Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 12:47 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:47 - 12:49 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Chlapi, takto nie! V roku 2006 predseda vlády Robert Fico hovoril, že diaľnica do Košíc bude v roku 2010, je 2017 hovorí, že do 2026. Tak za 20 rokov, Bratislavu – Košice neviete postaviť, tak chcete od nás niekoľko miliárd euro, aby sme vám dali na výstavbu diaľnic, ale za 20 rokov jednu diaľnicu neviete dotiahnuť. Ja hovorím, tak to nie. Tak buď tam bude úplne iný systém kontroly, úplne iný systém narábania s týmito peniazmi. Nemôže to fungovať spôsobom, že dajte peniaze a my to nejako urobíme, jednoducho tak toto nie.
Druhá vec, čo mi vadí, tá forma, kde z ničoho nič pán kolega Blanár navrhne zaradiť tento bod. No, bavíte sa s nami niekde na chodbe, že bolo by fajn, keby niečo a zrazu nás postavíte, že tak tu je uznesenie, dajte hlasy. Hovorím, tak toto nie!
A tretia vec, keď už sme pri tých županoch, tak dobre, idú župné voľby, kampaň, však v poriadku, ale napr. čo mňa ako teraz úprimne prekvapilo, pán Chudík, ktorý je spolupredkladateľ, predseda Prešovského samosprávneho kraja. No, ja som čakal, že okrem toho obchvatu Prešova a už dávno známej rýchlostnej cesty na Poľsko, že tam uvidím napr. Ubľa, Snina, Humenné, Vranov, Prešov, čo je strašne preťažená cesta, bez toho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 9:44 - 9:45 hod.

Peter Pčolinský
 

Vystúpenie 20. 6. 2017 17:38 - 17:39 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som vás informoval o výsledku tajného hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu, ktoré sa konalo 20. júna 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 117 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 117 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 117 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 114 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Eugena Cimmermanna "za" hlasovalo 79 poslancov, "proti" 24, "zdržalo sa" 11,
- za Tibora Sásfaia 45 "za", 43 "proti", 26 "sa zdržalo" a
- za Dávida Štefanku "za" hlasovalo 64, "proti" 42, "zdržalo sa" 8.
Na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu boli zvolení Eugen Cimerman a Dávid Štefanka.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 9:34 - 9:36 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, neviem, či viete, ale napríklad na východnom Slovensku je akýmsi už národným športom a obvyklou obživou, že ľudia, ktorí nemajú prácu, tak sa živia tým, že robia depeháčky. Robia depeháčky, že 3-tisíc, 5-tisíc euro mesačne, 10-tisíc euro mesačne, a takto si spokojne fungujú. A takýchto, takýchto ľudí sú stovky až tisícky.
Ale najväčší problém pri tej výbere DPH ja vnímam to, že slušní podnikatelia, ktorí slušne fungujú a majú napríklad nadmerný odpočet DPH, tak nabehne im daňová kontrola, začne daňovú kontrolu, rok sa nedeje nič a za ten rok zadržiavajú tomu podnikateľovi peniaze. Takýchto prípadov je strašne veľa. A teraz po tom roku vyplatia mu tú depeháčku a začnú novú daňovú kontrolu, aby si ich opäť nemohol uplatniť. Takýmto spôsobom štát robí pozitívnu bilanciu na štátnom účte.
Ale ja sa pýtam, prečo nerobí štát daňové kontroly podvodníkom s DPH, podvodníkom s DPH, ktorí, ktorí sú aj verejne známi. Veď dnes na východnom Slovensku sú známe mená, známe firmy, ktoré sa živia vo veľkom tým, že robia tieto depeháčky.
Čiže naozaj ja by som privítal, keby ste sa venovali otázkam, ktoré vám položil kolega Krajniak, pretože tie otázky sú tak závažné a vedia naozaj vyriešiť aj problém s dlhovými brzdami, problém s financovaním školstva, zdravotníctva alebo diaľnic. A ja si myslím, že 1,5 mld. stojí za to, aby ste sa tomu venovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 6. 2017 12:40 - 12:41 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, Boris, ty si tu rozprával o prázdnej sále. Od začiatku volebného obdobia to vidíme každý piatok a je to len kvôli tomu, že koalícia pravidelne zruší piatkové hlasovanie. Pre mňa z jasných dôvodov v štvrtok večer po hlasovaní po piatej sa väčšina zbalí a ide, aby tu v piatok vôbec nemusela byť. Mne osobne to vadí, príde mi to maximálne, príde mi to ako neúcta voči voličom a viete všetci veľmi dobre, že to vyzerá fakt dosť blbo. Viete veľmi dobre, že novinári prídu na konci, nafotia, ako tu nikto nie je. Ja si myslím, že s týmto by sa niečo malo do budúcna urobiť. Ja chápem všetko, program a tak ďalej, ale predsa len, keď už tá Národná rada podľa zákona rokuje nepretržite, no tak hádam tie piatky by nebolo také strašné, aby aj to hlasovanie bolo a tým pádom by sme tu aj tých poslancov udržali.
Nehovoriac o tom, že ak sa nemýlim, tak podľa stále platného rokovacieho poriadku sa má hlasovať po každom prerokovaní zákona a hlasovania o jedenástej, o piatej sú len vecou dohody. Možno sa mýlim, možno sa mýlim. Ale nebolo by od veci, ak by tie hlasovania boli aj častejšie a tým pádom by sme, by sme tu tých poslancov aj mali. Lebo potom to naozaj vyzerá veľmi zle, že sedí tu dokopy 20 ľudí a všetci ostatní na to kašlú alebo majú iný program, resp. si urobia iný program. Čiže ja len toľko k tým prázdnym sálam počas piatkových rokovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 6. 2017 12:17 - 12:18 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť k veci. Ďakujem Milanovi za tento, za tento, za to jeho vystúpenie, pretože naozaj my sme dostali veľmi veľa podnetov týkajúcich sa práve dražieb a po exekúciách sú dražby naozaj vypuklý problém tejto spoločnosti. Pretože tak ako už kolega Krajniak spomínal, mnohí ľudia sú podvádzaní práve tou takou mafiou a tá mafia vlastne funguje spôsobom, že veriteľ a dražobník sa vopred dohodnú, za akú cenu predajú tú nehnuteľnosť, a častokrát tu máme 100-tisícové nehnuteľnosti, nehnuteľnosť za 100-tisíc euro pri pohľadávke 10-tisíc euro, sú takéto nehnuteľnosti predávané za zlomkovú cenu, za 20-30-tisíc. Čiže v tomto prípade ľudia prichádzajú o strašne veľa peňazí a v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku končia na ulici.
Čiže pokiaľ tomuto nezamedzíme, tak naďalej dovolíme stav, že kvôli takýmto podvodníkom vytvárame z mnohej veľkej skupiny ľudí bezdomovcov, ktorí prichádzali o to posledné, a to je strecha nad hlavou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16. 6. 2017 11:55 - 11:56 hod.

Peter Pčolinský
Čiže na záver len chcem poprosiť o podporu tohto návrhu zákona, ktorý v konečnom dôsledku ušetrí ľuďom veľmi veľa peňazí a len a len im pomôže a nemá žiaden dopad na štátny rozpočet.
Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 6. 2017 11:50 - 11:55 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Na Orave dobre.
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Dovoľte, aby som zhrnul náš návrh zákona o Exekučnom poriadku, ktorým sa snažíme reflektovať na podnety od občanov. Dovoľte, aby som v krátkosti vysvetlil, o čo ide.
Súčasná právna úprava Exekučného poriadku v § 60 hovorí, že pri splácaní dlhu, pri splácaní pohľadávky, tak splátky idú prioritne podľa tohto paragrafu písmena a), prioritne na splácanie odmeny exekútora a príslušnej dane z pridanej hodnoty. Následne až písmeno b) hovorí, že splátky idú na splácanie istiny, teda dlhu samotného.
Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená asi to, že človek, ktorý dnes má exekúciu a spláca ten svoj dlh, tak tie splátky v prvom rade idú exekútorovi, to znamená, poviem to tak možno inak, najprv sa napapá exekútor a až potom, keď je exekútor uspokojený, tak prioritne idú splátky na splácanie istiny, teda dlhu.
Lenže najväčší problém je v tom, že celý dlh, celá pohľadávka sa úročí až do momentu, kým nie je splatená istina. Teda dnes na Slovensku máme 3,7 mil. exekučných konaní a z toho niekde okolo 50-tisíc ľudí, ktorí dnes sa odmietajú zamestnať práve kvôli tomu, že majú tieto exekúcie. Totižto im sa neoplatí zamestnať, keďže exekútor im zobere drvivú väčšinu tej mzdy, to znamená, pracujú načierno, vyhýbajú sa splácaniu svojich úverov a tým pádom tu máme niekde okolo 50-tisíc ľudí, ktorí by za normálnych okolností sa zapojili do pracovného procesu, štát by mal z toho prospech, dane, odvody atď.
Častokrát je problémom, na základe tých podnetov od ľudí je práve to, že ľudia nevedia doplatiť ani po dlhých rokoch tento dlh. A je to kvôli tomu, že ten dlh sa úročí, úročí, úročí, kým nie je splatená tá istina. A to, čo navrhujeme, je úplne jednoduchá vec, navrhujeme v tom § 60 vymeniť písmeno a) za písmeno b). To znamená, že v prvom rade splátky pôjdu na splácanie istiny, aby čím skôr bola vyplatená a dlh sa prestal úročiť, a až potom pôjdu splátky na splácanie trov exekútora, odmeny exekútora, DPH atď. a všetkých tých poplatkov, ktoré sú s tým spojené.
Čiže je to pomerne jednoduchá vec, ktorá v konečnom dôsledku umožní veľkému počtu ľudí, dovolím si tvrdiť, že státisícom ľuďom, keďže dnes vieme, že na Slovensku je viac ako jeden milión ľudí v exekúcii, čo je šialené číslo, viac ako jednoducho niekoľko stotisíc ľudí bude môcť skôr splatiť svoje dlhy, resp. im ušetríme dosť veľa peňazí práve kvôli tomu, že tieto dlhy sa prestanú úročiť, pretože bude skôr splatená istina.
Na záver by som vás len poprosil o podporu tohto nášho návrhu zákona, ktorý podľa ministerstva financií nemá žiaden dopad na rozpočet Slovenskej republiky a ktorý v konečnom dôsledku má len pozitívne dopady... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím ťa, pán poslanec, ja som si neuvedomil, ešte ťa musím chvíľu prerušiť a poprosím o zastavenie času, spravodajkyňa, dal som ju nájsť. (Prerušenie vystúpenia rečníka pre neprítomnosť spravodajkyne na mieste určenom pre spravodajcu.)
(Reakcia z pléna.) Ďakujem, pán poslanec, za ochotu. (Poslanec Baránik zaujal miesto pre spravodajcu.) Ďakujem.
Nech sa páči, poprosím o spustenie času.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 19:55 - 20:03 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som privítať deti na balkóne, neviem odkiaľ, ale ahojte. (Rečník zatlieskal.) No hoci v takejto komornej atmosfére, ale snáď do ôsmej tých päť minút to so mnou vydržíte.
Čo vlastne my navrhujeme. Navrhujeme pomerne jednoduchú vec, ale pri dosť závažnom probléme, pri vymáhaní exekúcií. V súčasnosti to totižto funguje takto, že pokiaľ máte dlh, máte exekúciu, tak exekútor podľa § 60 Exekučného poriadku vymáha vlastne tie peniaze, ktoré, ktoré vymáha, tak vlastne tie splátky sa rozdeľujú nasledovným spôsobom. Podľa písm. a ) tohto § 60 ide úhrada dlhu v prvom rade na trovy exekútora a DPH-čku exekútora. Podľa písm. c..., podľa písm. b) ide úhrada pohľadávky na samotnú istinu. Čo to ale znamená v praxi?
V praxi to funguje asi tak, že ak máte dlh u exekútora, tak vlastne posielate tam splátky a splácate a splácate a splácate a neviete sa toho doplatiť. A neviete sa toho doplatiť najmä z toho dôvodu, že ten celý dlh sa vám úročí až do momentu, kým nie je splatená istina. Čiže teraz si predstavte, že máte, ja neviem, tisíceurovú istinu, exekútor vymáha 3-4-tisíc euro, čo je bežné, a vy tam splácate po nejakých 50 euro. Lenže ten dlh celkový sa vám úročí až do momentu, kým nie je splatená istina. Lenže tú istinu tak skoro nesplatíte, pretože podľa terajšieho platného zákona § 6..., § 60 písm. a) v prvom rade idú úhrady dlhu, tie splátky idú na trovy. To znamená, najprv sa uspokojí exekútor, a až keď je jeho odmena, DPH-čka, až keď sú jeho poplatky uspokojené, až potom začnete, začnete splácať samotnú istinu. Čiže stáva sa presne to, že človek spláca, spláca, spláca, spláca, spláca dlhé roky a nevie sa toho doplatiť.
Ja som sa nie tak dávno bavil s jedným exekútorom a ten mi povedal, že pre neho je pomerne výhodné, ak ten človek mu spláca po tých 20-30 euro nejaký dlh. Hovorí, že on nepotrebuje, aby mu to rýchlo splatil naraz. Pretože ten dlh sa úročí dovtedy, kým nie je splatená istina, to znamená, že pri takých 20-eurových splátkach mu to kľudne bude splácať aj 20 rokov. A teraz si zoberte, keď taký exekútorský úrad má niekde okolo, taký, taký bežný priemerný niekde okolo, ja neviem, 5- až 10-tisíc exekúcií, ktoré vymáha, tak jednoducho tých 20 euro mesačne keď mu príde, ja neviem, tisíckrát, no tak to je radosť podnikať, to má istý biznis na mnoho rokov.
Čiže my navrhujeme presný opak. Navrhujeme to, aby sa písm. b) v § 60 vymenilo za písm. a), v § 60, čo znamená, že v prvom rade pôjdu splátky tejto pohľadávky na úhradu istiny a až potom, keď bude istina uhradená, tak pôjdu na trovy a na odmenu a DPH. Čiže naším cieľom je, aby dlžník čím skôr splatil istinu, prestane sa mu tá pohľadávka úročiť, lebo bude skôr splatená istina, a až potom dostane, slušne povedané, najesť exekútor. Čiže to úplne jednoduchý návrh zákona, vymeníme jedno písmenko za druhé písmenko.
Ten problém exekúcií je v súčasnosti tak veľký, že už, dokonca ja som veľmi rád, že táto vláda konečne uznala a si všimla, že na Slovensku máme 3,7 mil. živých exekučných konaní. Dokonca rok a pol vlastne my tu rozprávame a predkladáme dookola náš návrh exekučnej amnestie a rok a pol sa snažíme upozorniť na tento obrovský problém, ktorý tuná je, a konečne po roku a pol sa vláda zobudila a zistila, že tu máme 3,7 mil. exekučných konaní, urobili tlačovku a povedali tam, že idú to riešiť. Som naozaj veľmi rád, že takáto situácia konečne nastala a som veľmi rád, že sa niečo možno udeje, lebo zatiaľ od tej tlačovky prešlo, ja neviem, tri týždne alebo mesiac, zatiaľ žiadnu podobu návrhu zákona, ktorý by toto vyriešil, sme nevideli, podľa mojich informácii pani ministerka na tomto pracuje, len v akej podobe, v akej forme chce vláda tento problém vyriešiť, to sme sa zatiaľ nedozvedeli. Vieme len to, že sa na tom robí. Ale ja sa obávam, aby to nebolo ako s tými diaľnicami, ktoré sa budú, budú, budú v roku 2010, potom ’17, potom ’20, teraz ’25, čiže aby to nedopadlo ako, aby to nedopadlo takto aj s týmito exekúciami.
Čiže ten momentálny stav je naozaj alarmujúci a mnohé rodiny sú na pokraji zúfalstva, nám denne chodia desiatky mailov, desiatky listov a správ, kde nám ľudia popisujú svoje exekúcie, popisujú nám svoje problémy a rôzne životné situácie, ktoré im v podstate znemožňujú normálne fungovať. Dokonca aj vláda priznala, že dnes tu máme 40- až 50-tisíc ľudí, ktorí by sa vedeli zapojiť do pracovného procesu v prípade, ak by tú exekúciu nemali. Lebo teraz si zoberte presne tú situáciu, že človek má exekúciu, nemôže sa zamestnať, pretože exekútor mu okamžite dá zrážky zo mzdy, okamžite mu tam nasadí, mu zablokuje účet, zablokuje mu veškerý majetok hnuteľný, nehnuteľný, čiže v takejto situácii je naozaj veľmi zložité fungovať. A práve preto ľudia sa uchyľujú k rôznym iným formám, ako prežiť, a to je napríklad aj čierna práca, to je napríklad aj vedomé sa vyhýbanie povinností splácať svoje dlhy, čiže hľadajú rôzne cestičky, prepisujú majetky na rodinných príbuzných, fungujú na cudzích účtoch. Čiže snažia sa robiť čokoľvek, len aby tú exekúciu nemuseli platiť, pretože to pre nich nemá zmysel. A teraz si predstavte, že ste zamestnanec niekde na východnom Slovensku, zarábate niekde okolo, ja neviem, 500 euro mesačne a teraz príde exekútor a nechá vám to životné minimum, ktoré je dnes nejakých 197-198 euro, a jednoducho ten exekútor vám zobere dve tretiny vašej mzdy, čiže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia podpredsedníčka NR SR
184.
Pán poslanec, prepáčte, prosím vás, ja si uvedomujem vážnosť a dôležitosť tej témy aj sa dobre počúvate, aj všetko, len sa vás chcem opýtať, na koľko to ešte máte, aby sme vedeli.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
185.
Tak môžme zajtra pokračovať ráno.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 19:51 - 19:53 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážené stoličky, dovoľte, aby som vám predstavil náš návrh zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktorý vlastne má pomôcť ľuďom pri splácaní exekúcií.
Súčasná právna úprava totiž vytvára stav, keď pri vymáhaní nárokov sa prioritne uhrádzajú trovy exekútora vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty a následne sa vymáha istina vymáhanej pohľadávky, ako aj príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom a trovy oprávneného. Cieľom tohto návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, je zabezpečiť, aby boli oprávnenému v prvom rade uhradená istina z vymáhanej pohľadávky, až následne by sa uhradili trovy exekútora vrátane prislúchajúcej DPH.
Ďalej sa navrhuje, aby odmenu a náhradu výdavkov exekútora, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami, hradil oprávnený z istiny vymoženej pohľadávky. Odstráni sa totiž tým stav, na ktorý občania Slovenska dlhodobo poukazujú ako na nevyvážený, neprimeraný a nespravodlivý.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis