Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 16:02 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 16:02 - 16:03 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Tá posledná poznámka, pani kolegyňa, myslím si, že bola úplne mimo a nie namieste, ale ja sa budem vyjadrovať k tomu, čo ste mňa oslovili. Asi ste ma dobre nepočúvali. Nie pán minister alebo ministerstvo odobralo vzorky, keď prišla polícia, alebo, respektíve že až vtedy začalo konať. Vzorky podľa toho. čo aj pán minister rozprával, tak boli odobraté dávno predtým a nepreukázalo sa to. To. čo teraz odoberali a už za súčinnosti polície a tak ďalej, je ďalší úkon, ktorý sa už robil až po nejakom čase, takže nie že sa ministerstvo alebo NDS-ka spamätala, až keď sa, keď tam nabehla polícia, to je pre usmernenie, lebo ste ma určite nie celkom dobre počúvali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:25 - 15:27 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Heger, s jednou vecou nemôžem, teda s viacerými vecami, ale k jednej veci sa konkrétne vyjadrím, nemôžem súhlasiť. Keď ste povedali, že FIDIC sa používa v rozvojových krajinách, kde to je ... a tak ďalej. Prečítam vám o FIDIC-u niečo. Všeobecne zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv oddielov. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC – a teraz pozor – odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov.
Čiže toto je FIDIC, aby, pre tých, čo nerozumejú, o čom sa bavíme a ideme spochybňovať FIDIC, nie je to celkom namieste. Skutočne po tomto, po žltom FIDIC-u volajú už dlho stavbári a odborníci v stavebníctve, že jednoducho týmto smerom by sa mala Slovenská republika uberať, ak chceme urýchliť a skvalitniť výstavbu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:13 - 14:14 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Pán kolega Baránik, jednu vec ste nespomenuli a pri tej vašej právnej analýze celého tohto prípadu, a to je to, že to je projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie. Tam treba dať na misku váh aj tú skutočnosť, čo by sa stalo po odstúpení, ak by len niekoľko mesiacov tu došlo k doťahovačkám pri odovzdaní, pri inventarizácii, pri neviem čom, a tie eurofondy by padli. Potom tá škoda alebo, áno, tá škoda, o ktorej ste vy rozprávali, by bola rádovo niekoľko stomiliónov väčšia, lebo jednoducho by tu musel niekto zaplatiť. A v tomto prípade by to bolo celé na hlave Slovenskej republiky. Takže toto je môj pohľad na to, že ste zabudli povedať, že to je projekt z EÚ fondov a kde je nejaký čas, dokedy sa to musí jednoducho vyčerpať. A ten čas už neni dlhý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:40 - 13:40 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.
Ďakujem, pán minister. A tu si myslím, že každý, kto tu sedel v tejto sále, tak si mohol urobiť obraz o ministrovaní pána Érseka a o tom, aký je rozdiel medzi teóriou predrečníkov, ktorí predtým vyprávali, a o tom, čo je realita a čo je prax. Minister je absolútne v obraze o všetkých veciach, ktoré sa tu dnes vyprávali, a má skutočne úplný prehľad a vie argumentovať. Ja sa budem čudovať každému, kto dnes zahlasuje za jeho odvolanie, lebo potom by tu museli sedieť všetci ministri a jednoducho by museli byť odvolávaní, keď by za takúto robotu, ktorá je za dva a pol roka, za dva a pol roka, ktorú dokázal, dokázal urobiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 12:25 - 12:27 hod.

Peter Antal
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 10:54 - 10:56 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, Andrej, že si dokončil to, čo som ja vo faktickej poznámke ani nestihol povedať, ale budem to opakovať dosť často asi tu. Lebo Višňové je ten dôvod, ako ste, pán Ivan, aj vy povedali, že; ten hlavný dôvod. A budem sa opakovať asi častejšie. Viete, čo bolo najdôležitejšie pre mňa na tom Višňovom? Že dostanú zaplatené všetci, ktorí tam robili. Tým odstúpením, o ktorom vy teraz hovoríte, ja neviem, či to myslíte ako úplne, že teraz sa malo odstúpiť a podľa žltého FIDICu aj s Obchodným zákonníkom, že ho máme na vymáhanie sankcií a tak ďalej. Toto všetko je fajn a na papieri to aj pekne vyzerá. Ale realita v živote je úplne iná, keď sa dostanete do sporu s dodávateľom a máte skutočne riešiť vážne problémy, ktoré sú zdvojnásobené tým, že je to financované z prostriedkov fondov Európskej únie, ktoré skutočne majú svoje jasné pravidlá, kde nemôžte cent vynaložiť nejakým iným spôsobom, ktorý by nebol odobrený. A preto ja hovorím, pre mňa je najdôležitejšie z tejto dohody, že bola urobená práve to, že bola zložená banková záruka na zaplatenie všetkých dodávateľov. Nebudeme mať tú druhý VÁHOSTAV, nebudeme mať tu ďalšie osudy, o ktorých si, Andrej, ty hovoril. Takže toto treba viackrát vyzdvihnúť a k tomuto by ste sa mali, pán predkladateľ, vyjadriť, že ako by ste riešili po odstúpení práve vyplatenie týchto záväzkov, ktoré tu jednoducho už boli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 10:25 - 10:27 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ivan, mrzí ma, že polovica vášho vystúpenia boli všeobecné reči o tom, ako je tu to zlé, ono zlé a to je zlé za 30 rokov, toto, čo ste zhrnuli. A s týmto ako určite s vami súhlasí každý, čo tu sedí. Minister Érsek tu je dva a pol roka na stoličke a veľmi dobre vy viete v akej, v akej pozícii alebo v akej kondícii prevzal ministerstvo s pripravenosťou ciest a tak ďalej.
Verejné obstarávanie, ktoré ste kritizovali, že dlho trvajú a proste už sa to malo začať a stavať a tak ďalej, áno, súhlas, trvajú dlho, lebo máme taký zákon o verejnom obstarávaní, lebo použili multikritériá na výber dodávateľa a nešli takým tým jednoduchým spôsobom, najlacnejší berie, a potom to dopadne ako Višňové, dopadne ako, ako, ako Váhostav a tak ďalej. Áno, ak chcete spraviť poriadne verejné obstarávanie, tak skutočne to bude aj dlhšie trvať.
Mal som pocit, že ste aj kritizovali žltý FIDIC, ktorý, ktorý sa používa, a sa čudujem, lebo stavební inžinieri dlhodobo požadovali používanie žltého FIDIC-u a konečne sa uplatnil v našom, v našom, na našich stavbác,h ale sú to vlastne medzinárodné zmluvné štandardy používané na takéto, na takúto stavebnú infraštruktúru.
Kritizujete železnice pod vedením pána Érseka. Pán Érsek zavádza nové vlakové spojenia. Kritizujete cesty I. triedy. Najviac za neho ide zatiaľ peňazí do ciest, do ciest I. triedy. Odstúpenie od zmluvy Višňové, to, čo ste čítali o žltom FIDIC-u a odstúpení, je všetko pravda, keď by sme nešli cez eurofondy. A dobre viete, že sme limitovaný deadline na vyčerpanie fondov, keby išiel odstúpením, tak jednoducho sa to nedá stihnúť, pretože by to nebolo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 16:54 - 16:55 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pán Poliačik hádam nemyslíte vážne, čo ste povedali, že teraz akože nemusia ísť celkom tie potraviny dolu a teraz budú mať problém s tým obchodné reťazce ich niekde vrátiť späť. To snáď nemyslíte vážne, že idete teraz obhajovať to, že tu zostanú tie ceny, ako keby po tomto, po tejto dani zvýšené a bude to úplne, úplne v poriadku. Však to snáď nemyslíte vážne. Aký dôvod by na to mali, ak teda boli zvýšené z dôvodu tejto dane, tak ja predpokladám, že okamžite už po včerajšom alebo predvčerajšom vystúpení tie ceny pôjdu dolu a ja to chcem vidieť, ja som to aj povedal. Chcem to skutočne vidieť niekde v štatistikách, že išli dolu a teraz neobhajujem, či mala byť, nemala byť, my sme k tomu dali jasné stanovisko hneď na začiatku, ale nebudem teraz obhajovať to, že tie ceny zostanú ako keby naspäť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2019 11:15 - 11:15 hod.

Peter Antal
Ďakujem za slovo. Pripomínam členom výboru pre životné prostredie a pôdohospodárstvo, o dvanástej výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.4.2019 15:49 - 15:58 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som uviedol pozmeňujúci návrh. Najprv jeho odôvodnenie podľa rokovacieho poriadku.
Pozmeňujúcim návrhom sa precizuje znenie z dôvodu zvýšenia zrozumiteľnosti. Je to v § 4 ods. 2, teda k bodom zákona 2 a 3. Účelom poskytnutia prostriedkov Environmentálneho fondu na podporné programové aktivity je aj, aby podpora smerovala k dosahovaniu cieľov ochrany takého chráneného územia, na ktorom sa nachádza najmenej päť obcí, aj keď len časťou svojho územia, pričom žiadať o tieto prostriedky môže iba aj jedna obec za predpokladu, že v jej prípade ide o podporu aktivít na jej území, ktoré zároveň spadá do takéhoto chráneného územia. To je len o precizovaní, lebo bol aj taký výklad, že musí ako keby naraz všetkých päť obcí žiadať.
Čo sa týka ďalších bodov pozmeňujúceho návrhu, ten vlastne vyplynul z pripomienok jednotlivých ministerstiev a navrhuje sa, aby prostriedky fondu bolo možné použiť aj v rozpočtových rokoch nasledujúcich po rozpočtovom roku, v ktorom boli prostriedky fondu poskytnuté. Podmienky poskytnutia prostriedkov fondu a ich zúčtovania budú uvedené vo výzve na predloženie žiadosti zverejnenej Environmentálnym fondom. Čiže tu dochádza k zásadnej zmene, kde bolo doteraz zaužívaným pravidlom, že v tom, v ktorom roku boli poskytnuté, sa vždy museli dokonca, myslím, že to bolo októbra, zúčtovať, čo bolo, bola dosť problematická komplikácia. Čiže myslím, že toto uvítajú aj tí, ktorí čerpajú prostriedky.
Ďalšími bodmi účelom navrhovanej úpravy je jednorazovou dotáciou podporiť aj Policajný zbor a Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Toto práve vyplynulo z požiadaviek ministerstva a vytvoriť podmienky pre efektívne riešenie problematiky environmentálnej trestnej činnosti a cieľom dosiahnuť priaznivý stav v oblasti environmentálnej bezpečnosti. Čiže dotáciu budú môcť požiadať aj tieto dva subjekty, ktoré budú dovybavené cez prostriedky Environmentálneho fondu. Ide o IT techniku, záznamovú techniku a telekomunikačnú techniku schopnú použitia v teréne, ak si to povaha vyžaduje. Výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie na uvedený účel sa prechodným ustanovením k navrhovaným právnym úpravám navrhuje zverejniť najneskôr do 1. júla 2019.
Z dôvodu umožnenia skoršieho čerpania príspevkov z príjmov za uloženie odpadov na skládky odpadov a odkaliská pre obce, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 9, sa navrhuje posunúť termín poskytnutia tohto príspevku Environmentálnym fondom na 30. jún príslušného kalendárneho roka. Tiež sa navrhuje posunúť termín na predloženie žiadostí o poskytnutie tohto príspevku.
Teraz by som prešiel k prečítaniu samotného pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 4 sa ods. 1 dopĺňa písm. ai), ktoré znie:
«ai) zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.»
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú."
2. V čl. I v 2. bode v § 4 ods. 2 sa slová «chránenej časti prírody a krajiny11)» nahrádzajú slovami chránenej časti prírody a krajiny (ďalej len «chránené územie») a posledná veta sa nahrádza touto vetou: «Podľa prvej vety možno podporiť realizáciu takých podporných programových aktivít, ktoré sa týkajú chráneného územia zahŕňajúceho aspoň čiastočne územie najmenej piatich obcí.».
3. V čl. I, v 4. bode § 4e ods. 3 sa slová «dotknutého chráneného územia alebo dotknutej osobitne chránenej časti prírody a krajiny» nahrádzajú slovami «chráneného územia».
4. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:
«§ 4f Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
(1) O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ai) môže požiadať
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť jednorazovo na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle.
(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada.
(4) O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5) Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § 4 ods. 1 písm. ai); za priame náklady sa považujú náklady na vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru a Slovenskej inšpekcie životného prostredia na úseku predchádzania, odhaľovania a dokumentovania environmentálnej trestnej činnosti a na zefektívnenie výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
(6) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.
(7) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a všeobecný predpis o správnom konaní.».".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie: "6. V § 10 ods. 1 písmeno b) znie: «b) účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie finančných prostriedkov podľa § 4b a 4c alebo dotácie podľa § 4e a 4f,».".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I, v 6. bode sa vypúšťajú slová «§ 10 ods. l písm. b) a v» a slová «alebo dotácie na podporné programové aktivity» sa nahrádzajú slovami «alebo dotácie podľa § 4e a 4f,»."
7. V čl. I, v 7. bode sa slová "zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2" nahrádzajú slovami "zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2".
8. V čl. I v 8. bode sa slová "alebo zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2" nahrádzajú slovami "zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) alebo zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2".
9. V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie: «§ 15c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia. Ministerstvo zverejní výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4f najneskôr do 1. júla 2019. Dotáciu možno použiť do konca roku 2021.».".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie: "Čl. II Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová «30. septembra» nahrádzajú slovami «30. júna».
2. V § 7 ods. 9 písm. d) sa slová «30. júna» nahrádzajú slovami «31. marca».".
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III. V súvislosti s vložením nového čl. II sa primerane upraví názov zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis