Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12. 12. 2017 o 16:01 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 16:01 - 16:05 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre kultúru a média k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom oznámila predsedovi Národnej rady, že dňom 13. decembra 2017 (rečníkovi zazvonil telefón), pardon, že dňom 13. decembra 2017 skončí funkčné obdobie pánovi Zoltánovi Pékovi. Predseda Národnej rady sa listom obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady: pán Ing. Peter Alakša, Ing. Ľubomír Dubeň, JUDr. Ján Ikrényi a Mgr. Zoltán Pék.
Predseda klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu pán Tibor Bernaťák oznámil predsedovi Národnej rady pánovi Andrejovi Dankovi, že berie späť kandidatúru pána JUDr. Jána Ikrényiho. Do voľby sú zaradení traja kandidáti. Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 81 zo 14. novembra 2017 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a odporúča Národnej rade, aby konštatovala, že dňom 13. decembra 2017 skončí funkčné obdobie pánovi Zoltánovi Pékovi, je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov a zvolila jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na šesťročné funkčné obdobie od 14. decembra 2017, zároveň aby uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 12. 2017 14:25 - 14:26 hod.

Ján Senko
Áno, ďakujem. Chcem poďakovať, pán podpredseda, vysoko hodnotím túto vašu iniciatívu a pevne dúfam, že sa ju, do tejto výzvy prihlási čo najviac obcí a miest na Slovensku. Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 19:27 - 19:27 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán minister, oceňujem vaše vystúpenie, ozaj treba hovoriť o týchto veciach, aby ľudia počuli na Slovensku to, čo je pravda, nie to, čo rozpráva tu opozícia a zavádza verejnosť. Ľudia, ktorí majú alebo mali možnosť vidieť vaše vystúpenie, to určite ocenia, hoci v tejto chvíli neviem, ako celá táto schôdza, jej priebeh bude prezentovaný v médiách cez ich vyvážené takzvané spravodajstvá, na to si počkáme, uvidíme.
Ale treba hovoriť normálne o ďalších veciach, ktoré sú zamlčané aj zo strany médií, aj zo strany opozície, aj zo strany pána Rajtára, čo sa týka napríklad aj vratiek DPH pre pána Bašternáka, v ktorom období sa to robilo. Prvá v roku 2005, SMER nebol vo vláde, v roku vo februári 2011 vo výške takmer 3 578-tisíc eur, to vtedy tiež SMER nebol vo vláde, v roku 2012 v marci, keď končilo obdobie vlády Ivety Radičovej, vratka vo výške 1 974-tisíc takmer, vtedy tiež nebol vo vláde SMER – sociálna demokracia.
Hovorme o tomto pravdu, aby sa verejnosť dozvedela, pretože tu sa zamlčiavajú informácie a verejnosť je zo strany opozície a čiastočne aj médií neinformovaná. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 18:35 - 18:37 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, je zbytočné očakávať zo strany opozície pochvalu alebo ocenenie práce. Je jasné, že svoje argumentačné klišé opozícia neopustí, bude podsúvať verejnosti svoje argumenty ničím nepodložené. Keď sa vy snažíte im tieto argumenty vyvrátiť, nemajú protiargumenty, táto schôdza je jednoducho toho dôkazom. Jednoducho nestačia argumentovať na vaše argumenty.
Ale myslím si, že Slovensko má už nejaké skúsenosti zo strany vládnutia niektorých politikov, ktorí sú v súčasnom období v opozícii, za to takmer 1,5-ročné obdobie a veľmi dobre vedia, že čo stihli za to obdobie. Odpočúvať novinárov, stačili zmeniť účelovým spôsobom zákony, či už o Slovenskej televízii, o Slovenskom rozhlase, mali zlaté padáky ich nominanti, ktorí boli na manažérskych funkciách. Dokonca aj pán Rajtár, ktorý tu dnes hovoril, bol tiež pri tom, akým spôsobom sa odpúšťali pohľadávky štátu.
Takže, ľudia, počúvajte, kto o týchto veciach hovorí a čo vás očakáva v prípade, že by, nedajbože, boli úspešní. Na to si dávajte pozor, pretože dnešné vystúpenia sú tiež už plné vyhrážok, a neviem, akým spôsobom by sa vyhrážali ešte všetkým ďalším, keby sa tomu tak stalo.
Nakoniec ešte aj jedna skúsenosť invalidov, invalidných dôchodcov, ktorým boli zobraté invalidné dôchodky, a vtedy na ministerstve sedel popri pánovi Kaníkovi aj štátny tajomník pán Beblavý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2017 14:32 - 14:34 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán minister, pri každej zmene vedenia Železníc Slovenskej republiky sa prehodnocuje osud tohto zariadenia. Vzniká obava, že práve predajom, keď sa objekt dostane do nesprávnych rúk, tak v podstate to všetko, čo vzniklo a čo zastrešuje dom kultúry, zanikne. Bola by to veľká škoda aj vzhľadom na dlhoročnú tradíciu aj Folklórneho súboru Marína, aj Detského folklórneho súboru Zornička, ako aj vôbec celkovej klubovej činnosti, ktorá prebieha v tomto dome kultúry. Nakoniec tieto telesá dôstojne reprezentujú železnice na rôznych podujatiach doma aj v zahraničí. Myslím si, že by stálo za nejaký cieľ porozprávať sa aj s mestom Zvolen o možnosti prevodu tohto majetku. Viem, že Železnice chcú za to nejaké finančné prostriedky, ale ešte raz opakujem, v prípade, že sa tento objekt dostane do nesprávnych rúk, tak v podstate dlhoročná činnosť od roku 1965, kedy tento Dom kultúry vznikol, bude márna a v podstate bude škoda tohto zariadenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 9:28 - 9:30 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Áno, súhlasím, pani poslankyňa, že sú tu isté problémy, ktoré bude potrebné riešiť. Neviem ale zareagovať na váš pozmeňujúci návrh, pretože je dosť obšírny, aj to zdôvodnenie bolo dosť náročné na pochopenie bez predloženého textu. Škoda, že ste tak neurobili aj na výbore, pretože ste jednou, ktorá kritizuje tie návrhy, keď sa prednášajú tu v pléne. Mohli sme sa s tým oboznámiť.
Ja súhlasím s tým, že je potrebné niečo robiť vo vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov, aj vo vzťahu k zberovým spoločnostiam. Tu sa mi zdalo niečo ohľadom toho, že sa majú vytvárať nejaké lepšie podmienky pre činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Na druhej strane sa tu zasa ukladajú nejaké povinnosti obciam. A práve ja chcem upozorniť, že obce sú tie, ktoré asi momentálne najviacej trpia. A to aj najmä vo vzťahu k neobalovým výrobkom a odpadov z nich, pretože my sa snažíme triediť, snažíme, aby bolo vytriedené čo najviacej komunálneho odpadu, ale máme problém vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré nevedia zazmluvniť to, aby zazmluvnili zberové spoločnosti takým spôsobom, aby celý tento vytriedený odpad vedeli odobrať. Zberové spoločnosti hovoria, že na to nie sú celkom pripravené, organizácie zodpovednosti výrobcov hovoria o tom, že nemajú zase také finančné vybavenie, aby toto všetko mohli urobiť. A nakoniec ten vytriedený odpad končí v zmesovom komunálnom odpade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 16:19 - 16:20 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja sa dotknem len vašich záverečných slov, ktoré sa dotýkali 28. októbra a to, že váš návrh zákona neprešiel. Chcel by som vám pripomenúť, že v rokoch 2010 až 2012 ste tiež ako súčasť vládnej koalície predkladali, aby bol štátny sviatok 28. október. Boli ste súčasťou vlády a neprešiel vám vo vašej vládnej koalícii. Pretože ste sa nevedeli ani v jej vnútri dohodnúť medzi vami a pánom Kaníkom, že koho návrh zákona má prejsť. Tak tu neobviňujte teraz súčasnú vládnu koalíciu, že 28. október neschválila. To iba toľko k tomu.
A ešte čo sa týka tých účastí na mítingoch v rámci predvolebnej kampane. Ja pevne dúfam, že nebudeme počuť o tom, že v priebehu zasadnutia parlamentu aj opoziční kandidáti na županov, ktorí sú tu, nebudú využívať potom ten priestor, ktorý sa im dal, pretože sú tu aj takí a sú aj medzi vami vo vašich radoch a tiež momentálne tu v parlamente nesedia. (Reakcia navrhovateľa: "Ale stoja.")
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 10. 2017 15:56 - 15:59 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako určený spravodajca si vám dovoľujem predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729).
Prezident Slovenskej republiky predmetný zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka vrátil na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákona neprijala tento zákon ako celok.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, na prerokovanie výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá svojimi uzneseniami odporučili zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, schváliť.
Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá 10. októbra 2017 a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením č. 77 10. októbra 2017. Výbor ma zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania vo výboroch.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 14:35 - 14:36 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď, pán minister. Chápem, že možnosti na realizáciu tohto úseku sú dosť komplikované aj vzhľadom na tlak verejnosti so záujmového územia Sliač, ako aj výsledkov hydrogeologického prieskumu územia. Jednako si však myslím, že by sa v čo najkratšom čase malo pristúpiť ku realizácii vybraného variantu tak, aby už odovzdávané úseky rýchlostnej cesty od Zvolenskej Slatiny po Kriváň v dĺžke takmer 30 kilometrov boli využívané vo väčšej miere a čomu by uvedený úsek ozaj napomohol, a je možná komplikácia z hľadiska zahusťovania áut na Lučeneckej ceste vo Zvolene. Verím, že aj vaším prispením sa to podarí, a myslím si, že aj je to aj v záujme mesta Zvolen a mesta Sliač, aby sa k realizácií tohto úseku pristúpilo čo najskôr.
Ďakujem za odpoveď.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 9. 2017 9:17 - 9:20 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výbor predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Dušana Jarjabka, Dušana Čaploviča, Ľubomíra Petráka a Miroslava Číža na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka, ktorý máme pod tlačou 597 v druhom čítaní. Výbor Národnej rady pre kultúru a média ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 696 zo 14. júna 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Predmetný návrh poslancov Národnej rady na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka výbory prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 177 zo 4. septembra 2017 s odporúčaním schváliť, Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 69 z 31. augusta 2017 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a s odporúčaním schváliť, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v bode IV spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s návrhom schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 71 z 12. septembra 2017. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis