Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24. 5. 2018 o 19:28 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 19:28 - 19:30 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pán kolega Zelník, chápem, nie ste poľnohospodár, neživíte sa tým. Tento konkrétny prípad, ktorý tu je, je o tom, že súkromný, fyzická osoba, ktorá vlastní 1,5 ha pôdy, tento štát v 90-tych rokoch mu prostredníctvom okresného úradu vymeral náhradný pozemok miesto svojich malých švíkov, aby mohol hospodáriť. Vďaka vašej novele zákona, ktorú ministerka sem doniesla teraz poľnohospodárske družstvo, predpokladám z ktorého pôvodne táto pôda bola vyčlenená oznamuje, že z novely zákona vyplýva, že náhradné užívanie, ktoré ste mali doteraz, vám končí. A z toho dôvodu vás Poľnohospodárske družstvo Močenok týmto žiada o opustenie a vrátenie pozemku. Pozemku, ktorý dnes nevlastní PD Močenok. Chce ho zobrať späť a možnože jeho dediči toho človeka sa budú musieť nanovo hádať s PD Močenkom, že kde tú pôdu dostanú a budú môcť užívať. Možnože dva roky nebudú vedieť hospodáriť. Toto je to čo ste vy spôsobili prijatím návrhu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy.
A teraz už môžte pochopiť, prečo som za to odmietol hlasovať a varoval som vás predtým, aby ste takto konali. A považujem to, že 123 poslancov tejto snemovne za tento zákon zahlasoval za podvod na práve týchto 123 ľuďoch, lebo konali v dobrej viere na základe toho, čo pani ministerka povedala, že toto sa neudeje. Bohužiaľ, udialo sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 19:17 - 19:27 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne vážená pani predsedajúca. No neviem, čím som si to zaslúžil. Pani ministerka opäť odchádza, ale budiš. V každom prípade dovoľte, aby som sa vrátil k tomu list PD Močenok.
Za prvej Ficovej vlády sa dostalo do návrhu zákona, že pokiaľ poľnohospodársky podnik pošle oznámenie návrh zmluvy vlastníkovi. V prípade nedoručenia nájomnej zmluvy späť do dvoch mesiacov nájom vzniká podľa zákona č. 503/2003 Z. z.
Novela, ktorú prijala pani ministerka, presadzovalo v kontexte celého znenia toho návrhu zákona ukazuje, že je prostriedkom šikany na malých farmárov. Ešte raz zopakujem, keď za nič iné, za toto by pani ministerka mala odstúpiť. Zdá s mi, že najväčší problém pani ministerky dnes je, že v predchádzajúcom volebnom období bola nominantkou politickej strany SMER a dnes je nominantkou politickej strany SNS. Do systému kolobehu a fungovania sa dostalo zas SMER-u a dokonáva svoju činnosť za SNS. V každom prípade dobieha ju vlastná minulosť. Dovoľte mi pár slov k Slovenskému pozemkovému fondu a reštitúciám. Radičovej vláda, v ktorej som sedel, prijala rozhodnutie, že všetky zmluvy musia byť zverejnené na internete.
Pani ministerka, ako riaditeľka Slovenského pozemkového fondu veľmi úspešne, napriek opakovanej kritike sa bránila a nedopustila aby v prípade reštitúcií cena bola zverejnená na internete aj pozemok, aj parcela. Bez ceny a pozemku nie je možné verejne skontrolovať, či v prípade reštitúcie Slovenský pozemkový fond konal v súlade so zákonom alebo v rozpore so zákonom. Pani ministerka na výbore sa vyjadrila, že cena pôdy, ktorú štát poskytuje, je cenovým identifikátorom a osobným údajom.
Kolegyne, kolegovia, táto Národná, a teraz sa obraciam k vládnej koalície, za vás prijala takzvaný ten schránkový zákon o konečných užívateľoch výhod. Keď je povinná, konečný užívateľ výhod keď dostane akúkoľvek štátnu pomoc, aj pán Široký za Váhostav vyliezol, odhalil sa, že on za tým stojí. To nie je cenový identifikátor, tak mi nech niekto vysvetlí, akým spôsobom môže byť majetok štátu, ktorý je použitý na plnenie nároku v mene štátu predmetom utajovania. Ako máme jasné pravidlá. Hovorí sa, ako sa reštitučný nárok oceňuje. Rozhodnutie o tom, že reštitučný nárok vlastníkovi patrí vydáva pozemkový úrad, plní Slovenský pozemkový fond. To znamená, že existuje krížová kontrola, lebo pozemkový fond keď má plniť, tak zároveň aj kontroluje. Hovorí o tom, že pozemkový fond má ako postupovať. Je popísaný celý postup. Je popísaný postup, či môže alebo bol popísaný postup, či reštituent mohol previesť alebo nemohol previesť svoj nárok na tretiu osobu. Rokmi sa prijímali opatrenia, ktoré to sprísňovali. Ale od čias, odkedy máme zavedené, že všetky zmluvy majú byť zverejnené, tak nie je možné, že len v prípade Slovenského pozemkového fondu a len v prípade reštitučných nárokov nie sú zverejnené plné údaje o reštitučných nárokoch a jeho plnenia. Bez týchto údajov nie je možná verejná kontrola. Keď tu kolegyne z opozície poukazovali na možné pochybenia pri reštitučnom plnení, tak je to len a len preto, lebo pani ministerka, ako šéfka Slovenského pozemkového fondu urobila všetko preto, aby tieto údaje neboli zverejnené.
Pokiaľ sa médiá k tomu vyjadrovali, zaoberali sa s tým, tak ja som zachytil aj slová pani ministerky Žitňanskej ktorá hovorila, aj v opozícii ako moja kolegyňa v MOST-e, ale aj potom ako vaša ministerka spravodlivosti, že tieto údaje nemá, neexistuje dôvod, prečo by tieto údaje mali byť utajované.
Keď sa bavíme o odbornosti, toto je o odbornosti. Posúďte sami, keď štát má niečo plniť zo svojho vlastníctva, prečo má byť utajené, že štát
===== ale aj potom ako vaša ministerka spravodlivosti, že tieto údaje nemá, neexistuje dôvod, prečo by tieto údaje mali byť utajované.
Keď sa bavíme o odbornosti, toto je o odbornosti. Posúďte sami, keď štát má niečo plniť zo svojho vlastníctva, prečo má byť utajené, že štát komukoľvek, Sýkorovi za koľko dal tú pôdu v Ivanke pri Dunaji. Aký je dôvod utajiť? Ako poznáme jeho nárok, lebo ten sa má plniť. Prečo to máme utajovať? Tento postup naozaj speje k tomu, že pani ministerka zlyhala aj na Slovenskom pozemkovom fonde, a to odborne, odborne zlyhala.
Naviac musím povedať, že sú aj ďalšie zákony, ktoré sú predkladané a sú neodborné alebo vyvolávajú mnoho pochybností. Chcem povedať, že nie je mojím žiadnym osobným záujmom, a tu chcem reagovať na pani ministerku aj o vystúpenie počas tejto rozpravy, nemám žiadny osobný ani iný záujem na tom, aby som kritizoval výsledok práce, ktoré ona sem donesie a predloží. Plním si len svoju poslaneckú povinnosť ako opozičného politika poukázať na chyby a nedostatky, ktoré vidím v tých zákonoch.
Kolegyne, kolegovia, pri zákone o nájme poľnohospodárskych pozemkov som kritizoval ten zákon a je mi nesmierne ľúto dnes, radšej by som bol, keby ste mohli povedať, že nemali ste pravdu. Ale ten list od PD Močenok je jasným dôkazom, že pravda bola, bohužiaľ, na mojej strane a teraz tí malí sú trestaní. Ako naozaj je fatálne zlyhanie, keď ministerstvo namiesto ochrany malých slovenských farmároch pristupuje spôsobom, že ich bude trestať a šikanovať.
Teraz to bude znamenať, že od malých farmárov tú pôdu zoberú, pretože nebola naplnená litera zákona, daný farmár, ktorý to dostal náhradný pozemok v 90-tych rokoch možno že zomrel. Jeho dediči už nemajú nárok. Takže tá pôda sa vráti naspäť do družstva. Ten dedič, keď chce naďalej hospodáriť, čo urobí? Bude sa dva roky hádať s poľnohospodárskym družstvom Močenok alebo s nejakým Talianom, Dánom alebo Albáncom za to, aby sa dostal naspäť k svojej pôde ako náhradný pozemok do podnájmu s týmto subjektom.
My sme ho strčili, tých malých farmárov, kolegyne a kolegovia a pán predseda parlamentu, predseda SNS Andrej Danko, vy ste všetkých malých slovenských farmárov strčili do rúk tým veľkým finančným skupinám, žralokom, tým mafiám talianskym, albánskym a neviem akým, aby sa s nimi opäť rokovalo. To čo ťažkopádne za tie roky ako tak získali. Jediný spôsob existuje urýchlené pozemkové úpravy. Pani ministerka dva roky je v úrade a pozemkové úpravy neurýchlila. Nechcem jej pripisovať, že nevykonávanie pozemkových úprav a nepokračovanie v tej práci, ktorá tam zostala v roku 2012 na stole, 2011, lebo sme mali len kúriť a svietiť, ale tam boli pripravené zjednodušené pozemkové úpravy, aby sa vykonali len na papieri, aby sa na papieri scelili, aby sme išli do katastrov, kde sú problémy. Našli sme metódu, kde vieme skrátiť lehotu vykonania pozemkových úprav maximálne na jeden, jeden a pol roka. To znamená, že keby sa v tom pokračovalo, tak tak ako to bolo nastavené a keď dneska sa hovorí, že 430 katastrov máme urobených, tak chcem dodať, že to preto, lebo v roku 2004 ja ako minister som súhlasil s tým, aby sme spustili 400 katastrov. Tie sú ukončené. Problém je, že sa ďalej nepokračovalo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 19:17 - 19:27 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne vážená pani predsedajúca. No neviem, čím som si to zaslúžil. Pani ministerka opäť odchádza, ale budiš. V každom prípade dovoľte, aby som sa vrátil k tomu list PD Močenok.
Za prvej Ficovej vlády sa dostalo do návrhu zákona, že pokiaľ poľnohospodársky podnik pošle oznámenie návrh zmluvy vlastníkovi. V prípade nedoručenia nájomnej zmluvy späť do dvoch mesiacov nájom vzniká podľa zákona č. 503/2003 Z. z.
Novela, ktorú prijala pani ministerka, presadzovalo v kontexte celého znenia toho návrhu zákona ukazuje, že je prostriedkom šikany na malých farmárov. Ešte raz zopakujem, keď za nič iné, za toto by pani ministerka mala odstúpiť. Zdá s mi, že najväčší problém pani ministerky dnes je, že v predchádzajúcom volebnom období bola nominantkou politickej strany SMER a dnes je nominantkou politickej strany SNS. Do systému kolobehu a fungovania sa dostalo zas SMER-u a dokonáva svoju činnosť za SNS. V každom prípade dobieha ju vlastná minulosť. Dovoľte mi pár slov k Slovenskému pozemkovému fondu a reštitúciám. Radičovej vláda, v ktorej som sedel, prijala rozhodnutie, že všetky zmluvy musia byť zverejnené na internete.
Pani ministerka, ako riaditeľka Slovenského pozemkového fondu veľmi úspešne, napriek opakovanej kritike sa bránila a nedopustila aby v prípade reštitúcií cena bola zverejnená na internete aj pozemok, aj parcela. Bez ceny a pozemku nie je možné verejne skontrolovať, či v prípade reštitúcie Slovenský pozemkový fond konal v súlade so zákonom alebo v rozpore so zákonom. Pani ministerka na výbore sa vyjadrila, že cena pôdy, ktorú štát poskytuje, je cenovým identifikátorom a osobným údajom.
Kolegyne, kolegovia, táto Národná, a teraz sa obraciam k vládnej koalície, za vás prijala takzvaný ten schránkový zákon o konečných užívateľoch výhod. Keď je povinná, konečný užívateľ výhod keď dostane akúkoľvek štátnu pomoc, aj pán Široký za Váhostav vyliezol, odhalil sa, že on za tým stojí. To nie je cenový identifikátor, tak mi nech niekto vysvetlí, akým spôsobom môže byť majetok štátu, ktorý je použitý na plnenie nároku v mene štátu predmetom utajovania. Ako máme jasné pravidlá. Hovorí sa, ako sa reštitučný nárok oceňuje. Rozhodnutie o tom, že reštitučný nárok vlastníkovi patrí vydáva pozemkový úrad, plní Slovenský pozemkový fond. To znamená, že existuje krížová kontrola, lebo pozemkový fond keď má plniť, tak zároveň aj kontroluje. Hovorí o tom, že pozemkový fond má ako postupovať. Je popísaný celý postup. Je popísaný postup, či môže alebo bol popísaný postup, či reštituent mohol previesť alebo nemohol previesť svoj nárok na tretiu osobu. Rokmi sa prijímali opatrenia, ktoré to sprísňovali. Ale od čias, odkedy máme zavedené, že všetky zmluvy majú byť zverejnené, tak nie je možné, že len v prípade Slovenského pozemkového fondu a len v prípade reštitučných nárokov nie sú zverejnené plné údaje o reštitučných nárokoch a jeho plnenia. Bez týchto údajov nie je možná verejná kontrola. Keď tu kolegyne z opozície poukazovali na možné pochybenia pri reštitučnom plnení, tak je to len a len preto, lebo pani ministerka, ako šéfka Slovenského pozemkového fondu urobila všetko preto, aby tieto údaje neboli zverejnené.
Pokiaľ sa médiá k tomu vyjadrovali, zaoberali sa s tým, tak ja som zachytil aj slová pani ministerky Žitňanskej ktorá hovorila, aj v opozícii ako moja kolegyňa v MOST-e, ale aj potom ako vaša ministerka spravodlivosti, že tieto údaje nemá, neexistuje dôvod, prečo by tieto údaje mali byť utajované.
Keď sa bavíme o odbornosti, toto je o odbornosti. Posúďte sami, keď štát má niečo plniť zo svojho vlastníctva, prečo má byť utajené, že štát
===== ale aj potom ako vaša ministerka spravodlivosti, že tieto údaje nemá, neexistuje dôvod, prečo by tieto údaje mali byť utajované.
Keď sa bavíme o odbornosti, toto je o odbornosti. Posúďte sami, keď štát má niečo plniť zo svojho vlastníctva, prečo má byť utajené, že štát komukoľvek, Sýkorovi za koľko dal tú pôdu v Ivanke pri Dunaji. Aký je dôvod utajiť? Ako poznáme jeho nárok, lebo ten sa má plniť. Prečo to máme utajovať? Tento postup naozaj speje k tomu, že pani ministerka zlyhala aj na Slovenskom pozemkovom fonde, a to odborne, odborne zlyhala.
Naviac musím povedať, že sú aj ďalšie zákony, ktoré sú predkladané a sú neodborné alebo vyvolávajú mnoho pochybností. Chcem povedať, že nie je mojím žiadnym osobným záujmom, a tu chcem reagovať na pani ministerku aj o vystúpenie počas tejto rozpravy, nemám žiadny osobný ani iný záujem na tom, aby som kritizoval výsledok práce, ktoré ona sem donesie a predloží. Plním si len svoju poslaneckú povinnosť ako opozičného politika poukázať na chyby a nedostatky, ktoré vidím v tých zákonoch.
Kolegyne, kolegovia, pri zákone o nájme poľnohospodárskych pozemkov som kritizoval ten zákon a je mi nesmierne ľúto dnes, radšej by som bol, keby ste mohli povedať, že nemali ste pravdu. Ale ten list od PD Močenok je jasným dôkazom, že pravda bola, bohužiaľ, na mojej strane a teraz tí malí sú trestaní. Ako naozaj je fatálne zlyhanie, keď ministerstvo namiesto ochrany malých slovenských farmároch pristupuje spôsobom, že ich bude trestať a šikanovať.
Teraz to bude znamenať, že od malých farmárov tú pôdu zoberú, pretože nebola naplnená litera zákona, daný farmár, ktorý to dostal náhradný pozemok v 90-tych rokoch možno že zomrel. Jeho dediči už nemajú nárok. Takže tá pôda sa vráti naspäť do družstva. Ten dedič, keď chce naďalej hospodáriť, čo urobí? Bude sa dva roky hádať s poľnohospodárskym družstvom Močenok alebo s nejakým Talianom, Dánom alebo Albáncom za to, aby sa dostal naspäť k svojej pôde ako náhradný pozemok do podnájmu s týmto subjektom.
My sme ho strčili, tých malých farmárov, kolegyne a kolegovia a pán predseda parlamentu, predseda SNS Andrej Danko, vy ste všetkých malých slovenských farmárov strčili do rúk tým veľkým finančným skupinám, žralokom, tým mafiám talianskym, albánskym a neviem akým, aby sa s nimi opäť rokovalo. To čo ťažkopádne za tie roky ako tak získali. Jediný spôsob existuje urýchlené pozemkové úpravy. Pani ministerka dva roky je v úrade a pozemkové úpravy neurýchlila. Nechcem jej pripisovať, že nevykonávanie pozemkových úprav a nepokračovanie v tej práci, ktorá tam zostala v roku 2012 na stole, 2011, lebo sme mali len kúriť a svietiť, ale tam boli pripravené zjednodušené pozemkové úpravy, aby sa vykonali len na papieri, aby sa na papieri scelili, aby sme išli do katastrov, kde sú problémy. Našli sme metódu, kde vieme skrátiť lehotu vykonania pozemkových úprav maximálne na jeden, jeden a pol roka. To znamená, že keby sa v tom pokračovalo, tak tak ako to bolo nastavené a keď dneska sa hovorí, že 430 katastrov máme urobených, tak chcem dodať, že to preto, lebo v roku 2004 ja ako minister som súhlasil s tým, aby sme spustili 400 katastrov. Tie sú ukončené. Problém je, že sa ďalej nepokračovalo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 18:15 - 18:16 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa, jednoducho, mne sa zdá, z toho čo ste tu prečítali Veľký Slavkov 2 alebo 3? Neviem. Ešte v ústnom vystúpení budem vystupovať a hovoriť o tom, že pani ministerka veľmi úspešne počas predchádzajúceho volebného obdobia bránila tomu, aby pri reštitúciách na zmluvách bolo zverejnená cena a pozemok, kde sa reštitučné plnenie plní. Je to majetok štátu, ktorý štát plní. Keď štát dnes hovorí, že chce vedieť meno konečného užívateľa výhod, ktorý dostane akúkoľvek štátnu pomoc, dotáciu, aj to je osobný identifikátor a nie je možné takto postupovať. Snáď možno doplním vás zo zákona 503 z roku 2003 § 6 ods. 13, pozemok prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby za pôvodný pozemok podľa odseku 5 možno počas piatich rokov odo dňa prevodu vlastníctva využiť len na účel, na ktorý je využívaný ku dňu prevodu vlastníctva. To znamená, že keď trvalý trávny porast tak ako trvalý trávny porast na poľnohospodárske účely. Možno, že keď sa s tým budete hlbšie zaoberať, treba sa aj na toto pozrieť, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 17:29 - 17:31 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Baláž zostanem absolútne korektný k vám a len odporúčam, zoberte si tie údaje, prečítajte si, odkedy vlastnia tie firmy, odkedy nie. To, že Diego Roda bol na Slovensku, o tom som vedel, vám jeden človek, jeden Talian, to, že tu existuje a operuje nejaká talianska skupina a nedaj boh, že je zapojená do mafie, o tom nie, ale o tom ste vedeli vy všetci a pani ministerka od roku 2013, keď talianske úrady o tom informovali Slovenskú republiku a vy ste o tom mali informácie. Pán kolega Zelník, tak ja vám odporúčam, aby ste si prešli rozhodnutia vlády Slovenskej republiky z roku 2004 a dospejete k názoru, že to, čo ste teraz prečítali, je hrubé klamstvo. Hrubé klamstvo preto, lebo o akejkoľvek dohode s Maďarskom bola rozhodnutie vlády. To, že to bolo jednu časť predmetom utajovania, to bolo preto, aby sa pred podpísaním dohody zmluvy nezverejňujú. Keď som bol druhýkrát ministrom, ja sám som požiadal úrad vlády, aby to zverejnili, aby to nebolo ďalej utajované. Takže dnes je to možné nájsť na úrade vlády, že bolo to rozhodnutie vlády a nie Zsolta Simona. Takže ja si vyprosím takéto zavádzanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 17:23 - 17:25 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
