Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12. 10. 2017 o 16:46 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 16:46 - 16:47 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola Výborom Národnej rady pre sociálne veci určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 721. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. 
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 741 z 25. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017. 
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 16:35 - 16:36 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 719. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu č. 739 z 25. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 9. 2017 18:35 - 18:39 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, začala by som tým, že si myslím, že ani poslanci, ani zákon by nemali vylučovať rodičov a rodinných príslušníkov z možnosti poskytovať vlastnému dieťaťu osobnú asistenciu, tak ako je tomu teraz. Majú mať právo výberu. Ak sa rozhodnú, že ju poskytovať chcú, tak by im to malo byť umožnené. Hovorme si, čo chceme, ale o zdravotne ťažko postihnuté dieťa sa vie postarať ten, kto to robí s láskou a srdcom. Rozumiem aj tomu, že osobná asistencia je určená na integráciu zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa alebo osoby do spoločnosti, ale taktiež je tu veľa špecifických prípadov zo života, kedy je nutné otvoriť túto možnosť aj pre rodičov a rodinných príslušníkov. Vylúčenie rodičov a rodinných príslušníkov z možnosti vykonávania osobnej asistencie pre vlastné deti a členov rodiny považujem za diskrimináciu. Aj keď viem, že v špecifických prípadoch je to možné, ale len maximálne na štyri hodiny denne.
Kto rozhoduje o zdravých deťoch? Sú to predsa rodičia. Rozhodujú sami, kto bude ich dieťa integrovať, s kým pôjdu do spoločnosti, s kým budú navštevovať školu, s kým budú navštevovať kino, všetky veci, ktoré sú spojené s integráciou. Sú to babky, sú to dedkovia, ujovia, tety, je to stále rodina alebo sú to samotní rodičia. Nikto ich v tom neobmedzuje, ale my obmedzujeme rodičov so zdravotne ťažko postihnutými členmi.
Tento príspevok je pre deti od 6 rokov do 65. roku, do 65 rokov. Nad 65 rokov môže tento príspevok poberať len ten, komu bol priznaný skôr. Takže v podstate asistencia sa týka detí, mladých ľudí a väčšinou ľudí v produktívnom veku.
Rada by som prízvukovala, že asistenciu môže vykonávať akákoľvek dospelá osoba bez kvalifikácie, čo v mnohých prípadoch spôsobuje obrovské problémy. Náš návrh, ktorý opakovane predkladáme, umožňuje každému, aby sa rozhodol sám, aby osobnú asistenciu mohli vykonávať aj rodičia a rodinní príslušníci, pokiaľ majú o to záujem. Veď si priznajme, ako ľahko sa dá tento zákon obchádzať. Formálne si rodina nájde asistenta a v skutočnosti sa aj tak stará rodina, ktorá sa s asistentom dohodne. A k čomu je to dobré? Okrem toho, že naozaj život so zdravotne ťažko postihnutým dieťaťom alebo členom rodiny je naozaj veľmi ťažký, tak ich nútime ešte aj klamať. Úlohou štátu je podporovať ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a nemáme ich obmedzovať v tom, kto sa o nich bude starať, kto môže a kto nemôže. Určite by sme mali pomáhať rodinám, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté dieťa alebo člena rodiny. Aj tak si zaslúžia oveľa viac. Tak aspoň týmto trocha uľahčíme život.
A preto prosím všetkých poslancov, tak ako koaličných, aj opozičných, o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 9. 2017 18:32 - 18:33 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona rozširuje možnosť poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre manžela, manželku, rodičov alebo fyzickú osobu, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzickú osobu, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starých rodičov, vnúčatá, súrodencov, nevestu, zaťa, svokru, svokra, teda o osoby, ktoré sa v širšom slova zmysle považujú za rodinu. Osobná asistencia má pomôcť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v činnostiach, ktoré zlepšia kvalitu jej života, podporujú jej vlastnú aktivitu a dávajú šancu na lepšie uplatnenie pri vykonávaní jej funkcie v rodine, pri vzdelávaní, v zamestnaní alebo pri záujmoch vo voľnom čase. Túto pomoc dostávajú najmä z prostredia rodiny v širšom slova zmysle, preto je cieľom návrhu zákona rozšíriť možnosť poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre členov tzv. širšej rodiny, ktorí tieto asistenčné služby aj reálne každodenne vykonávajú.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Viac poviem rozprave, do ktorej sa hlásim.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 9. 2017 18:25 - 18:29 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, stojím tu pred vami ako opozičný poslanec, ktorý z každej strany počúva, ako sa darí našej krajine, či už z úst ministrov alebo premiéra. Preto si myslím, že na začiatku školského roka by to mali byť práve deti, lebo tie sú naša budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Miesto toho tu máme vystresované rodiny, ktoré čakajú vysoké výdavky spojené s nástupom detí do škôl. Takmer všetky médiá priniesli články o tom, koľko stojí nástup dieťaťa do školy a táto suma sa vyšplhala až do 450 eur. Sú v nich započítané poplatky, ktoré škola vyberá do triedneho školského fondu, obedy v jedálni, poplatky za školské pomôcky, učebnice, ktoré si žiaci musia zakúpiť sami. Teda sú to priame výdavky, ktoré musí rodič uhradiť hneď s nástupom dieťaťa do školy. Okrem toho si musia rodičia pripraviť ďalšie peniaze na prezuvky, tašky, peračníky a kopec ďalších iných vecí. Myslím, že každý z nás to pozná.
Pre niektoré rodiny je to takmer neriešiteľná situácia a nízkopríjmové rodiny to naozaj riešia tak, ako vedia. Vďaka niektorým charitatívnym organizáciám, ktoré robia zbierky šatstva a organizujú zbierky školských potrieb, je aspoň niektorým rodinám toto obdobie uľahčené. Dokonca niektoré banky na začiatku školského roka ponúkajú produkt – prečerpanie úveru v sume 300 eur práve na tento účel. Všetky tieto výdavky spojené so začiatkom školského roka si všímajú všetci okrem vlády a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale v podstate niet sa čomu čudovať, keď na začiatku školského roka sme nemali ani ministra školstva. Myslím si, že už dávno malo ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom školstva prísť s riešením ako uľahčiť slovenským rodičom práve toto finančné náročné obdobie, ako je tomu napríklad v Rakúsku, kde tento príspevok je už dlhodobo a je vo výške 100 euro. A to sa bavíme o krajine, kde príjmy sú omnoho vyššie, takže tu by sme, na Slovensku mali myslieť na našich občanov asi desaťnásobne viac.
Možno to vyzerá ako banálna téma, ale je to veľký problém, pretože sa týka obrovského množstva rodín. Ministerstvo školstva by malo konečne vybaviť školy tak, aby rodičia nemuseli kupovať knihy a pracovné zošity, a ministerstvo práce už dávno malo vytvoriť príspevok pre rodiny so študujúcimi deťmi. Keďže nič sa nedeje, nikto na to nereflektuje, tak my ako hnutie SME RODINA, a preto predkladáme návrh na príspevok k rodinným prídavkom, ktorý by bol vyplácaný vždy v septembri pre rodiny so študujúcimi deťmi. Viem, že výška, ktorú navrhujeme, 25 eur je len kvapkou v mori oproti tomu, aké sú výdavky reálne spojené s nástupom dieťaťa do školy, ale ide nám o to, skôr tento príspevok zaviesť a potom v reálnej sume, ktorú by štátny rozpočet zvládol, a následne ho navyšovať.
Chcem vás však, kolegyne a kolegovia najmä z vládnej koalície, poprosiť, podporte zavedenie takéhoto príspevku pre slovenské rodiny, zvlášť v období, keď je nám zdôrazňované, ako sa ekonomike darí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 18:22 - 18:23 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí zavedením mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 25 eur, ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy. Dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje základnú školu. Výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahne rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 400 eur. Väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie a stravu v škole. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport, školské aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi a vysokoškolákovi je na školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety, cestovné, šport, školské aktivity. Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky Slovenskej republiky sa navrhuje tieto náklady pre mladé rodiny každoročne zmierniť.
Predkladaný návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je vyčíslený v doložke vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami.
Viac k tomuto návrhu poviem v rozprave, do ktorej sa zároveň hlásim.
Skryt prepis
 

11. 9. 2017 18:15 - 18:16 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Rozbehnutá je (vyslovené s pobavením). Takže, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 677. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

11. 9. 2017 18:01 - 18:02 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 676. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 699 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 9. 2017 17:26 - 17:26 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Pán minister, zastávate túto funkciu už veľmi dlhú dobu a tým pádom ste mal naozaj možnosť ukázať ľuďom, čo ste ochotný pre nich urobiť, ako vám na nich záleží a akú im venujete pozornosť. Len vy tú možnosť naozaj nevyužívate. Tak sme opäť tu aj my poslanci hnutia SME – RODINA kvôli jednému, a tým je odvolanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ktoré už bolo v máji a všetci dobre vieme, že aj vtedy boli k nemu dôvody.
Z kauzy resocializačného zariadenia sa stala nechutná fraška. Môžeme jednoznačne povedať, že kontrola v týchto zariadeniach je mizerná a nefunkčná. A práve aj v tomto kontexte sa chcem spýtať, čo sa zmenilo pre poslancov SNS, že sú dnes tak kritickí voči konaniu ministra, keď v máji boli proti jeho odvolaniu.
Ďalej sa pýtam, či je pre vás tak ťažké sa venovať viac rodinám, matkám, deťom, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, ktorí sú najviac odkázaní na vás. Podotýkam ešte raz, na vás. Rada by som použila nás, ale, bohužiaľ, všetky dobré návrhy podávané nami sú pravidelne odmietané bez diskusie a bez vysvetlenia. Chápem aj to, sme opozícia, ale vy ste minister. A práve preto by som očakávala, že prídete s konkrétnym programom pomoci rodinám a vyriešením situácie v sociálnych službách. Pretože všetci vieme, že máme obrovský nedostatok sociálnych služieb pre odkázaných ľudí. A od vás by som oveľa radšej počula slová ako "mamičky, otcovia, deti, rodiny" ako to vaše stále, neustále vyviňovanie sa.
Taktiež by som chcela pripomenúť aj náš návrh zákona, ktorým sme chceli zaviesť povinnosť súdu skúmať, či osoba, ktorej bolo zverené maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti, spáchala úmyselný trestný čin. Ani týmto návrhom, ktorý nenavyšoval štátny rozpočet, ste sa nezaoberali.
Mohli ste ho teda predložiť vy, ale to ste neurobili. A takto by sme si tu mohli vymenovávať ďalšie a ďalšie dobré návrhy, keď už nepodporíte nám, tak ich aspoň predložte vy.
Včera pán premiér rozprával, že máte vynikajúce výsledky a robíte úspechy vo vašom rezorte. Tak verím, že nebude teda problém na tejto schôdzi podporiť náš jednorazový rodičovský príspevok vo výške 25 eur z dôvodu pomoci rodine so zabezpečením školských pomôcok na začiatku školského roka. Alebo ďalší opätovne už podávaný náš návrh, ktorý neprešiel, aby osobnú asistenciu mohli vykonávať aj rodičia a rodinní príslušníci, ktorí dnes na to zo zákona nemajú právo.
Pre mňa je neprijateľné, že ministerstvo nevie a nechce riešiť takéto základné problémy, ktoré môžu týmto rodinám výrazne pomôcť. Ja vlastne neviem, či vôbec vy viete, s akou mašinériou a byrokraciou sa stretávajú slovenské rodiny, ktoré majú doma zdravotne postihnutého člena. Verte, že nechcel by to nikto zažiť, ani jeden z nás, čo tu sme.
Takže postoj hnutia SME – RODINA k odvolávaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera je jasný. Sme presvedčení, že tak dôležitý rezort potrebuje výmenu. Potrebuje ministra, ktorý bude zodpovedne a s citlivosťou riešiť sociálne problémy, ktoré na Slovensku pretrvávajú a nebude ich zakrývať číslami o dobrých hospodárskych výsledkoch, pretože tu na Slovensku je veľmi veľa ľudí a rodín, ktorých ohrozuje chudoba.
A na záver ma prekvapuje, že zrazu to už aj vidia kolegovia zo SNS, aj keď ich jasného hlasovania o vašom odvolaní sa asi nedočkáme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 19:45 - 19:50 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ešte raz, vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na zvýšenie rodičovského príspevku na 280 eur podávam už tretíkrát. Prvýkrát to bolo pri, prvýkrát to bolo hneď po nastúpení do parlamentu, druhýkrát to bolo formou pozmeňovacieho návrhu k vládnemu návrhu, keď minister Richter išiel zvyšovať o 10 euro.
Chcem zopakovať dôvody, pre ktoré je podľa nás dôležité túto sumu zvýšiť na 280 euro. Prvý dôvod je, štát dneska poskytuje matkám príspevok na starostlivosť o dieťa až do výšky 280 eur. Je to v prípade, že rodič sa rozhodne predčasne ukončiť materskú dovolenku a nastúpiť do práce skôr, ako dieťa dovŕši tri roky. Je to diskriminačné, ak matka dá dieťa do jasieľ a môže poberať príspevok až do výšky 280 eur a tá, ktorá zostane doma, poberá 213 eur.
Druhý dôvod, je psychologicky dokázané, že dieťa do veku troch rokov, je to jeho najdôležitejšie obdobie. Vyvíja sa fyzická aj psychická stránka dieťaťa a do veľkej miery ovplyvňuje celý jeho život. V prípade absencie jedného platu v rodine, a nehovoriac o osamelých matkách, kde to je najdôležitejší príjem, sa tieto rodiny dostávajú do finančných problémov a nie sú schopné pokryť základné potreby.
Rodičovský príspevok vychádza v priemere 6,9 eura na deň, čo je hlavne v prípade osamelých matiek nemožné zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa. Osobným problémom v chudobnejších rodinách sú stravovacie návyky, resp. absencia niektorých zložiek stravy, napríklad bielkovín a ovocia. Samozrejme, rodičia sú potom nútení sa prikláňať k nevyváženej a nevyhovujúcej strave, čo sa podpisuje na zdraví detí, nakoľko sa im nedostáva potrebné množstvo živín, ktoré sú stavebnou zložkou orgánov ľudského tela. A tu sa dostávame do začarovaného kruhu, kedy sa to odráža na zdravotnom stave detí a štát to aj tak bude musieť doplatiť na zdravotnej starostlivosti.
Čo sa zmenilo odvtedy, odkedy sme prvýkrát podali tento návrh? Z môjho pohľadu veľa, ministerstvo napriek tomu, že nemalo v pláne zvyšovať rodičovský príspevok, napokon ho zvýšilo aspoň o 10 euro. Myslím si, že k tomu prispel aj náš tlak a dôvody, ktoré sme neustále opakovali, že príspevok je nízky, že ho treba dorovnať. Čo je však ešte dôležitejšie, ozvali sa samotné matky, ktoré v máji ku Dňu matiek poslali otvorený list premiérovi, v ktorom žiadajú zrovnoprávniť obidva príspevky, pretože súčasný stav diskriminuje matky, ktoré zostanú s dieťaťom doma. Momentálne to vytvára stav, že vláda finančne uprednostňuje tie matky, ktoré sa vracajú do zamestnania skôr, ako po troch rokoch veku dieťa.
Viem, že možnosť byť s dieťaťom doma do troch rokov nemajú rodičia vo všetkých štátoch, ale práve preto by sme si mali chrániť túto možnosť. Myslím si, že matka je určite pre dieťa viac ako jasličky a určite by sme z tohto dôvodu mali podporovať všetky matky na rodičovskom príspevku na materskej dovolenke. Sľubujem, že aj keď tento návrh neprejde, tak budem vytrvalá a s rodičovským príspevkom neprestanem otravovať. Preto ho opäť podávam, vážené kolegyne, vážení kolegovia, a v mene mamičiek a detičiek by som vás rada požiadala o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis