Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

12. 9. 2017 o 16:47 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

12. 9. 2017 16:47 - 16:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne. Vítam a som rád, že nachádzam podporu aj u opozície v súvislosti s návrhom tejto novely. Hneď úvodom hovorím, som pripravený aj so svojimi kolegami hovoriť o veciach, ktoré by súviseli s druhým čítaním, pokiaľ sa niektoré veci dajú vylepšiť. Áno, najzávažnejší problém, ktorý ste otvorili, je tá retroaktivita. Ona to nie je len tu. Tá retroaktivita sa tu častejšie, lebo pokiaľ tu robíme a opravujeme problémy a škody, ktoré tu narobili naši predchodcovia, použijem jeden príklad, starodôchodcovia, 13 rokov, celkom logicky vychádza otázka, prečo nedoplatiť tým ľuďom za tých 13 rokov to, o čo prišli, v úvodzovkách, no, lebo účinnosť zákona je odvtedy a odvtedy. Častejšie sa stretávame s viacerými vecmi, je tu komora lekárov, ktorá ma často teraz atakuje s tým, že lekári, ktorí istú dobu platili, pôsobili ako živnostníci, to znamená samostatne zárobkovo činné osoby, zabudli na nejaké veci, no a teraz žiadajú, aby retroaktívne im bolo odpustené niečo, čo im zákon ukladal. Viete, ale retroaktivita vo viacerých oblastiach, to už nie je len o Richterovi, alebo o rezorte práce, to už je širší problém. Nie je toto otázka, ktorá je úplne ako, s kolegami sme na túto tému hovorili. Hovorili a nie raz a treba povedať, že neurazte sa, neprišli ste na to len vy, ale aj moji kolegovia ma na to upozorňovali, možnože nájsť formu, ktorá nebude mať dopady, ale bude mať riešenie, si ako viem predstaviť, pretože keď sme začali pristupovať aj k tejto valorizácii, nebolo jednoduché nájsť riešenie a zosúladiť solidaritu a zásluhovosť.
My sme v predchádzajúcom období fungovali ďaleko viac len podľa solidarity, to znamená pevná čiastka a každému rovnako. Dnes sme sa dostali do situácie, že sme mali záujem zohľadniť solidaritu, aby sa neotvárali tie nožnice medzi tými najchudobnejšími a relatívne tými solventnejšími dôchodcami, ak sa pri tých dôchodkoch dá vôbec takto o tom hovoriť, ale za druhé ako mali sme záujem, aby zas neboli trestaní tí, ktorí dlhšie odvádzali a viac odvádzali. To znamená, aby sa v tom dôchodku našli. Do akej miery vyvážene sa nám to podarilo nastaviť, môže byť vec polemiky, ale dôležité, že sme získali podporu seniorských organizácií, s ktorými sme veľmi konkrétne rokovali, vidíme aj pána Lipianského, predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku, chcem aj z tohto miesta poďakovať za tú komunikáciu a spoluprácu, je to najvýznamnejší sociálny partner pri akejkoľvek; spôsobe hľadania valorizácie. Ja som presvedčený, toto je riešenie preto na štyri roky, lebo o štyri roky môže byť aj iná situácia. Aj sociálno-ekonomická a možno sa budeme baviť úplne inak a štandardne a už nebudeme riešiť solidaritu, plus, mínus a ja neviem, zásluhovosť obdobným spôsobom. Preto na štyri roky, má to logiku a som presvedčený, že a vážim si to, čo ste povedala vy, pani poslankyňa Jurinová, že to vlastne chystáme len pre obdobie tejto vlády. Ak rátate s tým, že ešte ďalšie dva roky po voľbách bude pôsobiť táto vláda, tak ďakujem pekne za podporu a pochopenie, pretože to je na štyri roky a to nie je len na tieto roky, ale stotožňujem sa s vaším názorom a ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis
 

12. 9. 2017 16:28 - 16:33 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Účelom navrhovanej novely zákona o sociálnom poistení a najmä zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, ako aj zníženie administratívnej záťaže v sociálnom poistení v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Je neustálou snahou vlády Slovenskej republiky hľadať spôsoby, ako prispieť k zlepšovaniu životnej úrovne poberateľov dôchodkov. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je aj úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ku ktorej sa vláda Slovenskej republiky zaviazala vo svojom programovom vyhlásení. Podľa predloženej novely zákona o sociálnom poistení sa navrhuje od roku 2018 do roku 2021 dôchodkové dávky prioritne zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, tzv. dôchodcovskej inflácie. Ak by táto určená suma zvýšenia dôchodku bola nižšia, ako je pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumy príslušného alebo totožného druhu dôchodku, zvýši sa dôchodok o túto pevnú sumu. To znamená minimálna, minimálne percento valorizácie navrhujeme vo výške dvoch percent. Bez ohľadu na vývoj makroekonomického prostredia a bez ohľadu na výšku poberania dôchodku bude každému dôchodcovi garantované, že rast jeho dôchodku pokryje aspoň rast jeho životných nákladov a aj v čase nízkej inflácie dostane v nominálnej sume zmysluplné zvýšenie dôchodku. 
Novelou zákona ďalej dôjde v praxi k zásadnému zníženiu administratívnej záťaže prevažnej časti poistencov štátu. Väčšina z nich už nebude musieť podávať prihlášky Sociálnej poisťovni na dôchodkové poistenie. Ide o zásadnú zmenu vo väčšine poistencov štátu, ktorým bude vznikať dôchodkové poistenie automaticky. Ide najmä o fyzické osoby, ktorým vzniká nárok na rodičovský príspevok a starajú sa o dieťa do šesť rokov jeho veku. K zníženiu administratívnej záťaže však dôjde aj v prípade osôb, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, osôb, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ako aj osobných asistentov vykonávajúcich osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. Poistenie im bude zhodnotené na účely dôchodkovej dávky v celom rozsahu. Týmto sa predíde situáciám, ktoré v súčasnosti nastávajú v praxi, že z dôvodu opomenutia podania prihlášky na platenie poistného na dôchodkové poistenie štátom prichádzajú tieto osoby o časť svojich dôchodkových nárokov. Nutnosť podať prihlášku sa zachováva iba v tých prípadoch, v ktorých štát nemá o potenciálnych poistencoch štátu potrebné informácie na to, aby dôchodkové poistenie vzniklo. Napríklad osoba, ktorá sa stará o dieťa do šesť rokov veku, ale nepoberá rodičovský príspevok.
Predloženou novelou sa navrhuje aj zníženie administratívnej záťaže na základe požiadaviek podnikateľského prostredia. V ďalších ustanoveniach predkladaný návrh zákona zachováva po dohode so sociálnymi partnermi jednotnú sadzbu poistného na úrazové poistenie na súčasnej úrovni 0,8 percenta. Zároveň reflektuje aj na podnety z aplikačnej praxe týkajúce sa najmä výberu poistného, zjednotenia podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti a zavedenia vyrovnávacieho príplatku pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov. 
Ďakujem, skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

12. 9. 2017 16:09 - 16:09 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. No, priznám sa, že som očakával, že do tejto diskusie pôjde tak aj trošku ideológia, aj neviem, aké všetky ďalšie veci. Viem, aká bola časť tých rokovaní, viacej ako dva roky. Pracovnú skupinu prvú začal viesť, dnes zhodou okolností spravodajca, vtedy štátny tajomník. Prizvali sme do pracovnej komisie zástupcov všetkých zriaďovateľov, zástupcov jednotlivých skupín zdravotne postihnutých, ale – a to chcem povedať – zásadná diskusia sa neviedla ani tak o kvalite ale, ako o financovaní. A ja som v úvode prečítal a ja ho znova zopakujem, čo je v programovom vyhlásení vlády. Zefektívniť systém viaczdrojového financovania sociálnych služieb zavedením príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Ako o tom to je. My sa skutočne bavíme o financovaní. My kvalitu riešime niekde inde. Veď viete, že od 1. januára chystáme konkrétne kroky, ktoré sa budú týkať aj kvality. My v podstate dennodenne sa zaoberáme otázkou aj nových služieb, ktoré prináša život. Aj ich bude ďalej prinášať, aj sa budú rozširovať. Áno, možnože niektoré budú zanikať, možno sa niektoré budú zlučovať, ale to je výsledok konkrétneho života, tomu sa nebránime. To je logické, to je prirodzené. Ale – a to chcem povedať – a to v drvivej väčšine tu zaznievali pripomienky, s ktorými jednotliví zriaďovatelia neuspeli v tej pracovnej komisii, len sa posunuli sem cez vás, aby ste ich sem znovu ponúkli.
Viete, aký bol záver tej pracovnej komisie? Preboha, len nech tento zákon, tá novela ide, keď má aj svoje nedostatky a my všetci zriaďovatelia, to znamená neverejní, VÚC-ky, obce a mestá nie sme plne uspokojení, ale je to značný pokrok vpred. Je to nový systém, je to reálne viaczdrojový systém, a preto chceme a máme záujem, aby tento zákon išiel. Preto sa ako pýtam, v mene koho vystupujete a v mene koho navrhujete a za koho sa odvolávate. Dva roky sedeli v tej pracovnej komisii a opakujem, všetci zriaďovatelia. Trošku ma prekvapuje možno aj pani podpredsedníčka parlamentu Nicholsonová, možno tá jej poradkyňa, ktorá má aj svoju konkrétnu zodpovednosť, na tom ministerstve dlhé roky viedla odbor sociálnych vecí, sociálnych služieb, vtedy mala konať, nie teraz dáva rozumy a hovorí o tom, čo by sa ako malo a nemalo. Ako neklamme sa, sociálne služby sú vždy dimenzované na možnosti štátneho rozpočtu. Nie na otázku prístupu ministra, koľko chce, ale na koľko má. Ja to hovorím z plnej zodpovednosti, ale takto to je a tak to bolo za pravicových vlád, za, ja neviem, ľavicových, takto to bude vždy. Vývoj ekonomiky vždy dá isté možnosti, ktorými môžeme ísť. Ale tu mám čisté svedomie. V dvanástom roku, keď som preberal ministerstvo, bol rozpočet na sociálne služby 32 mil. vrátane tej novely, ktorú spomínal aj Jozef, ktorá sa týkala obcí a miest, kde išlo tých 320 podľa tej poslednej novely, ktorú môj predchodca urobil na lôžko, na lôžko. Píše sa rok ´17, 92 miliónov. Trojnásobne zvýšený rozpočet. Nejestvuje jedna jediná kapitola nie ministerstva, rozpočtu, kde by sa trojnásobne zvýšil, zvýšil rozpočet. Tu ako, tu tie prostriedky sú a idú. A ony aj z hľadiska budúcnosti pôjdu. Každá vláda s tým musí rátať vzhľadom na vývoj demografie, starnutie obyvateľstva a potrieb tejto služby. Ako tie náklady budú a budú vyššie. Preto je tu aj táto zásadná zmena.