... prekvapilo, keď ste tu hovorili, že systém ortofotomáp zostal otvorený a bolo to zlé. Neupozornili ste ma, že mal by som konať inakšie. Prosím pekne, ja som bol minister, za 550-timi zamestnancami som nemohol stáť. Ale ste povedali, že ten systém a platobná agentúra bola vybudovaná dobre. Áno. Tá sa nevybudovala len v roku 2004, na tom sa veľmi tvrdo pracovalo od roku 2003 a ja som nesmierne rád, že tá inštitúcia bola postavená na zelenej lúke a fungovala a funguje dodnes. To je pravda, že časom treba inovovať a to už je tam, to už tam pokulháva. Rovnako si pamätám, keď ste mi povedali, že v roku 2007 ste odišli z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a to preto, na vlastnú žiadosť podotýkam, na vlastnú žiadosť, preto, lebo miera korupcie a klientelizmu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre v roku 2007 bola neúnosná pre vás. Verte mi, nesmierne som vás za to vážil. Považoval som to za charakterné. Dnes musím povedať, že pomery na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a na ministerstve sú desaťnásobne horšie ako v roku 2007 a s ľútosťou musím konštatovať, že tomu šéfujete práve vy. Neznalosť je väčší problém ako korupcia? Ľudia, ktorí celý život odrobili na poľnohospodárstve, pracovali v ňom, či už učili na škole ako pán Kromka, ktorý prišiel za šéfa VÚPOP-u vtedy, keď možnože aj z VÚPOP-u ušli informácie, ale on tam nebol a vy ste ho hneď vyhodili. Tak čo za to mohol? Nič. Práve preto podporujem vaše odvolanie a ešte vystúpim aj v ústnom, aby som tom dopovedal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 17:05 - 17:25 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, hŕstka poslancov v tejto Národnej rade, je mi ľúto, že pani ministerka práve teraz si musela odskočiť alebo vyjsť z tejto sály. Ale dovoľte, aby som povedal najskôr predtým než pôjdem k samotnému meritu môjho vystúpenia. Každý má právo sa slobodne rozhodnúť či je to odborník alebo politik. Akú chobotnicu v tejto krajine vytvorila prevádzková politická strana SMER, odborníci, ktorí do vlády vstupujú alebo politici, ktorí do vládnej koalície vstupujú sa sami rozhodujú. Každý pritom rozhodnutí si musí uvedomiť jednu vec, ja som sa ňou riadil keď sa táto vládna koalícia tvorila. Keď sa primiešate do žita, zožerú vás svine. Mám na mysli pani ministerku ako odborníčku keď vstúpila do tejto vlády začala pracovať pre vládu Roberta Fica ako nominantka SMER-u na čele Slovenského pozemkového fondu tak sa pustila na cestu, ktorá odborne alebo politicky nie je tou, ktorá ktorou by si človek mohol priať. Keď si vypočujeme našich farmárov či už v článkoch Andreja Bána alebo priamo tak majú jeden spoločný menovateľ, ich problémy sa začali v roku 2014 - 2015. Nie v roku 2004, 2014 - 2015. Vtedy keď pani ministerka Matečná ešte šéfovala Slovenskému pozemkovému fondu, všetky tie veci voči tým farmárom by sa nemohli udiať v plnej miere bez aktívnej účasti Slovenského pozemkového fondu.
Keď si spomenieme na AGROPORÚBKU, na GARD s.r.o. v roku 2015 ministerka Matečná podpísala zmluvu pre túto spoločnosť, ktorá prvýkrát žiadala dotáciu keď už pani ministerka bola na stoličke ministerky. Ministerka kým bola na pozemkovom fonde tak Roškovej dala pozemky a keď bola na ministerstve pôdohospodárstva tak dohliadala na to, aby sa ani náhodou nezachytil v systéme kontroly, aby tá dotácia mohla byť vyplatená. Nie som dnešný, aby som vedel, že nemôže byť náhoda keď príde subjekt a žiada o prenájom pôdy neveľkej výmery 264 ha, ale v koľkých katastroch, v 21 katastroch. Takmer v tretine okresu Michalovce. V 21 katastroch bola prvá zmluva podpísaná. ...
===== keď príde subjekt a žiada o prenájom pôdy neveľkej výmery 264 ha, ale v koľkých katastroch, 21 katastroch. Takmer v tretine okresu Michalovce. V 21 katastroch bola prvá zmluva podpísaná. Táto zmluva do dnešného dňa keby sme sa pozreli na tých obciach, povinnosť prenajímateľa pôdy od Slovenského pozemkového fondu je platiť zaň daň, miestnu daň z pôdy a z nehnuteľnosti. Keby sme sa na to pozreli, dám ruku do ohňa, že vo väčšine obci sa spoločnosť ani za platenie daní neprihlásila. Na jedno katastrálne územie je to sotva pár desiatok hektárov. To znamená, že niekto si musel dať set sakramentsky veľkú prácu identifikovať tie malé flačky, ktoré v tých 21 katastroch niekto neužíva, aby som si urobil na to zmluvu s Pozemkovým fondom, mal nejaký právny titul a potom si išiel žiadať dotáciu.
Pani podpredsedníčka vlády nesmierne sa ma dotklo v mene všetkých poľnohospodárov, ktorí celý život odrobili na pôde vaše vyjadrenie, ktoré ste vyjadrili pred dvoma dňami, že neznalosť je väčší problém, ako korupcia v tejto krajine. Preto sa vás chcem pýtať pani podpredsedníčka vlády, aj Kuciak bol neznalý, keď písal o našich ľuďoch o Kočnerovi, Bodorovi, Bašternákovi, talianskej mafii o korupcii? Bol neznalý problému, lebo nebol podvodník? To o korupcii, o klientelizme môžu písať len podvodníci? Lebo oni sú znalí tej problematiky? To naozaj takto chcete postupovať a pristupovať k práci poľnohospodárov na vidieku? Možno že netradične. Dovoľte, aby som sa za vás, lebo sa hanbím za to, ospravedlnil verejne všetkým farmárom, novinárom, ktorí sa snažia poukázať na všetky neprávosti, ktoré sa konajú v poľnohospodárstve, keď tomu šéfujete. Ospravedlňujem sa vám v mene pani ministerky, ona to nikdy neurobí, lebo to bola hrubá urážka ľudí, ktorí pracujú v poľnohospodárstve.
Prečo som podpísal vaše odvolanie. Pani ministerka ste už dva roky, tak ako ste vo svojom vystúpení povedali ministerkou. Dovoľte, aby som dal pár čísiel a porovnanie. Keď som nastupoval na kreslo ministra druhýkrát v roku 2010 zahranično-obchodná bilancia Slovenskej republiky po Ficovej vlády bola mínus 950 mil. euro. V roku 2012, keď som odchádzal bolo mínus 313 mil. euro. O 700 mil. sme znížili. Vy ste nastúpili bolo mínus 1 mld. 300 mil. a tento rok sa zdá, že dosiahneme aj 1,5 mld. Takže vaša práca sa nejako pozitívne pre slovenské poľnohospodárstvo nejako neprejavuje. V roku 2012 podiel slovenských výrobkov na pultoch slovenských obchodov bol cez 50 %. Dnes za vás je 37 %. To sú holé čísla a fakty.
Skúsme sa pozrieť na eurofondy len tak letmo. Vidiecky cestovný ruch, netransparentný systém za Jahnátka, rozdelené všetky peniaze. Čo ste urobili? Ušetrili ste 6 mil. euro, zlatý kľúčik podobne ukazuje o netransparentnosti Jahnátka. Podpíšem. Vy ste sa ale politicky rozhodli, že peniaze, ktoré ste ušetrili dáte tým ľuďom, ktorí pred troma rokmi za Jahnátka podali žiadosť o dotáciu, z tých ste vybrali 6 a tým ste dali tie peniaze. Ja by som vás chcel vyzvať, príďte sem a za tú hodinu, keď tu budete rečniť prosím vymenujte všetky spoločnosti, ktoré v tom opatrení sú a nedostali dotáciu a potom odôvodnite prečo práve týchto 6 bolo odmenených a odsúhlasených, že dostanú peniaze. Ako na porovnanie dovoľte, aby som povedal možnosti, ktoré pani ministerka politicky mala. Má plné ústa podpory mladých a malých farmárov. Bolo v plnej kompetencii pani ministerky rozhodnúť o realokácii týchto 6 mil. euro na opatrenie, kde tak ako tu už dneska niekoľkokrát odznelo, viac ako zhruba 1500 mladých a malých farmárov nedostalo dotáciu na podporu svojej činnosti, mohla rozhodnúť, že týchto 6 mil. ušetrených dá na toto opatrenie a z toho zásobníka podporí 120 malých farmárov. Bolo to vaše rozhodnutie. Namiesto toho ste vybrali radšej veľké firmy, ktoré s poľnohospodárstvom nemajú ale absolútne že nič spoločné. Tie projekty do toho nespadajú. Takže druhý dôvod, pokračujete v netransparentnom rozdeľovaní dotácií v rezorte. Bavím sa o projektových nenárokovateľných dotáciách.
A teraz poďme k zákonom. Dnes viackrát aj z vašich úst, aj z úst vašich kolegov z SNS odznelo, že ja som nepodporil zákon 504, resp. jeho novelu z minulého roku o náhradných pozemkoch a o prenájme pôdy. A myslím si, že pán Farkašovský povedal, že 123 ľudí hlasovalo za. Tak chcem teraz k tým 123 ľuďom poslancom a poslankyniam, ktorí hlasovali v tejto sále za tento sále povedať, že keby som mal dnes hlasovať o návrhu toho zákona, tak hlasujem rovnako. A vy ste boli podvedení. Odôvodnenie pani ministerky, že to pomôže malým a mladým bolo zavádzaním a klamstvom. O odbornosti ani slovo, o odbornom zlyhaní v plnej čiare. Už na samom začiatku v marci, keď farmári vo februári mali odovzdávať prvýkrát oznámenia na obvodný úrad, že majú registrovať náhradné pozemky, farmári z Dunajskej Stredy, zhruba 280 farmárov, išlo do ulíc a jedna z ich požiadaviek bola, aby ministerstvo zastavilo účinnosť tohto zákona, resp. ho odložilo, lebo to pôjde voči malým. Košická výzvy rovnako reflektuje na to, aby boli urýchlené komasácie a do tejto doby sa náhradné pozemky, alebo náhradné užívanie zostalo zachovanie v tej podobe, v akej podobe dnes je. Hovorí sa v ňom o prijatí novej ucelenej, prijať novú ucelenú pôdnu legislatívu, v ktorej bude predchádzať prijatie novely zákona 140/2014 Z. z. a ponechanie pozemkov v náhradnom užívaní do ukončenia pozemkových úprav, prípadne prijatie novej pôdnej legislatívy a to takým spôsobom, aby nová legislatíva nahradila zákon 504, zákon 330/1991, zákon 153/2017 to je tá novela, o ktorej rozprávame, ako aj zákon 140/2014 a súvisiace zákony Občianskeho zákonníka. Zákony tak, aby zákony neznevýhodňovali veľkopodnikateľov, finančné skupiny a mafiu na úkor malých a stredných farmárov.
A teraz k realite. Pani ministerka, keď za nič iné, tak toto by ste si mali vypočuť. Čítam z listu Poľnohospodárskeho družstva Močenok, ktorý píše malému farmárovi, ktorý má 1,5 ha. Z novely zákona, tej pani Matečnej z minulého roku, vyplýva že náhradné užívanie, ktoré ste mali doteraz vám končí a z toho dôvodu vás Poľnohospodárske družstvo Močenok týmto žiada o opustenie a vrátenie pozemkov, ktoré boli vymerané Okresným úradom v Šali do 30 dní po zbere úrody v roku 2018 ..Horná Kráľova, parcela č. C1350/1, meno osoby nebudem uvádzať, orná pôda výmery 1,5 ha pôdy. Pani ministerka tu za týmto rečníckym pultom ste nás v minulom roku ubezpečovali, že nič takéto sa nestane. Stalo sa. Dnes ste hovorili aký dobrý ten zákon je a ja vám hovorím, že ten zákon pripravuje malých o pôdu, púšťa ich do nového boja, náhradný pozemok im zoberú, vlastníctvo nezanikne a oni, alebo ich dediči dnes budú musieť absolvovať celú tú tortúru o náhradný pozemok ešte raz. Ešte raz bojovať s tými veľkými, lebo oni tu pôdu zoberú naspäť. Keď tento list existuje od Poľnohospodárskeho družstva Močenok pre mňa nie je otázka, či talianska mafia, či albánska mafia, či Dáni budú vyháňať malých slovenských farmárov z pôdy, zo svojich náhradných pozemkov, ale otázka kedy. Mali by ste sa zamyslieť a pán premiér taktiež a okamžite vo vláde si zasadnúť, prijať novelu zákona a v skrátenom konaní doniesť do Národnej rady a pozastaviť účinnosť tohto návrhu zákona, lebo takto sa bude zachádzať viac ako 100 tisíc s vlastníkmi pôdy. Takéto rozhodnutie, ktoré vymeralo náhradný pozemok vlastníkom je viac ako 100 tisíc a to ešte nehovorím o § 12b o náhradných pozemkoch, ktoré sú vydané a užívané len na základe dohody medzi užívateľmi a vlastníkom. Pozemkové úpravy skrátene a zjednodušené pozemkové úpravy sú riešením.
Pani ministerka odborne ste v mojich očiach zlyhali. Keď za nič iné, za tento list, že existuje a malých začínajú vyháňať veľkí z pôdy by ste mali sem prísť po mne vystúpiť, ospravedlniť sa a podať demisiu. (Potlesk.) Ťažko si viem predstaviť, že minister alebo ministerka si zoberie do úst slová, ktoré hovoria o tom, že farmár má predať svoju farmu. Nechcem sa stavať na stranu ani jedného farmára, nechcem zvýhodňovať, nechcem uprednostňovať, ale pokiaľ je pravdou pani ministerka, že ste povedali pánovi Oravcovi na chodbe počas informačných dní na východe Slovenska, keď následne aj vystúpil a ste mu zobrali slovo, pri káve ste mu mali povedať na otázku, keď ste sa ho pýtali čo nového, odpoveď znela zhruba v intenciách, že zle, lebo ma šikanujú. Na to ste mali povedať, že tak im ho predajte. Aj keby hneď bola pravda, aj keby hneď skupina ESIN mala pravdu, nemôže byť morálne právo na strane ministra komukoľvek si dovoliť aj medzi štyrmi očami povedať, že tak im ho predajte. Ten človek nereprezentuje poľnohospodárov, ale reprezentuje veľké finančné skupiny.
Nerád, ale budem osobný. Pani ministerka vo svojom vystúpení, keď ste tu vystúpili boli ste osobná ku mne. A musím povedať, že ja si veľmi a niekoľkokrát v televíznych vysielaniach ste pripomenuli rok 2004 vtedy, keď som vás pochválil, že som rád, že ste na ministerstve. Bolo to na prízemí Dobrovičovej 12 ministerstva pôdohospodárstva pri vstupe do budovy. Ja si tú diskusiu veľmi dobre pamätám. Bol som naozaj rád, lebo som vás považoval za odborníčku a bol som spokojný, že určite na odbore kontroly neprejde nič čo by mohlo byť zlé. Preto ma dneska nesmierne prekvapilo, keď ste tu hovorili, že systém ortofotomap zostal otvorený a bolo to zlé. Neupozornili ste ma, že mal by som konať inakšie. Prosím pekne ja som bol minister, za 550 zamestnancami som nemohol stáť. Ale ste povedali, že ten systém a Platobná agentúra bola vybudovaná dobre.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 17:05 - 17:25 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, hŕstka poslancov v tejto Národnej rade, je mi ľúto, že pani ministerka práve teraz si musela odskočiť alebo vyjsť z tejto sály. Ale dovoľte, aby som povedal najskôr predtým než pôjdem k samotnému meritu môjho vystúpenia. Každý má právo sa slobodne rozhodnúť či je to odborník alebo politik. Akú chobotnicu v tejto krajine vytvorila prevádzková politická strana SMER, odborníci, ktorí do vlády vstupujú alebo politici, ktorí do vládnej koalície vstupujú sa sami rozhodujú. Každý pritom rozhodnutí si musí uvedomiť jednu vec, ja som sa ňou riadil keď sa táto vládna koalícia tvorila. Keď sa primiešate do žita, zožerú vás svine. Mám na mysli pani ministerku ako odborníčku keď vstúpila do tejto vlády začala pracovať pre vládu Roberta Fica ako nominantka SMER-u na čele Slovenského pozemkového fondu tak sa pustila na cestu, ktorá odborne alebo politicky nie je tou, ktorá ktorou by si človek mohol priať. Keď si vypočujeme našich farmárov či už v článkoch Andreja Bána alebo priamo tak majú jeden spoločný menovateľ, ich problémy sa začali v roku 2014 - 2015. Nie v roku 2004, 2014 - 2015. Vtedy keď pani ministerka Matečná ešte šéfovala Slovenskému pozemkovému fondu, všetky tie veci voči tým farmárom by sa nemohli udiať v plnej miere bez aktívnej účasti Slovenského pozemkového fondu.
Keď si spomenieme na AGROPORÚBKU, na GARD s.r.o. v roku 2015 ministerka Matečná podpísala zmluvu pre túto spoločnosť, ktorá prvýkrát žiadala dotáciu keď už pani ministerka bola na stoličke ministerky. Ministerka kým bola na pozemkovom fonde tak Roškovej dala pozemky a keď bola na ministerstve pôdohospodárstva tak dohliadala na to, aby sa ani náhodou nezachytil v systéme kontroly, aby tá dotácia mohla byť vyplatená. Nie som dnešný, aby som vedel, že nemôže byť náhoda keď príde subjekt a žiada o prenájom pôdy neveľkej výmery 264 ha, ale v koľkých katastroch, v 21 katastroch. Takmer v tretine okresu Michalovce. V 21 katastroch bola prvá zmluva podpísaná. ...
===== keď príde subjekt a žiada o prenájom pôdy neveľkej výmery 264 ha, ale v koľkých katastroch, 21 katastroch. Takmer v tretine okresu Michalovce. V 21 katastroch bola prvá zmluva podpísaná. Táto zmluva do dnešného dňa keby sme sa pozreli na tých obciach, povinnosť prenajímateľa pôdy od Slovenského pozemkového fondu je platiť zaň daň, miestnu daň z pôdy a z nehnuteľnosti. Keby sme sa na to pozreli, dám ruku do ohňa, že vo väčšine obci sa spoločnosť ani za platenie daní neprihlásila. Na jedno katastrálne územie je to sotva pár desiatok hektárov. To znamená, že niekto si musel dať set sakramentsky veľkú prácu identifikovať tie malé flačky, ktoré v tých 21 katastroch niekto neužíva, aby som si urobil na to zmluvu s Pozemkovým fondom, mal nejaký právny titul a potom si išiel žiadať dotáciu.
Pani podpredsedníčka vlády nesmierne sa ma dotklo v mene všetkých poľnohospodárov, ktorí celý život odrobili na pôde vaše vyjadrenie, ktoré ste vyjadrili pred dvoma dňami, že neznalosť je väčší problém, ako korupcia v tejto krajine. Preto sa vás chcem pýtať pani podpredsedníčka vlády, aj Kuciak bol neznalý, keď písal o našich ľuďoch o Kočnerovi, Bodorovi, Bašternákovi, talianskej mafii o korupcii? Bol neznalý problému, lebo nebol podvodník? To o korupcii, o klientelizme môžu písať len podvodníci? Lebo oni sú znalí tej problematiky? To naozaj takto chcete postupovať a pristupovať k práci poľnohospodárov na vidieku? Možno že netradične. Dovoľte, aby som sa za vás, lebo sa hanbím za to, ospravedlnil verejne všetkým farmárom, novinárom, ktorí sa snažia poukázať na všetky neprávosti, ktoré sa konajú v poľnohospodárstve, keď tomu šéfujete. Ospravedlňujem sa vám v mene pani ministerky, ona to nikdy neurobí, lebo to bola hrubá urážka ľudí, ktorí pracujú v poľnohospodárstve.
Prečo som podpísal vaše odvolanie. Pani ministerka ste už dva roky, tak ako ste vo svojom vystúpení povedali ministerkou. Dovoľte, aby som dal pár čísiel a porovnanie. Keď som nastupoval na kreslo ministra druhýkrát v roku 2010 zahranično-obchodná bilancia Slovenskej republiky po Ficovej vlády bola mínus 950 mil. euro. V roku 2012, keď som odchádzal bolo mínus 313 mil. euro. O 700 mil. sme znížili. Vy ste nastúpili bolo mínus 1 mld. 300 mil. a tento rok sa zdá, že dosiahneme aj 1,5 mld. Takže vaša práca sa nejako pozitívne pre slovenské poľnohospodárstvo nejako neprejavuje. V roku 2012 podiel slovenských výrobkov na pultoch slovenských obchodov bol cez 50 %. Dnes za vás je 37 %. To sú holé čísla a fakty.
Skúsme sa pozrieť na eurofondy len tak letmo. Vidiecky cestovný ruch, netransparentný systém za Jahnátka, rozdelené všetky peniaze. Čo ste urobili? Ušetrili ste 6 mil. euro, zlatý kľúčik podobne ukazuje o netransparentnosti Jahnátka. Podpíšem. Vy ste sa ale politicky rozhodli, že peniaze, ktoré ste ušetrili dáte tým ľuďom, ktorí pred troma rokmi za Jahnátka podali žiadosť o dotáciu, z tých ste vybrali 6 a tým ste dali tie peniaze. Ja by som vás chcel vyzvať, príďte sem a za tú hodinu, keď tu budete rečniť prosím vymenujte všetky spoločnosti, ktoré v tom opatrení sú a nedostali dotáciu a potom odôvodnite prečo práve týchto 6 bolo odmenených a odsúhlasených, že dostanú peniaze. Ako na porovnanie dovoľte, aby som povedal možnosti, ktoré pani ministerka politicky mala. Má plné ústa podpory mladých a malých farmárov. Bolo v plnej kompetencii pani ministerky rozhodnúť o realokácii týchto 6 mil. euro na opatrenie, kde tak ako tu už dneska niekoľkokrát odznelo, viac ako zhruba 1500 mladých a malých farmárov nedostalo dotáciu na podporu svojej činnosti, mohla rozhodnúť, že týchto 6 mil. ušetrených dá na toto opatrenie a z toho zásobníka podporí 120 malých farmárov. Bolo to vaše rozhodnutie. Namiesto toho ste vybrali radšej veľké firmy, ktoré s poľnohospodárstvom nemajú ale absolútne že nič spoločné. Tie projekty do toho nespadajú. Takže druhý dôvod, pokračujete v netransparentnom rozdeľovaní dotácií v rezorte. Bavím sa o projektových nenárokovateľných dotáciách.
A teraz poďme k zákonom. Dnes viackrát aj z vašich úst, aj z úst vašich kolegov z SNS odznelo, že ja som nepodporil zákon 504, resp. jeho novelu z minulého roku o náhradných pozemkoch a o prenájme pôdy. A myslím si, že pán Farkašovský povedal, že 123 ľudí hlasovalo za. Tak chcem teraz k tým 123 ľuďom poslancom a poslankyniam, ktorí hlasovali v tejto sále za tento sále povedať, že keby som mal dnes hlasovať o návrhu toho zákona, tak hlasujem rovnako. A vy ste boli podvedení. Odôvodnenie pani ministerky, že to pomôže malým a mladým bolo zavádzaním a klamstvom. O odbornosti ani slovo, o odbornom zlyhaní v plnej čiare. Už na samom začiatku v marci, keď farmári vo februári mali odovzdávať prvýkrát oznámenia na obvodný úrad, že majú registrovať náhradné pozemky, farmári z Dunajskej Stredy, zhruba 280 farmárov, išlo do ulíc a jedna z ich požiadaviek bola, aby ministerstvo zastavilo účinnosť tohto zákona, resp. ho odložilo, lebo to pôjde voči malým. Košická výzvy rovnako reflektuje na to, aby boli urýchlené komasácie a do tejto doby sa náhradné pozemky, alebo náhradné užívanie zostalo zachovanie v tej podobe, v akej podobe dnes je. Hovorí sa v ňom o prijatí novej ucelenej, prijať novú ucelenú pôdnu legislatívu, v ktorej bude predchádzať prijatie novely zákona 140/2014 Z. z. a ponechanie pozemkov v náhradnom užívaní do ukončenia pozemkových úprav, prípadne prijatie novej pôdnej legislatívy a to takým spôsobom, aby nová legislatíva nahradila zákon 504, zákon 330/1991, zákon 153/2017 to je tá novela, o ktorej rozprávame, ako aj zákon 140/2014 a súvisiace zákony Občianskeho zákonníka. Zákony tak, aby zákony neznevýhodňovali veľkopodnikateľov, finančné skupiny a mafiu na úkor malých a stredných farmárov.
A teraz k realite. Pani ministerka, keď za nič iné, tak toto by ste si mali vypočuť. Čítam z listu Poľnohospodárskeho družstva Močenok, ktorý píše malému farmárovi, ktorý má 1,5 ha. Z novely zákona, tej pani Matečnej z minulého roku, vyplýva že náhradné užívanie, ktoré ste mali doteraz vám končí a z toho dôvodu vás Poľnohospodárske družstvo Močenok týmto žiada o opustenie a vrátenie pozemkov, ktoré boli vymerané Okresným úradom v Šali do 30 dní po zbere úrody v roku 2018 ..Horná Kráľova, parcela č. C1350/1, meno osoby nebudem uvádzať, orná pôda výmery 1,5 ha pôdy. Pani ministerka tu za týmto rečníckym pultom ste nás v minulom roku ubezpečovali, že nič takéto sa nestane. Stalo sa. Dnes ste hovorili aký dobrý ten zákon je a ja vám hovorím, že ten zákon pripravuje malých o pôdu, púšťa ich do nového boja, náhradný pozemok im zoberú, vlastníctvo nezanikne a oni, alebo ich dediči dnes budú musieť absolvovať celú tú tortúru o náhradný pozemok ešte raz. Ešte raz bojovať s tými veľkými, lebo oni tu pôdu zoberú naspäť. Keď tento list existuje od Poľnohospodárskeho družstva Močenok pre mňa nie je otázka, či talianska mafia, či albánska mafia, či Dáni budú vyháňať malých slovenských farmárov z pôdy, zo svojich náhradných pozemkov, ale otázka kedy. Mali by ste sa zamyslieť a pán premiér taktiež a okamžite vo vláde si zasadnúť, prijať novelu zákona a v skrátenom konaní doniesť do Národnej rady a pozastaviť účinnosť tohto návrhu zákona, lebo takto sa bude zachádzať viac ako 100 tisíc s vlastníkmi pôdy. Takéto rozhodnutie, ktoré vymeralo náhradný pozemok vlastníkom je viac ako 100 tisíc a to ešte nehovorím o § 12b o náhradných pozemkoch, ktoré sú vydané a užívané len na základe dohody medzi užívateľmi a vlastníkom. Pozemkové úpravy skrátene a zjednodušené pozemkové úpravy sú riešením.
Pani ministerka odborne ste v mojich očiach zlyhali. Keď za nič iné, za tento list, že existuje a malých začínajú vyháňať veľkí z pôdy by ste mali sem prísť po mne vystúpiť, ospravedlniť sa a podať demisiu. (Potlesk.) Ťažko si viem predstaviť, že minister alebo ministerka si zoberie do úst slová, ktoré hovoria o tom, že farmár má predať svoju farmu. Nechcem sa stavať na stranu ani jedného farmára, nechcem zvýhodňovať, nechcem uprednostňovať, ale pokiaľ je pravdou pani ministerka, že ste povedali pánovi Oravcovi na chodbe počas informačných dní na východe Slovenska, keď následne aj vystúpil a ste mu zobrali slovo, pri káve ste mu mali povedať na otázku, keď ste sa ho pýtali čo nového, odpoveď znela zhruba v intenciách, že zle, lebo ma šikanujú. Na to ste mali povedať, že tak im ho predajte. Aj keby hneď bola pravda, aj keby hneď skupina ESIN mala pravdu, nemôže byť morálne právo na strane ministra komukoľvek si dovoliť aj medzi štyrmi očami povedať, že tak im ho predajte. Ten človek nereprezentuje poľnohospodárov, ale reprezentuje veľké finančné skupiny.
Nerád, ale budem osobný. Pani ministerka vo svojom vystúpení, keď ste tu vystúpili boli ste osobná ku mne. A musím povedať, že ja si veľmi a niekoľkokrát v televíznych vysielaniach ste pripomenuli rok 2004 vtedy, keď som vás pochválil, že som rád, že ste na ministerstve. Bolo to na prízemí Dobrovičovej 12 ministerstva pôdohospodárstva pri vstupe do budovy. Ja si tú diskusiu veľmi dobre pamätám. Bol som naozaj rád, lebo som vás považoval za odborníčku a bol som spokojný, že určite na odbore kontroly neprejde nič čo by mohlo byť zlé. Preto ma dneska nesmierne prekvapilo, keď ste tu hovorili, že systém ortofotomap zostal otvorený a bolo to zlé. Neupozornili ste ma, že mal by som konať inakšie. Prosím pekne ja som bol minister, za 550 zamestnancami som nemohol stáť. Ale ste povedali, že ten systém a Platobná agentúra bola vybudovaná dobre.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 16:07 - 16:08 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V prvom rade som nesmierne rád, že pani ministerka vôbec vystúpila v tejto rozprave, lebo má zvykom vystúpiť len v záverečnom slove, keď nie je možné reagovať pri predkladaní návrhov zákonov.
Toto vystúpenie z veľkej miery bolo takým seba prezentovaním. Mnohým veciam sa vyjadrím potom počas rozpravy, ale musím úprimne povedať. Pani ministerka, robili ste na tej platobnej agentúre. Spolu, keď som bol minister v roku 2004, 5, 6, teraz otvorene hovoríte, že otvorený systém ortofotomáp bol zlý? Pýtam sa vás, čo ste robili ako riaditeľka odboru kontroly, že ste ma na to neupozornili, keď to bol problém? Pýtam sa, prečo je tento problém zneužívania agrodotácií až od roku 2014, 2015? Tým zákonom o nájme poľnohospodárskej pôdy a náhradných pozemkoch, kolegyne, kolegovia, budem rád, ak si vypočujete moje vystúpenie. Tam vám ukážem, čo ste to schválili, že pani ministerka 123 poslancov podviedla a uviedla do omylu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 10:15 - 10:17 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Slovenskej národnej strany a parlamentu Slovenskej republiky, hovorili ste o tom, že Slovensko malo alebo vyjednalo zlé podmienky vstupu do Európskej únie. Len chcem pripomenúť, že to vďaka SNS, ktorá do roku 1998 Slovensko malo na mape Európy ako čiernu dieru, a dovtedy s nami nikto nechcel ani rokovať, a tie podmienky boli zhoršené. Som pripravený kedykoľvek ísť na túto, na akúkoľvek diskusiu v tejto veci a veľmi rád vám na faktoch ozrejmím.
Musím povedať, že existuje jedno také maďarské porekadlo, ktoré asi najlepšie sedí na tých odborníkov, ktorých menujete do vlády. Môžu byť sebelepší odborníkmi, ale keď sa primiešajú do žita, zožerú ho svine a ich tie svine zožrali. Zožrali ich preto, lebo korupčné kauzy pokračujú. Netransparentné rozdeľovanie dotácií v poľnohospodárstve ide ďalej. Nie je to moja kritika, je to kritika NKÚ ako kolegyňa Remišová to povedala. Je to kritika aj generálneho prokurátora ako pôdohospodárska platobná agentúra funguje. To nepovedala opozícia, to povedal spolužiak Roberta Fica, generálny prokurátor. A dovoľte, aby som sa vás pýtal. Považujete farmárov, ktorých zbili na východe Slovenska a celý život odrobili v poľnohospodárstve, neznalých problematiky? Je to horšie ako korupcia? Však pani ministerka svojimi slovami uráža tých, ktorí celý život odrobili v poľnohospodárstve. A dúfam, že si vypočujete moje vystúpenie v rozprave, kde poukážem na to, že neodborné prijímanie .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis