Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2018 o 23:21 hod.

Peter Marček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 23:21 - 23:23 hod.

Peter Marček
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 14:15 - 14:15 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Kotleba, samozrejme, že som nemyslel vás, veľmi dobre viete, že takíto ľudia aj sedia medzi nami, teda s týmito názormi, aj v tejto Národnej rade, a preto by som bol rád, aby to tam bolo vyslovene podčiarknuté, že sa to nerobí pre nich, myslím pre tie LBGT páry.
A ďalšia vec, chcem všetkým ostatným kolegom poďakovať veľmi pekne za faktické pripomienky a verím, že sa dopracujeme k nejakému záveru v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.5.2018 13:57 - 14:12 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Milé dámy, vážení páni, začnem úplne netradične štatistikou, a nielen slovenskou, aby sme sa odrazili od čísiel niečoho, čo ja osobne za číslo nikdy nebudem považovať, pretože ide o život a ten má nevyčísliteľnú hodnotu.
Keďže dnes je tu návrh a na zákaz interrupcií na Slovensku, pozrime sa, v akom stave je svet, ale najmä by nás malo zaujímať Slovensko, pretože, že zo štatistiky vplýva, že sme poslední vo svete v úrovni pôrodnosti. Ročne je vo svete vykonaných približne 46 mil. interrupcií. Za posledných 50 rokov bolo na Slovensku vykonaných 1,37 mil. legálnych interrupcií plus nezistiteľné a nelegálne. Najviac interrupcií bolo vykonaných v roku 1988, konkrétne 51 000, po páde komunizmu je klesajúca tendencia, aj keď stále alarmujúca, pretože na rozdiel od socializmu, dnes nedokážeme zabezpečiť rozvojovú krivku natality. Ešte pred desiatimi rokmi v priemere sme vykonali asi 13 500 interrupcií.
Slovensko má s indexom pôrodnosti 1,4 jednu z najhorších natalít v Európe aj vo svete. V podstate patríme medzi vymierajúce národy. U žien, ktoré podstúpili interrupciu pri prvom tehotenstve, je v ďalších tehotenstvách 500 % nárast mimomaternicových tehotenstiev, ktoré končia smrťou dieťaťa, a tiež významne ohrozujú život matky. Na Slovensku pripadá na jednu ženu vo veku 15-49 rokov 1,25 dieťaťa, čo je hlboko pod tzv. záchovnou hodnotou populácie, a opakujem, že sme poslední v Európe. Samotná západná prevažná európska civilizácia postupne starne a vymiera a my sa na tento jav nemôžeme pozerať z hľadiska osobných záujmov.
Ešte v roku 2016 bolo na Slovensku vykonaných 6 494 tzv. umelých prerušení tehotenstva, čiže potratov ako, alebo ak chcete asistovaných vrážd nenarodených detí. Pozrime sa na dôvody.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa pre interrupciu najčastejšie rozhodli ženy, ktoré už majú dve deti. Najčastejšie ju podstúpili ženy z Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Najviac prípadov úmrtného prerušenia tehotenstva bolo vo vekovej skupine 30 až 34 rokov: 1 458 a 35 až 39 rokov: 1 354. Potrat podstúpilo aj 18 maloletých dievčat do 14 rokov a to je už čo povedať.
Chcem, skupiny žien, ktoré podstupujú dobrovoľne interrupciu, tu máme skupiny s problémovým donosením plodu – spontánne potraty. Tá menej šťastná podskupina žien sa presunie do skupiny, ktorá nie je schopná dieťa donosiť, a nakoniec tu máme skupinu nielen žien, ale aj mužov, čiže párov, ktoré objektívne nemôžu mať vlastné deti, čiže sú neplodné, pretože by sme aj v tejto súvislosti mali hovoriť o pároch, keďže na splodenie sú potrební dvaja okrem tzv. umelého oplodnenia in vitro. Týchto párov je približne až 10%.
Počet umelých prerušení tehotenstva, štatistka, taká malá štatistika. Rok 2011: 8 823, rok 2012: 8 443, rok 2013: 7 999, rok 2014: 7 501, rok 2015: 7 004. Zosumarizujeme si túto smutnú čiernu štatistiku. V roku 2012 bol počet potratov na 100 života..., živonarodených detí na úrovni 28,8. Každé potenciálne tretie dieťa sa do života a spoločnosti nenarodilo. Čiže počas nášho volebného štvorročného mandátu príde Slovensko o približne 30-tisíc nenarodených detí. Počet jedného rokovacieho dňa nášho slovutného parlamentu príde o život 20 plodov a to rátam aj soboty a nedele. Takže pri pracovnom týždni, dámy a páni, na Slovensku každú hodinu v priemere asistovane zabíjame jedno nenarodené dieťa každú hodinu!
Nebudem sa zaoberať dôvodmi, okrem etických alebo trestnoprávnych, pretože takáto diskusia vedie do pekla. Pripomeňme si, že prvá spoločnosť, ktorá zlegalizovala potraty, boli boľševický a komunistický režim, v roku 1920 v Sovietskom zväze a po vzore Sovietov v priebehu 20. storočia aj ostatné krajiny komunistického bloku vrátane Československa. Nie je nezaujímavé, že potrat propagovalo aj nacistické Nemecko, ktoré ho používalo ako prostriedok likvidácie tzv. podradných ľudských rás, rás. Oba režimy, komunistický aj fašistický, boli totalitné diktatúry, ktoré presadzovali ateizmus.
V západnej Európe a Amerike bol potrat legalizovaný najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia a v súčasnosti je potrat legálny vo väčšine krajín sveta.
Už poznáme pojem „humanitárne bombardovanie“ a túto činnosť by mnohí radi rovnako ošatili do humánnej a reprodukčnej asistencie. Hrozné a krkolomné pomenovanie. Na začiatku sa do popredia kládlo, kládlo právo ženy, čo komunistickému aj fašistickému ateizmu vyhovovalo, paradoxne to však vyhovuje aj súčasným neomarxistickým a gender slniečkárom, ktorí sú schopní zachraňovať ekonomických migrantov na mori, ale nemajú problém propagovať prístup k právu, ktorý legitímne zabíja život tvora, keďže podľa slovenskej ústavy život človeka požíva ochranu už pred narodením.
Dovoľte mi, poukázať na ďalší, prepáčte, feministický a slniečkársky paradox, kedy ľudskoprávni aktivisti a niektorí ultraliberáli sa podieľajú v právach žien v prípadoch, keď žena prestáva byť ženou s veľkým „Ž“, čiže ochrankyňou života a rodiny a stáva sa z nej sebecká, egoistická občianka, ktorá má síce svoje práva, ale práve nimi berie právo a slobodu narodiť sa plodu, ktorý v tej žene rastie a nepýtal sa na svet. Ale keďže život sa v tele ženy začal, máme tu situáciu, keď to už nie je len a len jej vec, keďže spoločnosť je postavená aj na demografii, sociálnej a prorodinnej politike, pretože spoločnosť má rovnaké právo upraviť všeobecne, väčšinovo, zdôrazňujem podmienky na to, aby chránila život nenarodeného plodu a aby vyžadovala od svojich členov zabezpečenie reprodukcie a jej zodpovednosť.
V minulom režime na to slúžili aj ekonomické páky cez tzv. staromládeneckú daň. Dospeli sme však do štádia extrému, keď v Európe už až na pár výnimiek dosiahlo liberálne a feministické šialenstvo svoj vrchol a potraty eufemicky alebo slovníkom politickej korektnosti alebo nekorektnosti, čiže zabitie plodu v tele budúcej matky sa robí bez uvedenia dôvodu. Odmietam oba extrémy.
Prvý - aj liberálnu voľnosť bez zodpovednosti a hlasu spoločnosti, ignorujúc elementárny morálny postulát ochrany života od počatia, a aj druhý druhý - extrém stredovekého prudúrizmu, ktorý by v mene ochrany života ohrozil na druhej strane život ženy, prípadne by ju nútil do rodičovstva v situácii, kedy došlo k jej znásilneniu, incestu alebo podrobnému nedobrovoľnému aktu.
Dámy a páni, preto vyzývam nás všetkých, ktorí nesmieme v 7. volebnom období, nesieme zodpovednosť za chod Slovenska, aby sme viedli intenzívny dialóg, na konci ktorého by sme zohľadnili tie najlepšie riešenia a prístupy oboch hlavných prúdov, to znamená, aby sme vytiahli čiernym potratom a mafiánskemu biznisu cezzahraničnej, cezhraničnej potratovej turistiky na jednej strane a súčasne aby sme sa nečinne neprizerali na zabitie, zabíjanie nenarodených detí v čase, keď nám dramaticky klesla pôrodnosť, keď na jednej strane posúvame odchod do dôchodku až k odchodu na cintorín, a súčasne otvárame dvere migrácii tým, ktorí nemajú problém robiť a plodiť deti a migrovať za lepšími podmienkami do EÚ a využívať kresťanskú spolupatričnosť a sociálny systém zabezpečenia. Takže sme dospeli do štádia, že sa musí, že si musíme vybrať, ktorou cestou pôjdeme, a urobiť možno šalamúnske rozhodnutie. Paradoxne, ako viete, tento biblický príbeh sa týka záchrany dieťaťa, na ktorý si robili nárok dve ženy. A som presvedčený, že naše rozhodnutie o budúcnosti Slovenska bude v rovnakej filozofii záchrany života a budúcnosti nie jedného, ale väčšiny detí.
Človek má totiž nielen svoju individuálnu pamäť, ale aj pamäť kolektívnu, nielen svoju vlastnú identitu, ale aj identitu rodu, národa a civilizácie, v ktorej vyrástol, je nielen individuálna, ale aj spoločenská a sociálna bytosť, preto má nielen zohľadňovať svoje osobné práva, ale aj spoločné práva a povinnosti či záväzky, pretože v histórii sme ixkrát čelili situácii, keď život a osud jednotlivca nebol vôbec dôležitý a závisel na spoločnom rozhodnutí a o bytí a nebytí celej spoločnosti.
A aby som len nemoralizoval, prispejme už teraz niekoľkými návrhmi pre toto riešenie v prospech života, práva aj budúcnosti. Keďže na Slovensku klesá demografia, máme napätý medzigeneračný vzťah, ktorý sa negatívne premieta do dôchodkového zabezpečenia, a prepáčte, malá poznámka ekonomickým liberálom peniaze a kapitálové fondy všetko nevyriešia, tak navrhujem, aby sme ženám, ktoré chcú podstúpiť potrat, prepáčte, ale som z generácie, keď ešte sa nazývali veci, javy a pojmy pravými menami, a pri potratoch aj ostanem, aby
1. štát prijal koncepčnú celonárodnú stratégiu štátnej prorodinnej a profile (pozn. red.: správne "prolife") politiky,
2. aby štát v súvislosti s potratmi opäť zriadil komisie zložené z lekára, psychológa, sociálnej kurately, ekonomického poradenstva, duchovného a zástupcu prolife, aby so ženou absolvovali poradenstvo, poskytli opakované sedenia a psychickú aj inú podporu v napätom čase rozhodovania v prospech rozhodnutia pokračovať v tehotenstve. Nie je to až taká novinka, podobné komisie, ktoré zohľadňovali váhu argumentov pri žiadosti, sme poznali aj z minulého režimu. V prospech inkluzívneho a komplexného prístupu do rozhodovania ženy hovorí aj nezvratnosť aktu, ktorý preukázateľne zanecháva výraznú negatívnu psychickú aj emočnú ryhu v srdci, duši a mysli väčšiny žien, ktoré potrat absolvovali. No a tento proces by sa, samozrejme, Na tento proces by sa, samozrejme, vzťahovali všetky opatrenia na ochranu osobných údajov.
3. Ak by táto prolife komisia zastupujúca verejný záujem spoločnosti na zvýšení demografie na Slovensku neuspela, potom by žena mala byť ponúknutá, žene mala byť ponúknutá možnosť ekonomicko-sociálneho zhodnotenia s návrhom donosiť plod a porodiť, prepáčte za výraz, štátne dieťa, ktoré by spoločnosť ponúkla na adopciu párom, ktoré objektívne nemôžu mať deti, ale chcú rodinu a vedeli by dieťatku poskytnúť dostatok lásky aj starostlivosti. Žena, ktorá by plod donosila, by dostala od spoločnosti benefity, o ktorých sa môžeme ďalej baviť, napr. by sa pôrod klasifikoval a zohľadňoval pri odchode do dôchodku, ako by toto dieťa riadne vychovala, alebo by náklady počas tehotenstva znášal štát vrátane úľav na poskytnutie materskej dovolenky, to znamená ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania, ktoré podľa Zákonníka práce poskytuje zamestnávateľ zamestnankyni v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa vrátane nemocenského poistenia. Tento čas by poslúžil na rekonvalescenciu ženy a psychické vysporiadanie sa s odovzdaním dieťaťa na výchovu neplodným párom.
Malá poznámka. Mám za to, že stále hovoríme len o manželstve muža a ženy, teda nehovorím o pároch rovnakého pohlavia, vážené dámy, milí páni, takže dúfam, že aj predkladatelia by radi uvítali takúto diskusiu a všetky pomocné faktory vedúce k cieľu, ktorým je zvýšiť zodpovednosť za sexuálne a rodičovské správanie a tiež generálny cieľ, ktorým je zastaviť vymieranie slovenského národa, a tu žijúcich národností.
Rád si vypočujem vaše pripomienky, len poprosím, v duchu prvého článku Ústavy Slovenskej republiky, nie ich ideologických.
Ďakujem za váš čas, pozornosť aj záujem prispieť rozumne, slušne, eticky aj právne čisto k téme, ktorá sa netýka len objektu legislatívneho opatrenia, ale aj generálneho subjektu, nás všetkých, občanov Slovenskej republiky, členov slovenského národa, príslušníkov zatiaľ ešte žijúcej európskej civilizácie s hodnotovým hebrejsko-anticko-kresťanským pilierom, ktorý je jedinečný v rozmanitosti a je preto nenahraditeľný. Ale bez detí rodiacich sa v Európe a Európanom, to nebude, žiaľ, o niekoľko sto rokov už možné. Ak teda niekomu záleží na srdci globálne otepľovanie, úbytok druhov flóry a fauny na svete, verím, že mu rovnako bude ležať na srdci aj úbytok, dokonca asistovaný, členov našeho vlastného ľudského rodu.
Na záver dva výroky, citáty slávnych ľudí.
Prvý: „Za interrupciu sú už ľudia, ktorí sú na svete,“ povedal to Ronald Reagan.
A druhý: „Raz budú interrupcie považované za zločin,“ Gándhí.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2018 11:35 - 11:37 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2018 16:38 - 16:38 hod.

Peter Marček
Ja som chcel iba opraviť pána predsedu, lebo povedal Dušan Budák, ale to je Dušan Budzak. Pre presnosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2018 11:07 - 11:07 hod.

Peter Marček
Ja by som chcel poprosiť opraviť moje hlasovanie o vyslaní vojsk. Ja som proti vyslaniu. Dobre?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2018 10:27 - 10:29 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Ja by som tiež k pánovi Klusovi. To jeho vyjadrenie „nehanebne obsadený Krym“, to je proste niečo, s čím nemôžem súhlasiť, pretože na Kryme žije 90 % zhruba ruskej národnosti. Krym bol odjakživa ruský, Krym bol v ’63. roku pánom Chruščovom, pánom prezidentom Chruščovom darovaný Ukrajine. Chruščov bol Ukrajinec. Čiže toto sú všetko veci, ktoré hovoria, že Rusko si právom zobralo naspäť to, čo im patrí, a... (Reakcia z pléna.) No to myslím naprosto vážne. Nakoniec, prečo skáčete do reči opäť? Ja hovorím svoj názor, keď chcete, prihláste sa, reagujte potom, ale už nemôžete, beriete mi čas.
No ale ďalej. To, čo sa stalo na Kryme, to je jedna vec, ale druhá vec, to, čo sa deje na Ukrajine, je ďalšia vec. Ja som tam bol v novembri a rozprával som sa s bežnými ľuďmi na ulici, v obchode, bol som v jednom kníhkupectve, kde sa ma ľudia pýtali, že či my nevidíme v Európskej únii, čo sa u nich deje. To, čo sa stalo na námestiach v Kyjeve, to, čo strieľali polovojenské jednotky do davu, a to potom spôsobilo tie nepokoje a prevrat, tak toto by ste najradšej videli aj tu na Slovensku, tí ľudia, ktorí tuná sedia niektorí, ako je pán Klus, Dostál a ďalší.
A nechápem, že nikto si nevšíma to, že my vysielame vojakov na hranice s Ruskom, do Lotyšska, do pobaltských krajín. Predsa to je tiež ďalší príznak toho, že neváhame obetovať našich vojakov a poslať ich do prvej línie. Toto má byť ochrana hraníc európskej ulici pred ruským agresorom, keď ruský agresor sedí doma?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 21:58 - 22:00 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Tak ja asi poviem iba jednu vec, teda poviem ich viac, ale tú hlavnú, že všetci v tomto parlamente si môžte byť vedomí, že budem hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo mnohí z vás nerobia, pán Matovič.
A teraz ešte jednu poznámočku k pani Nicholsonovej. Ja sa chcem iba opýtať, či už ste doniesli to maturitné vysvedčenie do SaS-ky, ktoré od vás pýtajú už dva roky.
A pánovi Matovičovi, no, ešte aby som, ešte k tej pánovej Galkovej, na chorobu ja vôbec nenarážam, ja sám som mal operované polypy v hrubom čreve a viem, čo to je, a keď niekto je chorý v deň odvolávania a potom sa tvári a nikomu som to nehovoril a vy sa tu tvárite, zrazu máte koľko energie. No ale bodaj by ste boli zdravý, nech vám Pán Boh dá zdravie, ja vám to želám z celého srdca.
A, pán Matovič, no, vy ste proste úplne tá najväčšia záhada tohto parlamentu, človek, ktorý chodí v texaskách, ignoruje predpísané pravidlá v tomto parlamente, chodí v tričku, nakreslí si tam Fica, nosí rôzne pomôcky, ktoré sú tu zakázané, ktorý chodí s mamou, denne prejde 600 kilometrov, denne, so starou pani rok, 365 dní v roku, no to iba chrapúň môže takéto niečo dať do daňového priznania. Človek, ktorý rozdrobuje svoje tlačiarenské stroje a dovezie ich na súčiastky, okradne dépeháčku. Dva roky jeho mamička schováva na povale daňové priznania. Človek, ktorý dvakrát poruší zákon v parlamente, taký človek tu už dávno nemal sedieť! Ja som sa pýtal, preboha, prečo tu ten človek sedí?! Človek o štyroch ľudí so stranou, štyria ľudia rozhodujú o peniazoch, kam ich máte, čo ste si kúpili a koľko ste dostali ešte odboku, zboku od týchto rôznych mimovládiek? (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2018 21:40 - 21:48 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Pardon, ale chcel som, aby ten zbabelec bol tu. Ospravedlňujem sa, som troška, slušne povedané ľudovo, vytočený, lebo taký človek jak Matovič, ja keď som prišiel do tohto parlamentu, ja som bol v šoku, prekvapený prvý mesiac, druhý, tretí, hovorím, toto nie je normálne, ako môže taký človek, jak je Matovič, vystúpiť tak, ako vystúpil. Tam pani poslankyni, myslím, Vaľová alebo kto to bol, povedal, že vy ste tak škaredá a odporná, že váš obraz by som si zavesil tam a tam a neviem čo. (Reakcia z pléna.)
Prosím vás pekne, neskáčte mi do reči. Eštebákov, vôbec tuná by nemali ani sedieť, takí ľudia jak vy by tu nemali sedieť. (Potlesk.) Hanbite sa, že vôbec vy ste si tu sadli do tohto parlamentu! V siedmej strane! (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec. Nebuďte nervózny.

Marček, Peter, poslanec NR SR
Prosím vás pekne, ja mám svoj prejav, vy buďte, buďte ticho. (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Dva dni.

Marček, Peter, poslanec NR SR
A to ešte nehovorím o tom, k tomu Matovičovi ešte dodám iba jednu vec. Človek, ktorý nahráva svojich ľudí, partnerov, s ktorými rokuje, hovorí o 60 miliónoch... (Reakcia z pléna.) Vy buďte ticho, LGBT! Človek... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci z opozície!

Marček, Peter, poslanec NR SR
Dajte si ženské šaty a seďte tam.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
(Nasledujúci text hovorený súbežne s rečníkom.) Páni poslanci! Pani poslankyňa Cigániková, naučte sa normálne správať. Naučte sa. Nie ste v krčme. Lebo to isté robil pán poslanec... (Reakcie z pléna.)

Marček, Peter, poslanec NR SR
(Nasledujúci text hovorený súbežne s predsedajúcim.) Čo to je?! Čo mi skáčete do reči? Ja som vám skákal do reči? Buzík. (Reakcie z pléna.) To mi môžeš dať na môj zadok.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec... Zastavte, zastavte minutáž. (Reakcie z pléna.)
Páni poslanci, hlavne pani poslankyňa Cigániková, možnože sa cítite v krčme, ale toto krčma nie je, slovo nemáte!

Marček, Peter, poslanec NR SR
(Nasledujúci text hovorený súbežne s predsedajúcim.) Červené gaťky, prosím vás. Červené gaťky, dajte si ich dole. (Reakcie z pléna.) Prosím vás pekne, necháte ma hovoriť, dáma? (Reakcie z pléna.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
(Nasledujúci text hovorený súbežne s rečníkom.) Vaši poslanci takisto, vaši poslanci takisto osočovali napríklad aj poslancov, pána, aj poslancov, ktorí vystúpili z klubu. Vystúpili z klubu od Kollára. (Reakcie z pléna.)
Takže nech sa páči.

Marček, Peter, poslanec NR SR
Ďalší sa ozval - americký agent. Americký agent. (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci z opozície, preruším rokovanie.

Marček, Peter, poslanec NR SR
Môžem hovoriť konečne? (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Baránik, ešte raz a vykážem vás z rokovania.

Marček, Peter, poslanec NR SR
Ja neviem, prečo mi ide čas. Môžem hovoriť?

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Marček, Peter, poslanec NR SR
Takže začnem asi takto. Vyjadril som sa k týmto dvom pánom, aj k tomu tam, čo tam odpočúval svojich kolegov a novinárov. Tí sú ticho teraz a stále boli ticho pri ich vystúpení, raz má hrubé črevo, raz má to, ale zrazu je zdravý jak včielka, jak všetko, lieta, rozpráva.
Ale začnem môj prejav, prosím vás pekne, ktorý som chcel povedať, a vidím, že teraz, bol som rozhodnutý, že nezahlasujem za toto programové... (Reakcie z pléna.) Ja vám, ja vám prečítam, tu mám môj program a viete čo, ja aj nezahlasujem naschvál, aby som mohol zažalovať tých dvoch pánov, ktorí to povedali, pán Galko a pán Matovič, že my traja sme kúpení. To povedal aj pán Kollár, keď nás vylúčil a keď povedal, že ideme za 2 mil. do SIET-e. To povedal aj pán Sulík, že 5 mil. dostaneme za to, že prestúpime do SIET-e. Zaujímavé, že sa nič také nestalo.
Takže teraz k tomu môjmu prejavu. Začnem teda slušne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, úvodom vám chcem hneď povedať, že nebudem hlasovať za a nepodporím svojím hlasom vládu pána Pellegriniho. Zároveň však chcem vysvetliť aj dôvody, prečo som sa takto rozhodol. Potom si to môžete prečítať, mám to rozmnožené. (Smiech v sále.)
Z môjho pohľadu a pri súčasnej politickej situácii neexistuje zrozumiteľnejšie riešenie ako vláda súčasnej koalície. Pevne dúfam, že vláda pána Pellegriniho dôveru získa. Väčšinu ministrov osobne poznám a majú moju dôveru. S mnohými som dokonca priateľ, dôverujem im a vážim si ich. Celú vládu ako celok považujem za profesionálnu, skúsenú, odborne zdatnú a schopnú zabezpečiť riadne vedenie Slovenska. Neviem si predstaviť lepšiu.
Som však nezávislým poslancom, nemusím sa riadiť žiadnym straníckym príkazom. Takúto výhodu nemá 90 % z vás ani v koalícii, ani v opozícii. Nie ste nezávislí, ste závislí. Mňa neriadia žiadne palce hore, dole, cieľom môjho hlasovania je stabilita. Vznik inej vlády zloženej z opozičných strán jednak je nemožný, ale hlavne by to bola vláda nekoncepčná, neprofesionálna, amatérska a čo je najhoršie, vláda neslovenská. Bola by to tragédia pre Slovensko.
Verte mi, že poznám osobné a choré ciele jednotlivých lídrov a ich kolegov. Poznám pozadie ich financovania a ich ciele. Opozičná vláda by ľudí zotročila a Slovensku uškodila.
Kde je bývalý manžel opozičnej poslankyne pani Nicholsonovej? Kto ho dnes brífuje, aby sa po návrate späť umne pustil do rozvracania Slovenskej republiky? Koľko ľudí musíte ešte zabiť, aby sa nepokoje podarilo rozšíriť po celej Európe?
Opoziční poslanci, ale hlavne časť obyvateľov však dosť nahlas vyslovila podozrenie, že je súčasná koalícia schopná vládnuť. Ja si myslím, že áno. Dokonca v to dúfam, lebo pri tom, ako poznám podstaty súčasnej opozície, sa reálne bojím o budúcnosť Slovenska.
O tom, že je to tak, je ale potrebné presvedčiť nie mňa, je treba presvedčiť občanov. Koalícia musí jasne a jednoznačne dokázať celému národu, že je jednotná a silná a schopná krajinu viesť až do konca volebného obdobia. Že sa nespolieha na hlasy poslancov nezaradených. Iba vtedy sa tieto spory konečne skončia.
Ak by som hlasoval za a na mojom hlase by stála stabilita koalície, bola by to zlá správa pre všetkých. Pre občanov, pre koalíciu, v konečnom dôsledku aj pre mňa osobne. Stal by som sa proti princípom demokracie jazýčkom na váhe pravdy. Koalícia ale na to, aby vládla, nesmie byť závislá na mojom hlase. Dúfam, že ani nebude a všetkých nás koalícia presvedčí, že vládny program, ktorý občanom predstavila pred dvoma rokmi, dokončí, udrží skupinu V4 a priateľské vzťahy s Rakúskom aj Ukrajinou, že sa postaví proti sankciám voči Rusku, ktoré škodia celej Európe a prospievajú len Amerike. Ak sa to koalícii nepodarí, jej vláda padne.
Laborovanie a politické špekulácie nepomôžu. Môj hlas proti je vašou najväčšou podporou. Dúfam, že presne pochopíte, čo je hodnotou tejto politickej obštrukcie. Vy povedať pravdu ako vládnuca koalícia nemôžete a opozícia ju povedať nemôže tiež, lebo je zapredaná. Ja však mám nezávislý hlas. Dúfam, že ho budú počuť v každom štáte Európskej únie, kde sa kumuluje napätie organizované najmä z radov tretieho sektora financovaného zo zdrojov odporcov Európskej únie.
Páni poslanci z vládnej koalície, prajem vám a celej krajine, celému Slovensku, aby ste dokázali, že moc, ktorá vám bude zverená, je v rukách silných a vlasteneckých, ktoré ochránia Slovensko pred blížiacimi sa útokmi zo strany Spojených štátov amerických na integritu Európskej únie. Pán Boh nám v tom pomáhaj!
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2018 17:56 - 17:58 hod.

Peter Marček
Odpoviem veľmi krátko na toto. Možno v Rusku a v Číne sa zatvárajú novinári, ale v Amerike ich aj vraždia, takže to je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis