Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

14.6.2018 o 14:29 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 14.6.2018 14:29 - 14:32 hod.

Ján Richter

30.

Zápis, záznam z vlády je kompetenčnou úlohou Úradu vlády, preto vás poprosím, skúste sa obrátiť s touto otázkou na nich.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.6.2018 14:29 - 14:29 hod.

Ján Richter
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, v plnej miere sa stotožňujem s odpoveďou pána premiéra, ktorú tu na hodine otázok prečítal pán podpredseda vlády Richard Raši. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.6.2018 17:49 - 17:54 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Vyhoviem, pán podpredseda, veľmi krátke stanovisko, pretože sme v prvom čítaní.
Samozrejmá vec, že pripomienky, ktoré zazneli v diskusii, konkrétne od pána poslanca Mihála, sú a budú predmetom nášho ďalšieho hodnotenia, vrátime sa celkom iste k nim v súvislosti s druhým čítaním.
Ale v podstate tá hlavná... No, treba povedať jednu vec, rok a pol sa pripravoval tento zákon, až sa definitívne prijalo rozhodnutie o tom, že v súčasnosti nie je aktuálny UNITAS a musíme pristupovať k ročnému zúčtovaniu inak. To je odpoveď sčasti na, na to, čo ste naznačil. Isteže, keby tu bol UNITAS, tak je to úplne iné a my 300 ľudí neprijímame do Sociálnej poisťovne, ale možno polovicu prepúšťame, lebo Sociálna poisťovňa by vlastne realizovala výplatu a všetko ostatné by sa realizovalo niekde inde.
Čo sa týka, týka tých hlavných pripomienok alebo kritiky skôr toho technického charakteru, ktorá súvisí so zabezpečením aj tých systémov, no už len prečítať, ja neviem, mám tu pol stránky zdôvodnenia zo strany Sociálnej poisťovne prečo. Ale pokúsim sa to veľmi jednoducho vysvetliť.
Ľudia zo Sociálnej poisťovne boli počas celej doby súčasťou pracovného tímu a celkom iste mali priestor isté veci aj vyjadriť, ktoré súvisia s pripravenosťou a s návrhom účinnosti. Vychádzajúc z textu a obsahu novely, z tých 40 systémov, ktoré dnes v rámci Sociálnej poisťovne fungujú, musí dôjsť k zmene 22. To znamená, viac ako polovica systémov. A tieto systémy sa nebudú riešiť prostredníctvom domácich ítečkárov, ale, ale subdodávateľsky. Hlavný problém nie je to obstarávanie, do istej miery sa to dá aj urýchliť, hlavný problém je dodacia lehota a tá je 19 mesiacov od tých nosných dodávateľov, ktorí sa vyjadrili k tomu obsahu a možnosti a riešeniam, ktoré s tým súvisia, a to je, či minister, možno aj generálny riaditeľ chce alebo nechce, musí akceptovať. To znamená, táto otázka je daná tými technickými podmienkami, ktoré firmy, ktoré môžu uspieť v tom výberovom konaní a realizovať tie veci, ako dali, a tie sa museli zvážiť. Áno, my sme pôvodne plánovali, že maximálne o rok, ale 19 mesiacov je, opakujem ešte raz, dodacia lehota na prípravu tých nových systémov, ktoré budú vedieť a budú schopné zabezpečiť, nehovoriac teraz o tom, že bude treba do istej miery školiť aj ľudí v Sociálnej poisťovni, ktorí s tými novými systémami budú robiť, a všetky tie náležitosti, ktoré sa týkajú nielen technickej stránky veci, ale najmä tých, tých ľudských zdrojov, takže toto je hlavný dôvod prečo.
A čo sa týka tých 15 mil., no znovu sú to predpokladané náklady, ktoré vzišli z toho prieskumu, z pozície predsedu Dozornej rady sa, samozrejmá vec, tejto problematike môžem veľmi vážne venovať, ale ak by tu boli akékoľvek pochybnosti nemám problém, aby sa k tejto problematike prípadne uskutočnil aj poslanecký prieskum, ktorý sa môže tejto problematike venovať, i keď tá subdodávateľská činnosť IT firiem je relatívne dosť zložitá, dá sa možno do istej miery presne zhodnotiť až po skončení toho, toho diela. Toľko.
Čo sa týka tých konkrétnych pripomienok, môžeme sa s nimi zaoberať. Kolegovia zareagovali a chcem minimálne k tej problematike, ktorá sa týka toho § 140, no keď zamestnanec je PN, nevykonáva činnosť, nemá z nej teda príjem, a teda nemá vymeriavací základ a poistné neplatí. To je reakcia k tomu, že prečo samostatne zárobkovo činné osoby a prečo nie zamestnanec, ale opakujem ešte raz, som pripravený v maximálnej miere aj so svojimi kolegami sa tejto problematike akýmkoľvek pripomienkam venovať. Ja si uvedomujem, že v tom poslaneckom zbore možno nie je veľa poslancov, ktorí k danej problematike v plnej miere rozumejú, je to vysoko náročná problematika, a preto akúkoľvek pomoc, by som povedal, iniciatívu, pripravenosť, pán Mihál, v tomto prípade prípadne prijmem a môžeme sa o týchto veciach baviť, je tu relatívne časový priestor, pretože do septembra, kedy pôjde to druhé čítanie, je časový priestor, aby sme sa akýmkoľvek pripomienkam tohto typu vedeli, vedeli venovať.
Ďakujem pekne zatiaľ, skončil som. Bol som stručný?
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.6.2018 17:16 - 17:21 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, účelom navrhovanej novely zákona o sociálnom poistení je najmú zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení v súlade s Národným programom reforiem Slovenskej republiky na rok 2017.
Ročné zúčtovanie v sociálnom poistení bude efektívny nástroj na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov. Reálne totiž dochádza k prípadom, kedy je zamestnancom počas roka vyplácaná mzda možno na úrovni priemernej mzdy alebo pod jej hranicou, ale jednorazovo v roku dôjde k zaplateniu vysokých odmien prevyšujúcich maximálny mesačný vymeriavací základ. Zákon je pripravený tak, aby nezvyšoval administratívnu záťaž podnikateľských subjektov, ale zároveň aby bolo odvodové zaťaženie práce spravodlivejšie a predišlo sa vzniku preplatkov alebo nedoplatkov ako výsledku ročného zúčtovania.
Ročné zúčtovanie sa bude týkať poistného na povinné sociálne poistenie zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Toto bude platené a odvádzané preddavkovo. Vykoná sa nad ním ročné zúčtovanie tak, že sa porovná zaplatené poistné s poistným, ktoré sa zaplatiť malo. Na to je potrebné zmeniť pravidlá a postupy súvisiace s platením poistného. Nebude sa týkať dobrovoľne poistených osôb, poistencov štátu ani úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vnímajú, teda vzťahujú výlučne na zamestnávateľa.
Ročné zúčtovanie sa zavádza do súčasného právneho stavu, čo znamená, že právna úprava má za cieľ vykonať len tie zmeny, ktoré sú nevyhnutné na zavedenie ročného zúčtovania. Ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa. Na jednej strane sa tým predíde k zvýšeniu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov, ale aj poistencov, ktorí pri rokovaniach ocenili aj zástupcovia zamestnávateľov. Na druhej strane prináša to so sebou zásadnú zmenu doterajších postupov pri vykonávaní sociálneho poistenia samotnej Sociálnej poisťovne.
Treba tiež dodať, že ročné zúčtovanie bude mať v mnohých prípadoch vplyv na prepočet dávky vyplývajúcej zo sociálneho poistenia. Ročné zúčtovanie v sociálnom poistení tak bude podstatne komplikovanejšie oproti napríklad ročnému zúčtovaniu dane, resp. poistného na verejné zdravotné poistenie.
Poistné sa začne platiť preddavkovo za obdobie od 1. januára 2021. Ročné zúčtovanie sa prvýkrát vykoná v roku 2022 za rok 2021.
Našiel som podporu sociálnych partnerov pri riešení tohto zákona s tým, že sme akceptovali Sociálnou poisťovňou navrhnutú účinnosť zavedenia ročného zúčtovania od 1. januára 2021. Dôvodom je zabezpečenie dostatočne dlhej lehoty na zavedenie zmien do praxe a zmenu informačných systémov Sociálnej poisťovne, ktoré v drvivej väčšine sa musia zabezpečovať dodávateľským spôsobom.
Predpokladaným návrhom zákona v súvislosti so zavedením ročného zúčtovania vstupuje do ďalšej prípravy predpisov napríklad zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V novele zákona sú obsiahnuté aj zmeny pre rodičov pri súbežnom nároku na materské pre oboch, ak sa starajú každý o iné svoje dieťa, ako aj zmeny majúce pre poistenca pozitívny vplyv na výpočet denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok. Tieto zmeny nadobudnú podľa návrhu zákona účinnosť od 1. januára 2019.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, týmto sa uchádzam o vašu podporu predloženej novely zákona. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.6.2018 16:53 - 16:53 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nadýchnem sa, pani poslankyňa, a budem sa snažiť hovoriť veľmi kľudne. Dúfam, že sa mi to podarí.
Priznám sa a hneď v úvode chcem začať s tým, že chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, že takáto novela zákona je na stole, lebo som presvedčený o tom, že zdravotne ťažko postihnutí, možno ich príbuzní na takúto novelu veľmi čakali, a som presvedčený o tom, že nemusí byť posledná. Ak som niekedy v ’17. roku, resp. v ’16, pretože tá posledná novela bola účinná už od 1. januára ’17, povedal, že v programovom vyhlásení máme otázky, ktoré sa týkajú riešenia kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, ale nepovedal som, že alibisticky to riešime tou novelou, ale že budeme pokračovať. Myslím si, že ten priestor je tu aj ďalej a to dáva odpoveď aj na viaceré otázky, ktoré tu ešte v tomto prípade boli položené.
Ale, prosím vás, 125 mil., ktoré sa na rok dávajú k dispozícii pre tých, ktorí to potrebujú, aby sa ťažko zdravotne postihnutí vedeli primerane začleniť do tej väčšinovej spoločnosti, aby sme zlepšili kvalitu života, mi stojí za to, aby som sa povzniesol nad niektorými tými, tými poznámkami, ktoré tu, ktoré tu padli, vrátane to, tej bábky. Pani poslankyňa, ja vám ďaleko od bábky. A k tomu sa ako, ako nebudem vyjadrovať.
Za ďalšie vážim si to, že aj členovia opozície sa do istej miery zapojili do prípravy tohto zákona. Vnímam to však, že je to výsledok toho, že to nie je ideologický návrh zákona, ale sa týka ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí, a vôbec teraz nesledujeme, koho volia a do ktorého kostola chodia. Sú to občania, ktorí potrebujú našu pomoc, a našou úlohou je urobiť všetko preto, aby sme kvalitu života im zlepšili.
Na druhej strane, ak tu boli niektoré vystúpenia, minimálne jedno chcem trošku viacej odkomentovať, to je pani podpredsedníčka Nicholsonová, neodpustím si, že podobne aj vy ste tu mali záujem sa v maximálnej miere predať, a v konečnej miere však pani poslankyňa povedala, sme politici a našou úlohou to je. To rešpektujem, to patrí k tomu a na tejto pôde možno až príliš veľa komplimentov tu dnes zaznelo, čo nebýva často zvykom, ale bodaj by to bolo častejšie, vždy je to lepšie počúvať ako, ako nejaké osočovanie sa a nechcem povedať ďalšie neduhy, ktoré tu veľakrát zazneli.
Takže ešte raz veľmi veľké poďakovanie úprimná vďaka, pre mňa nie je dôležité, že či sa na pôde ministerstva pripravili všetky opatrenia, ktoré dnes realizujeme, dôležité je, že dnes završujeme ten legislatívny proces tu v pléne Národnej rady vrátane všetkých pripomienok a doplnkov.
K vám, pani poslankyne, a hlavne pani poslankyne Shazhad, prečo zhadzujete sama seba? Ak dovolíte poviem v čom. No ak by ste vy nemali mať ako poslanci priestor a úroveň a šancu veci zmeniť a dajme tomu vylepšovať, no tak ste zbytoční. Keď v tomto prípade kritizujete túto otázku, kritizujete svoje vlastné ústavné postavenie, veď si ho vážte, rešpektujte. Ja si myslím, že na tomto stojí tá otázka. A ja som veľmi rád, že sa podarili viaceré veci priamo tu v Národne rade vylepšiť z hľadiska toho zákona a konkrétnych dopadov pre tých ľudí. Možnože aj z hľadiska budúcnosti je dôležité, aby táto otázka bola zachovaná, jednoducho, jednoducho pokračovala.
