Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 12. 2017 o 16:39 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 12. 2017 16:39 - 16:39 hod.

Richard Raši
debatuje sa o tom už dlho, každý o tom vedel a to, že to išlo pozmeňujúcim návrhom poslancov Národnej rady, je to, že iná možnosť dostať to do zákona nebola a 100 miliónov eur by v systéme chýbalo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 12. 2017 16:38 - 16:39 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Pán minister dnes tu hlasujem o dvoch veciach. Jedna je o tom, či 100 miliónov eur pôjde na liečbu a diagnostiku našich pacientov alebo nie a druhá, či prejde zákon ako celok, ktorý obsahuje ďalšie ustanovenia, ktoré sú výrazne prospešné pre celý systém. Či už sú to zariadenia opatrovateľskej starostlivosti alebo je to opatrenia týkajúce sa sestier, časť iHealth-u, takže zbytočne tu prebiehali debaty o tom, koľko štát má platiť, koľko nemá platiť, pokiaľ by sme dnes neprelomili prezidentovo veto, tak ochudobníme pacientov o 100 miliónov eur, na to treba myslieť, na nič iné a všetky ostatné argumenty v tomto čase sú úplne zbytočné a odpočítateľná odvodová položka nie je ničím novým, debatuje sa o tom už dlho, každý o tom vedel a to, že to išlo pozmeňujúcim návrhom poslancov Národnej rady je to, že iná možnosť do zákonu, dostať to do zákonu nebola a 100 miliónov eur by v systéme chýbalo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 12. 2017 13:13 - 13:17 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie prajem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci na základe, na základe poverenia mandátového a imunitného výboru zo dňa 21. decembra predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vymenoval poslankyňu Národnej rady Janu Laššákovú za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky a pani Jane Laššákovej ujatím sa funkcie sudkyne Ústavného súdu zaniká mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 826 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER-sociálna demokracia Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej o ich vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Prijal na vedomie vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpenia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov. Ďalší náhradník za stranu SMER-sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je Ľuboš Martinák. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 827 z 21. decembra 2017 udáva toto nastúpenie náhradníkov za stranu SMER-sociálna demokracia. Na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Goga, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby náhradník Ľuboš Martinák narodený 14. júla 1958 bytom Medzilaborce. Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady a s vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 zákona o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladáme túto informáciu spolu s návrhom na uznesenie. Takže vážené dámy poslankyne a ctení páni poslanci uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 21. decembra 2017 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie: 1. Podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona o Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čiže poslankyňa Jana Laššáková bola 14. decembra 2017 vymenovaná za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ujatím sa funkcie sudkyne jej mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky zaniká podľa čl. 81a) písm. e) Ústavy Slovenskej republiky. 2. Čiže podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 827 z 21. decembra 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov dňom 21. decembra 2017 za stranu SMER-sociálna demokracia nasledovne: Na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej nastupuje poslanec Národnej rady slovenskej republiky Pavol Goga, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 05. marca 2016 náhradník Ľuboš Martinák narodený 14. júla 1958 bytom Medzilaborce. 3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Pán predseda skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 16:44 - 16:45 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, tým, čo ste urobili, stratila opozícia tému, pretože ste urobili všetky kroky, ktoré ste urobiť museli, a téma sa uzavrela. Keď sa pozriete, kto tu sedí z opozície, tak, a teraz nechcem uraziť ani dámy, ani pánov, ale to je zúfalé rezíduum. Však tu z opozície nie je nikto, pretože nemáte o čom hovoriť, pretože téma je uzavretá. Minister vyvodil dôsledky a ešte aj na záver aj dal preveriť vôbec platnosť celej zmluvy. Nečakali ste to. Mysleli ste, že schôdzu odbojkotujeme, budete odvolávať ministra, téma sa stratila.
Čo sa týka pána poslanca Galeka, možno by bolo dobré si pozrieť vyhlásenia opozície v akomkoľvek inom prípade, pretože keď pán poslanec Galek pracoval pre Enel, je v konflikte záujmov. Je jedno, či tam pracoval ako upratovačka alebo ako nejaký expert, pretože čo sa týka koalície, stačí, aby sa poslanec koalície alebo člen vlády čo i len prešiel popri nejakej firme a ihneď je z toho veľká kauza. Pán poslanec Galek, vy ste súčasť Enelu a vy bojujete za Enel. (Smiech v sále.) Áno, ste jeho súčasťou a zbytočne namietate hocičo. A vy ste tam, vy ste tam minimálne niečo robili, vy ste v absolútnom konflikte záujmov, a keď tu čokoľvek poviete, ste zodpovedný, obhajujete firmu, ktorá sprivatizovala jeden podnik, ktorý mal vždy patriť štátu. A ste a obhajujete niekoho, kto tento štát oberal o peniaze, ktoré patria všetkým ľuďom. Radšej buďte ticho, naozaj.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 9. 2017 14:10 - 14:10 hod.

Richard Raši
Chcel by som poprosiť pána predsedu, aby v rámci mojej doplňujúcej otázky doplnil to, čo chcel povedať a nestihol. Ďakujem pekne. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5. 9. 2017 13:23 - 13:29 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. septembra 2017 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s jeho vymenovaním za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 649 z 31. júla 2017 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie. Mandát poslanca Ľubomíra Jahnátka zanikol v zmysle čl. 81 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. júla 2017.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 650 zo 4. augusta 2017 zobral na vedomie vyhlásenia náhradníkov za stranu SMER – sociálna demokracia o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.
Po prvé, vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia, pretože vykonávajú štátneho tajomníka, a to na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, ministerstve hospodárstva, ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu.
Ďalší náhradník za stranu SMER - Sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľbu a kontrolu financovania politických strán je Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 651 zo 7. augusta 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 7. augusta 2017 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Emil Ďurovčík, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka.
Po druhé, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňom 7. augusta 2017 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a s vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie.
Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 5. septembra 2017 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie po prvé, podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka zaniká v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa poslaneckého mandátu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. júla 2017.
Po druhé, že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 651 zo 7. augusta 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
a) na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka za stranu SMER – sociálna demokracia dňom 7. augusta 2017 nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Emil Ďurovčík, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka,
b) na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka za stranu SMER – sociálna demokracia, nastupuje dňom 7. augusta 2017 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj.
Po tretie, Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6. 4. 2017 9:36 - 9:39 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne a na záver aspoň pár poznámok. Udelenie pokuty mandátovým a imunitným výborom na najvyššej možnej miere, to je tisíc eur pre aj pána poslanca Mizíka aj pána poslanca Mazureka, bolo výsledkom toho, že sme väčšinovo, a teraz hovorím, že väčšinovo naprieč politickým spektrom proti extrémizmu a nenávisti, ktorú šíria. A keď hovoria ctení poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko, že sme nedemokratickí, tak z môjho pohľadu je demokracia aj o tom, aby sa rešpektovala vôľa väčšiny. A našťastie napriek politickým spektrom sme väčšinou, ktorá má názory úplne iné, ako majú poslanci z Ľudovej strany Naše Slovensko.
Takže ja by som skôr požiadal vás, aby ste sa skúsil vy zamyslieť, pretože naozaj demokracia je o tom, čo si myslia ľudia a malo by sa rešpektovať to, čo si myslí viacej, že prečo taká veľká masa ľudí, 90-percentná, má tie názory iné, ako vy. Tak keď ich má názory iné, ako vy, tak možno by ste sa mohli zamyslieť nad tým, či tie vaše názory náhodou nie sú nesprávne. Vždy si vykladáte všetko, ako chcete a očakávate od ostatných, aby sa prispôsobili vám a naozaj zneužívate výrokovú imunitu. Lebo, pán poslanec Schlosár, keď ste si istý o svojej pravde, ktorú ste naozaj veľmi prehľadne urobili, fakt bol to taký klasický rešerš, prehľadový článok dostupnej literatúry a opakovane vravíte, že vám nikto vaše pravdy nevie vyvrátiť. Tak keď ste si taký istý, tak nezneužívajte parlament, buďte frajeri. Vyjdite vonku, povedzte to a nech potom rozhodne súd o tom, či ste takí silní v kranflekoch, že či to, čo tvrdíte, aj dokážete uhájiť. Lebo keby ste naozaj mali na to to, čo majú muži, tak by ste tie svoje výroky vedeli aj obhájiť, aj odprezentovať a neboli by ste tu skrytí, pretože sa bojíte ísť vonku a to povedať, lebo viete, že tu môžte povedať hocičo a vám hrozí pokuta maximálne tisíc eur. Tak tu ste majstri sveta a potom vonku si dávate pozor, aby ste nepovedali niečo, za čo by ste museli ísť pred nejaký súd, ktorý by rozhodoval o tom, či ste urobili trestný čin alebo nie.
Ja opakujem jedno, že toto je zneužívanie výrokovej imunity a vy systematickými krokmi dosiahnete to, že naozaj sa tá výroková imunita, ktorá má svoje opodstatnenie a keď bola dávaná do parlamentu, nikto netušil, že sa tu raz vyskytnete, že ju naozaj bude nútený parlament obmedziť, čo by nebolo správne, lebo tá demokracia má mať svoje miesto práve tu, aby sa mohla kritizovať vláda a opoziční, koaliční poslanci, ministri, rozhodnutia. Ale vo vašom prevedení a tým, čo tu šírite, sa naozaj treba zamyslieť nad tým, aby sa výroková imunita na extrémistické xenofóbne názory a na šírenie nenávisti, jednoducho aby sa obmedzila.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 9:30 - 9:32 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako mali sme tu klasické vystúpenie, rešerš výrokov povytrhávaných z kontextu, pretože vy, aby ste sa dokázali vo svojich xenofóbnych, rasistických a extrémistických výrokoch obhájiť, musíte si urobiť normálny zavádzajúci literárny prehľad a musíte ísť hlboko do histórie, aby ste dokázali obhajovať niektorými výrokmi to, čo vy sami šírite. Keby Slovensko charakterizovali a Slovákov podľa toho, čo rozprávate vy, tak sa o Slovákoch píše ako o národe plnom nenávisti, ktorý sa skrýva pod rúško kresťanstva, o národe, ktorý je za bielu rasu, ako sa vyjadrujete, ktorý je proti všetkým, ktorý nenávidí ľuďom. A vy naozaj to prezentujete dennodenne, lebo kým pán Schlosár je také polo alebo kvázi inteligentné krídlo vašej strany, tak pán Mazurek tú nenávisť šíri všade. Na Facebooku, kdekoľvek ho zbadáte, oporu, pohľad, ktorý opovrhuje každým a nenávisť, ktorú šíri, ako nám to ukázal aj teraz.
Ja sa opäť vraciam k tomu, čo vravím. To my sa musíme vrátiť k zamysleniu sa nad dôvodmi výrokovej imunity v parlamente, pretože to, čo robíte vy, je jej bohapusté zneužívanie a využívate túto pôdu a to, že výrokovú imunitu máme, na to, aby ste šírili nenávisť, xenofóbiu a rasizmus. Na nič iné. Robíte len toto a pokiaľ sa to nezmení alebo pokiaľ vás z tadiaľto nedostaneme, nič iné ani robiť nebudete.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6. 4. 2017 9:01 - 9:04 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, príjemné dobré ráno prajem. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni, predkladám návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe podnetu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka začal mandátový a imunitný výbor disciplinárne konanie voči poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi, Milanovi Mazurekovi a Stanislavovi Mizíkovi za výroky pri výkone funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky prednesené na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle § 137 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a prijatých uznesení výboru som doručil menovaným poslancom oznámenie o začatí disciplinárneho konania so žiadosťou o ich vyjadrenie k začatiu disciplinárneho konania.
Na rokovaní 11. schôdze mandátového a imunitného výboru dňa 7. decembra sa zúčastnil pán poslanec Matovič, pán poslanec Mazurek a pán poslanec Mizík a bol im vytvorený priestor na osobné vyjadrenie sa k disciplinárnemu konaniu. Na základe všetkých materiálov, ktoré výbor mal ako podklad na rozhodovanie vo veci, a na základe vyjadrení menovaných poslancov výbor prijal uznesenia č. 18, 19 a 20, v ktorých poslancom odporučil podľa § 139 ods. 1 rokovacieho poriadku ospravedlniť sa na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za výroky prednesené na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Na rokovaní 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky piatym bodom programu bolo Ospravedlnenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle uznesení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Mazurek a pán poslanec Mizík vystúpili na schôdzi. Vystúpenie poslancov pána Mazureka a pána Mizíka na 12. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 1. februára 2017 výbor nepovažuje za ospravedlnenie, svoje výroky neospravedlnili, ale skôr obhajovali.
Na základe týchto skutočností zasadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky dňa 8. februára. Výbor prijal uznesenie č. 21 a 22, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona o rokovacom poriadku udeliť pokutu pánom poslancom Mazurekovi a Mizíkovi vo výške 1 000 eur. Návrh na uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je súčasťou predloženého materiálu, kde návrh Národnej rady Slovenskej republiky znie, aby sa podľa rokovacieho poriadku udelila pánovi poslancovi Mizíkovi a pánovi poslancovi Mazurekovi pokuta vo výške 1 000 eur. Sú to dva návrhy uznesení, každý je robený samostatne.
Čo sa týka pána poslanca Matoviča, tam je konanie prerušené, nakoľko sa čaká o vyjadrenie, akceptovanie či neakceptovanie jeho neúčasti a ospravedlnenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, keď mal možnosť sa ospravedlniť v pléne a po rozhodnutí sa, či ospravedlnenie bude alebo nebude akceptované, bude pokračovať rokovanie mandátového a imunitného výboru naďalej.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 3. 2017 16:27 - 16:29 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
No, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať pani poslankyni, pani podpredsedníčke Nicholsonovej a verím, že ona keby bola v pozícii prezidentky, by toto nikdy neurobila, aj keby bývala na východe, na strednom Slovensku alebo kdekoľvek inde. A som rád, že ani ona, ani pán Krajniak nespochybňujú čísla, lebo naozaj tie čísla sú nespochybniteľné a nevysvetliteľné. A verím, že nielen vy dvaja, ale nikto z ľudí, ktorí sú tu, keby v tej funkcii boli, by nevyužívali 70 % všetkých letov na súkromné účely. A preto aj je tu taká emócia, lebo tie čísla sa jednoducho nedajú odôvodniť. Nedajú. Preto je to emócia, preto je tu napádanie, preto sa snažíme urobiť z toho, o kom sa tu hovorí, martýra, ktorý tu nie je, lebo tie čísla sa vysvetliť nedajú, ani odargumentovať. A nikto z opozície, nikto z vás sa zatiaľ tými číslami nezaoberal a nepovedal, že 70 % všetkých letov, ak sú použité na súkromné účely za štátne peniaze, je správnych. A ani to nepoviete, lebo to správne jednoducho nie je. A preto táto celá debata sa od faktov odťahuje do emócie, lebo iba emóciou sa dá prekryť to, že tu niekto naozaj takto zneužíva štátnu letku.
A jeden mimoriadne dôležitý fakt a som sa pýtal pána ministra vnútra, protokol pána prezidenta si väčšinou vyžaduje na lety na súkromné účely lietadlo Jak. Piloti lietadla Jak, ktorí lietajú na Jaku, nepotrebujú nalietavať žiadne míle, majú ich už dávno nalietané na tomto lietadle a nepotrebujú si nijako zvyšovať svoju profesionalitu alebo počet odlietaných míľ, pretože to je lietadlo, ktoré je tu už dlhodobo, a všetci piloti nalietaný dostatočný počet míľ majú. Takže keď niekto hovorí, že bol požiadaný preto, aby si piloti nalietavali míle, tak to nie je pravda. A opakujem, určite nebol požiadaný o to, aby využíval lietadlo na súkromné účely.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis