Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2018 o 10:03 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:03 - 10:05 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické. Pán Maďarič, moje, osobné útoky neboli mojím cieľom. Ja som sa iba pýtala, prečo s tým prichádzate až dnes. Dali ste mi odpoveď vo vašej faktickej. Áno, je to odpoveď. Povedali ste, že na všetko treba dať čas. Pre mňa je desať rokov, ktoré ste na to mali, teda dosť dlhý čas.
A, pán Poliačik, teda Martin, hovoríš o likvidácii filmovej tvorby, že niekto sa ráno zobudí a chce zlikvidovať filmovú tvorbu. Ja neviem, o kom hovoríš, lebo podľa mňa filmovú tvorbu to výrazne likvidujú nastavenia zmluvy so štátom a procesy, ktoré sú v podpore audiovizuálnej kultúry a mám na to množstvo dôkazov, takže myslím si, že túto oblasť skôr likvidujú ľudia ako pán Stráňava, ktorí zoberú trištvrte milióna eur bez toho, že by nejaký film vôbec natočili. A hovoríš o tom, že zákon teda má pojednávať o odbornosti a že teda prečo sa pýtam na predkladateľov. No pýtala som sa na predkladateľov, lebo samozrejme tento tandem Poliačik - Maďarič mi príde zvláštny a príde mi zvláštne, že predkladáte v tomto čase takýto zákon. Ale hovorila som druhým dychom o odbornosti a hovorila som o tom, že mi nepríde odborné, ako jediná odborná možnosť nejaká zmena riaditeľa a že tých faktorov, ktoré k odbornej diskusii prispejú, by bolo omnoho viac.
A, pán Farkašovský, vy ste ma asi nepočúvali, lebo ja som nepovedala, že za všetko v RTVS môže vláda. Ja som povedala, že RTVS ako taká je tak či tak riadená zákonmi, ktoré v konečnom dôsledku sú schvaľované v parlamente a tým pádom tá ako absolútna nepolitizácia je v podstate nemožná, keďže všetko, čím sa RTVS riadi, je schvaľované v parlamente, ale to neznamená, že za to, čo sa tam teraz deje, môže iba vláda.
A čo sa týka analýzy nákladov, tak samozrejme som mala na mysli hodnotu za peniaze. Je dôležité, čo za tie peniaze, ktoré tam... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2018 9:44 - 9:57 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som povedala, že tento návrh je na prvý pohľad veľmi ľúbivý. Kladie dôraz na dôležitosť nezávislosti RTVS, na to, aká je dnes RTVS spolitizovaná a ako ju treba odpolitizovať. Ja sa však pozerám aj na to, že kto a kedy tento zákon predkladá a potom sa tento návrh aspoň pre mňa dostáva do celkom iného uhla, uhla pohľadu.
Je nám samozrejme jasné, že táto téma rezonuje najmä po tom, vlastne, čo sa veľa hovorí o možnom politickom vplyve na spravodajstvo. Rezonuje po udalostiach s odchodom novinárov s RTVS. Je nám jasné, že súčasný riaditeľ Rezník je ako nominant SNS veľkou gučou v hrdle aj pre samotných koaličných partnerov tejto vlády, ktorú museli preglgnúť.
Spolupredkladateľom je pán Maďarič a pre mňa vo vzduchu visí otázka, prečo až teraz? Prečo pán Maďarič nepredložil tento zákon ešte ako minister, mal na to čas desať rokov, kedy mal plnú podporu vlády, SMER-u - SD, mal plnú kontrolu nad vecami, mal na to plnú moc. V podstate ešte aj za tejto vlády niekedy v počiatkoch jej vládnutia, keď ešte, keď ešte neboli tie koaličné spory s SNS až také vypuklé, vtedy to mohol stále relatívne pohodlne uskutočniť. Pre mňa je tá odpoveď pomerne jednoduchá, pretože za čias nástupu ich nominanta riaditeľa Miku v roku 2012 na to nebol dôvod. Riaditeľa si zvolili pokojne, v parlamente, v ktorom mali väčšinu a spôsob voľby, vtedy nemali dôvod meniť za nejaký zbor voliteľov, samozrejme. Rovnako v poriadku vtedy bolo, že parlament, v ktorom mali väčšinu, mohol odvolať predchádzajúcu riaditeľku Zemkovú za údajné porušenie povinností po 1,5 roku jej pôsobenia a vtedy tiež SMER-u - SD neprekážalo, že riaditeľa má voliť alebo odvolávať parlament, čo vlastne za ich veľkej kritiky ešte pred nimi zaviedol minister Krajcer. A ono to prekáža až dnes, kedy je potrebné sa zbaviť nepohodlného nominanta a preto mi to príde také veľmi účelové a populistické. Ako jediný dôvod mi z toho vychádza z viditeľne pre mňa mimoriadne čudného tandemu Poliačik - Maďarič, ktorý naskakuje na aktuálnu nôtu v súvislosti s dianím v RTVS.
Ja nehovorím, že pán riaditeľ Rezník nie je problém. Je problém a veľký, ale zodpovednosť zaňho nesie celá koalícia, vrátane jedného zo spolupredkladateľov. A rovnako tak nesie zodpovednosť aj za financovanie RTVS, za to, ako sa tam šafári, najmä cez zmluvu so štátom, ktorá je dieťaťom, takisto dieťaťom ministra Maďariča a ktorá je zdrojom neskonale netransparentného odlivu peňazí. A preto financovanie RTVS mi príde oveľa podstatnejšia otázka, ako to, akým spôsobom budeme voliť riaditeľa.
Ono, ako som povedala aj vo svojej faktickej poznámke, v podstate toho politického vplyvu sa asi tak úplne nezbavíme. Ja by som len pre oživenie vlastne pre tých, ktorí úplne presne nevedia, ako sa riadi RTVS alebo čím sa riadi, tak pripomeniem, že je to zákonom zriadená inštitúcia, ktorá poskytuje služby verejnosti. Tie programy vo verejnom záujme majú mať podľa zákona väčšinový podiel v programovej službe, to znamená, že RTVS vlastne môže takmer polovicu programu vysielať aj takú programovú službu, ktorá nie je definovaná ako služba vo verejnom záujme, ale podľa zákona o úhrade za služby verejnosti za to musíme platiť. To, čo je vysielanie vo verejnom záujme, definuje zákon o vysielaní a retransmisii, ktorý teda hovorí pomerne jasne, vymenúva, čo považuje za programy vo verejnom záujme, ale tým problémom je, že v tom ustanovení je slovíčko "najmä", takže ak niekto chce niečo skryť za verejný záujem, zákon mu to do istej miery umožňuje.
RTVS je financovaná predovšetkým z úhrady za služby verejnosti, to znamená z koncesionárskych poplatkov a z príspevku zo štátneho rozpočtu, z tej spomínanej zmluvy so štátom, ktorú nastavil minister Maďarič niekedy v roku 2010 a okrem toho, samozrejme, môže mať príjmy z reklamy, za predaj, prenájom majetku, granty, dary a podobne. Tá úhrada za služby verejnosti má takisto vlastný zákon, zákon o koncesiách, respektíve zástrčkový zákon, ľudovo povedané, kedy za tieto, tieto úhrady platia vlastne všetci odberatelia elektriny a zamestnávatelia a takisto zmluva so štátom má svoj paragraf v zákone o RTVS, ktorý hovorí len o tom, že štát môže uzatvoriť s RTVS zmluvu na poskytnutie príspevku na programy vo verejnom záujme, takisto investičné projekty a vysielanie do zahraničia. Na tento príspevok zo zmluvy so štátom teda nie je zákonný nárok a závisí od toho, ako sa dohodne RTVS s predstaviteľmi vlády. Tie zmluvy so štátom a ich dodatky vyzerajú tak, že pri podpise vlastne RTVS, pri podpise tej zmluvy RTVS nemá predstavu, na čo príspevok ešte použije, ale každý rok vlastne sa podpisujú dodatky a dodatky dodatkov, podľa toho, na čo zrovna peniaze asi použijú a čo vymyslia. Ono v princípe je táto zmluva nastavená tak, že jej obsah si určuje RTVS a predloží ho ministerstvu na schválenie. Logika veci hovorí, že štát by si mal určiť a rozhodnúť, čo je verejný záujem a čo od tej inštitúcie požaduje, koľko a akých programov si chce objednať. Avšak tu je to akoby naopak, dodávateľ si určuje, čo si objednávateľ uňho musí kúpiť.
Na tieto zmluvy so štátom sa odvolávajú prakticky všetky projekty audiovizuálnej tvorby, aj koprodukčné projekty, na ktoré RTVS uzatvára osobitné zmluvy o koprodukcii s externými dodávateľmi, avšak medzi týmito zmluvami a zmluvou so štátom nie je jasný vzťah, pretože tá neurčuje, na ktoré konkrétne programy majú byť tieto prostriedky použité a tak tá spätná kontrola ich plnenia je veľmi zložitá a celý systém je veľmi netransparentný. Je to dlhodobo korupčné prostredie, z ktorého pod rúškom audiovizuálnej tvorby a umenia za mimoriadne netransparentných okolností odtekajú milióny eur. Tak ako sa to deje pri filmovom projekte Generál, na ktorý bolo schválených 1,2 milióna eur koprodukčného vkladu, z čoho je už 400-tisíc zaplatených s tým, že o tomto čase mal byť prevzatý už celý filmový materiál, pritom producent ešte stále nemá ani len výrobný štáb a vyjadreniami do novín sám seba usvedčuje, že zmluvy neplní. A toto nie je záležitosť súčasného riaditeľa, to je záležitosť nastavenia, ktorý umožnila, umožnil bývalý minister Maďarič a súčasný predkladateľ novely a je to najmä o tej zodpovednosti, o ktorej hovorím.
Tá nezávislosť RTVS je fiktívna a zostane fiktívna, aj keby sme zmenili voľbu riaditeľa z viacerých dôvodov. Dnes teda generálneho riaditeľa volí a odvoláva Národná rada, takže je závislý od poslancov, ak by to bol zbor voliteľov, tak by bol samozrejme závislý od tohoto zboru. Činnosť generálneho riaditeľa ovplyvňuje Rada RTVS, jej členov volí a odvoláva Národná rada, takže sú zavislí od vládnych poslancov. Výšku úhrad za službu verejnosti, koncesionárske poplatky určuje takisto zákon a teda RTVS je závislá od vládnych poslancov, ktorí ho môžu zmeniť a ovplyvniť príjmy. Zmluvu so štátom podpisuje minister kultúry v súlade so štátnym rozpočtom. Takže aj v tomto je RTVS závislá od vládnych poslancov, ktorí prijímajú rozpočet a ministra, ktorý podpisuje zmluvu a tak ovplyvňuje príjmy. RTVS je tiež v pôsobení Rady pre vysielanie a retransmisiu, od ktorej je tiež v istom ohľade závislá a jej členov tiež volia poslanci Národnej rady. Takže prenesene je tu vplyv politický aj z tejto strany. No a samotná RTVS je zriadená zákonom, takže celá jej existencia môže byť zmenená alebo zrušená vládnymi poslancami.
Takže ak aj bude riaditeľa RTVS voliť zbor voliteľov, odvolávať ho, ešte vždy môže Rada RTVS a politický vplyv cez ovplyvnenie rozpočtu a výšky koncesií, nastavenie zmluvy so štátom a podobne, tu zostane stále.
Takže hovoriť o úplnom odpolitizovaní RTVS v zmysle jej samotnej existencie zo zákona, služieb, ktoré si za verejné peniaze u nej objednávame, toho objemu financií, ktoré na túto službu dávame, je prakticky nemožné. Takže povedzme si, že RTVS je v zásade politický produkt, či chceme alebo nie a ide len o to, akú zodpovednosť zaň tá-ktorá vláda nesie. A za situáciu, aká je dnes v RTVS, nesie zodpovednosť súčasná vláda a jediná možnosť, ako to môžeme zmeniť, je, že si ľudia zvolia inú vládu, ktorá bude zodpovednejšia a ktorá nestrpí to, čo sa dnes v RTVS deje.
Ale ak sa máme baviť o odbornosti, tak ako človek s pravicovým myslením a členka strany SaS, ktorá zastáva princípy merania hodnoty za peniaze, znižovania daní a odvodov, čo najmenej zásahov štátu do života občanov, tzv. štíhleho štátu a iné hodnoty, slobody podnikania, slobody osôb, som presvedčená, že RTVS si vyžaduje hlavne komplexnú reformu financovania. A verím, že ak budeme vo vláde, tak ju budeme aj realizovať.
Čo dnes RTVS súrne potrebuje a čo som doteraz nikdy nevidela, to je hlavne analýza nákladov. To znamená toho, čo za služby daňovým poplatníkom za ich peniaze vlastne poskytuje, aké reálne výkony RTVS za peniaze, ktoré na svoj chod dostáva, vytvára.
Hodnota za peniaze. Je naozaj to, na čo si ako štát, čo si ako štát, ako proste poplatníci, daňoví, u tejto inštitúcii objednávame, potrebných tritisíc zamestnancov? Ak si RTVS aj tak väčšinu služieb dáva vyrábať firmám z externého prostredia? Obzvlášť by ma zaujímalo, kam sa vlastne podeje 20 až 30 miliónov eur zo zmluvy so štátom? Tej spomínanej zmluvy so štátom. Na tom prípade Generál je jasne vidieť, aké sú tam, aká je tam asi vata. Je tam desiatky ďalších príkladov o tom, ako záhadne odtekajú peniaze na pôvodnú tvorbu cez zmluvu so štátom vo forme tzv. vecného plnenia. Tie sú realizované doslova systémom, že papier znesie všetko. To audiovizuálny fond je napriek všetkým problémom, ktoré odhalil mimochodom aj včerajší poslanecký prieskum, je oproti RTVS krištáľová guľa.
Takže ako vyplýva z uvedeného, spôsob voľby riaditeľa nie je podstatný pre celú diskusiu o verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS ako takej. Skôr som preto o otvorenie diskusie o zrušení koncesionárskych poplatkov a zefektívnení a stransparentnení činnosti RTVS ako takej. To je DNA strany, ktorú ja zastupujem a môžem garantovať, že na jej pôde sa zaoberáme práve týmito odbornými otázkami, ktoré považujeme za oveľa podstatnejšie. Ak to preženiem, ak budú jasné pravidlá, čo presne sa od riaditeľa chce, aký na to bude mať rozpočet, aké sú naňho nároky, ak bude mať jasne nastavené mantinely, potom môže byť vybratý v normálnom výberovom, férovom výberovom konaní, ktoré uskutoční možno ministerstvo.
