Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21. 6. 2017 o 18:33 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21. 6. 2017 18:33 - 18:33 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Pán predsedajúci ja by som v súlade s § 34 rokovacieho poriadku chcel sa vyjadriť alebo podať návrh k prerokovaniu veci na tejto schôdzi a navrhnúť, aby do budúcich schôdz v septembri a neskôr, aby aj keď sa dosiahne dohoda, napríklad, že budeme rokovať o dve hodiny dlhšie, ako to bolo teraz počas dňa, tak aby neprichádzalo k takým náhlym presunom termínovaných bodov v priebehu možno dvoch hodín vopred, pretože to naozaj škodí kvalite potom prerokovanie vecí a aj tá prítomnosť poslancov je problematická aj pripravenosť. Naozaj v dobrom to teraz hovorím. Dohodli sme sa na grémiu o nejakom postupe, ale nebolo tam ani reči o takom náhlom presúvaní bodov, ktoré boli termínovano dané. Čiže vyjadrujem žiadosť a návrh, aby sa toto na ďalších schôdzach nedialo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 16:13 - 16:15 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Blanár, milý Juraj, všetka úcta k tvojej osobe, ale ja sa nezhodujem s kolegami, že ten prejav bol nejaký hodnotný. Väčšinou hovoríš dobre a k veci a teraz si sa snažil k veci, ale hlavne ten apelogetický tón a taká určitá defenzívnosť a ustráchanosť sa mi zdala, rozmýšľal som, že čo za tým je, nejakým spôsobom to proste chcete, chcete presadiť a boli by ste veľmi radi, keby sme vám nejak na to skočili a odsúhlasili a aby sme vzbudili dojem, že veď to treba, tú dlhovú brzdu. Ja som presvedčený, že ju netreba a že aj z politických aj vecných dôvodov ju odmietame. A keď som sa ešte pozrel do tých materiálov, neviem všetko nájsť ihneď počas faktickej poznámky úplne presne, tak za tú dlhovú brzdu hlasovalo 146 poslancov aj v prvom aj v druhom čítaní. Stoštyridsaťšesť poslancov, myslím, že jediný, kto mal s tým problém, bola pani poslankyňa Belousovová. Všetci ostatní úmyselne (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) išli, ktorí tu boli prítomní. Čiže na to treba naozaj obrovskú zhodu, ak by sme s tým niečo chceli robiť a nechcem teda reagovať na predrečníka, ale takisto, ako to komentovala aj pani predsedníčka poslaneckého klubu SaS Blahová, naozaj tu nakoniec doložiť nejaké uznesenie, ktoré podľa kritiky, ktoré vyplynuli z rozpravy, nie je prerokované ani s vašimi všetkými koaličnými partnermi alebo v dostatočnej miere, tak mi príde, že takto to proste nepôjde, že môžeme sa o tom baviť, ale takto to nepôjde. Však povieme si viac na grémiu, naozaj, hovorím, k tvojej osobe všetka úcta, ale mňa ten prejav presvedčil len o tom, že je to nejaký politický pokus. Zatiaľ ešte celkom neviem úplne presne odhadnúť aký, ale u mňa a myslím, že aj u väčšiny mojich kolegov ste nejakú dôveru alebo ochotu zmeniť názor znie z toho rozhodnutia nie, nejak zatiaľ nezmenili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:39 - 12:41 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mňa zaujalo to na tvojej reči, Edo, ako si oslovoval predkladateľov tohto návrhu uznesenia ako, páni župani, resp. páni kandidáti na županov. Ja som si hľadal počas tvojho vystúpenia v archíve Národnej rady, kto predkladal tento zákon do pléna v V. volebnom období. Boli to Peter Kažimír, Jozef Kollár, Anton Marcinčin, Ondrej Matej, Ján Mikolaj, Ivan Švejna. Všetci členovia finančného výboru, okrem pána Mikolaja, o ktorom je ale známe, že vysokoškolský pedagóg a venuje sa doprave. Keď sa pozeráme kto predkladá dnes toto uznesenie, tak sú tam dvaja členovia finančného výboru, a to pán Kamenický a pán Baláž, ak sa nemýlim. Všetko ostatní sú ľudia, ktorí sú z veľkej, mnohí z nich sú teda tí páni župani alebo kandidáti na županov, na jednej strane pochopiteľne, že vás tá téma zaujíma v súvislosti s diaľnicami a rýchlostnými cestami, to je v poriadku, ale v každom prípade je rozdiel medzi predkladaním toho návrhu, keď naozaj išlo o ekonomickú silu Slovenska, o zdravie ekonomiky Slovenska, keď sa v V. volebnom období prijímal tento návrh, dnes sa nemôžem zbaviť pocitu, že ide naozaj o župnú kampaň z peňazí, ktoré budú musieť splácať naše deti. Viete, politické strany to robia tak, že keď chcú robiť kampaň, tak veľakrát si požičajú alebo od niekoho dostanú a potom po voľbách ich musia splácať. Ale splácajú to oni, a tu chceme robiť kampaň za peniaze, ktoré budú musieť splácať naše deti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:02 - 12:03 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Jurzyca, vás sa tak dobre počúva. Jednak je to odborné, ale zároveň je to aj veľmi zrozumiteľné aj pre mňa, ktorý nemám ekonomické vzdelanie. Zároveň si ale myslím, že je to trochu márna snaha, pretože v tejto veci nejde ani tak o odborné argumenty, ale prevažuje nad tým politika. Ja si dovoľujem tvrdiť, že sú za tým blížiace sa voľby do VÚC. Viac poviem vo svojom vystúpení v písomnej rozprave. Takže určite je dobré, ak si to kolegovia vypočuli, beriem ako pozitívne, že aj reagujú. A pevne verím, že napriek všetkým politickým záujmom nám ide o spoločné dobro pre Slovensko a že to ale teraz nie je ani tak o tých diaľniciach ako skôr o tej politike a o tých župných voľbách. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:55 - 18:57 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Obidvaja kolegovia aj pán poslanec Dostál, aj pán poslanec Galko skončili, ešte k tomu domácemu násiliu im nezostáva už času, tak budeme musieť asi niekedy inokedy robiť rozpravu na túto tému. Ja by som sa chcel dotknúť toho bodu, ktorý ma najviac zaujal vo vystúpení pána poslanca Dostála, kde porovnával ten postoj voči fašizmu a komunizmu. Naozaj si myslím, že to je vec, ktorá je v tejto súvislosti dobré spomenúť, aj sa na ňu pozrieť tak historicky, pretože ja keď sa pozriem do dejín, tak naozaj to, čo sa dialo pod rúškom fašizmu alebo nacizmu, tak je porovnateľné s tým, čo sa dialo pod rúškou komunistickej ideológie a ak hovorím o nejakých trestnoprávnych dôsledkoch, tiež je teda otázka, ako sa to bude aplikovať. Niekde je to, niekde je to na jednej úrovni, napríklad Ústav pamäti národa sa zaoberá následkami totalitných režimov, či už tých s tými fašistickými alebo nacistickými ideológiami, ďakujem, už je veľa hodín alebo komunistickou totalitou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:20 - 18:21 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegovi Alanovi Suchánkovi za jeho vystúpenie. Spomínal tam ako poslanci z nášho hnutia na tlačovke vystúpili a vyjadrovali sa k nejakým konkrétnym veciam. Ja to naozaj vnímam tak, že je potrebný posun, aby skutočne prokuratúra, ale aj ďalšie zložky podľa možností nezávisle alebo nerušene si mohli odvádzať svoju prácu a skutočne, aby sme sa my ako opoziční poslanci nemuseli venovať takým veciam. Niekedy sa zdá a niekedy sme obviňovaní ako keby, že my vedieme nejaké vyšetrovanie a robíme sudcov a prokurátorov, ale to nie je nejaká naša túžba v tom sa hrabať, ale naozaj pomôcť spravodlivosti. Pomôcť, aby sa tie veci dotiahli. Samozrejme, že vo výsledku musia tieto veci spraviť orgány činné v trestnom konaní. Takže my budeme v tom pokračovať, budeme robiť to, čo môžeme my urobiť. nedovolíme, aby sa to nejakými politickými tlakmi alebo záujmami zamietlo pod koberec a potom teda pevne dúfame, že na tej druhej strane sa urobí to, čo je potrebné, aby sme dosiahli to, čo je správne, čo je pravdivé, čo je spravodlivé. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:08 - 18:09 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa možno vyjadril k takému procedurálnemu priebehu toho celého. Pani poslankyňa mala za vami odborné vystúpenie a vlastne odpípalo ju tých desať minúť, aj keď evidentne mala ešte pripravené niečo, čo by stálo za to. Je mi ľúto, že sa znova dostávame na také tie hranice toho rokovacieho poriadku, keď v odôvodnených prípadoch naozaj poslanci majú málo priestoru. A tak isto aj to predlžovanie, ako sa to ukázalo toho času, že keď dnes, teraz ešte náhodou sme v tom kvázi riadnom rokovacom čase, ale tie posledné dni sme ťahali do dvadsiatej, že to nie je úplne ideálne. Aj také dôležité veci ako sú správy práve generálneho prokurátora...
===== ... rokovacieho poriadku, keď v odôvodnených prípadoch naozaj poslanci majú málo priestoru a tak isto aj to predlžovanie ako sa to ukázalo toho času, že keď dnes, teraz ešte náhodou sme v tom kvázi v riadnom rokovacom čase, ale tie posledné dni sme ťahali do dvadsiatej, že to nie je úplne ideálne. Aj také dôležité veci, ako sú správy práve generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora budeme ťahať do nejakých nočných hodín. Takže prihováram sa za to, aby sme zvážili aj tú procedurálnu stránku veci do budúcnosti. nehovoriac o tom, že sme tu teraz teda na poslednú chvíľu, bez nejakého procesu výborového dostali návrh na uznesenie, ktorý je síce len uznesením, ale je to veľmi dôležitá téma a popri tom všetkom, čo tu preberáme ako práve správy prokurátorov sa musíme ešte veľmi promptne zaoberať aj politickými rokovaniami okolo toho uznesenia a ďalšími vecami, takže ja sa prihováram, aby sme zvážili aj tú realizáciu, tú aplikáciu, ale aj ruku na srdce, či ten rokovací poriadok je v niektorých prípadoch osožný alebo skôr naopak, či naozaj nie je kontraproduktívny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:08 - 18:09 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa možno vyjadril k takému procedurálnemu priebehu toho celého. Pani poslankyňa mala za vami odborné vystúpenie a vlastne odpípalo ju tých desať minúť, aj keď evidentne mala ešte pripravené niečo, čo by stálo za to. Je mi ľúto, že sa znova dostávame na také tie hranice toho rokovacieho poriadku, keď v odôvodnených prípadoch naozaj poslanci majú málo priestoru. A tak isto aj to predlžovanie, ako sa to ukázalo toho času, že keď dnes, teraz ešte náhodou sme v tom kvázi riadnom rokovacom čase, ale tie posledné dni sme ťahali do dvadsiatej, že to nie je úplne ideálne. Aj také dôležité veci ako sú správy práve generálneho prokurátora...
===== ... rokovacieho poriadku, keď v odôvodnených prípadoch naozaj poslanci majú málo priestoru a tak isto aj to predlžovanie ako sa to ukázalo toho času, že keď dnes, teraz ešte náhodou sme v tom kvázi v riadnom rokovacom čase, ale tie posledné dni sme ťahali do dvadsiatej, že to nie je úplne ideálne. Aj také dôležité veci, ako sú správy práve generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora budeme ťahať do nejakých nočných hodín. Takže prihováram sa za to, aby sme zvážili aj tú procedurálnu stránku veci do budúcnosti. nehovoriac o tom, že sme tu teraz teda na poslednú chvíľu, bez nejakého procesu výborového dostali návrh na uznesenie, ktorý je síce len uznesením, ale je to veľmi dôležitá téma a popri tom všetkom, čo tu preberáme ako práve správy prokurátorov sa musíme ešte veľmi promptne zaoberať aj politickými rokovaniami okolo toho uznesenia a ďalšími vecami, takže ja sa prihováram, aby sme zvážili aj tú realizáciu, tú aplikáciu, ale aj ruku na srdce, či ten rokovací poriadok je v niektorých prípadoch osožný alebo skôr naopak, či naozaj nie je kontraproduktívny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 16:22 - 16:23 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si dovolím využiť toto vystúpenie, keďže jeho súčasťou bolo aj to povzdychnutie, že kolegyňa, ktorá má veľmi dobre pripravené odborné materiály, ich nemohla použiť, na to, aby som znova protestoval proti nezmyselnej novele rokovacieho poriadku, kde takúto evidentne vec odbornú a prospešnú zakazujeme. Podľa mňa v rozpore s ústavou, ale o tom už rozhodne Ústavný súd. Takže je to veľká škoda, že možno s nejakým stihomamom alebo mániou, ktorú mal, ja neviem kto, nebudem teraz menovať tak, že sme prišli o možnosť vidieť tieto veci naživo, ale v každom prípade, kolegovia, ak máte záujem, tak Anka Verešová kľudne tie materiály ukáže, ale mohli ich vidieť napríklad aj diváci, ktorí sledujú naše, naše rokovanie, prípadne potom v nejakých záznamoch. Takže je to veľká škoda. Naozaj je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.
Škoda, mohli sme pracovať kvalitnejšie. Bohužiaľ, vedenie parlamentu a hlavne tá nezmyslená novela rokovacieho poriadku to znemožnila. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 15:58 - 16:00 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som mal štyri mladšie sestry, takže ja som v pohode. Chcem sa vyjadriť k tejto téme. Naozaj rodinná politika ako nielen nejaký okraj alebo nejaké jednotlivé opatrenia, ale ako celok je veľmi potrebná. My sa tejto téme chceme venovať, chceme ju podsúvať. Veríme, že vláda sa chytí a bude to presadzovať, lebo je to teda otázka vlády. Vláda má ministra rodiny a progresívny daňový bonus je niečo, čo je overené vo všetkých krajinách okolo nás. Pomáha to a aj rodinám. Vyjadrenie jednej vysokopostavenej političky, že sa im podarilo dosiahnuť z okolitých krajín, že sa im podarilo dosiahnuť to, že rodiny s deťmi už nežijú v biede, že u nich nemajú už rodiny s deťmi, ktoré žijú v biede. To je niečo, na čo by sme mali pamätať aj z hľadiska toho, že vidíme, že to funguje, aj keď to stojí nemalé peniaze. Ale keď sa pozrieme a hovoríme o nejakých 170 mil. eur, tak príklad. Dneska som cestoval vlakom a pozeral som si pre zaujímavosť modernizáciu trate medzi Považskou Teplou a Žilinou, že bude stáť niečo okolo 400 mil. eur, čo je teda dosť a je to potrebné. Ale v každom prípade si myslím, že investovať do budúcnosti Slovenska, to za tých 170 mil. eur stojí, tak tiež sa prihováram ako spolupredkladateľ tohto zákona, aby sme na to mysleli, a skúsili uvažovať tým smerom. Nemyslím si, že niekto možno aj z vlády je zásadne proti, ale troška to obchádzame, ako keby sa nevieme nad tým tak solídne a koncepčne zamyslieť. Budeme do toho búšiť, aby sa to stalo. Nie kvôli nám alebo našej politickej agende, ale kvôli práve rodinám s deťmi a kvôli Slovensku.
Skryt prepis