Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 3. 2018 o 16:06 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 16:06 - 16:07 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja by som chcel len doplniť kolegu Mazureka v tom, že celý tento problém s čiernymi stavbami alebo neoprávnenými stavbami by nikdy na Slovensku neexistoval, pokiaľ by vláda, pokiaľ by táto smerácka vláda nemala z ústavy vyslovene zdrap papiera. Pretože priamo v Ústave Slovenskej republiky máme napísané v čl. 20 ods. 1 v tretej vete, že "majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva". Vláda namiesto toho, aby ochraňovala vlastnícke práva majiteľov pozemkov a teda ich legálny majetok, ich pozemky, tak namiesto toho a teda a aby im aj umožnila tieto čierne stavby zo svojich pozemkov odstrániť, tak celkom v rozpore s ústavou, naopak, ochraňuje majetok, tie čierne stavby, teda ten nelegálny majetok asociálov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 3. 2018 14:59 - 15:00 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 9. mája 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:46 - 15:47 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja chcem poďakovať kolegom za faktické poznámky a vy, pán poslanec Klus, vy ste dneska nejaký, mám taký pocit, že indisponovaný, lebo ja som nehovoril v rozprave o migrantoch ako o nejakom všeobecnom celku, hovoril som o ilegálnych migrantoch, ktorí nás naozaj nemôžu obohatiť už len z princípu, pretože keď sú ilegálni, tak sú to migranti, ktorí nerešpektujú naše zákony a nerešpektujú to, že sú tu isté pravidlá, ktoré musia dodržiavať, aby sem mohli na naše územie prísť a aby tu mohli zotrvať.
A pokiaľ ide o nejakú finančnú stránku toho, že títo migranti ilegálni by skončili vo väzeniach. Viete, keby väzenia neboli ako nejaké hoteli, ako je tomu dnes, ale boli by naozajstným väzeniami, tak v tom prípade by bolo dosť peňazí na to, aby, aby tam títo migranti boli umiestnení, pretože by si museli svoj pobyt vo väzení riadne odpracovať, a nie ako je to dnes, kde len poberajú, kde ich vlastne živíme z našich daní, hoci sú to kriminálnici.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2018 15:30 - 15:40 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, je nepochybné, vieme to my, vie to aj slovenská verejnosť a viete to aj vy všetci, hoci to niektorí z vás neradi verejne priznávajú, že príchod a zdržiavanie sa akýchkoľvek nelegálnych migrantov na Slovensku je pre náš štát a pre našu spoločnosť, no predovšetkým pre našich občanov obrovskou hrozbou a nebezpečenstvom. Iba skutočný blázon so samovražednými sklonmi alebo zaplatený zradca slúžiaci cudzím záujmom môže imigrantov vítať a hlásať, že ich prítomnosť na Slovensku nás môže nejakým spôsobom obohatiť. Ak nás niečím imigranti z Ázie či Afriky skutočne obohatia, ak nás toľko obmieľaný multikulturalizmus ako ideológia niečím obohatí, tak to bude len enormná kriminalita, terorizmus, nezamestnanosť našich vlastných ľudí, likvidácia tradičných národných a kresťanských hodnôt a naše identity a kopec ďalších a ďalších problémov, ktorým budeme musieť čeliť, a to nie len naša jedna generácia, ale ešte niekoľko ďalších generácii po nás, ak ešte vôbec nejaké generácie po nás prídu pri takomto prístupe.
No, páni poslanci, o tejto obrovskej hrozbe nestačí len vedieť, nestačí o nej len hovoriť, tak ako to robí táto vláda, ale musíme ju predovšetkým riešiť, a to radikálne, ale primerane tomu, o čo všetko tu hráme. A my tu hráme v konečnom dôsledku o prežitie národa. Ba čo viac, o prežitie celej európskej civilizácie. Hráme o to, aby naše deti a vnuci boli slobodnými ľuďmi a nie otrokmi bez vlastnej identity slúžiaci nejakým cudzincom. Hráme skutočne o všetko, a tak sa musíme k riešeniu tohto problému aj postaviť.
Uvedomte si, že v histórii bolo nespočetne veľké množstvo veľkých a mocných ríš a národov, ktoré svojou veľkosťou a silou ani zďaleka sa nemohli porovnávať s dnešným Slovenskom a Slovákmi. A kde sú teraz tieto ríše a veľké národy? Zanikli, boli fyzicky zničené alebo asimilované práve pod náporom cudzincov. A títo cudzinci neprichádzali vždy len vo forme nejakých útokov počas otvorených vojen. Títo cudzinci prichádzali častokrát aj ticho, nenásilne, veľakrát aj na pozvanie samotných štátov, ktoré potom postupne obsadili a ovládli. Stačilo, že mali väčšiu vôľu k životu ako domáce obyvateľstvo, stačilo, že ich svojou pôrodnosťou a počtom postupne prečíslili.
Páni poslanci, neurobme tú istú chybu! Poučme sa z histórie a nedovoľme ju zopakovať, lebo inak zahynie Slovensko a my všetci budeme len jednou veľmi malou kapitolou v dejinách a možno sa na nás zabudne úplne. Uvedomte si, že je len na nás a na našej zodpovednosti, čo spravíme. Nás raz budú naši potomkovia súdiť a pýtať sa, čo sme pre ich prežitie a slušný život urobili, a verte mi, že nám rozhodne nepoďakujú, keď budú raz zažívať to, čo dnes zažívajú obete imigrantov na západe, a je pritom jedno, koľko cudzincov, koľko migrantov dnes ilegálne prekračuje hranice. Je jedno koľko z nich cez naše územie len prechádza, koľko z nich tu aj zostáva, pretože aj jeden ilegálny imigrant je viac než dosť. Veď tie najhoršie zločiny, ktorých sa títo migranti dopúšťajú, sú častokrát dielom jednotlivcov a veľakrát takých, čo sa tvária ako obete vojenského konfliktu vo svojej krajine, takých, ktorí navonok vyzerajú ako mierumilovní utečenci. No časom sa z nich stávajú tí najhorší zločinci. O tom by mohli rozprávať najmä rôzne naivné pracovníčky z mimovládok na pomoc azylantom, ak by, samozrejme, prežili vyčíňanie tých, ktorým chceli pomáhať.
Niektorí z vás, páni z vládnej koalície, môžete namietať, že vy tu predsa imigrantov nechcete, že vy robíte všetko preto, aby tu u nás neboli. Lenže, páni, to, čo robíte vy, to je len jedna veľká pokrytecká hra, jedna veľká podvodná hra na ochrancov Slovenska, ktorými ste nikdy neboli a ani nikdy nebudete. Na to, aby ste mohli skutočne chrániť Slovensko, museli by ste sa v prvom rade vzdať vašich ilúzií o Európskej únie. Museli by ste pochopiť, že dokiaľ budeme členským štátom Európskej únie, dovtedy budeme vždy len poslušnými sluhami Bruselu a museli by ste sa vzdať aj vašej dvojtvárnej politiky, ktorou chcete ľuďom zalepiť oči. Vy, páni, totiž iné hovoríte v Bruseli a iné hovoríte doma. Kým tu doma sa tvárite ako ochrancovia národa pred povinnými kvótami na prijímanie migrantov, v Štrasburgu vaši poslanci hlasujú práve za tieto kvóty. Napokon nie je lepší dôkaz toho, že vy v skutočnosti prerozdeľovanie imigrantov podporujete, ako to, že Slovenská republika na rozdiel od Česka, Poľska a Maďarska nebola zažalovaná na Európskom súdnom dvore za neplnenie svojich záväzkov v tejto oblasti. Povedzte mi vysvetlenie, povedzte mi, čo všetko ste sľúbili v Bruseli a do čoho všetkého ste Slovensko namočil za cenu toho, že nám dá Európska únia pokoj a nezažaluje nás.
My na rozdiel od vás máme jasnú predstavu o tom, ako by malo Slovensko vyzerať, a predovšetkým máme jasnú predstavu o tom, ako treba zachádzať s tými cudzincami, ktorí nerešpektujú naše zákony, naše hranice a náš štát. Pre takýchto cudzincov tu na Slovensku jednoducho nebude miesta. Takíto cudzinci doslova votrelci si budú môcť vybrať, či sa nám oblúkom vyhnú, alebo budú riskovať, že ich posadíme do väzenia a po odpykaní trestu bezodkladne vyhostíme, a práve o tomto je náš zákon. Ak máme byť skutočne štátom a nielen nejakou závislou kolóniou, tak musíme byť schopní efektívne ochrániť naše územie, naše hranice a predovšetkým našich občanov. A to sa rozhodne nedá vtedy, keď k nám môžu cudzinci nelegálne chodiť ako na klavír bez toho, aby im hrozil skutočný trest, ktorý by ich od takéhoto správania dostatočne odradil. Veď sa len pozrime na to, ako to vyzerá u nás teraz. Ktokoľvek, skutočne ktokoľvek, aj ten najnebezpečnejší migrant, ktorý nás môže jedného dňa znásilniť a zavraždiť desiatky našich žien, či spácha ten najohavnejší teroristický čin, môže beztrestne prekročiť naše hranice a jediné, čo mu hrozí, ak ho chytia, je smiešna pokuta, zadržanie a následne administratívne vyhostenie. Takýto migrant sa po administratívnom vyhostení môže kedykoľvek vrátiť na Slovensko, a to nie raz, ale koľkokrát sa mu bude chcieť, pretože mu za to nehrozí žiaden reálny trest. Aký zmysel má potom hovoriť o ochrane našich hraníc a našich občanov, aký zmysel to má, keď štát nie je schopný či ochotný potrestať tých, čo tieto hranice ilegálne prekračujú. Náš trestný zákon na jednej strane toleruje narušovanie našich hraníc, ak sa deje nenásilnou formou a pre takéto prípady nepozná žiaden trest, no na druhej strane prísne trestá ľudí za verejne povedané slová, za verejne vyslovené myšlienky, ktoré nejaký zaplatený znalec označí za extrémistické. Inými slovami, hovoriť pre vládu a tento vládny systém nepohodlnú pravdu je z pohľadu trestného zákona horšie ako invázia cudzincov na naše územie. Vezmime si v tomto príklad z iných štátov, napríklad z Maďarska, ale môžme si zobrať, ako hovoril kolega Mazurek, príklad aj z Izraela, ktorý tak veľmi uznávate, dokonca do takej miery, že zaňho oprávnenú kritiku tu v parlamente našich poslancov pokutujete. v V takom Izraeli, páni, prišli nedávno s myšlienkou, ako sa zbaviť nelegálnych migrantov, v prípade tohto štátu prevažne z Afriky. Dotyční dostali na výber. Buď dobrovoľne odídu do ľubovoľnej krajiny v Afrike a dostanú za to takpovediac vreckové a letenku, alebo pôjdu rovno sedieť do väzenia. Je to v skutku dobrá myšlienka, samozrejme, až na fakt, že my by sme nikomu za opustenie Slovenska neplatili, lebo neoplývame takým bohatstvom ako Židia, ak by sme im teda zaplatili, iba ak tak policajnú eskortu, ktorá by ich odprevadila rovno za hranice nášho štátu. No je tu ešte jeden aspekt nášho návrhu zákona a to nami navrhované sprísnenie trestov pre pašerákov. Teda pre tých, čo materiálny prospech, pre materiálny prospech napomáhajú invázii ilegálnych imigrantov.
A opäť je nemysliteľné, aby v situácii, keď v Európe čelíme jednej z najväčších hrozieb v dejinách, ktorá je o to horšia, že si ju mnohí ľudia ani neuvedomujú, aby sme v takejto situácii trestali pašerákov zásade rovnako ako napríklad tých, čo sa dopustili len toho, že majú doma nejakú štátom zakázanú politickú literatúru alebo verejne vyjadria iný názor na jednu nemenovanú historickú udalosť, o ktorej sa v našej spoločnosti nesmie slobodne diskutovať.
My v Ľudovej strane Naše Slovensko sme preto presvedčení, že bez adekvátneho potrestania pašerákov nie je možné skutočne efektívne vyriešiť migračnú krízu. Je nevyhnutné, aby sme sa zamerali na riešenie skutočných problémov našej spoločnosti, a nie na vytváranie imaginárnych nepriateľov a hľadanie hrozby tam, kde neexistuje. Aby sme namiesto potláčania slobody slova a trestania pre vládu nepohodlných názorov pristúpili k prísnemu trestaniu tých, čo na Slovensku neútočia slovami, nech by už boli akékoľvek, ale skutkami, ktoré sú skutočnou a bezprostrednou hrozbou pre nás všetkých.
Páni poslanci, Slovenskú republiku sme nezakladali na to, aby ju obsadili cudzinci, Slovenskú republiku sme založili pre nás, a nie pre cudzích. Ich domov je niekde inde. Nie u nás na Slovensku. Tak sa už konečne prestaňme správať ako otrocmi a začnime byť páni vo svojom vlastnom štáte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 2. 2018 15:05 - 15:06 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja si skutočne neviem predstaviť, kto z vás poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zastupujú občanov Slovenskej republiky, by mal, mohol mať nejaký problém s tým, aby štátna hymna Slovenskej republiky zaznela niekoľkokrát do roka na tejto pôde. Ak sa predsa len niekto z vás taký nájde, ktorý by s týmto mohol mať problém, tak potom naozaj nemá právo nazývať sa poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ale môže sa volať len poslancom národnej zrady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2018 14:46 - 14:46 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Takže, dámy a páni, ako som už povedal v úvodnom slove, podstatou novely rokovacieho poriadku, ktorú naša strana predkladá, je zabezpečenie používania štátnej hymny Slovenskej republiky tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Konkrétne chceme, aby štátna hymna v rokovacej sále zaznela ihneď po otvorení každej schôdze Národnej rady, teda nielen na začiatku volebného obdobia, prípadne na začiatku roka, tak ako tomu bolo napríklad aj tohto roku.
Na prvý pohľad ide možno o nejakú malú a čisto symbolickú zmenu, no v skutočnosti je závažná, ak si uvedomíme význam štátnej hymny a najmä stav, v akom sa Slovenská republika dnes nachádza. V prvom rade si musíme uvedomiť, že štátna hymna, teda pieseň Nad Tatrou sa blýska je jedným zo štátnych symbolov Slovenskej republiky a jej postavenie zakotvené priamo v čl. IX ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
Štátna hymna však nie je len nejakou formálnou náležitosťou ústavy. Štátna hymna je predovšetkým kultúrnym dedičstvom a odkazom našich predkov, dedičstvo štúrovcov, našich národných velikánov, bez ktorých práce a boja by bola nemysliteľná aj existencia súčasnej druhej Slovenskej republiky, a bez osobností, ako boli Ľudovít Velislav Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Janko Kráľ, Ján Francisci, ale aj autor našej štátnej hymny Janko Matuška, bez všetkých týchto osobností by sme tu možno dneska vôbec nesedeli. Bez nich by sme už ako národ možno ani neexistovali. Štátna hymna Slovenskej republiky ale je v podstate odkazom celého slovenského národa naprieč jeho históriou, pretože jej melódia má korene v ľudovej piesni, ktorá sa po stáročia spievala na našom krásnom Slovensku.
Štátna hymna Slovenskej republiky má však peknú nielen melódiu, vyvierajúci z našich národných tradícií, ale má predovšetkým mimoriadne aktuálne slová. Slová, ktoré aj dnes tnú do živého. Boj za oslobodenie Slovenska sa totiž neskončil štúrovcami, ale pokračuje dodnes, hoci už proti iným nepriateľom slovenskej štátnosti ako vtedy. Slová „Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú“ platia dnes viac ako kedykoľvek predtým a možno to je dôvodom toho, prečo sa našej štátnej hymne niektorí odporcovia slovenskej suverenity, prečo by sa jej radi zbavili alebo jej používanie obmedzili na minimálnu úroveň. Preto sme presvedčení, že postavenie štátnej hymny Slovenskej republiky nemôže byť len symbolické a formálne, ale musí sa primerane premietnuť do reálneho, politického a spoločenského života, obzvlášť do života najvyšších štátnych orgánov, akým je aj Národná rada Slovenskej republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán na Slovensku.
Pre každého Slováka a vôbec pre každého lojálneho občana našej vlasti, ktorý má zdravý rozum, ktorý ešte nestratil svoju česť a nezradil svoju vlasť, sú hymna, ako aj ostatné štátne symboly niečo nedotknuteľné, niečo sväté, niečo, čo musí mať dôstojné miesto v našej spoločnosti. Naši predkovia pod vedením Ľudovíta Štúra bojovali za našu slobodu, bojovali za naše oslobodenie, bojovali za Slovensko a za náš národ pod bielo-modro-červenými vlajkami pod pečaťami s dvojkrížom a za spevu piesne, ktorá je dnes našou štátnou hymnou.
Ale pozrime sa teraz na to, ako s našimi štátnymi symbolmi, ako s týmto dedičstvom našich predkov a národných velikánov zachádzame dnes. Pretože zachádzanie, práve zachádzanie so štátnymi symbolmi je odrazom toho, aký máme vzťah, ako zachádzame s našou štátnosťou, suverenitou, samostatnosťou a nezávislosťou, ktorú reprezentujú práve štátne symboly. Je všeobecne známe, že verejné inštitúcie, obzvlášť prezident, vláda, ale aj parlament majú veľmi ľahostajný prístup k našim národným dejinám a symbolom. Celé to zašlo až tak ďaleko, že slovenské úrady sú doslova zaplavené cudzími symbolmi Európskej únie. Vlajky Európskej únie, ktoré my nenazveme inak ako okupačné handry, lebo nič iné ani nie sú, vejú na budovách našich ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy, ale nájdeme ich aj na obecných úradoch v tej najzapadnutejšej dedine. Napokon pozrite sa okolo seba, tieto handry nájdeme aj priamo tu v rokovacej sále Národnej rady a nájdeme ich tu preto, aby nám pripomínali otrocké a ponižujúce postavenie Slovenska vo vzťahu k Európskej únii, vyjadrené dokonca aj v našej ústave, ktorá hovorí, že právne predpisy Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Sú tu preto, aby nám pripomínali fakt, že o všetkých zásadných politických otázkach nerozhodujeme my poslanci tu na Slovensku, tu v Národnej rade, ale že o nich rozhodujú cudzinci, byrokrati a západné mocnosti v Bruseli. Hoci sa možno niekomu zdá, že táto degradácia štátnych symbolov nič neznamená, opak je pravdou.
Ruka v ruke s tým, ako sa naše štátne symboly stávajú pomaly len nejakým doplnkom k symbolom Európskej únie, je čoraz väčšie obmedzovanie suverenity Slovenskej republiky a to aj napriek tomu, že práve suverenita je pre prežitie a prosperitu národa kľúčová. Namiesto toho, aby sme na Slovensku posilňovali nezávislosť, samostatnosť a sebestačnosť, naším členstvom v Európskej únie, únii tieto hodnoty likvidujeme. Čoraz viac sa presadzuje myšlienka európskej integrácie a federalizácie spojená v konečnom dôsledku s úplnou likvidáciou štátnej suverenity Slovenskej republiky, a to až do takej miery, že dnes už aj najvyšší ústavní činitelia hovoria o tom, že by sme mali byť súčasťou tzv. jadra Európskej únie, čo v praxi znamená byť súčasťou spojených štátov európskych ako federálneho štátu, v ktorom už viac nebudú mať miesto nezávislé národné európske štáty. Namiesto nich bude o všetkom zásadnom v spoločnosti rozhodovať výlučne cudzia moc, a to ešte vo väčšej miere, ako je tomu doteraz. Vzhľadom na to sme presvedčení, že musíme vrátiť používanie štátnych symbolov do reálneho spoločenského života, pretože štátne symboly sú jednoducho výrazom našej suverenity, ktorú chcú protislovenské sily zlikvidovať. Chceme, aby Národná rada Slovenskej republiky ako najvyšší štátny orgán bola vzorom a príkladom aj pre ostatné štáty a verejné inštitúcie a ukázala slovenským občanom aj zahraničiu, že politická nezávislosť Slovenska od akejkoľvek cudzej moci je jej prioritou a najvyšším národným a štátnym záujmom.
Páni poslanci, som presvedčený o tom, že kto nemá vzťah k našej štátnej hymne, tomuto veľkému dedičstvu a odkazu našich predkov, komu prekáža, aby znela pred každou schôdzou, komu prekáža, aby sme sa, aby sme aj jej v konečnom dôsledku vrátili dôstojné miesto v našej spoločnosti, nemá vzťah ani k Slovensku a jeho štátnosti. Pamätajte na to pri hlasovaní o našom návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 2. 2018 14:43 - 14:44 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Ľudovú stranu naše Slovensko predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Cieľom nášho návrhu zákona je zabezpečiť používanie štátnej hymny Slovenskej republiky v Národnej rade Slovenskej republiky.
Viac už v rozprave, do ktorej sa týmto hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 2. 2018 14:10 - 14:12 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 13. marca 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 2. 2018 11:29 - 11:30 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a vážení kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k navrhovanému, k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 2. 2018 18:42 - 18:43 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, vám prekáža, že české rozprávky musia povinne dabovať do slovenčiny, no naozaj my nemáme nič proti češtine, ale táto vaša iniciatíva je skutočne zaujímavá v situácii, keď v Česku absolútne všetko vrátane z pôvodnej tvorby dabujú do češtiny, čo je len dôkazom toho, že vám asi nejaká medzinárodná reciprocita absolútne nič nehovorí. Preto sa vás chcem spýtať, koho záujmy tu vy vlastne zastupujete a obhajujete. Ja viem, že vy máte dlhodobo krízu identity, krízu národnej identity, nakoľko oficiálne ste Róm, poslanecký sľub ste skladali so židovskou hviezdou, teraz tu v podstate presadzujete čechoslovakistickú politiku, ale, pán poslanec, tento váš problém treba riešiť u lekára, nie tu v parlamente.
Skryt prepis