Snáď sa dohodneme na tom, že je ďaleko objektívnejšie a spravodlivejšie, aby išli iné prostriedky na zariadenie, kde je klient mobilný a kde je imobilný. Však sa zhodneme v tom, že potrebuje väčšiu starostlivosť aj väčšie náklady na toho imobilného ako na toho mobilného. A v tomto prípade sme vyšli v maximálnej miere v ústrety skôr neverejným. Pretože VÚC-ky a obce a mestá vlastne zabezpečujú aj finančne to čo doteraz. My sme skôr VÚC-kam ubrali možno 15 až 22 mil., ktoré doteraz tých osem samosprávnych krajov riešilo, my preberáme a pokrývame, pretože áno, máme záujem, aby nielen tých, koho VÚC-ka zazmluvní na nejaký počet lôžok, ale aby každý neverejný dostal to, čo tento zákon rieši. To tu je, to tu táto otázka je a ona je a my sme neubrali ostatným zriaďovateľom. My jednoducho, či chceme, alebo či nechceme, ja som otvoril tú základnú filozofiu. Vrátime sa do roku 2004? Do obdobia fiškálnej decentralizácie? Dozrel ten čas? Lebo to sa tu často o tom. Zaznieva školy, nech to prevezme štát, sociálne služby, no nech ich prevezme štát. Ale ja sa tomu ako nebránim, ale potom to musíme pomenovať a zásadne zmeniť filozofiu daňovej politiky z hľadiska podielových daní a ďalších vecí. To otvoríme. Ale keď to takto otvorím, tak tie obce a mestá sú zásadne proti a majú logické zdôvodnenia. Veď my sme sa ako niekde zaangažovali, vybudovali. Áno, bola tam istá klientela, ktorá nebola zohľadnená z hľadiska stupňa odkázanosti, ale oni sú schopní sa s touto otázkou vysporiadať. Ja som presvedčený, že sa nikde nestane to, čo pani poslankyňa tak trošku otvorila, no čo budú robiť tí, ktorí majú viac klientov s menším stupňom odkázanosti. No určite že tam budú nejaké tie postranné snahy niekoho prekvalifikovať do vyššieho stupňa, ale tu je odpoveď. Áno, to, čo som sľúbil, že my potrebujeme jednotnú posudkovú službu, je absolútne pravda. V tomto prípade sa vláda jednoducho dohodla a gestorom je ministerstvo zdravotníctva, ktoré zriadilo pracovnú komisiu. Tá komisia už pracuje. Veľké zastúpenie tam má, samozrejmá vec, že aj ministerstvo práce. A v budúcom roku má uzrieť svetlo sveta nový zákon o jednotnom usporiadaní posudkovej služby.
Ja som kládol otázku aj pre tú pracovnú komisiu. Ideme počkať, až bude k dispozícii tento zákon ohľadom jednotnej posudkovej služby a potom budeme riešiť otázku viaczdrojového financovania? Ale odpoveď išla veľmi konkrétna. Nie. Vyskúšajme isté veci, ktoré súvisia s touto novelou a o to bude vhodnejšie a lepšie zohľadniť aj tie prvé praktické skúsenosti, tú aplikačnú prax pri príprave toho nového zákona ohľadom jednotnej posudkovej služby.
Takže, ako toto všetko je potrebné v tomto prípade zvažovať. A otázky ako, ako dobre, návrhu na stiahnutie, rešpektujem. Je to ako legitímne, ale opakujem, nie je to v prospech nikoho z hľadiska tých zriaďovateľov. Naopak, je to proti ich záujmu a rozmýšľaniu a je to proti sociálnym službám ako takým.
A nejaké paškvil a podobne ako, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať. Niekedy mám taký pocit, že tu najviac kričia ľudia, ktorí pôsobili na tom rezorte, mali aj istú zodpovednosť. Áno, dobre bolo povedané, na opatrovateľské služby v tom čase nešiel cent, opakujem, cent. 52 miliónov bola prvá dotácia a teraz sme pripravili ďalší 50-miliónový projekt. Ale to nie je systémové riešenie. Ja sa desím, ak raz príde obdobie, keď cez europrostriedky nepríde sem toľko financií, ako sa s touto otázkou vysporiadajú tí, ktorým to zo zákona prináleží. A znova sú to obce a mestá, respektíve samosprávy. Možno potom bude potrebné nastaviť úplne zásadne tú otázku, či sa vrátime k fiškálnej decentralizácii, alebo povieme, akým spôsobom budeme tie samosprávy vykrývať zo štátneho rozpočtu, aby boli schopní zabezpečiť tie služby, ktoré s týmto úzko súvisia. Nič netajím, ale hovorím veľmi otvorene a uvedomujem si zložitosť, ale uvedomujem si aj nevyhnutnosť zabezpečenia týchto služieb, ktoré sa dotýkajú jednotlivých zariadení.
Čo sa týka tých pripomienok, ktoré tu odzneli, sme v prvom čítaní. My sa bavíme o filozofii zákona. Tá filozofia zákona je viaczdrojové financovanie, v rámci toho viaczdrojového financovania jednotliví zriaďovatelia odkiaľ pokiaľ, odkiaľ pokiaľ štát. A som veľmi rád – a to sa tu trošku málo hovorí – veď to bolo sizyfovské riešenie dostať do toho systému viaczdrojového financovania aj zdravotné poisťovne. Áno, tých deväť medicínskych úkonov zďaleka nesplnilo to očakávanie, čo tu bolo, ale my sme dnes našli riešenie úplne iného charakteru. Veď to plošné bude zohľadňovať stupeň odkázanosti aj v tej zdravotnej oblasti. Samozrejmá vec, že nikto neodpustí, aby tam nebola kvalifikovaná pracovná sila, ktorá spĺňa podmienky, aby mohla tie medicínske úkony robiť. Ale je to v úplne inej rovine. My sa postupne skutočne dostávame do tej situácii zdravotno-sociálnych služieb. Ale to je cesta budúcnosti, tá je nevyhnutná. Po tom, čo sa zlikvidovali doliečováky a ďalšie zariadenia, ktoré boli predtým v nemocniciach, prirodzene preberá túto úlohu sociálny systém, ale on nemôže jestvovať úplne oddelene bez tých zdravotníckych, medicínskych úkonov, ktoré sú preto nevyhnutné. A tu je stále, by som povedal, ako priestor aj, aj pochopenie na strane ministerstva zdravotníctva a som presvedčený, že aj na strane tých zdravotných poisťovní, hoci aj tam prostriedkov nikdy nie je dosť.
Konsenzus. Ja som to naznačil. Pri záujmoch jednotlivých zriaďovateľov bolo nevyhnutné nájsť istý konsenzus. A ja si dovolím povedať, on sa našiel. A to je záver toho, že tá pracovná komisia povedala, áno, poďme.
Ďalej tá posudková činnosť, áno, súhlasím s vami, ale dávam jasnú odpoveď. V budúcom roku by mal byť na stole v tejto snemovni návrh na riešenie jednotnej posudkovej služby. To nie je jednoduchá, áno, ako reforma. To je veľmi zložitá, to je veľmi, veľmi zložitá a bude si žiadať viaceré a viaceré veci, ktoré s tým súvisia. Pre nás je dôležité pokračovať napríklad aj v zosieťovaní IT. Niečo podobné ako beží v Košickom kraji. Bodaj by všetky VÚC-ky takto boli prepojené. Pretože, áno, 7 700 žiadateľov. Otázka je, koľko medzi tými žiadateľmi je takých, čo si dal päť žiadostí, od Tatier až, ja neviem, po Bratislavu. My potrebujeme tieto veci mať presne zmapované, aby sme vedeli povedať, to nie je 7 700, ale možno je to dve-, tritisíc. A podľa toho ísť a povedať, ako tu je treba posilniť tie kapacity a tu ideme podporiť aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu alebo europrostriedkov napríklad výstavbu, rozšírenie. Toto sú všetko veci a k tomu má aj to sieťovanie, jednoducho ako zmapovanie si tých reálnych potrieb v každom jednom kraji ako pokračovať. To sú veci, ktoré sú tiež v tomto, v tejto novele zákona presne uvedené a ony v značnej miere posúvajú ten rozmer, by som povedal, reálnych potrieb, potrieb dopredu.
Stupne odkázanosti. Myslím si, že dnes už nikto nespochybňuje, že to je ďaleko objektívnejšie, že je to potrebné zohľadňovať. A tu sú tie veci jasne vyjadrené a tu treba povedať, že to nie je náš nejaký výmysel, ale na tomto beží v podstate skoro celá Európa.
Áno, včasná intervencia, určenie hodinovej sadzby, ako aj to je ďalšia otázka, ktorá je, ale táto novela ju zohľadňuje. Do akej miery a ako? Bavme sa, ja som pripravený. Ak prídu pre druhé čítanie nejaké konkrétne návrhy, okolo ktorých sa dá hovoriť, ale bavme sa o tom na výbore. Prípadne vyvolajme stretnutie, ak bude záujem a moji kolegovia z ministerstva sú k dispozícii, aby sme sa o týchto veciach ako bavili. Veď nám ide o spoločnú vec.
Denný stacionár. No, denný stacionár je potrebné sociálne zariadenie, ono sa osvedčilo, my to, čo robíme a riešime, riešime len tam, kde vychytralci zneužívajú zákon. Kde zmenili domovy dôchodcov a prehodili len tabuľu a vykazujú rôzne ďalšie prezenčky a ďalšie veci, ktoré s tým jednoducho súvisia. Máme dosť na to podkladov, dôkazov aj veľa lobingu ako, prečo to práve tam beriete a neberiete. No, tak berieme tam, kde to nespĺňa potrebu zákona. Ale nikto nelikviduje. Naopak, ja si myslím, že denný stacionár je zariadenie, ktoré má svoju budúcnosť a celkom iste aj ďalej bude, bude v plnej miere uplatňované.
Limity pre dané územie 04, 09, ako z niečoho sa muselo vychádzať. My sme sa boli aj poučiť. Boli sme v Rakúsku sa trošku baviť, akým spôsobom to oni riešia. Ako to nie je bulharská konštanta. To je ako záujem pomenovať reálne potreby. A z týchto reálnych potrieb bude vychádzať aj stavba rozpočtu. To znamená, otázka, že niekde v pol roku ako nám padne nejaký limit a potom nebudeme schopní druhý polrok niesť, z tohto to bude vychádzať, to znamená, je to objektívne kritérium reálnych potrieb. A za tým si jednoducho, jednoducho stojím.
Starnutie populácie, povedali sme, že zohľadňujeme tieto veci.
Možno ešte k pani poslankyni Petrík. Ja si vážim, čo ste urobila v súvislosti s tým jasličkovým zákonom, len, pani poslankyňa, základná filozofia zákona – zosúladenie rodinného a pracovného prostredia – tu bola, je a ostáva. Priorita v prvom rade dať jasle matke, ktorá je zamestnaná, je tu, tá tu ostáva. To, čo sme spresnili a rozšírili, ak kapacita týchto zariadení dovoľuje, no prečo by tam nemohla dať svoje dieťa aj matka, ktorá nepracuje. Ale základná filozofia je a ostáva. V tom je to zosúladenie. Nemôže sa stať, aby bola neuspokojená pracujúca matka, ktorá chce do tohto zariadenia uložiť dieťa, na úkor toho, že tam bude matka, ktorá je doma. Teraz nebudem hodnotiť, za akých príčin, lebo uvedomujem si, že môže byť veľa takých, ktorí nie zo svojej vôle, ale zo zdravotných, iných, objektívnych, a to treba všetko tieto veci potom posudzovať.
Tu, čo ste pomenovala ako isté možné riziká, neberiem. Dobre viete, že tu máme nejaké prechodné obdobie a reálne veci začnú platiť až od 1. januára budúceho roku. A odvtedy začne platiť aj táto novela. To znamená, my včas veci riešime, zachytíme a som presvedčený o tom, že žiaden problém s týmto nemôže jednoducho byť.
Trošku ma prekvapuje, predpokladal som, že občas sa pozriete aj na našu stránku, my máme od leta perfektný manuál, ako postupovať, na našej stránke, ten tam je zavesený. My sme vydali letáky a ďalšie veci, ktoré posúvame aj smerom dole. Ja nemám pocit, že by sme tieto veci odignorovali. Naopak, opakujem ešte raz, naopak, bol záujem a komunikačný úsek v tomto smere mal veľmi konkrétne úlohy.
Takže toľko k reakcii na tú diskusiu. Opakujem ešte raz, sme v prvom čítaní. Reálne predpokladám a som pripravený aj s mojimi kolegami komunikovať akékoľvek otázky, ktoré by mali vylepšiť tento zákon pre druhé, resp. tretie čítanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12. 9. 2017 11:33 - 11:40 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení sa zaviazala, citujem, zefektívniť v systéme viaczdrojového financovania sociálnych služieb zavedením príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Podstatou predkladanej novely zákona o sociálnych službách je práve zabezpečenie spolufinancovania sociálnych služieb z prostriedkov štátneho rozpočtu tam, kde finančné zdroje miestnych a regionálnych orgánov nie sú úmerné kompetenciám v tejto oblasti. Sú to sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a denné stacionáre.
Sociálne služby poskytované v týchto zariadeniach dosahujú najvyššiu úroveň prevádzkových nákladov. Suma finančného príspevku na spolu financovanie sociálnych služieb v týchto zariadeniach bude odrážať reálnu štruktúru príjmov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pri sebaobsluhe a v konkrétnom zariadení sociálnych služieb na určité obdobie.
Vláda Slovenskej republiky prijala koncept ustanovenia pevnej výšky finančného príspevku a zároveň sa stotožnila s potrebou každoročného prehodnocovania jeho výšky nariadením vlády Slovenskej republiky. Takto koncipovaná právna úprava je realizovaná v záujme udržateľnosti financovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a potreby reakcie na medziročný vývoj nákladovosti poskytovanej sociálnej služby. Podotýkam však, že výška finančného príspevku nepredstavuje pokrytie reálnej nákladovosti poskytovania osobnej starostlivosti klientovi, ale vychádza z účelového určenia jeho použitia, a to je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov.
Ešte raz zvýrazňujem, kompletný príspevok zo štátneho rozpočtu ide na mzdy zamestnancov.
Chcem ďalej zdôrazniť, že zámerom novely nie je znižovať doposiaľ vynakladané finančné prostriedky z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, ale vytvorenie, nazvem ho, manipulačného priestoru najmä v rozpočtoch vyšších územných celkov na poskytovanie a zabezpečovanie ďalších druhov sociálnych služieb vo verejnom záujme a podporu procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb rozvojom sociálnych služieb komunitného charakteru.
Navrhovaná právna úprava zároveň vytvára právne podmienky aj na možnosť poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie zo štátneho rozpočtu verejným poskytovateľom na lokálnej úrovni a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni neverejným poskytovateľom.
Ďalej sa návrhom posilňuje ochrana najmä prijímateľov domácej opatrovateľskej služby, a to aj zvýšením výšky povinného zostatku z príjmu po zaplatení úhrady za jeho poskytovanie z doterajšej výšky najmenej 1,4-násobku na 1,65-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Cieľom ďalších navrhovaných zmien je vzhľadom na požiadavky aplikačnej a interpretačnej praxe precizovať úpravu obsahu služby včasnej intervencie, podmienok poskytovania starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Vykonávania sociálnej posudkovej činnosti, náležitosti, žiadosti o zápis do registra a žiadosti o udelenie akreditácie na odbornú činnosť a obsahu komunitného plánu sociálnych služieb a koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
Predkladaný návrh zákona bude mať pri existujúcom počte miest v zariadeniach sociálnej služby negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, konkrétne na kapitolu nášho ministerstva v celkovej výške 44 664 000 v roku ´18 a v roku ´19 sa predpokladá takmer 60-miliónový dopad. Pre rok 2020 to má byť 65,8 mil. eur. Ide najmä o zvýšenie rozpočtových výdavkov určených na vyplácanie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, čo má za následok aj potrebné zvýšenie administratívnych kapacít samotného ministerstva.
V závere chcem ešte poznamenať, že je významná aj skutočnosť, že ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje zmeny a doplnenie viacerých zákonov, ktorých okrem iného mení aj súčasný spôsob úhrady tzv. deviatich vybraných ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zo zdrojov verejného zdravotného poistenia a navrhuje ho nahradiť novým systémom určenia, nazvem to, paušálnej sadzby na klienta, ktorý vyžaduje dlhodobé poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Týmto spôsobom by mal narásť príspevok aj zo zdravotných poisťovní až do výšky 20 mil. ročne pre sociálne zariadenia.
Pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

12. 9. 2017 11:24 - 11:27 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Veľmi stručne. Po prvé chcem poďakovať za podporu, ktorá tu zaznela vo vystúpeniach tohto návrhu zákona.
Žiada sa mi povedať dve veci. Spolu s ministerstvom hospodárstva sa pripravil tu istý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.
Po konzultácii s nami sa aj táto oblasť dostala do tohto balíka, to znamená, postupne sa budú realizovať niektoré ďalšie opatrenia, či už legislatívne, alebo vecného charakteru, ktoré sú súčasťou tohto balíka, je úzko prekonzultovaný a dohodnutý aj so sociálnymi partnermi a my máme záujem, aby sa aj prostredníctvom tohto balíka vylepšovalo neustále podnikateľské prostredie.
Za ďalšie, chcem povedať, že doteraz platný zákon si myslím, že on splnil svoje ciele, ktoré sme doňho vkladali, pretože tu je treba vidieť, že tých pár rokov dozadu bolo úplne iné prostredie na trhu práce, ako je dnes. Ak vtedy podnikatelia mohli mať prirodzene alebo zamestnávatelia ambíciu čiastočne aj obísť zákon ohľadom nelegálky, dnes majú úplne iné starosti a ja ich v plnej miere chápem a tie starosti súvisia s tým, že majú záujem zohnať a zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu pre potreby jednotlivých firiem, aby vedeli napĺňať a vyrábať podľa ich nejakých potrieb.
Za ďalšie, Jaguar Land Rover. Chcem povedať, že u Jaguaru Land Rover nie je ukončený proces. To znamená, vôbec sa netýka tento zákon tejto firmy, tak ako Jaguar Land Rover sú tu aj ďalšie firmy, ktoré sú v procese. To znamená, nepadlo rozhodnutie, a preto by som v tomto prípade absolútne vylučoval akúkoľvek spojitosť s touto firmou.
A chcem ešte jednu vec ako dať do ponuky, to sa týka aj toho návrhu, ktorý tu padol ohľadom možnej retroaktivity, my rozmýšľame a právne pripravujeme isté riešenie, nazvime to generálneho pardonu, ktorý by sa týkal doterajších zistení, ktoré boli kvalifikované ako nelegálna práca za oneskorené odovzdanie podkladov pre Sociálnu poisťovňu, ale nie vrátenie pokút, ale výmaz, opakujem ešte raz, výmaz z tzv. čiernej listiny toho registra, kde sú evidovaní zamestnávatelia, ktorí porušili tú nelegálnu prácu a z toho im vyplývajú viaceré sankcie, napríklad sa nemôžu uchádzať o zákazky, ktoré ponúka štát v podstate v priebehu piatich rokov. To znamená, tým si myslím, že by bola veľmi vážna satisfakcia aj voči zamestnávateľom do minulosti, ale nie o vrátení finančných prostriedkov, ale, použijem výraz, o očistení ich mena na tejto listine a, samozrejmá vec, spĺňanie všetkých náležitostí, aby sa vedeli uchádzať vo výberových konaniach o podporu na trhu. Tým dávam aj odpoveď na otázku, ktorá tu zaznela smerom do minulosti.
Všetko z mojej strany. Samozrejme, uchádzam sa o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 9. 2017 10:43 - 10:45 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som poprial príjemné dopoludnie a zároveň mi dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladá sa v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na tento kalendárny rok.
Návrhom zákona sa upravuje vymedzenie nelegálneho zamestnávania. V súčasnosti je nelegálnym zamestnávaním každé oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovni. Účelom návrhu zákona je upraviť vymedzenie nelegálneho zamestnávania tak, aby ako nelegálne zamestnávanie sa neposudzovalo oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, ak k tomuto prihláseniu dôjde do siedmich dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca. Ak však v rámci tejto lehoty siedmich dní dôjde k výkonu kontroly, ktorá zistí neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, pôjde o nelegálne zamestnávanie.
Návrhom zákona sa tiež na účely zákony o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní vymedzuje pojem dodávka práce.
Toľko úvodom. Ďakujem. Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

7. 9. 2017 15:39 - 15:39 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený, vážené panie poslankyne, páni poslanci, je mi ľúto, že tu po štyroch mesiacoch opäť stojím a opäť sa musím brániť, dovolím si povedať, nenávistným útokom opozície, nie kvôli sebe, hoci ľudsky nikomu nie je príjemné, ak musí bezdôvodne čeliť veľakrát aj ponižovaniu, dehonestácii, špineniu a najmä osobnej cti. Ale kvôli vám, ktorí sa na tejto fraške nepodieľate, a kvôli verejnosti, ktorá si zaslúži, aby sme sa všetci sústredili na hľadanie realistických riešení jestvujúcich problémov. Pretože to, o čom sa tu rokuje dnes, nie je nejaký reálny problém a opozícia už vôbec nepredkladá žiadne realistické riešenia. Na jednej strane je tu vládna koalícia, ktorá sa usiluje konštruktívne a úprimne, a preto občas i prirodzene vášnivo diskutovať o stále nových opatreniach na zlepšenie života ľudí. Na druhej strane je tu opozícia, ktorá je stále frustrovaná z povolebného neúspechu, usiluje primitívnym spôsobom vniesť rozkol do fungujúcej vlády. Naivne pritom verí, že ktosi zopakuje ich vlastnú nezodpovednosť, keď si sami zlikvidovali vládu, lebo verejnosti treba povedať pravdu, že tu dnes o nič iné nejde.
Svedčí o tom zdôvodnenie návrhu na moje odvolanie, ktoré obsahuje samé bezobsažné obvinenia, ktoré namiesto na racionálnych argumentoch stoja na vyvolávaní vášní a hraného neúprimného súcitu s domnelými obeťami, z ktorých sa mimochodom väčšina dnes cíti byť obeťami hysterického vyčíňania politikov, nie postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí. Áno, povedzte otvorene, že zatiaľ čo vy, dámy a páni z opozície, mi vyčítate prílišnú a podľa vás podozrivú ústretovosť ministerstva voči resocializačnému stredisku Čistý deň, drvivá väčšina jeho klientov, ale aj ich zákonných zástupcov mi opätovne a naliehavo vyčíta, resp. žiada, aby toto resocializačné stredisko o akreditáciu neprišlo. To nie je len akási poznámka na okraj. Musím totiž zdôrazniť, že súdne rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do resocializačného strediska nijakým spôsobom nezabraňuje alebo nezbavuje rodičov ich rodičovských práv. Naďalej zostávajú zákonnými zástupcami svojich detí a z hľadiska zákona teda stále reprezentujú aj ich záujmy. Súhlas či nesúhlas rodičov s umiestnením dieťaťa do ktoréhokoľvek resocializačného strediska berú aj súdy do úvahy ako veľmi vážny faktor pri svojom rozhodovaní.
Ja i naše ministerstvo sme sa teda stali terčom nevyberaných útokov z oboch strán. Veď si len pripomeňme na jednej strane vedrá špiny, ktoré vylievate na mňa ako na ministra, ale treba povedať a čo ma veľmi mrzí, ako na človeka. Na druhej strane únik zjavne nahratej diskusie na zasadnutí akreditačnej komisie ministerstva, kde sa pán Tománek vrátil akože po kabát, ktorý si tam zabudol v zasadacej miestnosti. Metódy a formy ŠTB. Na jednej strane tie najprimitívnejšie obvinenia zo strany opozície, že som si chodil do Čistého dňa užívať, na druhej strane výsmech zo strany pána Tománka, že nie som chlap. A výsledok hlasovania akreditačnej komisie som pripravil už deň pred jej zasadnutím. Na jednej strane opozíciou prezentované srdcervúce príbehy týrania bez akýchkoľvek dôkazov, na druhej - verejne prezentované a vlastnými podpismi potvrdené vyhlásenia plnoletých klientov a rodičov maloletých klientov, že sú so systémom fungovania Čistého dňa spokojní a chcú, aby naďalej fungovalo ako akreditované resocializačné stredisko. Mojou úlohou je zvažovať všetky tieto aspekty a chcem vás ubezpečiť, že to vôbec nie je jednoduché.
Toto, dámy a páni z opozície, je totiž pravdivý obraz situácie, o ktorej vy hovoríte výlučne jednostranne. Vy si, samozrejme, môžete zo svojej bezohľadnej, dovolím si povedať, namyslenosti a možno politickej zaslepenosti dovoliť arogantne ignorovať druhú stranu, ale ja a moji kolegovia z ministerstva sme sa ocitli medzi dvomi mlynskými kameňmi a musíme rozhodovať nie podľa pocitov, ale podľa faktov. Nie som ani, ani ja, ani moji kolegovia na ministerstve ako správny orgán, sme nepodľahli ani medializovaným ani politickým tlakom, ani z jednej, ani z druhej strany. Je na smiech, že mi vyčítate nekompetentnosť, lebo nekompetentne by ministerstvo postupovalo práve vtedy, keby sa riadilo následne alebo náladami a vyvolávanými vášňami a nie konkrétnymi faktami, ktoré my berieme v úvahu pri preukazovaní zistených skutočností v zmysle zákona. V tejto kauze postupuje ministerstvo práve takto. Keby nešlo o takú vážnu záležitosť, ako je sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, musel by som vaše obvinenia z netransparentnosti označiť možno za smiešne. Ale toto je veľmi vážna otázka, pretože ide o zdravie a bezpečnosť detí.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny celé týždne viedol na ministerstve, resp. Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny poslanecký prieskum. Moje kolegyne a kolegovia sa opakovane zúčastnili na stretnutiach s členkami a členmi tohto výboru, či už na pôde ministerstva, alebo na pôde parlamentu. Podľa požiadaviek sme predkladali stohy dokumentov, dokonca sme zabezpečili účasť mimorezortných členov akreditačnej komisie. Ďalší poslanecký prieskum vykonal výbor pre sociálne veci. Okrem toho sme vyhoveli požiadavke pani poslankyne Blahovej podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám a verejnosť informovali aj prostredníctvom tlačovej konferencie a zasielali stovky ďalších odpovedí médiám k tejto problematike. Asi ťažko by ste našli prípad, v ktorom ministerstvo postupovalo tak otvorene a transparentne.
No a pokiaľ ide o obvinenia z korupcie, čiastočne sa vyjadril pán premiér, no jednoducho k tomu skutočne nemám slov. Pošpinenie a obvinenie bez akéhokoľvek vysvetlenia, ani slovkom ste totiž nevysvetlili a neargumentovali, kedy som na ministerstve sa ja dopustil akejkoľvek korupcie. Ani ste sa nezaťažovali, aby ste toto obvinenie zdôvodnili. Načo?! To nie je vaša metóda. Vašou metódou je vymyslieť si zločin, vyliať na politického súpera vedrá špiny a dúfať, že aspoň niečo bude zapáchať aj v čase, keď sa budú konať najbližšie voľby. Teda žiadna korupcia na ministerstve práce, iba vaše výmysly.
Vážené dámy a vážení páni, návrh opozície na moje odvolanie pre prípad resocializačného strediska Čistý deň totálne ignoruje konkrétnu realitu. Keď ministerstvo, prízvukujem, nie ja osobne, ešte raz, ministerstvo, ako odborná sekcia ministerstva, ktorá je prvostupňovým orgánom v správnom konaní, čiže ešte raz, ministerstvo rozhodlo, že nezruší akreditáciu Čistému dňu, jasne sme vyhlásili, že budem okamžite reagovať na všetky nové skutočnosti, ktoré sa v prípade objavia. Dokonca som vyhlásil na tlačovke, že je to podmienené, že je to podmienené ponechanie akreditácie pre toto zariadenie, pretože čakám na ďalšie konkrétne zistenia. Áno, hlásim sa k tomu, že sme dali rovnakú váhu našim konkrétnym zisteniam, ako aj zisteniam orgánom činným v trestnom konaní. Preboha, kto mi to môže vyčítať?! Veď si spomeňte, čo bolo na začiatku kauzy. Bol to blog pani poslankyne Blahovej plný obvinení, ktoré napĺňali skutkové podstaty niekoľkých trestných činov. Tu išlo o obvinenia z týrania, ponižovania, sexuálneho zneužívania, fyzického násilia a my predsa nemôžeme inak, iba na základe policajného vyšetrovania a prokurátorského dozoru povedať, či sa takto, ako bolo uvedené, všetko stalo.
Nemohli sme pri týchto závažných podozreniach povedať, že výsledky orgánov činných v trestnom konaní pre nás nie sú dosť relevantné. A zároveň nemôžeme za to, že vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne dnes vznesením obvinenia uzavrel vyšetrovanie prípadu, ktorý pred pár rokmi bol uzavretý konštatovaním: Skutok sa nestal. Platí, čo som tu pred nejakým obdobím povedal s konštatovaním, že budeme v maximálnej miere načúvať a reagovať aj na ďalšie, akékoľvek zistenia orgánov činných v trestnom konaní. Platí, čo som tu preto povedal a k tomuto sa v plnej miere hlásim a za toto beriem aj plnú zodpovednosť.
Možno jeden prípad, ktorý som pôvodne nechcel otvárať, ale budem veľmi všeobecný, aby som sa nedotkol jedného konkrétneho tragického prípadu, ktorý sa tu na Slovensku odohral. Stal sa dva týždne pred parlamentnými voľbami 2010. V jednom resocializačnom stredisku, zhodou okolností na strednom Slovensku, sa stala tragédia. Strašná tragédia. Jeden klient spáchal samovraždu. Za dva roky mojich predchodcov nezasadla akreditačná komisia, neriešil sa ten problém, záver bol: vyčkáme si na stanovisko orgánov činných v trestnom konaní a podľa toho sa rozhodneme čo ďalej. Šetrenie orgánov činných v trestnom konaní bolo: nebola to zavinená smrť cudzou osobou, ale bola to samovražda. A tým to skončilo, nikto neskúmal, prečo sa stala. Pýtam sa, máte vy aj morálne právo niečo mne takéto vyčítať, keď takýto skutok sa vôbec neriešil? Nebol záujem ho absolútne žiadnym spôsobom ďalej skúmať? Opakujem, to bolo v čase, keď ste boli pri moci. Je mi veľmi ľúto a ospravedlňujem sa rodine, ktorej sa to týka a súcítim, že som takýto prípad musel spomenúť.
Pred zhruba mesiacom sme obnovili správne konanie, pretože sme vyhoveli protestu prokurátora. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že toto rozhodnutie je potvrdením úzkej spolupráce nášho ministerstva s Generálnou prokuratúrou a samotný protest a náš následný postup neberiem len ako kritiku, ale aj ako formu potvrdenia mojich slov o vzájomnej spolupráci a od začiatku, akonáhle sme začali tieto veci riešiť. Navyše nám takýto postup umožnil opäť otvoriť minulé správne konanie, nakoľko podľa ďalšieho môjho prísľubu sme vlastnou kontrolou činnosti dospeli k ďalším zisteniam, ktoré podľa názoru ministerstva, rovnako ako vznesené obvinenia napĺňajú ustanovenie § 85 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnej právnej ochrane detí, a ministerstvo sa odôvodnene domnieva, že to môže byť dôvodom pre zrušenie akreditácie. Jedným z týchto vlastných zistení je aj významne zvýšený počet útekov maloletých klientov z Čistého dňa v porovnaní s ostatnými resocializačnými zariadeniami. A to nielen v nejakej počítačovej fáze resocializácie alebo počiatočnej fáze, ale hlavne tých, ktoré sú už v pokročilom štádiu, kde by sa mali prejavovať konkrétne výsledky, výsledky resocializácie a jednoznačne tieto potvrdzujú skutočnosť, že sa resocializácia nenaplnila.
Áno, rovnako seriózne ako výsledky orgánov činných v trestnom konaní berie ministerstvo aj výsledky vlastných kontrol a to bol napríklad teraz konkrétny dôkaz, ministerská kontrola síce našla niekoľko pochybení, ale nenapĺňali dôvody na zrušenie akreditácie. To len citujem, čo už som tu povedal.
Tak a teraz vám skúsim niečo ukázať na príbehu jedného človeka, ktorý sa k tým našim veciam vyjadril. Nie ja, nie ministerskí úradníci, ale sám predseda Slovenskej komory sociálnych pracovníkov pán Peter Kulifaj, ktorého sme prizvali do kontrolného tímu ako nezávislého odborníka, v písomnom stanovisku a v konkrétnom protokole z kontroly predsedovi komory doplnil toto, opakujem, on doplnil toto: Ak by si pri prezentovaní výsledkov kontroly rád zohľadnil názor členov kontrolnej skupiny na záverečný verdikt, tak ako sociálny pracovník by som ich v systéme nechal. Opakujem: nechal. Takže ešte raz, šéf stavovskej organizácie sociálnych pracovníkov, ktorý lepšie a detailnejšie ako ktokoľvek z vás alebo z nás spoznal všetko okolo Čistého dňa, dva mesiace pred vydaním prvostupňového rozhodnutia napísal, že podľa jeho názoru zistenia nie sú také, že by ministerstvo malo akreditáciu Čistému dňu zrušiť.
Tak teda ako, dámy a páni z opozície, zaslúži si aj nezávislý odborník vaše obvinenia z netransparentnosti, z korupcie, nekompetentnosti? Toto sú totiž fakty nevyvrátiteľné skutočnosti a nie vaše nepodložené podklady. Takže aj po prvostupňovom rozhodnutí sme situáciu ďalej sledovali, nariadil som zvýšený kontakt sociálnych kurátorov s maloletými klientami Čistého dňa. Pravidelne od nich zisťujú, v akom sú stave, čo sa s nimi deje, ústredie práce vyhodnocuje všetky formuláre i vecné aspekty fungovania resocializačného zariadenia, a preto sme pred mesiacom vrátane ich spomínaného nového obvinenia bývalého pracovníka Čistého dňa z prečinu sexuálneho zneužitia dospeli k názoru, že o týchto skutočnostiach musí byť opäť informovaná akreditačná komisia. Tá na svojom zasadnutí 21. augusta tohto roku odporučila ministerstvu zrušiť resocializačnému stredisku Čistý deň akreditáciu a ministerstvo tak koná. Berúc do úvahy odôvodnenie protestu prokurátora, vykonávame teraz presne tie pracovné úkony, ktoré musia príslušné úrady práce už na základe týchto zistení a spracovali návrhy na presunutie detí do iných stredísk, pretože nebudeme nečinne čakať, kým sa končí správne konanie. Ak mám byť konkrétny, pracovníci ministerstva, ktorí vydávajú prvostupňové rozhodnutie, ako aj akreditačná komisia nemajú pochybnosti o naplnení zákonných dôvodov pre zrušenie akreditácie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s konkrétnymi sociálnymi kurátormi už pripravujú pre príslušné okresné súdy návrhy na premiestnenie maloletých klientov. Takže nečakáme, kým sa formálne celý proces zrušenia akreditácie uskutoční, pretože pani Tománková, Tománek a viacerí klienti majú evidentný záujem ten proces v maximálnej miere natiahnuť.
Aby ste sa jednoducho nesťažovali, že je málo transparentný, tak vám môžem oznámiť, že navrhujeme presunúť dvoch maloletých klientov do iného resocializačného strediska, z ktorých jedna bude v decembri plnoletá a súdne nariadenie resocializácie sa jej končí. Ďalších dvoch maloletých klientov vzhľadom na neustále úteky z tohto zariadenia navrhli sociálni kurátori premiestniť do reedukačného centra. A naopak, v siedmich prípadoch sociálni kurátori už navrhli alebo navrhujú súdu návrat klientov do domáceho prostredia a prípadné uloženie výchovného opatrenia ambulantnou formou. V týchto prípadoch v spolupráci s rodičmi vyhotovili pre resocializáciu týchto detí nie už nevyhnutné, ale zotrvanie v resocializačnom stredisku, domáce prostredie považujú sociálni kurátori za vyhovujúcejšie a rodičia detí chcú ich jednoducho naspäť. Pripomínam, že vekove sa jedná o mladých ľudí vo veku medzi 17 a 18 rokmi, to znamená, že jedná sa o niekoľko mesiacov do nadobudnutia plnoletosti.
Toto je teda, dámy a páni, genéza v súčasnosti prípadu celého resocializačného strediska Čistý deň. A sú tu aj isté nevyvrátiteľné fakty a dokázateľné argumenty, toto je jednoducho pravda, zároveň som mal aj ambíciu aj presne pomenovať, ako to vyzerá s jednotlivými terajšími klientami a čo bude nasledovať po rozhodnutí súdov.
Opozícia zhrnula svoje dôvody takto: Sme presvedčení, že minister Ján Richter nekompetentným riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny permanentne a systematicky poškodzoval najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a vzhľadom na jeho doterajšie pôsobenie toto ohrozenie bude pretrvávať, pokiaľ zo svojej funkcie nebude odvolaný. Koniec citátu z predloženého odôvodnenia.
Pritom keď rezort práce, sociálnych vecí a rodiny riadila strana a solidarita, prejavovala svoju kompetentnosť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí tak, že novelu zákona schovala ako, myslím, ako jeden z novelizačných článkov do absolútne nesúvisiaceho zákona o kompetenciách a zamerala sa pritom jedine na kompetenčné zmeny súvisiace najmä s riadením týchto zariadení, že prešli z úradov práce na ústredie. Po systémových zmenách, po analýzach, problémoch v oblasti resocializácie, po širokej odbornej diskusii by sme pátrali tie dva roky zbytočne. Ministerstvo pod mojím vedením pritom takéto systémové analýzy robí práve na ich základe, na základe skúseností z praxe sme v minulom volebnom období predložili novelu zákona 305 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a teraz pripravujeme ďalšiu. Dovolím si ju nazvať veľkú novelu. Problematika zodpovednosti za resocializáciu riešime skutočne zásadnou zmenou. Na základe zákona budeme mať na výkon súdnych rozhodnutí voči maloletým klientom, čiže deťom, využívať výlučne štátne resocializačné strediská. Túto zmenu som pritom ohlásil na poslednom zasadnutí pléna pri mojom odvolávaní, v tejto situácii už rekonštruujeme vybrané zariadenia, aby vyhovovali priestorom a hygienickým štandardom, veľký dôraz kladieme na dôsledný výber odborných pracovníkov, za ktorých minister a jeho podriadení budú niesť plnú zodpovednosť, čo nie som pripravený v súvislosti so súkromnými resocializačnými zariadeniami, pretože tam ten dosah nemám.
Cieľom tejto zmeny je, že iba takto a práve takto budeme môcť ako minister prebrať plnú zodpovednosť za fungovanie resocializačných stredísk, lebo v jeho základe, na základe skúseností z praxe sme v minulom volebnom období predložili novelu zákona 305 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a teraz pripravujeme ďalšiu. Dovolím si ju nazvať veľkú novelu. Problematika zodpovednosti za resocializáciu riešime skutočne zásadnou zmenou. Na základe zákona budeme mať na výkon súdnych rozhodnutí voči maloletým klientom, čiže deťom, využívať výlučne štátne resocializačné strediská.
Túto zmenu som pritom ohlásil na poslednom zasadnutí pléna pri mojom odvolávaní, tejto, situáciu, rekonštruujeme vybrané zariadenia, aby vyhovovali priestorom a hygienickým štandardom. Veľký dôraz kladieme na dôsledný výber odborných pracovníkov, za ktorých minister a jeho podriadení budú niesť plnú zodpovednosť, čo nie som pripravený v súvislosti so súkromnými resocializačnými zariadeniami, pretože tam ten dosah nemám. Cieľom tejto zmeny je, že iba takto a práve takto budeme môcť ako minister prebrať plnú zodpovednosť za fungovanie resocializačných stredísk, lebo jeho zariadenie budem mať jednoznačne vo svojej moci.
Pani Ďuriš Nicholsonová, vtedy ako štátna tajomníčka, ale aj pani poslankyňa Blahová, ktorá bola v tom období podpredsedníčka sociálneho výboru za vládnu koalíciu, ani vás len nezaujímalo, že neexistuje žiadne reálne riešenie diagnostikovania a následnej detoxikácie závislosti detí pred ich samotnou resocializáciou. My sme si toto boli v plnej miere vedomí, ale začali sme hľadať systémové riešenia v spolupráci s rezortmi spravodlivosti, ale najmä zdravotníctva, a na základe toho pán minister Drucker určil dve psychiatrické nemocničné oddelenia, ktoré budú povinne prijímať na diagnostikovanie a liečbu závislé deti a až ako vyliečené, keď to povie odborný lekár, budú zaradené do štátneho resocializačného zariadenia. Práve týmito systémovými riešeniami zvyšujeme účinnosť resocializácie týchto detí. Naozaj sa vám zdá, že takýto postup a takéto riešenia ako prejav mojej nekompetentnosti je nariadenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny?
Systémové zmeny sme však zrealizovali nielen v legislatíve. Od 1. marca 2014 sme zriadili osobitné národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktorého aktivity, financovanie aj prostredníctvom špecifického národného projektu realizujeme. V oblasti ľudských zdrojov využívame aktívne európske fondy na personálne posilnenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch na celom Slovensku. V roku 2013 sme k existujúcim 652 pracovníkom prijali ďalších 238 na úrady a ďalších 146 pracovníkov výlučne na terénnu prácu. Vlani sme tieto počty rozšírili o ďalších 300, pričom išlo o pozície sociálnych pracovníkov, psychológov i rodinných asistentov tak, aby boli k dispozícii aj na detašovaných pracoviskách minimálne v každom okresnom meste. A od januára tohto roku sme oblasť sociálnoprávnej ochrany detí posilnili o ďalších 100 nových kmeňových štátnych zamestnancov. Na rozdiel od opozičných poslankýň, ktoré si pre svoje politické záujmy vybrali práve Čistý deň, naše ministerstvo sa úplne rovnako zaoberá každým podnetom.
Rovnako ako k Čistému dňu pristupujeme aj k ostatným prípadom, preto akreditačná komisia aktuálne rieši podnety aj vo vzťahu k ďalším dvom strediskám. V jednom prípade sme dostali od samosprávneho kraja podnet ohľadom prekročenia kapacity, čo je dokonca zákonný dôvod na zrušenie akreditácie. V druhom prípade ide o podnet rodiča, ktorý spochybňoval úroveň poskytovanej starostlivosti. V tejto veci sme požiadali o súčinnosť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, keďže sťažovateľ smeruje svoje pripomienky do oblasti poskytovania liekov. Preto – a to chcem zvýrazniť – k Čistému dňu sme nepristupovali ako k jednotlivému zariadeniu, ale môj záujem bol riešiť problém resocializácie v širšom zmysle. A jediný záver, na ktorý sme prišli, ale ktorý je veľmi dôležitý, a na ktorom konáme, zobrať plnú zodpovednosť, ale za štátne resocializačné zariadenia, ktoré dnes už dávame do takého štádia, aby od 1. januára boli jednoducho funkčné.
Keďže rovnako ako pred štyrmi mesiacmi som vo svojom vystúpení bol istý vecný a musím reagovať aj na tvrdenia opozície, že moje pôsobenie v parlamente systematicky poškodzuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Tak sa teda pozrime vecne a bez emócií a začnime napr. u poberateľov pomoci a celkovo ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Veď najchudobnejší nepochybne sú najzraniteľnejší. V apríli 2012, keď som preberal ministerstvo, poberalo podporu v hmotnej núdzi 186 057 ľudí a celkove bolo na ňu aj s rodinnými príslušníkmi odkázaných 363 625. Pred mesiacom bolo poberateľov v hmotnej núdzi 86 132 a na pomoc v hmotnej núdzi bolo celkove vrátane rodín odkázaných 189 257 ľudí. Ak hovoríte, vážená opozícia, o najzraniteľnejších skupinách obyvateľstva, tak ešte jeden údaj. Aktuálne je v hmotnej núdzi 76,5-tisíca detí, čo predstavuje len za posledný rok pokles o 11 600 detí a oproti aprílu 2012 je to pokles o 51 700 detí, a toto nie sú štatistiky nezamestnaných, ktoré vy radi spochybňujete, tieto štatistiky nikto nikdy nespochybnil. Takže nie je vami, takže nie je vari zníženie počtu detí žijúcich v hmotnej núdzi o viac ako 40 %, čiže takmer o polovicu, blíži sa to k polovici, čo som po vás zdedil, dôkazom o absurdnosti jednoducho vášho obvinenia? Že svojím konaním poškodzujete najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva? Verím, že každý súdny človek si rovnako ako ja myslí, že je. A je to viac, o to viac, že ľudí dostávame z hmotnej núdze tým, že im pomáhame získať prácu. Dlhodobá nezamestnanosť klesá s jedinou výnimkou každý mesiac od januára 2015, za posledný rok od júla 2016 do júla 2017 nastúpilo do práce 54-tisíc dlhodobo nezamestnaných.
Od apríla 2012 je dlhodobo nezamestnaných menej takmer viac ako 90-tisíc ľudí, zatiaľ čo počas krátkeho úradovania vašej vlády pribudlo do tejto evidencie 15 700 dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Zavedením súbehu mzdy hmotnej núdze a osobitného príspevku sme od začiatku roku 2015 motivovali k nástupu do práce takmer 30 500 dlhodobo nezamestnaných. Vďaka projektu Cesta k okruhu nezamestnanosti sme podporili vytvorenie nových miest pre takmer 8,5-tisíca dlhodobo nezamestnaných.
A na rozdiel od vás, ktorí ste z pojmu sociálny podnik urobili nadávku, my sme sa poučili zo všetkých chýb a nabrali sme odvahu vytvoriť systémové prostredie pre sociálne podnikanie, plne rešpektujúc úspešné európske krajiny a samozrejmá vec, že aj európske pravidlá. Ako som sľúbil už v apríli, do konca roka vám predložím návrh na Slovensku vôbec prvého zákona o sociálnom podnikaní, z prostriedkov európskeho sociálneho fondu sme vyčlenili na tento účel 120 mil. eur na podporu, pričom pôjde o povinnú kombináciu pôžičiek a grantov, aby existoval tlak na udržateľnosť sociálneho podnikania.
Ak sa opozícia oháňa najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva, tak upozorňujem, že moje prvé opatrenie v oblasti zamestnanosti bol projekt pre mladých ľudí bez práce, na ktorý sme využili 72 mil. z eurofondov, ktoré by inak prepadli, lebo s nimi jednoducho vláda Ivety Radičovej nedokázala efektívne narábať. Minimálne rovnako dôležité je, že priemerná dĺžka nezamestnanosti u ľudí zapojených do tohto projektu presiahla 13 mesiacov. Čiže vo veľkej miere išlo o dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a väčšinu si našli prácu v malých podnikoch, prípadne u živnostníkov. Takže sme podporili práve tento segment, ktorý je pre slovenskú ekonomiku veľmi dôležitý a tvorí vlastne kostru zamestnanosti. A tak kým v apríli 2012 evidovali úrady práce 85 793 mladých nezamestnaných do 25 rokov, vo februári tohto roku ich bolo 29 933. Ide o pokles o 65 percent. Za päť rokov sme zabezpečili a zlepšili aj v medzinárodnom porovnaní, dokonca sme s mierou 19,1 pod priemerom eurozóny, ktorý bol vo februári takmer 20 percent. Mieru nezamestnanosti mladých do 25 rokov máme dokonca nižšiu ako také krajiny, ako je Francúzsko, resp. Fínsko. A pre toto všetko má dnes Slovensko nielen historicky najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti, 6,7 %, ale zároveň najvyššiu mieru zamestnanosti, o čo nám hlavne v tomto prípade išlo. Len v priebehu druhého polroka 2016 sa podľa Eurostatu zvýšila o 0,6 % a zaznamenali sme šiesty najvyšší nárast spomedzi všetkých krajín Európskej únie.
Medziročne stúpla vlani zamestnanosť o 2,6 %, čo predstavuje piaty najvyšší nárast v celej Európskej únii. Od januára ´13 sa zvýšil počet riadne pracujúcich o bezmála 200-tisíc, presne 198 258 občanov Slovenskej republiky.
Áno, ekonomický rast nepochybne prispieva k vzniku nových pracovných príležitostí, ale opatrenia štátu, ktoré sme my zrealizovali, v značnej miere pomohli tomu, že sa zamestnali aj dlhodobo evidovaní nezamestnaní. Verím, že sa zhodneme, že medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva patria aj ľudia odkázaní na sociálne služby, starí a chorí. Pre nich sme pripravili novelu zákona, o ktorej ste už začali rokovať a ktorá bude znamenať, že štát medziročne zvýši svoje príspevky na sociálne služby o takmer 70 mil. eur, čo sa od decentralizácie jednoducho ešte nikdy nestalo. Veď budúci rok to bude znamenať 100-percentný medziročný nárast. Naše ministerstvo bude od budúceho roka prispievať na starostlivosť o 35 707 ľudí v zariadeniach sociálnych služieb a takmer 5,5-tisíca ľudí sme vyčlenili takmer 50 mil. eur, konkrétne 49,8 pre národný projekt na podporu domácej opatrovateľskej služby. To je niečo, na čo ste vy, keď ste boli vo vláde, ani len nepomysleli a jednoducho kolaps domácej opatrovateľskej starostlivosti vás ani len nezaujímal.
Lenže to nie je jediný príklad, keď ste sa, prepáčte mi za výraz, vykašlali na toho najzraniteľnejšieho obyvateľa, občana, ku ktorému sa dnes domáhate, však pani poslankyňa Jurinová, pani Ďuriš Nicholsonová, samozrejmá vec, že aj pani poslankyňa Blahová, čo tak pozrieť sa do zrkadla, ako ste pomáhali zdravotne postihnutým ľuďom? Oproti roku 2011, keď ste vy tri reprezentovali vládnu koalíciu, narástli do roku 2016, čiže do konca pôsobenia druhej Ficovej vlády, výdavky na kompenzačné príspevky o bezmála 20 mil. eur, čo predstavuje nárast viac ako 17 % a dosiahol celkovú výšku 132,5 milióna. Vlani sme presadili výrazné zmeny, najmä v prospech opatrovateľov a opatrovaných, okrem zvýšenia príspevku sme zrušili 12-ročnú hranicu pri platení dôchodkového poistenia. Prijímanie darov od hocikoho v akejkoľvek výške dnes už prakticky v žiadnom prípade nemá dopad na výšku finančnej podpory zo strany štátu. Rád by som vám pripomenul, že od roku 2011 ste ten istý zákon novelizovali aj vy a opatrovateľov vrátane matiek, ktoré sa starajú o ťažko choré deti, ste úplne vynechali a nepovšimli si ich. Navyše veľmi dobre poznáte môj zámer ďalej pokračovať vo zvyšovaní príspevku na opatrovanie, aby sa postupne dostal na úroveň čistého príjmu minimálnej mzdy. To je moja osobná vízia a som presvedčený, že do konca tohto volebného obdobia ju zabezpečíme, pretože tí ľudia, ktorí sa starajú o ťažko postihnuté dieťa, resp. svojho príbuzného, si takýto príspevok zaslúžia.
A keď sa už teda oháňate najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva, tak ja ako sociálny demokrat, medzi nich sa radím a medzi nich radíme celkom prirodzene aj tie najhoršie zarábajúce skupiny obyvateľstva, pracujúcich, ktorým mzda sa pohybuje na úrovni minimálnej mzdy alebo tesne nad ňou, práve záujem o zlepšenie príjmovej situácie tejto zraniteľnej skupiny obyvateľstva ma za uplynulých päť rokov viedla k presadzovaniu čo najrýchlejšieho nárastu minimálnej mzdy a skutočne sme sa stali v tejto oblasti premiantom Európy.
Minimálnu mzdu sme zvýšili z 327,20 na dnešných 435 a práve teraz predkladám do vlády návrh na 480 eur. Je to nárast o 33 percent. Niečo také sme tu v minulosti jednoducho nemali. Vaša vláda, vážená opozícia, zvyšovala minimálnu mzdu o 10 eur každý rok. Takže na našich 108 eur za päť rokov by ste vy potrebovali dvojnásobok času. To je fakt, ktorý nevyvrátite ani čistou výhovorkou, pretože ani tvrdenie, že ste mali málo času, v tomto prípade neobstojí. A nejde len o zvyšovanie minimálnej mzdy, pretože my navyše, opäť na rozdiel od vás, vytvárame podmienky, aby si zamestnanci mohli vybojovať čoraz vyššie platy. Iba kritiku a dehonestovanie som si od vás vyslúžil, keď som ako prvý legislatívny krok po nástupe na ministerstvo predložil novelu Zákonníka práce, v ktorej sme vrátili odborom dôstojné a vyvážené postavenie v podnikoch. Ich postavenie v zákone o kolektívnom vyjednávaní sme dokonca museli posilňovať na dvakrát, lebo vám náš zámer prekážal, takže ste sa veľmi promptne obrátili na Ústavný súd. Lenže realita je tá, a ukazuje sa to aj v podnikoch, že tam, kde pôsobia odbory, je o 18 % vyššia mzda ako tam, kde odbory nepôsobia.
Takže si to zhrňme. Podľa nášho písomného návrhu permanentne a systematicky poškodzujem; teda podľa vášho názoru, najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Avšak, ak je niekto odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi, tak ako aj starí a chorí ľudia, kto, ak nie najhoršie zarábajúci, a kto, ak nie deti z tých najchudobnejších rodín, patrí medzi tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva? A ja som tu teraz jasne a nevyvrátiteľne dokázal, čo všetko rezort pod mojím vedením pre tieto najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva robí. A keď ste sa ešte mesiace usilovali absurdnejšie zdôvodňovať moje odvolanie by ste nenašli a jednoducho nenájdete objektívne dôvody, aby ste vedeli tieto svoje tvrdenia čímkoľvek dokázať.
Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, za štyri, po štyroch mesiacoch tu opäť stojím ako obeť neschopnosti opozície viesť s vládou korektný súboj založený na vecných alternatívach k našim politickým riešeniam. Navyše, čo nie je žiadnym tajomstvom, opozícia ešte stále je frustrovaná z povolebného vývoja, kedy sa jej ani cukrom, ani bičom v podobe nevyberaných osobných útokov nepodarilo primäť MOST – HÍD a Slovenskú národnú stranu aby nevytvorila vládu so SMER-om – sociálnou demokraciou. Teraz cíti akúsi iracionálnu šancu, že strany súčasnej vládnej koalície napodobnia deštruktívne správanie strany Sloboda a Solidarita z roku 2011.
Návrh na moje odvolanie i jeho bezduché odôvodnenie viditeľne potvrdzuje, že dnešná parlamentná opozícia sa sústreďuje na jediné: deštrukcia, ničenie, likvidácia, pretože pozitívny prístup, pozitívne riešenia či nebodaj pozitívna racionálna spolupráca, to sú pre našu opozíciu slová spojené ako zo slovníka cudzích slov. Dnešná schôdza parlamentu je prejavom bezradnosti opozície, ktorá nie je schopná viesť vecný súboj s úspešnou politikou vlády, ktorá prináša sústavný ekonomický rast, sústavný pokles nezamestnanosti, sústavný prílev nových investícií, sústavné posilňovanie pozície Slovenskej republiky na európskej úrovni, ale aj sústavný rast platov pracujúcich i postupné zvyšovanie príjmov odkázaných ľudí a životnej úrovne občanov Slovenskej republiky.
Opozícia nie je schopná predložiť dôveryhodnú a realizovateľnú alternatívu k vládnej politike, a tak predkladá nedôveryhodné, hysterické návrhy podľa pravidla, že ak sa už nedokáže poraziť súper argumentami, tak naňho vyleje aspoň veľké vedro špiny. A to rovnako ako pred štyrmi mesiacmi, aj teraz očakávam citové vydieranie, prípadne ďalšie falošné lamentovanie, neúprimné a hrané zdesenie. Očakávam, že budem terčom ponižovania, osobných útokov a urážok, dehonestovania, nactiutŕhania a opozícia sa sústredí na jediné, poškodiť moju povesť, dôveryhodnosť ako politika, ale čo ma najviac mrzí, aj ako česť človeka. A preto vás otvorene a bez strachu a do očí vám hovorím, že ste sa rozhodli použiť proti mne tie najprimitívnejšie a najprízemnejšie metódy vyvolania vášní. Lebo nie ste schopní so mnou, ale s našou vládou zviesť čestný politický súboj postavený nie na urážkach a ponižovaní, ale na zrozumiteľných a fungujúcich riešeniach a pravidlách, argumentoch a faktoch.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 11:27 - 11:34 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady. Veľmi stručne. Ja som zvýraznil v úvodnom slove a opätovne to chcem teraz podčiarknuť, predmetom tejto novely je nález Ústavného súdu. My nemáme záujem kompletne meniť zákon a pozície zamestnávateľ, resp. zamestnanec prezentovaný alebo reprezentovaný odbormi. Toto bola prvá a jasná pripomienka, na ktorej sme sa dohodli aj so sociálnymi partnermi, že ideme odstrániť len nález Ústavného súdu.
Zopakujem, v čom bol nález Ústavného súdu.
Po prvé. Fakultatívne extenzie, že ministerstvo práce môže alebo nemusí vykonať extenziu. To bol prvý nálezu.
Druhý. Tým, že extenzia sa vykonáva podzákonnou normou výnosom ministerstva.
A tretie, že chýba súdna ochrana zamestnávateľa.
Toto boli tri zásadné výhrady, ktoré boli predmetom nálezu Ústavného súdu.
Ako to riešim novelou, ktorú som predložil?
Po prvé. Vytvára sa koncept reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, kolektívna zmluva bude zaväzovať aj iných zamestnávateľov odvetví alebo časti odvetvia, na ktorých sa pôvodne nebola uzatvorená.
Za ďalšie. Postup. Zmluvná strana alebo strany doručia na ministerstvo oznámenie o tom, že bola uzatvorená takáto kolektívna zmluva, predložia príslušné doklady, o ktorých zákon hovorí. A ministerstvo práce, sociálnych vecí zverejní v Obchodnom vestníku o tejto skutočnosti oznámenie, to znamená, my nevstupujeme do toho. A to je práve aj odpoveď na návrh pána poslanca Mihála, on navrhuje opätovne a vracia do hry ministerstvo. Neprijateľné! Veď o tom bol práve nález Ústavného súdu, že vlastne naša právomoc z hľadiska vstupovania do rozhodnutí a odporúčaní sociálnych partnerov nie je možná. To znamená, ak by som toto akceptoval, vlastne napĺňam tú kritiku alebo výhrady Ústavného súdu, ktoré ja touto novelou mám ambíciu jednoducho odstrániť.
Po tretie. Ak je kolektívna zmluva reprezentatívna, ministerstvo len oznámi na Zbierku zákonov Slovenskej republiky náležitosti, aby to mohlo byť zverejnené a platné. No a podstatné, čo sa týka súdnej ochrany, áno, správnou žalobou je možná súdna ochrana zamestnávateľa, ktorá doteraz v zákone nebola. To znamená, napĺňame aj tú otázku, ktorá sa týka tejto výhrady Ústavného súdu. Opakujem, reprezentatívnosť a súdna ochrana. Tieto veci riešime. A tu aj bol záujem prísť k tomu, aby tam ten zákon nebol protiústavný. Opakujem ešte raz, neotvárame celý diapazón právomocí alebo zodpovednosti, ale len tieto veci.
A teraz odpoveď aj možno na otázku, prečo sociálni partneri mali výhrady? No práve pre toto, o čom hovorím. Lebo jedni aj druhí, myslím teraz aj odborári, aj zamestnávatelia, chceli ísť nad rámec tohto nášho riešenia. Budem konkrétny. Republiková únia zamestnávateľov ako predstaviteľ zamestnávateľov napríklad navrhovala vložiť do návrhu novely zákona novelizačný bod, ktorým sa § 7a písm. e) nahradí číslom 20 a toto číslo bude 50. To znamená, mali záujem zmeniť, aby sa vyššie kolektívne zmluvy netýkali firiem, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov. Teraz je 20. To znamená, použijem výraz, chceli zmäkčiť stupeň, stupeň pôsobenia tých kolektívnych zmlúv. Ale to nie je problém Ústavného súdu, to znamená, preto som túto pripomienku neakceptoval.
A podobne napríklad odborári žiadali považovať každú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa za reprezentatívnu len z dôvodu, že neexistuje iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Je treba povedať, že toto keď by sme prijali, mám veľmi vážne obavy, žeby opätovne na Ústavnom súde nemuselo, nemuselo byť obhájené a ustáť. To znamená, naším cieľom bolo nerozširovať. Treba povedať, že doteraz platný zákon z hľadiska aplikačnej praxe nemal nejaké problémy. Nemali sme nejaké sťažnosti aj vzhľadom na tú tripartitnú komisiu, ktorá na ministerstve jestvovala. Ja ako minister, pokiaľ nedošlo k nejakým dohodám, som nemal záujem presadzovať svoju vôľu nad rámec vôlí jednotlivých sociálnych partnerov. To znamená, že tu nie je tá aplikačná prax zlá, ale uvedomujem si, že dochádza aj k istým zmenám. Áno, vznikajú tu aj nejaké nové odbory atď., ale, ale toto nie je problém, ktorý my riešime.
A možnože sčasti je tu aj odpoveď, ktorá je veľmi konkrétna, prednosť má vždy kolektívna zmluva, ktorá je pre zamestnancov výhodnejšia. To znamená, žiadna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, keď sme napríklad u toho Volkswagenu, nemôže zmeniť tie sociálne benefity, ktoré si oni na podnikovej úrovni dohodnú. Myslím, že sa nemusíme presviedčať, že Volkswagen je doslova výstavnou skriňou, bodaj by také sociálne benefity mali aj všetci ostatní zamestnanci v iných firmách. To znamená, aj toto nie je možné, aby, aby niekto, niekto zmenil, na čom sa dohodnú, v takomto prípade, opakujem ešte raz, výhodnejšia pozícia vždy jednoducho v tomto prípade platí.
Na záver. Nie je mojou ambíciou vyvolať, lebo toto je aj ideologická vojna, v plnej miere si uvedomujem, na rozdiel od toho predchádzajúceho zákona, že tu tie postoje možno pravoľavých strán sa môžu diametrálne odlišovať a nie je mojím záujmom ani hodnotiť, koľko kde odborárov je alebo nie je. Ale ja ubezpečujem, že v súvislosti s reprezentatívnosťou vzhľadom na záujem nového združenia zamestnávateľov sa v uplynulom roku urobila kontrola reprezentatívnosti a môžem len ubezpečiť plénum Národnej rady, že všetci tripartitní partneri spĺňajú podmienky v zmysle zákona, aby ako tripartitní partneri mohli pôsobiť a plniť si úlohy, ktoré im zákon ohľadom tripartity umožňuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 10:40 - 10:43 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, sa predkladá ako iniciatívny materiál vo väzbe na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 186/16 Zb.
Účelom predloženého návrhu zákona je v súlade s citovaným nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky menovo nastaviť podmienky a spôsob rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na ostatných zamestnávateľov v odvetví, pre ktoré je uzatvorená. Ústavný súd vytkol predchádzajúcej právnej úprave fakultatívnosť pri rozhodovaní ministerstva práce, či kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíri alebo nerozšíri o chýbajúcu sa súdnu ochranu.
Návrhom sa definuje tzv. reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá musí spĺňať ustanovené podmienky reprezentatívnosti tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane odborových organizácií. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá spĺňa tieto podmienky reprezentatívnosti, bude reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa priamo zo zákona.
Podľa navrhovanej právnej úpravy bude mať zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa právo oznámiť ministerstvu práce, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Za účelom, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadi tripartitnú komisiu, ktorej môžu tieto združenia predložiť svoje stanovisko. Ak po overení ministerstvo zistí, že sú splnené podmienky reprezentatívnosti, oznámi uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Tým sa táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa stane záväznou aj pre ostatných zamestnávateľov v odvetví, pre ktoré je uzatvorená.
