Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2018 o 12:55 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:55 - 12:55 hod.

Peter Pčolinský
Ďakujem pekne. V mene poslaneckého klubu Sme rodina a v mene rodiny Pčolinských vám chcem zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov. Samozrejme zaželať celému Slovensku a buďme na seba dobrý. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 11:11 - 11:13 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zsolty, aj predtým sme tu mali vo vystúpení také námietky, že zväz, Rado Baláž, ako sa volá ten zväz, som zabudol, tak tvrdí, že nie ceny potravín nestúpnu. No ja vám garantujem, že stúpnu. Tak skúsme tak, Rado, skúsme tak dozadu si spomenúť, keď sa zaviedol odvod pre banky a poisťovne. No neplatíte vážení viac za poistenie, nie? Lebo väčšina tvrdí, že áno, Väčšina tvrdí, že áno, aj teraz kývu mnohí hlavami, že áno. Tak mi nehovorte, že keď zavedieme ďalší odvod, ďalšiu daň, tak tá cena čohokoľvek nestúpne. Jasné, že stúpne, lebo vždy, ako raz mi povedal generálny riaditeľ jednej veľkej firmy, že tak keď to schvália, tak jasné, že si to premietneme do cien. Však prečo by sme, prečo by sme mali ísť na úkor nášho zisku. Samozrejme, že to premietnu do cien. Ja hovorím a my hovoríme, my nemáme problém s tým, že dajme odvod veľkým reťazcom. My nemáme problém s tým, že zdaňme tých, ktorí dávajú neprimerané marže. My s tým vôbec nemáme problém. Len my celý čas chceme od vás garanciu, že sa to nepremietne do cien potravín. A tú garanciu nám neviete dať. A vy veľmi dobre viete, že ju neviete dať. My nemáme problém s tým, že áno, tie veľké reťazce sú problém, súhlasíme. Áno, urobme tam nejakú daň, nejakým spôsobom, ale tak, aby nestúpli ceny potravín. A vy nám tú garanciu dať neviete. To je jediná vec, ktorú môžem povedať za naše hnutie, ktorú my sme od vás chceli. Garantujte nám, že nestúpnu ceny. Vy to neviete garantovať. A skúsenosti z iných odvodov tejto vlády hovoria presný opak, že zákonite stúpne cena daného produktu alebo služby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 10:34 - 10:35 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán navrhovateľ sa teší, že som sa prihlásil, a má pravdu.
Janka, ty si vo svojom vystúpení spomenula takú vec, ktorú, si myslím, že včera mnohí prehliadli, a to je práve vyjadrenie hovorcu ministerstva hospodárstva, ktorý povedal, že pán minister Peter Žiga je zásadne proti takýmto odvodom, je proti takýmto opatreniam, ktoré deformujú trh. A preto moja taká otázka znie, či pán navrhovateľ videl včera správy a to vyjadrenie a by ma veľmi zaujímalo, že tak či, chlapci, ste sa teda dohodli, alebo ste sa nedohodli už?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 18:44 - 18:45 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Martinák, som veľmi rád, že vy ako spiaca bunka klubu SMER ste dnes prvýkrát vystúpili v rozprave od kedy ste v parlamente. Som naozaj rád, že ste sa našli v tejto téme. Ale bolo by dobre, aby ste rovno povedali tým majiteľom psov a domácich zvierat, že je vám to jedno, že ich strieľajú na ulici. Normálne to povedzte, povedzte to bez nejakej hanby. A keď si myslíte, že to treba riešiť inak, tak kľudne príďte vy s návrhom zákona o zákaze strieľať domácich miláčikov pred očami detí. Lebo podľa toho čo ste hovorili, tak asi tak nejak by sa to malo volať. Len som veľmi zvedavý aké paragrafové znenie vymyslíte a myslím si, že radšej ste nemali vystúpiť, lebo teraz, keď to pozerajú tí všetci psíčkari, tie státisíce ľudí, tak jediné čo ste dokázali, je obraz strany SMER, ktorá obhajuje zabíjanie domácich zvierat.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 16:50 - 16:50 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len chcem k tomu uviesť aj takú osobnú skúsenosť. My sme tiež mali takého domáceho miláčika, takého celkom pekného dalmatínskeho psa, ktorý nám raz vybehol na ulicu a dokázal na nej prežiť asi 30 sekúnd, pretože okolo išiel poľovník a ten ho rovno zastrelil pred naším domom len preto, že bol na ulici.
Čiže ja chcem len povedať, že súhlasím s tým, čo si, Boris, hovoril, že... (Reakcia z pléna, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nekričte! Čo sú to za spôsoby?

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Zjednejte řád. (Reakcia z pléna.)
Pán predseda Národnej rady, skúste si urobiť poriadok v poslaneckom klube, lebo je to nemiestne. Poprosím vrátiť mi čas.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Skúste vrátiť pánovi poslancovi minútu a pol. Som zvedavý, či sa to podarí.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Dostal som len minútu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Máte dve minúty.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Ďakujem. Vidíte, pán Hrnko, stálo to za to, tak budem rozprávať štyri minúty namiesto dvoch.
Chcem len povedať, že tento návrh zákona je dôležitý. Treba si uvedomiť, koľko chovateľov psov a rôznych domácich zvierat na Slovensku existuje. Tu sa bavíme o státisícoch ľudí, o státisícoch ľudí, ktorí na Slovensku túto problematiku veľmi citlivo vnímajú. Tak myslím, že v ústave máme napísané, že povinnosťou štátu je chrániť majetok a zdravie občanov. A nepochybne medzi majetok občanov patria aj tieto domáce zvieratá. Čiže je našou povinnosťou chrániť tieto domáce zvieratá. A nemôžeme dovoliť, aby svojvoľne si nejaká skupina ľudí robila, čo chcela. Čiže ja vás chcem poprosiť, zvážte podporu tohto zákona. Ak, pán Hrnko, máte k tomu výhrady alebo ktokoľvek iný, veď poďme sa baviť o tom, ako tento zákon vylepšiť. Skúsme normálne komunikovať v rámci pléna Národnej rady, skúsme si povedať nejaké argumenty a naozaj skúsme túto problematiku vyriešiť. Ak si myslíte, že je to problém. Ak si myslíte, že to problém nie je, kľudne, len to povedzte verejne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:35 - 16:37 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Veľmi stručne. Vieme, aký je obrovský počet exekúcií na Slovensku, vieme, že najväčšie podvody sa dejú práve pri dražbách, práve pri tzv. dobrovoľných dražbách, kedy sú ľudia častokrát klamaní rôznymi zmluvami a rôznymi dodatkami v zmluvách.
Naším cieľom je ochrániť týchto ľudí, ktorí sa častokrát domáhajú svojich vlastníckych práv na súde a, bohužiaľ, vo väčšine prípadov neúspešne.
My tam vlastne navrhujeme také ustanovenie, v ktorom sa hovorí, že v prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, tak môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa na súde určenia vlastníckeho práva tým ale nie je dotknuté.
Veľmi veľa ľudí nám za tie posledné tri roky písalo, akým spôsobom boli oklamaní pri týchto dražbách a nemali sa ako brániť, pretože zrazu zistili, že ich dom, byt sa ide dražiť, a naozaj už nemali tie možnosti, ako namietať tú dražbu, ktorú považovali za protiprávnu alebo poškodzujúcu ich vlastnícke práva. Práve preto im chceme dať možnosť, aby v prípade takýchto pochybností, keď majú pochybnosť o tom, že ich práva sú porušené, mohli sa domáhať na súde ešte počas dražby vysporiadania svojich práv.
Samozrejme, musíme povedať, že v žiadnom prípade to sa nedotýka vlastníckych práv, ak ich určí súd, čiže ide, ešte raz, len o to, aby sme pomohli ľuďom získať svoj majetok v prípade, ak boli podvedení alebo oklamaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:32 - 16:33 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, veľmi stručne. Dovoľujeme si predložiť návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o dobrovoľných dražbách.
V podstate cieľom tohto predloženého návrhu zákona je ochrániť právo dlžníka, občana Slovenskej republiky pred záložným veriteľom, ktorý si chce uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia zo zálohu, premlčanú pohľadávku a tým zabrániť podvodným konaniam pri realizovaní dobrovoľných dražieb.