K samotnej novele a k tým veciam, ktoré boli prijaté, v maximálnej miere vylepšujú dve kategórie ľudí, asistentov a opatrovateľov. Priznám sa, že prioritne môj záujem bol pomôcť hlavne opatrovateľom. Už predtým to postavenie a úroveň medzi asistentom a opatrovateľom neboli rovnaké, preto 120 eur navýšenie pre tých opatrovateľov, preto, aby sa dosiahla tá úroveň čistého príjmu minimálnej mzdy, pretože si zaslúžia našu veľkú úctu aj príbuzní, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutého otca, matku, a nedajbože hovoriť o ťažko postihnuté dieťa, ktorému sa tá matka alebo rodič venuje, a práve preto si aj, aj isté benefity, ktoré z tohto zákona vyplývajú, v plnej miere zaslúžia.
Ak ste si všimli, v značnej miere začíname meniť aj z pozície ministerstva prístup k zdravotne, resp. ku kompenzáciám. Nemáme záujem vnímať poberateľa ako možného zlodeja, ktorý vie zneužiť nejakú dávku, ale, naopak, mám záujem mu dôverovať v prvej fáze a vyvodzovať závery až potom, keď sa presvedčíme o tom, že niekto zneužíva tieto veci. A že takí ľudia sú, to je tiež pravda, a preto aj tá kontrola tam má svoje plné opodstatnenie. Ja viem, že viacerí kolegovia na úradoch práce nebudú nadšení s tým, že budú musieť ďaleko viacej byť v teréne, na mieste a niektoré veci kontrolovať, ale možnože je to v tomto prípade lepšie riešenie, aby sme a priori nevystavili nejakú negatívnu kartu všetkým tým, ktorým vlastne prostredníctvom kompenzácie máme ambíciu pomáhať.
K samotnej diskusii a k návrhom. Prvá základná pripomienka mimo toho pozmeňováku, ktorý predložila pani Bašistová, pretože o tom sme už hovorili na samotnom výbore, a len sme hovorili, ako ho zladiť, doladiť ako ho pripraviť, aby plnil tú úlohu, ktorá sa očakáva aj od kontroly a ktorá rieši aj otázku tých poväčšine mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú. Nie je ich veľa, za minulý rok to neprekročilo, to číslo, prsty na ruke, ale aj pre tých pár ľudí, ktorí sa vzdelávajú vonku, mi to stojí za to, aby sme takúto zmenu urobili, pretože ich kvalita života a uplatnenie v spoločnosti bude jednoducho úplne iné. Možnože aj tak ako k ostatným študentom, ktorí sú vonka, si želám, aby sa vrátili naspäť na Slovensko a tie vedomosti odovzdávali tu v tom reálnom živote.
Jedna vec, to ma trošku ako vyviedla, nerozumiem, prečo pani Nicholsonová otvára veci a kritizuje to, čo sama neurobila. Totiž počas tých dvoch rokov alebo roku a pol na ministerstve práce mala priamu zodpovednosť a riadila sekciu alebo koordinovala tú sekciu. Viete, problém je iný, novelu pripravila, v ’11. roku bola novela ponúknutá do procesu legislatívneho, v tej novele sa jeden jediný cent nezvyšoval nikomu v ničom. Až na vláde zhodu okolností vtedajšia premiérka Radičová navrhla, aby sa ochrana príjmu z 1,3 zmenila na 1,4 %. Prečo dnes tá kritika, ja neviem, to je otázka vlastného svedomia, že vtedy neurobila možno viac, ako bolo možné? Neviem, ale o to viacej som prekvapený, že takáto tvrdá, tvrdá kritika na takýto zákon, ktorý, som presvedčený o tom, že pomôže tisícom ľudí na Slovensku, nemá logiku a absolútne nemá opodstatnenie.
Možno aj k..., pani poslankyňa Shazhad, aj k vám, viete dobre, to, čo sme navrhli, a o čo sa o euro zvýšilo nad terajší príjem minimálnej mzdy hodinový, ten príspevok je málo. Ale treba si uvedomiť, že na Slovensku 130-tisíc ľudí robí za minimálnu mzdu, pravidelne dochádzajú do fabrík, musia sa evidovať aj z hľadiska dochádzky, nemajú s tým problém a radi by sme im pomohli skôr inak.
Podporte v maximálnej miere naše snahy pri zvyšovaní výšky minimálnej mzdy! Má to logiku a plné opodstatnenie. Ja sa snažím skôr riešiť viaceré veci súbehom, ponechať niektoré dávky pre tých, ktorí s v hmotnej núdzi, aby mali väčšiu motiváciu robiť. Ja si myslím, že to je náš spoločný cieľ, celkom iste nie nejaký, nejaký ideologický. To znamená, že treba si vážiť aj tých ľudí, ktorí robia za takúto mzdu, ja viem, že v Bratislave a okolí, na západnom Slovensku vzhľadom na situáciu, ktorá na trhu práce je, je to problém a v konečnej miere je to dosť do istej miery problém všade, pretože ja si tiež nemyslím, že na východnom Slovensku by malo neviem koľko ľudí robiť v podmienkach len za minimálnu mzdu. Je to naša spoločná úloha, spoločný cieľ a ja vás prizývam poďme spoločne do toho, pretože aj zvýšenie priemernej mzdy za minulý rok, keď hodnotíme aj v Česku, aj v Maďarsku, aj v Poľsku bolo vyššie ako na Slovensku. A ten trh, ekonomika, vývoj to dovoľuje. To znamená aj toto z hľadiska sociálnych aspektov by nás malo aj pri kontexte riešenia problematiky a hľadania nejakých lepších postavení pre ťažko zdravotne postihnutých zaujímať, pretože to priamo súvisí aj s touto problematiku, pretože viacerí rodinní príslušníci sú do istej miery podmienení nejakým príjmom, ktorý vždy možno nezodpovedá tej otázke, ktorá s tým súvisí.
Čomu sa chcem výrazne ohradiť, je tá kritika, ktorá tu padá na ústredie práce a úrady práce. Odmietam ju. Na úradoch práce robí na Slovensku 9-tisíc ľudí v ťažkých podmienkach. Mzdy na tých úradoch práce z hľadiska štátnej a verejnej služby sú jedny z najmenších. Preto sám iniciujem a robím všetko preto, aby sa tie tarify konečne zmenili, aby aj títo ľudia mali úplne iné ohodnotenie. Veľakrát sú predmetom agresivity ľudí, ktorí tam chodia, opilcov a takých, ktorí si možno veľakrát ani nezaslúžia, aby s nimi zaobchádzali na tom úrade tak, jako zaobchádzajú, lebo pre nich je to klient ako klient. Netvrdím, že nemôže z nich niektorý pochybiť, ale čo sa týka kompenzácií a posudzovania, to nie je len nejaký subjektívny pohľad toho pracovníka, aký dá, aký dá v tomto prípade, aké rozhodnutie urobí. To je veľa ráz podmienené lekárskym potvrdením, diagnózou, stavom, to sú veci, ktoré sú veľmi zložité. A preto ako ja v plnej miere podporujem tie prípady, ktoré ste tu spomínali, ako je tam odvolacie konanie, je tam ďalší postup. Nech sa páči, obráťte sa aj na mňa, spravte poslanecký prieskum, budete vítaní, pôjdeme sa spolu pozrieť, do akej miery, ja vás ubezpečujem, že ak niekto pochybí, no tak bude za to, bude za to primerane potrestaný. Ale nehádžme do vreca 9-tisíc ľudí, ktorí si v ťažkých podmienkach svedomite vykonávajú tú prácu, vzhľadom na nejaké poznatky, ktoré môžu byť subjektívne, lebo to je pohľad toho, ktorý nad vám píše, a keď sa pozrieme objektívnejšie na celý ten prípad, môže byť úplne v inej polohe. To je veľmi dôležité, a to nielen pre túto chvíľu, ale bol by som rád, aby takáto komunikácia bola aj ďalej, pretože tento parlament si nepamätá komunikáciu rezortu práce aj s opozičnými poslancami takú, aká je tu teraz.
Pani Shazhad, s vami rokoval štátny tajomník k problematike, ktorá bola aktuálna, a vy tu dnes idete nás kritizovať o tom, že vás nikto nepočúva nikto nes... Ale ako štátny tajomník ministerstva kedy kto do minulosti prijal opozičného poslanca, mal záujem hľadať spolu nejaké riešenia na pozícii štátneho tajomníka? Tak si to vážte. (Reakcia z pléna.)
Ak dovolíte, budem pokračovať ku konkrétnym návrhom, ktoré tu, ktoré tu zazneli v diskusii. Samozrejme, podporujem návrh pani, pani predsedníčky Bašistovej.
Čo sa týka pozmeňovákov. Pani poslankyňa Gaborčáková, platí to, čo som povedal tam, nie je to okresný úrad práce, je to lekár, ktorý dáva základné veci pre zhodnotenie posúdenia vydania nejakého rozhodnutia. Len zmeny, ktoré sa týkajú zákona, všetky dotknuté sú medicínskeho charakteru a to sa, myslím, v tomto smere aj zhodneme, lebo problematiku, ktorú ste otvorila, je, je problém minimálne tých troch rezortov, ako sme to zadefinovali, aj zdravotníctva, aj školstva, samozrejmá vec, že aj práce a sociálnych vecí, a my sme pripravení na týchto témach spolu ďalej aj hovoriť. To znamená, že je asi potrebná širšia diskusia s lekármi, s osobami s ťažko zdravotného postihnutej..., alebo s ich inštitúciami, ktoré ich reprezentujú. Ministerstvo zdravotníctva, výborom pre osoby so zdravotným postihnutím, ten výbor je veľmi dôležitý, ten výbor u mňa funguje tak, že 50 % členov výboru sú predstavitelia mimovládnych organizácií. To znamená, to sú práve tí, ktorí reprezentujú a zastupujú organizácie ťažko zdravotne postihnutých. Poďme navrhnúť isté riešenia, spravíme nejakú pracovnú komisiu, ktorá bude riešiť celý ten problém aj ostatných rezortov, áno, poďme hľadať ďalšie riešenia. Ja viem, že tento problém tu je. On nie je tu zo dňa na deň, ale zdá sa, že aj z hľadiska budúcnosti môže byť ešte viacej vypuklejší, pretože tá diagnóza tu je, ona sa rozširuje a našou úlohou je sa touto otázku zaoberať. Prizývam, som pripravený sa tejto problematike venovať.
Len vstupujete aj do tej navrhovanej prílohy 18, to sú zdravotné stavy na účely parkovacieho preukazu. Sčasti pani predsedníčka reagovala odpoveďou od mojich kolegov, ale znova je tu ďalší priestor sa tomu ešte hlbšie venovať. I keď vždy to bude otázka, otázka možno subjektívneho hodnotenia, pretože tie psychické choroby sú niekedy ďaleko, ďaleko zložitejšie ako telesné. Tam ak niekto nemá nohu, no tak asi, ale ten psychický stav je, je ďaleko, ďaleko komplikovanejší. Ale opakujem ešte raz, sme pripravení sa aj k tejto problematike jednoducho vrátiť.
No a čo sa týka prílohy, tej č. 18, nie sú uvedené konkrétne diagnózy v nej, ale skôr druhy postihnutia, čo je prirodzené. Nie diagnóza, ale druhy postihnutia, to znamená duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií vrátane pervazívnych vývinových porúch. No a pokiaľ dobre viem, tak do tohto spadá aj tá problematika, ktorá sa týka autistov alebo tohoto spektra autistického, takže sčasti sa na to odpovedať dá, sčasti je to možno výzva. A ja som pripravený sa podieľať ďalej aj na tejto problematike. A tak, ako sme povedali, že tu môže byť aj tretia etapa ešte v priebehu tohto volebného obdobia, ak dospejeme k stavu a potrebe riešenia, som pripravený ísť aj s treťou novelou dajme tomu v budúcom roku, som presvedčený, že to bude len v prospech veci.
No a čo sa týka tých riešení, ktoré navrhuje pani poslankyňa Shahzad, hlavne čo sa týka tých autoškôl, no je to trošku zložitejšie. Asi by sme nemali prostredníctvom peňažných príspevkov riešiť problémy autoškôl. To asi sa zhodneme, to sa musí riešiť niekde úplne inde, nehovoriac o tom, že do tej výbavy toho auta je potrebné ešte niečo viacej, čo by mal byť ten inštruktor, a to je ďalšia výbava špeciálna, ktorá do toho prináleží. To znamená, že ako myšlienku beriem, ale my sme celý ten komplex aj ten zoznam osemnástky, ktorý som tu predtým hovoril, tú prílohu aj tieto veci preberali s predstaviteľmi organizácií ťažko zdravotne postihnutých a toto je súlad, ktorý bol prijatý aj spolu s nimi. Veď to nie je tak, že tu neboli žiadne rokovania, naopak, tie veľmi dlho trvali a sú pravidelnými účastníkmi a pripomienkovacími inštitúciami pri riešení akejkoľvek otázky, ktorá súvisí s novelou, ktorá sa dotýka osôb ťažko zdravotne postihnutých.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, som osobne presvedčený, že prijatím tohto zákona sa zlepší kvalita života ťažko postihnutých občanov na Slovensku aj ľudí, ktorí venujú svoju starostlivosť, či už rodinným príslušníkom, prípadne asistentom, a preto úplne na záver vás chcem požiadať, poprosiť, podporme tento návrh zákona. Som presvedčený, že to bude jedna z dobrých správ pre Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.6.2018 14:19 - 14:28 hod.

Ján Richter
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.6.2018 14:14 - 14:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení okrem iného zaviazala sa zvýšiť výšku peňažného príspevku na opatrovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Na základe tohto záväzku je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložená novela zákon, ktorou sa navrhuje s účinnosťou od 1. júla tohto roku ustanoviť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie v nominálnom vyjadrení 369,36 eura, čo predstavuje zvýšenie z 249,35 na 369,36 eura, to znamená, že zvýšenie o 120 eur. Výška týchto peňažných príspevkov bola doteraz naviazaná na výšku životného minima, čo znamenalo, že v posledných rokoch sa nezvyšovala buď vôbec, alebo len v minimálnej miere.
V záujme zabezpečiť možnosť flexibilnejšie zvýšiť výšku týchto príspevkov sa navrhuje zrušiť valorizačný mechanizmus podľa sumy životného minima a umožniť, aby sa ich výška v budúcnosti ustanovovala nariadením vlády Slovenskej republiky, to znamená, aby sa každý rok prehodnocovala. Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa ďalej navrhuje ustanoviť priaznivejšie podmienky v prípade dlhodobej hospitalizácie opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež v prípade jej úmrtia. V súvislosti s poskytovaním peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa tiež zavádza možnosť tento príspevok poskytovať aj osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou je nezaopatrené dieťa, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v domácom prostredí zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasne sa navrhuje upraviť podmienky pre poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu tak, že sa rozširujú činnosti osobnej asistencie o činnosť pomoci ťažko zdravotne postihnutému rodičovi dieťaťa pri jeho starostlivosti o neho do troch rokov, a zároveň sa dopĺňa oblasť komunikácie o ďalšie alternatívne, alternatívne formy.
Významná je aj zmena, ktorou sa v súvislosti s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhovieť a vystaviť tento preukaz, ako aj zjednodušiť administratívny postup pri jeho vyhotovovaní. Okrem toho sa umožňuje poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov v súvislosti so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba.
Súčasne sa navrhuje upustiť od povinnosti uplatňovať poskytnutý peňažný príspevok na kompenzáciu v konaní o dedičstve v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie.
V čl. II sa novelizuje zákon o sociálnom poistení s cieľom spresniť oznamovacie povinnosti pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia poistenca štátu. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky obsahuje viaceré pozmeňovacie návrhy, ktorých predmetom sú okrem legislatívnotechnických návrhov aj nasledujúce zmeny:
- Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa navrhuje upustiť od krátenia výšky peňažného príspevku z dôvodu, že opatrovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
- Po ďalšie zvýšiť ochranu príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7 na dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
- A po tretie zmeniť sumu, o ktorú sa zvyšuje peňažný príspevok na opatrovanie v prípade, že opatrovanou osobou je nezaopatrené dieťa, zo 49,80 na 100 eur mesačne.
Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa navrhujú tieto zmeny:
1. zvýšenie pôvodnej navrhovanej sadzby za 1 hodinu osobnej asistencie o jedno euro, čo predstavuje sumu za jednu hodinu osobnej asistencie vo výške 3,82 eur.
- Za ďalšie úplne zrušenie sledovania príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vo Výbore Národnej rady pre sociálne veci sa rozprúdila diskusia aj o ďalších otázkach, ktoré neboli formulované v pozmeňujúcich návrhoch. Reálne predpokladám, že pani predsedníčka výboru predloží návrh, ktorý by som chcel aj vo svojom úvodnom slove vopred podporiť, ktorý sa:
po prvé vyplácania príspevkov do zahraničia, pričom zákon predpokladá, že ak sa poberateľ príspevku zdržiava v zahraničí viac ako 60 dní za sebou, úrad prísprevok, príspevok odníme. Zmena sa týka skutočnosti, že mnohí poberatelia príspevku v zahraničí študujú a predmetná úprava im v tomto prípade spôsobuje vážne komplikácie. Vzhľadom na snahu podporiť štúdium týchto osôb upravujeme výnimku, podľa ktorej sa príspevok odníme až po desiatich mesiacoch pobytu v zahraničí, ak poberateľ príspevku v zahraničí študuje. Je to spojené s obdobím v podstate školského roka.
Druhý návrh smeruje k výkazom o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, ktoré vzbudili vlnu, nazvem to, nevôle, najmä u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Po diskusii vo výbore sa vo výkaze nebude uvádzať časový rozsah vykonávania osobnej asistencie počas dňa, avšak pre zabezpečenie efektívnej kontroly, a to najmä kontroly na mieste, sa precizujú ustanovenia o súčinnosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osobného asistenta pri vykonávaní takejto kontroly. Časový rozsah vykonanej asistencie si tak bude môcť úrad vyžiadať v prípade podozrenia o zneužívaní príspevku na osobnú asistenciu.
Napriek tomu, že zmeny navrhované v rámci druhého čítania predstavujú vplyv na štátny rozpočet v roku 2018 vo výške 16,3 mil. a v roku 2019 vo výške 40,1 mil., podarilo sa nám na uvedené pozitívne zmeny nájsť finančné prostriedky a sú garantované z hľadiska štátneho rozpočtu pre budúci rok a ďalšie roky. Celkové dopady na štátny rozpočet celkovej novely zákona budú takto predstavovať čiastku 125 mil. ročne.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, uchádzam sa o podporu návrhu tohto zákona v druhom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

9.5.2018 16:36 - 16:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Chcem poďakovať za všetky vecné vystúpenia a isté návrhy, s ktorými každopádne chcem ubezpečiť, že v priebehu obdobia do druhého čítania mám záujem sa zaoberať aj so svojimi kolegami a sme naďalej pripravení sa stretávať aj s ľuďmi, ktorí reprezentujú inštitúcie alebo organizácie osôb zdravotne ťažko postihnutých.
Ale hneď úvodom by som chcel uviesť jednu základnú vec, aby sme si uvedomili, minister práce, sociálnych vecí a rodiny má isté svoje osobné predstavy, veľakrát oddiskutované, ale nie sa vždy v stopercentnej miere dokážu napĺňať, a to nie z toho titulu, že by on nemal záujem, ale z toho titulu, že isté veci sú limitované a tie limity sa volá štátny rozpočet. Ja nemám problém komunikovať so svojím kolegom na ministerstve financií a som povďačný aj za to, čo dnes môžem predkladať, pretože to sú strašne veľké milióny. Za rok 2018 35 miliónov, 2019 - 92, 2020 - 117, 2021 - 139. Spolu 383 miliónov. Nepoznám kapitolu v štátnom rozpočte, nepoznám príspevky, ktoré by takto rapídne boli v tomto období navyšované, ako sú kompenzácie. Áno, súhlasím, možnože stále málo. Ale prosím vás, treba si uvedomiť tento rozmer.
Druhá vec, k 1. 1. 2017 tu bola ďalšia novela, ktorú sme realizovali, ktorá riešila veľmi veľa vecí. Možno tak na prvý pohľad ani nie z hľadiska navýšenia príspevku, ale odstránenie hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie ja pokladám za prelomové. Pretože matka, ktorá sa doteraz starala a mala ohodnotenú z hľadiska dôchodku celú tú oblasť dôchodkového zabezpečenia len na dvanásť rokov, týmto vlastne bude riešená a bude hodnotená v čase, keď pôjde do dôchodku nie na úrovni minimálnej mzdy, ale priemernej mzdy, čo si myslím, že si v plnej miere zaslúži.
To znamená aj to navýšenie, no a už vtedy sme riešili otázku, 1,4-násobok životného minima sa realizoval za čias môjho predchodcu pána Mihála, z 1,3 na 1,4. My sme išli teraz na 1,7. Ja vôbec nevylučujem, že v ďalšom období sa môže ísť na ďalšie číslo, ďaleko výhodnejšie, a to aj pri zachovaní solidarity, ktorá sa jednoznačne v tomto zákone premieta, ale pri istých možnostiach, ktoré môže ten pozitívny vývoj ekonomiky a budúci štátny rozpočet jednoducho predpokladať. Opakujem ešte raz, to, čo dnes predkladám, rieši otázku 383 miliónov.
V čom je problém? Áno, problém je v tom, že na vláde som musel ustúpiť požiadavke, že bude v zákone zakotvená forma valorizácie na základe pravidelného navyšovania výšky minimálnej mzdy. Do istej miery nestalo sa to prvýkrát. Aj pri sociálnych službách nastala podobná situácia, ale dôležité je pre mňa to, že sme hneď do zákona zakotvili mechanizmus, na základe ktorého ideme vyjednávať, a to je tá vládna vyhláška. Tak jak vyjednávame minimálnu mzdu každý rok, no budeme každý rok vyjednávať aj otázku valorizácie, to znamená navýšenia príspevkov.
Ja už teraz pri tých sociálnych veciach vzhľadom na to, že momentálne tá rozprava beží, lebo ona je aktuálna k 1. 7., aj isté výhody. My môžeme zohľadniť mnohé veci, ktoré sa týkajú aplikačnej praxe. Dneska stacionáre sa javia ako istý problém, možno v rámci stacionárov iná klientela, tá detská a ďalšie, ktorú my na základe aplikačnej praxe, z doterajších skúseností môžeme zhodnotiť aj z hľadiska návrhu jednotlivých zložiek sociálnych služieb, čo sa týka navýšenia. Možnože toto isté sa bude dať uplatniť aj pri tomto zákone. Každopádne, a to garantujem a hovorím to úplne nahlas a jednoznačne, hlavný cieľ v 2020 dosiahnuť čistý príjem minimálnej mzdy tu ostáva a ja garantujem, že bude zachovaný.
V žiadnom prípade sa nebude týkať len opatrovateľov, i keď v tomto prípade vzhľadom na demografiu a vzhľadom na to, že tí opatrovatelia aj z hľadiska príjmu, cez príspevky boli na tom ďaleko horšie, ako osobní asistenti, sme mali záujem urobiť všetky predpoklady pre to, aby títo opatrovatelia išli hore. Sú potrební, demografia to jednoznačne naznačuje. Áno, ako ekonóm poviem a sú stále lacnejší, ako keby sme ľudí odložili do tzv. kamenných domov, to znamená do sociálnych zariadení. Preto treba túto činnosť podporovať a nehovoriac o tom veľmi významnom argumente urobiť všetko pre to, aby ľudia mohli ostať čo najdlhšie, pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí, v svojom prirodzenom prostredí, jednoducho doma so svojou rodinou.
Toto pokladám za veľmi dôležité hneď povedať, pretože tie zmeny, ktoré navrhujeme, ony sú rapídne. Takéto rapídne navyšovanie príspevkov za šesťročné obdobie na ministerstve práce moje nebolo. Bez ohľadu na to, o aké príspevky sa jedná. Či je to navýšenie opatrovateľského príspevku o 120 eur a čo je dôležité, my sme ďaleko inak pojali, pretože tá potreba tu je, aj pokiaľ dôchodca opatruje dôchodcu. Tých 50 % je v značnej miere motivujúci faktor preto, aby aj táto služba opatrovateľská zo strany ľudí, ktorí sú už na dôchodku, berú dôchodok, ale ich zdravotný stav dovoľuje, aby vykonávali tú opatrovateľskú činnosť a mohli sa venovať tým, ktorým majú záujem pomôcť.
No osobná asistencia, mimo toho tých 4 centov, ktoré tam momentálne vyskakujú a vyznievajú vzhľadom na to, že vypadol ten valorizačný mechanizmus, ktorý tomu dával úplne iný obraz, pretože na budúci rok by sa boli zvyšovali o, čo ja viem, 40 eur, ďalej o 30 eur, podľa toho, ako bude rásť minimálna mzda. Ale aj priateľom, ktorí sú na balkóne, ja garantujem, že ten valorizačný mechanizmus bude dodržaný. Nie je možné, aby valorizácia bola nižšia, ako pôjde hore minimálna mzda. Veď to by sme základnú filozofiu zákona v tomto prípade potlačili.
Dôležité je, že sa rozširuje okruh poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately. Osobne to veľmi vítam a podporujem. No a samozrejmá vec, rozširuje sa aj, zavádza sa nová činnosť osobnej asistencie, a to je pomoc ťažko zdravotne postihnutému rodičovi pri starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. Bohužiaľ, život aj takéto veci jednoducho prináša. Ale aj tie ďalšie zmeny, o ktorých sa tu málo hovorilo, sú, ja som osobne presvedčený, veľmi významné. Ruší sa povinnosť vrátiť jednorazový peňažný príspevok. Mal som veľmi veľakrát návštevy, kde plačúca rodina tvrdila, že musí buď si zobrať úver, ktorý od banky nedostane, alebo predať byt, aby sa vedeli vyrovnať so záväzkom na kompenzáciu, ktorú predtým na ich príbuzného, ktorý medzitým zomrel, dostali. Toto odstraňujeme. To znamená, deň pridelenia je rozhodujúci. Akonáhle ju obdrží a život môže priniesť, že na druhý deň už nebude, no jednoducho nemusí vracať. To sú veľmi dôležité veci.
Ďalej je tu rozšírenie o 15-tisíc parkovacích preukazov pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, i keď aj tu som sa nedokázal dohodnúť s tými predstaviteľmi organizácií ťažko zdravotne postihnutými, pretože ich požiadavky boli niekde na 100-tisíc. Možnože parkoviská celé by neboli niekde stačili pre to, aby sme pokryli len otázku ich požiadaviek. To znamená, možnosti treba vidieť aj, aké majú jednotlivé zdravotnícke, sociálne zariadenia, kde sa takéto miesta, miesta jednoducho vyznačujú, ale dôležité je, že sú tam zahrnutí hlavne tí, ktorí to z hľadiska zdravotného stavu budú celkom iste potrebovať.
No a často kritizované veci, ktoré sa týkajú peňažných príspevkov pri, chronický, chronická, chronický dialyzačný program, transplantačné programy, onkologická liečba, hematoonkologické liečby. Áno, v podstate pacientov budeme sociálne podporovať príspevkom na PHM v súvislosti s používaním automobilu na tento účel, hoci on je ešte stále v medicínskej liečbe, je to PN, ale áno, takýmto ľuďom treba pomôcť, nehovoriac o tom, pokiaľ sa to týka rodičov, ktorí sa starajú takto o postihnuté dieťa, alebo liečiace sa dieťa dajme tomu na onkologické ochorenie. Toto je treba v komplexe tieto veci vidieť a poznať a jednoducho hodnotiť a možnože aj z toho titulu k jednotlivým pripomienkam som pripravený sa vrátiť jednak na výbore, prípadne aj predtým, ale som osobne presvedčený, že viaceré veci, ktoré tu boli pomenované, zdôvodňovanie, aby osobná asistencia bola riešená v zaradení minimálnej mzdy v koeficiente 1,4, ako nezodpovedá ničomu. My nemáme na tento výkon osobnej asistencie v zákone stanovené žiadne kvalifikačné predpoklady. Viete, kto je v treťom stupni náročnosti zaradený? Zdravotná sestra, ktorá veľakrát má vysokoškolský diplom, účtovník, ktorý možno má vysokoškolské ekonomické vzdelanie. To znamená, že tieto veci hodnotiť podľa toho, vlastnej úvahy, tiež asi celkom nie je správne.
K pani predsedníčke výboru, pani predsedníčka, použila si viaceré hodnotenia, ktoré poskytol inštitút, čo sa týka hodnotenia alebo stavu v rámci Európskej únie, no pre mňa je v tomto prípade porovnateľný partner v prvom rade krajina v rámci V4. My s tou minimálnou mzdou, bohužiaľ, dvojnásobná priemerná mzda je niekde menšia, ako je minimálna mzda, čo ja viem, nechcem povedať, v Holandsku, Luxembursku a v krajinách. Jednoducho to nedosahujeme a obávam sa, že ani nedosiahneme tie výkony a hlavne tú minimálnu mzdu, ktorú majú oni.
Ale pozrime sa, Slovensko, minimálna hodinová mzda je 2,759 eur, hodinová výška príspevku pre asistenciu je dneska 2,78, v návrhu je 2,82. Česi, hodinová minimálna mzda je 2,86. Česi majú 2,7 príspevok na asistenciu. Maďari 2,52 je hodinová mzda, a tá je v podstate obsiahnutá aj v príspevku. Poliaci majú 3,07 minimálnu mzdu a príspevok je 2,54. Možno len skonštatovať, že z krajín V4 sme na tom najlepšie, i keď minimálne, pretože to sú nejaké desatiny, ale v žiadnom prípade sa nedá hovoriť, že by tie podmienky na výkon tejto služby boli iné alebo horšie, naopak, sú lepšie, ako sú v susedných krajinách v rámci V4. S Rakúšanmi sa nemôžme porovnávať, tam je 10 eur príspevok pre osobnú asistenciu, no ale 10,09 majú aj priemernú minimálnu hodinovú mzdu. To je už, to je už proste iná kategória.
Dalo by sa veľa vecí hovoriť, ktoré sa týkajú aj napríklad otázky toho postavenia tej solidarity, štvornásobku. Tu málokto povedal, že keď hovoríme o tom štvornásobku, že hovoríme o čistom príjme, opakujem, čistom príjme, pretože od 1. 7. ak by tie zmeny takto prešli, výška peňažného príspevku 2,82 krát 10 hodín, ak by ten asistent robil tých 10 hodín, je 846 eur; 118,56 odvádza štát zaňho na dôchodkové poistenie; 36,48 odvádza štát naňho na povinné zdravotné poistenie. A potom je pravda, že priemerné výdavky štátu na osobného asistenta predstavujú 1 001,04 eura. Nie je to na slovenské pomery žiaden nejaký veľký prevrat, ale som osobne presvedčený, že sú to iné prostriedky, ako sú napríklad už u tých opatrovateľov, a preto hovorím o istej snahe vyrovnávať postavenie osobného asistenta a opatrovateľa, možno nie na úkor toho, toho osobného asistenta, ale možno vyšším príspevkom v súčasnosti pre tých, pre tých opatrovateľov.
Toľko možno k niektorým konkrétnym veciam, ale ešte raz, som pripravený hovoriť, som pripravený komunikovať, konzultovať, naďalej máme rozpracované rozhovory aj s ministerstvom financií. Ja by som bol rád, keby aspoň časť vecí, na ktoré poukazujete, sme dokázali zahrnúť do tohto zákona a dostať do rozpočtu a následne vedieť realizovať. Vyjadrujem pripravenosť sa aj spolu s vami podieľať na týchto veciach a samozrejmá vec, že konzultovať to aj s predstaviteľmi organizácií ťažko zdravotne postihnutých.
Ďakujem pekne. Uchádzam sa o podporu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2018 14:38 - 14:39 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis

85.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení okrem iného zaviazala zvýšiť výšku peňažného príspevku na opatrovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Na základe tohto záväzku je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložená novela zákona, ktorou sa navrhuje s účinnosťou od 1. júla tohto roku ustanoviť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie v nominálnom vyjadrení 369,36 eura, čo predstavuje zvýšenie z 249,35 eura na 369,36 a výšku sadzby za hodinu výkonu osobnej asistencie v nominálnom vyjadrení 2,82 eura. Výška týchto peňažných príspevkov bola doteraz naviazaná na výšku životného minima, čo znamenalo, že v posledných rokoch sa nezvyšovala buď vôbec, alebo len v malej miere.
V záujme zabezpečiť možnosť flexibilne zvýšiť výšku týchto príspevkov sa navrhuje zrušiť valorizačný mechanizmus podľa sumy životného minima a umožniť, aby sa ich výška v budúcnosti ustanovovala každý rok nariadením vlády Slovenskej republiky. V tomto smere mám podporu od ministra financií a naším cieľom je postupne dosiahnuť, aby sa základná výška peňažného príspevku na opatrovanie v roku 2020 priblížila, resp. dosiahla výšku čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku a polovicu výšky čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch dôchodkových dávok a v prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu k čistej hodinovej minimálnej mzde. Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa ďalej navrhuje ustanoviť priaznivejšie podmienky v prípade dlhodobej hospitalizácie opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež v prípade jej úmrtia.
V súvislosti s poskytovaním peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa tiež zavádza možnosť tento príspevok poskytovať aj osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou je nezaopatrené dieťa, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v domácom prostredí zamestnanca, zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasne sa navrhuje upraviť podmienky pre poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu tak, že sa rozširujú činnosti osobnej asistencie o činnosti pomoci ťažko zdravotne postihnutému rodičovi dieťaťa pri jeho starostlivosti o neho do troch rokov.
Významná je aj zmena, ktorou sa v súvislosti s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhovieť týmto preukazom, ako aj zjednodušiť administratívny postup pri jeho vyhotovovaní. Okrem toho sa umožňuje poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronicky dialyzačných programov, do transplantačných programov a ktorým sa poskytuje onkologická liečba. Súčasne sa navrhuje upustiť od povinností uplatňovať poskytnutý finančný príspevok na kompenzáciu v konaní o dedičstve v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie. Uplatňovanie pohľadávky v konaní o dedičstve zostane zachované len v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužila z dôvodu úmrtia peňažný príspevok na jeho účel. Napríklad ak bol fyzickej osobe vyplatený peňažný príspevok na kúpu pomôcky, avšak túto si už vzhľadom na úmrtie nedokázala zakúpiť.
V čl. II sa navrhuje - zákona o sociálnom poistení - s cieľom spresniť oznamovacie povinnosti pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia poistenca, poistenca štátu, fyzickej osoby, ktorá poskytuje osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne, pričom osoba s ťažkým zdravotným postihnutím napríklad nepožiadala o príspevok na osobnú asistenciu a upraviť tieto povinnosti rovnako, ako v prípade osoby, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov veku a nemá nárok na rodičovský príspevok.
Toľko úvodom. Zároveň chcem poznamenať, že stále prebiehajú rokovania s ministerstvom financií o možnosti navýšenia niektorých príspevkov, hlavne čo sa týka osobných opatrovateľov a asistentov.
Ďakujem skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 16:20 - 16:21 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na túto tému, by som povedal, s vyhlasovateľmi petície, konkrétne s Odborovým zväzom KOVO rokovalo, uskutočnili aj istú, by som povedal, masovku pred, priamo pred ministerstvom, kde som vystúpil a vyjadril sa, že som pripravený na túto tému analyzovať veci a hľadať možnosti, ako zabezpečiť tie dve veci, ktoré tá petícia požaduje. Prvý je tzv. preddôchodok. My už máme pripravenú legislatívnu normu, ktorá sa konzultuje dnes na úrovni ministerstva financií, kde treba nájsť, samozrejmá vec, súhlas a pochopenie.
Čo sa týka zastropovania, áno. Minimálne pozícia ministra, a dovolím si povedať aj za stranu SMER - sociálna demokracia, je taká, že sa treba tou otázkou zaoberať. Ja sa nebudem vyjadrovať, či to má byť 65, 65, to musí vyjsť trošku z analýzy, a áno, súčasťou druhého návrhu v súvislosti s týmto riešením je možno zohľadniť skorší odchod pre ženy. Ja sa skôr prikláňam preto, aby sme zvýhodnili rodičov, ktorí vychovali a pripravili pre spoločnosť deti. To znamená nie rodičovstvo a rodenie detí, ale výchovu detí. To je jedna z alternatív, ktorá je s týmto úzko spojená, a opakujem ešte raz, zaoberáme sa s touto problematikou aj v príprave legislatívnej normy.
Ďakujem.
Skryt prepis