Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

18. 10. 2017 o 20:11 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 20:11 - 20:14 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Dostal som otázku, či budem pól hodinu hovoriť, max 10 minút a nemôže byť ani toľko, resp. nechcem ani byť tak dlho. Pekný večer dámy a páni, tí ktorí ste vydržali počas celého dnešného rokovania. Na úvod chcem povedať, že nemám nič spoločné ani z ENEL-om ani so Slovenskými elektrárňami a hlavne ani s pánom Bžánom. nepoznám ho a nikdy sme sa nestretli. lebo padli tu dnes obvinenia, že pán Bžán vďaka dobrým kontaktom so smerákmi dostal takú to zákazku alebo takéto zákazky. Myslím si, že tu dnes bolo aj spomínané, že má nejakú, nejaký lepší kontrakt aj s nejakým vašim nominantom. Čiže musí mať dobré kontakty potom aj na SAS-ku, aj na OĽANO, aj KDH, keď myslím v tej Snine podpísal zmluvu, kde dohodnutá odmena, ktorú podpisoval váš kandidát za poslanca do VÚC je nie 2,5, nie 11, ale až 15 %. Padlo tu dneska myslím si príliš veľa čísel, príliš veľa obvinení. Je na ľuďoch, ktorí tu boli spomínaní, aby niektoré veci možno vysvetlili. Osobne si myslím, že pán minister Žiga začal konať, začal konať možno aj skôr v niektorých veciach ako bol vyzvaný opozíciou a vzhľadom k tomu, aby tá dnešná debata mala nejaký zmysel, aby sme do budúcnosti aj predchádzali takýmto myslím si osobne tak isto veľmi vysokým odmenám, aby k tomuto nedochádzalo, tak sme si dovolili spolu s kolegami prichystať iný návrh uznesenia, ktoré by dnes mohla Národná rada prijať a kde si myslím, že pokiaľ pani podpredsedníčka vlády a vláda samotná bude s týmto súhlasiť, tak do budúcnosti by sme sa určite mali vyvarovať tomu, aby sme sa stretli opäť na nejakej takej schôdzi, kde by sme riešili takéto miliónové odmeny. Prečítam ten návrh uznesenia. Takže Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k ďalšiemu postupu vlády Slovenskej republiky a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predĺžených právnych služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH manažment a.s. vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou ENEL o vodnú elektráreň Gabčíkovo. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby zaviazala podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti, aby jej predložila návrh pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravia transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania. Myslím si, že toto je ten prvý krok k tomu, aby sme do budúcnosti predišli takýmto prehnaným odmenám minimálne za zastupovanie štátu pri takýchto právnych deliktoch. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:22 - 17:23 hod.

Róbert Puci
Ďakujem pekne. Pán poslanec Baránik, som prekvapený. Povedali ste, že diala sa tu trestná činnosť, vedeli sme o tom. Vy ako právnik by ste mali vedieť, že pokiaľ ste vedeli vedome o nejakej trestnej činnosti, mali ste to oznámiť, dokonca si myslím, že ste boli povinný to oznámiť. A pokiaľ nie, tak sa potom opýtam pani ministerka nie je toto spolupáchateľ, keď k niečomu došlo a on to neoznámil vedome? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 16:49 - 16:51 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, chcem sa na úvod poďakovať za vyjadrenie ministerstva hospodárstva k celej tejto problematike a myslím si, že bola daná dostatočná odpoveď kolegom z opozície na tie otázky, ktoré vo svojom podaní, keď schvaľovali túto schôdzu uviedli. Dúfam, že vystúpi aj pani ministerka spravodlivosti a budeme mať odpoveď od obidvoch zainteresovaných ministrov k celej tejto téme. Mňa vo vašom vystúpení zaujali tri čísla. Prvé 17.6 milióna. To je odmena, o ktorej sa aktuálne bavíme pre advokátsku kanceláriu pána Bžana. Reálne si povedzme vyplatených bolo zatiaľ 4,9 milióna. Zvyšok je na arbitráži, kde sa kľudne môže stať, že arbitrážny súd rozhodne o tom, že celú túto sumu zaplatí prehratá strana a tým pádom Slovenská republika už nebude platiť nič. Ďalšie dve sumy sú 18,5 milióna eur a 35 miliónov dolárov pri prepočte je to skoro 30 miliónov eur. To sú sumy, ktoré zobrali privatizační poradcovia za nič. Keď riešili privatizáciu podniku, kde bol prihlásený len jeden záujemca bolo to za nič. Vtedy nikto nebubnoval, nikto nič nehovoril, neriešil. Ešte jedna vec. Pán poslanec Galek, neurazte sa, ale chápem, prečo sa snažíte obhajovať ENEL. Plne musím súhlasiť s kolegom Rašim, ktorý povedal, ...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Na predrečníka musíte.

Puci, Róbert, poslanec NR SR
... že ste v konflikte záujmov a možno by bolo dobré, aby ste sa k danej téme viacej radšej nevyjadrovali. Lebo fakt pokiaľ by sa jednalo o vládneho poslanca alebo o vládneho ministra, tak by ste nás ukameňovali aj keby sme prešli len popri budove nejakej spoločnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 15:29 - 15:30 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Galek, keďže sme kolegovia z výboru, diskutovali sme o tom aj diskutovali, dnes na výbore ste už časť svojho vystúpenia viac, menej povedali a takisto som z médií zachytil niektoré vaše vyjadrenia, tak ma veľká časť vášho vystúpenia neprekvapila, ale čo ma prekvapilo, bolo to, že vy, podľa mňa, spochybňujete prebratie kontroly nad Vodnou elektrárňou Gabčíkovo. Neviem, vám vadí, že štát sa naspäť dostal, tvrdíte síce, že nie k majetku, ale k tej samotnej prevádzke vodného diela Gabčíkovo, ktoré podľa mňa aj podľa vyjadrenia súdu, bolo neoprávnené poskytnutie privatizérovi. Potom sa vás chcem opýtať, koho vy tu dnes zastupujete ENEL alebo Slovenskú republiku?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:12 - 15:18 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 121 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Pavla Tkáča za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci hlasovalo za 68 poslancov, proti 28 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zvolený Pavol Tkáč. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté verejnou ochrankyňou práv bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté verejnou ochrankyňou práv všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Daniely Zemanovičovej za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú verejnou ochrankyňou práv hlasovalo za 84 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa hlasovania 18 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú verejnou ochrankyňou práv zvolená Daniela Zemanovičová. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. 
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ľuboša Pastora za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky hlasovalo za 90 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa hlasovania 17 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Ľuboš Pastor. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. 
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom Vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom Vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ctibora Košťála za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom Vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti hlasovalo za 101 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 9 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom Vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti zvolený Ctibor Košťál. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 121 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Anny Ištókovej za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky hlasovalo za 73 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky zvolená Anna Ištóková. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 18:33 - 18:34 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skrátene biocídny zákon. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom do 27. novembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 9. 2017 17:31 - 17:32 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sa konalo 13. septembra 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 109 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 109 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné hlasovanie (pozn. red.: správne „obstarávanie“) všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 109 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných. Zo 104 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Miroslava Hliváka za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie hlasovalo za 78 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa hlasovania 5 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie zvolený Miroslav Hlivák. Konštatujem... Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 9. 2017 16:37 - 16:38 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 715 z 31. augusta 2017 pridelil návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 12. septembra 2017 s tým, že
1) vyjadril súhlas s návrhom vlády na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
2) odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky zvoliť Miroslava Hliváka za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie na päťročné funkčné obdobie odo dňa nasledujúceho po vykonaní voľby v Národnej rade Slovenskej republiky,
3) navrhol verejné hlasovanie použitím technického zariadenia v rokovacej sále.
Toto, keďže je tu návrh 15 poslancov na tajné hlasovanie už nie je podstatné.
Informácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o prerokovaní návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 148 z 12. septembra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Róberta Puciho, aby informoval o výsledku prerokovania výboru a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20. 6. 2017 12:27 - 12:28 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá sa konala 20. júna 2017, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda opakovanej voľby, na opakovanej voľbe bolo prítomných 147 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovanie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný a 146 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Václava Miku hlasovalo za 50, proti 86, zdržalo sa hlasovania 10,
- za Jaroslava Rezníka hlasovalo za 95, proti 45, zdržalo sa 6.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený Jaroslav Rezník.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

19. 6. 2017 16:47 - 16:52 hod.

Róbert Puci
Ja len kvôli termínu hlasovania, hlasovať budeme zajtra o 11.00.
Skryt prepis