Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Uvádzajúci uvádza bod

6. 4. 2017 o 9:36 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6. 4. 2017 9:36 - 9:39 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne a na záver aspoň pár poznámok. Udelenie pokuty mandátovým a imunitným výborom na najvyššej možnej miere, to je tisíc eur pre aj pána poslanca Mizíka aj pána poslanca Mazureka, bolo výsledkom toho, že sme väčšinovo, a teraz hovorím, že väčšinovo naprieč politickým spektrom proti extrémizmu a nenávisti, ktorú šíria. A keď hovoria ctení poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko, že sme nedemokratickí, tak z môjho pohľadu je demokracia aj o tom, aby sa rešpektovala vôľa väčšiny. A našťastie napriek politickým spektrom sme väčšinou, ktorá má názory úplne iné, ako majú poslanci z Ľudovej strany Naše Slovensko.
Takže ja by som skôr požiadal vás, aby ste sa skúsil vy zamyslieť, pretože naozaj demokracia je o tom, čo si myslia ľudia a malo by sa rešpektovať to, čo si myslí viacej, že prečo taká veľká masa ľudí, 90-percentná, má tie názory iné, ako vy. Tak keď ich má názory iné, ako vy, tak možno by ste sa mohli zamyslieť nad tým, či tie vaše názory náhodou nie sú nesprávne. Vždy si vykladáte všetko, ako chcete a očakávate od ostatných, aby sa prispôsobili vám a naozaj zneužívate výrokovú imunitu. Lebo, pán poslanec Schlosár, keď ste si istý o svojej pravde, ktorú ste naozaj veľmi prehľadne urobili, fakt bol to taký klasický rešerš, prehľadový článok dostupnej literatúry a opakovane vravíte, že vám nikto vaše pravdy nevie vyvrátiť. Tak keď ste si taký istý, tak nezneužívajte parlament, buďte frajeri. Vyjdite vonku, povedzte to a nech potom rozhodne súd o tom, či ste takí silní v kranflekoch, že či to, čo tvrdíte, aj dokážete uhájiť. Lebo keby ste naozaj mali na to to, čo majú muži, tak by ste tie svoje výroky vedeli aj obhájiť, aj odprezentovať a neboli by ste tu skrytí, pretože sa bojíte ísť vonku a to povedať, lebo viete, že tu môžte povedať hocičo a vám hrozí pokuta maximálne tisíc eur. Tak tu ste majstri sveta a potom vonku si dávate pozor, aby ste nepovedali niečo, za čo by ste museli ísť pred nejaký súd, ktorý by rozhodoval o tom, či ste urobili trestný čin alebo nie.
Ja opakujem jedno, že toto je zneužívanie výrokovej imunity a vy systematickými krokmi dosiahnete to, že naozaj sa tá výroková imunita, ktorá má svoje opodstatnenie a keď bola dávaná do parlamentu, nikto netušil, že sa tu raz vyskytnete, že ju naozaj bude nútený parlament obmedziť, čo by nebolo správne, lebo tá demokracia má mať svoje miesto práve tu, aby sa mohla kritizovať vláda a opoziční, koaliční poslanci, ministri, rozhodnutia. Ale vo vašom prevedení a tým, čo tu šírite, sa naozaj treba zamyslieť nad tým, aby sa výroková imunita na extrémistické xenofóbne názory a na šírenie nenávisti, jednoducho aby sa obmedzila.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 9:30 - 9:32 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako mali sme tu klasické vystúpenie, rešerš výrokov povytrhávaných z kontextu, pretože vy, aby ste sa dokázali vo svojich xenofóbnych, rasistických a extrémistických výrokoch obhájiť, musíte si urobiť normálny zavádzajúci literárny prehľad a musíte ísť hlboko do histórie, aby ste dokázali obhajovať niektorými výrokmi to, čo vy sami šírite. Keby Slovensko charakterizovali a Slovákov podľa toho, čo rozprávate vy, tak sa o Slovákoch píše ako o národe plnom nenávisti, ktorý sa skrýva pod rúško kresťanstva, o národe, ktorý je za bielu rasu, ako sa vyjadrujete, ktorý je proti všetkým, ktorý nenávidí ľuďom. A vy naozaj to prezentujete dennodenne, lebo kým pán Schlosár je také polo alebo kvázi inteligentné krídlo vašej strany, tak pán Mazurek tú nenávisť šíri všade. Na Facebooku, kdekoľvek ho zbadáte, oporu, pohľad, ktorý opovrhuje každým a nenávisť, ktorú šíri, ako nám to ukázal aj teraz.
Ja sa opäť vraciam k tomu, čo vravím. To my sa musíme vrátiť k zamysleniu sa nad dôvodmi výrokovej imunity v parlamente, pretože to, čo robíte vy, je jej bohapusté zneužívanie a využívate túto pôdu a to, že výrokovú imunitu máme, na to, aby ste šírili nenávisť, xenofóbiu a rasizmus. Na nič iné. Robíte len toto a pokiaľ sa to nezmení alebo pokiaľ vás z tadiaľto nedostaneme, nič iné ani robiť nebudete.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6. 4. 2017 9:01 - 9:04 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, príjemné dobré ráno prajem. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni, predkladám návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe podnetu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka začal mandátový a imunitný výbor disciplinárne konanie voči poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi, Milanovi Mazurekovi a Stanislavovi Mizíkovi za výroky pri výkone funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky prednesené na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle § 137 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a prijatých uznesení výboru som doručil menovaným poslancom oznámenie o začatí disciplinárneho konania so žiadosťou o ich vyjadrenie k začatiu disciplinárneho konania.
Na rokovaní 11. schôdze mandátového a imunitného výboru dňa 7. decembra sa zúčastnil pán poslanec Matovič, pán poslanec Mazurek a pán poslanec Mizík a bol im vytvorený priestor na osobné vyjadrenie sa k disciplinárnemu konaniu. Na základe všetkých materiálov, ktoré výbor mal ako podklad na rozhodovanie vo veci, a na základe vyjadrení menovaných poslancov výbor prijal uznesenia č. 18, 19 a 20, v ktorých poslancom odporučil podľa § 139 ods. 1 rokovacieho poriadku ospravedlniť sa na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za výroky prednesené na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Na rokovaní 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky piatym bodom programu bolo Ospravedlnenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle uznesení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Mazurek a pán poslanec Mizík vystúpili na schôdzi. Vystúpenie poslancov pána Mazureka a pána Mizíka na 12. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 1. februára 2017 výbor nepovažuje za ospravedlnenie, svoje výroky neospravedlnili, ale skôr obhajovali.
Na základe týchto skutočností zasadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky dňa 8. februára. Výbor prijal uznesenie č. 21 a 22, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona o rokovacom poriadku udeliť pokutu pánom poslancom Mazurekovi a Mizíkovi vo výške 1 000 eur. Návrh na uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je súčasťou predloženého materiálu, kde návrh Národnej rady Slovenskej republiky znie, aby sa podľa rokovacieho poriadku udelila pánovi poslancovi Mizíkovi a pánovi poslancovi Mazurekovi pokuta vo výške 1 000 eur. Sú to dva návrhy uznesení, každý je robený samostatne.
Čo sa týka pána poslanca Matoviča, tam je konanie prerušené, nakoľko sa čaká o vyjadrenie, akceptovanie či neakceptovanie jeho neúčasti a ospravedlnenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, keď mal možnosť sa ospravedlniť v pléne a po rozhodnutí sa, či ospravedlnenie bude alebo nebude akceptované, bude pokračovať rokovanie mandátového a imunitného výboru naďalej.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 3. 2017 16:27 - 16:29 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
No, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať pani poslankyni, pani podpredsedníčke Nicholsonovej a verím, že ona keby bola v pozícii prezidentky, by toto nikdy neurobila, aj keby bývala na východe, na strednom Slovensku alebo kdekoľvek inde. A som rád, že ani ona, ani pán Krajniak nespochybňujú čísla, lebo naozaj tie čísla sú nespochybniteľné a nevysvetliteľné. A verím, že nielen vy dvaja, ale nikto z ľudí, ktorí sú tu, keby v tej funkcii boli, by nevyužívali 70 % všetkých letov na súkromné účely. A preto aj je tu taká emócia, lebo tie čísla sa jednoducho nedajú odôvodniť. Nedajú. Preto je to emócia, preto je tu napádanie, preto sa snažíme urobiť z toho, o kom sa tu hovorí, martýra, ktorý tu nie je, lebo tie čísla sa vysvetliť nedajú, ani odargumentovať. A nikto z opozície, nikto z vás sa zatiaľ tými číslami nezaoberal a nepovedal, že 70 % všetkých letov, ak sú použité na súkromné účely za štátne peniaze, je správnych. A ani to nepoviete, lebo to správne jednoducho nie je. A preto táto celá debata sa od faktov odťahuje do emócie, lebo iba emóciou sa dá prekryť to, že tu niekto naozaj takto zneužíva štátnu letku.
A jeden mimoriadne dôležitý fakt a som sa pýtal pána ministra vnútra, protokol pána prezidenta si väčšinou vyžaduje na lety na súkromné účely lietadlo Jak. Piloti lietadla Jak, ktorí lietajú na Jaku, nepotrebujú nalietavať žiadne míle, majú ich už dávno nalietané na tomto lietadle a nepotrebujú si nijako zvyšovať svoju profesionalitu alebo počet odlietaných míľ, pretože to je lietadlo, ktoré je tu už dlhodobo, a všetci piloti nalietaný dostatočný počet míľ majú. Takže keď niekto hovorí, že bol požiadaný preto, aby si piloti nalietavali míle, tak to nie je pravda. A opakujem, určite nebol požiadaný o to, aby využíval lietadlo na súkromné účely.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 3. 2017 16:09 - 16:09 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ja úplne rozumiem vášmu vystúpeniu, pretože, zopakujem to, čo tu už odznelo, tie čísla sa nedajú obhájiť inak ako množstvom protiotázok, pretože tie čísla hovoria za všetko.
Keď si vezmeme počet letov ústavných činiteľov, ktoré tu prečítal pán minister Kaliňák, tak celkové číslo je 881, sú to lety prezidenta, predsedu vlády, predsedu Národnej rady a ostatných činiteľov. A z týchto letov bolo 319 použité na súkromné účely pánom prezidentom.
Chápem, že vo vystúpení kladiete otázky, kladiete množstvo otázok, ktoré poslala prezidentská kancelária, lebo 319 súkromných letov z Bratislavy do Popradu a z Popradu do Košíc, opakujem, z Popradu do Košíc, sa nedá nijako vysvetliť a nijako obhájiť.
A na poznámku, že bol pán prezident požiadaný ministrom vnútra, áno, aby využíval lietadlo na služobné lety. Ja si myslím, že keď 881 letov, keby sa odrátalo 319 letov, tak 562 letov je dobré číslo na využívanie tohto lietadla a určite toto lietadlo nie je využívané iba pre ústavných činiteľov, ale zrejme aj na iné pracovné účely.
Čiže argument, že minister vnútra požiadal prezidenta, aby ho využíval na súkromné účely, nie je pravdivý a nikde nie je napísaný ani nijako dokázateľný, lebo je to hlúposť. Každý ústavný činiteľ má využívať lietadlo iba na svoje pracovné cesty, nie je jediný dôvod chodiť lietadlom na súkromné cesty a neexistuje dôvod letieť lietadlom z Popradu do Košíc a späť, do kelu, keď lietadlo musí preletieť ešte k tomu z Bratislavy prázdne.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 3. 2017 15:51 - 15:53 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, všimnite si, že ani jedna faktická pripomienka opozície týkajúca sa vášho vysvetlenia, vystúpenia sa nedotkla faktografie, ktorá bola predložená. Všimnite si, ani jedna pripomienka faktická na vaše vystúpenie nehovorila o čísle 312 súkromných letov zo 454 letov, ani jedna pripomienka sa nevenovala tomu, že k tomu treba prirátať 63 súkromných letov v roku 2014, že 70 % všetkých letov, boli lety súkromné.
Myslím si, že v histórii novodobého Slovenska nenájdeme žiaden obdobný prípad a za absolútnu absurditu považujem, že sa využívalo lietadlo, ktoré priletelo z Bratislavy do Popradu na to, aby letelo z Popradu do Košíc, vrátilo sa späť a potom opäť prázdne letelo do Bratislavy. Z Popradu do Košíc sa dostanete, keďže je diaľničná sieť plná, okrem časti Prešova, za hodinku, za hodinku a niečo. A s lietadlom musí priletieť z Bratislavy, z Popradu letí do Košíc a späť, aby sa potom znova prázdne vrátilo do Bratislavy.
Tak ja chápem, prečo na vaše vystúpenie nepadla ani jedna faktická pripomienka zo strany opozície hovoriaca a venujúca sa týmto faktom, lebo na to jednoducho nie je vysvetlenie. Neexistuje vysvetlenie na let z Popradu do Košíc a späť a neexistuje vysvetlenie na súkromné lety medzi Bratislavou a Popradom v počte 312-krát zo 454 letov.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29. 3. 2017 11:14 - 11:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem veľmi pekne. Chcem pripomenúť členom mandátového a imunitného výboru, o 12.30 máme rokovanie výboru tu na prvom poschodí v miestnosti 183, 12.30 v 183. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8. 2. 2017 11:24 - 11:24 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. O 12. hodine zasadá mandátový a imunitný výbor. Budeme zasadať v Zimnej záhrade, čiže v tom trakte, ako vždy, ale úplne vzadu. O 12. hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7. 2. 2017 14:15 - 14:17 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ja len krátko na záver. Áno, na to, aby sa niečo udialo, aby sme nemali mať 22 mestských častí, potrebujeme, to povedala veľmi dobre pani poslankyňa, potrebujeme tú vôľu zasahovania každého obyvateľa mesta presunúť na ich zástupcov. Pretože máme mestskú časť v meste, ktorá má 500 obyvateľov, v 240-tisícovom meste má mestská časť 500 obyvateľov. Má aj šikovnú pani starostku, ale nemá ani na to, aby udržala základné fungovanie samosprávy, lebo keď dostane financie na základe množstva obyvateľov, vyjde na jej plat, ktorý zo zákona musí ostať, vyjde na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva, ktoré musí dať, vyjde na chod úradu, ktorý nejaký musí zachovávať, a potom už nezostane na nič a nemá ani na to, aby urobila deratizáciu, ktorá je povinná zo zákona, keď je vyhlásená, hej.
Čiže určite si vieme nájsť mnoho komplikácií, prečo to neurobiť, ale ja neverím, že existuje niekto, okrem tých ľudí, ktorých sa možno tá plánovaná redukcia dotýka, ktorý by povedal, že 22 mestských častí s 22 aparátmi v meste, ako sú Košice, je adekvátne množstvo.
A druhá vec, keď chceme, aby sa rozmýšľalo o reforme samosprávy na Slovensku, aby nemala, aby sa možno obce združovali, aby boli aktívnejšie, aby vedeli mať efektívne aparáty, tak ZMOS povedal veľmi správnu pripomienku, že reformujme samosprávu na Slovensku, ale nech idú príkladom Košice a Bratislava. Tak potom ukážme, že chceme ísť do toho a že nebudeme tlačiť malé obce, aby sa spájali, ale urobme niečo aj v našich dvoch najväčších mestách.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2017 14:13 - 14:15 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. My nedefinujeme, ako bude mesto vyzerať. My dávame možnosť o meste rozhodovať ľuďom, poslancom, ktorí sú zvolení ako zástupcovia do mestského zastupiteľstva, teda majú mandát na to, aby o fungovaní rozhodovali, tak ako o tom rozhodujú v každom meste, čo sa týka rozpočtu, investícií a mnohých iných vecí.
Je samozrejmé, že nikto nespochybňuje to, že 22 mestských častí s 22 aparátmi je veľa bez ohľadu na to, aký názor má človek na to, ako by sa to dalo robiť. Lebo je to plytvanie verejnými zdrojmi. Ale buď sa rozhodneme, že niečo urobíme a máme na to odvahu, alebo znova nájdeme mnohé menej alebo viac racionálne argumenty a tento stav zachováme naďalej. Lebo aj mnohí starostovia majú mnohé dobré nápady, ako by malo mesto vyzerať, ale nevedia sa zhodnúť zatiaľ na tom, kto má byť ten, ktorý už starostom nebude. No keď sa budú redukovať mestské časti, je jasné, že 22 starostov v našom meste byť nemôže. Ale poviem vám príklad o tých platoch, ktoré tu boli hovorené.
Áno, na základe veľkosti mestskej časti je zadefinované, aký minimálny plat môže mať starosta. Ale my v meste sme príkladom toho, že mestská časť, ktorá má tisíc obyvateľov, tak jej starosta má plat 2 400 eur. A mestská časť, ktorá má 25-tisíc obyvateľov, tak jej starosta má plat 2 400 eur, pretože mu poslanci schvália odmeny. Pretože ich má dokopy päť a z toho sú štyria jeho a sú to peniaze úplne vyhodené. A potom sa stane to, že mestská časť dostane svoj rozpočet a všetko zaplatí na platy a na odmeny a ostatne nula na rozvoj. Tak aký je význam tejto mestskej časti?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis