Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Uvádzajúci uvádza bod

15. 6. 2017 o 19:45 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 19:45 - 19:50 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ešte raz, vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na zvýšenie rodičovského príspevku na 280 eur podávam už tretíkrát. Prvýkrát to bolo pri, prvýkrát to bolo hneď po nastúpení do parlamentu, druhýkrát to bolo formou pozmeňovacieho návrhu k vládnemu návrhu, keď minister Richter išiel zvyšovať o 10 euro.
Chcem zopakovať dôvody, pre ktoré je podľa nás dôležité túto sumu zvýšiť na 280 euro. Prvý dôvod je, štát dneska poskytuje matkám príspevok na starostlivosť o dieťa až do výšky 280 eur. Je to v prípade, že rodič sa rozhodne predčasne ukončiť materskú dovolenku a nastúpiť do práce skôr, ako dieťa dovŕši tri roky. Je to diskriminačné, ak matka dá dieťa do jasieľ a môže poberať príspevok až do výšky 280 eur a tá, ktorá zostane doma, poberá 213 eur.
Druhý dôvod, je psychologicky dokázané, že dieťa do veku troch rokov, je to jeho najdôležitejšie obdobie. Vyvíja sa fyzická aj psychická stránka dieťaťa a do veľkej miery ovplyvňuje celý jeho život. V prípade absencie jedného platu v rodine, a nehovoriac o osamelých matkách, kde to je najdôležitejší príjem, sa tieto rodiny dostávajú do finančných problémov a nie sú schopné pokryť základné potreby.
Rodičovský príspevok vychádza v priemere 6,9 eura na deň, čo je hlavne v prípade osamelých matiek nemožné zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa. Osobným problémom v chudobnejších rodinách sú stravovacie návyky, resp. absencia niektorých zložiek stravy, napríklad bielkovín a ovocia. Samozrejme, rodičia sú potom nútení sa prikláňať k nevyváženej a nevyhovujúcej strave, čo sa podpisuje na zdraví detí, nakoľko sa im nedostáva potrebné množstvo živín, ktoré sú stavebnou zložkou orgánov ľudského tela. A tu sa dostávame do začarovaného kruhu, kedy sa to odráža na zdravotnom stave detí a štát to aj tak bude musieť doplatiť na zdravotnej starostlivosti.
Čo sa zmenilo odvtedy, odkedy sme prvýkrát podali tento návrh? Z môjho pohľadu veľa, ministerstvo napriek tomu, že nemalo v pláne zvyšovať rodičovský príspevok, napokon ho zvýšilo aspoň o 10 euro. Myslím si, že k tomu prispel aj náš tlak a dôvody, ktoré sme neustále opakovali, že príspevok je nízky, že ho treba dorovnať. Čo je však ešte dôležitejšie, ozvali sa samotné matky, ktoré v máji ku Dňu matiek poslali otvorený list premiérovi, v ktorom žiadajú zrovnoprávniť obidva príspevky, pretože súčasný stav diskriminuje matky, ktoré zostanú s dieťaťom doma. Momentálne to vytvára stav, že vláda finančne uprednostňuje tie matky, ktoré sa vracajú do zamestnania skôr, ako po troch rokoch veku dieťa.
Viem, že možnosť byť s dieťaťom doma do troch rokov nemajú rodičia vo všetkých štátoch, ale práve preto by sme si mali chrániť túto možnosť. Myslím si, že matka je určite pre dieťa viac ako jasličky a určite by sme z tohto dôvodu mali podporovať všetky matky na rodičovskom príspevku na materskej dovolenke. Sľubujem, že aj keď tento návrh neprejde, tak budem vytrvalá a s rodičovským príspevkom neprestanem otravovať. Preto ho opäť podávam, vážené kolegyne, vážení kolegovia, a v mene mamičiek a detičiek by som vás rada požiadala o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 19:42 - 19:43 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem, vážená pani podpredsedníčka. Vážená poslankyne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predloženého návrhu je zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku, ako je suma uhrádzaná za poskytovanú starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a).
Hlásim sa prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17. 5. 2017 17:04 - 17:10 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Dobre, takže ešte raz. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, myslím si, že väčšine z vás je zrozumiteľné, prečo som predložila do parlamentu novelu zákona o rodine. Rozsahom nie je veľká, no významom je veľmi dôležitá pre ochranu detí, ktoré súdy zverujú do náhradnej alebo pestúnskej starostlivosti.
Priznám sa, že keď som čítala príbehy detí, ktoré doplatili na nejasné pravidlá v zákone, tak mi behal mráz po chrbte. Pripomeniem vám ich.
Prvý prípad. Jeden a polročná Simonka zomrela násilnou smrťou v pestúnskej rodine vo Veľkom Šariši. Z jej smrti bol obvinený profesionálny rodič, konkrétne otec v pestúnskej rodine. Lekárska správa hovorila, že dievčatko trpelo a malo viaceré vnútorné poranenia.
Druhý prípad. Dve maloleté dievčatká roky zneužíval muž z okresu Levice. Jedna z nich bola zverená do pestúnskej starostlivosti a druhá do starostlivosti ako náhradnému profesionálnemu rodičovi.
Tretí prípad. Jedenásťkrát súdne trestanému človeku za majetkovú a násilnú trestnú činnosť bolo do náhradnej osobnej starostlivosti zverené maloleté dievča, dokonca na žiadosť jej vlastných rodičov. To, aký osud ju u tohto náhradného rodiča čakal, hádam už nemusím opakovať. Sú to tri príbehy, kde deti doplatili na zlyhanie systému.
Dovoľte mi zopakovať pravidlá, ktoré definuje zákon pri rozhodovaní o náhradnej starostlivosti pre maloleté deti. Náhradnou starostlivosťou je zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, zverenie do pestúnskej starostlivosti a ústavná starostlivosť. Osobná a pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou, čo je logické, ak chceme, aby deti vyrastali v prostredí, ktoré im v najväčšej miere nahradí rodinu. Taktiež sa v praxi pri osobnej starostlivosti uprednostňujú príbuzní a súd by podľa zákona mal prihliadať aj na názor samotného dieťaťa, samozrejme s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť. Názoru dieťaťa má byť venovaná náležitá pozornosť. Dieťa môže byť zverené do osobnej náhradnej starostlivosti fyzickej osobe, ktorá podľa zákona musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne a spôsobom svojho života zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. Toľko zákony.
Ale ja sa chcem úplne vážne spýtať, čo z týchto kritérií spĺňal napríklad jedenásťkrát súdne trestaný človek za násilnú a majetkovú trestnú činnosť? Je pre mňa úplne nepochopiteľné, ak sudcovi vôbec nie je aspoň trochu zvláštne, že rodičia súhlasia s tým, aby sa starostlivosti o ich maloletú dcéru ujal sused, pričom určite museli vedieť o jeho minulosti. Nie je to zvláštne nikomu z kompetentných, ktorí prípad posudzovali, ani sociálnym pracovníkom, ani súdu. Nikto z nich si nedal žiadnu námahu preveriť si, či sú úmysly suseda naozaj v záujme dieťaťa. Nikto si ho nepreveril, lebo zákon bol formálne dodržaný, a ten nikomu, ani sociálnemu pracovníkovi, ani sudcovi neprikazuje, že si má overiť bezúhonnosť človeka, ktorý má dostať dieťa do osobnej starostlivosti. Pre mňa je toto absurdné.
Ak by sa dodržali úplne obyčajné ľudské postupy a ak by si kompetentní pri takýchto prípadoch položili otázku, či by rovnako postupovali, keby sa to týkalo niekoho ich blízkeho, tak by sme nemuseli neustále predkladať novely zákonov aj vo veciach, ktoré by mali byť samozrejmé. Keďže to v praxi tak nie je, ako vidíme v prípadoch detí, ktoré som uviedla, predkladám novelu, ktorá dáva povinnosť sudcom, aby pri zverení detí do pestúnskej alebo osobnej starostlivosti museli vyžiadať aj výpis z registra trestov, čo nie je pre súd žiaden problém.
Taktiež by som, taktiež by som v tejto súvislosti chcela verejne položiť otázku smerom k ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej, či naozaj nedozrel čas na to, aby sme zriadili aj na Slovensku špecializované rodinné súdy, kde by sa naozaj sudcovia venovali iba tejto agende. Mali by možnosť aj povinnosť každý prípad naozaj posúdiť z pohľadu ochrany záujmov dieťaťa. Zákony môžeme sprísňovať donekonečna, ale ak budú zlyhávať ľudia, tak tragédie detí sa budú opakovať stále.
Chcem vás požiadať, vážené poslankyne a vážení poslanci, podporte túto novelu. Nemá nároky na štátny rozpočet, nie je v rozpore ani s vládnym programom, ani s prioritami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Môže však zabrániť ďalším tragédiám detí, ktoré sa chybou zákonov a necitlivosťou kompetentných dostali do nesprávnych rúk. Simonka na to doplatila životom, ďalšie deti pravdepodobne celoživotnou traumou.
Ďakujem a prosím o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17. 5. 2017 17:01 - 17:03 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v krátkosti predstaviť návrh zákona, ktorým sa sprísňujú podmienky pre osobu, ktorej môže byť súdom zverené maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, o podmienku, aby táto osoba nespáchala úmyselný trestný čin. Taktiež sa taxatívne stanovuje povinnosť súdu preskúmať osobu, ktorej súd zverí maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, či nespáchala úmyselný trestný čin a vyžiadala si k tejto osobe odpis z registra trestov.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecnej záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem a zároveň sa hlásim ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6. 4. 2017 23:23 - 23:28 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Neviem, či tomu bude venovať pozornosť aj tak, takže mi to je v podstate... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Dobre, tak nech sa páči.

Krištúfková, Petra, poslankyňa NR SR
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ktorý tu nie je, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, som tu jedna z nových a na základe môjho ročného pôsobenia tu v Národnej rade by som rada vyjadrila svoj postoj, ako to celé vnímam ja. Samozrejme, najviac tu rezonuje kauza Čistý deň, na ktorú som sa snažila od začiatku pozerať nezaujato, objektívne a bez toho bulvárneho balastu.
Ale nemôžem sa ubrániť pocitu, že vždy, keď sa vy, pán minister, vyjadrujete ku kauze Čistý deň, vyhýbate sa priamym odpovediam a veľmi diplomaticky sa snažíte odkloniť pozornosť od konkrétnych otázok a faktov. Na poslednej tlačovej besede, ktorú ste mali včera, som so záujmom očakávala váš jasný postoj. Či po tom všetkom, čo tu okolo Čistého dňa prebehlo aj v médiách, poviete, že im akreditáciu ponecháte alebo vezmete. Rovnako som od vás chcela počuť všetky konkrétne fakty a informácie, ktoré vás viedli k tomu, že Čistému dňu ste akreditáciu doteraz neodobrali. A ani teraz som sa v tom vašom vystúpení nedozvedela nič. Ale dozvedela som sa od vás, že v prípade, že dieťa má vši, treba ho ostrihať dohola, že tento postup aplikovaný na dieťati v týchto zariadeniach je zrejme bežná prax. Ja len pevne verím, že si tento spôsob nikto neosvojí napriek tomu, že vši sú úplne bežnou záležitosťou na školách, čo vie každý rodič, a nebude sa teda riadiť vašou normálnosťou, nakoľko by po Slovensku behali samé holohlavé deti.
Ďalej sme sa dozvedeli, že idete budovať štátne zariadenia, kde budú deti umiestňované, a používate akoby na vyriešenie tohto celého problému. A tým sme sa opäť nedozvedeli, aký je váš postoj a postoj ministerstva k Čistému dňu.
Mám však na srdci aj iné témy, kvôli ktorým sa celý klub hnutia SME RODINA a aj ja osobne podpísali pod návrh na vyslovenie nedôvery. Súvisia s témou, ktorej sa venujem v parlamente, a je to podpora a pomoc rodinám. Už v programovom vyhlásení vlády som kritizovala, že podpora rodín je zahrnutá nedostatočne, okrajovo a veľmi všeobecne. Na každej schôdzi parlamentu prichádzajú aj z našej strany, aj od iných poslancov veľmi dobré návrhy, o ktorých sa tu nediskutuje a ani nezískajú podporu. Môžem povedať, že ak by aspoň časť týchto návrhov prešla, už dnes po roku našej práce v parlamente by sme videli výsledky a život mnohých rodín by sa zmenil k lepšiemu.
A nemôžem súhlasiť ani s tým, že naše návrhy neboli kryté v rozpočte, lebo po prvé, keď vláda chce, vie nájsť peniaze veľmi rýchlo, napríklad Váhostav, Doprastav, e-Health a tak ďalej a tak ďalej. Po druhé, boli odmietnuté aj tie návrhy, ktoré si nevyžadovali zvýšené finančné prostriedky, napríklad návrh, aby osobnú asistenciu mohli vykonávať rodinní príslušníci.
Ale nechcem teraz podrobne rozoberať všetky naše návrhy a ich osud. Výhrady na vaše odvolanie sú predsa podrobne popísané v dôvodovej správe. Za ten rok, čo tu pracujem, je mi veľmi ľúto, že sme nedokázali pre rodiny urobiť viac – a to sme mohli. Je mi ľúto, že necítim zo strany ministra tému rodina ako prioritu, že necítim jasný cieľ, ako sa budú mať slovenské rodiny po štyroch rokoch tejto vlády. A z týchto dôvodov chcem v mene hnutia SME RODINA vyjadriť náš postoj, že budeme hlasovať za odvolanie ministra Richtera.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 4. 2017 16:56 - 16:57 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 475. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 487 zo 6. marca 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 3. 2017 16:43 - 16:48 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, úprimne sa teším, že ministerstvo práce prichádza so zákonom na zvýšenie rodičovského príspevku, a verím, že k tomu prispeli aj opakované návrhy na zvýšenie, ktoré sme podávali minulý rok v parlamente.
Čo ma však neteší, je navrhované zvýšenie o 10 eur, teda na sumu 213. Viackrát sme už v parlamente upozorňovali na to, že rodičovský príspevok sa nezvyšoval už niekoľko rokov po sebe, pretože ide o dávku naviazanú na životné minimum, ktoré sa nezmenilo od roku 2013. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že zvýšenie o 10 eur je skôr dorovnanie straty za posledné roky, čo sa príspevok nezvyšoval.
Chcem sa preto vrátiť k návrhu hnutia SME RODINA, ktorý sme predložili v parlamente minulý rok v júni. Navrhla som, aby bol rodičovský príspevok zvýšený na 280 eur, tak, aby bol v rovnakej výške, ako je príspevok na starostlivosť o dieťa. Považujem za diskriminačné, nespravodlivé a nesprávne, ak matka, ktorá dá dieťa do troch rokov napríklad do jasieľ a ide pracovať, môže poberať príspevok 280 eur, a tá, ktorá zostane do troch rokov doma s dieťaťom, má teraz 203 a od 1. mája bude mať 213 eur.
Čítala som pred pár dňami jeden vynikajúci rozhovor s vysokoškolským pedagógom pánom Škovierom. Prezentoval svoje návrhy, názory na výchovu detí. Okrem iného hovorí o tom, aký unikát máme na Slovensku v podobe trojročnej rodičovskej dovolenky, že je to niečo, čo iné krajiny nemajú a čoho by sme sa určite nemali vzdávať pri starostlivosti o deti. V takýchto dôležitých oblastiach by sme nemali podliehať ekonomickému diktátu. Je to veľmi podnetný rozhovor o našich hodnotách, kde deti a rodina by mali byť na prvom mieste. Odporúčam si ho prečítať.
Nemôžem sa však ubrániť dojmu, že vláda finančne uprednostňuje tie matky, ktoré sa vracajú do zamestnania skôr ako po troch rokoch veku dieťaťa. Nie je to spravodlivé. Dobrá mama je každá mama, ktorá sa starostlivo a s láskou stará o svoje dieťa, a každá by mala dostávať rovnakú finančnú podporu zo strany štátu. Nech sa sama a slobodne môže rozhodovať, či zostane doma tri roky alebo pôjde do práce skôr. Nezabúdajme na to, že rodičovský príspevok nahrádza jeden príjem v rodine, keď jeden z rodičov, najčastejšie je to matka, zostáva s dieťaťom doma. A dvojnásobne to platí pre osamelé matky, pre ktoré je rodičovský príspevok najdôležitejší príjem. Vieme zo štatistík, že takéto rodiny sú najviac ohrozené chudobou.
Pán premiér a minister financií na začiatku tohto roka oznámili dobrú správu, že príjmy do štátneho rozpočtu budú vyššie, ako očakávali. Myslím si, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je dať časť týchto peňazí na podporu rodín s deťmi.
A teraz mi dovoľte predniesť môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zvýšenie rodičovského príspevku na 280 eur.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Borisa Kollára a Zuzany Šebovej. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. I sa slová "213,20 eura" nahrádzajú slovami "280,00 eura".
Odôvodnenie: Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha o finančné zrovnoprávnenie rodičovského príspevku (navrhovaná výška 213,20 eura mesačne) s príspevkom na starostlivosť o dieťa. Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. Sme toho názoru, že každý rodič má nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom zariadení, alebo do starostlivosti inej osobe, alebo rodič zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov dieťaťa.
Ďakujem za pozornosť a podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7. 2. 2017 11:36 - 11:37 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 409. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 426 z januára 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3. 2. 2017 13:29 - 13:29 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Chcela by som sa poďakovať za faktické. Pánovi Krajčímu za podporu a takisto za jeho poznámku. Pani poslankyni Jurinovej takisto s tým, že vnímam tento návrh ako návrh, ktorý je v prvom čítaní, a myslím si, že ak sú voči nemu aj nejaké výhrady, tak by sme spoločnými silami ho mali tlačiť niekde ďalej a vôbec túto tému mať otvorenú a riešiť ju. Lebo naozaj jedno je pravda, tie osamelé matky s tými deťmi sú naozaj najohrozenejšou skupinou. A ďakujem veľmi pekne všetkým za podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3. 2. 2017 13:17 - 13:25 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona o náhradnom výživnom bol prijatý v roku 2005 a naposledy bol novelizovaný v roku 2008, kedy bol len kozmeticky upravený, a to len výška príspevku. Tento zákon už nezodpovedá potrebám dnešnej doby a mal by prejsť kompletnou zmenou. Uvedomujem si, že zákon o náhradnom výživnom je veľmi špecifický, a nie pravidlom. V mnohých krajinách ho ani nemajú a uvedomujem si aj to, že tento návrh zákona vyvoláva mnoho diskusií a kontroverzných reakcií.
Je ťažké zákonom riešiť to, čo by si zodpovední dospelí ľudia, to znamená rodičia, mali predovšetkým riešiť sami. A to zodpovedne a s maximálnym ohľadom voči svojmu dieťaťu alebo deťom, lebo sú to práve deti, ktorých sa neplatenie výživného a zlé vzťahy medzi rodičmi dotýkajú najviac.
Vyzvala som na sociálnych sieťach ľudí, ktorí s týmto problémom zápasia, aby mi písali svoje príbehy, skúsenosti a dávali podnety na to, čo treba v zákone zmeniť. Málokedy si uvedomujeme, že za týmto zákonom, za každým jeho paragrafom stojí konkrétny smutný príbeh rodiny, konkrétny rodič, ktorý rieši, či bude mať jeho dieťa čo jesť, či bude mať na oblečenie, stravu či pomôcky do školy. Nechcem nikoho diskriminovať, preto hovorím o rodičovi, ale pravdou je, že štatisticky sa to predovšetkým týka matiek, ktoré sa samé starajú o dieťa, poprípade viac detí.
V roku 2015 bolo priemerne mesačne vyplatené náhradné výživné 12 539 deťom. Rodičov, ktorým bolo vyplatené náhradné výživné, je menej, nakoľko jeden rodič môže mať aj viac detí. Čo je však podstatné, je fakt, že počet poberateľov náhradného výživného každý rok klesá. V rozpočte na tento rok je plánovaný pokles sumy na náhradné výživné o 221-tisíc eur. Všetkým nám je jasné, že pokles poberateľov náhradného výživného určite nie je spôsobený tým, že by sa dramaticky zlepšilo platenie výživného, ale súvisí to najmä s tým, že tento zákon je komplikovaný a každý rodič si dvakrát rozmyslí, či vôbec o náhradné výživné požiada. Vysvetlím prečo.
Podľa platného zákona o náhradnom výživnom, ak povinná osoba neplatí výživné, oprávnená osoba, to znamená matka alebo otec, musí sama podať návrh na exekučné konanie exekútorovi. Toto konanie musí trvať najmenej tri mesiace, až potom môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. Následne musí splniť ďalšie podmienky, kým úrad práce rozhodne. Najpodstatnejšou podmienku je, že osamelý rodič nesmie mať príjem vyšší ako 2,2-násobok životného minima, čo je približne 600 eur. Ak splní všetky tieto podmienky, dostane náhradné výživné, maximálne však vo výške 108 eur a 50 centov. Každých šesť mesiacov sa nárok na náhradné výživné prehodnocuje. V prípade, že neplatič, povinná osoba, zaplatí čo i len časť z dlžnej sumy, musí rodič, oprávnená osoba, túto sumu vrátiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Systém teda funguje ako akási pôžička osamelému rodičovi na preklenutie kritickej životnej situácie a nie ako skutočné náhradné výživné. Takéto sú podmienky zákona, no prax je ešte zložitejšia.
Je všeobecne známy fakt, že exekútori sa vymáhaniu výživného vyhýbajú. Osamelý rodič, najčastejšie matka, tak často behá od jednej exekútorskej kancelárie k druhej, kým vôbec nájde exekútora. Ak ho aj nájde, tri mesiace musí čakať. Deti však za tie tri mesiace musia jesť, chodiť do školy, rodina musí platiť nájomné, energie a ďalšie náklady na život. Možno si to mnohí z vás nevedia predstaviť, ale pre túto rodinu to môže mať fatálne dôsledky. Až po dlhých mesiacoch vybavovania sa konečne rodič dostane k náhradnému výživnému, avšak nie v plnej výške súdom stanoveného výživného, ale iba do výšky 108 eur 50 centov.
V návrhu zákona, ktorý podávam, chcem riešiť tri najpodstatnejšie zmeny:
Po prvé. Exekúciu na neplatiča nebude podávať rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, ale štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tým odbremeníme rodiča nielen od vybavovania exekúcie, ale skrátime čas potrebný na schválenie náhradného výživného.
Po druhé. Zmena sa týka výšky náhradného výživného, kde navrhujeme, aby rodič, to je oprávnená osoba, dostal náhradné výživné v takej výške, ako určil súd.
Treťou zmenou je, že sumu poskytnutú rodičovi ako náhradné výživné si bude od neplatiča aj s úrokmi vymáhať štát. Som totiž presvedčená, že štát bude úspešnejší vo vymáhaní výživného, ktoré poskytol, ako samostatná matka, teda rodič, ktorému bolo náhradné výživné poskytnuté.
Tieto zmeny aspoň čiastočne pomôžu rodičom, ako som už povedala, najčastejšie matkám, dostať sa k výživnému v čas a bez toho, aby celá ťarcha vymáhania peňazí, ktoré im patria, bola na ich pleciach. Vymožiteľnosť práva, v tomto prípade súdom stanoveného výživného, je predsa základnou úlohou štátu.
Koncom roka médiá uverejnili správu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý zverejnil, že takmer piaty človek na Slovensku je ohrozený chudobou. Je to veľmi smutné, ale, bohužiaľ, nič nové. Táto informácia je zahrnutá aj v Správe o sociálnej situácii obyvateľov, ktorú dostávame každý rok na sociálnom výbore, a táto informácia sa v nej objavuje rok čo rok. Chcem však konkrétne upozorniť na to, že najviac ohrozené chudobou sú práve deti a mladí ľudia, a to najmä deti vyrastajúce v neúplných rodinách. Viem, že nie je ľahké nájsť riešenie na to, ako podporiť osamelé matky, neúplné rodiny a ako naozaj pomôcť, aby deti nevyrastali v chudobe. Zákon o náhradnom výživnom je jeden z tých zákonov, ktoré aspoň čiastočne niektorým takýmto rodinám môže pomôcť. Nemal by im klásť polená pod nohy, ale naozaj pomáhať. Myslím, že by sme všetci na to mali myslieť pri hlasovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis