Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vstup predsedajúceho

14. 6. 2017 o 10:54 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 14. 6. 2017 10:54 - 10:54 hod.

Ján Senko
Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali teraz o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 6. 2017 10:10 - 10:12 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pánov poslancov Jarjabka, Čaploviča, Petráka a Číža na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka, ktorý máme pod tlačou č. 597. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a gestorský výbor do 5. septembra 2017.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 23:18 - 23:20 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Áno, pani poslankyňa, v rámci svojej politickej úlohy sa snažíte negatívnym spôsobom prezentovať pôsobenie ministra vo svojej funkcii. Úplne tomu rozumieme. Používate k tomu svoje čísla, svoje údaje, svoje fakty, ktoré majú tento negatívny obraz potvrdiť. Áno, v každej oblasti spoločenského, verejného života aj v oblasti sociálnej sa nájdu problémy, ale nemôžete tvrdiť, že počas ministrovania pána Richtera tu nebola snaha ich riešiť a že sa nenachádzali aj prostriedky aj napríklad na kompenzácie, aby sa vyriešili.
Myslím si, že pán minister vo svojom vystúpení uviedol konkrétne fakty, konkrétne čísla, ktoré sú iné ako vaše. Možno by stálo za to, aby ste si ich overili cez oficiálne štatistické údaje. Myslím si, že pán minister tieto oficiálne štatistické údaje používal.
No a to, čo sa týka toho Čistého dňa, ja som sa už k tomu dnes vyjadril, ale predsa treba povedať, že sa ozaj hrá okolo Čistého dňa nečistá hra. A keď ste hovorili o drogách, tak pod ich vplyvom chovankyne tohto zariadenia vypovedali na polícii a drogy nezobrali v tomto zariadení, boli ovplyvňované na krivú výpoveď a podľa vyjadrenia jednej z nich aj pod vplyvom prísľubu finančných prostriedkov. Myslím si, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o túto kauzu, si vytvoria na Čistý deň vlastný názor a možno bude diametrálne odlišný od vášho. Tak ako je diametrálne odlišný názor aj rodičov, ktorí majú deti v tomto zariadení od toho vášho názoru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 22:25 - 22:27 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, veľmi dobre, pokojne, vecne, jasne. Je dobré, že si pripomenul veľmi dôležité fakty, ktoré boli riešené počas pôsobenia ministra Richtera. Pomenoval si problémy, ktoré sa riešili. Myslím si, že to treba pripomínať našej verejnosti častejšie a na konkrétnych číslach, tak ako si ich ty uvádzal. Jasné fakty. Čo sa týka opozície, myslím si, že verejnosti je to úplne jasné, že útočí, vysvetľuje pôsobenie pána ministra Richtera v negatívnom svetle.
Čo sa týka Čistého dňa. No, okolo Čistého dňa sa dejú nečisté veci. Čo je najhoršie, že sa manipuluje s jeho klientkami, ktoré sa stávajú zrejme aj proti svojej vôli mediálnymi hviezdami. Verejne priznávajú, že konali pod tlakom, že v hre boli dokonca aj veľké peniaze, že aspoň jedna z nich bola navádzaná na krivú výpoveď. Na vopred dohodnuté stretnutie prišla s ich budúcim advokátom a on mal už všetko pripravené, mal pripravené všetky papiere na trestné oznámenie. Veľmi zaujímavé fakty. Myslím si, že verejnosť si robí úplne jasný obraz o tom, čo sa deje v Čistom dni, kto manipuluje, prečo manipuluje a aký je cieľ. Ja si osobne myslím, že treba v tejto kauze trošku ubrať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23. 3. 2017 11:49 - 11:49 hod.

Ján Senko
Pri hlasovaní č. 37 som uvedený ako nehlasujúci, do zápisu prosím zaznamenať, že som hlasoval za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 3. 2017 18:21 - 18:24 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že ministerstvo vnútra reaguje na podnety obcí, miest a snaží sa týmto návrhom zákona vytvoriť podmienky na finančné zabezpečenie technického zhodnotenia budov hasičských staníc, hasičských zbrojníc, ale aj hasičskej techniky. Význam dobrovoľných hasičských zborov, myslím si, že netreba na tomto mieste pripomínať ani to, že zachraňujú nielen majetok, ale aj ľudské životy, a to bez nároku na odmenu a to na úkor svojho voľného času a neraz riskujú aj vlastné životy. Ich činnosť je však spojená aj s protipožiarnou prevenciou v našich obciach a mestách.
Dobrovoľná hasičská ochrana, tak ako už bolo spomenuté, má viac ako 150-ročnú tradíciu. Už v období rokov 2009 až 2010 sa začalo s čiastočnou obnovou hasičskej techniky a roky 2015 a 2016 boli veľkým krokom pre skvalitnenie vybavenosti dobrovoľných hasičských zborov o nové alebo aj repasované vozidlá požiarnej techniky. Mnoho obcí bolo vybavených protipovodňovými vozíkmi. Táto technika dostala dobrovoľné hasičské zbory na vyššiu kvalitu, vyššiu úroveň a cítiť to aj na územiach, kde pôsobia. Sú intenzívnejšie zapájané do ochrany konkrétnych území, v časovom úseku do 20 minút vedia zasiahnuť a pripravení sú posilniť činnosť profesionálnych hasičov. Ale nielen to, dobrovoľné hasičské zbory patria medzi najaktívnejšie zoskupenia v rámci obcí a dá sa v mnohých prípadoch na nich spoľahnúť a zapájajú sa do rôznych činností.
Zub času však nechal svoju stopu na budovách hasičských zbrojníc a tie naozaj vo veľkom množstve potrebujú rekonštrukciu, prípadne aj nevyhnutnú údržbu. Nakoniec aj technické parametre hasičskej techniky, s ktorou momentálne hasičské zbory disponujú, požadujú iné podmienky garážovania či uskladnenia. Vzhľadom na svoje rozmery niektoré sú garážované v náhradných priestoroch a obce hľadajú zdroje k rekonštrukcii hasičských budov, na ich rekonštrukciu, prípadne údržbu vzhľadom aj na rozmernosť techniky.
Verím tomu – a nielen ja – a vítam tento návrh zákona a treba veriť, že bude impulzom pre skvalitňovanie technického stavu jestvujúcich hasičských budov. Myslím si však, že balík finančnej pomoci, aby sa to podarilo, bude potrebné postupne zrejme zväčšovať. Záverom chcem podporiť túto iniciatívu ministerstva vnútra, vítam tento návrh zákona a podporujem ho.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2017 14:09 - 14:14 hod.

Ján Senko
Verím, že vláde sa naďalej bude dariť vytvárať také prostredie v rámci republiky, ktoré pomôže vytvárať ďalšie pracovné miesta, naplniť tak svoj prísľub tvorby ďalších pracovných miest.
Ešte raz ďakujem, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Prednesenie otázky 8. 12. 2016 14:54 - 14:55 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď. Pán minister, verím, že sa podarí tento termín naplniť a že budú úspešne napredovať aj ďalšie jednania ohľadom trasy R2 Zvolen východ – Zvolen západ tak, aby nedochádzalo k zápcham v meste Zvolen v súvislosti s tým, že čoraz viacej áut prechádza popri Bučine smerom na Žiar nad Hronom. A že sa podarí vyriešiť trasovanie tohto úseku. Takže dúfajme, že tá celá plánovaná R2 čoskoro uzrie svetlo sveta a verejnosť ju bude môcť využívať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 8. 12. 2016 14:11 - 14:11 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
... predseda za odpoveď. Pevne verím, že táto vláda bude úspešná pri realizácii svojich zámerov v oblasti podpory menej rozvinutých okresov a svojou politikou prispeje k ich rozvoju a naďalej bude vytvárať primerané organizačné, legislatívne a finančné podmienky pre naplnenie stanovených cieľov. Možno aj tieto aktivity prispeli k nárastu dôveryhodnosti vlády v očiach verejnosti o takmer 18 % oproti roku 2005. Ešte raz by som chcel poďakovať za vašu odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6. 12. 2016 17:21 - 17:21 hod.

Ján Senko
Pán predseda, ja by som prosil o opravu v zápise o hlasovaní. Pri hlasovaní č. 206, kde som bol vykázaný akože som hlasoval "za", hlasoval som, že "som sa zdržal".
Skryt prepis