Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

12. 9. 2017 o 16:33 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

12. 9. 2017 16:33 - 16:34 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou výboru pre sociálne veci za spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám preto informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Zároveň za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. 
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 12:40 - 12:42 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja by som možno len jedno doplnenie povedal. Treba si uvedomiť, že výstavba cestnej infraštruktúry, predovšetkým diaľnic a rýchlostných ciest nie je hádzaním peňazí do nejakého bezodného vreca, hádzaním peňazí do vody. Výstavba diaľnic má významný multiplikačný efekt, hneď v prvej fáze pri výstavbe sa vracia časť takto vynaložených prostriedkov do štátneho rozpočtu formou daní, odvodov, dépeháčky a pod., ale všetci vieme, že tam, kde sa postaví diaľnica, nám okamžite začnú vyrastať firmy malé, väčšie, prichádzajú investori, zvyšuje sa zamestnanosť. Celý takýto región začína v podstate okamžite prosperovať. Mohli sme to vidieť, keď sa stavala D1, ako postupne tá D1 išla, ako nám postupne parametre v tých jednotlivých okresoch, cez ktoré D1 išla, sa nám začali zlepšovať, začala nám klesať nezamestnanosť, začala sa nám zvyšovať produkcia v tých okresoch. Takže výstavba diaľnic nie je hádzaním peňazí do vody. Výstavba diaľnic má významný multiplikačný ekonomický efekt. A naozaj máte pravdu, že môže prísť recesia v kombinácii s tým, že nebudeme mať finančné prostriedky z európskych fondov, tak najlepší nástroj na recesiu je investovať do veľkých infraštrukturálnych projektov a práve tu začíname diskusiu o tom, aby sme si takýto nástroj pripravili. Máme dosť času teraz na to, aby sa ten zákon, ktorý by mal nasledovať po tomto uznesení, aby tam boli zapracované aj všetky tieto vaše požiadavky, aby bol aj prísne transparentný, aby opozícia mala možnosti posudzovať aj verejné obstarávanie. My sa vôbec týmto krokom nebavíme. Naopak, budeme veľmi radi, keď k tomu pristúpite konštruktívne a budete prinášať konštruktívne návrhy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:35 - 11:37 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Použiť argument o Chorvátsku a chorvátskych diaľniciach nie je celkom šťastné, pretože práve Chorváti sú známi tým, to chcem pánovi Hegerovi doplniť, že práve Chorváti postavili tie úžasné diaľnice z dlhu a dodnes ten dlh splácajú. Takže máme tu príklad Chorvátska, ktorý nie je celkom šťastne možno použitý.
Ale čo je dôležité a čo treba povedať, my naozaj potrebujeme na Slovensku budovať diaľnice, budovať rýchlostné cesty. V tej prílohe, ktorú ste dostali, tak len na diaľnici D1 treba smerom na východ dobudovať 128 km. Na diaľnici D2 15 km, na diaľnici D3 skoro 26 km, na rýchlostnej ceste R1 93 km, rýchlostnej ceste R2 283 km, na rýchlostnej ceste R3 149 km, na rýchlostnej ceste R4 69 km, na rýchlostnej ceste R5 2 km, R6 22 km, R7 191 km a R8 skoro 55 km. Čiže hoci sme postavili na Slovensku už naozaj stovky kilometrov diaľnic, ten obrovský modernizačný dlh, ktorý tu máme, tá nedostatočná cestná sieť, to nie je úloha jednej, dvoch, ani troch vlád. To je dlhodobá úloha a práve tu prichádzame s riešením, keď skončia eurofondy, aby Slovensko mohlo pokračovať v tej masívnej výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest tak, aby sme čo najskôr mali vybudovanú kvalitnú cestnú infraštruktúru. A treba ísť do regiónu, vážený pán poslanec Heger, a im choďte vysvetľovať, že na tieto cesty máme dosť peňazí, lebo nemáme reálne dosť peňazí, lebo potrebujeme dvíhať platy sestrám, učiteľom, štátnym zamestnancom, potrebujeme investovať do školstva, do sociálnych vecí, do zdravotníctva. Keď to všetko napočítate a ešte pritom máme postaviť stovky kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, jednoducho nemáme na to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:17 - 11:19 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, ďakujem za vecné vystúpenie a vecný tón vášho vystúpenia. Budem polemizovať s dvoma vašimi vyjadreniami. Najskôr ste hovorili o tom, že tu ide o katastrofálne riadenie štátu a preto nemáme peniaze na výstavbu diaľničných a rýchlostných ciest.
Tu si treba, pán poslanec, uvedomiť, že Slovensko za tých dvadsaťpäť rokov prešlo nejakú cestu. Slovensko malo obrovský modernizačný dlh. Veď si spomeňme, v akom stave sme mali obce, mestá, školská infraštruktúra, zdravotná infraštruktúra a množstvo vecí chátralo. Ten obrovský modernizačný dlh sa za tie roky odstraňoval, veď tie finančné prostriedky sa použili na modernizáciu Slovenska, ale v mnohých oblastiach Slovensko naozaj napreduje. Keď si pozriete len ten vývoj, aký za tých dvadsaťpäť rokov v porovnaní s inými štátmi V4 Slovensko dosiahlo. Slovensko aj napriek všetkým tým chybám, aj mnohým veciam, ktoré oprávnene kritizujete, Slovensko je úspešný príbeh a že nemáme všetko urobené, veď to je predsa prirodzený vývoj. Ak Rakúsko alebo Nemecko malo vybudovanú diaľničnú sieť ešte počas druhej svetovej vojny a Slováci budujú tú diaľničnú sieť o sedemdesiat rokov neskôr, to nie je ani moja chyba, ani vaša chyba, ani chyba tých súčasných vlád alebo doterajších vlád, my riešime reálny problém, že postavili sa stovky kilometrov diaľnic, stovky kilometrov diaľnic za tých dvadsaťpäť rokov a rýchlostných ciest, ale stále nie je dobudovaná diaľničná sieť a potrebujeme nájsť finančné prostriedky na to, aby sme mohli v rovnakom tempe s výstavbou diaľnic pokračovať. Hľadáme nejaké únosné riešenia. Ak sa slovenskej ekonomike darí, vieme si za dobrých finančných podmienok požičať na financovanie týchto projektov, ktoré majú významný multiplikačný efekt, ony budú prinášať ďalšie peniaze do štátneho rozpočtu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:09 - 11:11 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ja chcem upresniť, že my sme nehovorili, že chceme stiahnuť ten bod, ale chceme pokračovať v diskusii, pretože však o tom je parlament, od slova parlare, rozprávať, čiže rozprávame sa o nejakom probléme, na ktorý máme pochopiteľne, keďže sme každý iný, máme rozličné názory na riešenie toho problému, ale fakt je, vážení priatelia, že na Slovensku nebude dostatok finančných prostriedkov na pokračovanie výstavby. Akonáhle sa vyčerpajú eurofondy, ktoré sú už zazmluvnené na konkrétne úseky, tak ani dobré hospodárenie štátu nevyprodukuje toľko finančných prostriedkov, aby sme z nich mohli stavať tie diaľnice, ktoré je potrebné stavať, pretože pochopiteľne budú vzrastať požiadavky na zvyšovanie platov lekárov, učiteľov, sestier, zamestnancov štátnej správy, budú požiadavky na investovanie do školstva, do sociálnych vecí, čiže ten štát nevyprodukuje aj pri najlepšej vôli, aj pri dlhodobom pozitívnom vývoji ekonomiky nevyprodukuje toľko finančných prostriedkov, koľko je potrebných. Tá príloha, tá príloha vychádza z relevantných odborných podkladov, ktoré pripravovalo spolu s nami ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť. To nie je vycucané z prsta, ani to nie je žiadna partizánčina, to je odborný podklad, čo Slovensko potrebuje vybudovať v nejakom horizonte. Samozrejme, my sa môžeme baviť o tom, že niektoré úseky sú prioritnejšie, niektoré nie, môže sa stanoviť ako norma, podľa ktorej sa bude rozhodovať, ktoré úseky pôjdu, intenzita dopravy, vyťaženosť tej cestnej siete, ale o tomto všetkom by mal byť ten ústavný zákon a ten osobitný výbor, ktorý bude určovať, ktoré projekty pôjdu do realizácie.
A tu sme vám dali, vážení priatelia z opozície, priestor, poďte do toho, stanovujte podmienky, hovorte, ako si to predstavujete. Nie zhodiť zo stola, to nie je riešenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 10:33 - 10:35 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja budem čisto vecne na vás reagovať. Chcem povedať, že my ešte nerokujeme o zákone. Toto je úplne prvý bod, ktorý by mal začínať v akejkoľvek diskusii. Je to uznesenie Národnej rady o tom, či ideme vôbec, či ide slovenský parlament uvažovať o tom, že by sme za určitých presne stanovených podmienok a prísnych podmienok dovolili napríklad zmenu metodiky výpočtu dlhu z hrubého na čistý, ktorý by nám vytvoril nejakú finančnú rezervu, ktorú by sme použili na financovanie diaľnic a rýchlostných ciest. Čiže naozaj ja si myslím, že málokedy sa stáva v tomto parlamente, že vôbec diskusiu začíname takto ústretovo. Ak bude výsledok tejto diskusie, že poďme o tom rokovať, my môžeme ten ústavný zákon pripravovať aj rok, aj rok a pol, aj dva roky. Teraz sme si mali povedať nejaké limity. My sme očakávali, že prídete vy s nejakými návrhmi do toho uznesenia, čo by v tom zákone malo byť, bez čoho, bez akých vecí vy do toho nepôjdete. Naozaj sa snažíme viesť konštruktívnu diskusiu.
A viete, taký argument, že je pred voľbami, no vždy je pred voľbami. Vždy je pred voľbami. Hneď po parlamentných voľbách už je pred ďalšími parlamentnými voľbami, je pred eurovoľbami, je pred prezidentskými voľbami, je pred VÚC-kárskymi voľbami, je pred starostovskými voľbami. Keby sme tento argument stále používali, tak sa, prosím vás pekne, nikde nedostaneme.
No tak začala diskusia. Keď poviete, že chcete ďalej rokovať o tom, že nechcete to zarezať hneď na začiatku, my kľudne prerušíme tento bod, odložíme ho na november, na december, na január. Keď uvidíme, že naozaj aj vy máte záujem, aby sme o tomto diskutovali, tak my sme naozaj pripravení toto urobiť. Však preto sme odložili to rokovanie na september, aby počas leta aj politické strany mali možnosť porozmýšľať, aké podmienky stanovia. Snažili sme sa rokovať, pani poslankyňa. Nie je to pravda, že sme nechceli rokovať, alebo že sme nerokovali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 14:56 - 14:58 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, či sa vám to páči, alebo nepáči, či to budete zosmiešňovať, alebo nebudete zosmiešňovať, že ešte nejaký úsek nie je postavený, za vlád Roberta Fica sa postavili stovky kilometrov diaľnic, stovky kilometrov rýchlostných ciest. Takže nerozprávajte, pán poslanec, že ako keby táto vláda alebo tie vlády Roberta Fica nestavali diaľnice. Za žiadnych vlád sa nestavalo toľko, ako sa stavalo za vlády Roberta, alebo za vlád Roberta Fica. A to buďme jednoducho úprimní k sebe, takto to je.
Takisto tie vaše pripomienky v súvislosti s ĽSNS. No nehnevajte sa, ale náš predseda nechodieval na stretnutia s predsedom ĽSNS. Spomeňte si, ktorý predseda ktorej politickej strany chodil na stretnutia s Marianom Kotlebom. Takže je minimálne nenáležite od vás zapájať do tejto normálnej vecnej diskusie takéto pripomienky.
Tretia otázka, že rokujeme tu o uznesení. No my máme záujem, aby to uznesenie získalo podporu 90 poslancov, pretože – a to hovorím úprimne, ak ho nezískame, nemá význam ísť do nejakého zákona, lebo nie je tu deklarovaná vôľa. Načo pôjdeme do nejakého zákona, pokiaľ nezískame podporu už teraz pri uznesení?
Čiže máme záujem otvoriť tú diskusiu, máme záujem počúvať vaše pripomienky, vaše požiadavky, vaše podmienky, aby sa potom mohol ten zákon pripraviť, tak ako sa pripravoval zákon o dlhovej brzde v spolupráci opozície a koalície. Chceme dať bokom nejaké stranícke spory a chceme nájsť nejaké konštruktívne riešenie tak ale, aby aj vaše podmienky boli akceptované. Takže preto teraz o tom normálne rokujeme. A ak bude potrebné, áno, keď budete prichádzať s návrhmi a bude treba prerušiť rokovanie, tak prerušíme rokovanie, aby sme našli konsenzuálne riešenie. Ide nám v prvom rade o to, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 14:32 - 14:34 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán poslanec, ja chcem úprimne poďakovať za vaše vystúpenie, pretože takto si predstavujem diskusiu o zmene ústavného zákona, ktorý je tak významný pre ekonomiku, ale aj strategickú bezpečnosť a strategický rozmer štátu. Ja oceňujem aj to, že ste prišli s nejakým konkrétnym návrhom, o ktorom budeme musieť rokovať, a nedá sa, samozrejme, takto na prvé počutie vyjadriť ku všetkým tým bodom, ktoré zazneli. Nepochybne napríklad ten model toho výboru šesť ku šesť, predseda z opozície mne úplne konvenuje. Zdá sa mi to úplne správne, normálne, ale je to otázka, o ktorej budeme musieť diskutovať nielen medzi predkladateľmi, ale vzhľadom na to, že sa musí získať široký konsenzus v podstate politických strán a iných poslancov, tak budeme musieť o tejto otázke rokovať.
A teraz len čisto bez toho, že by som sa ešte poradil s kolegami, si myslím, že možno budeme musieť si vytvoriť aj nejaký časový priestor, aby sme sa k tejto otázke vedeli veľmi zodpovedne postaviť, aby sme si ju vedeli prediskutovať aj vo vnútri, aj s vami.
Ale každopádne v tejto chvíli chcem poďakovať za to, že ste prišli s konštruktívnym riešením, ako využiť tie finančné prostriedky, ktoré sú dnes za veľmi výhodných podmienok dostupné v rámci úverového spôsobu čerpania, na to, aby sme s tými strategickými otázkami pohli na Slovensku dopredu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:50 - 12:52 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja len niekoľko upresnení. Vy ste hovorili, že do septembra má byť predložený zákon. Nie je to pravda, to uznesenie hovorí o tom, že do 15. októbra má pripraviť ministerstvo dopravy podklady pre finančný výbor, ktoré si vyžiada. Preto chcem upresniť to, že predstava je taká, že finančný výbor na základe podkladov, ktoré bude mať k dispozícii, ale ktoré si môže permanentne požadovať, začne naprieč politickým spektrom pripravovať ten, tú novelu tohto ústavného zákona tak, ako sa pripravovala dlhová brzda pred tými niekoľkými rokmi. Čiže naozaj chceme dosiahnuť to, aby sa opozícia aktívne zapojila do prípravy toho návrhu zákona a aby si tam naniesla všetky pripomienky, požiadavky, všetky poistky, ktoré uzná za vhodné, že tam majú byť. A ja budem prvý, ktorý bude s týmto súhlasiť.
Ďalšie upresnenie, vychválili ste útvar hodnoty ministerstva financií, Hodnota za peniaze, na druhej strane ste kritizovali, že nerobíme tú nejakú analýzu Hodnoty za peniaze. Veď bolo to práve ministerstvo financií pod vedením Petra Kažimíra, ktoré rozbehlo celú túto reformu a rozbehlo tento projekt, takže práve my sme to zaviedli, aby sa začalo toto posudzovanie aj napr. diaľnic a rýchlostných ciest.
Tretia vec, každý úsek, ktorý by prišiel do toho nového výboru, budete môcť, samozrejme, pripomienkovať, budete môcť zastaviť. Budete si vyžadovať podklady aj tohto Útvaru hodnoty za peniaze. Nepôjde nič, kde nebude dostatočná intenzita alebo kde budú iné nejaké argumenty prečo nie. Čiže všetko to, čo ste vy povedali vo svojom príhovore, tak to treba zapracovať do novely toho ústavného zákona a ja to podporím, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 11:58 - 12:00 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec, ja chcem oceniť váš naozaj vecný, konštruktívny príspevok a ja vás vždy rád počúvam, pretože ste človek, ktorý hovorí svoje názory bez toho, že by chcel niekoho druhého uraziť, a vieme si navzájom veci vydiskutovať, v niečom sa zhodneme, v niečom sa nezhodneme. A nedá sa, samozrejme, reagovať na všetky vaše pripomienky, ale aspoň na niektoré.
Povedali ste napríklad to, že teraz sme dali do tej prílohy diaľnice, rýchlostné cesty a že budú prichádzať ďalšie požiadavky, ako sú nemocnice a podobne. Od samého začiatku prípravy tohto materiálu sme sa snažili udržať to len na diaľniciach a rýchlostných cestách práve z toho dôvodu, že diaľnice majú najvýznamnejší multiplikačný a ekonomický efekt, najvýznamnejší. Z diaľnice máte, má príjem štát dvakrát. Prvýkrát, keď sa tá diaľnica stavia, tak prichádzajú štátu peniaze v podobe DPH-áčky, v podobe dane z príjmov a podobne. A druhýkrát z tej diaľnice máme peniaze vtedy, máme z toho dôvodu, že tam, kde sa postaví diaľnica, tak akosi prirodzene začnú vyrastať malé firmičky, znižuje sa nezamestnanosť. Všade toto vidíte, kde tá diaľnica ide, že aj sekundárne tá ekonomika vďaka tomu žije. Čiže my sme sa preto snažili aj vo vnútri strany, vo vnútri koalície diskutovať, že nechoďme ďalej, poďme len na tieto diaľnice a rýchlostné komunikácie, pretože tie majú najvýznamnejší ekonomický efekt. A ak si dnes požičiavame za pomaly záporné úroky, tak je úplne rozumné investovať do výstavby tých úsekov, ktoré prinesú ďalšie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu.
A to chcem povedať, že pomôžte nám naformulovať ten mechanizmus, aby sme zabránili plytvaniu. My toto chceme. My chceme, aby to bolo ústavným zákonom, kde budú všetky poistky, všetky pravidlá, ktoré aj vy navrhnete, aby ste aj vy mohli s čistým srdcom za toto... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis