetko utajiť, hrdo, odborne a slušne a najmä kýbliky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 23:05 - 23:11 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, pomerne dlho, ako pozerám na hodiny, tu dnes hovoríme každý jeden v tej rozprave prakticky o tom istom, každý jeden z opozície, alebo teda z tých, ešte raz, z tých, ktorí nezahlasovali za pozmeňujúci návrh pána poslanca Madeja, lebo dnes to už nie je teda celá opozícia.
Hovoríme o tom, že Fico potrebuje ísť na Ústavný súd, aby sa vyhol väzeniu. Hovoríme aj o tom, že súčasná koalícia potrebuje získať kontrolu nad Ústavným súdom Slovenskej republiky, lebo viacerí, čo tu celé roky rozkrádali Slovenskú republiku, si jednoducho potrebujú uchrániť svoju slobodu a neísť tam, kam patria.
Niekto tu povedal, že to hlasovanie za Madejov návrh, a myslím, že to bol kolega Martin Poliačik, predĺži o 12 rokov životnosť tých, ktorí sa, ktorých sa chcú ľudia po Kuciakovej vražde raz a navždy zbaviť. Toto bolo veľmi silné tvrdenie inak. Naozaj si myslím, že viacerým z nás zahrkalo, keď sme to počuli, že my im vlastne predlžujeme týmto, že budete hlasovať za Madejov návrh, a ovládne sa Ústavný súd, predlžujeme im o 12 rokov životnosť.
Na druhej strane niekto tu povedal a myslím, že to bol pán poslanec Pčolinský, že sme hysterickí, že hovoríme o tom, že Fico chce ísť na Ústavný súd, a nemáme na to žiadne, žiadne dôkazy, a že narábame s hypotézami, ktoré nevieme dokázať. Nevieme dokázať ani to, že tie hlasy si pre Madejov návrh kúpili, že si ich kúpili od pánov združených okolo pána Kotlebu a aj od ľudí zo SME RODINA. My to naozaj nevieme dokázať, ako možno majú títo ľudia pravdu. Ale ja si myslím, že tá, že tá pravda o tom, že čo sa to tu vlastne dnes deje, je ešte oveľa trápnejšia vo svojej podstate, lebo ja si myslím, že toto celé sa začalo pri urazenej ješitnosti. Pri urazenej ješitnosti a pri urazenom egu predstaviteľov strany MOST - HÍD.
V momente, keď pán minister prišiel s týmto návrhom, pán prezident sa vyjadril, že tento návrh je podpriemerný. To vami zahrká. Keď si myslíte, že idete naprávať veľmi zlú situáciu, a to, ruku na srdce, to ako je momentálne nastavená voľba ústavných sudcov, to je, to je veľmi zlé a každý z nás by to chcel zmeniť. Tak prišiel pán minister Gál, dal na stôl návrh a z prezidentskej kancelárie sa ozvalo, že je to podpriemerné. Podľa mňa vás to naštve. Nie? Mňa teda nie, ale predpokladám, že muži majú väčšinou tento problém. A ja za tým naozaj vidím urazené ego.
Potom prišla opozícia, ktorej hlasy potrebovali, demokratická opozícia, a chceli s nami rokovať. A my sme chodili na tie rokovania s návrhmi ako to vylepšiť. Nie? Je tak. Prišiel, prišiel za nás pán poslanec Baránik, alebo kto za nás chodil, za OĽANO možno pani poslankyňa Remišová a chodili za pánom ministrom a chceli to vylepšiť. To vás tiež naštve, keď položíte na stôl niečo, nejakú svoju predstavu, a tí, u ktorých sa uchádzate vlastne o tie hlasy, že vám podporia, vám povedia, že ale my s týmto nesúhlasíme, my to chceme inak, my to chceme takto a my to chceme takto. Je fakt, že na tých rokovaniach to asi tak vyzeralo, že nikto nie je ochotný cúvnuť.
Ale ja vám chcem povedať, pán minister, že to vaše zdanie vás veľmi oklamalo, pretože ja som bola na tom okrúhlom stole, kde opozícia hovorila o tom, čo s vaším návrhom, a všetci sa tam zhodli na tom, že by sme ten váš návrh, ten váš pôvodný návrh podporili, lebo si uvedomujeme, že keby k tomu nedošlo, tak sa nachádzame v takej mizérii, áno, celý deň to tu dnes predvádzate. Ako teraz ste sa zrazu, teraz ste zrazu zistili, že my by sme vám ten návrh podporili. No keby neprešli naše pozmeňujúce návrhy, keby ste nevylepšili o naše návrhy váš návrh zákona, čo by nám iné asi tak zostávalo? Povedzte nám. Čo by nám iné asi tak zostávalo? Veď uvažujte ako politik, lebo ste politik. Takže všetci sme v tom mali jasno, tak ako sme sa zúčastnili na tom rokovaní.
A je mi naozaj ľúto, že toto celé, toto celé sa začalo pri vašej urazenej ješitnosti. Pri urazenej ješitnosti možno predsedu MOST - HÍD, ktorému prezident odkázal to, čo odkázal, že jednoducho to, čo predkladáte, je málo ambiciózne a je to podpriemerné. A to vaše urazené ego, pán minister Gál, veď ste, boli časy, keď ste medzi nás patrili, to vaše urazené ego využili silnejší a mocnejší, vy ste boli vtiahnutý do ich hry. A oni to využili na to, aby na kompletku ovládli Ústavný súd. A preto, že vy ste si nevedeli predstaviť situáciu, že my prekročíme vlastný tieň a podporíme váš návrh zákona, akokoľvek nedokonalý, akokoľvek podpriemerný, vždy lepší ako to, kde sa nachádzame dnes.
A takže ja by som vás veľmi pekne chcela poprosiť, pán minister, aby ste to prehodnotili, a s týmto vedomím sa k tomu postavili ako minister, ktorý, ak to neurobí, ak to nestiahnete, budete navždy do dejín zapísaný ako ten, ako ten (zaznievanie gongu), ktorý nechal ovládnuť Ústavný súd Slovenskej republiky banditmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 21:35 - 21:36 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Musím povedať, že všetkým nám teraz ukázali v priamom prenose, aké je ľahké vlastne zohnať tých 90 hlasov, ktoré tu boli spochybňované, ak máte čo sľúbiť. A vlastne presne na takomto princípe, keď máte čo sľúbiť, vznikala aj celá táto vládna koalícia.
A skúsme sa rozpamätať, že čo nám sľubovali vtedy, keď vznikli, že oni nás vlastne budú brániť pred extrémizmom, že oni museli vzniknúť, aby nás bránili pred extrémistami. A dnes nás, nám spolu s extrémistami unášajú Ústavný súd Slovenskej republiky. Čo mňa osobne mrzí, je, že spolu s hlasmi za SME - RODINA. A tam sa naozaj nemôžem ubrániť, možno sú to špekulácie, možno sú to veci, ktoré napadajú iba mňa, ale nemôžem sa ubrániť tomu, že to súvisí s tým, čo sa v tejto krajine deje, čo súvisí s tým, kto sedí momentálne za mrežami. Je to fakt hanba. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 15:37 - 15:39 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Pán poslanec Mizík, vy pokračujete verne vo svojich, vo svojej tradícii, že splietate dve na tri, pretože nedokážete čítať s porozumením. Čo je horšie, nedokážete ani počúvať. Keby ste počúvali, tak by ste chápali to, čo podľa mňa chápe pani poslankyňa vedľa vás, lebo nás počúvala, ja som to na nej videla, že my práveže riešime týmto návrhom pracujúcu chudobu. My riešime, konkrétne som hovorila o šičke z Kysúc, ktorá ani náhodou nie je z minoritnej spoločnosti, pán Mizík. Keby ste nás počúvali, tak by ste to vedeli, že rozširujeme ten okruh práve tak, aby sa tam zmestila aj ona, ktorá robí za minimálnu mzdu od rána do večera a jej deti sa jednoducho nezmestia pod dotácie, ktoré my riešime.
Čo sa týka komunitných centier, tak ste sa pýtali, že prečo si komunitné centrá nemôžu zakladať Rusíni a Maďari a ešte neviem kto, Ukrajinci. Môžu. Keby ste dokázali čítať zákony a keby ste sa venovali svojej práci tak, ako by ste sa mali, tak viete, že v zmysle zákona o sociálnych službách, kde je jasne zadefinované komunitné centrum, sa tam nerobia rozdiely. To nie je viazané na osadu, komunitné centrum. Komunitné centrum si môžu založiť Ukrajinci, Rusíni aj Maďari a aj ho majú. Choďte sa pozrieť do Dunajskej Stredy, tam majú perfektne fungujúce komunitné centrum a majú ho Maďari.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 15:30 - 15:32 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si vážim vašu podporu, pani poslankyňa Gaborčáková, pretože viem, že tomu rozumiete a úplne s vami súhlasím. Vy ste presne spomenuli to, o čom sa ja chcela hovoriť, že aj príspevok na bývanie je jedna z tej dávky, ktorá ide len za hmotnou núdzou, ale úplne my tu zabúdame na to, že my prísnym nastavením tej hmotnej núdze vytláčame, vytláčame ľudí mimo hmotnú núdzu. Ale to ešte neznamená, že tí ľudia sa stratili. Oni sa nestratili, oni len z množiny A prejdú do množiny B, ešte sú aj aktívni, lebo chcú pracovať, hej, ale pracujú za nízku mzdu a tam už štát im vlastne neponúka absolútne žiadnu pomocnú ruku. Toto je úplne choro nastavené. To, to vôbec si neviem predstaviť, že také roky to už tu takto vlastne funguje a že vlastne ešte na úrovni povedzme ministerstva práce po 10 rokoch, čo tam je jedno vedenie, neprišli proste s nejakou reformou, ktorá by zasiahla túto veľkú skupinu ľudí, a to sú aktívni a šikovní, ktorí sa snažia vymaniť sa z toho proste vlastnými silami a štát ich ako keby trestá. Lebo štát dáva pomoc v podobe dotácií, príspevkov a neviem čoho, furt to viaže iba na tú hmotnú núdzu a to nie je fér. Takže veľmi pekne ďakujem.
Inak tu by som si mohla úplne prihriať akože stranícku polievočku, lebo toto presne rieši, napríklad to lineárne klesanie alebo stúpanie príjmu rieši náš odvodový bonus. Ináč to by bolo akože ešte úplne najspravodlivejšie, že keby sme to riešili lineárne a nie nejakým pevne nastaveným číslom, kde už keď niekto o 5 eur zarába viacej, už sa nám do toho nezmestí. To je vyslovene nefér.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2018 12:42 - 12:44 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Otváram teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú.
Pán navrhovateľ, je niečo, čo by ste chceli dodať v rámci záverečného slova? Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 9:06 - 9:07 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz porosím spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, pána poslanca Bučeka, aby nám predniesol spravodajskú informáciu k tomuto bodu.
Skryt prepis