Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

19. 10. 2017 o 14:17 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2017 14:17 - 14:22 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, všetci vieme, že pred viac ako 20 rokmi prispievalo poľnohospodárstvo veľkým podielom k hospodárstvu rastu Slovenska. Nevnímali sme ho iba v kontexte produkcie dobrých a kvalitných potravín pre zabezpečenie sebestačnosti, ale poľnohospodárstvo malo aj významnú krajinotvornú funkciu, rozvíjalo vidiek, zabezpečovalo zamestnanosť, skrátka reálne fungovalo. Prechod na trhovú ekonomiku, nástup nových foriem hospodárenia na pôde, zmeny vlastníckych štruktúr a pretrhanie tradičných obchodných vzťahov spôsobili veľké straty. Rezort postihol silný pokles zamestnanosti, nedarí sa zastaviť neustále zvyšovanie veku pracovníkov, v konkurencieschopnosti výrazne zaostávame.
Vláda preto vníma stav a možnosti agrosektora a chce, aby bol základom pre politiku zamestnanosti na vidieku. Aj na tomto základe sme preto prijali viaceré opatrenia, ktoré majú v rámci našich národných možností podporiť priamo pôdohospodárov. Vyberiem aspoň niektoré z nich.
Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo strednodobé opatrenia na zabezpečenie chovu dojníc a prvovýroby mlieka, na ktoré dávame 3 mil. eur. Ide o systémové opatrenie pre dlhodobo udržateľný sektor prvovýrobcov mlieka, najmä ako odpoveď na zrušenie kvót na mlieko. Uvedomujeme si, že slovenskí výrobcovia potravín sa len ťažko uplatňujú na trhu, a preto sme rozbehli aj podporné programy zo strany vlády. Viac slovenských výrobkov v predajniach má priniesť Národný potravinový katalóg. Kontinuálne robíme kampaň na podporu predaja slovenských výrobkov, najmä prostredníctvom marketingových kampaní značky kvality SK. Spustili sme projekt „Chcem dodávať“ na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu do 50 km od reťazcov. Na jeseň prebehne školenie záujemcov, najmä malých výrobcov a farmárov, kde sa naučia základné veci z legislatívy a marketingu, čo im uľahčí prístup do veľkých obchodných reťazcov. Takéto kurzy sa už začali.
Rezort pôdohospodárstva predložil do Národnej rady novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá, dúfajme, zlepší podmienky prístupu pre malých a stredných farmárov a zabráni špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Ide o novelu zákona, ktorá prešla odbornou diskusiou, a som veľmi rád, že ju podporilo 123 poslancov parlamentu naprieč celým politickým spektrom. Rozšírili sme aj finančné podpory pre poľnohospodárov a lesníkov. Konkrétne na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy či ruže jabĺčkovej. Rozšírili sme podpory pre včelárov. Podporili sme chovateľov dojníc a prasníc vyše 4 mil. eur. Zároveň vláda odškodnila ovocinárov, ktorých v minulom roku postihli mrazy, sumou 3,5 mil. eur.
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sme dokázali využiť a do záverov sme presadili opatrenia na posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľsko-obchodnom reťazci. Európska komisia po prvýkrát uznala, že posilnenie postavenia farmára je téma pre celoeurópsku exekutívu. Nastolili sme aj témy nekalých obchodných praktík v obchodovaní s potravinami. V súčasnosti sa už pripravuje pre uvedenú oblasť nová európska legislatíva a schválený materiál slovenského predsedníctva s názvom Posilnenie postavenia farmára v potravinovom dodávateľskom reťazci podčiarkuje dôležitosť spoločnej legislatívy v boji proti nekalým obchodným praktikám.
Aktívnu ochranu spotrebiteľov sme dokázali zabezpečiť aj ochranou komerčných chovov hydiny počas vtáčej chrípky. Odhalili sme kauzu pokazeného brazílskeho mäsa. Aktívne chránime slovenských spotrebiteľov pred holandskými vajcami s rezíduami fipronilu. Boli sme prvá krajina EÚ, ktorá na to upozornila, a pripravili sme aj prísnejšie pravidlá predaja čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov, kde sme zakázali zmrazovať nepredané pečivo.
