Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:45 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 16:45 - 16:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, z môjho pohľadu ako väčšinou, tak aj teraz mimo, je tu ale drobný rozdiel. Väčšinou bývaš čiastočne mimo, teraz si bol úplne mimo.
Z tých vecí, ktoré si pomenoval, akože fakty, ktorými si sa oháňal a chcel si sa prikryť, nebol ani jediný pravdivý a to by sa v prípade tak skúseného politika, za akého sa ty považuješ, nemalo stávať.
Ja neviem, čo ťa v zásade mrzí. Mrzí ťa to, že bude ohodnotená práca ľudí, ktorí si to zaslúžia? Alebo ťa mrzí to, že nebude jediný, kto bude môcť vyberať ľudí, ktorí majú byť ohodnotení, pán prezident? Toto je, toto je podstata tohto sporu?
Ja si osobne myslím a hovoríme to všetci naprieč politickým spektrom dlhodobo, že chýbajú pozitívne vzory v tejto spoločnosti. Veď všetci by ste mali byť za to, aby sme povedali, že konečne postavme na piedestál ľudí práce, ktorí si to zaslúžia, učitelia, vedci, ľudia, ktorí vytvorili niečo pre túto spoločnosť. Aj bežní ľudia, ktorí urobili skutočné, skutočné hrdinské činy, ktoré si zaslúžia toto ocenenie. Ale toto vás netrápi. Budete moralizovať, budete škandalizovať, budete hľadať akékoľvek zádrapky pre to, aby ste zhovadili akýkoľvek, akýkoľvek návrh, ktorý tu príde, a týmto vytvárate živnú pôdu pre extrémizmus a potom idete s týmto extrémizmom s veľkou pompou bojovať.
Pán Zsolt Simon, hanbí sa za seba a za svoje vystúpenie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 17:44 - 17:46 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, nie vždy s vami súhlasím, ale dnešné vaše vystúpenie minimálne poukázalo na to, čo tu už zaznelo, že neexistuje dokonalý stav, akým spôsobom to upraviť. Je to prípad od prípadu, kedy môže prichádzať k účelovej nominácii členov rady školy zo strany riaditeľa, ktorí sa zabetónujú vo svojej funkcii, a môže dôjsť na druhej strane k účelovej nominácii členov školskej rady aj z druhej strany, trebárs zo strany samosprávy. Je to prípad od prípadu a kto má posudzovať, kedy je účelová nominácia a akým spôsobom to vyriešiť?
Hovoríte tu v tejto rozprave o odvolaní riaditeľa ako nástroj, ktorý by mnohé veci vedel vyriešiť. Keď sme pripravovali poslednú novelu tohto zákona, ktorú chcete ako dnes zrušiť, tak sme sa bavili o tom, či by nebola cesta o odvolaní riaditeľa za prísne určených podmienok. Vtedy v diskusii jasne zaznievalo, že toto je horšia cesta a je to ďaleko tvrdšie spolitizovanie riadenia školstva ako tento spôsob voľby s právom veta samosprávy. Myslím si, že toto si vyžaduje ďaleko väčšiu diskusiu ako jednu krátku novelu zákona, ktorá to vráti do stavu, ktorý ste vy presne popísali, mobbing, bossing, iné veci, ktoré sa dejú, neprávosti.
Áno, fungovalo to a funguje to na drvivej väčšine škôl seriózne. Ale sú aj takéto prípady, ktoré nevieme vyriešiť, a treba sa tým zaoberať. Cestou podľa môjho názoru je vrátiť sa k tomu, aké má mať kompetencie školská rada a či má byť jedinou výkonnou kompetenciou iba voľba riaditeľa, alebo má mať aj iné kompetencie. Ak hovoríme o samosprávnosti, toto je cesta k samosprávnosti; a musím končiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 9. 2017 9:27 - 9:28 hod.

Ľubomír Petrák
Pán kolega, ak chcete hľadať niečo, čo je trápne, tak trápne je to, že právnik vo vašom veku nie je schopný povedať komplexný pozmeňujúci návrh. Ak niečo hľadáte, že je trápne, tak hľadajte toto.
Ak hľadáte problémy, ktoré chcete hľadať, hľadajte ich aj v sebe, aj vo svojej odbornosti, ktorú nezakrývajte politikárčením.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 9. 2017 9:20 - 9:25 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
No, vážené kolegyne, kolegovia, musím zareagovať na toto vystúpenie, lebo sa mi zdá, že je absolútne aj politicky, aj vecne nekorektné.
Pán kolega, váš pozmeňujúci návrh, sme o ňom uvažovali a hľadali sme v ňom nejakú vnútornú logiku. Vnútornú logiku, ktorú chcete zaviesť a ktorá znamená, že by mal byť postihovaný manažment, to znamená riaditeľ, správna rada, za to, že dôjde k nejakému zdefraudovaniu finančných prostriedkov . Tento zámer je absolútne správny a nikto s ním nemá absolútne žiadny problém.
Otázka znie, akým spôsobom to chcete riešiť. Sám dobre viete, a čítali ste tento návrh zákona, že je tam niekoľko typov činností a niekoľko typov, myslím, že až 10 typov zdrojov, z ktorých je vedeckovýskumná činnosť financovaná. Sú to príjmy zo štátneho rozpočtu, sú to príjmy z grantov, sú to príjmy z podnikateľskej činnosti, sú to príjmy z darov, sú to príjmy zo spoločne združených finančných prostriedkov a tak ďalej atď. Vy v tejto chvíli idete vyňať časť týchto príjmov, na ktoré chcete uvaliť špeciálnu formu nakladania s týmito vecami. Toto je systémový problém, ktorý považujem za nesprávny a považujem to za nedotiahnuté.
Vaše tvrdenie, ktoré je čisto politické a úplne nelogické, a to sa čudujem, ste tvrdili, že ak sa vládna koalícia rozhodne tak ako doteraz a ide zdefraudovať finančné prostriedky, tak tým, že neschválime tento váš pozmeňujúci návrh, vytvárame na to priestor.
Pán kolega, ale keby ste si vy odpovedal úplne čestne na to, akým spôsobom ste predložili pozmeňujúci návrh, tak finančné prostriedky z eurofondov, grantov a iných záležitostí v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu nemáte vôbec postihnuté. Nemáte tam postihnutý model napríklad ten, že príjmy z hlavnej činnosti, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu a ktoré sa nejakým spôsobom pretavia do podnikateľskej činnosti, čo môže byť ten tunel svojím spôsobom, nejakým spôsobom nakreslený, tak tento tunel nemáte zastavený. Ak by som chcel byť rovnako drzý, ako ste drzý vy, tak poviem, že vy vytvárate týmto spôsobom tunel na to, aby sa tieto prostriedky tunelovali zo štátneho rozpočtu a prelievali nejakým spôsobom do iných vrecák. Ale toto ja nechcem tvrdiť, lebo naším spoločným záujmom je, aby sme týmto veciam zamedzili.
Chcem povedať, že uvedomujeme si, že existujú tu niektoré veci, ktoré je potrebné doriešiť. Je to nový zákon, ktorý absolútne novým spôsobom postihuje a formuje vedeckovýskumné prostredie. Je to zákon, ktorý na jednej strane chce odviazať ruky, aby vedci mali voľnejšie ruky. Chce odviazať ruky podnikateľským subjektom, aby mohli investovať za rozumných podmienok ďaleko viacej finančných prostriedkov do vedeckovýskumnej činnosti. Lebo ak si pozriete štruktúru financovania vedeckovýskumnej činnosti, tak uvidíte, že Slovenská republika má hlboké podfinancovanie predovšetkým z podnikateľských subjektov a toto je jeden z hlavných cieľov tohto zákona, aby sme zabezpečili prílev finančných prostriedkov do tohto prostredia a všetky ďalšie otázky sú tam.
Hlavné riziká, ktoré sme videli pri návrhu tohto zákona, boli otázky nakladania s majetkom napríklad v Slovenskej akadémii vied, kde sme videli riziká, že by niektoré ústavy mohli preliať tieto finančné prostriedky a žiť niekoľko rokov len z majetku a nemuseli by nič robiť. Preto sú tam ustanovenia o prioritnom majetku, preto sú tam ďalšie ustanovenia, ktoré významným spôsobom obmedzujú nakladanie s týmto majetkom, obmedzujú možnosti, aby nemohli byť ani náznaky možnosti defraudovania tohto majetku, a myslím si, že v danej etape, keď nie sme schopní postihnúť absolútne všetky nuansy, ktoré prinesie život, sa tento zákon, aby sme nezviazali ruky viac, ako je potrebné, nedal ani napísať. A toto si myslím, že by bolo korektné aj zo strany opozície, keby ste vstali a povedali.
Keď hovoríte o tom, akým spôsobom sa budú kreovať čelní predstavitelia dozorných rád, správnych rád a ďalších záležitostí a že toto je nejako pod vienkom vládnej koalície, chcem sa vás spýtať, viete, akým spôsobom sa volí predseda Slovenskej akadémie vied? Aký vplyv má na to vládna koalícia? No absolútne žiaden. Lebo celá táto vedecká komunita určite nespadá pod našu pôsobnosť a veľká časť a významná časť tejto komunity dokonca ani nevolí strany vládnej koalície. Čiže my tam nemáme ani politicky, ani nepriamy politický vplyv, keby ste chceli ísť do nejakých dôsledkov.
Ak chcete hľadať riešenia, poďme ich hľadať spoločne, poďme zamedziť možným náznakom nekalého konania, ale myslím si, že takéto politizovanie situácie nie je absolútne namieste a je treba povedať, že je aj nemiestne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7. 9. 2017 9:09 - 9:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým je vládny návrh o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569), v druhom čítaní.
Tento zákon bol uznesením Národnej rady z 12. júna 2017 pod č. 681 pridelený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady a iné výbory o tomto návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. K tomuto vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 245 zo 4. septembra 2017, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 176 zo 4. septembra 2017 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 103 z 5. septembra 2017 a všetky výbory zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v IV. časti spoločnej správy. V IV. časti spoločnej správy sa nachádza celkovo 56 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať o týchto zmenách a doplnkoch spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 6. septembra 2017 pod uznesením č. 111 a týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

19. 6. 2017 16:45 - 16:47 hod.

Ľubomír Petrák
Iba v krátkosti štatistika. V rozprave vystúpilo päť poslancov a bolo podaných päť pozmeňujúcich návrhov, o ktorých budeme hlasovať zajtra o 11.00. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

19. 6. 2017 16:34 - 16:39 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, budem v zásade veľmi krátky, zareagujem v závere na niektoré veci, ktoré zazneli v rozprave, ale predovšetkým je mojím cieľom predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona 597 o financovaní základných škôl. Dovoľte, aby som ho prečítal.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611), sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 24 znie: "24. V § 6b ods. 5 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,".".
Odôvodnenie: Navrhuje sa zachovať viazanie poskytnutých finančných prostriedkov na zákonom vymedzený účel z dôvodu rozšírenia skupiny prijímateľov v príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách prideľovaného podľa § 6b zákona aj od detí z rodín, v ktorých je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom v hmotnej núdzi, upravuje sa znenie § 6b ods. 5.
2. V čl. I v bode 39 § 7a ods. 1 písm. h) sa na začiatku slovo "detí" nahrádza slovom "žiakov".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí so zachovaním pojmoslovia používaným v zákone pre deti a žiakov v príslušných školách.
K tomuto pozmeňujúcemu návrhu chcem povedať, že prvý bod je totožný presne s tým, čo predniesla pani kolegyňa Zimenová. Je to otázka, o ktorej sme sa bavili dnes na rokovaní výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Tento pozmeňujúci návrh je odzrkadlením názoru, ktorý prijal výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, bol vypracovaný v spolupráci s mojimi kolegami, ktorí sú členmi výboru, a chcem týmto povedať, že aj za účasti opozičného poslanca. To znamená, nechceme robiť z tohto politickú otázku, chceme riešiť vecnú rovinu problému a postavili sme to tak, že nebudeme robiť politiku z toho, čo majú obavu pedagogickí zamestnanci, prípadne riaditelia materských škôl, aj keď osobne si myslím, že tá obava nie je celkom opodstatnená, ale, budiš, vychádzame v ústrety.
Druhú poznámku, ak dovolíte, veľmi v krátkosti by som zareagoval na vystúpenie pani kolegyne Zimenovej, ktorá povedala, že vládna koalícia nemá záujem riešiť problémy detí, ktoré potrebujú asistentov a sú zdravotne znevýhodnené. Pani kolegyňa, otázka takto nikdy nestála a nestojí a verím, že ani stáť nebude. Ja vnímam vaše dlhodobé snahy, ktoré hovoria o tom, že chcete zvýšiť objem finančných prostriedkov pre tieto detičky. Z tých vecí, ktoré ste tu dnes pomenovávali ako problémy, mi bolo smutno a ma mrazilo, musím povedať, a preto aj z tohto miesta chcem požiadať pána ministra, aby pri prideľovaní prostriedkov na asistentov boli zohľadňované aj takéto prípady, aby tie veci išli adresne.
Ja som už v prvom čítaní povedal, že nevidím problém v tom, že by sme tie peniaze dali, ale myslím si, že v niektorých prípadoch tie peniaze nám nejako unikajú zo systému. Ak sme pred zhruba troma rokmi vynakladali na asistentov zdravotne postihnutých detí niekde medzi 7 a 8 miliónmi eur, dnes ich vynakladáme 15 mil. eur, čo je zhruba raz toľko. Máme pokrytie 42 – 44 %, čo je málo. Ale chcem povedať, že požiadavky nám narástli od roku 2014 – ´15, čiže tie zhruba 3 roky dozadu z nejakých 15 – 18 miliónov na dnes požadovaných 40 miliónov. Neexistuje, že sa nám zrazu v systéme objavilo za vyše 20 miliónov požiadaviek len tak. Proste niekde máme v systéme chybu, ktorú potrebujeme chytiť, a preto chcem požiadať pána ministra, aby vykonal aj v tomto príslušné kontroly, kde nám tie peniaze unikajú a nedostávajú sa k tým, ktorí tie peniaze najviac potrebujú. Ja si myslím, že toto je cesta na riešenie tohto problému, a myslím si, že nájdeme zhodu.
Bol by som veľmi nerád, keby sme z tohto robili politiku. Áno, sme v Národnej rade a je to politická téma, ale nepoviem to, že chceme brať deti za rukojemníkov, to by bolo odo mňa neférové, čiže vyhnem sa tejto replike, ale poviem, že určite sme na jednej lodi a chceme vyjsť v ústrety. Len hľadajme, kde je vecný problém tohto stavu. A myslím si, že aj pán minister v záverečnom slove zareaguje na tieto problémy, ktoré tlačíme pred sebou ako snehovú guľu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19. 6. 2017 12:28 - 12:31 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podal Národnej rade správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch v druhom čítaní (tlač 611a).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2017 č. 685 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona (tlač 611) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. K vládnemu návrhu zákona (tlač 611) zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 238 zo 14. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 168 z 15. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 101 z 19. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v štvrtej časti tejto spoločnej správy. V štvrtej časti spoločnej správy sa nachádza celkovo 19 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča Národnej rade, o nich hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Predmetná spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona (tlač 611a) bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dňa 19. júna 2017 pod č. 102. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 10:03 - 10:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Samozrejme, v druhom čítaní sme pripravení o všetkých racionálnych veciach diskutovať, lebo toto nie je úplne jednoduchá problematika.
Pánovi kolegovi Feckovi chcem povedať, že týmto problémom, ktorý ste načrtli, sme sa zaoberali a treba povedať, že v prípade ostatných pôd, ktoré sú predovšetkým rokliny, výmoly, remisky a podobné záležitosti, chceli sme to riešiť oslobodením. Keď sme si pozreli výmeru na katastrálnom úrade, vyšlo, že takmer 1 500 kilometrov, dúfam, že si dobre pamätám to číslo, štvorcových plôch je zapísaných takto v katastroch nehnuteľností. Treba povedať, že pri rozlohe 50-tisíc kilometrov štvorcových zhruba Slovenska je to neuveriteľne vysoké číslo.
A druhú vec, ktorú treba povedať, že zápis v katastroch nehnuteľností, nakoľko často sa jedná aj o éčkové parcely, reálne nezodpovedá skutkovému stavu, ktorý sa nachádza dnes. Toto je skutkový stav. Vy ako správca dane máte právo vyrubovať daň jedine na základe údajov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, a mali sme problém, akým spôsobom to stotožniť. Nemôžte zaviazať daňovníkov, aby si urobili nové geometrické plány, céčkové listy vlastníctva, lebo je to ďalšia finančná záťaž, a preto sme sa rozhodli, že v tejto novele, kým nenájdeme objektívne kritérium, ako sa dopracovať k spravodlivému výsledku, tento problém riešiť nebudeme.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 6. 2017 9:51 - 9:56 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene aj svojich kolegov, ktorí sa podieľali na príprave tohto zákona, predložil tento návrh zákona. Tu budem trošku obšírnejší ako v predchádzajúcich prípadoch, nakoľko v tomto návrhu sa navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Navrhuje sa rozšíriť okruh daňovníkov dane z pozemkov o pozemkové spoločenstvá, ktoré v súčasnosti obhospodarujú pozemky jednotlivých členov spoločenstva, a zároveň sa upravuje, kto bude daňovníkom dane z pozemkov v prípade nájomných vzťahov medzi vlastníkmi a nájomcami pozemkov. V prípade lesných pozemkov sa navrhuje zvýšiť sadzbu dane z pozemkov pri tých hospodárskych lesoch, na ktorých prebieha ťažba dreva, a zároveň sa upravuje, aby takto vyrubenú daň za lesné pozemky obec účelovo použila na výstavbu a opravu miestnej komunikácie.
Tu chcem podotknúť, že keď sme robili predchádzajúcu novelu tohto zákona, znížili sme rozpätie sadzby, v ktorej mohli obce vyrubovať daň z pozemkov za lesné pozemky, lebo bola v mnohých prípadoch neúmerne vysoká, až do výšky 30 %, čo bolo podľa môjho názoru likvidačné pre daňovníkov. A na druhej strane sme mali prísľub všetkých, ktorí obhospodarujú lesy, že sa budú správať ekonomicky a hospodárne aj smerom k majetku, ktorý nevlastnia, teda k miestnym komunikáciám, po ktorých jazdia pri ťažbe dreva a ktoré touto činnosťou, predovšetkým preťažovaním dopravných prostriedkov, poškodzujú. Nakoľko k takémuto racionálnemu správaniu nedošlo, zavádzame tento dodatkový, túto dodatkovú daň v čase ťažby, aby obce a mestá, ktoré vlastnia tieto komunikácie, mohli ich aj opraviť z prostriedkov takto získaných.
Navrhuje sa ďalej pri dani zo stavieb upraviť základ dane a v tejto súvislosti sa aj upravuje výpočet dane zo stavieb, kde smerujeme k tomu, aby sa aj pri daniach zo stavieb postupovalo adekvátne, ako je to v prípade bytov, a postupne sa prevádzal základ dane na výmeru podlahovej plochy a smerovalo to k trhovej hodnote nehnuteľností, čo považujeme za správne riešenie.
Pri dani za ubytovanie priamo reagujeme na požiadavky aplikačnej praxe rozšírením zoznamu ubytovacích zariadení o iné zariadenia poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. Navrhuje sa prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia postaviť do polohy daňovníka, a to z dôvodu výkonnejšej správy tejto dane, a zároveň sa definuje v novele vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj oznamovacia povinnosť daňovníka. Tu chcem povedať, že tým, že daňovníkom bol ten, ktorý prenocovával na danom mieste, veľmi často dochádzalo k daňovým únikom a toto je spôsob, ako im zamedziť.
Pri miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa navrhuje z dôvodu zníženia administratívnej záťaže obci upraviť lehotu na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti jednak pri zániku poplatkovej povinnosti, ako aj v prípade tých poplatníkov, ktorí sa na území obce nezdržiavali viac ako 90 dní.
V prospech poplatníkov sa zavádza povinnosť obce vydávať rozhodnutia o vyrubení poplatku rozhodnutím. Poplatník tak môže uplatniť opravné prostriedky podľa daňového poriadku rovnako ako pri ostatných miestnych poplatkoch a daniach.
S cieľom posilniť právnu istotu daňovníkov sa navrhuje precizovať uplatňovanie oslobodení pri dani z nehnuteľnosti.
Všetky tieto veci sú veci, ktoré tak isto vyplývajú z aplikačnej praxe. Je to trošku rozsiahlejšia novela. Chcem povedať, že táto novela bola pripravovaná viac mesiacov. Bola veľmi úzko komunikovaná s ministerstvom financií, Finančnou správou, Združením miest a obcí Slovenska, niektorými mestami, predovšetkým Bratislavou, Trnavou ako zástupcami únie miest. To znamená, považujeme, že v tomto prípade došlo k dostatočne širokej komunikácii na to, aby návrh novely zákona odrážal skutočné, reálne potreby aplikačnej praxe, ale aj možnosti zmien, ktoré sú v reálnom čase schopní zapracovať do svojich informačných systémov a do života tak, aby nedochádzalo ku komplikáciám predovšetkým pre poplatníkov a daňovníkov, ale aj pre samotné samosprávne orgány.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto zákona.
Skryt prepis