Prijatím tohto návrhu zákona nevzniknú žiadne zvýšené nároky na výdavky zo štátneho rozpočtu, návrh nebude mať vplyv na ekonomický ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 14:42 - 14:43 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ja naozaj len veľmi stručne, keďže ide o návrh zákona, ktorý sa týka zhruba 140-tisíc držiteľov zbraní. Ja by som vás chcel, pán minister, požiadať, budeme mať k tomu asi rozsiahly pozmeňovák, ale rád by som s vami toto prekonzultoval. Nie hneď, ale v druhom. Dobre, čiže chceme k tomu dávať nejaký pozmeňujúci návrh po dohode s predkladateľom, čiže radi by sme takto verejne vyzvali na nejakú diskusiu, si nájdeme čas a chceli by sme tam prebrať viac vecí, lebo hovorím, je to zákon, ktorý sa týka 140-tisíc držiteľov zbraní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:12 - 11:14 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Tomáš, veľmi pekne ste hovorili o tom populizme a demagógii. Ja by som vám rád okrem iného pripomenul jeden výrok a vy veľmi dobre viete, že sme majstri v populizme, teda keď chceme. Dopoval vás stranícky šéf. Čiže o tom, kto je tu väčší populista, hádam netreba veľmi hovoriť. Ale keď je to tak veľmi dobre pripravený zákon, prečo ho na poslednú chvíľu meníte? Na poslednú chvíľu ho upravujete a v panike beháte hore, dole, snažíte sa to teraz rýchlo, rýchlo vylepšiť, pretože ste sa stretli s kritikou a kritikou oprávnenou, lebo podľa môjho názoru vy síce tvrdíte, že povinnosťou škôl je zabezpečiť stravu 100 % detí. Veď to je v poriadku, s tým ja súhlasím. Ale, pán Tomáš, máte vy predstavu v akom technickom stave sú tie školské jedálne? Máte vy predstavu o tom, v akom finančnom stave sú tie školy? Lebo podľa mňa veľmi nemáte. Opakujem my sme za poskytnutie obedom pre deti. Súhlasíme s tým, že štát by ich mal platiť. Ušetríme tým rodičom peniaze. Áno, možno zlepšíme stravovacie návyky našich detí, ale opakujem, vy ste nedomysleli x ďalších vecí, ktoré s tým súvisia a ktoré spôsobia problémy. Ja dúfam, že ten návrh, ktorý vy teraz predkladáte, ja dúfam, že ten návrh sa v praxi ukáže ako dobrý. Lebo aj vaším aj naším záujmom je samozrejme, aby naše deti mali normálnu stravu. Ale neodmietajte kritiku veď vy by ste mali prijať kritiku, mali by ste prijať konštruktívnu kritiku a snažiť sa vysvetliť kolegom v opozícii, že toto a toto chceme urobiť takto. Lebo zatiaľ len tápete z miesta na miesto a snažíte sa to zlepiť, ako sa len dá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 10:59 - 11:01 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel kolegyňu doplniť a zároveň odpovedať navrhovateľovi, ktorý sa ťa pýtal, že kritizujeme, ale v prvom čítaní sme to podporili. Áno, my v princípe súhlasíme s touto myšlienkou, ale je to nedomyslený návrh, ktorý má viacero rizikových aspektov a ktorý navrhovateľ podľa nášho názoru veľmi nedomyslel a zodpovednosť teraz hádže na zriaďovateľov. Nemôžte vymyslieť niečo od stola a potom čakať, že sa s tým popasuje niekto iný. Lebo presne toto vlastne sa teraz deje. Je to dobrá myšlienka, v princípe, opakujem, my s ňou súhlasíme, ale je to nedomyslené. Nedomyslené v zmysle, ako už kolegyňa spomínala, je tam problém jednak so samotnými jedálňami, v akom stave sú. Je tam problém so zamestnancami, vieme veľmi dobre, že slovenské školy majú obrovský problém so zamestnancami, respektíve nájsť kuchárky, kuchárov, je to celoslovenský problém. Toto opatrenie je síce fajn, ale vy niečo vymyslíte, ale neriešite tie ďalšie veci. A ak ich riešite tak ich riešite len čiastočne a keď sa v praxi ukáže, že toto opatrenie bude problém zrealizovať na 100 %, no tak kývnete rukou a poviete, ale to zriaďovatelia. Čiže bolo by fajn, keď niečo vymýšľame, čo ovplyvní komplet všetky školské jedálne a školské zariadenia, stravovacie zariadenia na školách, tak aby to malo hlavu a pätu, aby bolo tam všetko domyslené, lebo my poukazujeme, pán navrhovateľ, len na to, že nápad je to fajn, ale nie je domyslený tak, aby v praxi fungoval 100-percentne. Ďakujem.
Skryt prepis