Uvedomujeme si, že mnohé krajiny EÚ dávajú prostredníctvom notifikovanej štátnej pomoci do poľnohospodárstva oveľa viac peňazí. Naši poľnohospodári potom nie sú dostatočne konkurencieschopní. Preto budeme hľadať ďalšie finančné možnosti, ako systémovo podporiť našich prvovýrobcov a spracovateľov. Budeme aj naďalej pokračovať v boji proti dvojakej kvalite potravín a na európskej úrovni budeme presadzovať dorovnanie priamych platieb pre poľnohospodárov, teda aby platby našich poľnohospodárov boli rovnaké ako v pôvodných členských štátoch Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2017 14:16 - 14:17 hod.

Peter Pellegrini
Učiním tak, pán poslanec, po návrate pána premiéra z rokovania z Bruselu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2017 14:11 - 14:16 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, vo štvrtok a piatok, 19. a 20. októbra 2017 sa predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico zúčastňuje na riadnom zasadnutí Európskej rady. Premiéri a prezidenti členských krajín Európskej únie majú na stole migráciu, obranu, vonkajšie vzťahy či digitalizáciu. No a takisto by mali rokovať aj o presídlení európskych agentúr z Londýna.
Lídri si spolu sadnú aj vo formáte EÚ 27, to znamená bez britskej premiérky Theresy May, aby zhodnotili aktuálny stav rokovaní o brexite. Európska únia ešte pred začiatkom rokovaní o brexite prijala usmernenia, podľa ktorých najskôr treba vyriešiť tri zásadné otázky: zachovanie práv európskych občanov v Británii a britských občanov v EÚ, írsko-severoírsky hraničný režim v duchu Veľkopiatkovej dohody a splnenie britských finančných záväzkov voči rozpočtu Európskej únie. Bez pokroku a predbežnej dohody v týchto troch kapitolách EÚ nezačne diskusie o podobe budúcich vzťahov s Veľkou Britániou, hoci britská strana požaduje, aby sa o oboch otázkach rokovalo súbežne. Doteraz sa uskutočnilo päť kôl rokovaní o brexite. Hoci posledné dve kolá prebehli v pozitívnej atmosfére, zatiaľ nebol dosiahnutý dostatočný pokrok, a preto v tejto chvíli nie je možné posunúť sa do druhej fázy negociácií, t. j. začať rokovať o budúcich vzťahoch a prechodných obdobiach. K čiastkovému posunu došlo v otázke práv občanov a v írskej hranici, avšak vo finančnom vysporiadaní je stále nulový progres. Všetky tri kľúčové okruhy - občania, financie a írska hranica - je potrebné posudzovať spoločne a nedostatočný pokrok čo len v jednej z nich neumožňuje rozhodnúť o postúpení do druhej fázy na októbrovej Európskej rade.
Rovnaký názor zdieľa aj Európsky parlament, ktorý v tomto zmysle prijal 3. októbra uznesenie, a EÚ 27 preto v tejto chvíli nemá inú možnosť, ako konštatovať absenciu dostatočného pokroku a veriť v pozitívny posun na decembrovej Európskej rade. Napriek tomu sú pozitívom posledného, piateho kola rokovaní signály z britskej strany o uvedomení si zložitosti svojej situácie a snahe pripraviť si pôdu na neskorší možný posun v rokovaniach. Ten by sa následne mohol pretaviť aj do záverov decembrovej Európskej rady.
Samozrejme, na situáciu má vplyv aj zložitý vývoj na britskej vnútropolitickej scéne. V pondelok bol brexit aj hlavnou témou stretnutia britskej predsedníčky vlády so Jeanom-Claudom Junckerom. Išlo o druhé takéto stretnutie a podľa spoločného vyhlásenia oboch lídrov tohtotýždňové stretnutie bolo veľmi konštruktívne. Súhlasili, že rokovania o brexite by sa mali v nasledujúcich mesiacoch urýchliť. Návrh predsedu Komisie Junckera a britskej premiérky Mayovej na urýchlenie rokovaní plne podporujeme, bude však potrebné, aby britská strana prišla s veľmi konkrétnymi návrhmi v oblasti finančného vyrovnania, inak sa nebude možné pohnúť vpred. Prístup Slovenska je v tomto veľmi konštruktívny, podporujeme každé pragmatické riešenie, ktoré má potenciál priniesť zásadný posun v týchto rokovaniach.
Prvou témou, z ktorej Európska únia nemieni ustúpiť, sú záruky pre európskych občanov a ich príbuzných žijúcich v Británii. To znamená, že aj naďalej budú podliehať právam v súlade s európskou legislatívou vrátane administratívnych postupov, čiže jurisdikcii Súdneho dvora Európskej únie. Hoci Spojené kráľovstvo prisľúbilo, že dodrží finančné záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, doteraz to nepremietlo do pevných a konkrétnych záväzkov.
Ďalším problémom je pozemná hranica medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Únia vytvára tlak na Britov, aby hraničný režim zostal nezmenený, v duchu Veľkopiatkovej dohody. Na decembrovom samite EÚ premiéri a prezidenti nanovo zhodnotia pokrok v rokovaniach, aby zistili, či je postačujúci. Ak nadobudnú toto presvedčenie, prijmú usmernenia pre rokovania o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom a prípadné podmienky pre prechodné dvojročné obdobie rokov 2019 až 2021, ktoré po brexite požaduje britská strana.
V súvislosti s brexitom by mali hlavy štátov a vlád rokovať aj o tom, kam sa presunú dve európske agentúry z Londýna. Ide o presídlenie bankovej agentúry a Agentúry pre lieky a liečivá. Práve o agentúru pre lieky má Slovensko enormný záujem. V kandidatúre nás už podporila Česká republika a Maďarsko a hovorí sa aj o podpore pobaltských štátov. V tomto samite začnú lídri trojkolový výber, pričom kam sa zamestnanci budú musieť presťahovať, by malo byť zrejmé 20. novembra. Slovensko je jedna z piatich krajín, ktorá ešte nie je domovom žiadnej agentúry, a s týmto argumentom pracuje aj Slovensko pri svojom lobovaní.
Ďakujem za pozornosť. Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2017 14:10 - 14:10 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Aj za vašu otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2017 14:05 - 14:10 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, obdobnú otázku č. 2 položil aj pán poslanec Peter Náhlik, preto, ak budú obidvaja páni poslanci súhlasiť, by som svoju odpoveď považoval za odpoveď na otázku č. 1 aj 2.
Na úvod mi dovoľte konštatovať, že spotrebiteľský samit, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Bratislave, je v prvom rade ďalším diplomatickým úspechom Slovenskej republiky. Boli sme to my, boli sme iniciátorským štátom Európskej únie, ktorý upozornil celú dvadsaťosmičku na dvojakú kvalitu potravín, a sériou aktivít sme dosiahli, že tento problém je dnes hlasno skloňovaný v celej Európskej únii.
Určite nemusím pripomínať, s akou nevôľou a častokrát aj zjednodušovaním, dokonca spochybňovaním existencie výroby a predaja tovarov rôznej kvality pod rovnakou značkou sme sa ešte počas minulého roka stretávali zo strany inštitúcií, ale aj zo strany niektorých členských štátov. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že ešte v júli t. r. sa predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico s mandátom krajín Vyšehradskej štvorky stretol s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Zhodli sa na tom, že dvojaká kvalita produktov je neprípustná na vnútornom trhu Únie. A predseda Európskej komisie na tento problém poukázal aj vo svojom prejave k stavu Únie v septembri t. r. Zdôraznil v ňom, že v Únii rovných nie je priestor pre spotrebiteľov druhej triedy a nebude tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách.
Spotrebiteľský samit bol jedným z ďalších konkrétnych krokov Slovenska s cieľom prispieť k postupnému odbúraniu takýchto nekalých obchodných praktík na vnútornom trhu Európskej únie.
Téma je dôležitá aj v kontexte aktuálnych diskusií o budúcnosti Únie ako takej, kde v centre našej pozornosti stoja práve občania. Všetci bez rozdielu musia mať dôveru v produkty a potraviny, ktoré každodenne konzumujú či inak využívajú. Pokiaľ hovoríme o konvergencii v rámci Európskej únie, je nemysliteľné, aby sa tretina členských štátov delila na občanov prvej a druhej kategórie. Jednotný trh v rámci EÚ je vynikajúca vec, vytvára priestor pre voľný pohyb kapitálu, osôb, ale aj výrobkov a mal by umožniť 500 mil. obyvateľom Únie, aby sa dostávali k výrobkom a službám rovnakej kvality.
Bratislavský samit v tomto priniesol zhodu väčšiny diskutujúcich účastníkov. Zdôraznili, že dvojitá kvalita výrobkov narúša princípy fungovania jednotného trhu Európskej únie a je potrebné vyvíjať celoeurópske úsilie, aby sa tento problém čo najskôr riešil. Účasť zástupcov spotrebiteľských združení, predstaviteľov Európskeho parlamentu zodpovedných za oblasť poľnohospodárstva a vnútorného trhu, zástupcov Európskej komisie, samotnej komisárky pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej či komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín, ako aj predstaviteľov členských krajín EÚ potvrdila význam, ktorý táto téma dvojakej kvality výrobkov aj vďaka snahám Slovenskej republiky nadobudla.
Toľko k všeobecnej informácii, ale bratislavský samit nastavil aj konkrétny plán a viacero konkrétnych krokov, na základe ktorých budeme spoločne postupovať ďalej. Účastníci samitu mali možnosť bližšie sa oboznámiť s usmerneniami Európskej komisie, ktoré by mali adekvátne viesť k odstraňovaniu týchto praktík. Iba ich aplikovanie v praxi ukáže, či dokážu pružne dosiahnuť, obsiahnuť a odpovedať na výzvy spojené s problémom dvojakej kvality. Samozrejme, že v prípade negatívneho scenára budeme vyvíjať tlak aj na vypracovanie novej legislatívy.
Pred samitom, ako aj priamo na ňom sme sa zo strany asociácií výrobcov a obchodov stretávali so spochybňovaním testov, ktoré boli doposiaľ uskutočnené v jednotlivých členských štátoch. V tomto zmysle vítame príspevok komisárky Jourovej, ktorá počas samitu oficiálne tlmočila záväzok k sfinalizovaniu jednotnej metodiky testovania vo februári 2018. Táto metodológia zabezpečí vnútroštátnym orgánom uniformné postupy pri odhaľovaní dvojakej kvality popri dodržiavaniu relevantnej legislatívy a zabráni tak akýmkoľvek špekuláciám. Pri problematike testovania považujem tiež za dôležité spomenúť čiastku v hodnote 1 mil. eur, ktorá je alokovaná na účely testovania podľa novej metodológie. Slovenská republika sa o tento príspevok bude uchádzať, i keď posledné dve série vykonané na základe rešpektovaných ISO noriem berieme za smerodajné, a nijaké spochybnenia našich testov by im nemali ani prináležať.
V diskusii väčšina členských štátov vyjadrila nevyhnutnosť ďalej pokračovať v riešení dvojakej kvality výrobkov s cieľom jej úplného odstránenia. Na stretnutí sme zástupcov obchodu a výrobcov vyzvali k rovnakému prístupu ku všetkým spotrebiteľom v Európskej únii. Vyzdvihli sme potrebu vytvorenia kódexu princípov k umiestňovaniu značkových výrobkov na jednotný trh Únie. Závery z tohto samitu zašleme predsedovi Európskej komisie a sme presvedčení, že prispejú k odstráneniu nekalých obchodných praktík, ktorým sú vystavení občania tretiny členských štátov Európskej únie. A v tejto súvislosti dodávam, že aj keď nás čaká ešte veľmi veľa práce, urobíme všetko preto, aby sa neférové praktiky z vnútorného trhu Únie úplne vytratili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19. 10. 2017 14:05 - 14:10 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázky neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný na hodine otázok je podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste, zastupuje ho minister dopravy a výstavby Árpád Érsek, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, zastupujeme ho minister dopravy a výstavby Árpád Érsek a pán minister dopravy a výstavby Árpád Érsek zastúpi aj neprítomného ministra životného prostredia Lászloá Sólymosa, ministra obrany Petra Gajdoša bude zastupovať ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.
Na pánov ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, pána ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a ministra kultúry Mareka Maďariča nie sú položené otázky.
Pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 14:32 - 14:41 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v mene vlády Slovenskej republiky predniesol stanovisko vlády k návrhu poslancov na zvolanie tejto schôdze.
Na úvod ale dovoľte mi povedať pár slov, pretože asi mnohí kolegovia z opozície očakávali, že sa tu poslanci zídu, neschvália program a schôdza sa neuskutoční a že zase budú môcť robiť veľké teátro, ako vláda chce niečo tajiť, tutlať alebo, nedajbože, neriešiť. Som veľmi rád, že poslanci takouto veľkou väčšinou schválili program dnešnej schôdze, pretože je dôležité, aby sme ako vláda Slovenskej republiky mali možnosť poslancom Národnej rady predstaviť všetky argumenty a fakty, pretože za posledných niekoľko týždňov bolo už o tomto probléme porozprávané toľko veľa vecí, toľko veľa nepresností a toľko veľa výmyslov, že je dôležité, aby sme boli tu, aby sme vám mohli povedať, ako sa to v skutočnosti vyvíja, aby sám pán minister hospodárstva Žiga mohol povedať všetky fakty, ktoré s touto kauzou súvisia.
Vláda Slovenskej republiky v roku 2014 a 2015 súhlasila s vypovedaním zmluvy medzi spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., a Vodohospodárskou výstavbou, š. p., o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo a následným prevzatím do rúk štátu. Rozhodla sa tým napraviť následky nevýhodnej privatizácie Slovenských elektrární z obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu, ktorú spomínala aj tu prítomná pani poslankyňa Remišová. Neplatnosť tejto zmluvy o prenájme potvrdil aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave a neskôr aj Najvyšší súd Slovenskej republiky. A Vodnú elektráreň Gabčíkovo spravuje opäť právoplatne Slovenská republika a zisk z jej prevádzky počas 21 rokov ostáva na Slovensku. A to predstavuje prínos v hodnote viac ako 1 mld. eur. Opakujem ešte raz, to predstavuje prínos pre Slovenskú republiku vo výške viac ako 1 mld. eur.
Slovenské elektrárne, a. s., s majoritným zahraničným vlastníkom spoločnosťou Enel sa obrátili na Viedenské medzinárodné rozhodcovské centrum v Rakúsku a zažalovali Slovenskú republiku, zastúpenú Fondom národného majetku a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Výsledkom medzinárodnej arbitráže z tohto roka je cenné právne víťazstvo Slovenskej republiky, ktorú zastupovala spomínaná advokátska kancelária. Rozhodnutie na medzinárodnej úrovni opäť potvrdilo správnosť postupu Slovenskej republiky, čo bude mať významný pozitívny dosah, dúfam, aj na ďalšie súdne spory so Slovenskými elektrárňami, a. s., resp. ich talianskym vlastníkom spoločnosťou Enel.
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzatvoril Fond národného majetku na základe verejného obstarávania a príslušnej legislatívy ministerstva spravodlivosti. Nie je pravda, pani poslankyňa, že táto zmluva bola uzatvorená kvôli nášmu súdnemu sporu so spoločnosťou Enel alebo kvôli arbitráži, ktorej Slovenská republika čelila. Táto zmluva bola rámcová a bola podpísaná s predmetnou advokátskou kanceláriou na bežné právne záležitosti, ktoré sa bežne v chode každého orgánu alebo aj firmy počas roka alebo rokov môžu vyskytnúť.
Ale treba si uvedomiť aj vec druhú, že keď je na vás podaná arbitráž, vy musíte reagovať, resp. právne zastúpenie musíte mať k dispozícii aj so stanoviskom častokrát vo veľmi krátkej dobe. Myslím, že v tomto to bolo 30 dní. Asi mi dáte za pravdu, že za 30 dní sa nedá v tomto štáte reálne vyobstarávať takáto služba, a preto Fond národného majetku použil existujúcu zmluvu, ktorá, samozrejme, mala také parametre, aké mala. Ale hneď, ako boli zverejnené informácie.
A tu chcem povedať tiež jednu vec, pretože ste tu, pani navrhovateľka, sa postavili a hovorili, ako keby ste vy zachránili celú túto situáciu. To si vy vážne myslíte, že členovia vlády, buď minister hospodárstva, alebo minister financií, sú takí blbí, že by sa podpísali pod úhradu takejto sumy? Myslíte si, že by to spravili? Samozrejme, že by to nespravili. A nikdy by takýto pokyn na úhradu takýchto faktúr ani nedali a hneď každý člen (potlesk) vlády hovoril o tom, že tieto podmienky sú neprijateľné a neakceptovateľné. (Smiech v sále a reakcia z pléna: "Nedajte sa vysmiať.") Samozrejme, to je tak.
A minister hospodárstva Peter Žiga... (Ruch v sále.) Sledujte tie kroky. Vy sa môžte dať vysmiať. Prosím vás pekne, sledujte, že okamžite odmietol a podnikol kroky na zníženie. Nariadil spoločnosti MH Manažment ako nástupníckej organizácie fondu rokovať o znížení sumy. Výsledkom je zatiaľ, zatiaľ dohoda na znížení odmeny viac než štvornásobne, už spomínaných 11 % na 2,5 %, čo celkovo predstavuje zníženie zo 77 mil. na terajších 17,6, čo tiež je ešte veľmi vysoká suma.
Súčasne minister hospodárstva nariadil ministerskú kontrolu spoločnosti MH Manažment, a. s. Na základe jej záverov vyvodil pre zistené pochybenia manažérsku zodpovednosť voči vedeniu spoločnosti. Boli odvolaní členovia Dozornej rady spoločnosti, ako aj predstavenstva. Následne s nimi spoločnosť rozviazala aj pracovnoprávny vzťah. Čiže okamžite bola vyvodená aj personálna zodpovednosť.
Minister hospodárstva sa obrátil aj na Slovenskú advokátsku komoru a požiadal ju listom o vyjadrenie o adekvátnosti tejto sumy. Aj na základe názoru komory sa listom obrátil na ministerstvo spravodlivosti o stanovisko, či by bolo možné spochybniť platnosť' zmluvy, pokiaľ nebola riadne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv so všetkými prílohami. A tu opäť, tak minister sa snaží pokračovať ešte ďalej a skúša, či nie je možné na základe dákych ďalších informácií a faktov spochybniť samotnú platnosť, už som pred piatimi minútami z vašich úst spoza tohto pultu počul, že vlastne je to zbytočné, lebo vy už ste urobili rozsudok, že to pravdepodobne ani možné nie je. A ak by sme sa s právnou kanceláriou pustili do sporu, tak zaplatíme ešte viacej ako teraz. Čiže vlastne podľa vás hádam by sme nemali robiť nič. Vám nevyhovie nikto, pani poslankyňa Remišová, či spravíme tak, alebo spravíme onak. Dobre?
Z týchto krokov je jasné a zároveň pán minister oslovil aj pani ministerku spravodlivosti, aby zvážila zmenu príslušnej legislatívy o odmeňovaní advokátov, ktorá bude limitovať maximálnu výšku odmeny podobne, ako je to u iných právnických profesií. Z týchto krokov je úplne zrejmé a jasné, že minister hospodárstva konal a prijal rozhodné opatrenia.
Vláda Slovenskej republiky preto odmieta tvrdenia opozície ako neodôvodnené, nepodložené a nepravdivé. Na úrovni vlády Slovenskej republiky, ako aj ministerstva spravodlivosti, tak aj Ministerstva financií Slovenskej republiky sa pripravujú už teraz systémové kroky, ktoré zabránia opakovaniu sa takejto situácie.
A rovnako nie je pravdou ani tvrdenie navrhovateľov, že išlo o vopred vyhratý súdny spor. Práve naopak, v marci 2015 pri prevzatí Vodného diela Gabčíkovo súčasná opozícia obviňovala vládu Slovenskej republiky, že dostala štát do nevýhodného postavenia, že ho vystavila hrozbe arbitráže a štát bude musieť platiť astronomické odškodné. To ste hovorili vy, páni, ktorí tu aj teraz sedíte, a hovorili ste to v marci 2015, že vystavujeme Slovenskú republiku tým, že sme odobrali vodné dielo späť do rúk Slovenskej republiky, vážnej hrozbe a astronomických odškodných. Nič z toho sa nepotvrdilo, a preto ani tvrdenia opozície, že rozhodnutie arbitráže bolo hneď jasné od začiatku, sú absolútne nie pravdivé.
Preto považujeme návrh na zvolanie tejto schôdze len za čistú súčasť politiky. Očakávam, že vystúpia mnohí kandidáti na poslancov do vyššieho územného celku, ako aj za predsedov samotných vyšších územných celkov, pretože je to dobrý spôsob, ako pár týždňov pred voľbami ešte zaujať verejnosť.
Takže pevne verím, že pán minister hospodárstva Peter Žiga pôjde pokračovať v argumentácii. Pevne verím, že budete týmto faktom načúvať. A ešte raz, považujeme zvolanie tejto schôdze čisto za politiku, pretože veci sa už dejú, a ja pevne verím, že sa ich podarí aj vyriešiť. Pretože nikto nehovorí o tom, že Slovenská republika ešte ďalej pokračuje v spore, a očakávame o tom, alebo očakávame rozhodnutie, koľko bude Slovenskej republike priznaných na úhradu súdnych trov. A budeme sa snažiť maximalizovať tú sumu tak, aby v konečnom dôsledku možno ešte nižšie vyjednaná odmena pre samotného pána advokáta bola plne hradená zo súdnych trov, ktoré nám zaplatí Enel, a nebudú štát stáť, daňových poplatníkov a Slovenskú republiku ani jeden cent.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 14:56 - 15:00 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť byť veľmi stručný. Chcem vám, chcem vás informovať, že prebehli bilaterálne rokovania s ministrami zdravotníctva Českej republiky a Maďarska, ktoré dopadli z pohľadu Slovenska veľmi pozitívne, nakoľko bola pánovi ministrovi Druckerovi prisľúbená podpora od obidvoch krajín v záverečnom hlasovaní o presídlení agentúry. Zároveň pán minister Drucker absolvoval pracovnú návštevu priamo v sídle EMA v Londýne, kde pán minister rokoval s vedením agentúry a diskutoval priamo aj so zamestnancami tejto agentúry. No a delegácia ministerstva zdravotníctva spolu s predstaviteľmi rezortu zahraničných vecí absolvovala aj pracovnú cestu do Lotyšska, Litvy a Estónska s cieľom prezentácie kandidatúry Slovenskej republiky na presídlenie agentúry do Bratislavy. Vzhľadom na fakt, že tieto pobaltské krajiny nepatria medzi kandidujúce krajiny o agentúru, existuje tu vysoký potenciál pre získanie týchto hlasov pre kandidatúru Slovenskej republiky.
Minulý týždeň sa uskutočnila aj oficiálna prezentácia kandidatúry Slovenskej republiky na presídlenie agentúry v priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky v Bruseli pod vedením pána ministra Druckera. Na prezentácii boli prítomní zahraniční partneri, zástupcovia stálych zastúpení členských štátov EÚ a zástupcovia médií, ktorí po skončení prezentácie dostali priestor na otázky. Prezentácia kandidatúry Slovenska na presídlenie agentúry bola všeobecne zhodnotená ako vysoko profesionálna, čo potvrdzuje aj hodnotenie Európskej komisie z 30. septembra 2017. V tomto hodnotení Európska komisia konštatuje, že Slovenská republika jednoznačne spĺňa všetky prísne kritériá a je vhodným kandidátom na presídlenie agentúry.
Minister zdravotníctva spolu so svojím tímom plánuje ďalšie bilaterálne stretnutia zamerané na prezentáciu profesionálne vypracovanej ponuky kandidatúry Slovenskej republiky a mesta Bratislavy ako vhodného kandidáta na presídlenie tejto agentúry.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 14:50 - 14:52 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Teraz si mi pripomenul, že tak ako pri školstve, je tu pani ministerka, musí platiť, že rovnako kvalitné vzdelanie musíte dostať bez ohľadu na to, či bývate v Bratislave alebo vo Vranove nad Topľou, a bez ohľadu na to, či ste bohatí, alebo pochádzate z ťažkého sociálneho prostredia, tak aj pri digitálnych službách a digitálnej infraštruktúre musí platiť, že musíte k nim mať prístup bez ohľadu na to, v ktorej časti krajiny žijete, pretože inak sa nám stane, že vytvoríme ďalšiu skupinu, ktorí, ktorých ja nazývam digitálne vylúčení ľudia, ktorí jednoducho nebudú mať možnosť používať moderné technológie a budú mať ale veľmi, veľmi zhoršenú pozíciu uplatniť sa v budúcich desaťročiach na trhu práce.
Čiže plne s vami súhlasím, toto nemôže poznať región, to nemôže poznať veľkosť obce. Jednoducho každý občan má právo mať v mieste svojho bydliska dostupnosť týchto technológií, či je to už aj len získať informáciu deťom pre získavanie vedomostí a získavania nejakých vecí pre, pre štúdium, ale aj aby ste si z pohodlia svojho domova mohli vykonať elektronické služby tak ako vo veľkých mestách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12. 10. 2017 14:44 - 14:50 hod.

Peter Pellegrini
Už vidím, že budeme musieť z operačného programu nájsť prostriedky aj na nové hlasovacie zariadenie (potlesk) a celú réžiu, prenosy a digitálne vysielanie a tak ďalej. (Reakcie z pléna.)
Už to ide, pán poslanec.
Skryt prepis