Takže z týchto dôvodov, ktoré som uviedla, napriek tomu, že sme samozrejme nespokojní so súčasným, s pôsobením riaditeľa Rezníka, sme nespokojní s tým, čo sa deje v spravodajstve, tak hlasovania sa zdržím a odporučím to aj ostatným kolegom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:19 - 9:20 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem. No ja si myslím, že o voľbe riaditeľa môžeme diskutovať, môžeme diskutovať, ktorý zbor voliteľov bude objektívnejší, či to je parlament, alebo rada, alebo nejak inak vytvorený zbor, zostavený zbor voliteľov, ale myslím si, že zrušenie politického vplyvu na RTVS týmto vaším návrhom je absolútne iluzórny. Ja to rozvediem bližšie vo svojom príspevku v rozprave. A najmä je táto ambícia pre mňa úplne nedôveryhodná z pera predkladateľa pána Maďariča, ktorý od začiatku jeho pôsobenia v SMERE - SD politicky vplýval na všetko, na čo siahol a hovoriť dnes o rýdzej odbornosti mi príde absolútne proste nedôveryhodné. Takže podľa môjho názoru táto jedna zmena, akým spôsobom sa bude voliť riaditeľ, nemá zásadný vplyv na odpolitizovanie RTVS, pretože je tam množstvo ďalších vplyvov, o ktorých budem hovoriť v rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2018 16:26 - 16:28 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Môj kolega Dostál ma trošku predbehol, lebo takisto som sa zamyslela nad slovami pána Farkašovského, ktorý hovorí, poznám jeho názory o tom, že novinár musí mať isté vzdelanie, dokonca istý vek, aby mohol túto prácu vykonávať. Takže mňa v tejto súvislosti napadá, že ak by Ján Kuciak bol napríklad zamestnancom RTVS, tak podľa pána Farkašovského by nemohol zo svojej pozície vydávať tieto názory za novinársku prácu? Nepríde mi to vôbec logické a nemyslím si, že, že je tento názor správny a sama som videla, čo znamená investigatívna práca, pretože niekoľko týždňov som venovala štúdiu konkrétnych zmlúv a podmienok, ktorými sa riadilo nakrútenie jedného filmu, konkrétne filmu Generál. Videla som, koľko práce to obnáša, pripadala som si doslova ako investigatívny proste človek, ktorý, ktorý sa, ktorý pracuje s dátami a s faktami, takže viem si predstaviť, že, že novinári v podstate robia túto prácu a jediný rozdiel medzi mnou a novinárom je v tom, že ja potom o tom nepíšem do nejakého média, ale nevidím dôvod, prečo by sme mali novinára limitovať nejakým vekom alebo, alebo vzdelaním v tom, aby takúto investigatívnu prácu robil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 10:00 - 10:02 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem. No mne sa zdá tiež až smiešne tvrdenie, že dnešné trestné oznámenie ohrozuje vznik tohoto filmu, keď ten film proste vzniká päť rokov. Tí koproducenti mali dávno byť a dokonca ich preukázanie bolo zmluvnou podmienkou v nastavení, zmluvnom nastavení. Čiže ja sa pýtam, že kde sú doteraz preukázaní koproducenti, čo je podmienka vyplatenie tých splátok? Musí preukázať proste, že nejakých koproducentov má.
Je tam množstvo ďalších faktov a argumentov, na ktoré vo faktickej nemám čas. Ale k tomu, že sa natočilo proste množstvo filmov, ja to nespochybňujem. Ja si vážim každého filmára, ktorý natočí film, a som rada, že tento systém je. Ja podporím akýkoľvek systém, ktorý by mohol priniesť rozvoj audiovizuálneho priemyslu. Ale, pre boha živého, počkajme si aj na roky 2018 a 2019. Aké filmy sa natočia teraz, ako sám hovoríte, to je dlhodobý proces. A to, že sa v 2017-tom nazbieralo veľa filmov, je fajn a dúfam, že sa ich nazbiera aj ďalej. Ale neviem, či to tak bude pravidlom, hej. Pretože pri tomto systéme jednoducho tie peniaze unikajú tam, kde by nemuseli a tie filmy by sa pritom mohli točiť aj vo väčšom množstve. A to že prišlo 1,5 milióna divákov do kín, je tak isto pekné. Len sa pýtam, že čo z toho má ten daňový poplatník, ktorý zaplatí celú výrobu, celý vývoj tých filmov, a z toho výnosu, ten výnos ide do vrecák tých súkromných vlastne tých producentov. To sú súkromné eseročky, povedzme si tak, ako to je, lebo tu sa bavíme naozaj o Váhostave a subdodávateľov, hej. Čiže v podstate to sú veci, ktoré sú producentské.
A čo sa týka profesionálov v komisiách. No ak hovoríte, že teda tento výber je taký veľmi ako preosiaty a poctivý, no tak sa pýtam, ako je možné, že ten film Generál hodnotili pán Svarinský a pán Lihosit, čo sú najbližší spolupracovníci, dlhoroční pána Stráňavu, a boli tam dvaja českí odborníci, ktorí dali vyslovene negatívne zamietavé stanovisko, a napriek tomu ten projekt bol podporený. Tak, o akej odbornosti potom to hovoríme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 9:48 - 9:50 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické. Pani Milanová, áno, je množstvo subdodávateľov, množstvo tzv. tých, nazvem to, že robotníkov umenia. To sú všetci proste maskéri, režiséri, osvetľovači, všetky tie profesie, ktoré u nás už v podstate aj vymierajú, pretože filmový priemysel sa dostal do takej slepej uličky. Po tom, čo sme v 90. rokoch dopustili rozkradnutie štúdií Koliba, tak filmový priemysel vlastne funguje na kolene. Ja obdivujem všetkých tvorcov, ktorí vytvoria pekný film v takýchto podmienkach, ale to neznamená, že ten Audiovizuálny fond, tak ako je nastavený, je nastavený dobre. On funguje len pre niektorých, ktorí v tom vedia chodiť. Skutočne ja komunikujem aj s producentami, ktorých je veľké množstvo, je veľké množstvo ľudí, ktorí nemali to šťastie, aby dostali grant, dotáciu a radi by natočili film. To množstvo je veľmi veľké, veď tých nevybavených žiadostí sú radovo stovky až tisíce, ktoré fond nevie vybaviť, pretože samozrejme ten objem peňazí je len nejaký. Takže hovorme tu o tom, ako tento celý systém nastaviť tak, aby ten objem peňazí, ktorý už dnes dávame jednak do fondu, ale aj do RTVS, lebo to je veľká téma, aby bol využívaný efektívne.
A ten vlastne systém, akým sú posudzované tie žiadosti, ja som počula také prirovnanie, že to je niekedy tak, ako keby sme do komisie na hodnotenie toho, komu má byť pridelená dotácia na poľnohospodárstvo, posadili Antónia Vadalu. Niekedy je to naozaj tak, že o tých projektoch rozhodujú ľudia, ktorí k nim, k tým projektom, majú samozrejme ten najbližší vzťah.
A čo sa týka, pán Senko, toho prieskumu v Audiovizuálnom fonde, určite si aj ja od neho sľubujem dobré výsledky a som rada, že sa ho budem môcť aj ja zúčastniť. Som naň nahlásená, takže som veľmi zvedavá, čo nám tento prieskum prinesie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2018 9:35 - 9:45 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som už pri prvom čítaní vystúpila v rozprave a vysvetlila zdržanlivý postoj strany SaS k tomuto návrhu zákona. Tento návrh síce sčasti upravuje našu legislatívu v oblasti medzinárodných koprodukcií s ohľadom na revidovaný dohovor Rady Európy, ale potiaľto by to bolo aj v poriadku, avšak ministerstvo do vládneho návrhu vložilo, ako to už býva, opäť teda rôzne prílepky, ktoré v mnohých prípadoch vnímame ako zmeny škodlivé. A zmeny sa teda netýkajú iba Audiovizuálneho fondu, ale aj Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Tým prvým sporným bodom sa nám javí byť zavedenie poskytovania nefinančnej podpory zo strany Audiovizuálneho fondu, konkrétne na prezentáciu a propagáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu, vzdelávanie alebo napríklad poradenstvo. Tieto aktivity môže fond vykonávať už v súčasnosti, avšak zákon to špecifikuje ako poskytovanie služieb, kým po novom to má byť poskytovanie nefinančnej podpory. Ten rozdiel je zásadný, pretože na podpornú činnosť musí fond využiť minimálne 95 svojich príjmov, teda zdrojov a na ostatné činnosti vrátane týchto služieb má zostať maximálne 5 percent. Akonáhle však zaradíme tieto prezentačné, propagačné a iné aktivity pod podporu, tak sa v podstate môže stať, že vlastne Audiovizuálny fond nebude v tomto smere viac limitovaný a teoreticky, ak by sme teda zašli úplne do extrému, tak by celých 95 % objemu financií mohol minúť práve na túto nefinančnú podporu. To je samozrejme extrém pre ilustráciu, ale v zásade je to tak.
Ja som sa už minule pýtala, čo si máme predstaviť pod týmto vecným plnením, ktoré sa tu zavádza. Príde filmár, ukáže rozpočet, povie, že potrebuje na film, povedzme, milión eur, pričom od Audiovizuálneho fondu žiada polovicu, 500-tisíc a ten Audiovizuálny fond mu dotáciu 500-tisíc schváli, avšak po novom už ju nemusí dať iba v peniazoch, vo finančnom plnení, ale aj v tom nefinančnom, čiže vo vecnom plnení. Čo to znamená? Že preň zabezpečí nejaké marketingové služby, vzdelávanie, propagáciu? A ako to zabezpečí? Vlastnými silami a zamestnancami, alebo to bude zase cez nejaké tretie osoby? A cez nejaké tretie firmy? Cez našich ľudí možno. Obávam sa, že to "b" je správne a opäť to bude celé len o nejakých ďalších našich ľuďoch. O tých, ktorí pôsobia v kultúre, písal veľa aj Ján Kuciak, spomínala som to už aj minule, že vo svojom článku na konci minulého roka spomínal mená ako Igor Kováč, alebo agentúra Sona, čo je agentúra s honosným názvom, Slovenská národná filmová agentúra, avšak je to obyčajná súkromná akciová spoločnosť, a ďalšie osoby blízke alebo spriaznené napríklad aj s pánmi Maďaričom či Kaliňákom.
Ja budem veľmi pozorne sledovať, ako budú vyzerať tieto vecné plnenia a ako sa ne budú prideľovať prípadné zákazky, ak tento návrh prejde a ak nefinančné plnenie vojde do platnosti. Chcem tým teda povedať, že navrhované zmeny ešte viac uvoľňujú už beztak voľné pravidlá. Niekto si povie, že veď sú tam rozumní ľudia, odborníci, oni určite budú konať tak, aby to bolo v prospech audiovizuálnej kultúry a v prospech Slovenska, avšak zákony by mali dávať právnu istotu a občania by nemali iba dúfať, že to dobre dopadne.
To, ako to dopadne, keď všetko ponecháme na interné predpisy, ilustrujú medializované informácie, ktoré sme priniesli o veľkofilme Generál, ktorý mal byť nakrútený na počesť 100. výročia úmrtia Štefánika, a na budúci rok sme ho mali uvidieť v kinách, avšak vyzerá to na veľké fiasko. Tam sa opakovane poskytujú dotácie producentovi, ktorý už nie raz v minulosti nenaplnil svoje záväzky, peniaze na filmy sa minuli, filmy sa vôbec nenakrútili. Išlo o státisíce až milióny eur, ktoré jednoducho zmizli, o čom sú aj záznamy, papierové záznamy na ministerstve kultúry, ale išli do stratena aj napriek tomu, že minister Krajcer vtedy na základe týchto zistení podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenia na subvenčný podvod. Áno, môžeme si povedať, že pokiaľ to nevyšetria orgány činné v trestnom konaní, nemôžeme vynášať súdy o žiadnom žiadateľovi. Okej, pre mňa by bol síce tento žiadateľ vysoko podozrivý hneď, keby zaklopal na dvere fondu, ale možno sa fond na neho z nejakého dôvodu pozerá inak a pumpuje ho dotáciami tak, že sa po firme TRIGON vyšplhal až na druhé miesto v rebríčku najviac dotovaných poberateľov. Lenže, čo je podstatné, tento žiadateľ si neplní zmluvy dnes. Pri produkcii filmu Generál konkrétne mal mať 31. mája, podľa zmluvy 2018 mal mať kompletne nakrútený filmový materiál, ale nedodal zatiaľ ani jeden jediný filmovací deň. A namiesto sankcií mu fond, ale aj RTVS, to sú spojité nádoby, dávajú nové a nové šance. Sumy sa mu veselo vyplácajú na účty a konkrétne Audiovizuálny fond dokonca mení a prispôsobuje podmienky v jeho prospech. Napríklad 5. 6. podpísal dodatok č. 1 k zmluve o dotácii, kde sa len tak upravila celková výška rozpočtu na tento film z pôvodných 3,1 mil. na 2,6 mil. eur.
Ja nechápem, ako môže vlastne na film, ktorého technický scenár, nejakú technickú náročnosť snáď nejaká komisia už posúdila, ktorý sa štyri roky vyvíja, za štátne peniaze, podotýkam, tak v jednej štátnej inštitúcii, v RTVS deklaruje, že potrebuje na svoje nakrútenie 4,5 mil., to je celkový rozpočet, ktorý tam uvádza v zmluvách, tam mu schválime 1,2 mil. eur, dotáciu, resp. koprodukčný vklad, a v druhej štátnej inštitúcii, v Audiovizuálnom fonde, deklaruje, že celkový rozpočet na ten film bude 3,1 mil. A zrazu sa mu zníži z ničoho nič na 2,6 mil. Tak koľko ten film na svoje nakrútenie teda naozaj potrebuje? Aká komisia to posudzovala?
Podotýkam, že tá suma tých dotácií, ktoré či už cez Audiovizuálny fond alebo RTVS ako daňoví poplatníci na tento film dávame, je 1,8 mil. s opciou na ďalších 300-tisíc. Za to sme mali mať nakrútený film a trojdielnu televíznu sériu v hodnote minimálne 4,5 milióna. Zrazu vidíme, že tá hodnota toho filmu podľa dodatku k zmluve bude možno polovičná, radovo. No to je, ako keby ste si za svoje peniaze objednali Mercedes a dostanete Trabant.
Myslím si, že takto sa s verejnými prostriedkami nesmie nakladať, a tvrdím, že systém, ktorý toto umožňuje, nie je dobrý a ukracuje tých, ktorí by tie 2 mil. radovo, ktoré producentovi boli schválené na takýto film, z ktorých už trištvrte milióna dostal, a drží ich niekde na svojich účtoch, by sa dali použiť oveľa zodpovednejšie a možno by sme mali za ne nejaký iný pekný film, ktorý by naozaj vznikol. Takže aj toto umožňujú tie vnútorné smernice, nejaký systém nastavenia, ktorý som v poslednom období celkom dôsledne sledovala, venovala som sa zmluvným vzťahom v Audiovizuálnom fonde a viem pomerne presne, že to nie je ojedinelý prípad, že posúvanie nejakých zmluvných termínov, iných podmienok rôznymi dodatkami, uzatváranie nových zmlúv na nové projekty, krátko pred vypršaním termínov na nedokončené predchádzajúce projekty. Uplatňovanie toho delenia životného cyklu audiovizuálneho diela na etapy, aby každá etapa mohla predstavovať samostatný projekt a samostatnú žiadosť o dotáciu, sa deje. Takže nie je to ojedinelý prípad a pre mňa je nepochopiteľné, že sa toto snažia nejako podsúvať tí, ktorí tento systém nepochopiteľne obhajujú.
Čudujem sa teda tým reakciám, ktoré obhajujú tento systém, pretože Audiovizuálny fond vlastne priamo napomáha takým prijímateľom dotácií, ktorí nie sú schopní sami plniť svoje záväzky, namiesto toho, aby dal šancu iným, čo by boli možno omnoho zodpovednejší. Inými slovami, poctiví a slušní producenti sú ukracovaní tými, ktorí v tomto systéme vedia chodiť.
Ako poslanci sme povinní hájiť záujmy daňových poplatníkov a myslím si, že nastavenie podmienok v Audiovizuálnom fonde je potrebné zmeniť od základu. Mal by presnejšie špecifikovať mantinely, zaviesť jednoznačný systém, ktorý sa nebude dať zneužívať. Malo by to viesť k efektívnejšiemu, transparentnejšiemu a spravodlivejšiemu používaniu verejných prostriedkov a v konečnom dôsledku to musí priniesť väčšie množstvo kvalitných filmov do kín a televízie.
Preto si myslím, že komplexnej zmene zákona o Audiovizuálnom fonde sa nevyhneme, nejaké čiastkové úpravy to nespravia a za stranu SaS môžem povedať, že sa takejto príprave venujeme. Takže pre mňa sú tam aj iné čiastkové veci, s ktorými nemôžeme súhlasiť, a preto ja nebudem hlasovať za tento návrh a odporučím aj svojim kolegom to isté.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 9:30 - 9:32 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcela tiež oceniť tento poslanecký prieskum, je to bezpochyby dobrý spôsob ako odhaľovať prípadné chyby a problémy. Vy ste v tom vašom pozmeňovacom návrhu, navrhujete v ňom teda množstvo drobných opatrení, ktoré by podľa vášho názoru mohli túto situáciu zlepšiť. Zaujalo ma tam to, že hovoríte o tom, že chcete viac kontrolovať už samotnú uskutočniteľnosť toho projektu, ja sa čudujem, že to tam vlastne vôbec ešte doteraz nebolo. Ja sama mám niekoľko podnetov z praxe, kedy naozaj boli schválené projekty, ktoré na prvý pohľad proste nespĺňali túto podmienku uskutočniteľnosti, a boli to projekty v hodnote desiatok až státisícov eur, pričom projekty, možno drobnejšie, možno na zavedenejšie akcie v tom území podporené neboli, a z pohľadu tých žiadateľov, musím povedať, že veľmi nešťastných, vyslovene z nepochopiteľných dôvodov neprešli niektoré ich žiadosti.
Čo mňa na tomto vašom návrhu mätie, ja si ho teda samozrejme podrobne preštudujem, je najmä to, že hovoríte, že jeho zavedením, alebo tých vašich, zavedením tých vecí, ktoré navrhujete do praxe, by znamenalo zvýšenie nákladov na byrokraciu a administratívu. To sa mi nepáči, pretože samozrejme logicky tým, že zvýšime tieto náklady, tak znížime ten objem peňazí o tú sumu na tie projekty, na ktoré by inak mohli ísť, a potvrdzuje to celkom aj tú našu pôvodnú vlastne výhradu, keď sme sa dávnejšie rozprávali o fondoch a o celkovom fungovaní podpory kultúry, že jednoducho nie je dobré, ak pri tomto dotačnom systéme zvyšujeme byrokraciu, administratívu a náklady na to. Takže s týmto mám iba trochu problém.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2018 11:05 - 11:09 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Reagovala by som aj vo faktickej, ale možno to bude trošku dlhšie, tak nebudem riskovať len tie dve krátke minúty.
Ja by som len chcela povedať, že som spolupredkladateľkou tohto zákona napriek tomu, že sociálna oblasť nie je výsostne mojou oblasťou, ale porozumela som tomuto návrhu veľmi dobre práve preto, že som si niečím podobným prešla a chcela by som len demonštrovať tento zákon na svojej vlastnej osobnej skúsenosti. A v podstate si ale myslím aj v mojom okolí, z môjho okolia viem, že takýchto skúseností je naozaj množstvo.
Môj otec mal 91 rokov, minulý rok si zlomil nohu, hospitalizovali ho v nemocnici, ale bolo to zhodou okolností pár dní predtým, ako mu mala poštárka doniesť dôchodok. Takže, samozrejme, v nemocnici ako prvé ma prosil, choď domov a zober od tej poštárky ten dôchodok, čo, samozrejme, nebolo možné, pretože vydať mi dôchodok nebolo možné. Tak som volala na poštu, na pošte mi pani ozrejmila, že mohli by mi vydať ten dôchodok, ale musela by som mať štatút osobitného príjemcu. Tak som sa pýtala, že kde sa taký štatút teda vybavuje, poslali ma na Sociálnu poisťovňu a tam mi pani pri prepážke povedala, že áno, ale potrebujeme k tomu súhlas otca a potrebujeme k tomu lekárske potvrdenie, že je vo vážnom stave, že teda ak to donesiem, tak potom o 60 dní, do 60 dní môžem tento štatút osobitného príjemcu teda získať. Čo mi prišlo neskutočne dlhá doba na to, aby sme teda s otcom, samozrejme, sme nevedeli, čo bude, či zostane v tej nemocnici. Bol tam dva týždne, potom hrozil presun do nejakého doliečovacieho zariadenia, čo sa napokon aj stalo. Tak som sa vrátila na poštu, pýtala som sa pani, či by sa nedala nájsť nejaká iná možnosť, že trebárs doposlať ten dôchodok niekam inam, do nemocnice napríklad, nech si ho preberie tam. Tak áno, samozrejme, to bolo možné. Pani bola, našťastie, veľmi milá, veľmi nám pomohli. Ale čo čert nechcel, napriek tomu to trvalo istú dobu, to zadministrovanie na tej pošte, a ten dôchodok toho môjho otca v tej nemocnici jednoducho už nestihol, pretože mi ho previezli do Považskej Bystrice do inej nemocnice. Tak som znova išla na poštu, že či by sa to nedalo doposlať až do tej Považskej Bystrice, to už bol veľký problém, pretože to je cez dva okresy, takže to už boli úplne zúfalí, že asi teda nie, že mi ho tam teda odložia niekde, ten dôchodok, a keď sa otec vráti naspäť domov, že potom mu ho teda doručia už domov.
Takže toto sa už ale, bohužiaľ, neudialo, lebo otec medzitým zomrel. V auguste sme ho pochovali a potom sa celý dôchodok stal predmetom dedičského konania. A dedičské konanie trvalo šesť mesiacov, takže my sme sa k tomu jeho jednému dôchodku dostali v podstate asi po siedmich alebo ôsmich mesiacoch.
A tým chcem povedať iba toľko, že ja s mojím bratom, ktorí sme sa o túto vec starali, si pripadáme pomerne organizačne zdatní a vedeli sme sa v tom nejako rýchlo zorientovať. Ale viem si predstaviť a je tých situácií množstvo, kde ten dotyčný človek, ktorý je hospitalizovaný, nemá deti, má povedzme rovnako chorú manželku, ktorá je možno tiež rovnako dezorientovaná a nevie sa v tom vyznať. A možno naozaj, keby prišla na tú prepážku tej Sociálnej poisťovne, kde jej to povolenie nevydajú alebo ten štatút osobitného príjemcu nevydajú do 60 dní, ale do troch dní, tak ako to navrhujeme my v našom zákone, návrhu, tak možno by bol problém vyriešený do týždňa.
Takže tam v podstate aj odpadá tá nejaká otázka, že či sa to zneužíva alebo nie, pretože ten systém už je dnes nastavený takto, akurát je tam takáto strašne dlhá lehota. A my navrhujeme iba to, aby sa tá lehota skrátila, aby ten pracovník na tej prepážke na tej Sociálnej poisťovni mohol rozhodnúť hneď a nemusel tú vašu žiadosť posielať niekde do ústredia, na centrálu do Bratislavy a čakať siahodlhé týždne, kým sa teda vráti.
Takže toto je podstata nášho návrhu a myslím si, že na ňom nie je nič toxické. Myslím si, že naprieč politickým spektrom by sa dal úplne pohodlne podporiť, pretože je to niečo, čo naozaj pomôže stovkám rodín na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 18:35 - 18:36 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Hrnčiar, ja neviem úplne presne zreprodukovať, nevedela by som zreprodukovať, akým spôsobom ste obhajovali, kto, kedy, za čo predal aké pozemky, mesto, váš kamarát, neviem to zopakovať. Nezapamätala som si to z vášho, z vašej obhajoby, ale musím vám povedať, že to, ako ste vystupovali, tá forma na mňa zapôsobila tak, že si myslím, že ste urobili taktickú chybu. Lebo na jednej strane vyčítate pánovi Matovičovi nejaký jeho psychický stav, ale postavíte sa a idete sa na jeho základe jeho vystúpenia reagovať, obhajovať sa, vysvetľovať. Vy ste sa tam pre mňa ako nezainteresovaného človeka, ktorý až tak tým všetkým veciam dobre nerozumie, ste na mňa pôsobili ako malý chlapec zahnaný do kúta, ktorý sa má potrebu obhajovať. Prečo?
Skryt prepis