Návrh zákona tiež upravuje možnosť obrátiť sa na súd, aby preskúmal, či posúdenie podmienok reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ministerstvom je v súlade so zákonom.
Na rokovaní Výboru Národnej rady pre sociálne veci bol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, s ktorým sa stotožňujem a odporúčam ho, aby plénum tento pozmeňovací návrh schválil.
Ďakujem za pozornosť a uchádzam sa o podporu novely tohto zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 10:26 - 10:37 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pani poslankyne, páni poslanci, úvodom sa mi žiada povedať jedno, robíme reparát, robíme opravu. Každá oprava má svoje plusy, má svoje mínusy, a to už aj vzhľadom na očakávania tých 451-tisíc tzv. starodôchodcov, ktorí k tejto novele celkom prirodzene mali, aj majú. Akokoľvek je ambícia urobiť dobrú záplatu na nejakú dieru, vždy to už nie je originál, ale je to len isté umenie možného. A to, čo robíme teraz, je do istej miery umenie možného. A som osobne presvedčený, že tu sme pristúpili a aj moji kolegovia, ktorým chcem aj z tohto miesta pekne poďakovať, s maximálnou ambíciou byť čo najviac objektívni. I keď všetci sme si uvedomovali, že úplne celú tú škálu tých starodôchodcov nemáme šancu uspokojiť.
Problémy vznikli vtedy, keď sa zákon prijímal v roku 2004, resp. 2003, keď sa pripravoval, pretože keby bola bývala vtedy dobrá komunikácia aj so sociálnymi partnermi, takú, akú sme mali teraz napríklad s Jednotou dôchodcov Slovenska, chcem pozdraviť aj pána predsedu Lipianskeho, tento problém nemusel byť. Sociálny dialóg je veľmi dôležitý. A ten je dôležitý pri každom jednom zákone, ktorý sa týka dôchodcov, a nieže sa tomu nebránime, naopak, vždy s tým jednoducho začíname. Do toho dialógu v značnej miere teraz vnímam a hodnotím aj následné kroky, ktoré sa po prvom čítaní v tejto snemovni pri hľadaní nejakého možného vylepšenia toho zákon udiali. A treba povedať objektívne, nebýva pravidlom, naopak, je to veľmi vzácna výnimka, že aj konkrétny rezort ako predkladateľ príslušný minister umožní takto ďalekosiahle komunikácie, konzultácie a nielen s politikmi, na báze poslancov, ale aj ich expertami. To je výsledok a dôsledok toho, že my máme záujem čo najviac objektívny zákon alebo novelu predložiť. Za tým si stojím.
A viedla ma k tomu aj nejaká politická, nazvem to, možno skúsenosť, pretože pani poslankyňa Jurinová v tom prvom čítaní naznačila isté pochybnosti o niektorých ročníkoch, ako bol niekto zvýhodnený. Len som čakal, pani poslankyňa, že poviete, že sme zvýhodnili tých, ktorí absolvovali Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu v čase socializmu. Nie. Jediný zámer, ktorý tu bol, v maximálnej miere zobjektivizovať a riešiť hlavne tých, ktorých sa ten zákon neobjektívne dotkol, aby sme istým spôsobom tie disproporcie vyrovnali. Za tým si stojím.
V konečnej miere aj tá komunikácia vyústila v to, že bolo akceptované, že riešenie, ktoré ponúklo ministerstvo, smeruje k naplneniu cieľa. Samozrejme, stretli sa dve, by som povedal, riešenia aj expertov odborníkov. Ale dôležité je, že sa stretli, že rokovali, že našli riešenie. Samozrejmá vec, že pozmeňovací návrh, ktorý ste predložila, podporujem, ale treba povedať, že má svoje pozitíva a má svoje negatíva. Ale to vždy takéto riešenia. To pozitívum je skutočne, použijem váš výraz, že Kysucké Nové Mesto bude riešené, to znamená nejakých 15-tisíc dôchodcov, ktorí obdržia nejaký ten doplňujúci, nazveme to, vyrovnávajúci dôchodok za to obdobie. Možno to negatívum je to, že to nebude 25,50, ale niečo nižší. Ale to sa inak riešiť nedá. Ja som rád, že sa podarilo aj nejaké tie prostriedky, ktoré s tým sú spojené, viac vybaviť a osobne to beriem ako dobrý príklad a zároveň aj ponuku aj z hľadiska budúcnosti pri takomto charaktere noviel zákonov som pripravený - a som presvedčený, že aj moji kolegovia - komunikovať a hľadať isté spoločné riešenia, ktoré by vyvrátili akékoľvek podozrenia, ktoré do istej miery tu padli. Pán poslanec Mihál si predsa len neodpustil, zmiešaný pocit ešte akceptujem, ale nekorektný postup odmietam. Absolútne odmietam.
Pán poslanec, viete, čo je nekorektné? Že vy ako minister ste o tomto probléme vedel, vy ste ho neriešil. A tí, ktorí tú odvahu teraz mali, hoci to je veľmi ťažké po toľkých rokoch, tak tých (reakcia z pléna), tak tých teraz obviňujete, že robia nekorektný prístup. Ak za toto budete hlasovať proti, tak v tom prípade si to zdôvodníte tým starodôchodcom, že prečo ste takto jednoducho postupoval. To je nekorektné... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Mihál, pán poslanec Mihál, prosím vás, nekričte, to nemá význam. Však mali ste možnosť vystúpiť. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec.
Pán minister, nech sa páči, pokračujte.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Neriešili ste to ... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán minister, teda bývalý minister, viete, že dokonca MOST - HÍD vtedy to pretláčal, keď už teda, a nevedeli sme vyriešiť starodôchodcov. Nevedeli sme to vyriešiť ix rokov, to je pravda, no. Musím už aj ja takto sa zapojiť, aj keď mi to nepatrí. (Reakcia z pléna.) Len vtedy, keď vystúpite. Nekričte, dobre?
Pokračujte, pán minister.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trvám na tom, čo som povedal, a bol by som býval možno ocenil, pán poslanec, keby ste sa bol viac zapojil. Takisto ste mohol na to ministerstvo prísť a bol by ste v maximálnej miere vypočutý. V konečnej miere je tu veľa kolegov, ktorí pôsobili na ministerstve aj v čase, keď ste tam vy bol ako minister. A nehovoriac o tom, že ste nemal ani tú snahu, ambíciu ísť na výbor, kde bol priestor sa k veciam vyjadrovať, ale že sa vyjadrujete až tu v samotnom pléne Národnej rady. Za tým si v plnej miere stojím.
A preto ešte raz si myslím, že nazvať niekoho, že uplatňuje nekorektný prístup pri snahe hľadať po toľkých rokoch čo najobjektívnejšie riešenie, si jednoducho nezaslúži. A v tejto miere plne stojím za svojimi kolegami, ktorí tento návrh pripravili.
K jednotlivým pozmeňovacím návrhom.
K pani Jurinovej som sa vyjadril, podporujem. Áno, často je tu diskutovaná otázka invalidov a prístupu v súvislosti s týmto, ktoré sa týka tejto problematiky. Pani poslankyňa, vy ste v postate pomenovala ten spôsob a možno skôr aplikačná prax je to, čo vidíte ako výhrady, a tomu sa vieme venovať v maximálnej miere a vrátiť k tomu, aby rovnako Sociálna poisťovňa posudzovala veci, ktoré sú obsiahnuté v zákone, aby tu nedochádzalo k istým disproporciám. Ale treba povedať jasne, že tá súčasná právna úprava umožňuje podľa § 263a zákona o sociálnom poistení, ale aj judikatúry Najvyššieho súdu stanoviť nárok na invalidný dôchodok, ktorý bol priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení aj podľa zákona o sociálnom poistení, poistenec má právo na vyššiu výplatu dôchodku, pokiaľ sa obráti. To znamená, že riešenie v tomto prípade pri problematike starobných dôchodcov je právne neodôvodnené. Vzhľadom na uvedené aj tá požiadavka o tom, že súčasť tohto zákona mala byť aj právna úprava riešenia invalidných dôchodkov, opakujem ešte raz, je vecne a právne neodôvodená. Ak je problém vecného charakteru, môžem prisľúbiť, že budem mať ambíciu a zámer ho riešiť, aby aplikačná prax bola v súlade s jednoduchou aplikáciu zákona a jednotlivých ustanovení.
Dôchodkový vek. Pán poslanec Jurzyca, my sme mali možnosť trošku hovoriť aj pred rokovaním tejto schôdze tohto parlamentu k tejto problematike. Treba povedať, že na Slovensku je dlhodobo zaužívaný, a to nielen v kontexte tohto zákona, ale aj predchádzajúcich riešení, v akejkoľvek politickej garnitúre skôr ten skokový mechanizmus. To znamená, zohľadňuje sa príslušný kalendárny rok a podľa toho sa postupuje. Má to svoje racionálne dôvody aj z hľadiska prístupu, pretože takto je to jedno rozhodnutie. Ten navrhovaný mechanizmus, ktorý ste vy tu pomenovali, by vytvoril až 76 pásiem zvyšovania dôchodkového veku v jednom kalendárnom roku vzhľadom na to nastavenie v podstate hodnotenia tých dní, čím by sa celý proces zvyšovania dôchodkového veku výrazne skomplikoval. Na to sa je potrebné jednoducho pripraviť. To znamená technicky z hľadiska softvérových riešení a ďalších vecí, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. Tým naznačujem, že diskutovať o tejto problematike je namieste.
Zároveň však je treba povedať, že tak, ako ste ten pozmeňovák predložili, je to vlastne nevykonateľné, pretože tento problém otvára ďaleko, ďaleko viacej zákonov z hľadiska legislatívy, ktoré sú bezprostredne na túto problematiku alebo túto filozofiu k prístupu k odchodu do dôchodku a vyrátavania dôchodku naviazané. Takže reagujem s tým, že necháme urobiť nejaké analýzy, ktoré s tým súvisia, možno aj tie technické a ďalšie náležitosti, a z hľadiska budúcnosti vôbec nevylučujem, že táto otázka môže byť v plnej miere aktuálna. A v tomto prípade si dovolím povedať, že vás aj prizývam do spolupráce, keď sa tá problematika bude takýmto nejakým spôsobom otvárať.
Toľko z mojej strany vzhľadom na reakciu aj na jednotlivé vystúpenia. Chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať kolegom za prípravu tohto zákona, sociálnym partnerom, ale aj opozičným poslancom, ktorí prejavili záujem a mali ambíciu v maximálnej miere vylepšiť ten zákon. Je to naše spoločné dielo a bol by som rád, aby takto aj bolo prijaté a aj pochopené, pochopené vo verejnosti.
Ďakujem vopred za podporu zákona.
Skryt prepis