Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24. 5. 2018 o 11:22 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 11:22 - 11:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, na rozdiel od mojich dvoch predrečníkov vo faktických poznámkach ja si myslím, že som sa nedozvedel absolútne nič nové, čo by som doteraz nevedel. Ja by som vaše hodnotenie hodnotil ako znôšku populizmu, ktorému práve naopak, chýbala odbornosť a fakty, ktoré by podopierali. Ak ste na začiatku hovorili pani ministerke, že sedí na lavici hanby, no ja mám taký pocit, že po nedeľňajšom vystúpení a vašom dueli v televízii by vás mala hanba prefackať a nemali ste sa vôbec postaviť za rečnícky pult. To je moje, to je moje hlboké presvedčenie z toho, čo som videl.
Ak je vaším hlavným cieľom škandalizácia, tak to vám v zásade vychádza, ale ja chcem upozorniť napríklad na správu Európskeho dvoru audítorov, myslím, že je to rok 2015 alebo 2016, kde sa hovorí, že v rezorte agresektora pochybenia v celej Európskej únii sú vyše 60 %. Vyše 60 % pri čerpaní dotácií v rezorte agrosektora. Tie pochybenia, ktoré sú na Slovensku, keby malo Slovensko 120-percentné...
===== ... v zásade vychádza, ale ja vás chcem upozorniť napríklad na správu Európskeho dvoru audítorov myslím, že je to rok 2015 alebo 2016, kde sa hovorí, že v rezorte agrosektora pochybenia v celej Európskej únii sú vyše 60 %, vyše 60 % pri čerpaní dotácií v rezorte agrosektora. Tie pochybenia, ktoré sú na Slovensku, keby malo Slovensko 120 % pochybenia, či tak nemôže Európa dosahovať 60. To znamená, že my sme výrazne lepšie na tom ako sú staré krajiny Európskej únie. Takže tu ak dávate fakty, tak dávajte fakty komplexne. To, že vašim jediným cieľom je škandalizácia, ja mám pred sebou list z OLAF-u prečítam z neho dve vety je to list, ktorý sa týkal káuz v rezorte školstva. Týmto vás chcem informovať, že úrad OLAF uzavrel svoj operačný spis číslo OF2016/0251. Druhá veta. Vzhľadom na skutočnosť, že podozrenia doručené úradu OLAF neboli vyšetrovaním potvrdené úrad OLAF uzavrel predmetný vyšetrovací spis a nevydáva v danej veci žiadne odporúčania. Vašim jediným cieľom je to dostať na verejnosť a potom to často takto končí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 11:22 - 11:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, na rozdiel od mojich dvoch predrečníkov vo faktických poznámkach ja si myslím, že som sa nedozvedel absolútne nič nové, čo by som doteraz nevedel. Ja by som vaše hodnotenie hodnotil ako znôšku populizmu, ktorému práve naopak, chýbala odbornosť a fakty, ktoré by podopierali. Ak ste na začiatku hovorili pani ministerke, že sedí na lavici hanby, no ja mám taký pocit, že po nedeľňajšom vystúpení a vašom dueli v televízii by vás mala hanba prefackať a nemali ste sa vôbec postaviť za rečnícky pult. To je moje, to je moje hlboké presvedčenie z toho, čo som videl.
Ak je vaším hlavným cieľom škandalizácia, tak to vám v zásade vychádza, ale ja chcem upozorniť napríklad na správu Európskeho dvoru audítorov, myslím, že je to rok 2015 alebo 2016, kde sa hovorí, že v rezorte agresektora pochybenia v celej Európskej únii sú vyše 60 %. Vyše 60 % pri čerpaní dotácií v rezorte agrosektora. Tie pochybenia, ktoré sú na Slovensku, keby malo Slovensko 120-percentné...
===== ... v zásade vychádza, ale ja vás chcem upozorniť napríklad na správu Európskeho dvoru audítorov myslím, že je to rok 2015 alebo 2016, kde sa hovorí, že v rezorte agrosektora pochybenia v celej Európskej únii sú vyše 60 %, vyše 60 % pri čerpaní dotácií v rezorte agrosektora. Tie pochybenia, ktoré sú na Slovensku, keby malo Slovensko 120 % pochybenia, či tak nemôže Európa dosahovať 60. To znamená, že my sme výrazne lepšie na tom ako sú staré krajiny Európskej únie. Takže tu ak dávate fakty, tak dávajte fakty komplexne. To, že vašim jediným cieľom je škandalizácia, ja mám pred sebou list z OLAF-u prečítam z neho dve vety je to list, ktorý sa týkal káuz v rezorte školstva. Týmto vás chcem informovať, že úrad OLAF uzavrel svoj operačný spis číslo OF2016/0251. Druhá veta. Vzhľadom na skutočnosť, že podozrenia doručené úradu OLAF neboli vyšetrovaním potvrdené úrad OLAF uzavrel predmetný vyšetrovací spis a nevydáva v danej veci žiadne odporúčania. Vašim jediným cieľom je to dostať na verejnosť a potom to často takto končí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23. 5. 2018 11:04 - 11:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem pripomenúť cteným kolegom z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že zasadnutie výboru sa uskutoční dnes o 12,05 v rokovacej miestnosti výboru. A ďalej chcem všetkých kolegov pozvať zajtra o 12.30 na konferenciu Návrh zamestnávateľov na reformu terciárneho vzdelávania, teda vysokoškolského vzdelávania, ktorú organizuje výbor pre vzdelávanie v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov a aj v spolupráci s ministerstvom školstva. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2018 18:45 - 18:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, vy ste na začiatku svojho vystúpenia hovorili o tom, že naším hlavným cieľom by mala byť kvalita vzdelávania na základných školách, ako jednu tézu. A druhú tézu ste hovorili, že rodičia detí by sa mali mať právo rozhodnúť, v akom počte a v ktorých miestach chcú ísť na osemročné gymnáziá.
Celá debata, ktorá sa niesla ohľadne Učiaceho sa Slovenska, sa niesla v rovine potreby inkluzívneho vzdelávania a predovšetkým zo strany opozície, to znamená aj vás, aj kolegyne Zimenovej, bolo argumentované, že je potrebné, aby aj nadané a talentované deti vrátane tých, ktoré sú slabšie, prípadne s nejakým zdravotným hendikepom, sa vzdelávali v jednom priestore, v jednej triede a práve tie lepšie deti ťahali tých slabších kamarátov a zabezpečovali im aj týmto spôsobom lepšie vzdelanie.
Z tohto, čo ste vy povedali, som v zásade nepochopil, či trváte na svojich tézach, ktoré ste viackrát zdôrazňovali, že je potreba väčšej inklúzie, to znamená nižšieho počtu žiakov na osemročných gymnáziách, alebo máte názor, že je potrebné otvoriť úplne trh s osemročnými gymnáziami, všetkým v rozsahu, aký si kto uzná za vhodný, na báze liberalizmu, ktorý je charakteristický pre vašu stranu. Keby ste bol taký dobrý, skúste mi to nejak vysvetliť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23. 3. 2018 10:19 - 10:19 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne. Zvolávam výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ihneď po prerušení rokovania pléna do rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 3. 2018 18:00 - 18:01 hod.

Ľubomír Petrák
Chcem požiadať kolegov z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zvolávam výbor ihneď po skončení tajného hlasovania v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 12:07 - 12:07 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne. Pán kolega Simon, no, jediná vec, ktorá bola na tomto zákone populistická, bolo vaše vystúpenie. Je veľmi zaujímavé, že my sme rokovali o zákone o službách zamestnanosti takmer jeden celý deň. Druhý deň sme mali rokovanie o návrhu Zákonníka práce. Vy ste sa nezúčastnil ani jednej rozpravy a teraz vystúpite a tvárite sa, že idete spasiť zemeguľu. Jediné populistické na týchto návrhoch zákonov je toto vaše vystúpenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 2. 2018 9:45 - 9:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste sa opätovne dotkol rozdielneho pohľadu pravice a vládnej koalície na to, akým spôsobom zdvíhať mzdy.
My sme mali včera relatívne veľmi dlhú, niekoľkohodinovú diskusiu o tom, ako postupovať v tomto prípade, a ja som nezaznamenal ani z vašich úst, ani z úst vašich kolegov iný nástroj, aký predkladáme my, na to, aby sa zdvíhali mzdy pracovníkov. Všetci unisono tvrdíte, na Slovensku sú nízke mzdy, ľudia, ktorí sú zo Slovenska v zahraničí, pracujú tam, ich hlavnou motiváciou je vyššia mzda. Títo ľudia sú ochotní vrátiť sa na Slovensko, ak budú vyššie mzdy a zodpovedajúce pracovné podmienky. A vo chvíli, keď predkladáme súbor návrhov zákonov, ktorý hovorí o tom, že zdvíhame mzdy cez príplatky, že dvíhame minimálnu mzdu a tlačíme tým pádom na rast miezd, nedvíhame mzdy len súkromnej sfére, ale aj vo verejnej sfére, čím vytvárame predpoklady pre to, aby sa urobil, urobil a posilnil sektor služieb, tak máte s tým zásadný problém.
Jako toto sú veci, ktorým ja nijakým spôsobom nerozumiem, a bol by som rád, keby sme si tieto veci lepšie vysvetlili.
Skryt prepis
 

7. 2. 2018 18:43 - 18:44 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Bola to dlhá a, sa mi žiada povedať, možno aj vyčerpávajúca rozprava, a preto si myslím, že je potrebné na záver povedať niekoľko slov.
Nezaznamenal som počas týchto vystúpení žiadne faktické zmeny, ktoré by navrhovali úpravu tohto zákona, a dokonca som nezaznamenal ani žiaden procedurálny návrh, ktorý by hovoril, že aby sme stiahli tento návrh zákona. Takže v zásade som veľmi prekvapený, o čom boli tie niekoľkohodinové debaty, ktoré boli, ktoré boli v zásade len tribúnovými debatami o tom, aby sa niekto prezentoval.
Kolegovia z Ľudovej strany, no, chcem povedať jednu jedinú vec: To, čo som si ja z tohto odniesol, hlavným problémom Slovenska je potreba zavrieť pracovný trh a, lebo akýkoľvek prísun zahraničných pracovníkov na Slovensko znižuje mzdy na Slovensku. Toto absolútne, absolútne odmietam. Toto nemá žiaden racionálny podklad, nemá žiaden ekonomický podklad, nemá, nemá žiaden logický podklad. Toto je proste vaša rétorika, ktorú ste si zvolili podľa vlastného komunikačného manuálu, ktorý budete prezentovať svojim voličom, ktorý budete prezentovať občanom Slovenskej republiky a budete dehonestovať prácu, ktorú robíme v prospech Slovenska.
Ak budeme hovoriť o tom, že či vytvárame týmto priestor pre rozvoj Slovenska, alebo nevytvárame, moja odpoveď je jednoznačne áno. Všetky opatrenia, ktoré prijímame, znamenajú podporu mobility za prácou v tomto zákone. V druhom zákone, ktorým je Zákonník práce, sú to nástroje, ktoré sú vytvorené na to, aby sa zvyšovala hodnota pracovnej sily na Slovensku a to je to, po čom voláme naprieč politickým spektrom. Vy okrem dehonestovania ste neprišli so žiadnym racionálnym návrhom, ktorý by tlačil na rast miezd na Slovensku, na rozdiel od nás, ktorí to robíme cez príplatky, robíme to cez zvyšovanie minimálnej mzdy, robíme to mnohými inými nástrojmi. Toto je rozdiel, toto je rozdiel medzi nami a vami.
Za pozornosť stoja aj naše spory, ktoré sme tu viedli s pánom poslancom Krajniakom. No, pán poslanec, ak považujete 150- až 300-tisíc Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, za disponibilnú pracovnú silu, ktorá vyrieši problémy slovenských zamestnávateľov a aj zahraničných investorov, ktorí prichádzajú na Slovensko, tak ja neviem, kto nerozumie ekonomike, ale mám taký dojem, že ja to nebudem.
Ak hovoríte o tom, že jediným alebo jedným z riešení, ktoré vyrieši otázku nezamestnanosti a súčasne zabráni alebo zníži potrebu dovozu pracovnej sily zo zahraničia, je exekučná amnestia, je to jeden z možných pohľadov, ale znovu potom sa pýtam, akým spôsobom budeme ako pristupovať. Každý bude, si bude vytvárať dlhy akékoľvek, v neobmedzenej výške, niektorí budú mať 120 exekúcií a budeme to riešiť spôsobom, že vo chvíli, keď prejavíš nejakú vôľu dva týždne pracovať, tak ti odpustíme všetky dlhy?
Ja som za to, aby sme odpustili v niektorých prípadoch, opodstatnených prípadoch, ľuďom, ktorí sú schopní sa zapojiť do pracovného procesu, ľuďom, ktorí chcú žiť normálny život, ktorý považuje väčšina tejto spoločnosti za normálny, a nechcú byť v tých skupinách, ktoré nazývame my sociálne vylúčené skupiny, a nepracujú úplne účelovo na tom, aby boli členmi sociálne vylúčených skupín, aby sme im pomohli. Mnohí z nich sa tam nedostali vlastnou vinou, ale chcem povedať, že mnohí z nich sa tam dostali vlastnou vinou a účelovo opätovne pokračujú v takejto činnosti.
Ak hovoríte, pán kolega Krajniak, o tom, že akým zásadným spôsobom treba zvýšiť platy, no, ja som okrem kritiky toho, ako zaťažujeme podnikateľský sektor, z vašej politickej strany alebo vášho politického hnutia nezaznamenal žiadne opatrenia na to, aby sa zvyšovala cena práce na Slovensku. Absolútne žiadne opatrenia z vašej strany som nezaznamenal, absolútny, čistý, holý populizmus. A na druhej strane pravica, opozícia, ako chcete, tak si to vyložte, jednoznačne stále hovorí, že akékoľvek opatrenia na zvyšovanie mzdy na Slovensku, vy hovoríte o 4,5 % v tomto roku alebo v uplynulom roku, sú príliš rýchly rast miezd, ktorý znevýhodňuje podnikateľský sektor. Ak si pozriete iné štatistiky, tak rast 4,5 % na Slovensku znamená rast zhruba o 50 centov na hodinu, ak si pozriete štatistiku, že úplne primeraný rast mzdy v Nemecku je niekde na úrovni 2 %, ale v Nemecku to znamená 80 centov na hodinu. Pre nemeckého podnikateľa a pre slovenských podnikateľov je neprijateľný rast 4,5 %, ktorý v absolútnom vyjadrení 50 centov je nižší ako 80 centov, ktorý predstavuje rast mzdy 2 % v Nemecku. Tak potom ako ja nerozumiem nejakým spôsobom logike a skúste ma, skúste ma z tohto omylu vyviesť. Čiže my robíme všetky opatrenia pre to, aby sa na Slovensku žilo lepšie, aby ľudia viacej zarábali, aby za prácu, ktorú odvádzajú, mali aj adekvátne zaplatené.
Ak hovoríme, že jedným z predpokladov pre to, aby sme sa dopracovali k nejakým racionálnym výsledkom, je školstvo, myslím, že to bolo vystúpenie pána poslanca Beblavého, no tak ja vám poviem, aj v prípade duálneho vzdelávania, aká je reálna situácia v roku 2017. Podľa hodnotenia zamestnávateľov tri samosprávne kraje, ktoré dosiahli najväčšiu reflexiu potrieb trhu práce z hľadiska zamestnávateľov, sú Trenčín, Košice a Žilina. Ja sa vás pýtam, v období, v predchádzajúcom volebnom období, čí župani stáli na týchto postoch? Všetci boli za politickú stranu SMER. Ak sa idete pýtať a ktoré že boli tie najhoršie kraje? Paradoxne to nebol banskobystrický, ktorý by očakával, možno by očakávali mnohí z vás, ale bol to bratislavský. A ja sa idem spýtať: Aj za tieto výsledky sme zodpovední my z vládnej koalície alebo zo strany SMER, keď celé zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja tvorila opozícia okrem jedného poslanca, ktorého sme tam mali? Celé vedenie Bratislavského samosprávneho kraja tvorila opozícia, celé vedenie mestského zastupiteľstva, mestských častí je obsadené opozíciou a primátor a starostovia drvivej väčšiny, ak nie všetkých mestských častí sú za opozíciu? Prosím vás, ak chcete dávať dohromady niektoré fakty, tak ich skúste dávať absolútne korektne a nehľadajte vinu tam, kde ju my nemáme.
Myslím si, že je čas pokročilý na to, aby som ukončil svoje vystúpenie. Domnievam sa, že tento návrh zákona je dobrý, pomáha občanom Slovenskej republiky, a preto vás v mene predkladateľov aj politickej strany SMER poprosím o jeho podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 18:37 - 18:38 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem za vystúpenie, lebo opäť ste uviedli veci v širších kontextoch, ktoré možno niektorým robí problémy pochopiť, ale tak to v živote chodí. Absolútne správne hovoríte o tom, že druhé čítanie nie je o tribúnových rečiach, o koncepte zákona, ale je o tom, aby sme hľadali pozmeňujúce návrhy, ak máme pripomienky, že je niečo v tom zákone zle nastavené, aby sme to vylepšili. A v prípade, že ten zákon odmietame, tak pravdepodobne si musia kolegovia dočítať rokovací poriadok, lebo máme tam takisto inštitúty, ktoré hovoria o tom, že môžme vrátiť návrh zákona na dopracovanie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že kolegovia nemajú žiaden úprimný záujem riešiť vecné problémy. Nemajú žiaden úprimný záujem sa vysporiadať s týmto zákonom, ak ho považujú za zlý, aby bol stiahnutý z rokovania. Proste urobili si niekoľkohodinovú tribúnu z parlamentu Slovenskej republiky, to je všetko.
Skryt prepis