Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11. 5. 2018 o 13:56 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 11. 5. 2018 13:56 - 13:58 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy poslankyne, vážení pani poslanci, ide naozaj o prelomový zákon a ten výsledok má byť taký, o akom hovorili aj poslanci, ktorí vystúpili v rozprave. Tento zákon chápeme ako základný kameň, na ktorý sa bude modulovať a teda pripájať ďalšie funkcionality, ktoré budú pridávať ďalšie a ďalšie výpisy, ktoré v súčasnosti, a potvrdenie, ktoré v súčasnosti musia občania nosiť pri vybavovaní akýchkoľvek žiadostí.
Vieme, že sú to potvrdenia o návšteve školy, ktorých sa ročne vydá milión a pol. A sú to mnohé a mnohé výpisy. A aj preto sa snažíme byť opatrní, pretože keď si uvedomíme, že teraz prichádzajú výpisy a odpisy z registra trestov, citlivosť je tam naozaj veľká, citlivosť údajov, potom sú to Živnostenský register, Obchodný register, výpisy z katastra. Aj preto chceme radšej postupne všetko otestovať, keď by sa stali nejaké chyby, vychytať ich, ale tým výsledkom má byť to, o čom sa tu hovorí, aby naozaj sa tá veľkosť a robustnosť systémov dotýkala všetkých údajov, ktoré si môžu orgány verejnej moci zdieľať medzi sebou, aby nemusel občan v budúcnosti pri implementácii do celej verejnej a štátnej správy, aby nemusel žiadne potvrdenia nosiť, ktoré si úrady vedie navzájom medzi sebou vymieňať.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za podporu tohto zákona a prajem vám pekný víkend.
Skryt prepis
 

11. 5. 2018 13:31 - 13:34 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorý bol pani podpredsedníčkou uvedený. Jeho cieľom je zaviesť povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje, ktoré sú evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň tak oslobodiť fyzické a právnické osoby od povinnosti predkladať tieto listinné výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.
V prvej fáze, ktorej sa týka tento zákon, ide o výpis a odpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a výpisy a odpisy z registra trestov. Hlavným dôvodom navrhovanej právnej úpravy je snaha o odbúranie administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb, pretože považujeme za neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.
Návrh zákona v jednotlivých novelizačných článkoch vypúšťa z osobitných predpisov zákonnú povinnosť fyzických osôb a právnických osôb na účel preukázania skutočností prikladať teda tieto listinné výkazy.
Ide o zákon, ktorý zasahuje do mnohých ďalších zákonov, musí dôjsť k zmene viac ako 160 zákonov, ktorých sa týkajú povinnosti predkladať tieto listinné dôkazy.
Účinnosť zákona bola pozmeňujúcim návrhom posunutá na dva termíny. Čo sa týka výpisu a odpisu z registra trestov, termín účinnosti zákona má byť 1. 1. 2019 aj kvôli novej legislatíve na Európskej únii súvisiacou s GDPR, aj kvôli tomu, že ide o citlivé údaje, je potrebné, aby informačný systém Generálnej prokuratúry bol na to pripravený. Čo sa týka účinnosti živnostenského registra, obchodného registra a výpisov z katastra, teda listov vlastníctva, tu sa účinnosť navrhuje od 1. 9. Má to dôvody jednak legislatívne, pretože od 1. 9. vchádza do platnosti nový katastrálny zákona a teda ide o zosúladenie termínov účinnosti medzi týmto zákonom a zákonom o katastri, aby nedošlo k problémom pri získavaní výpisov z listu vlastníctva, ktoré sú zaťažené plombou. A čo sa týka Štatistického úradu, ktorý vydáva obchodný a živnostenský register, tam je účinnosť tak isto od 1. 9. kvôli tomu, aby sa pripravil informačný systém tak, aby bol schopný 100-percentne a bez chýb komunikovať s orgánmi, ktoré budú jednotlivé výpisy požadovať.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 3. 2018 11:30 - 11:30 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. V mene pána predsedu výboru pre zdravotníctvo Zelníka zvolávam výbor na 12.00 hod. dnes, poprosím všetkým členov, aby prišli. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1. 2. 2018 10:54 - 10:54 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia mandátového a imunitného výboru zo dňa 31. januára predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1044 z 30. januára 2018 zobrala na vedomie, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Droba sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a mandát Juraja Drobu zaniká dňom jeho osobného vyhlásenia o vzdaní sa mandátu poslanca na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 30. januára 2018.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 879 z 31. januára 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníka: na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Juraja Drobu nastupuje za politickú stranu Sloboda a Solidarita náhradník Radoslav Pavelka, narodený 23. augusta 1973, bytom Nitra.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia preskúmal obdržanie podmienok nastúpenia náhradníka a dovoľte, a podávam vám informáciu o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát.
Ctené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám prečítal návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2018, o ktorom budeme hlasovať. Je to uznesenie k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Drobu zaniká podľa čl. 81 a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe jeho osobného vyhlásenia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 30. januára 2018;
2. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 879 z 31. januára 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníka. Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Drobu za stranu Sloboda a Solidarita nastupuje dňom 31. januára 2018 podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016, za stranu Sloboda a Solidarita náhradník Radoslav Pavelka, narodený 23. augusta 1973, bytom Nitra;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31. 1. 2018 11:07 - 11:08 hod.

Richard Raši
Chcem poprosiť poslancov výboru mandátového a imunitného, o 12.00 hod. budeme vo výbore pre verejnú správu mať krátke zasadnutie kvôli nastúpeniu náhradníka za pána poslanca Drobu. Teraz o 12.00 hod. výbor pre verejnú správu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

30. 1. 2018 13:22 - 13:26 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 2018 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníčok na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová a Jozef Viskupič podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručili predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 835 a rozhodnutím č. 836 z 5. januára 2018 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie a mandáty týchto poslancov Národnej rady zanikajú teda dňom 5. januára 2018.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil nastúpenie náhradníkov, ktorými budú pani Elena Červeňáková a pani Natália Milanová. Mandátový a imunitný výbor na základe rozhodnutia predsedu preskúmal dodržanie podmienok a pripravil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, teda dovoľte mi, aby som prečítal návrh.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 30. januára 2018 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníčok na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej a Jozefa Viskupiča zanikajú podľa čl. 81 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 5. januára 2018;
2. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 874 zo 17. januára 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníkov. Na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej a Jozefa Viskupiča za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI nastupujú dňom 17. januára 2018 podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI náhradníčky Elena Červeňáková, narodená 1. marca 1959, bytom Košice a Natália Milanová, narodená 12. júna 1982, bytom Bratislava.
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníčok na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30. 1. 2018 13:12 - 13:12 hod.

Richard Raši
Vážený pán predseda, dnes prebehne správa mandátového a imunitného výboru a sľub poslankýň, ale máme avizované vzdanie sa mandátu aj pána poslanca Drobu v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Preto vás chcem poprosiť, aby sme sľub náhradníka za pána poslanca Drobu vykonali na prvom hlasovaní, ktoré bude po zasadnutí mandátového a imunitného výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 12. 2017 16:38 - 16:39 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, dnes tu hlasujeme o dvoch veciach. Jedna je o tom, či 100 mil. eur pôjde na liečbu a diagnostiku našich pacientov, alebo nie, a druhá, či prejde zákon ako celok, ktorý obsahuje ďalšie ustanovenia, ktoré sú výrazne prospešné pre celý systém. Či už sú to zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, alebo sú to opatrenia týkajúce sa sestier, časť e-Health-u.
Takže zbytočne tu prebiehali debaty o tom, koľko štát má platiť, koľko nemá platiť, pokiaľ by sme dnes neprelomili prezidentovo veto, tak ochudobníme pacientov o 100 mil. eur. Na to treba myslieť, na nič iné. A všetky ostatné argumenty v tomto čase sú úplne zbytočné.
A odpočítateľná odvodová položka nie je ničím novým, debatuje sa o tom už dlho, každý o tom vedel, a to, že to išlo pozmeňujúcim návrhom poslancov Národnej rady, je to, že iná možnosť do zákonu, dostať to do zákonu nebola a 100 mil. eur by v systéme chýbalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 12. 2017 13:13 - 13:17 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie prajem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe (zaznenie gongu), na základe poverenia mandátového a imunitného výboru zo dňa 21. decembra predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky vymenoval poslankyňu Národnej rady Janu Laššákovú za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky a pani Jane Laššákovej ujatím sa funkcie sudkyne Ústavného súdu zaniká mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 826 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej o ich vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Prijal na vedomie vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpenia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov. Ďalší náhradník za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je Ľuboš Martinák.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 827 z 21. decembra 2017 udáva toto nastúpenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia. Na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Goga, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, a na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby náhradník Ľuboš Martinák, narodený 14. júla 1958, bytom Medzilaborce.
Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady a s vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladáme túto informáciu spolu s návrhom na uznesenie.
Takže, vážené dámy poslankyne a ctení páni poslanci, uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 21. decembra 2017 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. Podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že poslankyňa Jana Laššáková bola 14. decembra 2017 vymenovaná za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ujatím sa funkcie sudkyne jej mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky zaniká podľa čl. 81a písm. e) Ústavy Slovenskej republiky.
2. Že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 827 z 21. decembra 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov dňom 21. decembra 2017 za stranu SMER - sociálna demokracia nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Goga, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Ľuboš Martinák, narodený 14. júla 1958, bytom Medzilaborce.
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 16:44 - 16:45 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, tým, čo ste urobili, stratila opozícia tému, pretože ste urobili všetky kroky, ktoré ste urobiť museli, a téma sa uzavrela. Keď sa pozriete, kto tu sedí z opozície, tak, a teraz nechcem uraziť ani dámy, ani pánov, ale to je zúfalé rezíduum. Však tu z opozície nie je nikto, pretože nemáte o čom hovoriť, pretože téma je uzavretá. Minister vyvodil dôsledky a ešte aj na záver aj dal preveriť vôbec platnosť celej zmluvy. Nečakali ste to. Mysleli ste, že schôdzu odbojkotujeme, budete odvolávať ministra, téma sa stratila.
Čo sa týka pána poslanca Galeka, možno by bolo dobré si pozrieť vyhlásenia opozície v akomkoľvek inom prípade, pretože keď pán poslanec Galek pracoval pre Enel, je v konflikte záujmov. Je jedno, či tam pracoval ako upratovačka alebo ako nejaký expert, pretože čo sa týka koalície, stačí, aby sa poslanec koalície alebo člen vlády čo i len prešiel popri nejakej firme a ihneď je z toho veľká kauza. Pán poslanec Galek, vy ste súčasť Enelu a vy bojujete za Enel. (Smiech v sále.) Áno, ste jeho súčasťou a zbytočne namietate hocičo. A vy ste tam, vy ste tam minimálne niečo robili, vy ste v absolútnom konflikte záujmov, a keď tu čokoľvek poviete, ste zodpovedný, obhajujete firmu, ktorá sprivatizovala jeden podnik, ktorý mal vždy patriť štátu. A ste a obhajujete niekoho, kto tento štát oberal o peniaze, ktoré patria všetkým ľuďom. Radšej buďte ticho, naozaj.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis