Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 2. 2018 o 16:07 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 16:07 - 16:09 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, tiež sa dá všetko zlepšiť, vylepšiť.
Dovolím si teraz z tejto pozície, pán poslanec, to povedať trošku jednoduchšie, čo ste správne popisoval ten stav, skutkový stav, aký v súčasnosti máme. Ono nemáme na to dosť peňazí. Jednoducho bude to treba zafinancovať, a preto si dovolím do pozornosti všetkých dať pár čísiel. V súčasnosti schválený normatív pre dieťa v špeciálnej materskej škole je 4 075 eur a 99 centov. Alebo iné číslo. Pre študenta odborného učilišťa a praktickej školy 4 675 eur 45 centov, špeciálnej strednej odbornej školy 4 360 eur 54 centov, špeciálnej základnej školy normatív je 2628,67. Tu môžem dať paralelu základnej školy, je to 1 650 aj 4 centy. Jednoducho pre tých, ktorí sa chcú na to pozerať len z hľadiska rozumu, nech si uvedomia, že táto investícia sa do týchto detí naozaj oplatí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 15:38 - 15:40 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pôvodne som tiež chcel sa prihlásiť do ústnej, nejak som to nestihol, takže skúsim takto vo faktickej.
Keď som počúval niekoľko tu spomínaných faktov, na chvíľočku som sa premiestnil na jednu akciu. Išlo o otváranie jedného z ročníkov Teach for Slovakia, kde jedna z účastníčiek tohto projektu v prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky nahlas povedala pravdu, čo zažila na vlastnej koži, keď dvíhala nahé rómske dieťa a zhadzovala z neho vši. My môžeme sa na tieto veci pozerať buď emocionálne, srdcom, alebo v rámci nejakých faktov. Tak pri faktoch keby sme boli, by sme mohli spomínať to, v rámci Európskej únie aká je priemerná účasť detí od štyroch rokov až po začiatok školskej dochádzky. V Európskej únii je to na úrovni 94 percent, my na Slovensku sme len na 77-percentnej úrovni. Mali by sme sa baviť o dokumente Education Glance v 2017. roku, kde sú popísané, koľko ktoré krajiny investujú do predprimárneho vzdelania. A tam by sme pekne videli, ako sme pozadu.
Ale pre tých ľudí, ktorí sú tu a skôr sa chcú tomu venovať racionálne a s chladným rozumom, dávam práve do pozornosti to, čo pán poslanec spomenul. Prepočítajme si to. Naozaj, investovať do týchto detí v tomto momente od tých troch rokov je veľmi dobrá investícia, ktorá nám v celej spoločnosti môže pomôcť. To si musíme v prvom rade uvedomiť. A nielen to, že to pomôže týmto deťom. Cez aktivity v týchto škôlkach sa vieme dostať aj do celej komunity a pracovať aj s tými dospelými. Jednoducho takto to už dneska funguje v mnohých organizáciách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 9:31 - 9:33 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca.
Ja by som, pán poslanec, k tomu, čo ste povedal, snáď len doplnil, že no, asi ten český národ s nami Slovákmi až taký problém nebude mať, keď vieme, kto momentálne tam ašpiruje na premiérsku stoličku alebo kto je primátorkou mesta Prahy. Ale povedali ste jednu dôležitú vec, ktorá tu má zaznieť častokrát. Ten spôsob, akým televízie to urobia, aby daná rozprávka mohla ísť v češtine a to, že sa stane až od 12 rokov. No hlavne, že deti učíme, že klamať sa nepatrí. Hlavne, že učíme deti, že klamať sa nepatrí. Pokiaľ toto má byť, toto privieranie očí nad tým, ako sa to dá zariadiť, pokiaľ toto chceme akceptovať, tak je to veľmi zlé. Prestaňme už hrať takéto hry. Pokiaľ to naozaj je v možnostiach a nepadne na tom vládna koalícia, myslím si, že takéto drobné zmeny zákonov by mali nájsť všeobecnú podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 9:17 - 9:19 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Veľmi oceňujem vo vystúpení pani poslankyne to, že tu správne uviedla ten rozpor, ktorý tu je medzi danou zmenou, ktorú sa tu snažíme navrhovatelia presadiť v súčasnosti platným audiovizuálnym zákonom. Hádam sme tu všetci preto, aby sme podobné veci, podobné rozpory odstraňovali. Myslím si, že tu netreba pozerať na to, kto tento návrh zákona predkladá. Treba triezvo uvažovať a robiť všetko preto, aby takéto rozpory tu jednoducho neboli. Nielen kvôli tomu, že ide o rozprávky. Je pravda, že v rozprávkach zvyčajne naozaj dobro zvíťazí nad zlom, ale niekedy tie rozprávky, hlavne tie moderné, končia aj inými spôsobmi. Každopádne snaha sa cení.
