Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

18. 5. 2017 o 17:55 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

18. 5. 2017 17:55 - 17:55 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem obidvom kolegom, ale aby to, aby sme sa ešte vrátili znovu k podstate, lebo prichádzajú ľudia, ktorí nevedia možnože, o čom sa rokuje. Ešte raz, v tomto zákone sú hlúpe pokuty, ktoré dokonca sa úradníci, ktorí by ich mali vymáhať, rozhodli vymáhať v tých najabsurdnejších prípadoch, že upozornili novinárov, že majú používať celé geografické názvy tam, kde je každému jasné, o čom daný novinár píše alebo rozpráva. A ak na tom úrade sú naozaj ľudia, ktorí nemajú predstavu o miere, nemajú predstavu o tom, že aký je duch zákona a kedy má byť použitý, tak im tú právomoc jednoducho treba zobrať.
A preto by som bol naozaj rád, keby aj kolegovia z koalície tento zákon podporili, lebo toto je ďaleko od akejkoľvek politickej témy. Toto je otázka naozaj zdravého rozumu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

18. 5. 2017 17:55 - 17:55 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja naozaj len veľmi stručne. Máme totižto v legislatíve dva druhy tzv. tupých zákonov. Jeden, ten prvý je napríklad zákon o preukazovaní pôvodu majetku. On je tupý v tom, že nikdy nebol využitý. On možno bol dobre myslený a možnože aj zámer na začiatku bol dobrý, ale nejak v procese jeho prijímania bol tak vykastrovaný a nakoniec bol prijatý tak nefunkčný, že v zásade k ničomu neslúži a bolo to iba politické gesto. Takže prvý druh tzv. tupých zákonov je taký, ktoré boli prijaté ako výsledok nejakej politickej hry, ale nikdy sa už odvtedy nepoužili.
A druhý druh tzv. tupých zákonov sú také, o ktorých v zásade vieme, že by mohli byť veľmi škodlivé, ale kým sa neozve ten, ktorý ich má vymáhať, tak ich nechávame tak niekde spať v kúte. Keď si spomínate, ako sa začalo rozprávať o zákone o SOZE, tak to bolo kvôli tomu, že SOZA zrazu začala vymáhať peniaze a pokuty za to, že niekto, čo spieval folklórne pesničky na vystúpení detskej folklórnej skupiny, alebo niečo také, proste zrazu začali právomoc, ktorá bola nezmyselná, ešte aj nezmyselne vymáhať. A to už bol ten prípad, kedy sa povedalo, kurnik, treba im švihnúť po prstoch.
No a toto je presne to isté. Kým sme mali tupú právomoc vyberať pokuty za to, že novinár neuvedie celý názov Veľkej Británie vo svojom článku, ale nikto ju nikdy nevymáhal, ani ju nikto sa nesnažil vymáhať, ani neupozorňoval na to, že by za to mohla byť pokuta, tak to tam nejak tlelo, nejak to tam bolo. Ale on sa, ten úrad, teraz ozval a dokonca samotnému - jak to bolo, Ondrej - samotnej ambasáde Veľkej Británie, ktorá napísala na ten úrad, že im to v zásade nevadí, ako sa o ich krajine hovorí, povedal, že ale tuto sa to vymáhať musí, lebo tu vládneme my. A to je podľa mňa ten posledný klinec do rakvičky, že keď ešte aj hlúpy zákon sa dostáva do rúk ľuďom, ktorí ani nemajú ten chochmes, že aspoň sú ticho, tak ho jednoducho treba zrušiť alebo zmeniť.
A preto by som bol naozaj rád, keby ste nám pomohli túto jednu vec, ktorá v zákone je naozaj navyše a nemala by tam byť, zmeniť a aby ten zákon bol zmysluplný a týmto by som rád v mene teda všetkých troch nás predkladateľov požiadal o jeho podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 5. 2017 19:02 - 19:04 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kotleba, ja len mám taký dojem, že toto je veľmi výrazný krok kritiky smerom do vlastných radov. Na Slovensku sú pravidelne ľudia bití a ranení len na základe toho, že niekto má číro, len na základe toho, že niekto je Róm. A máme tu vraždu, doteraz nevyriešenú vraždu Daniela Tupého, ktorú tiež s vysokou pravdepodobnosťou spáchali páchatelia na základe toho, že nesúhlasili s názormi tohto mladého muža.
A dobre tomu rozumiem, že presne na toto ukazujete, že bitky ako pred barom Mariatchi v Nitre považujete za potrestané neprimerane? Že bandy náckov a fašistov, ktorí pobehujú po Slovensku a bijú ľudí na základe ich sexuálnej orientácie, na základe ich názorov, na základe ich výzoru, na základe príslušnosti k rase alebo etniku, považujete za neprimerane trestané?
Ak je toto vaším cieľom, tak to beriem ako výraznú mieru sebareflexie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 5. 2017 15:21 - 15:23 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem. Jano Marosz, trošku si bojoval so slameným panákom, lebo ty si sa hádal s niečím, čo ja som nepovedal. Ja plne podporujem nápad od troch rokov mať deti v škôlke, ideálne čo najviac. V západných krajinách máme 98 alebo 99 detí v škôlkach od troch rokov a je to hlavne kvôli tomu, že mnohé kľúčové skúsenosti a zručnosti získavajú práve v tomto období.
Ja ako Montessori pedagóg veľmi dobre vnímam, čo sú potrebné tri roky pred nástupom do školy, a plne podporujem, že je potrebné hlavne, aby deti, ktoré majú málo podnetov v domácom prostredí, ich získavali v prostredí škôlok a predškolskej výchovy. Takže tam sme úplne, úplne zajedno.
Peter Pčolinský, ja z praxe som mohol povedať viacej, ale nechcel som to zobrať Lucii Nicholsonovej, ktorá ide teraz, a ona z praxe povie oveľa viacej. Ja som v podstate to len tak napinkol vo vzťahu k tomu návrhu.
A tretí bol? Jaj, Veronika. Samozrejme, ja sa určite nejdem naťahovať, že koho, koho nápad je prvý. V 2009. roku, keď my sme to dávali do programu, ešte OĽANO neexistovalo, ale samozrejme, že súbežne sme na tej istej myšlienke potom pracovali a presadzovali sme ju mnohí. Lucia Nicholsonová s tým začala ešte na ministerstve sociálnych vecí. Peter Pollák to mal tiež ako súčasť svojej agendy, nie je vôbec potrebné sa naťahovať, kto bol prvý a koho je to nápad, tam autorské práva nie sú podstatné. Podstatné je, že sa rozširuje skupina ľudí, ktorí takéto niečo pokladajú za kľúčové a dôležité pri riešení problémov, ktoré sprevádza život chronicky chudobných ľudí v rómskych osadách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 5. 2017 15:08 - 15:15 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že nápad, ktorý SaS v zásade presadzuje od roku 2009 a je súčasťou nášho programu, sa tak dobre ujal aj v klube OĽANO. A chcel by som povedať iba pár vecí na spresnenie, lebo v zásade s mnohými vecami súhlasím, ktoré pani predkladateľka povedala, ale niektoré z tých vecí potrebujú spresnenia.
Treba sa vrátiť trošku naspäť do histórie, že ako sme sa vlastne k otázke toho, že prečo by mali trojročné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do škôlky chodiť. Bol výskum na Slovensku robený, ktorý nám ukázal, že deti z rómskych osád, ktoré navštevujú trojročnú predškolskú prípravu, tak väčšina z nich nakoniec zmaturuje. Nielenže skončí základnú školu, ale dokonca skončia s maturitou. Potom keď sme sa pozreli na to, ako fungujú tie funkčné modely na Slovensku, ktoré boli v podstate predĺžením tých pilotných programov, do ktorých boli na začiatku nalievané peniaze na
tzv. riešenie rómskej problematiky, ako sa vtedy tomu hovorilo, tak keď sme sa pozreli na tie z programov, ktoré po tom, ako došli financie, ostali dlhodobo fungovať, tak sme videli jednu spoločnú vec, a to, že síce sa to môže javiť, že kľúčovým je naozaj vzdelávanie pre budúcnosť, ale pre, pre celkovo úspešný program približovania sa majoritnej populácie k ľuďom v rómskych osadách sa ako kľúčové ukázalo to, že rodičia tých detí mali prácu. Ukázalo sa, že projekty ako Spišský Hrhov, kde starosta, známy pán Ledecký úspešne vytvoril obecnú firmu, v ktorej Rómov z osady zamestnal, tak zrazu tým, že títo chodili do práce, tak aj účasť detí na vyučovaní nielen na základných školách, ale aj v škôlkach výrazne stúpla. A teda odvtedy sa ukazuje ako najlepšia kombinácia to, že sa vytvárajú pracovné príležitosti pre ľudí z osady, pre rodičov a adekvátne k tomu sa, samozrejme, vytvára priestor pre to, aby ich deti chodili do škôlky a do školy, lebo presne, ako povedala, ako povedala pani predkladateľka, je veľmi kľúčové, aby deti chodili do prvého ročníka základnej školy pripravené. Je nemysliteľné, aby dieťa malo prekonávať na začiatku prvého ročníka také veci, ako je neznalosť jazyka, v ktorom má byť vyučované. Tam vzniká bludný kruh, z ktorého sa potom tie deti veľmi ťažko dostávajú, a spolu s nespravodlivým a nesprávnym zaraďovaním na špeciálne školy, tam vzniká patologický stav, ktorý nám produkuje ďalšie a ďalšie problémy.
Na začiatku teda bol nápad, že všetky deti by mali chodiť od troch rokov do škôlky. My sme, teda Lucia Nicholsonová ten návrh predkladala, ja som bol spolupredkladateľom a vtedy sme si zožali aj tu v pléne, aj od mnohých našich liberálnych kolegov veľkú vlnu kritiky, že zavádzame povinnosť detí chodiť do školy a že, my sme do nej síce vtedy dali, že ktokoľvek by chcel vzdelávať dieťa doma, tak ak ukáže, že dieťa bude vychovávané doma v podnetnom prostredí, tak ho nemusí do tej škôlky dať, ale aj to sa zdalo mnohým ľuďom nedostatočné.
A preto v ďalšej vlne vlastne vznikol nápad alebo návrh veľmi podobný tomu, ktorý máme teraz na stole, a to je, keďže školský zákon pozná termín "sociálne znevýhodnené prostredie", tak dať povinnosť navštevovať trojročnú predškolskú výchovu len pre deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia. A tým pádom nie všetkých Rómov. Nie je úplne správne rozprávať o tom, že sú to rómske deti, pretože podľa atlasu rómskych komunít z rómskej populácie na Slovensku väčšina je integrovaná vo väčšinovej spoločnosti a tým pádom nespĺňa definíciu sociálne vylúčených v spoločnosti, ani nespĺňa tú definíciu, ktorá by ich zaraďovala do skupiny, pre ktorú škôlky majú byť povinné. To sa týka vyslovene marginalizovaných malých komunít, osád, alebo potom veľkých komunít, ktoré sú ale, ktoré žijú v patologickej a chronickej chudobe, ako napríklad, ako napríklad komunity na Luníku v Košiciach.
Tým pádom je potrebné stále hovoriť o tom, že tento návrh je dobrý, je podpory hodný, samozrejme, ale on nie je ako keby základom budúceho úspechu, on je len maličkým kúskom mozaiky budúceho úspechu, ktorý, ku ktorému treba systémovo a systematicky dokladať ďalšie kúsky. A tak ako som povedal na začiatku, súčasťou toho veľkého balíka musí byť aj vytváranie pracovných príležitostí pre rodičov týchto detí a komunitná práca, ktorá ide naprieč tou spoločnosťou v rómskych osadách a tým pádom pracuje s rodičmi detí, pracuje s deťmi, ktoré sú na základnej škole, pracuje s deťmi, ktoré sú v materskej škole, a ideálne pracuje aj na tom, aby deti, ktoré základné školy absolvujú, sa dostávali k inému stredoškolskému vzdelaniu, než sú vysunuté pracoviská stredných škôl, ktoré sa teraz tak vytvárajú pri rómskych osadách s dvojročnými a trojročnými programami, lebo tie sa ukazujú, že síce vedia pomôcť, ale ak by sa rómske deti dostali do ozajstných stredných škôl s majoritnou populáciou, tak ich výsledky by boli lepšie, čo tiež bolo dokázané štúdiou, ktorá bola prezentovaná, myslím, dva roky dozadu.
Takže tento nápad podporujeme. Nie je dôvod, aby sme nepodporili svoj vlastný nápad, a držíme teda palce. Sme radi, že, sme radi, že v tejto veci získava nápad povinnej škôlky od troch rokov pre deti z tohto prostredia podporu, a dúfame, že tá podpora sa rozšíri aj na koaličných poslancov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2017 11:46 - 11:47 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom za spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti jednak podľa rokovacieho poriadku, jednak podľa legislatívnych pravidiel a z jeho znenia je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, navrhujem, aby Národná rada posunula tento zákon do druhého čítania. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby ho prerokovali tri výbory, teda ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý zároveň má byť gestorským výborom. Výbory majú prerokovať tento návrh do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16. 5. 2017 11:37 - 11:37 hod.

Martin Poliačik
Ďakujem. Upozorňujem členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že zasadáme dnes 12.30 v tradičnej miestnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 5. 2017 13:20 - 13:21 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol gestorským výborom určený za spravodajcu, a teda predkladám informáciu k tomuto zákonu. Návrh spĺňa všetky náležitosti jednak rokovacieho poriadku, legislatívnych pravidiel, súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií a je zrejmé, o čo v tomto návrhu zákona ide.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, navrhujem a odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že zákon prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby tento návrh zákona prerokovali ako vždy ústavnoprávny výbor a k tomu gestorský, ktorým je výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Tým pádom ho do 30 dní prerokuje ústavnoprávny výbor a do 32 dní gestorský výbor.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 7:39 - 7:41 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dnešná noc vojde do dejín, to už vieme. Američania bombardujú sýrske pozície práve teraz a nevieme, čo z toho bude, ale každopádne v jednej veci je, je to zlom a táto noc bude zapamätaná. Ak v rámci slovenskej politiky to bude zároveň noc, kedy začal padať minister Richter tak to bude pre slovenskú politiku dobrý signál.
Ja pevne verím, že to, čo tu dnes v noci odznelo, neskončí len v archíve Národnej rady, že ľudia, ktorí počúvali, a ľudia, ktorí to sledovali, tak si minimálne vstúpia do svedomia, že niečo akútne podcenili, niečo akútne nevideli, že tam, kde malo byť alokované množstvo energie, peňazí a personálu, tak to nebolo a na základe toho sa vytvorilo predpolie pre ľudské tragédie. Som presvedčený o tom, že minister Richter je za to priamo zodpovedný, a nielen za posledných pár mesiacov, ale za dlhé roky, čo je na ministerstve sociálnych vecí, a nie je pravda, že by ho za tie roky ľudia na to neupozorňovali. Opak je pravdou.
A som rád, že si to zhrnul Jozef, som rád, že si tu bol, som rád, že si to zastrešil z pozície bývalého ministra, možno budúceho tiež, a dúfam, že táto noc okrem toho historického momentu na medzinárodnej scéne bude niečo znamenať aj pre Slovensko. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 5:35 - 5:37 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem obidvom. Ja mám takú nádej, túžbu možno, že keď toto opadne, tak tým výsledkom bude veľmi ťažké svedomie, minimálne ľudí, ktorí už keď si povedia, že tak keď sme to dovŕzali doteraz, tak skúsme spraviť niečo, aby sme to nevŕzali ďalej.
Ja neviem, ako dopadne to, Čistý deň samotný, neviem, akým spôsobom dopadne táto vláda, neviem, akým spôsobom to dopadne celé, ale dúfam, že tá diskusia, ktorá tu je, že tie príbehy, ktoré zrazu sa dostali na povrch, ktoré nie sú nenormálne, oni sú, bohužiaľ, príliš bežné, že pre ľudí, ktorí si mysleli, že toto neexistujú, tieto veci, tak budú dostatočne silnou motiváciou, aby vyčlenili naozaj dostatočne veľa peňazí, ľudí a energie na to, aby sa s drogovou politikou, čo sa týka prevencie a riešenia týchto vecí, začalo niečo diať.
Skryt prepis