Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

7.2.2019 o 14:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:19 - 14:24 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne dopadlo dobre. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, kolegyne, poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia a aj pani podpredsedníčka z vlády, podujatie Work in Slovakia Good Idea, ktoré sa uskutočnilo 24. januára na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, hodnotím veľmi pozitívne a chcem sa teda poďakovať aj ministerstvu zahraničných vecí a osobného vkladu pána ministra, aj zastupiteľstva v Londýne, ale tak isto aj zástupcom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstva hospodárstva za úspešný priebeh tohto naozaj pilotného podujatia. Cieľom bolo osloviť Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii a upozorniť ich na to, že slovenský pracovný trh má o nich veľký záujem a rodná krajina ich veľmi rada privíta späť. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli zorganizovať toto pilotné podujatie práve v Londýne je aj blížiaci sa Brexit a s ním súvisiaca neistota ktorá v krajine zavládla. Je ťažké predvídať ďalší vývoj a situácia sa naozaj aj mení aj môže meniť zo dňa na deň. Brexit môže byť aj problémom najmä pre tých Slovákov, ktorí tu zatiaľ nemajú garantovaný trvalý pobyt, teda nežijú v Spojenom kráľovstve viac ako päť rokov. Ďalším dôvodom zorganizovania je nedostatok odborníkov v oblasti informačných technológií, zdieľaných služieb a telekomunikácií a preto sme prišli do Londýna s konkrétnymi pracovnými ponukami práve v tejto oblasti. Momentálna situácia je že v oblasti informačných technológií, zdieľaných služieb je potreba približne desaťtisíc pracovníkov a výhľadovo do roku 2020 toto číslo môže stúpnuť až na dvadsať tisíc. Preto sme teda cestovali do Londýna aj so zástupcami top manažmentov siedmich medzinárodných firiem, ktoré pôsobia na Slovensku a tí viedli pracovné rozhovory a ponúkali konkrétnu možnosť konkrétnych pracovných miest zamestnanca v oblasti IT a zdieľaných služieb a telekomunikácií. Predstavili im popis pracovného miesta, výšku odmeny, ponúkané benefity a spoločnosti vyjadrili ochotu vyjsť v ústrety Slovákom, ktorí sa kvôli práci vrátia domov, napríklad pomocou so škôlkou či školou alebo s poskytnutím bývania. Aj náš úrad tam vyslal svojho zástupcu šéfa ľudských zdrojov a tak isto sme ponúkali pracovné miesta aj v štátnej správe, aj na našom úrade. Súčasťou delegácie boli aj štátni tajomníci, štátny tajomník pán Chovanec z ministerstva hospodárstva, Braňo Ondruš z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a tak isto oni boli veľmi aktívny za svoje ministerstvá a ponúkali najmä čo sa týka ministerstva práce, sociálnych veci všetky nástroje na to, aby návrat zo zahraničia na Slovensko bol čo najjednoduchší pre týchto našich Slovákov. Čo sa týka samotnej akcie, od prvého momentu sme zaznamenávali veľmi pozitívne reakcie. Ten záujem bol pomerne veľký. Na veľvyslanectve sa zúčastnilo viac ako sto Slovákov, ktorí viedli rozhovory so zástupcami firiem. Absolvovali pracovné pohovory, vymenili si kontakty, s ktorými so spoločnosťami, s ktorými pokračujú v komunikácií. Podľa aktuálnych informácií naozaj napriek tomu, že sme tam boli iba pred niekoľkými týždňami už viac ako dve desiatky z nich majú konkrétnu ponuku a rokujú o nástupe. Veľa Slovákov vyjadrilo túžbu vrátiť sa späť domov a pracovné ponuky, ktoré sme im predstavil, označili za možný spúšťač návratu na Slovensko. Väčšina z nich uviedla, že jeden z hlavných dôvodov paradoxne ten hlavný dôvod nebola mzda, boli to rodinne, priateľské vzťahy, ale aj to, že vo Veľkej Británii aj keď to možno z médií a z obrazoviek nevidíme je poskytovanie zdravotnej starostlivosti výrazne komplikovanejšia ako u nás a mnohí z nich chodia pravidelne na akúkoľvek, akúkoľvek aktivitu súvisiacu so zdravotnou starostlivosťou na Slovensku. Ale sú tu aj bežné problémy, ako umiestniť dieťa do materskej školy či základnej školy, či financie a náklady s tým súvisiace. Takže naozaj boli to komplexné dôvody, prečo sa chcú vrátiť a ako som už povedal mnohí z nich dokonca niektorí ktorí majú manželov a manželky či partnerov a partnerky z Veľkej Británie, rozmýšľajú že sa vrátia aj s nimi. Verím teda, že toto podujatie prinesie aj ďalšie ovocie. Tie miesta samozrejme nie sú ponúkané len pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sú aj pre Slovákov ktorí žijú u nás a možno túto informáciu nemali a teda myslím si, že urobili sme dôležitý networking a verím, že jeho pričinením spojíme rodiny, ktoré roky trpia odlúčením. Ďakujem pekne pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 14:13 - 14:17 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec, zároveň za otázku, ktorú ste dali pánovi predsedovi, ktorú teda už mám v kompetencii ja. Ďakujem pekne.
Ctený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán poslanec, vážené dámy a páni, plne si uvedomujeme, že proces digitalizácie nie je len o dátach, ale jej základom musí byť človek. Informácie nesmú byť samoúčelné, ale musia skvalitniť život každého občana a môžu byť prostriedkom na zlepšenie riešenia fungovania spoločnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia, rast efektívnosti a produktivity. Ale cieľom teda, vraciam sa k tomu, musí byť zlepšenie bežného života každého občana Slovenskej republiky. Preto na konci minulého roka bola predstavená Stratégia digitálnej transformácie Slovenska. Nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 20 a agendu 20-30 o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá slúži ako prostriedok pre určenie dlhodobých priorít a rozvoj krajiny a je kľúčovým východiskovým dokumentom pre túto stratégiu. V súčasnosti prebiehajú konzultácie s odbornou verejnosťou, vrátane zástupcov súkromného, akademického a občianskeho sektora a následne plánujeme materiál postúpiť do medzirezortného pripomienkového konania a našou ambíciou je schváliť uvedenú stratégiu najneskôr v druhom kvartáli roku 2019. Stratégia digitálnej transformácie Slovenska bude rámcovou vládnou stratégiou, ktorá zadefinuje politiku a konkrétne priority našej krajiny v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti. Daná stratégia bude vychádzať z priorít jednotného digitálneho trhu Európskej únie. Na národnej úrovni si uloží za cieľ akcelerovať naštartované procesy v rámci budovania digitálneho trhu a realizovať viaceré prepojené opatrenie, ktoré vychádzajú, opatrenia, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších prierezových politík Európskej únie. Stratégia bude nadväzovať na tvorbu nového viacročného finančného rámca...
=====
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:13 - 14:17 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Sme v napätí teraz všetci.

Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.
Okrem tlačovej besedy, ktorá práve prebieha, ctený pán poslanec, vážené dámy, vážení páni, ako určite dobre viete, pani nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová dnes prišla do Bratislavy na pozvanie pána predsedu vlády Petra Pellegriniho z mája minulého roka, keď premiér navštívil Nemecko. V mene vlády chcem uviesť, že si veľmi ceníme, že nemecká kancelárka pozvanie prijala a pricestovala na Slovensko. Nemecko je totiž našim najväčším hospodárskym partnerom a preto sú rozhovory na najvyššej úrovni mimoriadne dôležité. Okrem bilaterálneho rozmeru je návšteva pani kancelárky Merkelovej významná tiež z pohľadu slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, keďže zahŕňa aj spoločné rokovanie predsedov vlád krajín V 4 s nemeckou kancelárskou. V tejto súvislosti mi dovoľte podotknúť, že pani Merkelová bola v Bratislave naposledy v septembri 2016 v rámci neformálneho summitu nášho predsedníctva v Rade Európskej únie, kedy sa hlavné mesto Slovenska stalo stredobodom európskej diplomacie a po prvýkrát hostilo lídrov so všetkých členských krajín Európskej únie, okrem Veľkej Británie. Terajšia návšteva pani kancelárky na Slovensku sa uskutočňuje aj v súvislosti s Memorandom o prehĺbenom dialógu medzi obomi krajinami. Hlavnými témami rokovania nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s pánom premiérom Petrom Pellegrinim bola európska agenda, zahraničnopolitické otázky s dôrazom na západný Balkán, Rusko a Ukrajinu a prehlbovanie hospodárskej a rozvojovej spolupráce. Slovensko je aktívnym partnerom Nemecka a Európskej únie aj pri riešení výziev pretrvávajúcej migračnej krízy. V súčasnosti patríme medzi piatich najväčších prispievateľov do Zvereneckého fondu Európskej únie pre Afriku na obyvateľa. Počet návratov neúspešných žiadateľov o azyl do krajín pôvodu je nízky a preto je potrebné využiť všetky páky, ktoré má Európska únia k dispozícii, aby boli aj tieto krajiny motivované k plneniu si svojich záväzkov. Témou spoločných rozhovorov boli aj slovensko-nemecké vzťahy, či aktuálny situácia v Európskej únii. Máme veľký záujem na tom, aby Nemecko podporilo slovenskú kandidatúru na sídlo Európskej agentúry práce na Slovensku. Ako v jednom z mála členských štátov zatiaľ nesídli žiadna európska agentúra a sme pripravení predložiť kvalitnú ponuku, vrátane atraktívneho balíka stimulov na ktorom práve pracujeme. Verím, že Nemecko slovenskú kandidatúru podporí a výberový proces bude transparentný a zohľadní princípy geografickej rovnováhy.
Diskusia sa týkala aj integrácie v rámci Európskej únie. Slovensko je spoľahlivým a zodpovedným partnerom, jediným štátom eurozóny v tomto regióne a preto veríme, že sme schopní promptne sa podieľať na rozhodovaní o najdôležitejších európskych otázkach. Dôležité však je, aby Slovensko pri každej príležitosti deklarovalo svoji proeurópsku orientáciu a hľadalo cestu k stolu za ktorým sa bude rozhodovať o ďalšom smerovaní Európskej únie.
V súvislosti s pristúpením Nemecka a Francúzska k užšej integrácii a obnovením diskusie o takzvanom jadre Európskej únie treba povedať, že spolupráca dvoch najsilnejších štátov únie je významným aktom a nedá sa obísť. Ako súčasť eurozóny Slovenská republika podporuje hlbšiu integráciu v konkrétnych oblastiach a tu v mnohých otázkach zdieľame rovnaký postoj ako Spolková republika Nemecko. Na stretnutí predseda vlády spolu s kancelárkou diskutovali aj o nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, kde je potrebné zvýšiť volebnú účasť a komunikovať o úspechoch projektu Únie. Samozrejme osobitnou témou bol brexit a príprava na všetky scenáre vystúpenia Británie z Európskej únie. Práve v tomto čase by sa teda malo začať stretnutie pani kancelárky Merkelovej s predstaviteľmi krajín Vyšehradskej štvorky. Témou rozhovorov v rámci V 4 sú nielen migrácia, ale aj projekty ako jednotný trh, eurozóna, hospodárska menová únia alebo viacročný finančný rámec, či digitalizácia a obchodné vzťahy so Spojenými štátmi. Musíme si uvedomiť, že žijeme spoločný úspešný príbeh a dosahujeme konkrétne výsledky. Európska únia je našim nespochybniteľným životným priestorom.
A záverom by som chcel uviesť, že na rokovaní V 4 a pani kancelárky Angely Merkelovej si zúčastnení štátnicu chcú pripomenúť aj 30. výročie zásadných spoločenských zmien v našich krajinách i celej Európe, ktorých kľúčovými aktérmi boli práve štáty strednej Európy a pri tejto príležitosti spolu s nemeckou kancelárkou a premiérmi z Českej republiky, Maďarska a Poľska by mala byť prijatá aj spoločná deklarácia, o ktorej vám už ďalej nepoviem, lebo mi uplynul čas.
jednotného digitálneho trhu Európskej únie. Na národnej úrovni si uloží za ciel akcelerovať naštartované procesy v rámci budovania digitálneho trhu a realizovať viaceré prepojené opatrenie, ktoré vychádzajú opatrenia, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších prierezových politík Európskej únie. Stratégia bude nadväzovať na tvorbu nového viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2021-2027, vrátane Kohéznej politiky ako aj priamo riadených programov. A práve tu dostáva digitálna ekonomika prioritnú pozornosť. Stratégia bude okrem už uvedeného priamo reflektovať aj na koncepčné materiály a odporúčania medzinárodných organizácií ako sú okrem Európskej únie ako OECD, OSN, či výstupy skupín G7 alebo G20, ktoré považujú proces práve digitálnej transformácie za kľúčový pre dosiahnutie udržateľného aj inkluzívneho rastu. V stratégií, ktorú pripravuje náš úrad teda Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu kladieme prvoradý dôkaz na aktuálne digitálne technológie ako sú umelá inteligencia, block change, super počítače, 5G, big data či analytické spracovanie dát alebo internet vecí, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti. Slovensko nie je prvá krajina, ktorá predmetnú stratégiu zavádza. Vzorom boli obdobné materiály z krajín ako Francúzsko, Fínsko, Veľká Británia či Singapur. Súčasťou vládneho materiálu bude aj akčný plán opatrení a ten je rozdelený na krátkodobý horizont a dlhodobý horizont. Krátkodobý horizont bude trvať do polky roku 2022 a dlhodobý od polky roku 2022 do roku 2030. Akčný plán má zadefinovať konkrétne opatrenia v troch prioritných oblastiach. Prvou je zlepšenie vzdelávania a zabezpečenie digitálnych zručností a zamestnanosti pre modernú dobu. Tou druhou oblasťou je vytvorenie základňou pre moderné digitálne hospodárstvo a treťou oblasťou je zlepšenie schopnosti verejnej správy inovovať a využívať dáta a práve predstavená vízia digitálnej transformácie bude ale komplexnejšia so záberom na hospodárstvo, spoločnosť, verejnú správu, rozvoj územia či vedu a výskum. Ak chceme v implementácií jednotlivého digitálneho trhu výrazne pokračovať musíte sa so mnou pán poslanec porozprávať aj po uplynutí tohto limitu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:13 - 14:17 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Sme v napätí teraz všetci.

Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.
Okrem tlačovej besedy, ktorá práve prebieha, ctený pán poslanec, vážené dámy, vážení páni, ako určite dobre viete, pani nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová dnes prišla do Bratislavy na pozvanie pána predsedu vlády Petra Pellegriniho z mája minulého roka, keď premiér navštívil Nemecko. V mene vlády chcem uviesť, že si veľmi ceníme, že nemecká kancelárka pozvanie prijala a pricestovala na Slovensko. Nemecko je totiž našim najväčším hospodárskym partnerom a preto sú rozhovory na najvyššej úrovni mimoriadne dôležité. Okrem bilaterálneho rozmeru je návšteva pani kancelárky Merkelovej významná tiež z pohľadu slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, keďže zahŕňa aj spoločné rokovanie predsedov vlád krajín V 4 s nemeckou kancelárskou. V tejto súvislosti mi dovoľte podotknúť, že pani Merkelová bola v Bratislave naposledy v septembri 2016 v rámci neformálneho summitu nášho predsedníctva v Rade Európskej únie, kedy sa hlavné mesto Slovenska stalo stredobodom európskej diplomacie a po prvýkrát hostilo lídrov so všetkých členských krajín Európskej únie, okrem Veľkej Británie. Terajšia návšteva pani kancelárky na Slovensku sa uskutočňuje aj v súvislosti s Memorandom o prehĺbenom dialógu medzi obomi krajinami. Hlavnými témami rokovania nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s pánom premiérom Petrom Pellegrinim bola európska agenda, zahraničnopolitické otázky s dôrazom na západný Balkán, Rusko a Ukrajinu a prehlbovanie hospodárskej a rozvojovej spolupráce. Slovensko je aktívnym partnerom Nemecka a Európskej únie aj pri riešení výziev pretrvávajúcej migračnej krízy. V súčasnosti patríme medzi piatich najväčších prispievateľov do Zvereneckého fondu Európskej únie pre Afriku na obyvateľa. Počet návratov neúspešných žiadateľov o azyl do krajín pôvodu je nízky a preto je potrebné využiť všetky páky, ktoré má Európska únia k dispozícii, aby boli aj tieto krajiny motivované k plneniu si svojich záväzkov. Témou spoločných rozhovorov boli aj slovensko-nemecké vzťahy, či aktuálny situácia v Európskej únii. Máme veľký záujem na tom, aby Nemecko podporilo slovenskú kandidatúru na sídlo Európskej agentúry práce na Slovensku. Ako v jednom z mála členských štátov zatiaľ nesídli žiadna európska agentúra a sme pripravení predložiť kvalitnú ponuku, vrátane atraktívneho balíka stimulov na ktorom práve pracujeme. Verím, že Nemecko slovenskú kandidatúru podporí a výberový proces bude transparentný a zohľadní princípy geografickej rovnováhy.
Diskusia sa týkala aj integrácie v rámci Európskej únie. Slovensko je spoľahlivým a zodpovedným partnerom, jediným štátom eurozóny v tomto regióne a preto veríme, že sme schopní promptne sa podieľať na rozhodovaní o najdôležitejších európskych otázkach. Dôležité však je, aby Slovensko pri každej príležitosti deklarovalo svoji proeurópsku orientáciu a hľadalo cestu k stolu za ktorým sa bude rozhodovať o ďalšom smerovaní Európskej únie.
V súvislosti s pristúpením Nemecka a Francúzska k užšej integrácii a obnovením diskusie o takzvanom jadre Európskej únie treba povedať, že spolupráca dvoch najsilnejších štátov únie je významným aktom a nedá sa obísť. Ako súčasť eurozóny Slovenská republika podporuje hlbšiu integráciu v konkrétnych oblastiach a tu v mnohých otázkach zdieľame rovnaký postoj ako Spolková republika Nemecko. Na stretnutí predseda vlády spolu s kancelárkou diskutovali aj o nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, kde je potrebné zvýšiť volebnú účasť a komunikovať o úspechoch projektu Únie. Samozrejme osobitnou témou bol brexit a príprava na všetky scenáre vystúpenia Británie z Európskej únie. Práve v tomto čase by sa teda malo začať stretnutie pani kancelárky Merkelovej s predstaviteľmi krajín Vyšehradskej štvorky. Témou rozhovorov v rámci V 4 sú nielen migrácia, ale aj projekty ako jednotný trh, eurozóna, hospodárska menová únia alebo viacročný finančný rámec, či digitalizácia a obchodné vzťahy so Spojenými štátmi. Musíme si uvedomiť, že žijeme spoločný úspešný príbeh a dosahujeme konkrétne výsledky. Európska únia je našim nespochybniteľným životným priestorom.
A záverom by som chcel uviesť, že na rokovaní V 4 a pani kancelárky Angely Merkelovej si zúčastnení štátnicu chcú pripomenúť aj 30. výročie zásadných spoločenských zmien v našich krajinách i celej Európe, ktorých kľúčovými aktérmi boli práve štáty strednej Európy a pri tejto príležitosti spolu s nemeckou kancelárkou a premiérmi z Českej republiky, Maďarska a Poľska by mala byť prijatá aj spoločná deklarácia, o ktorej vám už ďalej nepoviem, lebo mi uplynul čas.
jednotného digitálneho trhu Európskej únie. Na národnej úrovni si uloží za ciel akcelerovať naštartované procesy v rámci budovania digitálneho trhu a realizovať viaceré prepojené opatrenie, ktoré vychádzajú opatrenia, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších prierezových politík Európskej únie. Stratégia bude nadväzovať na tvorbu nového viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2021-2027, vrátane Kohéznej politiky ako aj priamo riadených programov. A práve tu dostáva digitálna ekonomika prioritnú pozornosť. Stratégia bude okrem už uvedeného priamo reflektovať aj na koncepčné materiály a odporúčania medzinárodných organizácií ako sú okrem Európskej únie ako OECD, OSN, či výstupy skupín G7 alebo G20, ktoré považujú proces práve digitálnej transformácie za kľúčový pre dosiahnutie udržateľného aj inkluzívneho rastu. V stratégií, ktorú pripravuje náš úrad teda Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu kladieme prvoradý dôkaz na aktuálne digitálne technológie ako sú umelá inteligencia, block change, super počítače, 5G, big data či analytické spracovanie dát alebo internet vecí, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti. Slovensko nie je prvá krajina, ktorá predmetnú stratégiu zavádza. Vzorom boli obdobné materiály z krajín ako Francúzsko, Fínsko, Veľká Británia či Singapur. Súčasťou vládneho materiálu bude aj akčný plán opatrení a ten je rozdelený na krátkodobý horizont a dlhodobý horizont. Krátkodobý horizont bude trvať do polky roku 2022 a dlhodobý od polky roku 2022 do roku 2030. Akčný plán má zadefinovať konkrétne opatrenia v troch prioritných oblastiach. Prvou je zlepšenie vzdelávania a zabezpečenie digitálnych zručností a zamestnanosti pre modernú dobu. Tou druhou oblasťou je vytvorenie základňou pre moderné digitálne hospodárstvo a treťou oblasťou je zlepšenie schopnosti verejnej správy inovovať a využívať dáta a práve predstavená vízia digitálnej transformácie bude ale komplexnejšia so záberom na hospodárstvo, spoločnosť, verejnú správu, rozvoj územia či vedu a výskum. Ak chceme v implementácií jednotlivého digitálneho trhu výrazne pokračovať musíte sa so mnou pán poslanec porozprávať aj po uplynutí tohto limitu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:08 - 14:13 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, v tejto chvíli nemôžme vylúčiť žiadny scenár, vrátane odchodu Spojeného kráľovstva bez dohody, keďže britský parlament 15. januára odmietol návrh dohody o vystúpení. Tento návrh s ktorým súhlasila aj britská vláda stále považujeme za najlepší možný výsledok a jediný spôsob akým zabezpečiť riadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Pani premiérka Theresa May bude v rámci svojho mandátu, ktorý jej 29. januára udelil britský parlament opätovne rokovať v Bruseli s predstaviteľmi Európskej únie s cieľom nájsť alternatívne riešenie severoírskej poistky. Tu sme dosť skeptickí a otváranie návrhu dohody pre ďalšie negociácie nevidíme veľmi reálne. Kompromisné riešenie írskej hranice sme hľadali viac ako rok, pričom obe strany museli zo svojich požiadaviek čiastočne ustúpiť. Spoločne sa nám podarilo zhodnúť sa na riešení, ktoré síce nie je jednoduché, avšak je v súlade s právom Európskej únie a zároveň reflektuje na britské požiadavky, napríklad nedeliteľnosť colného územia Spojeného kráľovstva. Je vysoko nepravdepodobné, že na poslednú chvíľu nájdeme iné riešenie vyhovujúce všetkým stranám. O to viac, že ako európska dvadsaťsedmička sme vyčerpali možnosti existujúceho mandátu. Tak isto je pravda, že britský parlament na svojom rokovaní prijal v rámci mandátu pani premiérky aj pozmeňujúci návrh, že Spojené kráľovstvo bez dohody z Európskej únie nevystúpi. Ak Spojené kráľovstvo odmietne návrh dohody o vystúpení a ani nepožiada o predĺženie lehoty podľa článku 50 a ani jednostranne neodvolá notifikáciu článku 50, teda brexit samotný, tak tvrdý brexit nastane automaticky k 29. marcu. Riziko tvrdého brexitu tak zostáva vysoké, aj keď si žiadna strana nepraje takýto konečný scenár. Za týmto účelom vláda Slovenskej republiky 30. januára 2019 schválila materiál, ktorý obsahuje legislatívne a nelegislatívne opatrenia. Ich hlavným cieľom je minimalizácia negatívnych dopadov na občanov Slovenskej republiky a podnikateľské prostredie, ktorí by boli priamo zasiahnutí neriadeným odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Tieto legislatívne a nelegislatívne opatrenia vstúpia do platnosti, respektíve sa budú realizovať len v prípade neriadeného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Podľa odhadov, ktoré sme prostredníctvom vládnych analytikov spracovali, by brexit s dohodou o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie poznačil Slovenskú republiku poklesom HDP v odhadovanej výške 0,4 až 0,9 percenta HDP. Treba však taktiež povedať, že dopady tohto scenára sa dajú ekonomicky a sociálne v strednodobom horizonte kompenzovať a to vytrvalým presadzovaním dobrých vzájomných vzťahov na úrovni Európskej rady, ktorá si je tejto potreby plne vedomá. Druhý scenár vzájomných vzťahov, teda brexit bez dohody je pre štáty Európskej únie, Spojené kráľovstvo aj pre samotné Slovensko oveľa horší. Podľa odhadu Inštitútu z finančnej politiky tvrdý brexit spomalí slovenskú ekonomiku v dlhodobom horizonte o 0,7 až 1,4 percenta HDP.
Vážený pán poslanec, pre vládu Slovenskej republiky je však okrem obchodnej výmeny absolútne kľúčové v prípade uplatnenie tvrdého režimu, uplatnenia režimu tvrdého brexitu ochrániť práva našich občanov, ktorí v Spojenom kráľovstve žijú, pracujú a študujú. Vláda preto pripravuje príslušnú legislatívu týkajúcu sa pobytu cudzincov tak, aby boli vytvorené podmienky pre reciprocitu. To znamená, že ponúkneme britským občanom tie podmienky, ktoré si želáme pre našich občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve. Ďalšie konkrétne pripravované opatrenia vlády obdobne pokrývajú aj úlohy v sociálnej oblasti a v problematike zdravotnej starostlivosti. Tu mám na mysli napríklad návrhy zmien a doplnení príslušných zákonov v oblastiach, napríklad starostlivosť o deti, vymáhanie výživného, právnej pomoci a podobne. Pripravované sú tiež návrhy právnych noriem z oblasti sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Pamätáme tiež na opatrenia v administratívnej rovine, napríklad na účely uznania dokladov o dosiahnutých obdobiach poistenia. V oblasti minimalizácie nepriaznivých dopadov na hospodárstvo Slovenskej republiky boli vládou Slovenskej republiky prijaté opatrenia týkajúce sa zabezpečenia všestrannej pomoci, vrátane sprostredkovania informácií pre podnikateľov týkajúcich sa obchodu s tovarom a službami, vrátane colných a daňových informácií, s cieľom zmierniť negatívne dopady prípadného vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody. Z pohľadu zníženia zraniteľnosti a podpory rastu ekonomiky Slovenska je strategickou prioritou zvýšiť podiel exportu mimo krajín EÚ. V danom kontexte bolo ministerstvu hospodárstva uložené pripraviť opatrenia zahŕňajúce poskytnutie súčinnosti pri vyhľadávaní nových exportných príležitostí najmä malým a stredným podnikom, ktoré z dôvodu potencionálneho vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody prídu o exportné príležitosti.
Vážený pán poslanec, pokiaľ by prišlo k neriadenému brexitu, vláda Slovenskej republiky má záujem aj naďalej rozvíjať so Spojeným kráľovstvom nadštandardné bilaterálne vzťahy a pokračovať v obojstranne užitočnej spolupráci, zahranično-politických, bezpečnostných a obranných otázkach a tiež v rámci medzinárodných organizácií. Strategické spojenie so Spojeným kráľovstvom ako kľúčovým bilaterálnym... Ďakujem pekne už, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:00 - 14:01 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný deň prajem všetkým. Vážený pán predsedajúci, ctené, ctená dáma kolegyňa, ctení páni kolegovia, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomná bude pani ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská kvôli neodkladným pracovným povinnostiam a zastúpi ju pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Pani ministerka školstva, vedy a výskumu, výskumu a športu Martina Lubyová na ňu nie sú otázky, má pracovné povinnosti a nebude prítomná. Pán minister spravodlivosti Gábor Gál tak isto má pracovné povinnosti, naňho ale nie sú otázky, prítomný nebude. A pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková prítomná nebude tiež, tiež na ňu otázky nie sú. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

29.1.2019 18:00 - 18:04 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem, aby ste to nebrali ako provokáciu, ale videli ste, že pani ministerka tu bola a tu sedela a čakala, kedy pôjde s návrhom zákona, ale musela súrne odísť, tak ma poprosila, že keby sa nestihla vrátiť, aby som to predniesol, takže naozaj toto neberte ako nič, čo by vás malo rozrušiť, ale ide naozaj, účelom tohto návrhu je iba transponovanie článkov 15 a 16 Smernice Európskeho parlamentu a rady z roku, Rady Európskej únie z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov o zrušení smernice z roku 2001 na účel regulácie vnútorného trhu v oblasti vysledovateľnosti tabakových výrobkov a uvádzania bezpečnostného prvku s cieľom dosiahnuť hladké fungovanie vnútorného trhu v rámci prísnejšieho legislatívneho opatrenia na úrovni Európskej únie.
Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz v mene pani ministerky sa ospravedlňujem, že to predkladám ja, ale videli ste, musela súrne odísť, ja verím, že všetky ostatné zákony už predloží sama osobne a teda vás poprosím, aby ste túto, toto prednesenie smernice podporili.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 29.1.2019 17:56 - 17:58 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni, z poverenia vlády Slovenskej republiky mi dovoľte odôvodniť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019. Informácia sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o týchto nariadeniach vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania. V hodnotenom období vláda prijala a bolo vydaných celkovo päť takýchto nariadení, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 v prerokovávanej informácii. V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v I. polroku 2019. Celkovo ide o dve aproximačné nariadenia a vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať aj ďalšie aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.
Ctený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, odporúčam, aby plénum Národnej rady informáciu o týchto aproximačných nariadeniach v II. polroku 2018 a o zámere na I. polrok 2019 vzalo na vedomie.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2019 17:54 - 17:56 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Predkladám ho na základe úlohy uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 298 zo 17. augusta 2016.
Dodatkový protokol z obsahového hľadiska reaguje najmä na novodobý fenomén tzv. cudzích bojovníkov, t. j. osôb, ktoré odchádzajú do konfliktných oblastí za účelom páchania teroristických trestných činov, resp. účasti v ozbrojených konfliktoch. Súčasne je záväzným právnym dokumentom Rady Európy, ktorý má za cieľ doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu o ustanovenia týkajúce sa trestnosti viacerých činov, ktoré súvisia najmä s vyššie uvedeným fenoménom cudzích bojovníkov a páchaním teroristických trestných činov. Je to zároveň medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, na vykonanie ktorej je potrebný zákon, najmä Trestný zákon a Trestný poriadok. Za účelom implementácie dodatkového protokolu boli prijaté legislatívne zmeny obsiahnuté v rámci zákona č. 161/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje súlad právneho poriadku Slovenskej republiky s dodatkovým protokolom. Tento protokol je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nezakladá vplyv na verejné financie a sociálne vplyvy, ani na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, či životné prostredie a služby verejnej správy. Bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a 20. novembra bol schválený vládou Slovenskej republiky a teda vás chcem poprosiť o vyslovenie súhlasu s týmto návrhom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.1.2019 17:17 - 17:20 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie prajem.
Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni poslanci, vládny návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva je reakciou na situáciu súvisiacu s možným predlžovaním termínu odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, ako aj skutočnosť, že poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu neschválili v utorok 15. januára 2019 predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie.
Uznesením Európskeho parlamentu zo 7. februára 2018 zo zloženia Európskeho parlamentu sa zvýšil počet zástupcov volených do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku na volebné obdobie 2019 až 2024 z 13 na 14. Zároveň však čl. 3 ods. 2 v prílohe uznesenia Európskeho parlamentu ustanovuje, že ak Spojené kráľovstvo bude na začiatku volebného obdobia 2019 - 2024 v Európskom parlamente ešte stále členom Európskej únie, počet zástupcov volených do Európskeho parlamentu za každý členský štát, ktorí sa ujmú funkcie, musí zodpovedať počtu uvedenému v čl. 3 rozhodnutia Európskej rady, teda v pôvodnom počte 13, až kým vystúpenie Spojeného kráľovstva nadobudne právnu účinnosť.
Za terajšej situácie možno predpokladať, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska môže byť členským štátom aj na začiatku nasledujúceho volebného obdobia Európskeho parlamentu, to je približne od 15. júla 2019, preto je nevyhnutné, aby sme v zákone upravili, ktorý kandidát bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu v Slovenskej republike, teda ktorý kandidát sa ujme funkcie, až keď vystúpenie Spojeného kráľovstva nadobudne právnu účinnosť.
Vláda Slovenskej republiky navrhuje v zákone osvedčený a schválený spôsob, ako znížiť počet mandátov pre politickú stranu, ak sa pri prideľovaní pridelí o jeden mandát viac, a to kandidát politickej strany (zaznievanie gongu), ktorá prepočtom vykázala najmenší zostatok delenia. Ide o technický postup. Týmto postupom sa mandát pre politickú stranu nezníži, iba určený zvolený kandidát bude čakať na nastúpenie do funkcie do uvedeného času.
Meno kandidáta, ktorý sa neujme funkcie s ostatnými, oznámi Európskemu parlamentu predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Ak Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska bude členom Európskej únie aj po 15. júli tohto roka, uplatní sa navrhovaná novela. Ak do tohto času Spojené kráľovstvo právoplatne vystúpi z Európskej únie, stane sa navrhované ustanovenie zákona obsolentné, a teda sa uplatňovať nebude.
Vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu tohto predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis