Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2018 o 19:46 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:46 - 19:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Nechcem ísť do ďalších polemík v tejto neskorej nočnej hodine alebo večernej. Pán kolega Burian my dvaja si to máme dostatok možnosti vy diskutovať a vy diskutujeme si to aj mimo aj na klube a ja verím, že konferencia, ktorá je pripravená vo Vysokých Tatrách môže dať v dostatočné impulzy na to, aby sme hľadali aj zmyslu plné riešenia, ktoré nebudú mať zásadné nároky na štátny rozpočet a pomôžu športu a preto vítam aj konštruktívne vystúpenie pána kolegu Mihála a sme pripravení ako predkladatelia o všetkých racionálnych návrhoch diskutovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:35 - 19:41 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ak dovolíte, ako vystúpil by som v rozprave, vzdávam sa potom záverečného slova. V zásade si myslím, že je potrebné aby sme túto tému nejakým spôsobom dokončili, alebo trošku hlbšie rozobrali. tie údaje ktoré ste pomenoval pán poslanec Mihál, sú absolútne korektné nikto ich žiadnym spôsobom nerozporuje a ja v zásade oceňujem aj konštruktívny tón vášho vystúpenia, lebo vy ste ďaleko viacej pri tvorbe zákona o športe, ja som v úlohe spravodajcu od toku roku 2015, čiže som sa stretol so všetkými tými novelami a čo ste povedali je pravda. Ale treba povedať svojim spôsobom aj B). Zákona o športe garantuje športu peniaze,ktoré do vtedy kým bol prijatý garantované nemali. Čiže je to garancia prísunu peňazí zo štátneho rozpočtu, ktorú do vtedy nemali. Druhá pravda je tá, že športové kluby hovoria, že súčasný objem finančných prostriedkov nestačí na to, aby pokrývali platbu odvodov pre profesionálnych športovcov, ktorý sú pri tých zmluvách a žiadajú, že v prípade zavedenia, to je jedno že či platby z minimálnej mzdy alebo platby z plnej výšky platu sa o túto čiastku navýšili príspevky športu. Ak budem hovoriť o tom, že medziročne išli desiatky miliónov do výstavby športových areálov. Do ďalších činností sú to desiatky miliónov eur a v tomto ponímaní ak hovoríme o tom,že potrebujeme nájsť za poistencov štátu nejakých dva a pol alebo tri milióny, že to je v zásade zanedbateľné, no ak išli takto zvýšené prostriedky do športu neexistuje žiaden priestor na to aby sa v tom športe vygenerovali trebárs peniaze, aby boli poistení minimálnou mzdou, ako ja si osobne myslím, že môžme o týchto riešeniach hovoriť, nie som plne za to aby to boli poistenci štátu z viacerých dôvodov lebo v tom prípade môžu žiadať kuchárky v materských školách, zamestnanci opatrovateľských zariadení, všetci môžu žiadať a dokonca si dovolím povedať, že nevykonávajú o nič menej spoločensky prospešnú činnosť ako vykonávajú športovci. Toto je filozofická celospoločenská debata. B) rovnakých 2,5 milióna eur je potrebné napríklad na to, aby lekári ktorí sú zamestnancami fakulty medicíny, lekárskej fakulty mali rovnaké platy ako lekári, ktorí nie sú pedagógovia a robia na rovnakom pracovisku, potrebujeme na to 2,5 milióna eur, 2,6 milióna čo je rovnaká čiastka. Ako ten ktorý je v rezorte, ktorý má na starosti aj školstvo aj šport. Teraz poviem dám 2,5 milióna športovcom, ale nedám 2,5 milióna lekárom, čiže rovnaký lekári ktorí sú na tých istých pracoviskách a v mnohých prípadoch prednostovia oddelení budú mať nižšie platy ako majú primári. Ako to je diléma, ktorú potrebujete v tomto prípade riešiť. Ak to postavím inak tie zhruba 3 milióny eur je 70 až 80 tried základných škôl pričom vieme, že máme nedostatočné kapacity materských aj základných škôl. Znovu stojíte pred dilémou kde dáte, kde dáte, kde dáte tieto finančné prostriedky. Možno vidím, že tu kolega sa chytá za hlavu,že akým spôsobom, aká je to demagógia. Ale ja si nemyslím,že je to demagógia, lebo toto sú rovnako dôležité celospoločenské funkcie, ktoré musíme zabezpečiť a jednoducho sa po´dme o tom baviť, že tie finančné prostriedky ideme hľadať a nájdeme racionálne riešenie, ale ja sa v tejto chvíli neprihováram za to, aby to boli poistenci štátu, neprihováram sa za to, poďme hľadať riešenie iné, ktoré nebude finančne náročné, ktoré odčlení zahraničných športovcov od domácich športovcov, aby pomáhalo cielene tým ktorým pomôcť máme, aby to nemalo extrémne nároky na štátny rozpočet, je to vec na debatu ale pokiaľ viem debata na túto tému bude na konferencií, ktorá bude myslím že 25- 26. na Štrbskom Plese alebo v Starom Smokovci, alebo kde to je, to znamená že vidím dostatočne veľký odborný priestor aby sme o týchto temách debatovali, aby sme ich dostatočne prediskutovali, aby sme mohli aj prípadný pozmeňujúci návrh pripraviť do druhého čítania. A ešte pani spravodajkyňa chcem požiadať, nakoľko tento zákon nebol pridelený výboru pre vzdelávanie aby bol v rámci druhého čítania pridelený aj výboru pre vzdelávanie nakoľko má v gescii šport. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:10 - 19:11 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo, vážené kolegyne, kolegovia, odôvodnenie návrhu zákona je úplne jednoduché. Cieľom návrhu zákona je posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z pohľadu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Inými slovami, predlžujeme súčasne platný právny stav o ďalšie tri roky počas, ktorých verím, že sa nám podarí nájsť zmysluplné a systémové riešenie tak, aby športovci boli dôchodkovo a zdravotne zabezpečení ako všetci ostatní pracujúci v úvodzovkách. Viem, že tento stav nie je úplne najšťastnejšie riešenie z pohľadu športovcov z hľadiska ich dôchodkového zabezpečenia ale na druhej strane je to platný stav, ktorý bol zavedený na základe žiadosti športovcov pri návrhu zákona o športe. Ale hovorím, že v tom ďalšom období som si plne vedomý toho, že bude potrebné prijať platnú úpravu, a by sme našli systémové riešenie tak, aby aj športovci mali zodpovedajúce dôchodkové zabezpečenie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:07 - 19:08 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo aj za vystúpenie pán kolega. Chcem povedať, že pokiaľ ide o vaše hodnotenie, že je potrebný tento návrh zákona ďakujem pekne za podporu a chcem sa za predkladateľov prehlásiť, že sme pripravení rokovať o všetkých vylepšeniach technického charakteru, ktorý skvalitnia tento zákon ak je problémom, ak sú problémom lehoty na strane inšpekcie sme pripravení v tom doplniť bez akýchkoľvek problémov. Ale zase na druhej strane pokiaľ ide o odvolania a podobné záležitosti prípad, ktorý je z roku myslím, že 2015 alebo 2016 je už jedna a pol roka na súde. Škola funguje napriek tomu normálne ďalej, poberá plný normatív a toto tak isto nie je normálny stav, ktorý by mal byť pri dobe trvania súdnych sporov na Slovensku, ktoré sa v niektorých prípadoch ťahajú 3, 4, 5 rokov a podľa toho kde sa aj jednotlivé strany odvolávanie nie je stav, ktorý by bol dobrý, potrebujeme riešiť problémy v reálnom čase. Ale hovorím sme pripravení rokovať o rozumných návrhoch technických opatrení tak, aby bol zákon vyvážený.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 18:55 - 19:00 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, aj vzhľadom na pokročilú dobu vás nechcem nejak veľmi dlho zdržiavať, ale pri predkladaní tejto novely zákona som sa stretol u viacerých kolegov s pochybnosťami, že či je potrebné posilňovať pozície štátnej školskej inšpekcie, preto chcem uviesť iba niekoľko, niekoľko údajov. Ak si zoberiem do ruky správu o stave, výchove, úrovni vzdelávanie v školách a školských zariadeniach za školský rok 2016 až 17 vidíme, že ktorý predložila štátna školská inšpekcia. Vidíme, že z odporúčaní, ktoré dala jednotlivým kontrolovaným subjektom na úrovni základných škôl bolo akceptovaných týmito subjektami iba 75,6 %. Opakujem 75,6 %, inými slovami 25 % opatrení, na ktoré upozorňovala školská inšpekcia boli týmito subjektami ignorované. V prípade uplatnení v školských kluboch detí, ktoré nemajú charakter priamych školských zariadení bola akceptácia odporúčaní štátnej školskej inšpekcie iba 33 % . 1/3 odporúčaní bola akceptovaná. V prípade stredoškolských, stredných škôl akceptácia odporúčaní je na úrovni zhruba 85 %. To znamená 15 % odporúčaní štátnej školskej inšpekcie je svojim spôsobom ignorovaných, čo považujem za závažný stav, ktorý začína hraničiť s chaosom v školstve a je potrebné prijať novelu, ktorá bude za nerešpektovanie rozhodnutí školskej inšpekcie tieto subjekty postihovať a v tom návrhu zákona sú navrhnuté postihy v podobe krátenia normatívov. Ak bolo zdôvodňované, že kvôli jednému prípadu ideme zavádzať túto novelu do praxe, tak musím povedať, že jeden príklad bol v školskom roku 2016 - 17, ktorý doteraz nie je ukončený a je v súdnom konaní, ale v školskom roku 2017 - 18 sú evidované štyri prípady, kedy bol znemožnený výkon štátnej školskej inšpekcie na školách a to tým, že bol zamedzený vstup do školy pri následných inšpekciách a v jednom prípade došlo k vytesneniu školských inšpektoriek z priestorov školy. To znamená, že ich učitelia vyhodili zo školy. Toto je stav, ktorý je neakceptovateľný v právnom štáte a jednoducho toto je stav, s ktorým sa nemôžeme v žiadnom prípade stotožniť a boli tak isto zaznamenané v jednom prípade odmietnutie odstránenia nedostatkov a bola odmietnutá žiadosť na predloženie pedagogickej dokumentácie v prípade, keď sa rodičia sťažovali na nastavenie vzdelávacieho programu a v jednom prípade počas školskej inšpekcie boli ukrytí žiaci s učiteľom v čase, kedy bola na škole inšpekcia, keďže žiaci boli z úplnej inej školy ako bola kontrola školy, na ktorej prebiehala. Toto považujem za nehorázne stavy a za stav, ktorý je neakceptovateľný v právnom štáte a pre tieto prípady je potrebné urobiť takéto opatrenia, ako sú uvedené v tomto návrhu zákona a preto prosím o podporu tohto návrhu zákona všetkých poslancov Národnej rady vrátane opozičných poslancov, lebo tu nejde o žiadne politikárčenie, ale tu ide jednoducho o to, aby sa zaviedol v školstve poriadok. Ďalšia vec, ktorá bola mediálne relatívne silno publikovaná je otázka vzdelávania na národnostne zmiešanom území. Je to známy mediálny prípad základná škola Rohovce. Vzdelávanie detí v slovenskom jazyku na území, kde väčšinové obyvateľstvo tvoria obyvatelia maďarskej národnosti, kde spoločnú zmluvu o spoločnom školstvom obvode a vzdelávaní vypovedalo mesto Šamorín okolitým obciam a preto je v tomto návrhu zákona zavedený inštitút doby, ktorá je dobou počas, ktorej sa môžu okolité obce ak dôjde k zrušeniu spoločného školského obvodu spoločne s okresným úradom, v ktorom pôsobnosti sa takéto veci dejú pripraviť na to, aby bola zabezpečená náhrada, aby boli zabezpečené náhradné priestory tak, aby bola zabezpečená základná školská dochádzka deťom, ktoré túto dochádzku v danom území majú vykonávať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 18:51 - 18:54 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, krátky úvod zákona. Účelom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe o školstve a školskej samospráve je posilniť napĺňanie kompetencie štátnej školskej inšpekcie na pomoc reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. V praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky pre výkon kontroly. Zámerom návrhu je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov, ktorými sú napríklad správy o výsledkoch školskej inšpekcie. V súvislosti s účinnosťou zákona č. 18 z roku 2018 o ochrane osobných údajov sa upravuje v tomto návrhu aj problematika spracúvania osobných údajov, ktoré štátna školská inšpekcia spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania koordinácie financovanie školských súťaží a predmetových olympiád. Posledná vecná úprava, ktorá je v tomto návrhu zákona je otázka rušenia spoločných školských obvodov a zmlúv o spoločných školských obvodoch a navrhujeme, aby pri zrušení spoločného školského obvodu mali dotknuté subjekty dostatočný časový priestor na zabezpečenie potrebných úkonov. Preto navrhujeme, aby spoločný školský obvod nebolo možné zrušiť bezprostredne zároveň s vypovedaním dohody obcí o jeho zriadení a nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je inštitút výpovednej lehoty, ktorý je v návrhu zákona minimálne 6 mesiacov, ale sme o dobe pripravení v druhom čítaní diskutovať, aby to nemuselo ísť v skrátenom konaní na výnimku ministra školstva by bola asi vhodnejšia doba 12 mesiacov. Pán predsedajúci, skončil som úvodom k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.9.2018 14:50 - 14:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, nestotožňujem sa s odpoveďou vašich odborníkov z Národnej diaľničnej spoločnosti. Podľa môjho názoru sa dajú vykonať organizačno-technické opatrenia napríklad charakteru takého, že kamióny sa presunú z pravého jazdného pruhu do ľavého jazdného pruhu, lebo v pripájacích pruhoch, je jedno či z Bajkalskej, alebo z opačnej strany z Petržalky, alebo z Gagarinovej ulice, väčšinou ide o vozidlá, ktoré majú miestny charakter dopravy, prechádzajú z jedného brehu na druhý a kľučkujú medzi takmer stojacimi kamiónmi, čo spôsobuje spomaľovanie dopravy. Čiže podľa mňa jednoduchým organizačno-technickým opatrením by sa výrazne napomohlo priepustnosti týchto citlivých úsekov aj vzhľadom na charakter dopravy, ktoré jednotlivé motorové vozidlá vychádzajú, teda vykonávajú, nehovoriac o tom, že už potom je namieste možno aj otázka statického posúdenia. Ak presunieme 30- až 40-tonové vozidlá do stredu, či by 3,5-tonové, maximálne 3,5-tonové osobné motorové vozidlá spôsobovali nadmerné zaťaženie, ktoré v súčasnosti znemožňuje otvorenie tretieho pruhu pozdĺž celého profilu nad riekou Dunaj.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 10:15 - 10:17 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja si osobne myslím, že iné efektívne riešenie v tejto chvíli ani veľmi neexistuje. Keby ste poznali vnútorný systém prerozdeľovania financií na vysoké školy, tak by ste zistili, že napríklad ak pohnete koeficientom, a to jeden koeficient, ktorý sa týka publikačnej činnosti a vedecko-umeleckej činnosti o desatinu alebo dve desatiny v prospech napríklad umeleckých vysokých škôl, tak v tom systéme sa vám to prejaví, že rozhádžete celý ten systém, ktorý je nastavený na technické, prírodovedné, humanitné a vedné odbory, rozhádžete celý ten systém a, ja neviem, plus 100-tisíc eur na umeleckých školách znamená mínus 100-tisíc na technických školách. Čo v danej chvíli nie je spoločensky potrebné a výhodné. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka. Pokiaľ sa pozriete, ako sú nastavené vnútorné parametre, rating jednotlivých vystúpení a jednotlivých činností, ktoré produkujú umelecké vysoké školy, tak by ste zistili, že ak dáte napríklad pol milióna eur na vysoké umelecké školy, tak gro, možno 300-, 350-tisíc podľa súčasne platných kritérií, na ktorých sa dohodli dekani a rektori, dostane Bratislava, predovšetkým VŠMU, potenciálne VŠVU. A v tomto pomere, ak dostane 300-tisíc Bratislava, tak len zhruba 30-tisíc, 40-tisíc dostane napríklad Akadémia umení v Banskej Bystrici pri rovnakom alebo porovnateľnom počte študentov na jednotlivých študijných odboroch. Čiže toto je tá vnútorná, ten vnútorný problém toho systému, ktorý sa snažíme riešiť týmto spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 10:01 - 10:02 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

34.
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem za konštruktívny tón vášho vystúpenia. Iste sa dá diskutovať o tom, akým spôsobom majú byť prerozdelené tieto finančné prostriedky. Či to má byť najmenej, alebo či to má byť pevne stanovená hranica. Podľa môjho názoru okrem počtu fakúlt to vždy malo byť viazané aj na počet študentov, ktorí sú na jednotlivých fakultách. Možno by to bolo dobré, keby to bolo viazané aj na študijné odbory, a možno by to bolo dobré, keby to bolo viazané aj na aktivity. Ale v tejto chvíli tie aktivity v zásade nie sú celkom adekvátne, lebo v tejto chvíli tento spôsob podpory znamená, aby sme podporili tie fakulty, aby boli aktívnejšie, aby vôbec sa mohli zapájať do jednotlivých takýchto verejných prezentácií. A preto si myslím, že tento spôsob, akým je to navrhnuté, je v danej chvíli dobrý.
Ak by sme hovorili o objeme finančných prostriedkov, tak musím povedať, že ten objem finančných prostriedkov, ktorý je dávaný na tieto činnosti, je vo veľmi serióznej výške. A keď si porovnáte, aký je príspevok na pedagogickú činnosť týchto fakúlt, ktorý je príspevkom do štátneho rozpočtu, tak si myslím, že tieto fakulty sú v tejto chvíli, alebo budú v tejto chvíli výrazne dotované, čo by mohlo výrazne zvýšiť ich kvalitu. A bol by som za to, aby sme možno v budúcnosti hľadali ešte mechanizmus na to, aby sme posudzovali, že či boli tieto finančné prostriedky aj použité na cieľ, na ktorý ich v tejto chvíli dávame.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 15:15 - 15:26 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, aj ctené publikum na balkóne, ako mne je fakt úprimne ľúto dokonca dvoch vecí. Prvou je situácia okolo Slovenskej akadémie vied a druhou je to, že hlavný zákon, ktorý dnes prerokovávame, je zákon vrátený prezidentom, ktorý sa týka vysokoškolského vzdelávania a o tomto doteraz takmer nezaznelo ani jedno slovo.
Ja osobne si nemyslím, že by situácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania na Slovensku bola taká, že by sme o nej nemali hovoriť, ale opätovne téma, ktorá je podľa mňa extrémne závažná, zanikla v nejakých iných témach, ktoré sú politicky viac príťažlivé a preto mi dovoľte, budem sa v krátkosti venovať aj tejto téme vysokoškolského vzdelávania.
Pán prezident upozorňuje vo viacerých pripomienkach k tomuto návrhu zákona napríklad k tomu, že je to formalistický návrh zákona a je neprehľadný, je zahltený technickými detailmi a tak ďalej a tak ďalej. Ja opätovne chcem povedať, tak ako to bolo v prípade zákona o kvalite vysokoškolského vzdelávania, že predmetný návrh zákona je kompromisných návrh všetkých zúčastnených strán reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, aj odborového zväzu školstva, vrátane koaličných poslancov a samozrejme ministerstva školstva. Sú to veci, na ktorých sme sa dohodli a zostala v zásade jedna otvorená otázka. Zostala jedna otvorená otázka, kde sme nevedeli nájsť úplnú zhodu, a to je otázka hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách ako podkladu pre financovanie vysokých škôl. Aj názor pána prezidenta, aj názor veľkej časti akademického spektra spočíval v tom, že toto hodnotenie by malo byť totožné a mala by ho vykonávať akreditačná agentúra s podmienkami pre udelenie akreditácie vysokých škôl.
My sa domnievame, že toto nemôžu byť totožné podmienky, lebo zaznelo to aj v niektorých faktických poznámkach, musia tu byť zohľadnené v prípade financovania spoločenská potreba jednotlivých študijných odborov, musí tu byť zohľadnená zamestnateľnosť absolventov, musia tu byť zohľadnené trendy vývoja vedy, techniky a zamestnanosti, takzvané megatrendy s dostatočným predstihom, aby Slovensko bolo pripravené na budúci spoločenský vývoj. Toto sú veci, ktoré musia byť operatívnymi podkladmi pre financovanie vysokých škôl, ale nemôžu byť podkladmi pre akreditovanie, pre akreditovanie vysokoškolského vzdelávania. Čiže tú výtku, ktorú uvádza aj pán prezident vo svojom stanovisku, považujem v tejto časti za úplne neopodstatnenú a myslím si, že tu ani nemala byť.
A teraz k tomu, čo je podstatou dnešnej schôdze a kde sa v zásade zvrátila celá diskusia. Problém transformácie Slovenskej akadémie vied. Ako je to téma, ktorá je veľmi ťažká, lebo je to skôr otázka právnych argumentov, je to uvádzania účelovo vytrhnutých textov a je to otázka, ktorá, a odpustite, kolegovia, aj v prípade mnohých vystúpení, ktoré zazneli na tejto pôde, skôr hovorili o nevedomosti, fabulovaní alebo o populistickej účelovosti. Ja sa pridávam k tým - a nikto ma nemôže obviniť, že som celé obdobie konal inak -, ktorí hovoria o tom, že je potrebná právna kontinuita Slovenskej akadémie vied a jej ústavou a že som robil, robím a aj v nasledujúcom blízkom, v nasledujúcom období budem robiť všetko pre to, aby sme transformáciu Slovenskej akadémie vied zvládli právne relevantným spôsobom.
K tým faktom, ktoré treba povedať. Zákon o transformácií Slovenskej akadémie vied, alebo zákon o verejno-výskumnej inštitúcii bol schválený zhruba pred rokom a Slovenská akadémia vied mala viac a myslím, že viac ako deväť mesiacov na to, aby sa na celý proces pripravila. Žiada sa mi povedať, že tento, táto doba, ktorá bola legisvakančnou dobou na prípravu transformácie, nebola využitá a príprava neprebehla tak, ako prebehnúť mala, vrátane formálnych a aj iných činností.
Druhú vec, ktorú chcem povedať, áno, hľadali sme riešenia a hľadali sme možnosť zápisu vedecko, a teda verejných výskumných inštitúcií do registra aj po termíne, kedy malo dôjsť, teda kedy mali byť predložené doklady, to znamená po uplynutí lehoty, kedy mali byť tieto verejné výskumné inštitúcie zapísané. Dnes je tu na stole podľa mňa nový právny stav a mnohí kolegovia namietali a operovali stanoviskom Generálnej prokuratúry, v ktorom sa hovorí, že ide o nečinnosť ministerstva školstva.
Ja zacitujem z upozornenia Generálnej prokuratúry dva odseky: "V prípade konania o zápis do registra sa jedná o registračné, nie evidenčné konanie, ktorého súčasťou je i oprávnenie registrovaného orgánu, registrového orgánu skúmať rozsah a obsah návrhov predkladaných na zápis do registra.". Mne z tohto vyplýva, že ministerstvo bolo oprávnené požadovať vysvetlenia a doplnenie, doplnenie materiálov, ak malo v určitých veciach pochybnosti. Myslím si, že aj v tejto súvislosti by bola vhodná a potrebná súčinnosť oboch subjektov, jednak vedenia Slovenskej akadémie vied a jednak ministerstva, aby v rámci dobrej vôle hľadali cesty, ako tieto vysvetlenia a dodatočné materiály poskytnúť a nie ako hľadať právne argumenty, či sa majú alebo nemajú poskytovať.
Druhý odsek: "Ministerstvo teda mohlo o návrhoch zákona stanovených termínoch buď rozhodnúť tak, že zrealizuje zápis do registra, a to v prípade, že budú splnené podmienky podľa § 21a, ods. 2 zákona o Slovenskej akadémii vied. V prípade nesplnenia povinnosti zo strany zriaďovateľa predložiť kompletné údaje, a to v zákonom stanovených termínoch, bolo ministerstvo povinné konania o návrhoch zastaviť, čo sa však doposiaľ nestalo, čím ministerstvo neprimerané predlžuje dobu konania rozhodovania o návrhoch Slovenskej akadémie vied predložených na zápis do registra.". Ak ste dobre počúvali v tomto prípade bolo ministerstvo povinné konanie zastaviť. A tu sa pýtam tých, ktorí teraz bijú a hľadajú všetky jednoduché a populistické riešenia, ako sa vysporiadame s právnym stavom, podľa ktorého, teda správnym stanoviskom Generálnej prokuratúry, podľa ktorého ministerstvo nemá zapísať VVI-čky do zoznamu, do registra? Ako sa vysporiadame s týmto vzťahom? Aký je súčasný stav jednotlivých ústavov? Sú teda VVI-čkami podľa zákona od 1. 7., alebo nie sú?
Myslím si, že toto je vcelku veľmi komplikovaný právny stav, ktorý potrebuje síce veľmi rýchlu, ale dobrú právnu analýzu, aby žiadny krok, ktorý sa v tejto chvíli urobí, nemohol byť v budúcnosti spochybňovaný s ďalekosiahlymi dôsledkami, ktoré si ani nevieme predstaviť. Preto aj v tejto chvíli vyzývam všetky zúčastnené subjekty, a to je jednak vedcov, zamestnancov Slovenskej akadémie vied, kolegov poslancov, ale aj pracovníkov ministerstva školstva, aby sme konali veľmi uvážlivo, zdržanlivo a hľadali riešenia, ktoré nám pomôžu vyriešiť tento komplikovaný právny stav bez zbytočných negatívnych dôsledkov, ktoré môžeme urobiť.
Riešení sa ponúka niekoľko a myslím si, že je to všetko na otázku vzájomnej diskusie a toho, že budeme hľadať riešenia, ktoré budú efektívne a dobré.
Napriek tomu, že je potrebné nájsť riešenia, ktoré nespôsobia ujmu Slovenskej akadémii vied, treba jednotlivé kroky dobre zanalyzovať. A napriek tomu, že tu zaznievajú hlasy, že nebude, že by bolo vhodné nehlasovať o týchto veciach, myslím, že o tom, či sa o návrhu zákona vráteného pánom prezidentom bude hlasovať alebo nebude hlasovať, sa rozhodlo už pri schvaľovaní tohto programu. A to hľadanie riešení bude musieť nastať hneď od tejto chvíle ešte pred hlasovaním, ale aj po hlasovaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis