Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.10.2018 o 12:48 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 12:48 - 12:48 hod.

Petra Krištúfková
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:02 - 12:07 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už druhýkrát hnutie SME RODINA predkladá návrh zákona o náhradnom výživnom a náš návrh rieši všetky jeho problémy komplexne. Bohužiaľ, zákon o náhradnom výživnom dnes funguje ako akási sociálna pôžička a nie ako náhradné výživné.
Dôkazom toho je každoročne klesajúci počet žiadateľov, pretože zákon o náhradnom výživnom funguje zle, resp. nefunguje. Vysvetlím prečo. Štát nezohľadňuje výšku riadneho výživného, ktoré bolo určené samotným súdom. A tu sa štát správa schizofrenicky. Na jednej strane štát, teda súd určil výšku výživného, ktorá je nutná na výchovu dieťaťa a na tej druhej strane ten istý štát pri poskytnutí náhradného výživného nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdu. Zrazu má za to, že je postačujúca výška maximálne 108 eur. Tak to potom nenazývajme náhradným výživným, ale sociálnou pôžičkou, ktorú ešte treba mimochodom vrátiť.
Ďalšou podmienkou je príjem rodiča. Ten nesmie presahovať 2,2-násobok životného minima, čo je približne 600 eur. Naozaj si treba predstaviť situáciu osamelého rodiča, ktorého príjem je jediným v rodine. A štát určil, že výška 2,2-násobku životného minima je hranicou, kedy dieťa náhradné výživné už nepotrebuje. A nezabúdajme na to, že náhradné výživné potrebujú aj deti, ktoré sú študentami stredných a vysokých škôl, kde náklady sú už naozaj vysoké.
A teraz sa vrátim na samotný začiatok. Návrh na exekučné konanie môže osamelý rodič, najčastejšie matka, podať až po troch mesiacoch čo sa jej nedostalo k rukám riadne výživné. Viete si vôbec predstaviť čo spôsobuje takýto výpadok. Štatistiky jasne hovoria
===== A teraz sa vrátim na samotný začiatok. Návrh na exekučné konanie môže osamelý rodič, najčastejšie matka, podať až po troch mesiacoch čo sa jej nedostalo k rukám riadne výživné. Viete si vôbec predstaviť čo spôsobuje takýto výpadok? Štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti z neúplných rodín, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Samotné exekučné konanie musí trvať najmenej tri mesiace a až potom môže rodič požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. A tu je problém. Je totižto nemysliteľné, že štát, ktorý poskytol náhradné výživné, hodí bremeno vymáhania na samotnú matku, respektíve osamelého rodiča. Štát vie vymáhať rôzne pohľadávky, tak je jeho povinnosť chrániť aj deti. Zvlášť ak ide o ochranu práv detí, kde je štát viazaný aj medzinárodnými dohovormi. Čo navrhujeme?
1. Exekúciu na neplatiča nebude podávať rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, ale štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Som presvedčená, že štát bude úspešnejší vo vymáhaní výživného ako samotná matka, teda rodič, ktorému bolo náhradné výživné poskytnuté.
2. Zmena sa týka výšky náhradného výživného, kde navrhujeme, aby rodič, oprávnená osoba dostala náhradné výživné v takej výške akú určil súd.
3. Zrušenie hranice príjmu, ktorú musí rodič spĺňať, ak chce vôbec požiadať o náhradné výživné, a ňou je 22,2 násobok životného minima. Vychádzam z princípu, že suma výživného predsa už bola určená súdom aj s prihliadnutím na príjem rodičov. Som presvedčená, že takto postavený zákon naozaj splní úlohu, ktorú má. Zároveň to štát donúti už skutočne prijať účinné opatrenia na vymáhanie tejto povinnosti od dlžníkov.
Vážené kolegyne a kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste tomuto návrhu dali šancu, aby prešiel do druhého čítania. Samozrejme sme pripravení na diskusiu. Pretavme naše slová o deťoch, slobodných matkách a osamelých rodičoch do reálnej pomoci. Skúsme spolu pohnúť s týmto zákonom, ktorý síce máme, ale reálne nepomáha tak, ako by mal. Však štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:02 - 12:07 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už druhýkrát hnutie SME RODINA predkladá návrh zákona o náhradnom výživnom a náš návrh rieši všetky jeho problémy komplexne. Bohužiaľ, zákon o náhradnom výživnom dnes funguje ako akási sociálna pôžička a nie ako náhradné výživné.
Dôkazom toho je každoročne klesajúci počet žiadateľov, pretože zákon o náhradnom výživnom funguje zle, resp. nefunguje. Vysvetlím prečo. Štát nezohľadňuje výšku riadneho výživného, ktoré bolo určené samotným súdom. A tu sa štát správa schizofrenicky. Na jednej strane štát, teda súd určil výšku výživného, ktorá je nutná na výchovu dieťaťa a na tej druhej strane ten istý štát pri poskytnutí náhradného výživného nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdu. Zrazu má za to, že je postačujúca výška maximálne 108 eur. Tak to potom nenazývajme náhradným výživným, ale sociálnou pôžičkou, ktorú ešte treba mimochodom vrátiť.
Ďalšou podmienkou je príjem rodiča. Ten nesmie presahovať 2,2-násobok životného minima, čo je približne 600 eur. Naozaj si treba predstaviť situáciu osamelého rodiča, ktorého príjem je jediným v rodine. A štát určil, že výška 2,2-násobku životného minima je hranicou, kedy dieťa náhradné výživné už nepotrebuje. A nezabúdajme na to, že náhradné výživné potrebujú aj deti, ktoré sú študentami stredných a vysokých škôl, kde náklady sú už naozaj vysoké.
A teraz sa vrátim na samotný začiatok. Návrh na exekučné konanie môže osamelý rodič, najčastejšie matka, podať až po troch mesiacoch čo sa jej nedostalo k rukám riadne výživné. Viete si vôbec predstaviť čo spôsobuje takýto výpadok. Štatistiky jasne hovoria
===== A teraz sa vrátim na samotný začiatok. Návrh na exekučné konanie môže osamelý rodič, najčastejšie matka, podať až po troch mesiacoch čo sa jej nedostalo k rukám riadne výživné. Viete si vôbec predstaviť čo spôsobuje takýto výpadok? Štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti z neúplných rodín, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Samotné exekučné konanie musí trvať najmenej tri mesiace a až potom môže rodič požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. A tu je problém. Je totižto nemysliteľné, že štát, ktorý poskytol náhradné výživné, hodí bremeno vymáhania na samotnú matku, respektíve osamelého rodiča. Štát vie vymáhať rôzne pohľadávky, tak je jeho povinnosť chrániť aj deti. Zvlášť ak ide o ochranu práv detí, kde je štát viazaný aj medzinárodnými dohovormi. Čo navrhujeme?
1. Exekúciu na neplatiča nebude podávať rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, ale štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Som presvedčená, že štát bude úspešnejší vo vymáhaní výživného ako samotná matka, teda rodič, ktorému bolo náhradné výživné poskytnuté.
2. Zmena sa týka výšky náhradného výživného, kde navrhujeme, aby rodič, oprávnená osoba dostala náhradné výživné v takej výške akú určil súd.
3. Zrušenie hranice príjmu, ktorú musí rodič spĺňať, ak chce vôbec požiadať o náhradné výživné, a ňou je 22,2 násobok životného minima. Vychádzam z princípu, že suma výživného predsa už bola určená súdom aj s prihliadnutím na príjem rodičov. Som presvedčená, že takto postavený zákon naozaj splní úlohu, ktorú má. Zároveň to štát donúti už skutočne prijať účinné opatrenia na vymáhanie tejto povinnosti od dlžníkov.
Vážené kolegyne a kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste tomuto návrhu dali šancu, aby prešiel do druhého čítania. Samozrejme sme pripravení na diskusiu. Pretavme naše slová o deťoch, slobodných matkách a osamelých rodičoch do reálnej pomoci. Skúsme spolu pohnúť s týmto zákonom, ktorý síce máme, ale reálne nepomáha tak, ako by mal. Však štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:58 - 12:00 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom rozhodovacej činnosti orgánov štátu. Preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomoc deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti a keď je ohrozený ich zdravý vývin, musí byť a aj je prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Tieto rozhodnutia budú mať priamo vykonateľnosť a budú súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe nahradia náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a bude mať silný výchovný a preventívny účinok.
Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí. Zníži sa stres oprávnených a vymáhaní výživného od neplatiacej povinnej osoby, odstránia sa príčiny ich vzájomných konfliktov a v konečnom dôsledku sa odbúra časové zaťaženie oprávnených osôb a ich detí.
Ďakujem, hlásim sa ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 18:47 - 18:49 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 352 z 18. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
K predmetnému návrhu zákona určené výbory neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 43. schôdzi dňa 15. októbra 2018. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Ako spoločná spravodajkyňa predkladám predmetnú informáciu a budem predkladať návrh na ďalší postup podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku. Pán predsedajúci otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2018 15:30 - 15:31 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1102. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1155 z 27. augusta 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2018 9:45 - 9:52 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Hnutie SME RODINA predkladá návrh na zavedenie príspevku na bývanie vo výške 100 eur mesačne. Ako je uvedené v dôvodovej správe, tento príspevok je určený pre rodiny, kde jeden z rodičov ostáva s dieťaťom do 3 rokov doma na rodičovskej dovolenke.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia, najmä z vládnej koalície, už ste sa niekedy spýtali mladých ľudí, aká je hlavná prekážka, pre ktorú odkladajú založenie rodiny? Pretože nám odpovedajú, že hlavnou prekážkou je bývanie, pretože v prvom rade potrebujú pre svoje rodiny a pre svoje deti vytvoriť domov.
Povedzme si, aký je najčastejší model mladej rodiny u nás na Slovensku. Mladí ľudia predovšetkým si hľadajú prácu a stabilný príjem. Keď sa rozhodnú založiť si rodinu, spočítajú si svoje príjmy a navštívia banku. Požiadajú o úver, na základe ktorého si kúpia byt, samozrejme, ktorý zodpovedá ich možnostiam. Keďže na Slovensku je absolútny nedostatok dostupných nájomných bytov, podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu len 6 %, tak hypotéka je prakticky jediná možnosť, ako sa dostať k bytu. Prečo vláda roky nerieši nájomné bývanie, to si zaslúži samostatnú analýzu. Prečo má Česká republika 21 % nájomných bytov, Rakúsko dokonca 42 % a my len spomínaných 6 %? Nedostatok nájomných bytov totižto núti mladé rodiny zadovážiť si byt do osobného vlastníctva a to ich vháňa do hypotekárneho otroctva, pretože hypotéky splácajú celý život.
Vráťme sa však k našej mladej dvojici. Získali hypotéku, kúpia si byt a ešte pridajú nejaký spotrebný úver na nevyhnutné zariadenie. Niektoré dokonca splácajú aj lízing na auto. Ak si to spočítajú, vychádza im, že príchod dieťaťa musia ešte odložiť.
Ak naozaj chceme zlepšiť katastrofálny demografický vývoj na Slovensku, ak chceme, aby rodiny mali viac detí, tak musíme riešiť problémy, ktoré zlý vývoj vytvárajú, a bývanie je jedno z prvých. Mladá rodina si musí dobre zrátať, ako vyjde s peniazmi, ak matka zostane s dieťaťom doma a jeden príjem z rodiny tým pádom vypadne. Kým poberá materskú, tak výpadok príjmu nie je až tak dramatický, pretože priemerná materská predstavuje 567 eur. Aj keď pravda je taká, že máme síce pomerne vysoko nastavený vymeriavací základ na výpočet materskej, no veľa matiek naň zďaleka nedosiahne. Študentky, živnostníčky, tie, ktoré boli, teda resp. neboli pred otehotnením zamestnané. Potom však príde rodičovský príspevok, ktorý je vo výške 214, čo nepokryje ani náklady na dieťa a nieto ešte splácanie hypotéky.
A práve tu navrhujeme príspevok na bývanie vo výške 100 eur mesačne, ktorý by rodič čerpal po skončení materskej do konca rodičovskej, teda do 3 rokov dieťaťa. Aby sme zamedzili zneužívaniu tohto príspevku, navrhujeme, aby nárok na poberanie príspevku na bývanie mali rodičia, resp. rodič, ktorý predtým poberal materskú dávku.
Navyše sme však do návrhu zákona zaradili aj študentov, resp. študentky vysokých škôl. Myslím si, že robíme chybu, že nemáme žiadne nástroje na podporu mladých žien študentiek vysokých škôl, aby mohli mať dieťa aj v mladšom veku. Pokiaľ sú doslova nútené odkladať rodičovstvo a mať prvé dieťa až po 30-ke, tak je malý predpoklad, že stihnú mať 2, 3 alebo 4 deti. O zdravotných dôsledkoch a obmedzeniach, ktoré prináša vyšší vek rodičiek, ani nehovorím, tiež je to na samostatnú kapitolu. Možno by stálo sa nad tým zamyslieť, koľko nás stojí v zdravotníckom systéme liečenie neplodnosti, náklady na umelé oplodnenie a podobne, a zistili by sme, že podpora mladých rodín, napríklad aj cez príspevok na bývanie, je ekonomicky oveľa výhodnejšia.
Osobitne chcem ale zdôrazniť situáciu mladých rodín, osamelých rodičov, najčastejšie matiek, ktorí rovnako potrebujú bývať a majú rovnaké náklady na bývanie ako úplné rodiny.
Priznám sa, že inšpiráciu pre náš návrh som našla v krajinách Európskej únie. Tento príspevok je bežným štandardom napríklad v Rakúsku, Maďarsku alebo Taliansku a dokonca sa navyšuje počtom detí v rodine.
OECD dlhodobo sleduje tzv. ukazovateľ prílišnej ťarchy nákladov na bývanie, v ktorom sú zahrnuté všetky platby: hypotéka, nájomné, náklady na poistenie, povinné poplatky za služby, údržbu, opravy, dane a energie. Ak tieto výdavky tvoria viac ako 40 %, hovorí sa o prílišnej ťarche nákladov. Na Slovensku je to až 78 % ľudí, ktorí sú podľa týchto parametrov ohrození prílišnými výdavkami na bývanie. Tie na Slovensku dosahujú priemerne 514 eur na mesiac. A čo je najkritickejšie a čo stále opakujeme, najviac sú ohrození osamelí rodičia s deťmi a, samozrejme, mladé rodiny s deťmi.
K tomu ešte pridám aktuálne údaje o náraste cien bytov v tomto roku podľa Eurostatu. Slovensko patrí ku krajinám Európskej únie, kde sa ceny bytov medziročne zvyšovali najviac, konkrétne Slovensku z 11,7 % patrí 5. priečka v medziročnom zvýšení cien po Lotyšsku, Slovinsku, Írsku a Portugalsku.
Vážené kolegyne a kolegovia, poďme pomáhať mladým rodinám tam, kde to naozaj potrebujú. Slovensko potrebuje dobrú, premyslenú a modernú rodinnú politiku. Určite by to pomohlo aj zastaviť odchod mladých ľudí do zahraničia a tí, ktorí sú vonku, by viac premýšľali o návrate, pretože väčšina chce vychovávať svoje deti doma v širšej rodine.
Ďakujem za pozornosť a podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2018 9:42 - 9:44 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prichádzame s ďalším návrhom, ktorý je z balíku tých, ktorý má podporiť mladé rodiny a vôbec uľahčiť tú situáciu, ktorá im vzniká po narodení dieťaťa.
Návrh zákona o príspevku na bývanie predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Krištúfková, Kollár, Šebová. Zabezpečenie bývania pre mladých ľudí je základným parametrom, ak uvažujú o založení rodiny a narodení dieťaťa. Finančne dostupné bývanie pre mladých ľudí je problém, ktorý doteraz neriešila žiadna vláda a práve preto my prichádzame s týmto návrhom.
Tento návrh má za cieľ podporiť rodiny pri starostlivosti o dieťa počas poberania rodičovského príspevku a navrhuje zaviesť príspevok na bývanie. Zavedením príspevku na bývanie pre poberateľov rodičovského príspevku sa bude čiastočne kompenzovať strata príjmu jedného z rodičov a pomôže sa týmto rodinám s úhradou nákladov na bývanie.
Viac by som chcela povedať v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 18:34 - 18:38 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už po druhýkrát predkladám návrh zákona na zavedenie mimoriadneho príspevku pre rodiny, pre nezaopatrené deti. To znamená pre žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl.
Príspevok by bol vyplácaný vždy v septembri vo výške 25 eur. September je skutočne pre tieto rodiny finančne najnáročnejší mesiac. Každému je jasné, o čom hovorím. Taktiež v médiách sa každoročne vyčísľujú náklady spojené s nástupom dieťaťa do školy. A táto suma sa pohybuje až do výšky 450 eur.
Dokonca reagujú aj niektoré charitatívne organizácie, ktoré organizujú zbierky na školské potreby. Áno, veľké výdavky spojené so začiatkom školského roka si všímajú všetci okrem vlády a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Máme ministra, ktorý riadi rezort už dlho, ale téme podpory rodín sa nevenoval. Nikdy ani neponúkol ucelenú koncepciu systémového riešenia rodinnej politiky.
Páni poslanci, každý vie, že začiatok školského roka je mimoriadne finančne náročný. A preto po roku tu opäť stojím s tým istým návrhom a s rovnakým presvedčením o tom, že treba rodinám v tomto období pomôcť.
Chceme zaviesť príspevok, ktorý u nás neexistuje, ale pritom je bežným štandardom v iných krajinách. Chceme pomôcť rodičom zmierniť priame výdavky, ktoré musia zaplatiť hneď pri nástupe detí do školy. Priznám sa, inšpirovala som sa rakúskym modelom, kde na začiatku školského roka rodičia dostávajú až 100 eur. Rakúsko, ktoré vypláca štedré rodinné prídavky v rozmedzí od 111 do 162 eur podľa veku dieťaťa, ešte pomáha rodičom zvládnuť aj finančné nároky spojené so začiatkom školského roka. U nás, ako je známe, sú len detské prídavky, a to vo výške 23,68 eura, čo je vzhľadom k dnešnej dobe absolútne smiešna suma, ktorá nepokryje takmer nič. Keď nie je vôľa ministerstva zvýšiť prídavok na dieťa, tak pomôžme rodinám aspoň takýmto spôsobom.
Minulý rok, keď som prvýkrát tento návrh predložila, nikto z koalície mu nevenoval žiadnu pozornosť. Dnes, keď SMER-u tečie do topánok, tak sa trhá vrece so sociálnymi návrhmi. Pričom keby naše návrhy boli schválené, tak už dávno by tieto peniaze v rodinách mohli byť. My sme totižto dostali vždy odpoveď, že peniaze nie sú. Tak dnes, keď zázračne nachádzate ďalšie a ďalšie milióny, prosím, všimnite si tento návrh a podporte ho.
Zachytila som, že pán Danko plánuje prísť s podobným návrhom na príspevok, dokonca vo výške až 100 eur, ale len pre prváčikov. Neviem, ako chce vysvetliť rodičom, že druhák, tretiak alebo stredoškolák už nestojí nič. My navrhujeme podporovať každoročne každé dieťa, ktoré chodí do školy, bez rozdielu, aký ročník navštevuje. Ak máte v rodine viac nezaopatrených detí, suma sa násobí a dá tak počítať s jednorazovou vyššou podporou. Samozrejme, je to len začiatok a počítame s tým, že by sa suma postupne navyšovala.
Ak náš návrh neprejde, čo ste nám už ixkrát ukázali, tak aspoň verím, že sa necháte inšpirovať. Ale predložte taký, ktorý bude systematicky riešiť problém spojený so začiatkom školského roka pre všetky deti.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 18:30 - 18:32 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Cieľom návrhu zákona je finančne podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí zavedením mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 25 euro, ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy.
Dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje základnú školu. Výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300 eur. Väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie a stravu v škole. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport a športové aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi a vysokoškolákovi sú školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety. Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje tieto náklady pre mladé rodiny každoročne zmierniť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako i s právom Európskej únie.
Hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis