Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8. 2. 2018 o 16:01 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 2. 2018 16:01 - 16:03 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Informácie kolegyne Zemanovej o životnom prostredí na Hornej Nitre, o zvýšenom počte onkologických ochorení, o znečistených riekach, pôde, ovzduší, ohrozených prameňoch liečivej vody ako dôsledok ťažobnej činnosti, to nie je strašenie, ale vychádzajú z poznania faktov, ktoré sú naozaj alarmujúce, a ja považujem za trestuhodné, že sa tým nikto z kompetentných doteraz nezaoberal, že si dlhé roky iba zatvárali oči, či už je to premiér, príslušní ministri alebo župan, zástupcovia samospráv a podobne. Pripomína mi to takú potemkinovskú dedinu, kde nám stačí, ak sú veci pekné iba na povrchu, ak sa o ne len akože staráme, ale pritom vo vnútri nám pekne hnijú.
Keď som v rámci svojej kampane chodila po regióne Horná Nitra, tak som si všímala témy životného prostredia, ktoré naozaj ľudia vnímali ako taký boľavý vred, všetci tam tušia, že ich región je chorý, vidia to, veď tam žijú, ale pri svojej každodennej drine vôbec ani netušia, ani nemajú čas zaujímať sa, že čo je v pozadí zamestnávania baníkov a všetkoho, všetkých týchto dôsledkov. Kým rôzni politici tam chodia ich opíjať sľubmi, tak my skôr hovoríme veci, ktoré bolia, ale myslím si, že bez poznania pravdy nie je možné uzdravenie.
A ak si dnes aj vďaka našim upozorneniam konečne vážnosť situácie uvedomuje aj vláda, župan a ďalší a začínajú sa konečne aktivizovať aj pri získavaní eurofondov na obnovu regiónu, tak nás to muší, musí tešiť, len otázka je, že či potom všetkom, čo tu doteraz v krajine predvádzali, sú zrovna títo ľudia schopní vytvoriť z Hornej Nitry úspešný príbeh. Ja sa obávam, že veľmi nie a že aj tieto peniaze skončia v nejakých alobaloch, ale dúfam, že to opäť nebude raz premárnený čas. To si Horná Nitra naozaj nezaslúži.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 2. 2018 11:46 - 11:48 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem Karol, že si opäť veľmi dobre zhrnul, ako sa pod rúškom verejného hospodárskeho záujmu my všetci z našich vreciek skladáme a de facto dotujeme Elektráreň Nováky, čím sa nepriamo podieľame na umelom udržovaní ťažby uhlia súkromnou spoločnosťou, ktoré sa tu spaľuje. Vláda nám totižto všetkým veľmi umne a nenápadne dlhú dobu vyťahuje z vrecák stovky miliónov eur cez ceny energií, ktoré každý mesiac platíme, a nebyť teba, ktorý si nám tento systém tvorby ceny rozkryl, tak platíme aj ďalej a Robert Fico s helmou na hlave by sa mohol pred baníkmi aj naďalej tváriť ako ich spasiteľ, ale vďaka našim aktivitám v tomto regióne už dnes hádam aj baníci vedia, že to tak nie je. Fico z našich peňazí podporuje ich zamestnávateľa, súkromnú firmu, ale peniaze možno ani vôbec nejdú baníkom, ale do rúk súkromných osôb zabalené v nechvalne známom alobale, v známej alobalovej kauze.
Je veľmi fajn, že vláda sa dnes začína búchať do pŕs, ako ide zachraňovať región Hornej Nitry z eurofondov, ukázali to aj na spomínanom pondelkovom stretnutí v Trenčíne. A ja som veľmi rada, že táto téma sa konečne vďaka tomu, že SaS túto tému otvorila, rieši, že si ju vláda prisvojila, my upozorňujeme veľmi dlho na to, že už včera bolo neskoro rozmýšľať nad záchranou tohto regiónu a že populistické reči na to jednoducho nestačia. Teraz tu máme šancu získať eurofondy, tie sú ako vždy, vieme, veľkým lákadlom, tak som veľmi, veľmi zvedavá, ako budú použité a akou metódou a la SMER sa budú v regióne rozdeľovať. Ale ja o úprimnosti snáh pomôcť tomuto regiónu uverím naozaj až vtedy, keď sa zruší tento verejný hospodársky záujem a tieto nezmyselné dotácie a keď sa útlm ťažby naozaj bude pripravovať tak, ako sa má, a región sa bude transformovať aj z európskych peňazí tak, ako sa má.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 17:47 - 17:48 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické pripomienky. Len na niektoré zareagujem v rýchlosti vzhľadom na krátkosť času.
Pán Číž, hovorili ste mi, že som mala socialistický prejav. No, keď hovorím o kvalite života, tak neviem, čo je na tom socialistické. Každý chceme mať lepšiu kvalitu života a každý k nej ale dospievame nejakými inými prostriedkami. Vaša vláda sociálnych istôt už preukázala za tie roky, čo vládne, aké sú výsledky v praxi. A ak sa bojíte o nejaké naše opatrenia, to je aj odpoveď pánovi Tomášovi, že nemáme, neprinášame riešenia, len kritizujeme, no prinášame. Strana SaS má program a keď bude vo vláde, tak vie okamžite prevziať moc a správu tejto krajiny tak, aby tie výsledky boli viditeľné. (Reakcia z pléna.)
Dobre, takže, pán Tomáš, inak vaše vystúpenie je veľmi slabé, vy ste si asi dali záväzok, že pri každom jednom vašom vystúpení budete dookola opakovať, ako znižujete nezamestnanosť, okej. Ja som hovorila o tom, že znižovanie nezamestnanosti nemá byť jediné kritérium, ale asi ste ma nepočúvali.
A, pán Mihál, ďakujem za vaše pripomienky, nedá sa než súhlasiť so všetkým, čo si povedal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 2. 2018 17:31 - 17:39 hod.

Renáta Kaščáková
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2018 9:47 - 9:47 hod.

Renáta Kaščáková
Ďakujem za vašu reakciu. No, viete, jedno je teória, tá je veľmi pekná a druhé je prax. A to, čo navrhujem, vychádza z praxe, ktorú reflektujem a kde máme ix príkladov, že v praxi to naozaj nefunguje tak, ako ste popísali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2. 2. 2018 9:35 - 9:46 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa vo svojom príspevku zamerala iba na jeden bod predkladanej novely, a to je návrh, aby sa v bode 94 čl. I za § 96a vložil ďalší § 96b, ktorý pojednáva o spisovej dokumentácii.
Moje výhrady totižto smerujú najmä k tomu, že v bodoch 4 a 5 tohoto paragrafu sa navrhuje, aby sa spisová dokumentácia zneprístupnila. To znamená, navrhovateľ chce zneprístupniť spisovú dokumentáciu o maloletom dieťati a plnoletej fyzickej osobe účastníkom konania. Treba tu povedať, že v praxi už k zneprístupňovaniu dokumentácie dávno dochádza napriek tomu, že zákony hovoria niečo iné. Deje sa to pod rúškom interných noriem, na základe ktorých štátni úradníci zatajujú spisy účastníkom konania už dnes. Nie všetci účastníci konania sú však bez právneho povedomia, a preto sa nájdu aj takí, čo sa pustia do boja s úradníckou mašinériou dokonca aj formou podania žaloby, čo úradníkom, samozrejme, znepríjemňuje život, a preto sa teraz snažia tento stav zlegalizovať zavedením zneprístupnenia spisovej dokumentácie priamo do zákona.
Treba však povedať aj to, že aj keď to bude v zákone, tak to bude v rozpore so zákonnosťou, nakoľko jednak tu máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám a jednak tu máme výslovnú povinnosť sprístupňovať celú spisovú dokumentáciu, ktorá je stanovená v niekoľkých medzinárodných dohovoroch a zákonných ustanoveniach, ktoré sme povinní podľa Ústavy Slovenskej republiky rešpektovať. Ústava Slovenskej republiky totiž hovorí, že "medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi". Konkrétne ide o čl. 41 Charty základných práv Európskej únie, ktorý hovorí, že "každý má právo na prístup k spisu, ktorý sa ho týka". Čl. 17 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd hovorí, že "sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené". A napokon čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pojednáva o práve na spravodlivé súdne konanie.
Dôkazom pre moje tvrdenia sú už vydané súdne rozhodnutia, na základe ktorých ministerstvo, resp. jemu podriadené organizácie už museli sprístupniť spisovú zložku účastníkom konania. A od ľudí, teda priamych účastníkov konaní, ktorí sa na tento boj o vlastné dieťa dali a ktorí sa na mňa obrátili, mám aj konkrétne rozsudky Najvyššieho súdu a Krajského súdu v Bratislave, ktoré tvoria precedens na jednej strane, ale z pohľadu dotknutých na druhej strane znamenajú mesiace a roky bojov s veternými mlynmi.
Je nám všetkým jasné, že v prípade vývoja dieťaťa v útlom veku je každý stratený rok kontaktu s milujúcim rodičom obrovskou stratou. Ako vyplýva z listu, ktorým ma títo ľudia oslovili, tak z rozhodnutí a úkonov, ktoré sledujeme v praxi, je zrejmé, že na strane navrhovateľa, resp. jemu podriadených organizácií, ide o vedomú a veľmi intenzívnu snahu za každú cenu zneprístupniť účastníkom konaní, teda rodičom a deťom, spisové zložky.
Toto nie je ojedinelé tvrdenie. Spomeňme si aj na správu ombudsmanky, ktorá opakovane upozornila na veľmi slabý výkon štátnej správy pri naplnení zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, na porušovanie práv maloletých detí, žiaľ, aj s nenapraviteľnými následkami pre dieťa. No a spomeňme si aj na dlhodobú systematickú diskrimináciu rodičov na základe pohlavia, resp. pozitívnu diskrimináciu matiek, žien, ktorú zaznamenávajú a dlhodobo na ňu upozorňujú otcovia pri súdnych konaniach napríklad o zverení dieťaťa do starostlivosti a podobne.
Takže ako ma upozorňujú v liste aj účastníci konania, ktorí s úradmi zvádzajú takýto dlhoročný neúspešný boj o vlastné dieťa, dôsledky, ktoré zneprístupnenie spisovej dokumentácie prináša prax, sú často doslova fatálne najmä pre maloleté deti, ktoré sú takýmto konaním štátu ohrozené. A píšu nám poslancom, ktorí máme o tomto rozhodnúť, okrem iného aj toto, citujem: "Ak toto nebezpečenstvo poslanci Národnej rady prehliadnu alebo ho budú podceňovať, tak ak niekomu z ich voličov, známych či príbuzných štátny úradník odoberie dieťa alebo mu obmedzí, alebo zakáže styk s dieťaťom iba preto, že sa tak práve rozhodol, tak vtedy už bude neskoro sťažovať sa, volať po ľudských právach, informácie mu budú zneprístupnené a nebude mať ani žiaden podklad, na základe ktorého by mohol konať."
Argumentácia, že veď k požadovaným informáciám sa môže dostať napríklad ombudsman, je iba ilúziou na oklamanie verejnosti. Verejná ochrankyňa práv pani Dubovcová opakovane upozorňovala na porušovanie práv maloletých detí v súdnych procesoch. Správy boli štátnymi orgánmi odignorované, nič sa nezmenilo a namiesto sebareflexie sa štátne orgány oborili na ombudsmanku a spochybňovali ju.
Týmto návrhom sa navrhovateľ pokúša zničiť jediný kontrolný mechanizmus na kontrolu činnosti štátu, ktorý majú rodičia k dispozícii, a to je prístup ku všetkým informáciám v spisovej zložke. Ak rodičia nebudú mať prístup ku všetkým informáciám v spisovej zložke, tak nebudú mať dôkazy, v rukách dôkazy o prípadnom porušovaní práv a oprávnených záujmov dieťaťa navrhovateľom a jeho podriadenými organizáciami. Ak rodičia nebudú mať dôkazy, ktoré sa nachádzajú v spisovej zložke, tak nemajú ani šancu na úspech ani v súdnom konaní podľa § 5 ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, podľa ktorého, citujem: "Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu. Touto novelou chce navrhovateľ znížiť počet diskriminačných súdnych žalôb proti nemu podľa citovaného paragrafu tým, že zneprístupní informácie, ktoré sa nachádzajú v spisovej zložke."
Podľa pisateľov listu je to typický spôsob presadzovania záujmov štátnej organizácie, kde namiesto zdĺhavej reorganizácie štátnej organizácie, namiesto personálnych výmen na všetkých pozíciách od radových zamestnancov až po top manažérov je jednoduchšie občanovi znemožniť prístup k informáciám, počet diskriminačných žalôb tým klesne a nové nikto nezačne.
"Žiadame poslancov Národnej rady, aby z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele odstránili ustanovenia § 96b bod 4 a 5, pretože občan má právo na všetky informácie, ktoré sa ho týkajú, pretože dieťa má právo na všetky informácie, ktoré sa ho týkajú, a pretože rodič má právo na všetky informácie, ktoré sa týkajú jeho dieťaťa."
Toľko teda z podnetu, z ktorého som vychádzala pri príprave pozmeňujúceho návrhu, ktorý by som chcela predložiť. Takže v zmysle rokovacieho poriadku najskôr prečítam jeho veľmi stručné odôvodnenie.
Navrhujeme v § 96b vypustiť odseky 4 a 5 upravujúce podmienky zneprístupňovania časti spisovej dokumentácie. Dôvodom predloženia tohto pozmeňujúceho návrhu je rozpor tohto ustanovenia s viacerými ľudskoprávnymi medzinárodnými dokumentmi, ako napr. právo na prístup k spisu, ktorý sa týka osoby, ktorá sa prístupu domáha (čl. 41 Charty základných práv Európskej únie) alebo právo na informácie (čl. 17 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd).
A teraz samotné znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Kaščákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 761).
V čl. I bode 4 v § 96b sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31. 1. 2018 9:27 - 9:28 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem, ja som veľmi rada, že tu zazneli argumenty, ktoré sme obdržali od Združenia hlavných kontrolórov písomne, mailom. A ak by si ich neprečítal ty, Ondrej, tak bola by som pripravená prihlásiť sa do rozpravy ústne ja a prečítať ich ja a bolo by to preto, lebo prezident Združenia hlavných kontrolórov nemohol tieto svoje argumenty predložiť na výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj napriek tomu, že sa tam unúvali, prišli v nádeji, že budú môcť predložiť svoje názory, tak nedostali jednoducho slovo, pretože poslanci vládnej koalície nedali k tomu všeobecný súhlas, ktorý je k tomu, aby na výbore mohli vystúpiť aj neposlanci, podľa rokovacieho poriadku potrebný. Takže takpovediac boli odtiaľ vypoklonkovaní a bez možnosti vôbec niečo povedať. A pre mňa bol smiešny argument, že ide o lobistickú skupinu, ktorú nepotrebujeme počúvať. Hlavný kontrolór v meste alebo obci je kontrolný inštitút práce samosprávy a nie je žiaden lobistami riadený subjekt. Ale aj toto o niečom svedčí.
A čo sa týka samotnej témy, tak ako bývalá viceprimátorka viem a potvrdzujem, že starosta, primátor má všetky páky na kontrolnú činnosť, ako šéf exekúcie si skontroluje činnosť svojho úradu a podriadených organizácií, kedy chce a ako chce, pričom poslanci a cez nich de facto občania sprostredkovane, ktorých zastupujú, majú túto možnosť iba cez činnosť hlavného kontrolóra, poťažmo cez infozákon a podobne. Preto, preto sa prihováram za osobitnú legislatívu, ktorou by sa postavenie hlavných kontrolórov stalo ešte viac nezávislým.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 1. 2018 15:37 - 15:38 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Áno, no tak, pán kolega Martinák, áno, tak vy hovoríte, že okresní tajomníci, kto iný by to mal robiť? No tu ide hlavne o ten princíp, že prečo vôbec ideme v tej regionálnej podpore po okresoch. Zoberte si integrovaný regionálny operačný program, ten ide po krajských mestách, ten ide po úplne inom systéme podpory. Ja naozaj, jedna z dobrých otázok je, že či vôbec tento systém podpory regiónov sa nejakým spôsobom koordinuje s tými regionálnymi integrovanými územnými stratégiami, ktoré sme vytvárali kvôli tomu, aby sme čerpali eurofondy, či to je zladené. Túto otázku už som tiež si viackrát položila aj tu v pléne. Takže to, ako sa tvorili akčné plány, ja viem veľmi dobre, ja som hovorila, že sa tvoria zdola, že si to vážim, tým odpovedám aj pánovi poslancovi Bagačkovi, ale tá otázka, že prečo teda ako keby tá vláda to robila, keď by to potom nechcela podporiť, to tu tiež padlo, že je to taký pekný marketing, dobre sa o tom rozpráva, ale celá táto snaha končí pri tom, keď majú odtiecť niekam peniaze. Jednoducho, ak majú ísť niekam konkrétne peniaze, tak vtedy tá celá pekná forma a škrupina padá. Tie peniaze tam proste nejdú, idú tam ťažkopádne pomaly, idú kadejako podozrivo a toto ja rozprávam, že keby to naozaj bolo robené tak, že je tam úprimný záujem podporiť tie regióny, tak ten záujem je systémový. Systémový a dlhodobý. Ale toto vláda proste 12 rokov sa snaží rozvíjať regióny, ale idú od desiatich k piatim, o tom hovorím. Nevidíme výsledky, vidíme len reči, reči a sľuby a pekné slová.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30. 1. 2018 15:27 - 15:34 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem snažiť byť stručná, lebo k tejto téme som sa vyjadrila už predtým a musela by som aj z tohto miesta opakovať niečo, čo som už viackrát povedala, či už tu v rozprave, vo faktických poznámkach, alebo na svojom blogu a okrem toho je mi ťažko aj vyjadrovať sa k novele, keďže už samotný pôvodný zákon a zavedený systém podpory považujem za nešťastný ako taký. Bohužiaľ, ani táto novela neponúka, neponúka žiadne systémové zmeny, ale ide de facto len o také doladenie už zavedeného systému, ktorý, musím povedať a zopakovať, že je celý k socialistickému obrazu.
Čo chcem povedať, je ale jedna taká podstatná vec. Ja som doteraz nevidela žiadne vyhodnotenie, žiadny, žiadny odpočet doterajšej podpory v okresoch a ja by som čakala, že rozširovanie pomoci nastane až po nejakých úspechoch v tej prvej fáze, po ich vyhodnotení, po nejakom zvážení ďalších krokov. To som zatiaľ nevidela a postrádam to. Chcem len z tohoto miesta zopakovať, čo som už povedala pri prvom čítaní, a to je to, že si veľmi vážim prácu splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov pána Marcinčina a všetkých šikovných ľudí v jeho okolí, pretože zopár z nich poznám a viem, že vlastne s úprimným nasadením komunikujú priamo v teréne a pomáhajú s vytváraním akčných plánov a verím ich snahe odviesť poctivú a dobrú prácu, lebo aj mojím dobrým presvedčením a dlhodobým presvedčením je, že je potrebné vedieť, čo potrebujú regióny zdola a treba ich počúvať.
Ale to, čomu neverím, je, je to, že sa ich práca a práca ľudí zdola, lebo toto slovo ste to aj vy, pán Pellegrini, viackrát vyzdvihovali, tak ja neverím, že sa táto ich práca stretáva s úprimným záujmom tejto vlády rozprúdiť skutočný trvalo udržateľný rozvoj v regiónoch. A tým, ako ste tu povedali, že za nedostatočné výsledky môžu ich zle napísané akčné plány, ste to potvrdili. Je to, je to veľmi alibistické a voči splnomocnencovi a jeho ľuďom dokonca aj neúctivé a nefér, lebo vyzerá to, že ich používate, ako sa vám to hodí. Keď ich potrebujete, tak sa nimi zaštíťujete a keď sa nedarí, tak to máte aspoň, aspoň na koho zhodiť. Ale pritom veľmi dobre vieme, ako sa tieto projekty schvaľujú, ako funguje systém vašich okresných tajomníkov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu a vieme, pripomeňme si, ako vlastne tieto funkcie okresného tajomníka vznikali. Však vznikli v zrýchlenom konaní niekedy v druhej polovici roku 2016, museli sme sa tu v parlamente zaoberať tým, aby rýchlo-rýchlo, v zrýchlenom konaní, aby sa predišlo značným hospodárskym škodám, lebo to je hlavný dôvod, prečo sa prijíma zrýchlené legislatívne konanie, tak aby na okresných proste úradoch vznikla takáto funkcia okresného tajomníka, ktorou bude poverený prednosta, pretože sa tým vraj, a to citujem z toho pôvodného návrhu: "urýchli odstraňovanie regionálnych rozdielov v súlade s programových vyhlásením vlády Slovenskej republiky".
Kedy a o koľko sa urýchli, ste vtedy nepovedali a mňa by teda zaujímalo, ako sa teda urýchlilo, urýchlila táto situácia, aký je stav po jednom roku. Dnes vidíme, že sa to zrejme teda asi nijako neurýchlilo, lebo tu máme na stole ďalšiu novelu, vraj, aby sa to opäť urýchlilo, ale ako a o koľko sa to urýchli, keď schválite túto novelu, to asi tiež neviete teraz v tejto chvíli povedať. No veľa rečníkov tu hovorí o tom, že to v praxi vlastne vôbec nefunguje a je to veľmi pomalé, takže tie vaše reči o zrýchlení procesov považujem za také frázy, ktoré už naozaj pripomínajú obohratú platňu. Je to niečo podobné, ako pri diaľniciach. Stačí si porovnať všetky sľuby a reči a potom ich porovnať s realitou.
Takže ak by vaša vláda mala skutočný záujem o rozvoj regiónov, tak by ste uvoľnili ruky decentralizácii verejnej správy vrátane fiškálnej, kedy samosprávy by si vedeli určovať vlastné podmienky, konkurovať si navzájom, nekrivili by ste trh nesystémovými dotáciami, vlakmi zadarmo, rôznymi nezmyselnými príspevkami, alebo keď už je vo vašom presvedčení používať dotácie a keď už ste ich aj zaviedli, tak aby ste aspoň dbali o čo ich najrýchlejší akčný presun do regiónu, aby ten plán bol naozaj akčný nielen na papieri, ale aby boli akčné aj tie peniaze, ktoré na tie peniaze treba. Ale ako z praxe vieme a ako tu už viackrát odznelo, tento systém, ktorý ste sami vymysleli, sami ste ho vymysleli, je tak ťažkopádny, tak byrokratický a tak zdĺhavý, že projekty čakajú mesiace na peniaze, možnože sa ich ani nedočkajú a prípadne si musia aktivity prefinancovávať z vlastných alebo úverových zdrojov a podobne.
Kolega Dostál tu tiež dostatočne demonštroval, akú byrokratickú záťaž toho, čo všetko prijímateľ musí formálne spĺňať, aby mohol byť poberateľom dotácie, akú treba, túto mašinériu teraz v rámci urýchlenia chcete zjednodušiť, ale opakujem, je to mašinéria, ktorú ste sami navrhli a z ktorej dnes sami chcete udeľovať výnimky.
Takže pre mňa sú tieto slová o pomoci regiónom, o decentralizácii veľmi povrchné, pekne sa tvária, ale "skutek utek". Na prilákanie investorov a podporu rozvoja je ideálnym nástrojom to, čo ponúkame v programe SaS a verím, že aj najbližšej vlády, ktorá, dúfam, tú vašu čoskoro vystrieda, a to je zvyšovanie, pardon, znižovanie daní, poplatkov, odvodov, byrokracie, budovanie infraštruktúry, lenže to sú systémové zmeny, ktoré sú vašej vláde cudzie. Namiesto toho prijímate novely a novely noviel vlastných zákonov, ktoré v praxi nefungujú. Výsledky nevidno.
Takže opakujem, ak už ste sa teda rozhodli použiť verejné financie k regiónom formou rozdávania, tak by som aspoň očakávala, že to bude pružné, že sa tie peniaze k tým ľuďom naozaj dostanú a že to budú aspoň investície, u ktorých budete aspoň ako-tak schopní sledovať ich návratnosť. Takže zatiaľ som nikde nevidela ten odpočet výsledkov, žiaden priebežný report, kde by sa dalo na jednom mieste vidieť nejaký účel, odôvodnenie príspevkov, tie zmluvy si treba ťahať z centrálneho registra, aby sa človek dopracoval k informáciám, čo vlastne bolo schválené, respektíve podporené, alebo už preplatené. Tak uvítala by som, keby ste takýto prehľadný odpočet, respektíve zoznam týchto projektov aj s výškou už prefinancovaných súm, ako keby taký reálny aktuálny stav možno zverejnili, alebo budem oň aj žiadať v hodine otázok a aj formou interpelácie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 16:32 - 16:34 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem. No, o tom, že zmena systému voľby predsedov VÚC z dvojkolovej na jednokolovú bola veľmi neférovou zmenou pravidiel počas rozbehnutého procesu, bola už veľmi rozsiahla diskusia počas rozpravy pri samotnom návrhu a tiež potom, čo bol vrátený prezidentom do parlamentu. A ja chcem povedať, že ako kandidátka na post predsedu TSK som z prvej ruky vlastne zažila, ako nepresné vedia byť predvolebné prieskumy. Aj mňa sa pokúsil zlomiť môj protikandidát politickou manipuláciou s prieskumami. Veľkolepé odhady sa napokon nepotvrdili, môj výsledok bol bezmála dvojnásobný oproti prieskumu a nakoniec aj samotný víťaz volieb mal výrazne nižší výsledok než ten, ktorý mu agentúry namerali v prieskume.
Ak by platila dvojkolová voľba, tak súčasný župan Trenčianskeho kraja by mal možno po prvom kole veľkú hlavu v smútku, teda určite, pretože síce o malinké stotinky, ale predsa skončil pod 50-percentnou hranicou. A ktovie, ako by v Trenčíne, v Trenčianskom kraji dopadla druhá voľba, ak by sa zopakoval ten scenár z Banskej Bystrice, kde pán Maňka mal podobne len o stotinky tesne menej ako 50 % v prvom kole a napokon ten jeho výsledok bol výrazne nižší. Tak ktovie, možno aj v Trenčianskom kraji by sa pravicoví kandidáti dokázali zmobilizovať v druhom kole, ale nebudeme o tom dnes, samozrejme, špekulovať.
Každopádne nemám pochyby, že toto rozhodnutie bolo účelové. SMER ho uskutočnil zo strachu o stratu moci. A napriek tomu, že ja som sa župankou nestala, som veľmi rada, že im to ľudia v celkovom výsledku pekne spočítali, aj keď ich zdrvujúca prehra možno mohla byť ešte zdrvujúcejšia.
Skryt prepis