Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.6.2018 o 18:34 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 18:34 - 18:38 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už po druhýkrát predkladám návrh zákona na zavedenie mimoriadneho príspevku pre rodiny, pre nezaopatrené deti. To znamená pre žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl.
Príspevok by bol vyplácaný vždy v septembri vo výške 25 eur. September je skutočne pre tieto rodiny finančne najnáročnejší mesiac. Každému je jasné o čom hovorím. Taktiež v médiách sa každoročne vyčísľujú náklady spojené s nástupom dieťaťa do školy. A táto suma sa pohybuje až do výšky 450 eur. Dokonca reagujú aj niektoré charitatívne organizácie, ktoré organizujú zbierky na školské potreby. Áno, veľké výdavky spojené so začiatkom školského roka si všímajú všetci okrem vlády a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Máme ministra, ktorý riadi rezort už dlho, ale téme podpory rodín sa nevenoval. Nikdy ani neponúkol ucelenú koncepciu systémového riešenia rodinnej politiky.
Páni poslanci, každý vie, že začiatok školského roka je mimoriadne finančne náročný. A preto po roku to opäť stojím s tým istým návrhom a s rovnakým presvedčením o tom, že treba rodinám v tomto období pomôcť. Chceme zaviesť príspevok, ktorý u nás neexistuje, ale pritom je bežným štandardom v iných krajinách. Chceme pomôcť rodičom zmierniť priame výdavky, ktoré musia zaplatiť hneď pri nástupe detí do školy. Priznám sa, inšpirovala som sa rakúskym modelom, kde na začiatku školského roka rodičia dostávajú až 100 eur. Rakúsko, ktoré vypláca štedré rodinné prídavky v rozmedzí od 111 do 162 eur podľa veku dieťaťa, ešte pomáha rodičom zvládnuť aj finančné nároky spojené so začiatkom školského roka. U nás ako je známe sú len detské prídavky, a to vo výške 23,68 eur čo je vzhľadom k dnešnej dobe absolútne smiešna suma, ktorá nepokryje takmer nič.
Keď nie je vôľa ministerstva zvýšiť prídavok na dieťa, tak pomôžme rodinám aspoň takýmto spôsobom.
===== U nás, ako je známe, sú len detské prídavky a to výške 23 eur 68 centov, čo je vzhľadom k dnešnej dobe absolútne smiešna suma, ktorá nepokryje takmer nič. Keď nie je vôľa ministerstva zvýšiť prídavok na dieťa, tak pomôžme rodinám aspoň takýmto spôsobom. Minulý rok, keď som prvýkrát tento návrh predložila, nikto z koalície mu nevenoval žiadnu pozornosť. Dnes, keď SMER-u tečie do topánok, tak sa trhá vrece so sociálnymi návrhmi. Pričom keby naše návrhy boli schválené, tak už dávno by tieto peniaze v rodinách mohli byť. My sme totižto dostali vždy odpoveď, že peniaze nie sú. Tak dnes, keď zázračne nachádzate ďalšie a ďalšie milióny, prosím, všimnite si tento návrh a podporte ho.
Zachytila som, že pán Danko plánuje prísť s podobným návrhom na príspevok, dokonca až vo výške sto eur, ale len pre prváčikov. Neviem ako chce vysvetliť rodičom, že druhák, tretiak alebo stredoškolák už nestojí nič. My navrhujeme podporovať každoročne každé dieťa, ktoré chodí do školy, bez rozdielu aký ročník navštevuje. Ak máte v rodine viac nezaopatrených detí suma sa násobí a dá tak počítať s jednorazovou vyššou podporou. Samozrejme je to len začiatok a počítame s tým, že by sa suma postupne navyšovala. Ak náš návrh neprejde, čo ste nám už yks krát ukázali, tak aspoň verím, že sa necháte inšpirovať. Ale predložte taký, ktorý bude systematicky riešiť problém spojený so začiatkom školského roka pre všetky deti. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 18:34 - 18:38 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už po druhýkrát predkladám návrh zákona na zavedenie mimoriadneho príspevku pre rodiny, pre nezaopatrené deti. To znamená pre žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl.
Príspevok by bol vyplácaný vždy v septembri vo výške 25 eur. September je skutočne pre tieto rodiny finančne najnáročnejší mesiac. Každému je jasné o čom hovorím. Taktiež v médiách sa každoročne vyčísľujú náklady spojené s nástupom dieťaťa do školy. A táto suma sa pohybuje až do výšky 450 eur. Dokonca reagujú aj niektoré charitatívne organizácie, ktoré organizujú zbierky na školské potreby. Áno, veľké výdavky spojené so začiatkom školského roka si všímajú všetci okrem vlády a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Máme ministra, ktorý riadi rezort už dlho, ale téme podpory rodín sa nevenoval. Nikdy ani neponúkol ucelenú koncepciu systémového riešenia rodinnej politiky.
Páni poslanci, každý vie, že začiatok školského roka je mimoriadne finančne náročný. A preto po roku to opäť stojím s tým istým návrhom a s rovnakým presvedčením o tom, že treba rodinám v tomto období pomôcť. Chceme zaviesť príspevok, ktorý u nás neexistuje, ale pritom je bežným štandardom v iných krajinách. Chceme pomôcť rodičom zmierniť priame výdavky, ktoré musia zaplatiť hneď pri nástupe detí do školy. Priznám sa, inšpirovala som sa rakúskym modelom, kde na začiatku školského roka rodičia dostávajú až 100 eur. Rakúsko, ktoré vypláca štedré rodinné prídavky v rozmedzí od 111 do 162 eur podľa veku dieťaťa, ešte pomáha rodičom zvládnuť aj finančné nároky spojené so začiatkom školského roka. U nás ako je známe sú len detské prídavky, a to vo výške 23,68 eur čo je vzhľadom k dnešnej dobe absolútne smiešna suma, ktorá nepokryje takmer nič.
Keď nie je vôľa ministerstva zvýšiť prídavok na dieťa, tak pomôžme rodinám aspoň takýmto spôsobom.
===== U nás, ako je známe, sú len detské prídavky a to výške 23 eur 68 centov, čo je vzhľadom k dnešnej dobe absolútne smiešna suma, ktorá nepokryje takmer nič. Keď nie je vôľa ministerstva zvýšiť prídavok na dieťa, tak pomôžme rodinám aspoň takýmto spôsobom. Minulý rok, keď som prvýkrát tento návrh predložila, nikto z koalície mu nevenoval žiadnu pozornosť. Dnes, keď SMER-u tečie do topánok, tak sa trhá vrece so sociálnymi návrhmi. Pričom keby naše návrhy boli schválené, tak už dávno by tieto peniaze v rodinách mohli byť. My sme totižto dostali vždy odpoveď, že peniaze nie sú. Tak dnes, keď zázračne nachádzate ďalšie a ďalšie milióny, prosím, všimnite si tento návrh a podporte ho.
Zachytila som, že pán Danko plánuje prísť s podobným návrhom na príspevok, dokonca až vo výške sto eur, ale len pre prváčikov. Neviem ako chce vysvetliť rodičom, že druhák, tretiak alebo stredoškolák už nestojí nič. My navrhujeme podporovať každoročne každé dieťa, ktoré chodí do školy, bez rozdielu aký ročník navštevuje. Ak máte v rodine viac nezaopatrených detí suma sa násobí a dá tak počítať s jednorazovou vyššou podporou. Samozrejme je to len začiatok a počítame s tým, že by sa suma postupne navyšovala. Ak náš návrh neprejde, čo ste nám už yks krát ukázali, tak aspoň verím, že sa necháte inšpirovať. Ale predložte taký, ktorý bude systematicky riešiť problém spojený so začiatkom školského roka pre všetky deti. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 18:30 - 18:32 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Cieľom návrhu zákona je finančne podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí zavedením mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 25 euro, ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy. Dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje základnú školu. Výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300 eur. Väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie a stravu v škole. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport a športové aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi a vysokoškolákovi sú školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety.
Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje tieto náklady pre mladé rodiny každoročne zmierniť. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako i s právom Európskej únie. Hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

18.6.2018 17:45 - 17:46 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1022 predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1071 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2018 17:34 - 17:35 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1021. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú zo zákona 73 (pozn. prepis.: správne má byť "z § 73") o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1070 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

28.5.2018 10:28 - 10:33 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. V poslednej dobe častokrát počúvam od predstaviteľov koaličných strán, že je treba myslieť na matky, slobodné matky a mladé rodiny. Tak ja sa pýtam ako. Či si nemyslíte, že práve treba tieto rodiny podržať a podporiť v dobe, keď im vypadne jeden príjem v rodine.
Návrh na zvýšenie rodičovského príspevku podáva hnutie SME RODINA už tretíkrát. Dôvody sú čisto pragmatické. Mladé rodiny, kde absentuje jeden príjem, nemajú ako vyžiť. Navyše majú aj hypotéky, aj iné úvery a úplne likvidačná je situácia, ak sa matka ocitne v tomto období bez partnera a jej jediný príjem je rodičovský príspevok vo výške 114 eur.
Rodičovský príspevok je potrebné zvýšiť o sumu, ktorá bude citeľnejšou pomocou pre rodiny. Zvýšenie o 10 eur, ktoré bolo najvýraznejším za posledné roky, je doslova nič pre tieto rodiny.
Vážnym problémom Slovenska je nízka pôrodnosť. Netvrdím, že navýšenie rodičovského príspevku ju zvýši, ale jedno je isté: Práve pri rozhodovaní pre druhé a tretie dieťa nastáva zaváhanie. A rodina si práve v tomto momente spomenie na obdobie prvých troch rokov dieťaťa, kedy doslova žila z ruky do úst. Ja len znova zopakujem, že ten jeden absentujúci príjem v rodine naozaj veľmi chýba.
Všetky odborné psychologické štúdie jasne hovoria o tom, že je nenahraditeľné pre emocionálny vývoj dieťaťa, keď je matka v prvých troch rokoch v bezprostrednom dennom kontakte s dieťaťom. Treba podotknúť, že sme jednou z mála krajín, kde ženy môžu byť s deťmi doma tri roky. Nenechajme si preto vziať to málo, čo máme kvalitné. Lenže situácia je taká, že matky často pre nedostatok financií v rodine nemôžu ostať s deťmi doma, aj keby si to želali. A takisto rôzne variantné možnosti, ako poberať rodičovský príspevok napr. flexibilne, nerieši túto situáciu, len vychádzajú v ústrety tým matkám, ktoré sa chcú vrátiť predčasne do práce.
Ďalším faktorom, ktorý nemôžeme ignorovať, je demografický vývoj. Na Slovensku sa rodí menej detí, ako potrebujeme. Ak chceme aspoň udržať demografickú krivku, tak potrebujeme v rodine mať minimálne tri deti. Inak budú naše ďalšie výpočty budúcich dôchodkov a úvahy o dôchodkovom strope úplne zbytočné. Pokiaľ chceme, aby žena mala minimálne tri deti, tak je nutné nastaviť podmienky tak, aby mohla mať prvé dieťa vo veku, ktorý je aj pre ňu fyziologicky najvhodnejší, a nemusela materstvo odkladať do doby, kedy bude mať na toto obdobie našetrené. Ak štát dokáže prispieť na jasle až do výšky 280 eur, mal by rovnako prispieť aj tým matkám, ktoré sa starajú o deti do troch rokov doma.
Pán minister Richter sa nedávno vyjadril, aj keď v čase padajúcich percent, že uvažuje o výraznejšom zvýšení rodičovského príspevku, a to dokonca na sumu 280 eur, ktorú sme opakovane navrhovali my. Páni koaliční poslanci, ja tu dnes stojím s týmto návrhom už tretíkrát a je mi ľúto, že ste náš návrh neschválili už v roku 2016. Už vtedy sme navrhovali zvýšenie rodičovského príspevku na 280 eur a jedna generácia detí do troch rokov mohla vyrastať v aspoň trochu lepších finančných podmienkach. Takže dúfam, že po tomto našom už treťom podaní podporíte tento návrh a nenecháte naďalej mladé rodiny s deťmi živoriť a nebudete čakať, aby ste toto zvýšenie použili neskôr, a to len z dôvodu padajúcich preferencií.
Ďakujem za všetky mladé rodiny.
Skryt prepis
 

28.5.2018 10:25 - 10:26 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku, ako je suma uhrádzaná za poskytovanú starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. Sme toho názoru, že každý rodič má nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom zariadení, alebo do starostlivosti inej osobe, alebo rodič zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Hlásim sa zároveň do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2018 16:16 - 16:23 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcela by som, aby novela zákona, ktorú predkladáte, bola nádejou pre zdravotne ťažko postihnutých, aby pomohla odstrániť úskalia z ich životov. To je však možné len v tom prípade, ak by skutočne riešila ich reálne potreby a nevyhnutnosti. Bohužiaľ, dnes tu máme novelu, ktorá len v minimálnej miere reflektuje na potreby zdravotne ťažko postihnutých. Tie sú obsiahnuté aj v pripomienkach ich organizácií z medzirezortného pripomienkového konania. V MPK bolo vznesených 371 pripomienok a z toho 257 zásadných a len zlomok bol z nich zapracovaný do znenia, ktoré dnes predkladáte. Vlastne nerozumiem, prečo bola v tomto stave novela podaná.
Už vo februári tohto roka ste, pán minister, deklarovali, že v oblasti financovania kompenzačných príspevkov chystáte, citujem: "prevratné zmeny". Malo ísť predovšetkým o výraznejšiu valorizáciu peňažných príspevkov tak, aby ste naplnili svoje vyhlásenia o navýšení príspevku na opatrovanie do výšky čistej minimálnej mzdy do roku 2020.
Ale prišla zásadná pripomienka z ministerstva financií, aby, citujem: "... nedochádzalo k automatickej indexácii peňažných príspevkov na základe rastu minimálnej mzdy, pretože takýto návrh zakladá výraznú záťaž na verejné financie.". Povedané ľudskou rečou, v rozpočte na to nebudú peniaze. A zrazu je všetko inak a doterajší spôsob výpočtu príspevkov nahradili v predkladanej novele fixné sumy.
Minulý týždeň som sa zúčastnila na stretnutí so zástupcami organizácií zdravotne ťažko postihnutých na odbornom okrúhlom stole. Jeho témou bola práve táto predložená vládna novela. Avšak najviac zarážajúce je, že toto všetko dávno už vieme. Bolo to x-krát pomenované a stále po toľkých rokoch v rezorte je to v rovnakom stave.
Najdiskutovanejšou témou bola osobná asistencia. Ministerstvo je dlhodobo upozorňované na stagnáciu a podhodnotenie hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie. Všetci zúčastnení sa zhodli a žiadajú urgentné navýšenie sumy za hodinu osobnej asistencie aspoň na 140 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 3,85 eur na hodinu.
My za naše hnutie sme navrhovali na marcovej schôdzi navýšenie hodinovej mzdy pre osobného asistenta na 4,01 eura. Ministerstvom navrhované navýšenie na 2,82 eura, teda o 4 centy je naozaj výsmechom, pričom ak by sme použili kategorizáciu náročnosti práce, tak by osobná asistencia spadala minimálne do III. stupňa náročnosti. Navyše vami navrhované stanovenie fixnej sumy komplikuje možnosť valorizácie príspevku do budúcnosti a už teraz týmto vytvárate stav, ktorý bude treba meniť.
Je nevyhnutné si uvedomiť, že tí, ktorí sú na pomoc osobných asistentov odkázaní, zažívajú akútnu krízu. Spôsobuje ju práve nedostatok osobných asistentov, a to predovšetkým z dôvodu ich finančného podhodnotenia. A to potvrdzujú aj agentúry osobnej asistencie. Táto nízka suma 2,78 eura jednoznačne nestačí a navyše doslova odrádza ľudí, aby vykonávali tento druh služby. Tým pádom si zdravotne ťažko postihnutí za ňu musia doplácať z vlastného vrecka.
Osobná asistencia je pritom životne dôležitou pomocou pri elementárnych činnostiach, ktoré sú pre zdravých bežné a automatické. Veď zdravotne ťažko postihnutý často nedokáže bez pomoci asistenta ani sám vstať ráno z postele. A oni chcú a musia byť aktívni, užitoční a rovnoprávni. Veď predsa nemôžu žiť izolovaní doma. Práca osobného asistenta si samozrejme vyžaduje aj zvýšenú fyzickú námahu a zodpovednosť, pretože ide o zdravie a bezpečnosť inej osoby.
Uvedomme si, že v mnohých prípadoch a ak asistent nevykonáva svoju prácu zodpovedne alebo vôbec nepríde, môže nastať až ohrozenie života. Osobný asistent pritom nemá ani nárok na plné sociálne zabezpečenie, pretože nemá postavenie zamestnanca a nemá napríklad nárok ani na dovolenku. Dôchodkové poistenie má ako poistenie štátu len v prípade, že splní podmienku 140 hodín osobnej asistencie. Takže tam napríklad nespadajú ani rodičia zdravotne ťažko postihnutých detí, ktorých zákon už aj tak diskriminuje, keďže im neumožňuje vykonávať asistenciu pre vlastné dieťa, len v rozsahu štyroch hodín denne, čo je spolu maximálne 120 hodín.
Opakovane sme podávali novelu, ktorá mala túto diskrimináciu voči rodičom a rodinným príslušníkom odstrániť. Žiaľ, tento návrh nám neprešiel. A bohužiaľ, pán minister, vaša novela ani tento stav vôbec nerieši a namiesto uľahčenia komplikuje.
Zavádzate aj ešte nový výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, pričom na to nie je nijaký opodstatnený dôvod. Veď výkaz sa vypisuje spätne a údajné zneužívanie osobnej asistencie sa týmto nevyrieši.
Ďalším problémom, ktorým sa novela nezaoberá, je spôsob posudzovania príjmu a spoluposudzovanie osôb. Výsledkom je krátenie príspevkov a dôsledkom je nútené zotrvanie zdravotne ťažko postihnutého v tzv. dávkovej pasci. Pretože miesto toho, aby sme ich podporili v samostatnosti a sebarealizácii v pracovnom prostredí, tak my im ešte na základe často len minimálneho príjmu okrešeme príspevky. Takže nakoniec peniaze, ktoré si napriek svojej situácii zarobia, aj tak musia použiť na kompenzácie a vlastne nemajú šancu si dopriať o niečo lepší štandard. A takto by sa dalo pokračovať ďalej hľadajúc vyhovujúce riešenia pre obe strany.
Táto vaša novela však potrebné riešenia neponúka a jedinou, aspoň čiastočnou záchranou môžu byť pozmeňujúce návrhy. Poprípade možno zvážte, či zákon v takejto podobe a s toľkatimi zásadnými pripomienkami vôbec posunúť, posuniete do ďalšieho čítania.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2018 13:44 - 13:45 hod.

Petra Krištúfková
Pán Hrnko, vážte slová a nehovorte nezmysly. Viete, najlepšie je a najlepšie niekoho zamazať. Ale ja nie som tu od toho, aby som sa kvôli vám vyviňovala. Ja som tu preto, aby som pomáhala ľuďom. Keď si pozriete moju poslaneckú aktivitu v sociálnej oblasti, tak pochopíte, prečo som tu. Ale vašu ja tam nevidím, konkrétne vašu, uhm.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2018 13:33 - 13:41 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, najprv začnem reakciou na vašu poslednú vetu a, pán Hrnko, asi by ste nemali dávať len nejaké výňatky zo svedeckej výpovede. Je to, to, čo robíte, úplná hlúposť.
Dobre, takže. Tak ako v minulosti, aj teraz sa budem vyjadrovať k veciam, ktoré nie sú príjemné, pretože sú to výsostne súkromné záležitosti a navyše staré dvadsaťpäť rokov. Ale dobre, som verejne činná osoba, tak to poviem znova, napriek tomu, že som tieto informácie už v minulosti vysvetľovala viackrát a nie je to nič nové.
Nikdy som ich netajila a boli ix-krát medializované pred voľbami aj po voľbách a všetci o nich vedia. Dva roky som členkou výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a dva roky som nikomu z vás neprekážala. Vy, páni poslanci zo strany SNS, ste jednohlasne, opakujem jednohlasne zahlasovali za to, aby som bola členkou výboru, z ktorého ma chcete teraz odvolať. Poslanci za MOST - HÍD tiež boli jednohlasne za a poslanci zo SMER-u iba dvaja sa zdržali a všetci ostatní ste boli tiež za.
A vy, pán Hrnko? Tiež ste bol za (reakcia z pléna), boli, boli, pán Hrnko.
A vy, pán Danko, tiež ste boli za. Tiež ste boli iba za, pán Danko.
Páni, a teraz chcete naozaj trápne tvrdiť, že ste o mojej minulosti nepočuli? Veď pre parlamentnými voľbami to bolo neustále prepierané vo všetkých médiách. Dokonca mi venovali posledné predvolebné číslo Plus 7 dní z 3. marca 2016 aj s titulkou a predstavte si, pán Danko, vy ste dokonca boli v tom istom čísle a na tej istej strane, ako článok o mne, a takisto to viackrát odznelo v predvolebných televíznych debatách. A teraz sa týmto len zúfalo snažíte prekryť svoje vlastné zlyhania, vlastné kauzy, ktoré sa tu každodenne vynárajú.
Čiže znova zopakujem to, čo už som ix-krát v minulosti povedala, pretože ešte raz, pán Danko, ja na rozdiel od vás naozaj nemusím nič skrývať a na rozdiel tiež od týchto pánov alebo teda týchto politikov, ktorí podali návrh na moje odvolanie, hoci predtým za mňa jednohlasne zahlasovali. Takže fakty.
V prvom rade sa musíme preniesť takmer dvadsaťpäť rokov dozadu. Bolo nie dlho po páde komunizmu a mala som vtedy sedemnásť rokov. (Reakcia z pléna.) Narodila som sa a vyrastala v Bratislave. Vtedy som sa zoznámila aj s otcom mojej dcéry. Pre mňa to bol jednoducho muž, do ktorého som sa zamilovala a prepáčte, nevidela som v ňom človeka, o ktorom vy teraz hovoríte. Toto má byť tá moja vina? Po jeho smrti som zostala s ročnou dcérou úplne sama, bez akejkoľvek podpory, doslova takmer na ulici. A tu máte aj odpoveď na vaše otázky, či som bola súčasťou toho sveta, o ktorom hovoríte. Odpovedám: nebola. Títo ľudia končia všelijako, ale určite nie bez peňazí a na ulici. Ja som nikdy nebola súčasťou toho sveta. Bola to doba po páde režimu, ale, bohužiaľ, niektoré veci, ktoré sa diali vtedy, sa dejú aj teraz. Len sú sofistikovanejšie a uhladenejšie a v drahých oblekoch, že pán Hrnko?
Dámy a páni z koalície, chcete ma odvolať z výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva, kde ma nominovalo hnutie SME RODINA. Za seba úprimne poviem, ak to spravíte, ja to prežijem. Výbor, v ktorom som pracovať chcela, aj pracujem, je výbor pre sociálne veci a tejto oblasti sa budem venovať aj naďalej, lebo dobre viem, ako sa žije rodinám a matkám v našom štáte. A toto je skutočná tragédia, pretože vy na tých ľudí doslova kašlete. Ja si pamätám, aká bola moja situácia, keď som zostala sama s dieťaťom. Kdekoľvek som sa chcela obrátiť o pomoc, každý sa mi otočil chrbtom a odvtedy sa veľa toho nezmenilo. S absolútnym odmietnutím som sa stretla na vlastnej koži a na vlastnom, na každom kroku.
Pán Hrnko, spomínate vo svojom odôvodnení aj ďalšie mená. Opäť vám musím zopakovať, že som sa nikdy netajila tým, že sme sa poznali. Stokrát to ešte zopakujem, mali sme vtedy dvadsaťtri, dvadsaťdva až dvadsaťtri rokov. Žiadna éra géčiek vtedy ešte neexistovala. Chcete ma teraz súdiť za to, že som v tom čase nemala schopnosť vidieť budúcnosť, ktorá sa potom ukázala? Toľko k faktom.
Viete, je mi veľmi nepríjemné, že evidentne na rozdiel od vás, tu teraz musím hovoriť o čisto súkromných veciach, pretože ja som nikdy nebola súčasťou toho sveta, ktorý pripisujete mne. Ja na základe faktov viem všetko, čo sa týka mňa vysvetliť jasne a zrozumiteľne. Tak ako v minulosti, tak aj dnes, aj v budúcnosti. Áno, je to nepríjemné, pretože sa vŕtate v mojom súkromí, ktoré tu momentálne musím riešiť.
Ale toto neboli veci, z ktorých by som sa mala ja verejne spovedať. Naopak, vy by ste tu teraz mali stáť miesto mňa. Vy, čo okrádate ľudí vo verejných súťažiach a už neviete, čo so sebou. A preto ešte raz chcem povedať na záver.
Vážení, toto je ten zásadný rozdiel, ja nemusím nič skrývať, čo sa o vás povedať nedá. Takže tu na tomto mieste a teraz vás vyzývam, nájdite si medzi sebou tých odvážnych, ktorí sa postavia na toto moje miesto a vysvetlia vaše nekonečné kauzy, obhája vašu chamtivosť a priznajú pred ľuďmi vaše zlodejstvá. Ja tu stojím ako žena a matka, ktorá vysvetľovala, ako sa v sedemnástich zaľúbila do muža.
Skryt prepis