Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

14. 9. 2017 o 18:44 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 18:44 - 18:46 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrh zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

14. 9. 2017 11:54 - 11:55 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 10:48 - 10:50 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré sú pre mňa ako spravodajcu, ktoré vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 12:10 - 12:12 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Jurzyca, mám pred vami veľký rešpekt a hlavne rešpekt aj pred tým, ako reagovať na váš príspevok, ale predsa len váš príspevok týkajúci sa dlhu verejnej správy by som rozšíril o jednu ďalšiu oblasť. Dovoľte mi, aby som pomiešal hrušky s jablkami, pretože aktuálne dlh verejnej správy je necelých 52 %. Ale pozrime sa na to, ako reaguje táto vládna koalícia v prípade zadlženosti občanov Slovenska. Málokto si možno všimol, ale celková zadlženosť občanov Slovenska predstavuje cca 35 % hrubého domáceho produktu, čo reálne na jedného občana je asi 6,5-tisíca eur. V prípade, že sa bavíme o dlhu verejnej správy, v tomto prípade je ten dlh asi 1 600 eur na jedného občana, pričom na to poukazujem. Máme 35 %, 52 %, to je to miešané - hrušky s jablkami. A teraz kde je tá pointa?
Táto vládna koalícia aj v našej spolupráci a súčinnosti, pretože uvedomujem si ten potenciál zlyhaných úverov, čo sa týka hlavne nielen spotrebných úverov, ale možno aj problémov na hypotekárnom trhu, predniesla celú sériu návrhu zákonov a iniciovala množstvo konkrétnych rozhodnutí, týkajúce sa práce toho, aby sa občania do istej miery chránili. To znamená, že bola tu legislatíva o spotrebiteľských úveroch, zmenili sa pravidlá Národnej banky Slovenska, ktorá sa týkala hypotekárnych úverov a tam reálne sa zasahovalo. To znamená, že "z cudzieho krv netečie", čo sa týka vládnej reprezentácie, neprekáža jej zadlžovať Slovensko, pretože v tomto prípade ten dlh... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:54 - 11:56 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Ivan, som veľmi rád, že ste trošku rozšírili tú tému a ďalšiu oblasť, že len cestná infraštruktúra, aj o železničnú infraštruktúru. Naozaj v tomto prípade sa nejedná len o cestnú infraštruktúru. Každopádne možno by som zareagoval na to, čo ste spomenuli, že samotné ministerstvo dopravy nevie. No ja si myslím, že vie. Vie veľmi dobre a zabudli sme ešte na ďalší rozmer. Dokonca sa to objavilo aj v programovom vyhlásení vlády. Ministerstvo dopravy možno má v pláne zriadiť nového národného leteckého dopravcu. Myslím, že sa to dostalo do programového vyhlásenia vlády priamo. Tak možno aj toto je cesta, kde by sa dali míňať ďalšie nieže milióny, miliardy, lebo taký národný letecký prepravca to nie je lacná záležitosť.
A som prekvapený, že sa nespomenula možno aj ďalšia nejaká taká možnosť, taká že teoreticky fiktívna, ale v našich slovenských podmienkach vcelku realizovateľná. Možno by sme mali zvažovať zriadenie aj takej národnej flotily. Toto je vec, námorná flotila, ktorá nám naozaj ešte chýba a doplnilo by to celú tú infraštruktúru, ktorá sa týka dopravy. A myslím, že viac nemám čo v tomto momente dodať, ale určite sa prihlásim aj do ďalších príspevkov, ktoré tu odznejú v rámci rozpravy. A budem možno aj ďalej vyzývať, aby predkladatelia tohto návrhu uznesenia porozmýšľali nad tým, či by predsa len nemalo zmysel ho stiahnuť a vrátiť tú debatu tam, kde má byť. To znamená napríklad priamo na výbor pre financie a rozpočet alebo na inú sféru odbornú, výsostne odbornú bez toho, aby sme tu politikárčili.
Takže ešte raz vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:30 - 11:31 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Heger, budem stručný, moja reč. Naozaj veľmi dobre ste to vystihli. Dalo by sa na to reagovať možno v troch rovinách alebo tromi poznámkami.
Prvá veľmi jednoduchá. Začínali ste hovoriť o zadlženosti. Nuž v tomto kontexte skôr ako o uvoľňovaní dlhovej brzdy by sme mali začať hovoriť o výdavkových stropoch.
Druhá poznámka. Spomínali ste takú strašnú vec: minú sa fondy, z čoho sa budú stavať diaľnice, rýchlostné komunikácie? Väčšina z tu prítomných aj neprítomných poslancov možno strávila letnú dovolenku v Chorvátsku. Chúďa Chorváti, z čoho stavali tam diaľnice? Kde zobrali tie peniaze? Pointa je v tom, že Chorvátsko bolo ešte aj vo vojnovom konflikte a napriek tomu, ach, ako je to možné, tie diaľnice nielenže postavili, ale aj to, čo postavili, sa im jaksi nezredukovalo.
No a tretia veľmi jednoduchá poznámka, to už reagujem na koniec vášho vystúpenia, naozaj máte pravdu. Peňazí je tu viac, než sa dokáže minúť, čo sa týka aktuálne pripravovaných projektov. A toto by už mal niekto viac otvoriť.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:17 - 11:17 hod.

Peter Štarchoň
Pán poslanec, pekne a jednoducho ste to povedali. V dobrých časoch sa neušetrilo nič a navyše zabúda sa na jednu vec, ekonomika prechádza určitými cyklami. Po dobrých časoch nastávajú zlé časy a potom naopak. Takže uvidíme, aký bude ďalší vývoj.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:07 - 11:09 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec, načrtli ste možno aj ďalší rozmer, ktorý tu zatiaľ explicitne uvádzaný nebol, a to sú postoje verejnosti, nielen tej zainteresovanej, ale predovšetkým nezainteresovanej verejnosti. Vytvára sa tu totižto taký dojem, ako keby sa nebola, ako keby v prípade, že dlhová brzda sa neuvoľní, tak tie ďalšie úseky rýchlostných ciest a diaľnic budú ohrozené a nebudú sa môcť stavať. Veľmi vtipne vyznieva napríklad príloha, ktorá bola vložená alebo bola súčasťou návrhu uznesenia, ktoré nám tu predložili, kde bez ľadu a skladu boli naskladané všetky potenciálne úseky ciest, rýchlostných ciest, taktiež aj diaľnic, ako keby to malo vyzerať, že hm, to len tí opoziční poslanci sú proti tomu, aby sa tie cesty začali stavať. Strašné niečo! Každopádne realita je niekde úplne inde a možno ďalšie príspevky by mohli ísť aj tým smerom, aby sa občanom objasnilo, v čom spočíva problém. Problém nespočíva v opozícii. Problém spočíva v koalícii a v tom, ako pristupuje k tomu, aby sa predkladali a hľadali rôzne konsenzuálne prieniky, čo sa týka jednotlivých návrhov. Takže ja by som bol naozaj veľmi rád, keby niekto z predkladateľov ten návrh stiahol a bol by pokoj a možno aj utíšila by sa diskusia. Ešte raz vďaka. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 10:47 - 10:48 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Baška, asi nemôžem očakávať, že vy ako jeden z predkladateľov tohto návrhu uznesenia ho stiahnete dobrovoľne, ale mohli by ste o tom zvažovať. Každopádne chcel by som doplniť ešte jednu informáciu. Na tej konferencii som bol aj ja. A nielen ja, ale aj ďalší členovia aj výboru pre financie a rozpočet, či zo strany opozície alebo koalície. A zabudli ste na jednu vec. Okrem iného tam bola predsa prezentovaná aj analytická správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, o tej ste tu nepovedali ani slova. Zaujímavé, vyberiete si len to, čo uznáte za vhodné, hej? Samozrejme, chápem, budete obhajovať tento prezentovaný návrh uznesenia, má to zmysel, budete vyzývať opozíciu, aby sa zapojila do rokovaní, ale naozaj na tej konferencii neboli len prezentované návrhy, ktoré prezentoval minister financií pán Peter Kažimír, a naozaj bol veľmi konzistentný a treba uznať aj tie tri alternatívy, ktoré prezentoval a ktoré ste odprezentovali aj vy, sú tiež zreteľa hodné, ale nie za týchto okolností a za týchto podmienok. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 10:31 - 10:33 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
V prvom rade sa chcem poďakovať pani poslankyni, naozaj veľmi relevantne argumentovala. Ja len doplniť by som chcel jednu informáciu. To nebolo o tom, aká bola len forma, ale samozrejme, že aj o samotnom obsahu. Len chcem povedať asi toľko, že pokiaľ sa predkladatelia snažia prezentovať tento návrh ako ústretový a návrh, ktorý má byť predmetom ďalších diskusií, tak chcem povedať len toľko k tomu, že bol v podstate predhodený ako nový bod nezaradený pôvodne do programu na prechádzajúcej schôdzi. Následne, hneď na druhý deň bol tam prezentovaný doplňujúci návrh. Následne po veľkej diskusii bol tento bod programu presunutý na túto schôdzu. To znamená, že už len toto svedčí o tom, že tie úmysly neboli čisté a že tie úmysly sa netýkali toho, akým spôsobom pristupovať ku konsenzu a k hľadaniu nejakých riešení, ale jednalo sa skôr naozaj o vyslovene politickú záležitosť týkajúcu sa najbližších volieb.
Takže pokiaľ to tak nie je, tak by sme mohli vyzvať predkladateľov, aby tento návrh uznesenia stiahli a následne môžeme začať diskusiu, ktorá bude očistená od všetkých tých politických nánosov, ktoré tu boli prezentované. Keďže som nebol prihlásený do rozpravy, využívam tento priestor, aby som reagoval na pani poslankyňu aj s touto výzvou, ktorú možno niekto z ďalších prihlásených ľudí, pánov alebo dám, poslancov, poslankýň sa stotožní a bude ju prezentovať. Uvidíme, čo na to predkladatelia.
Ďakujem.
Skryt prepis