Je dôležité tiež povedať, že sám osobne oceňujem to, čo tu bolo spomenuté ohľadom viac využívania titulkovania i rozprávok, i filmov, pretože naozaj počúvaním sa deti dokážu učiť podstatne rýchlejšie. Mám to overené z domu pri svojich deťoch. Ale napokon, keď sa tak nad tým zamyslím, spomínam si na slová Václava Havla, ktoré svojho času čosi povedal o nádeji, možnože to všetci poznáte. Že tá nádej nie je o tom, robiť veci preto, že dobre dopadnú, ale robiť ich napriek tomu, ako dopadnú. Takže verím, že tá nádej nám tu ostane, že rozumné veci raz prejdú a možnože aj tento návrh zákona nakopne ministerstvo kultúry, aby poriešilo aj túto vec, ktorá sa tu vyskytuje momentálne v právnom systéme a je zbytočná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8. 2. 2018 10:45 - 10:46 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v mojom záverečnom slove sa pokúsim tak krátko zhrnúť to, čo sme tu prejednali. Samozrejme, tiež z mojej pozície podporujeme tento návrh zákona. Sú tam veci, ktoré sa dajú, samozrejme, ešte aj vylepšovať, ale dovoľte mi pri tejto veci ešte poznamenať, že kľúčové je zároveň jedným dychom okrem toho hovoriť o tom, aké zmeny potrebujeme riešiť v duálnom vzdelávaní, riešiť aj kvalitu a tému kariérneho poradenstva už na základných školách. V nadväznosti aj na to, čo už spomínal pán poslanec Gröhling o tých duál pointoch, bez toho, aby sme mali premyslenú koncepciu, ako deťom poskytovať cesty k rozhodovaniu, čo ďalej vo svojom živote. Pokiaľ toto si neporiešime, môžeme vytvárať akékoľvek nádherné zákony, nalievať do toho obrovské peniaze, efekt, ktorý má prísť, nepríde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8. 2. 2018 10:23 - 10:24 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedenému zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 2. 2018 11:42 - 11:54 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani navrhovateľka, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne vystúpiť k tomuto bodu. V úvode poviem, že mám tiež pripravený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý v súlade s rokovacím poriadkom najprv nejak uvediem, prečítam odôvodnenie a na záver ako prečítam jednotlivé body tohto pozmeňujúceho návrhu.
Môj pozmeňujúci návrh ponúkam ako možnosť doplniť dobrý zámer naozaj v tejto, v týchto jednotlivých krokoch, ktoré sa snažíme, síce možno drobných na prvý pohľad, ale sú to kroky, ktoré sú potrebné v školstve, vylepšovať celkovo prácu škôl ako vzdelávacích inštitúcií, ich zefektívnenie predovšetkým spôsobom, ktorý som už navrhoval minulý rok mojím návrhom zákona pre úplnú elektronizáciu formulárov a štatistík, ktoré momentálne školy musia odosielať a zároveň tieto formuláre aj tlačia a odosielajú na príslušný úrad. Jedná sa o prax, aplikačnú prax, ktorá nie je doteraz ujednotená, pretože v niektorých týchto štatistických zisteniach stačí, ak škola zadá údaje elektronickým formulárom, v iných prípadoch však musí vyplniť cez webovú aplikáciu určité údaje. Tie následne musí, túto zostavu vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a odniesť na príslušný úrad.
Táto nejednoznačnosť zároveň je napojená na ďalší problém, ktorý sa snažím riešiť týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a to, že inštitúcie napriek tomu, že školy už dneska využívajú rezortný informačný systém, zadávajú množstvo údajov do tohto centrálneho registra a sú stále inštitúciami bombardované požiadavkami, aby určité informácie im zaslali. Napriek tomu musia tak urobiť, aj keď niekedy to odporuje zdravému rozumu, pretože v súčasnosti sa v legislatíve nachádzajú ustanovenia, ktoré hrozia školám pokutou, ak to neurobia, pretože školy prenesením výkonu moci máme jednoznačne zafixované. A je to aj tak, že sú to úrady, tak tieto školy tak musia jednoducho urobiť, ináč im hrozia pokuty.
Preto si myslím, že tak ako som minulý rok aj odôvodňoval, chcem z tohto miesta požiadať hlavne koaličných poslancov, aby boli ústretoví voči oprávnenej požiadavke škôl, pretože tento môj návrh vznikal po komunikácii, intenzívnej komunikácii s riaditeľmi škôl. A urobil som už minulý rok určité prepočty, aby ste mali lepšiu predstavu, o čo sa tu jedná a o čom sa vlastne bavíme.
Ak berieme, že máme na Slovensku vyše dvetisíc škôl, len základných škôl štátnych, cirkevných i súkromných, tak taký optimálny prepočet práve na túto zbytočnú byrokraciu, môj prepočet uvádzal 60 hárkov papiera. Po prepočte na baly mi vyšiel celkový počet kópií 126 060. Ak počítame 500 hárkov papiera na jeden balík, išlo o 252 balíkov papiera. A ak to prepočítame na nejakú výšku a chceli by sme ich poukladať na seba, tak máme vežu takmer 14 metrov, presne 13,97 metra len za jeden rok. A to nehovorím o tom, že tieto štatistiky dávajú aj ostatné zariadenia. Dokopy máme vyše 6 700 škôl a školských zariadení. Čiže napríklad aj centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšie inštitúcie.
Ale čo čas, čas, ktorý pedagógovia venujú, teda aj riaditelia a pedagógovia venujú vypĺňaním takýchto formulárov? Najoptimistickejší údaj uvádzal, keď som si to tak spriemeroval za jednotlivé školské zariadenia, že to vychádza na 24 hodín. Po prepočte za len základné školy to bolo 50 424 hodín. A keby sme mali brať minuloročnú priemernú hodinovú, teda minuloročnú hodinovú minimálnu mzdu, ktorá bola 2,50, tak by sme dospeli k sume 126 060 eur. Čiže materiál a ľudský čas, ktorý môžeme poriešiť, ak naozaj budeme ústretoví, a je práve tento návrh zákona teraz otvorený, aby sme aj tu drobným krokom dospeli k posunu.
Preto teraz pristúpim k prečítaniu odôvodnenia, ktoré sa mi ešte počíta do môjho vystupujúceho času a následne za tým prečítam v zmysle rokovacieho poriadku jednotlivé body môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Takže čítam najprv odôvodnenie k bodu 1: Školy a školské zariadenia každoročne poskytujú kvantum najrôznejších informácií prostredníctvom množstva formulárov aj na štatistické účely, pričom niektoré výkazy sa vyplňujú a zasielajú v elektronickej forme, prostredníctvom webových aplikácií, iné ešte stále v listinnej forme. Vzhľadom na skutočnosť, že istú mieru administratívy je nutné akceptovať aj vo vzdelávacom procese, je nevyhnutné ju aspoň zrýchliť. Práve využívanie elektronických služieb je v tomto smere veľmi vítanou pomocou.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie povinnosti zasielania štatistických výkazov výlučne elektronickou formou. Cieľom je docielenie stavu, keď orgány verejnej správy prestanú dopytovať školy (tiež orgány verejnej správy) o údaje či štatistiky, ktoré sa už nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy.
Zmyslom navrhnutej právnej úpravy je aj ochrana školy pred byrokratickou šikanou zo strany iných orgánov verejnej správy. Školy sú často dožiadané na vypĺňanie najrôznejších formulárov a poskytovanie informácií, ktoré sa obsahovo veľmi často zhodujú s tými, ktoré už škola poskytla Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Takmer až duplicita administratívnych úloh škôl a ich učiteľov rozhodne nenapomáha v skvalitnení výučby. Je preto nevyhnutné zvýšiť tlak na naozaj efektívne využívanie stále prebiehajúcej informatizácie verejnej správy. Právomoc vyžiadania si predmetných štatistických údajov prostredníctvom zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám týmto nie je nijako dotknutá.
Prečítam odôvodnenie k bodu 2 môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu: Ak zriaďovateľ školy, školského zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradených do siete už raz štatistické údaje podľa § 35a ods. 1, 2 a 4 do informačného systému verejnej správy poskytne, nie je možné sankcionovať ho pokutou v prípade, že tieto údaje odmietnu poskytnúť ministerstvu alebo inému orgánu štátnej správy (napr. okresnému úradu v sídle kraja).
Prečítam odôvodnenie k bodu 3: Zmyslom intertemporálneho ustanovenia je zavedenie výlučne elektronickej formy poskytovania štatistických údajov podľa § 35a ods. 1 a 2 až za obdobie školského roku 2018/2019.
Myslím si, že táto problematika, aj keď je tak vysoko odborná možno pre mnohých, aspoň upútala vašu pozornosť, tak teraz už prečítam samotné paragrafové znenie po jednotlivých bodoch.
1. V čl. I sa za doterajší bod 11 vkladajú nové body 12 a 13, ktoré znejú:
"12. V § 35a odsek 3 znie:
"(3) Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2 a termíne ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta. Údaje požadované podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú výlučne elektronickou formou."
13. § 35a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Škola, školské zariadenie a školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete, nemajú povinnosť ďalej poskytovať údaje, ak ich už raz poskytli do informačného systému verejnej správy. Škola, školské zariadenie a školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete, nemajú povinnosť poskytovať ani inak štruktúrované údaje podľa prvej vety, ak sa tieto údaje už nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy, poznámka 69. Ustanovenia osobitného zákona, poznámka 70, tým nie sú dotknuté."."
Poznámky pod čiarou k bodom 69 a 70 znejú:
"69) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
70) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Prečítam druhý bod môjho pozmeňovacieho a doplňovacieho návrhu.
2. V čl. I sa za doterajší bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 37a ods. 5 písm. c) sa slová "podľa § 35a neposkytol" nahrádzajú slovami "podľa § 35a ods. 1, 2 a 4 neposkytol okrem prípadov podľa § 35a ods. 5"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Prečítam teraz bod tri môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
3. V čl. I sa za doterajší bod 14 vkladá bod 15, ktorý znie:
"15. Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018. Povinnosť poskytovať štatistické údaje v rozsahu podľa § 35a ods. 1 a 2 formou uvedenou v § 35a ods. 3 druhej vete sa prvýkrát uplatní za obdobie školského roku 2018/2019."."
Zároveň chcem požiadať pána spravodajcu, aby sa pri hlasovaní o každom bode hlasovalo osobitne.
Ďakujem za pozornosť a pevne verím, že svojím hlasovaním sa možno zo mňa skeptika stane aj optimista.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 10:53 - 10:55 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi oceňujem, vážená pani ministerka, že ste vystúpili, postavili ste sa nám zoči-voči. Jednoznačne ste, no, počul som, že máme tu byť všetci inkluzívni, za čo ďakujem, že ste spomenuli moju poznámku. Len tri také veci by som si dovolil poznamenať a zároveň sa aj opýtať.
Tá prvá bola k tomu Učiacemu sa Slovensku. Z mojich úst určite ste nepočuli, že by ste ju niekde hodili do koša alebo niečo podobné. Možnože bol problém práve v zadávateľovi pánovi exministrovi Plavčanovi, akým spôsobom zadal autorom tohto dokumentu ten spôsob, čo majú vypracovať. Ja som to ale pochopil tým spôsobom, že je to určitá vízia a na základe tejto vízie sa majú potom realizovať práve tie akčné plány. Čiže všetko to, čo ste spomínali vy, že ten dokument neobsahoval, by sa malo dať do akčného plánu. To znamená, že dokument ako taký prijmeme a zároveň vytvárame, teda ministerstvo vytvára akčný plán v tých dvojročných cykloch, kde už je všetko, čo s tým súvisí, s rozpočtom, návrhom konkrétnych opatrení a tak ďalej. Takže bol by som veľmi nerád, keby sme strácali čas a strácali čas hlavne v tejto chvíli, kedy je mimoriadne dôležité a učitelia pozorne sledujú práve ten dlhý proces pripomienkovania, kde mnohí ešte nabrali poslednýkrát nádej, hovorím naschvál poslednýkrát, že sa doňho zapojili a dávali tam svoje myšlienky.
Ďalšia vec, my už vieme, že ten, to rozhodnutie okresného úradu už prekročilo 10-percentnú hladinu. To znamená, napriek tomuto prijatému opatreniu sú triedy, sú teda školy, ktoré majú aj po dve triedy, takže neviem osobne, či vy viete nejak ovplyvniť ďalšie rozhodnutie, ktoré zase určite vydá okresný úrad, aby došlo aj na tie školy, ktoré sa do tohto rozhodnutia nedostali. Takže toto by ma veľmi zaujímalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 10:34 - 10:36 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja si myslím, že, neviem, či som dobre pochopil tú celkom výtku ohľadom toho, že tu niekto niečo obhajuje alebo neobhajuje. Povedzme si, ako to bolo na počiatku. Na počiatku bol problém zlého rozhodnutia okresného úradu v Bratislave. Namiesto toho, aby rozhodol v septembri, rozhodol až tesne pred Vianocami. Svojím rozhodnutím jednoznačne diskriminoval najmä cirkevné gymnáziá. To si jednoducho povedzme rovno, ako to je. A toto som hlavne kritizoval, ten spôsob, kedy na základe nám nejasných kritérií niekto rozhodol, ako rozhodol. A ak sa pozrieme aj na tabuľku v súčasnosti, koľko tried je schválených, tak vidíme, že cirkevné gymnáziá dostali len jednu jedinú triedu, ale máme tam šesť škôl, ktoré dostali až po dve triedy. Takže toto bolo hlavným predmetom mojej kritiky.
Iste, táto diskusia je potrebná, pretože my musíme si jednoznačne povedať, čo ďalej urobíme pre deti, pre všetky deti, hlavne na základných školách. To nepopieram. Len poprosím všetkých kolegov, aby sme veľmi opatrne narábali my s dvoma pojmami, a to je integrácia a inklúzia. Integrácia totiž znamená, že síce my máme všetkých pokope, ale zároveň každý z nich je na čele alebo na, má také tričko, to určité svoje špecifikum, ktoré si so sebou nesie, či je to talent, alebo či je to nejaké znevýhodnenie. V prípade inklúzie žiadne nálepky ani tričká nie sú. Preto by som chcel všetkých poprosiť, my momentálne tu v parlamente fungujeme skôr systémom integrácie, to znamená, že sme tu síce všetci pokope, ale každý má nejaké to svoje stranícke tričko. Pokúsme sa aj pri tomto byť viac inkluzívni, to znamená, nevšímajme si to, kto ako za akú stranu je, ale nájdime spoločné najlepšie riešenia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 9:58 - 10:00 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja si dovolím moju poslaneckú kolegyňu pani Remišovú doplniť v tom zmysle, že my sme sa dostali do situácie, že práve tento problém otvoril diskusiu, čo s osemročnými gymnáziami, a naozaj by sme si túto otázku mali zodpovedne zodpovedať. Najjednoduchšia odpoveď je, nie, nepotrebujeme ich, zrušme ich. Ale to sa nedá urobiť naraz, treba to robiť postupne. Ale ak ich chceme zachovať v systéme, potom by sa diskusia mala viesť hlavne v intenciách, aby sme nastavili podmienky pre prácu s deťmi s rôznym druhom nadaní, najmä matematickým alebo jazykovým. Je podľa mňa potrebné navrhnúť premyslený systém, ktorý poskytne šancu školám v určitom pevnom stanovenom prechodnom období vypracovať si svoj systém práce na podporu takto talentovaných detí. Tento svoj vzdelávací program by museli dôveryhodne preukázať, ale pokiaľ by prestali spĺňať svoje vlastné kritériá, ktoré si nastavili, tak by im bola odobratá možnosť poskytovať takýto druh štúdia. Takže budeme môcť ostať, budú môcť ostať v systéme, len ak preukážu, že vedia pracovať s takýmito deťmi, potom môžeme uvažovať aj o populačnej nejakej kvóte, ale do budúcna by sme mali začať uvažovať úplne inak. Prestať rozmýšľať v intenciách školy a začať diskutovať o poskytovaní vzdelávania podľa určitého vzdelávacieho programu. Preto tiež chcem požiadať o to, aby sme si dali čas, otvorili túto diskusiu a naozaj sa rozhodli v čo najlepší prospech pre nadané deti.
Ďakujem.
Skryt prepis