Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15. 5. 2018 o 16:26 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15. 5. 2018 16:26 - 16:29 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Áno, v krátkosti. V rámci rozpravy vystúpili dve pani poslankyne. V prvom prípade bola snaha o procedurálny návrh a nakoniec po krátkej rozprave bolo povedané, že nebude zo strany pani poslankyne, podpredsedníčky výboru, pani Natálie Milanovej bol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Vo vzťahu k rozprave k tomuto návrhu zákona by som chcel dodať, že pri prvom čítaní neboli vyslovené nejaké vážne pochybnosti alebo to, že obsah tohto návrhu zákona je v takej nemilosti ako to dnes v druhom čítaní bolo hovorené. Takisto prebiehala aj rozprava na zasadnutí výboru pre kultúru a médiá, kde čiastočne bol naznačený problém vo vzťahu k reštaurátorom. Bolo to tu vysvetlené. Táto debata ozaj prebiehala aj pri minulom schvaľovaní tohto návrhu zákona. Myslím si, že tejto diskusie sa aj na základe toho, ako je tu prezentovaná opozíciou, bude naďalej pokračovať. Ja len chcem povedať, že opäť na zasadnutí výboru nepadol žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, ani sa o tejto problematike nejako vášnivo nediskutovalo, ani sa tento návrh zákona nejakým radikálnym ani neradikálnym spôsobom nepreberal. Samozrejme pred možnosťou zviditeľnenia sa pred kamerami sme opäť svedkami negatívneho pohľadu na predkladané návrhy zákonov. Samozrejme my v súvislosti s tým, že sme chceli aj odbornejšie diskutovať, tak sme na výbore pre kultúru a médiá predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré súvisia s obsahom tohto návrhu zákona a mohli byť predmetom možno aj diskusie v druhom čítaní tu v pléne, vo vzťahu k nim tu žiadne výtky alebo nejaké odozvy neodzneli. Vzhľadom na to beriem na vedomie ako spravodajca a dávam vám na vedomie aj stanovisko, ktoré prezentovala pani ministerka s tým, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pani poslankyne Milanovej neodporúča schváliť.
Takže prosím o podporu návrhu tohto zákona v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tak, ako boli schválené na výbore pre kultúru a médiá aj na ústavnoprávnom výbore a sú obsahom spoločnej správy výborov. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15. 5. 2018 15:53 - 15:57 hod.

Ján Senko
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15. 5. 2018 15:43 - 15:44 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, v súlade s príslušným paragrafom zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám k nemu informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 5. 2018 15:32 - 15:33 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Audiovizuálny fond prispel k rozvoju filmovej tvorby v Slovenskej republike, má na tom dosť značný vplyv. Samozrejme, to, čo ste hovorili, pani poslankyňa, v súvislosti s niektorými ustanoveniami v navrhovanej novele tohto zákona, aj ja som sa nad niektorými záležitosťami zamýšľal a určite sa budem pýtať na tieto veci na výbore pre kultúru a médiá a budem si žiadať odpovede na ne a súvisia presne aj s tým interným predpisom a mechanizmom udeľovania koprodukčného štatútu a prenechania jeho úpravy na interný predpis Audiovizuálneho fondu určite, pretože dávame väčšie právomoci užšej skupine ľudí na to, aby rozhodovala o niektorých záležitostiach, aj o tom 0,5 % zvyšovania toho správneho fondu na prevádzku fondu aj na niektoré ďalšie záležitosti, ktoré sú vo vnútri zákona.
Myslím si, že ten priestor na výbore pre kultúru a médiá je tým správnym, máme tam aj príslušných odborných pracovníkov ministerstva, ktorí sa budú môcť bližšie k tomu vyjadriť a možno aj bližšie priblížiť filozofiu tohto návrhu, návrhu zákona. Takže určite tá diskusia tu bude a nakoniec je otvorený aj prieskum vo fondoch, ktorý výbor na predchádzajúcom zasadnutí prijal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2018 9:10 - 9:16 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2018 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
A. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zobral na vedomie:
- že podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 16. marca 2018,
- že prezident Slovenskej republiky po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky vymenoval 22. marca 2018 novú vládu Slovenskej republiky,
- že vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
a) za predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a za členov vlády Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Petra Žigu, Jána Richtera, Lászlóa Sólymosa a Árpáda Érseka ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa naďalej neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
b) Richarda Rašiho a Gábora Gála za členov vlády Slovenskej republiky ich mandát poslanca sa od 22. marca 2018 neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky;
- vyhlásenia náhradníkov za stranu MOST - HÍD Gabriela Csicsaia a Petra Krajňáka o ich vzdaní sa práva nastúpiť na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov;
B. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami z 22. marca 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
1. za stranu SMER - sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje 22. marca 2018 náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske,
2. za stranu MOST - HÍD na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála nastupuje 22. marca 2018 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Péter Vörös, ktorý od 24. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej,
3. na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja nastupuje poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Edita Pfundtner, ktorá od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslankyne ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Érseka,
4. na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Érseka nastupuje 22. marca 2018 náhradník Ladislav Balódi, narodený 23. mája 1971, bytom Vydrany;
C. Po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Robert Fico a Robert Kaliňák, za stranu MOST - HÍD Lucia Žitňanská. Uplatnením ich mandátu 22. marca 2018 zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Milanovi Mojšovi a Darine Gabániovej, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty poslancov Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

13. 3. 2018 14:45 - 14:46 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, ktorý budeme prerokovávať ako tlač 839, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 16:01 - 16:05 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre kultúru a média k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom oznámila predsedovi Národnej rady, že dňom 13. decembra 2017 (rečníkovi zazvonil telefón), pardon, že dňom 13. decembra 2017 skončí funkčné obdobie pánovi Zoltánovi Pékovi. Predseda Národnej rady sa listom obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady: pán Ing. Peter Alakša, Ing. Ľubomír Dubeň, JUDr. Ján Ikrényi a Mgr. Zoltán Pék.
Predseda klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu pán Tibor Bernaťák oznámil predsedovi Národnej rady pánovi Andrejovi Dankovi, že berie späť kandidatúru pána JUDr. Jána Ikrényiho. Do voľby sú zaradení traja kandidáti. Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 81 zo 14. novembra 2017 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a odporúča Národnej rade, aby konštatovala, že dňom 13. decembra 2017 skončí funkčné obdobie pánovi Zoltánovi Pékovi, je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov a zvolila jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na šesťročné funkčné obdobie od 14. decembra 2017, zároveň aby uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 12. 2017 14:25 - 14:26 hod.

Ján Senko
Áno, ďakujem. Chcem poďakovať, pán podpredseda, vysoko hodnotím túto vašu iniciatívu a pevne dúfam, že sa ju, do tejto výzvy prihlási čo najviac obcí a miest na Slovensku. Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 19:27 - 19:27 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán minister, oceňujem vaše vystúpenie, ozaj treba hovoriť o týchto veciach, aby ľudia počuli na Slovensku to, čo je pravda, nie to, čo rozpráva tu opozícia a zavádza verejnosť. Ľudia, ktorí majú alebo mali možnosť vidieť vaše vystúpenie, to určite ocenia, hoci v tejto chvíli neviem, ako celá táto schôdza, jej priebeh bude prezentovaný v médiách cez ich vyvážené takzvané spravodajstvá, na to si počkáme, uvidíme.
Ale treba hovoriť normálne o ďalších veciach, ktoré sú zamlčané aj zo strany médií, aj zo strany opozície, aj zo strany pána Rajtára, čo sa týka napríklad aj vratiek DPH pre pána Bašternáka, v ktorom období sa to robilo. Prvá v roku 2005, SMER nebol vo vláde, v roku vo februári 2011 vo výške takmer 3 578-tisíc eur, to vtedy tiež SMER nebol vo vláde, v roku 2012 v marci, keď končilo obdobie vlády Ivety Radičovej, vratka vo výške 1 974-tisíc takmer, vtedy tiež nebol vo vláde SMER – sociálna demokracia.
Hovorme o tomto pravdu, aby sa verejnosť dozvedela, pretože tu sa zamlčiavajú informácie a verejnosť je zo strany opozície a čiastočne aj médií neinformovaná. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 18:35 - 18:37 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, je zbytočné očakávať zo strany opozície pochvalu alebo ocenenie práce. Je jasné, že svoje argumentačné klišé opozícia neopustí, bude podsúvať verejnosti svoje argumenty ničím nepodložené. Keď sa vy snažíte im tieto argumenty vyvrátiť, nemajú protiargumenty, táto schôdza je jednoducho toho dôkazom. Jednoducho nestačia argumentovať na vaše argumenty.
Ale myslím si, že Slovensko má už nejaké skúsenosti zo strany vládnutia niektorých politikov, ktorí sú v súčasnom období v opozícii, za to takmer 1,5-ročné obdobie a veľmi dobre vedia, že čo stihli za to obdobie. Odpočúvať novinárov, stačili zmeniť účelovým spôsobom zákony, či už o Slovenskej televízii, o Slovenskom rozhlase, mali zlaté padáky ich nominanti, ktorí boli na manažérskych funkciách. Dokonca aj pán Rajtár, ktorý tu dnes hovoril, bol tiež pri tom, akým spôsobom sa odpúšťali pohľadávky štátu.
Takže, ľudia, počúvajte, kto o týchto veciach hovorí a čo vás očakáva v prípade, že by, nedajbože, boli úspešní. Na to si dávajte pozor, pretože dnešné vystúpenia sú tiež už plné vyhrážok, a neviem, akým spôsobom by sa vyhrážali ešte všetkým ďalším, keby sa tomu tak stalo.
Nakoniec ešte aj jedna skúsenosť invalidov, invalidných dôchodcov, ktorým boli zobraté invalidné dôchodky, a vtedy na ministerstve sedel popri pánovi Kaníkovi aj štátny tajomník pán Beblavý.
Skryt prepis