Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.12.2018 o 9:04 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.12.2018 9:04 - 9:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti (tlač 1241).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1496 z 29. novembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 143 z 5. decembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 11:04 - 11:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, na návrh troch poslaneckých klubov SMER, Slovenská národná strana, MOST - HÍD žiadam o presunutie hlasovania o bode 39 - návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky (tlač 1015), na schôdzu Národnej rady, ktorej začiatok je naplánovaný na 29. január 2019.
Odôvodnenie: Ide o významnú ústavnú zmenu, ktorá by garantovala občanom Slovenskej republiky, že najneskôr v 64. roku života im vznikne nárok na starobný dôchodok, matkám ešte skôr. Vzhľadom na to, že deklarovaná podpora poslancov Národnej rady sa pohybuje okolo trojpätinovej ústavnej väčšiny a niektorí poslanci prejavili záujem ešte o prípadnej podpore rokovať, chceme ešte raz požiadať o vytvorenie časového priestoru do budúcej riadnej schôdze Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.11.2018 11:29 - 11:30 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol gestorským výborom určený za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. decembra 2018 a v gestorskom výbore do 5. decembra 2018.
Navrhujem, aby bol vládny návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní na tejto schôdzi pred bodom 26 schváleného programu (tlač 1198).
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 10:14 - 10:14 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážené, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja vás chcem upozorniť, že rokujeme o bode skrátené legislatívne konanie. Zatiaľ tie vystúpenia, ktoré prebehli, tak boli venované samotnému zákonu. Ja vás chcem preto poprosiť, aby ste sa držali prerokovávaného bodu. Vidím, že niektorí idete druhýkrát vystupovať, aj prvé vystúpenia boli venované samotnému zákonu, nie skrátenému legislatívnemu konaniu, tak vás chcem ako spravodajca poprosiť, aby sme sa držali bodu, ktorý prerokuvávame.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2018 19:48 - 19:49 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1293 z 20. novembra 2018 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa o službách zamestnanosti na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci v termíne do 27. novembra 2018 s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre sociálne veci predložený návrh na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 46. schôdzi a uznesením č. 138 z 27. novembra 2018 odporúča Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 38. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

28.11.2018 19:45 - 19:48 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 17:08 - 17:08 hod.

Ján Podmanický
Pán predseda, dovoľte, aby som v mene troch poslaneckých klubov, SMER, Slovenská národná strana a MOST- HÍD, dal návrh na odloženie hlasovania o tlači 1015, je to ústavný zákon o dôchodkovom strope, na budúcu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky v záujme hľadania konsenze, konsenzu na podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 19:55 - 19:56 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja vás môžem ubezpečiť, že môžete prelustrovať všetky moje otázky, ktoré som doteraz položil predsedovi vlády. Vždy som si otázky tvoril sám, vždy som kládol premiérovi tie otázky, ktoré som považoval za dôležité. Takže to vaše tvrdenie sa nedá ani overiť, ani paušalizovať.
A druhá poznámka, mne osobne sa váš návrh páči a tiež si myslím, že hodiny otázok by mali byť živšie, autentickejšie, dokonca mne sa pozdáva aj ten návrh, aby prvé dve otázky kládli tí, ktorí nehlasovali za programové vyhlásenie vlády, a ak mi sľúbite, že zmeníte účinnosť zákona na 1. januára 2020, tak vám aj za to zahlasujem. (Povedané s pobavením.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 17:43 - 17:58 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás na záver tejto diskusie ubezpečiť, že mne osobne ide naozaj úprimne o dnešných mladých ľudí a dnešné deti, aby nešli do dôchodku v sedemdesiatke. Naozaj mi ide úprimne aj o svoje deti, aj o deti mojich kamarátov, deti mojich známych, všetky deti, ktoré sa rodia dnes na Slovensku.
Pán poslanec Poliačik, naozaj to myslím úprimne. Ja viem, že nemusíte veriť, môžete tvrdiť svoje, že nám nejde o to úprimne, ale ja môžem za seba povedať, že ide mi o to úprimne a kto mi chce veriť, nech mi verí, kto mi nechce veriť, nech mi neverí.
Po tejto rozprave som si ale uvedomil jednu dôležitú vec, že ak je, možno dnes je jediná príležitosť, aby sme ten ústavný zákon schválili, lebo podľa názorov, ktoré som počul, tak tu je naozaj hrozba, že ak to dnes neprejde, alebo ak to neprejde počas tejto schôdze, alebo ak to neprejde v týchto dňoch, tak už tá ústavná ochrana dôchodkového stropu jednoducho neprejde, nebude na to vôľa. Budú zaznievať len tie argumenty a budú rásť tie argumenty, ktoré sú proti tomu.
A ja preto chcem vyzvať všetkých poslancov Národnej rady, ktorí si myslia, že ľudia by mali mať túto významnú sociálnu istotu, teda, že nepôjdu, nebudú nútení ísť do dôchodku po šesťdesiat štvorke, mali by ju mať garantovanú v ústave.
A v ústave by ju mali garantovať z dvoch dôvodov, by ju mali mať garantovanú z dvoch dôvodov. Jeden je samozrejme ten, aby hociktorá vládna koalícia, ktorá získa, povedzme, len o jeden hlas viac, ako je potrebná nadpolovičná väčšina, keby to bolo chránené len obyčajným zákonom, tak si môže ten zákon zmeniť hocikedy, v podstate aj v skrátenom legislatívnom konaní z večera do rána, vtedy nemôžeme hovoriť o žiadnej, žiadnej nejakej skutočnej ochrane.
V podstate, pán poslanec Poliačik, nám by stačilo, aby sme to schválili obyčajným zákonom, a ten kvázi bodík by sme politicky mali. Keby nám nešlo o vec, nám by v podstate toto stačilo, mohli by sme potom hovoriť na vás, že vidíte, tá zlá opozícia aj tak je proti tomu, my vám chceme pomôcť, ale urobili sme to aspoň obyčajným zákonom, keď sa to nedalo urobiť ústavným zákonom. Ale to, že nám ide o vec, tak to práve dokazuje to, že sme to podali ako ústavný zákon s vedomím, že musíme rokovať s opozíciou.
Ja chcem na tomto mieste poďakovať všetkým tým kolegom z opozície, s ktorými sme rokovali, s ktorými sme viedli naozaj konštruktívne aj odborné diskusie, za účasti aj odborných pracovníkov a ministra práce sociálnych vecí a rodiny. Chcem osobitne poďakovať poslancom zo SME RODINA, chcem poďakovať ostatným poslancom, aj poslancom z ĽSNS, ktorí za to hlasovali, aj poslancom nezávislým, ktorí za to hlasovali, aj poslancom z MOST-u – HÍD, ktorí za to hlasovali. A bol by som veľmi rád, keby po tomto zákone, som mohol poďakovať aj niektorým poslancom z OĽANO, ktorí majú podobný názor a ktorých predseda Igor Matovič aj verejne deklaroval, že mu ide o tento princíp.
Dobre, má možno väčšie požiadavky, ale politika je predsa umenie možného, a vždy je to lepšie riešenie ako ten dôchodok nezastropovať. Takže chcem poprosiť pána poslanca, ktorému som sa naozaj snažil, som sa s ním kontaktovať, zo začiatku sme normálne rokovali, tie posledné týždne už sa mi to tak menej darilo, nechcem za tým nič hľadať, ale chcem ho poprosiť aj z tohto miesta, aby sa postavili k tomu zákonu z toho pohľadu, že ak sa to teraz nepodarí, už sa to nepodarí.
Milí kolegovia, ja rešpektujem, že sú na to dva v podstate úplne odlišné názory. Vy zas, prosím, rešpektujte, že aj my zastupujeme svojich voličov, aj my zastupujeme nejaké názory v spoločnosti. A ten názor, že by sa mal zastropovať vek odchodu do dôchodku, je veľmi silný. Vy musíte rešpektovať to, že my naozaj zastupujeme nie zanedbateľnú skupinu ľudí. A samozrejme, tak ako vy si hľadáte argumenty prečo nie, my hľadáme zasa argumenty prečo áno.
Napríklad argumentovali ste, pán poslanec Jurzyca, viacerými analýzami, nedostatkom analýz, atď., a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že aj tí analytici do určitej miery varia z vody. Vy ste to veľmi presne potom povedali, že sú to skôr prognózy, pretože máme veľa vstupov, ktoré sú nepresné, ktoré nevieme odhadnúť, aké budú. Jeden z hlavných vstupov je stav ekonomiky v čase, keď tento, a výkonnosť ekonomiky v čase, keď tento zákon bude aplikovaný. Dnes nevieme povedať, ako sa bude Slovensku dariť. Stačí si uvedomiť jednu vec, ak sa nám podarí v priebehu desiatich, pätnástich, dvadsiatich rokov znížiť modernizačný dlh Slovenska, ktorý tu máme ešte z doby socializmu, povedzme, že budeme mať postavené diaľnice, budeme mať porobené školy, budeme mať porobené nemocnice, štát bude mať, štát bude môcť vyčleniť väčšiu sumu peňazí na sociálne programy, napr. na dôchodkový systém, na zabezpečenie možno výpadkov, ktoré prinesie dôchodkový strop. Čiže to sú údaje, ktoré dnes k dispozícii nemáme, teda nemáme ich presné, nevieme ich predvídať, nevieme, ako sa budú v tom budúcom čase vyvíjať, a preto nevieme my dnes povedať, že aké to reálne číslo bude. Hrubé odhady sme povedali. Povedali sme, že to môže byť 80 mld. v priebehu tých niekoľkých desiatok rokov pri šesťdesiatpäťke, cez 100 mld. pri šesťdesiatštvorke. Tie hrubé odhady sú, ale sú len veľmi hrubé.
Takisto my nepoznáme stav slovenskej demografie v čase, keď ten systém nám bude nabiehať do praxe. Môže sa stať, že prídu vlády, ktoré ešte oveľa razantnejšie budú podporovať prorodinnú politiku. Môžete to byť vy, môžeme to byť my, začne sa nám výrazne zlepšovať demografia, budeme úplne v iných číslach. My nevieme, koľko ľudí sa nám prisťahuje, koľko sa nám odsťahuje. To sú všetko údaje, ktoré sa naozaj nedajú presne povedať, ale ktoré nám výrazne menia a vplývajú na tie konečné čísla, čo to urobí.
Treba si uvedomiť ešte jednu vec, ktorú takisto podľa mňa mnohí neberú do úvahy, je to schopnosť ľudí, schopnosť ľudí pracovať v staršom veku. Koľkí z nich nám dokážu pracovať, zostať v tom systéme, kde budú platiť odvody, či nám títo ľudia nespadnú do sociálneho systému a, naopak, štát bude na nich doplácať, bude ich platiť. Vy kalkulujete s tým, že ľudia budú robiť do sedemdesiatky, poviem príklad, že všetci títo ľudia, ktorých dnes máme v dôchodkovom systéme, budú pracovať do sedemdesiatky. Ale už neberiete do úvahy takú normálnu reálnu skutočnosť, že už dnes zamestnávateľ nechce brať na určité pozície zamestnancov nad 55 rokov. A vy chcete, aby ľudia pracovali do sedemdesiatky. Samotní ľudia nebudú vládať, to je jedna vec, samotní zamestnávatelia ich nebudú chcieť. Takže nemôžete vy pracovať s touto hypotetickou alebo utopistickou predstavou, že všetci títo ľudia budú zapojení v pracovnom procese, budú platiť odvody, budú prispievať do systému. To nebude pravda. Veľa z nich bude v systéme sociálneho zabezpečenia a štát tak či tak bude ich platiť. Takže to je ďalší, ďalšia premenná, ktorú dnes nevieme. Takže tie analýzy môžeme s určitou dávkou tolerancie brať, ale nie sú ani zďaleka presné.
No a ešte jedna taká okolnosť, na ktorú sa nemyslelo, rozhodovanie ľudí zostať v pracovnom systéme po tej šesťdesiat štvorke, prípadne u žien skôr. Koľko z tých ľudí sa rozhodne zostať aj po tom garantovanom strope pracovať? No treba predpokladať, že v tých ťažších pracovných pozíciách asi ten záujem nebude. Zasa v tých lepších pracovných pozíciách ten záujem bude. Takže to je zasa premenná, ktorá nám vstupuje do celej tej rovnice, ktorá nevieme, ako sa bude vyvíjať.
Takže, vážení kolegovia z opozície, alebo vy, ktorí nechcete ten zákon podporiť, uvedomte si jednu vec, že tie presné čísla nepoznáme. Ale vieme jednu vec, že keď ten dôchodkový strop bude zadefinovaný v ústave, každá ďalšia vláda, každý ďalší minister financií bude musieť počítať s týmto určitým obmedzením celého sociálno-ekonomického systému na Slovensku. A každá ďalšia vláda a každý ďalší minister financií sa nebude môcť pohrávať s tým, že keby to bol len obyčajný zákon tak ho zrušíme, lebo to je ústavný zákon, a bude musieť rozmýšľať ako nastaviť celý sociálno-ekonomický systém tak, aby tam, kde sme bonusoví, aby sme mohli financovať to, kde sme stratoví. Je to otázka priorít a je to, je to, práve toto je dôkaz alebo toto je najlepší argument preto, aby sme my dotlačili budúce vlády k zodpovednému prístupu k verejným financiám s tým, že zostane zachovaný aj dôchodkový strop.
Častokrát ste, kolegovia, strašili, ako to dopadne, ako to bude všetko zlé. Ja viem, že to strašenie je také emocionálne silné, že mnoho ľudí to berie. Ja som tu už zažil veľa takýchto strašení. Ja si pamätám pána poslanca Kaníka, ktorý, keď sme zavádzali, sprísňovali Zákonník práce, tak varoval, že miešame smrteľný koktail a bude tu 25-percentná nezamestnanosť a 600-tisíc ľudí bude bez práce a podobne a podobne. A ten vývoj ukázal, že napriek tomu, že ten Zákonník práce naozaj chráni práva zamestnancov, napriek tomu nám nenastal pokles zamestnanosti, nezačala rásť nezamestnanosť, ale, naopak, nastali presne opačné trendy. Nezamestnanosť láme, teda zamestnanosť láme historické rekordy.
Pamätám si, čo sa hovorilo v tomto parlamente o tom, že keď sa bude zvyšovať minimálna mzda, aké to bude mať vážne dôsledky pre ľudí, pre celý sociálno-ekonomický systém, ako bude štát krachovať, ako všetko bude zlé, ako budú milióny nezamestnaných a podobne. A minimálnu mzdu zvyšujeme, nezamestnanosť nám nerastie, naopak, klesá a ľudia majú lepšie platy. Pretože tá minimálna mzda, ktorá sa dotýka tých najspodnejších vrstiev, najslabšie zarábajúcich ľudí, tá tlačí všetky ostatné zarábajúce, príjmové skupiny do vyšších platov. Takže odmietam toto strašenie, vážení kolegovia.
A chcem, aby ste, aby sme si spoločne uvedomili, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším, alebo s najhorším, s najväčším počtom nočnej práce, s najväčším počtom nadčasov, s najväčším fondom pracovného času v rámci Európskej únie. Naši ľudia si naozaj zaslúžia, aby mali garantované, že nepôjdu do dôchodku po šesťdesiatštvorke. Vítam ten návrh, ktorý predniesla pani poslankyňa Vaľová, o tom odpočte pre ženy, ktoré majú jedno, dve, tri alebo viac detí po pol roku, až do prvých troch detí.
Ja sa priznám, ja osobne som mal ambíciu ísť aj do možno odvážnejšieho riešenia. Lebo keď si uvedomíme, že koľko máme rodín s viacerými deťmi, tam už potom čím je viac detí, tam už to potom prudko klesá, tie ekonomické dopady sú už potom oveľa menšie. Nie je to samozrejme problém s tým, že by to bol zásah už do toho automatu, práve tento model, ktorý napokon navrhujeme aj po konzultáciách aj s ministerstvom práce, aj s ministerstvom financií, nezasiahne do automatu. To znamená, nevznikne nám tam retroaktivita, nevzniknú nám tam problémy s prechodnými ustanoveniami, nevzniknú nám tam nejaké nové nespravodlivosti. Takže napokon s týmto prichádzame ako s návrhom, ktorý je určitým kompromisom, ale nepochybne je to zlepšenie a nepochybne je to motivačné aj pre to, aby mali rodiny viac detí. Jasné, že to nie je jediné opatrenie. Treba to vnímať ako súbor opatrení, ale je to dobré opatrenie a treba ho podporiť.
No a, prosím vás, my si musíme uvedomiť jednu vec alebo dve veci. Ak tu niekto rád opakuje, že dôchodky budú nižšie, tak ja vám poviem dva argumenty, prečo tie dôchodky nižšie nebudú. Prvý je, že je to možné aby neboli nižšie práve vhodným nastavením sociálno-ekonomického systému štátu, o tom som už hovoril. A to naznačil vo svojom vystúpení aj pán poslanec Jurzyca. Vhodným nastavením sociálno-ekonomického systému štátu, ktorý budú nastavovať budúce vlády, sa dá dosiahnuť, že dôchodky nebudú nižšie.
A poviem vám druhý dôvod, prečo si myslím, že dôchodky nebudú nižšie. No nebudú nižšie preto, že ak žijeme, ak budeme žiť v demokratickej spoločnosti aj ďalšie desiatky rokov, budú tu parlamentné voľby, tak si treba uvedomiť, že počet ľudí v dôchodkovom veku bude taká významná voličská skupina, že tie vlády si nebudú môcť dovoliť znižovať dôchodky. Prosím vás pekne, viete si to predstaviť, vládu, ktorá by začala znižovať dôchodky? Tak taká vláda dlhé trvanie nebude mať. A tieto dve okolnosti, to znamená, je to možné, aby dôchodky neboli nižšie a dokonca je to nutné, je to politická nevyhnutnosť, aby dôchodky neboli nižšie, tak tieto dve okolnosti, tieto dva faktory mňa vedú k pokojnému konštatovaniu, že dôchodky v budúcnosti nižšie nebudú aj napriek tomu, že prijmeme dôchodkový strop.
Vážení kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu.
Ďakujem za diskusiu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:14 - 16:16 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja som tiež chcel sa vás spýtať, teda ako to je v OĽANO, lebo váš pán predseda naozaj celý čas tvrdí, že treba zastropovať vek odchodu do dôchodku. Dokonca pri ženách, ktoré vychovajú dieťa, mal ešte oveľa striktnejší návrh, s akým my prichádzame. Chcel, aby sa znižoval ten vek oveľa razantnejšie za každé dieťa. Vy ste si to mali v prvom rade vykonzultovať vo vašom hnutí teda, že či ste za to zastropovanie, alebo nie ste za to zastropovanie.
Len ja sa domnievam, že preto nevieme vášho pána predsedu zohnať, lebo zrejme vo vašom klube sú dva úplne protichodné názory na túto tému a jednoducho neviete sa dohodnúť, a tak sa vyhovárate, že nechceme s vami rokovať. Chceme s vami rokovať, usilujeme sa o to, chceme naozaj aspoň tých poslancov z vás, ktorí majú záujem ten dôchodkový strop podporiť, chceme ich presvedčiť, aby do toho išli.
Druhá poznámka, vy ste tu teda argumentovali tou šesťdesiat štvorkou, že tí ľudia môžu mať nižšie dôchodky. Tu si treba uvedomiť jednu zásadnú, zásadnú vec. Tých 64 rokov nie je povinnosť ísť do dôchodku, to je len vznik nároku na dôchodok. To znamená, ten, kto dovŕši 64 rokov, vzniká mu nárok na dôchodok, pri ženách je to, ktoré vychovajú dieťa, to bude ešte menej, ale keď budú chcieť zostať pracovať, budú môcť zostať pracovať. To znamená, ak si budú chcieť zvýšiť dôchodok, budú môcť dlhšie pracovať, ale budú mať garantované od štátu, budú mať garantované ústavou, že šesťdesiatštvorka je maximum. Takže toto, prosím vás, nepleťte tieto dve veci, lebo je to veľmi dôležité ich odlišovať.
Mal som ešte niekoľko ďalších poznámok, ale potom neskôr.
Pekný deň vám prajem.
Skryt prepis