Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 12. 2017 o 16:32 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 16:32 - 16:34 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem. No, o tom, že zmena systému voľby predsedov VÚC z dvojkolovej na jednokolovú bola veľmi neférovou zmenou pravidiel počas rozbehnutého procesu, bola už veľmi rozsiahla diskusia počas rozpravy pri samotnom návrhu a tiež potom čo bol vrátený prezidentom do parlamentu. A ja chcem povedať, že ako kandidátka na post predsedu TSK som z prvej ruky vlastne zažila ako nepresne vedia byť predvolebné prieskumy. Aj mňa sa pokúsil zlomiť môj protikandidát politickou manipuláciou s prieskumami. Veľkolepé odhady sa napokon nepotvrdili. Môj výsledok bol bezmála dvojnásobný oproti prieskumu a nakoniec aj samotný víťaz volieb mal výrazne nižší výsledok než ten, ktorý mu agentúry namerali v prieskume.
Ak by platila dvojkolová voľba, tak súčasný župan Trenčianskeho kraja by mal možno po prvom kole veľkú hlavu v smútku, teda určite, pretože síce o malinké stotinky, ale predsa skončil pod 50-percentnou hranicou. A ktovie ako by v Trenčíne, v Trenčianskom kraji dopadla druhá voľba, ak by sa zopakoval ten scenár z Banskej Bystrice, kde pán Maňka mal podobne len o stotinky tesne menej ako 50 % v prvom kole a napokon ten jeho výsledok bol výrazne nižší. Tak ktovie, možno aj v Trenčianskom kraji by sa pravicoví kandidáti dokázali zmobilizovať v druhom kole, ale nebudeme o tom dnes, samozrejme, špekulovať. Každopádne nemám pochyby, že toto rozhodnutie bolo účelové. SMER ho uskutočnil zo strachu o stratu moci a napriek tomu, že ja som sa župankou nestala, som veľmi rada, že im to ľudia v celkovom výsledku pekne spočítali, aj keď ich zdrvujúca prehra možno mohla byť ešte zdrvujúcejšia.
Skryt prepis
 

12. 12. 2017 18:22 - 18:23 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Už by to malo ísť. Takže ja len veľmi krátku poznámku. Chcela by som z tohto miesta podporiť tento návrh, myslím si, že pokiaľ vidíme, že nie je taká prax, že v našich zastupiteľstvách toto funguje bežne, pretože je to, ako sme počuli, v kompetencii jednotlivých zastupiteľstiev, aby si to do svojich rokovacích poriadkov dali, tak možno je na mieste, ustanoviť to zákonom, aby mali povinnosť si to do svojich rokovacích poriadkov uviesť, ale každopádne si myslím, že by bola tá lepšia varianta, a tá lepšia prax, keby to samosprávy pochopili samé a keby takéto mechanizmy už dávno vo svojich rokovacích poriadkoch mali, teda česť svetlým výnimkám, niekde to samozrejme praktizujú, aby sme všetkých nehádzali do jedného vreca, ale je naozaj smutné, že tento inštitút musíme riešiť teraz tu, na tejto pôde a že už dávno nie je úplne samozrejmý, ako keď si ráno umyjeme zuby, takže toľko moja kratučká poznámka. Ja tento návrh podporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 12. 2017 16:56 - 16:59 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ota Žarnaya, Viery Dubačovej a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Konštatujem, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k tomuto návrhu zákona, k zákonu o samospráve VÚC (tlač 741). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018. Pán predsedajúci otvorte prosím všeobecnú rozpravu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 16:20 - 16:22 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ja by som sa chcela dotknúť odbornosti, na ktorú pán minister tak často upozorňoval a pri tej súvislosti spomenul, som si to zapísala, že „korekcia nie je pokuta“. Hovorí, že korekcie nie sú pokuty a že to je len akási zvýšená spoluúčasť, ktorá sa vracia naspäť do operačných programov, aby sa mohla potom čerpať na ďalšie projekty a že teda ministerstvo z týchto projektov získalo naspäť 170 mil., za čo im máme tlieskať.
No, ja by som pánovi ministrovi odporúčala prečítať si Usmernenie k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov 2014 až 2020, ktoré Európska komisia vydala v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ pod číslom 1303/2013, kde sa v bode 3 pojednáva presne o tom, čo je to nezrovnalosť a čo je to finančná oprava, a stanovuje sa presne, čo sa pod týmito pojmami rozumie. Takisto sa hovorí, že "vykonanie finančných opráv v súvislosti s individuálnymi alebo systémovými nezrovnalosťami v rámci žiadosti o platbu vykonáva alebo zabezpečuje certifikačný orgán dvoma spôsobmi, buď stiahnutím príspevku okamžite, alebo odpočítaním príspevku z výkazu výdavkov v nasledujúcej žiadosti až po ukončení procesu".
Inými slovami, korekcia, to nie je žiadna zvýšená spoluúčasť, ktorá sa vracia späť do operačných programov, ale ako vyplýva z citovaného ustanovenia smernicou o finančnom riadení, je to finančná oprava výdavku, ktorý bol schválený a po zistení porušení práva sa potom koriguje výška schváleného príspevku. Je to proste pokuta za porušenie práva, a basta.
Takže v tejto súvislosti je naozaj zarážajúce čítať v ministrových ironických očiach, ale aj v stanovisku vlády, ktorým obhajuje ministra v jeho pozícii, že vraj poslanci, ktorí návrh predkladali, nerozumejú, ako fungujú korekcie. Podľa mňa tomu nerozumie ani samotný pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 10:52 - 10:54 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem, Ondrej, za úžasné vystúpenie, ktoré dokumentuje iba to, čo som ja napísala takto takmer presne pred rokom, kde som sa k téme okresných tajomníkov vyjadrila aj napísala blog pod názvom Okresný tajomníci sa vracajú. Myslím, že odvtedy sa s tým veľmi nepohlo. A aj tak sa obávam, či celá táto naša diskusia nielen také prázdne mlátenie slamy, lebo nejde vôbec o žiadne systémové zmeny, len o také doladenie už zavedeného systému, ktorý je celý k socialistickému obrazu. Ja napríklad v dôvodovej správe postrádam aj to, že tam nie je nijako odôvodnené prečo by mali medzi najmenej rozvinuté okresy byť zahrnuté aj tieto ďalšie okresy s nižšou nezamestnanosťou. Vrhá to tieň podozrenia, že môže ísť aj o nejaké osobitné záujmy, čo teda z tvojho vystúpenia vyplýva, že na konkrétnom príklade vidno, že asi aj ide. Jednoducho ide o to, chceme niekam umiestniť verejné financie, tak si na to vytvoríme mechanizmus. Chceme podporiť aj podnikateľov, tak si na to vytvoríme mechanizmus. Je to nesystémové a zlé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 10:35 - 10:37 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Zareagujem na tú časť tvojho vystúpenia, Katka, o tom, že peniaze tečú k ľuďom do regiónov veľmi pomaly. A naozaj nevieme, ako vlastne tieto výzvy celé budú vyzerať, ako sa budú posudzovať žiadosti, ako sa budú vyúčtovávať. Vieme, ako to chodí, ten systém je veľmi ťažkopádny. A práve z toho dôvodu sa veľmi obávam o výsledok.
Chcela by som aj z tohto miesta ale povedať, že si veľmi vážim ľudí ako Anton Marcinčin a všetkých všetci šikovní ľudia v jeho okolí, ktorí robia túto prácu priamo v teréne úprimne, s nasadením všetkých síl, komunikujú s lokálnymi hráčmi, podnecujú stretnutia, robia prieskumy, pomáhajú s vytváraním akčných plánov a tak ďalej. Ja viem, že sú to proste desiatky, stovky hodín práce, a chcem, aby tu odznelo, že verím ich snahe odviesť dobrú a poctivú prácu.
Ale to, čomu neverím, je to, že sa ich mravenčia práca stretne s úprimným, naozaj úprimným záujmom vlády rozprúdiť skutočný trvalo udržateľný rozvoj v regiónoch, lebo ak by sa totiž táto vláda o regióny skutočne zaujímala, tak by ich za 12 rokov svojho pôsobenia nenechala dôjsť na psí tridsiatok, ak by využívala tie mechanizmy, ktoré ako, ako vláda dnes má vo svojich vlastných rukách.
A nič ma nepresvedčí, nič ma nepresvedčí, že teraz, keď vláde už tečie do topánok, lebo aj slepý vidí, že regionálny rozvoj zlyhal, že teraz to už bude lepšie, že teraz sa to už podarí, už tam nalejeme len týchto pár miliónov a už to bude fajn. Zavedený systém je veľmi centralistický a na to, že ide naozaj skutočne, úprimne podporovať riešenia zdola, sa iba tvári.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 10:01 - 10:03 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Edo, vynikajúce vystúpenie. Myslím, že si veľmi, veľmi názorne ukázal, akým spôsobom v tejto krajine nefunguje politika, ktorá by mala zlepšovať situáciu v regiónoch. Zamýšľal si sa nad tým, či štát mieni dať z vlastných prostriedkov ďalšiu miliardu do projektu, bolo nám povedané, že teda bude to z, poväčšine z prostriedkov Európskej únie. 
A ja sa teda pýtam, načo vlastne máme Integrovaný regionálny operačný program. Načo máme 11, celkovo 11 operačných programov z Európskej únie, v ktorej máme 14 mld. eur, ktoré máme určené práve na rozvoj regiónov? Integrovaný regionálny operačný program má k dispozícii 1,45 mld. eur, a z ktorej čerpáme zatiaľ minimum, a tieto prostriedky sú určené na regionálny rozvoj.
Ja sa chcem opýtať, či tieto zdroje alebo ich plánovanie nejakým spôsobom korešponduje s plánovaním týchto akčných plánov. Tieto akčné plány idú po nejakých okresoch, Integrovaný regionálny operačný program sa riadi ďalšími strategickými dokumentmi, ktoré idú po krajoch. Sú tieto dve koncepcie navzájom nejako zladené? Podporujú sa? Budú mať nejaký synergický efekt? To sú všetko otázky, na ktoré, bohužiaľ, mne sa javí, že musíme dostať iba negatívnu odpoveď, a preto mi príde celý tento zákon naozaj len ako marketing, bolo to tu viackrát povedané, ale nijakým spôsobom nepomáha tomu, čo sme už mohli riešiť dávno a na čo aj tie zdroje z eurofondov prišli, a z ktorých čerpáme, ale že úplné minimum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 11:22 - 11:24 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne Jozefovi Mihálovi za jeho opäť fundovaný prejav a príhovor, ktorý vlastne opäť trafil klinec po hlavičke a vlastne ukázal, aká je vlastne cena štátu, ako je táto vláda vynaliezavá v tom, ako čím ďalej tým viac iba zodrať občana doslova z kože a na druhej strane mu neposkytovať adekvátne služby za to, čo si platí.
Ale chcem v tejto súvislosti povedať o svojej skúsenosti, ktorá je pre mňa veľmi živá, pretože za posledné mesiace som prechodila trenčiansky kraj naozaj krížom krážom a osobne som stála pred tou poliklinikou, kde ľudia naozaj od tretej ráno čakajú a mala som možnosť počuť ich názory. Viete, je to naozaj o tom, že dnes už si ľudia platia proste zdravotné poistenie a nie malé a oni majú nárok na nejaké služby už dnes. Prečo by si mali znova priplácať za niečo, na čo majú nárok už dnes? A mne to príde, že jednoducho namiesto toho, aby, aby sme riešili návrhmi zákonov to, čo už dnes majú pacienti dostať za to, čo si dnes už platia do zdravotného poistenia, namiesto nejakého komplexného riešenia problematiky dostupnosti zdravotníckych služieb, siete odborných lekárov, nejakého prepojenia zdravotného systému a sociálneho systému, jednoducho namiesto komplexných otázok tak tuto, tuto riešime nejakou novelou to, ako ešte viacej zodrať z kože proste toho úbohého pacienta. Príde mi to nesystémové a potvrdzujem to, čo hovorí Jozef Mihál, že jednoducho tá cena štátu, ktorú si už dnes platíme je tak neúmerne vysoká a tak ďalšie možnosti hľadáme, ako občana ešte viacej zdaniť a zodrať z kože, ale tie služby, ktoré za to dostávame sú absolútne neadekvátne. A tie treba riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28. 11. 2017 14:51 - 14:52 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pôvodne som sa nechcela zapájať do tejto rozpravy, pretože je to príliš odborná téma, a prenechávam argumentáciu odborníkom, ale, pán Bublavý, nedá mi.
Ja som rada, že som vás vôbec niečo povedať v tomto parlamente, lebo za štyri roky, čo som s vami sedela ako poslankyňa v krajskom zastupiteľstve, som vás nepočula povedať ani mäkké f, ale prepáčte, mám pocit, že tu sa vyjadrujete k téme, o ktorej ako vyplýva z vášho vystúpenia, neviete prakticky nič. Takisto mám pocit, že vám tento príspevok niekto napísal, mali ste problém prečítať zložitejšie viacslabičné slová a znížili ste sa k osobnej reakcii na pani Blahovú, ktorá dlhodobo vysoko odborne argumentuje. A ak je niekto parlamente, kto obhajuje práva detí, tak je to, je to práve ona. Ak vám krivdím, tak sa vám ospravedlňujem a budem rada, ak svoje odborné znalosti preukážete v krajskom zastupiteľstve, kde sa tak sto rieši deinštitucionalizácia, áno, je to naozaj ťažké slovo, ale je veľmi ťažké aj tým, ako bude vyzerať vo vašom podaní, na čo si teda veľmi rada počkám, pretože je to v absolútne dezolátnom stave, celá, celá sociálna oblasť od vrchu až dole. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 9:52 - 9:54 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Pán Jarjabek, no ja neviem, že či vy ste spadli z hrušky alebo čo, ja som poslankyňa Národnej rady a ja tu vyjadrujem svoje názory na predkladaný návrh. Ja mám na to rovnaké právo, ako máte na to vy, ako má na to hociktorý poslanec. To, ako ja vediem svoju kampaň, to nechajte na mňa, vaše rady si nechajte! Ale to, že sa ja vyjadrujem k tomuto návrhu, ktorý považujem za scestný a ktorý považujem za papalašizmus, za prejav populizmu, za lacné zalíškanie sa proste určitej skupine ľudí, ktorej na druhej strane hádžete pod nohy polená, pretože nemajú adekvátne podmienky na svoju vedu, na svoj výskum, na svoje podnikanie, na svoje odborné pôsobenie, tak tento názor mi nikto nezoberie a mám právo ho tu povedať, keď chcem reagovať na váš zákon, ktorý považujem za zlý.
Skryt prepis