Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 14:56 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 14:56 - 14:58 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, či sa vám to páči, alebo nepáči, či to budete zosmiešňovať, alebo nebudete zosmiešňovať, že ešte nejaký úsek nie je postavený, za vlád Roberta Fica sa postavili stovky kilometrov diaľnic, stovky kilometrov rýchlostných ciest. Takže nerozprávajte, pán poslanec, že ako keby táto vláda alebo tie vlády Roberta Fica nestavali diaľnice. Za žiadnych vlád sa nestavalo toľko, ako sa stavalo za vlády Roberta, alebo za vlád Roberta Fica. A to buďme jednoducho úprimní k sebe, takto to je.
Takisto tie vaše pripomienky v súvislosti s ĽSNS. No nehnevajte sa, ale náš predseda nechodieval na stretnutia s predsedom ĽSNS. Spomeňte si, ktorý predseda ktorej politickej strany chodil na stretnutia s Marianom Kotlebom. Takže je minimálne nenáležite od vás zapájať do tejto normálnej vecnej diskusie takéto pripomienky.
Tretia otázka, že rokujeme tu o uznesení. No my máme záujem, aby to uznesenie získalo podporu 90 poslancov, pretože – a to hovorím úprimne, ak ho nezískame, nemá význam ísť do nejakého zákona, lebo nie je tu deklarovaná vôľa. Načo pôjdeme do nejakého zákona, pokiaľ nezískame podporu už teraz pri uznesení?
Čiže máme záujem otvoriť tú diskusiu, máme záujem počúvať vaše pripomienky, vaše požiadavky, vaše podmienky, aby sa potom mohol ten zákon pripraviť, tak ako sa pripravoval zákon o dlhovej brzde v spolupráci opozície a koalície. Chceme dať bokom nejaké stranícke spory a chceme nájsť nejaké konštruktívne riešenie tak ale, aby aj vaše podmienky boli akceptované. Takže preto teraz o tom normálne rokujeme. A ak bude potrebné, áno, keď budete prichádzať s návrhmi a bude treba prerušiť rokovanie, tak prerušíme rokovanie, aby sme našli konsenzuálne riešenie. Ide nám v prvom rade o to, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 14:32 - 14:34 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán poslanec, ja chcem úprimne poďakovať za vaše vystúpenie, pretože takto si predstavujem diskusiu o zmene ústavného zákona, ktorý je tak významný pre ekonomiku, ale aj strategickú bezpečnosť a strategický rozmer štátu. Ja oceňujem aj to, že ste prišli s nejakým konkrétnym návrhom, o ktorom budeme musieť rokovať, a nedá sa, samozrejme, takto na prvé počutie vyjadriť ku všetkým tým bodom, ktoré zazneli. Nepochybne napríklad ten model toho výboru šesť ku šesť, predseda z opozície mne úplne konvenuje. Zdá sa mi to úplne správne, normálne, ale je to otázka, o ktorej budeme musieť diskutovať nielen medzi predkladateľmi, ale vzhľadom na to, že sa musí získať široký konsenzus v podstate politických strán a iných poslancov, tak budeme musieť o tejto otázke rokovať.
A teraz len čisto bez toho, že by som sa ešte poradil s kolegami, si myslím, že možno budeme musieť si vytvoriť aj nejaký časový priestor, aby sme sa k tejto otázke vedeli veľmi zodpovedne postaviť, aby sme si ju vedeli prediskutovať aj vo vnútri, aj s vami.
Ale každopádne v tejto chvíli chcem poďakovať za to, že ste prišli s konštruktívnym riešením, ako využiť tie finančné prostriedky, ktoré sú dnes za veľmi výhodných podmienok dostupné v rámci úverového spôsobu čerpania, na to, aby sme s tými strategickými otázkami pohli na Slovensku dopredu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:50 - 12:52 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja len niekoľko upresnení. Vy ste hovorili, že do septembra má byť predložený zákon. Nie je to pravda, to uznesenie hovorí o tom, že do 15. októbra má pripraviť ministerstvo dopravy podklady pre finančný výbor, ktoré si vyžiada. Preto chcem upresniť to, že predstava je taká, že finančný výbor na základe podkladov, ktoré bude mať k dispozícii, ale ktoré si môže permanentne požadovať, začne naprieč politickým spektrom pripravovať ten, tú novelu tohto ústavného zákona tak, ako sa pripravovala dlhová brzda pred tými niekoľkými rokmi. Čiže naozaj chceme dosiahnuť to, aby sa opozícia aktívne zapojila do prípravy toho návrhu zákona a aby si tam naniesla všetky pripomienky, požiadavky, všetky poistky, ktoré uzná za vhodné, že tam majú byť. A ja budem prvý, ktorý bude s týmto súhlasiť.
Ďalšie upresnenie, vychválili ste útvar hodnoty ministerstva financií, Hodnota za peniaze, na druhej strane ste kritizovali, že nerobíme tú nejakú analýzu Hodnoty za peniaze. Veď bolo to práve ministerstvo financií pod vedením Petra Kažimíra, ktoré rozbehlo celú túto reformu a rozbehlo tento projekt, takže práve my sme to zaviedli, aby sa začalo toto posudzovanie aj napr. diaľnic a rýchlostných ciest.
Tretia vec, každý úsek, ktorý by prišiel do toho nového výboru, budete môcť, samozrejme, pripomienkovať, budete môcť zastaviť. Budete si vyžadovať podklady aj tohto Útvaru hodnoty za peniaze. Nepôjde nič, kde nebude dostatočná intenzita alebo kde budú iné nejaké argumenty prečo nie. Čiže všetko to, čo ste vy povedali vo svojom príhovore, tak to treba zapracovať do novely toho ústavného zákona a ja to podporím, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 11:58 - 12:00 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec, ja chcem oceniť váš naozaj vecný, konštruktívny príspevok a ja vás vždy rád počúvam, pretože ste človek, ktorý hovorí svoje názory bez toho, že by chcel niekoho druhého uraziť, a vieme si navzájom veci vydiskutovať, v niečom sa zhodneme, v niečom sa nezhodneme. A nedá sa, samozrejme, reagovať na všetky vaše pripomienky, ale aspoň na niektoré.
Povedali ste napríklad to, že teraz sme dali do tej prílohy diaľnice, rýchlostné cesty a že budú prichádzať ďalšie požiadavky, ako sú nemocnice a podobne. Od samého začiatku prípravy tohto materiálu sme sa snažili udržať to len na diaľniciach a rýchlostných cestách práve z toho dôvodu, že diaľnice majú najvýznamnejší multiplikačný a ekonomický efekt, najvýznamnejší. Z diaľnice máte, má príjem štát dvakrát. Prvýkrát, keď sa tá diaľnica stavia, tak prichádzajú štátu peniaze v podobe DPH-áčky, v podobe dane z príjmov a podobne. A druhýkrát z tej diaľnice máme peniaze vtedy, máme z toho dôvodu, že tam, kde sa postaví diaľnica, tak akosi prirodzene začnú vyrastať malé firmičky, znižuje sa nezamestnanosť. Všade toto vidíte, kde tá diaľnica ide, že aj sekundárne tá ekonomika vďaka tomu žije. Čiže my sme sa preto snažili aj vo vnútri strany, vo vnútri koalície diskutovať, že nechoďme ďalej, poďme len na tieto diaľnice a rýchlostné komunikácie, pretože tie majú najvýznamnejší ekonomický efekt. A ak si dnes požičiavame za pomaly záporné úroky, tak je úplne rozumné investovať do výstavby tých úsekov, ktoré prinesú ďalšie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu.
A to chcem povedať, že pomôžte nám naformulovať ten mechanizmus, aby sme zabránili plytvaniu. My toto chceme. My chceme, aby to bolo ústavným zákonom, kde budú všetky poistky, všetky pravidlá, ktoré aj vy navrhnete, aby ste aj vy mohli s čistým srdcom za toto... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9. 5. 2017 13:25 - 13:26 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 511. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 21:03 - 21:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán minister, ja chcem úprimne poďakovať a oceniť vaše vecné, korektné vystúpenie plné faktov, plné reakcií na obvinenia, ktoré tu zaznievali. A ja si vážim, že ste napriek tej vybičovanej atmosfére, ktorá tu je, udržali ten vecný tón. Nie je to ľahké, v situácii, ktorá tu dnes v parlamente je, zachovať si určitý triezvy prístup k veciam, o to viac si to cením. A očakával som, že vaše vystúpenie možno presvedčí aj niektorých opozičných kolegov, ktorí možno nemajú také to krvavé súkno pred očami, ale naozaj hľadajú v tomto prípade pravdu. A hoci možno ich vystúpenia nezazneli až tak výrazne, ja napríklad si vážim vystúpenia napríklad pána poslanca Hegera, ktorý vystúpil vecne, pýtal sa vás na niečo, na čo aj ja som zvedavý, čo odpoviete, ale takto som si predstavoval tú diskusiu.
A ja vás preto chcem vyzvať, pán minister, vy ste človek a minister známy tým, že neraz vychádzate v ústrety opozícii, rešpektujete niektoré ich pripomienky a mnohokrát hlasujeme za aj o pozmeňujúcich návrhoch opozície, pretože vy sa za ne postavíte. Ja vás chcem poprosiť, aby ste nestratili aj napriek dnešnej schôdzi tento svoj prístup a aby ste si zachovali takú túto určitú veľkorysosť. A ja verím, že tí kolegovia z opozície, ktorí nemajú krvavé oči, ale hľadajú pravdu, tak vypočujú a príjmu aj niektoré argumenty, ktoré vy uvediete. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 3. 2017 10:04 - 10:16 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja chcem na záver tohto bodu poďakovať všetkým za, (reakcie z pléna) boli, boli, pán poslanec. Ja chcem všetkým poďakovať za veľmi korektnú a vecnú diskusiu. Takto si predstavujem rokovanie nášho parlamentu a chcem poďakovať všetkým za normálnu vecnú diskusiu, názorovú, bez toho, že by sme sa nejako urážali, že by sme zbytočne na seba zvyšovali hlas. Ďakujem. Do takéhoto parlamentu ma baví chodiť.
A teraz dovoľte, aby som zareagoval na niekoľko takých tých vecných otázok, ktoré tu zazneli.
Čo sa týka toho príplatku za prácu vo sviatok, ak si zoberieme, že v sektore maloobchodu sú tie mzdy veľmi malé, častokrát blízke k minimálnej mzde, tak ten príplatok vychádza možno 10 euro na mesiac, keď si zoberieme, že je zhruba teda pätnásť dní, že keď si zoberieme, že zhruba jeden deň na mesiac, takže vychádza zhruba 10 euro na mesiac. Pretože my si musíme uvedomiť, že ak zavedieme túto novelu, tak každý ten zamestnanec bez toho, že by išiel do práce, on tú mzdu za ten deň dostane, náhradu mzdy. Čiže on nepríde, nebude mať žiaden výpadok mzdy. Áno, nedostane príplatok. Ale mnohokrát ani dnes tí zamestnanci príplatok nedostávali, pretože sa hľadali zo strany zamestnávateľov rozličné obštrukcie, rozvrh pracovného času, nepretržitého odpočinku a podobne. Čiže mnohokrát ani tých 10 euro nedostávali.
Čiže je dôležité povedať ešte aj to, že veď samotní zamestnanci majú svoje organizácie, ktoré ich zastupujú. A samotní zamestnanci žiadajú, aby sme túto zmenu zaviedli. Čiže nemajú obavy o nejakú stratu príjmu. Už možno 10 rokov žiadajú odborové zväzy zamestnancov obchodu, aby sme túto zmenu zaviedli. Čiže samotní zamestnanci to chcú. Keď to samotní zamestnanci chcú, tak by sme možno ani nemali nad tým rozmýšľať, že prečo nie.
Fakt je však taký, že týmto zamestnancom platy rásť budú, pretože to pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy pomáha práve zamestnancom v tomto sektore. Druhý nejaký faktor, ktorý bude vplývať na rast miezd zamestnancov v tomto sektore, je práve to, čo avizujú zamestnávatelia, že začína byť nedostatok pracovnej sily v tomto sektore. Čiže práve tento tlak nedostatku pracovných miest, tento trhový tlak bude tlačiť okrem zvyšovania minimálnej mzdy na zvyšovanie miezd v tomto sektore. Čiže tak či tak zamestnanci poškodení nebudú. Ako ste vy, pán poslanec Dostál, povedali, asi ste sa pomýlili. Povedali ste, že príjem sa zamestnancom za ten deň škrtne. No práve naopak. Oni budú, oni zažijú to isté, čo zažíva drvivá väčšina zamestnancov na Slovensku, že keď je vo sviatok doma, dostane napriek tomu náhradu mzdy, čiže neškrtne sa im ten príjem. Takže to je k tým príplatkom a k tomu nejakému poškodzovaniu zamestnancov. Zamestnanci poškodení nebudú.
Pán poslanec Mihál tu otvoril otázku, prečo nezavádzame takéto obmedzenie aj v iných sektoroch. Konkrétne spomenul niekoľko sektorov, ktoré práveže majú charakter nepretržitej činnosti. V určitých sektoroch jednoducho nemôže dosť k výpadku, k nejakému voľnu, pretože ten sektor by to ochromilo alebo by zanikla nejaká služba, ktorá je dôležitá pre fungovanie štátu. Takže v niektorých sektoroch jednoducho musíme akceptovať, že máme, majú charakter nepretržitej činnosti.
Pán poslanec Mihál, ale aj pán poslanec Jurzyca viackrát otvárali otázku, že dobre, ale v tých sektoroch, ktoré nemajú charakter nepretržitej činnosti, tam to zaveďme. Ja poviem hneď automobilky. No super. Ak s tým prídete, ja za to hlasovať budem. Ale všetci si uvedomujeme, aké obrovské ekonomické škody by to spôsobilo. My sme otvorili ten sektor, kde tie ekonomické škody nie sú, alebo ak sú, tak sú absolútne zanedbateľné. Vy hovoríte o sektoroch, ktoré by mali obrovský dopad na ekonomiku štátu, na štátny rozpočet. Ale keď to hovoria takí ekonómovia, ako pán Jurzyca alebo pán Mihál, ja ako neekonóm sa nad tým musím zamyslieť a celkom sa mi to páči. Čiže ak s takým návrhom prídete, tak budem prvý, ktorý bude presadzovať v SMER-e, aby sme takýto návrh podporili. Ale chápem, že s takýmto návrhom neprídete, lebo tie ekonomické dopady by tam boli naozaj veľké. A práve to odlišuje tieto vaše potencionálne návrhy od toho nášho návrhu, ktorý nebude mať vplyv na ekonomiku. Tvrdia to samotní zamestnávatelia, tvrdia to obchodníci prostredníctvom svojich zasa zastupiteľských organizácií. Treba povedať, že či už Republiková únia zamestnávateľov alebo Asociácia zamestnávateľských zväzov združujú zhruba stovku tých najväčších predajcov na Slovensku a oni formulovali nejaký názor k tomuto návrhu zákona. Ten názor tu zaznel ústami pána poslanca Kéryho, ktorý citoval napríklad pána viceprezidenta RÚZ pána Sirotu, ktorí podporujú tento návrh zákona. A ja si myslím, že to je určitý unikát, že sa dosiahol konsenzus medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. A preto sa to asi aj odrazilo v hlasovaní v parlamente.
Útok na symboly trhovej ekonomiky tu otvoril, tento termín použil prvýkrát pán poslanec Jurzyca. No ak, ak chápeme za symboly trhovej ekonomiky prácu od nevidím do nevidím, no tak do určitej miery potom sa môžem s tým stotožniť, že na takéto symboly trhovej ekonomiky to útok je. Lebo chceme pomôcť takmer alebo viac ako 300-tisíc zamestnancom v tomto sektore, ktorí pracujú v sektore maloobchodu, z nich viac ako 80 % tvoria ženy. Áno, chceme im pomôcť, aby boli chránení Zákonníkom práce, aby im nemohla byť nariadená práca v určité dni.
Čiže my nemôžeme hovoriť o nejakom zákaze predaja, my hovoríme o zákaze zamestnávať ľudí v sektore maloobchodu, na čo naozaj Zákonník práce slúži. Ten Zákonník práce slúži na ochranu práve tých zamestnancov, ktorí majú, ktorí sú v nevyrovnanej pozícii oproti zamestnávateľom, a to je aj odpoveď na tú otázku alebo ten návrh pána poslanca Mihála o tej výhrade vo svedomí. Ja výhradu vo svedomí uznávam a častokrát ju aj uplatňujem, ale ten zamestnanec, ktorý je v tej nevyrovnanej pozícii oproti zamestnávateľovi, má oveľa zhoršené podmienky na to, aby túto výhradu vo svedomí uplatňoval, pretože on ju síce uplatniť môže, ale ten zamestnávateľ si to môže zapamätať a v prípade znižovania stavov alebo nejakých iných okolností bude tento zamestnanec prvý, ktorý pôjde preč.
Preto my chceme, aby to bolo chránené v Zákonníku práce plošne, lebo vtedy sa nemôžu ani nejaké sekundárne tlaky vyvíjať na tých zamestnancov. Takže preto, pán poslanec, si myslím, že náš návrh je lepší, aj keď debata o výhrade vo svedomí mňa naozaj zaujíma.
Pani poslankyňa Kiššová hovorila, že načo prichádzame s takýmito zákonmi, vyrieši to trh. V tomto prípade by som rád zacitoval prezidenta Zväzu obchodu a cestovného ruchu pána Konštiaka, ktorý viackrát vyhlásil, že trh toto nevyrieši, pretože časť reťazcov a časť zamestnávateľov, veľká časť to chce zaviesť, ale práve tým, keď sa to neurobí plošne, tak tí, ktorí to nezavedú, získajú konkurenčnú výhodu. Preto samotní zamestnávatelia žiadajú, aby sme to zaviedli plošne zákonom, pretože vtedy budú podmienky rovnaké. Nikto nezíska konkurenčnú výhodu.
Padla tu aj otázka o Maďarsku, že v Maďarsku zaviedli podobný zákon a potom ho zrušili. V Maďarsku zaviedli obmedzenie práce aj v nedeľu, ale jeden zásadný rozdiel medzi Maďarskom a Slovenskom je ten, že Maďari, keď predkladali tento návrh zákona, tak nielenže neboli dohodnutí so zamestnávateľmi, ale oni neboli dohodnutí ani s odborármi. Jednoducho oni sa s nikým nedohodli, bez nejakých dohôd, bez nejakej analýzy, bez nejakých dopadov zaviedli veľmi prísny zákaz bez toho, aby prebiehala nejaká diskusia o tom. A samozrejme, to sa okamžite im vypomstilo, pretože sa postavili proti tomu aj zamestnávatelia, ale aj odborári. Tak to je zásadný rozdiel.
My sme išli presne opačnou cestou, hoci sme nemuseli. Je to poslanecký návrh zákona, nikto nás nenútil, aby sme išli na nejakú tripartitu, aby sme hľadali nejaký konsenzus. A my sme chceli ten konsenzus dosiahnuť, lebo si myslíme, že tá spoločnosť sa musí vyvíjať nejakým konsenzom, nie nejakým silovým presadzovaním. Preto sme urobili aj určité ústupky, preto sme hľadali nejaký, nejakú spoločnú vôľu, na ktorej sa vieme všetci zhodnúť. A toto si myslím, že je cesta a je to veľmi pozitívne.
No ja si myslím, že som asi zareagoval na všetky také hlavné argumenty, ktoré zazneli. Chcem vám, vážení kolegovia, poďakovať jednak za diskusiu, ako som už povedal, ale chcem poďakovať všetkým za podporu, ktorú ste v prvom čítaní dali tomuto zákonu.
Ešte ma napadla pani poslankyňa Grausová o tom Štedrom dni. Jedna z tých, posledná pripomienka, jedna z tých požiadaviek, ktorá pri debate so sociálnymi partnermi bola, bolo, aby nebolo viac dní, napríklad tri dni po sebe, aby neboli vkuse tie obchody zatvorené, pretože to už by mohlo spôsobiť aj problémy zákazníkom. Takže vlastne ten súčasný model, že v Štedrý deň do dvanástej hodiny, potom bude prvý sviatok vianočný, druhý sviatok vianočný, keby sme ten Štedrý deň zaviedli celý, tak sú tri dni za sebou zatvorené obchody, čo teda my sme chceli vyjsť v ústrety tým požiadavkám zamestnávateľov a akceptovali sme to, že teda ten Štedrý deň by zostal do tej dvanástej hodiny. Napokon ja som bol jeden z tých predkladateľov pred tými, ja neviem, ôsmimi rokmi alebo siedmimi, ktorí sme zaviedli to obmedzenie aspoň do tej dvanástej, lebo predtým sa bežne pracovalo v obchodoch aj na Štedrý deň do 18.00, do 19.00 hodiny. No tak to už by bolo naozaj neudržateľné, preto sme to znížili do tej dvanástej hodiny, ale tým, že teraz zavádzame aj Prvý sviatok vianočný aj Druhý sviatok vianočný, tak ten Štedrý deň to už by bolo niečo, s čím tí sociálni partneri nesúhlasili. Preto sme do toho nešli a preto sa prikláňam k tomu, aby sme zostali v tejto variante.
Čo sa týka Veľkonočného pondelku, tam je situácia iná, vysvetlil to pán poslanec Blaha, za to hlasovať budeme. Takže ešte raz chcem všetkým poďakovať, chcem poďakovať aj kolegom predkladateľom, ktorí spolupracovali na tomto návrhu zákona aj zo Slovenskej národnej strany, aj z MOST-u-HÍD, aj kolegom zo SMER-u. Chcem poďakovať aj sociálnym parterom, s ktorými sme viedli viaceré rokovania a chcem sa uchádzať, vážení, vážené pani poslankyne, páni poslanci o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 3. 2017 9:11 - 9:12 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, mám na vás alebo na vaše vystúpenie dve pripomienky. Prvá, neobstojí taký argument, že 1. september má krátku tradíciu, preto ho treba vypustiť. Potom rovnaký argument by sme mohli použiť aj na 17. november, tiež má krátku tradíciu, preto by sme mohli vypustiť, čo iste uznáte, že takáto argumentácia v prípade štátnych sviatkov a pamätných dní nie je celkom na mieste. Čiže preto tento argument neobstojí.
Oveľa horšia je však vaša určitá zrada tých vašich princípov, vy všade presadzujete prehľadnosť, jednoduchosť, systémovosť a práve tým vaším návrhom zavediete neprehľadnosť, zložitosť, nesystémovosť. Ľudia nebudú vedieť, kedy ten obchod zatvorený je, kedy nie je zatvorený. My navrhujeme jednoduchý systém, máme zákon o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch. To znamená, vždy, keď bude štátny sviatok a pamätný deň, teda keď sú všetci iní ľudia doma, tak budú zatvorené aj obchody. My práve ten náš návrh, ktorý predkladáme, je jednoduchý, systémový, prehľadný. To, čo navrhujete vy, prináša len zmätok do celého systému. Preto ja nemôžem hlasovať za váš návrh a budem presviedčať aj ostatných kolegov v parlamente, aby sme za váš návrh nehlasovali.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23. 3. 2017 18:43 - 18:44 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som v druhom čítaní uviedol návrh novely Zákonníka práce, ktorá rozširuje okruh dní, počas ktorých dôjde k obmedzeniu maloobchodného predaja, teda k zamestnávaniu pracovníkov, ktorí pracujú v oblasti maloobchodného predaja. Dnes máme v súčasnom platnom právnom stave tri a pol dňa, my rozširujeme tento okruh naším návrhom zákona o ďalších zhruba dvanásť dní, čiže o dni, o štátne sviatky a dni pracovného pokoja.
Tento návrh zákona bol prerokovaný medzi sociálnymi partnermi. Dosiahli sme konsenzus, teda nielen medzi zástupcami odborárov, zamestnancov, ale aj zástupcami obchodníkov, zamestnávateľov. Čiže je to výsledok konsenzu a myslím si, že to je určitá unikátna vec, ktorú treba vyzdvihnúť.
Chcem ešte možno na také doplnenie zdôrazniť to, že netýka sa tento návrh zákona živnostníkov samopredajcov, ktorí nie sú v pracovnom pomere, majú svoje prevádzky a predávajú v nich. Netýka sa predajní na letiskách, vlakových staniciach, nemocniciach, lekární, čerpacích staníc, predajní suvenírov. Čiže je určitý okruh vylúčený z dosahu tohto zákona tak, ako to napokon tá doterajšia aplikačná prax ukázala, že je to v poriadku.
Myslím si, že na úvod stačí takéto stručné uvedenie. Ak bude v diskusii, ak bude prebiehať diskusia, budem na to reagovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 23. 3. 2017 14:25 - 14:27 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán minister, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za vaše nasadenie, lebo naozaj o tejto diaľnici komunikujeme dlhodobo a do nášho regiónu aj často chodievate, a preto vám chcem úprimne poďakovať za ten posun, ktorý sa už na Kysuciach na D3 uskutočnil. Tá cesta I/11, ako som mal správne napísať, tak je naozaj cestou smrti. Pravidelne sú tam dopravné nehody s ťažkými zdravotnými následkami, častokrát so smrťou a táto cesta patrí medzi najvyťaženejšie cesty na Slovensku.
Ja chápem, že je nedostatok finančných prostriedkov a bude sa musieť k tomuto aj opozícia postaviť zodpovedne a aspoň na určené úseky v určenej sume by sa tá dlhová brzda povoliť mala.
Na druhej strane je veľmi dôležité, aby pokračovala príprava tej stavby, aby sa pripravovali pozemky, aby sa pripravovali povolenia, stavebné povolenia a všetky tieto veci.
Chcem sa vás preto spýtať, ako pokračuje tá príprava na vydanie stavebného povolenia alebo vlastne na celé to spustenie výstavby, pretože ja som presvedčený, že finančné prostriedky sa v konečnom dôsledku, keď si uvedomia aj opoziční kolegovia naliehavosť situácie, nájdu. Ale je dôležité, aby štát mal pripravené podklady, aby boli pripravené projekty, stavebné povolenia a všetko ostatné.
Skryt prepis