Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 12. 2017 o 15:57 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 15:57 - 15:59 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pripojím sa k ostatným, ktorí ďakujú. Možno, že to vyzerá banálne, ale je to, ja osobne za seba hovorím, z čistého srdca. Poznám veľmi málo žien tak silných, tak pevných, ktoré naozaj dokážu svoje presvedčenie prenášať tu na tejto pôde ako si práve ty, Erika. Je málo ľudí, ktorí veci možno na prvý pohľad neviditeľné, robia z nich veci viditeľné. Naším spoločným snažením byť, ak chceme byť naozaj sebavedomým národom, vedieť sa vyrovnať s našou minulosťou, vedieť usporiadať si vzťahy, urobiť si v tom poriadok. Kiež by sme sa dočkali, že sa bez ohľadu na to, kto predloží návrh zákona, ktorý k tomuto prispeje, vedeli za to spojiť a zahlasovať. Ďakujem ti za to pôsobenie a za ten čas, čo som bol s tebou a veľa sa mohol od teba naučiť a zároveň z tohto miesta mi dovoľte všetkým vám, popriať krásne vianočné sviatky a najmä pokoj ľuďom dobrej vôle tu, na celej zemi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 12. 2017 9:45 - 9:47 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 787).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018. Prosím pani predsedajúca otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 12. 2017 18:58 - 19:00 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tentoraz ako nevystúpim v záverečnom slove, ale takto cez faktickú poznámku chcem podporiť tiež tento návrh zákona. Trošku by som polemizoval nad úvodným vyjadrením pani poslankyne, že sa nič nezmenilo. Podľa mňa sa skôr stav zhoršuje. A myslím si, že minimálne, minimálne je dôležité povedať to, že pri všetkých týchto opatreniach, ktoré sa navrhujú, pokiaľ nebudeme schopní zároveň vedieť vyčleniť aj potrebný balík peňazí, aby sme dokázali tieto potreby detí zabezpečovať, aby všetky tieto služby sme im mohli poskytnúť, môžeme mať sebalepšie zákony, nepohneme sa nikam. To znamená schválením legislatívnych zmien vždy môžeme urobiť len ten prvý krok, ale vždy s ním zároveň musíme robiť aj ten ďalší. To znamená, vyčleniť potrebný finančný balík na to, aby sme dokázali naozaj myslieť na potreby týchto detí. Tieto rodiny sú naozaj často na konci so silami. Poznal som to aj zo svojej osobnej praxe kým som ešte učil. Videl som to na vlastné oči. Deti so zdravotným znevýhodnením chcú tiež radostne fungovať v školách a prijímať vedomosti. Takto iba zisťujú aký život ich v budúcnosti čaká. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 18:48 - 18:50 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 18:43 - 18:43 hod.

Miroslav Sopko
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, chcem vás požiadať z tohto miesta o podporu tohto návrhu zákona, pretože si myslím, že pre nás potreby detí majú byť vždy na prvom mieste. Podotýkam, my už nemáme čas čakať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 18:26 - 18:28 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorský výbor do 29. januára 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 12. 2017 17:43 - 18:00 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážený pán minister, milí hostia dovoľte aj mne ešte krátko vystúpiť k téme rozpočtu. keďže ako som aj avizoval pri svojom prihlásení písomnej časti som sľúbil, že sa ešte vyjadrím k niektorým konkrétnym veciam a číslam viac podrobnejšie aj s tým, že mám tu pripravené tri menšie inovácie, ktoré by naozaj prospeli našim spoločným veciam a pomohli by v mnohých oblastiach. Dá sa povedať, že ak si dobre pamätám na hodiny na vysokej škole ekonómie kde nás dosť často cepovali jednu dobrú poučku pána docenta Kiretu, ktorý nám vysvetľoval, že ako sa tvorí zisk. Zisk je súčtom resp. rozdielom ceny a nákladu, pričom stále uvádzal tona konkrétnych príkladoch ako to prebieha vtedy v tých "90 rokoch slovenskom podnikateľskom prostredí. Rozumné je stále sa pozerať na náklady, ktoré do čohosi vkladáme, nie zvyšovať cenu. Myslím si, že je dôležité z toho miesta ja vyhlásiť, že ak máme hovoriť o výrazných investíciách do vzdelávania je mimoriadne dôležité vždy zároveň jedným dychom hovoriť aj o efektívnosti už v súčasnosti vynakladaných finančných prostriedkov. Veď napokon ako som už spomínam inštitút vzdelávacej politiky tohto roku vypracoval pomerne rozsiahlu revíziu s konkrétnymi opatreniami identifikovanými opatreniami kde ho napočítal úsporu 88 miliónov eur. Išlo konkrétne o lokácie z ktorej by sa dala čerpať alebo z ktorých by sa dali pripraviť potom na alokáciu čiže potrebné investície do ďalších oblastí, táto úspora by vychádzala z prijatých opatrení na podporu racionalizácie siete zákonných škôl. Ale tu ma zaráža jedna vec, že stále a takto je naozaj aj vnímané v prostredí škôl, v regionálnom školstve stále sa hovorí len o základných školách, prečo nie aj stredných školách keď hovoríme o potrebe racionalizácie siete.
Ďalej zrušenie možnosti získavania kreditov na kreditových príplatok kde nám vznikol efekt kedy sme potrebovali zabezpečovať ďalšie kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov a na základe toho nám vznikol systém, že naozaj ľudia kredity naháňajú. A ľudia sa správajú trhovo. Vedia, že investíciou do konkrétneho druhu vzdelávania sa im dvihne plat. A to vychádza práve z tej výšky celkového celkovej mzdy, ktorá tam je, to znamená tá nízkosť mzdy evokuje hľadať spôsoby akým nachádzať cesty, aby došlo k navýšeniu platu. A ďalším tretím opatrením je prijať opatrenie navýšenie podielu bakalárskych študentov, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu. Čo ma ale zarazilo v revízie pri vypočítaní všetkých možných zdrojov je kde sa tam uvádza podľa ich prepočtov 300 miliónov ide od vzdelávania z iných zdrojov najmä zo strany rodičov a rôznych iných ciest. Či je to školné, stravné rôzne druhy poplatkov atď. To sú všetko vážne veci a čo sa týka investície alokácie do čoho by to malo byť samozrejme zvýšenie priemerných platov pre vedeckých a odborných resp. vysokoškolských učiteľov a zvýšenie platov pedagógov, ktorí začínajú. Niekto by to mohol správne poznamenať, že a už sme sa to o tom bavili aj včera, či toto je práve konkrétne myslím, že pán poslanec Jurzyca to spomínal, či toto je práve ten spôsob ako dvihnúť kvalitu výchovy a vzdelávania. Ja mám na to svoj určitý názor, ktorý ale teraz nemám veľmi v krátkosti času kedy rozvinúť ale cestou k tomuto sú školy riaditelia a systém nastavených tým spôsobom, že samotné školy pracujú na zvyšovaní svojej kvality cez vzdelávacie audity s otvoreným trhom vzdelávania pre učiteľov a s týmito procesmi vieme dosiahnuť podstatne lepšie výsledky ako sústreďovať sa len na určitú vekovú kategóriu.
Ale čo je dôležitejšie je keď som tak si prečítal aj hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy rady pre rozpočtovú zodpovednosť citujem zo strany 47 revízia výdavkov konkrétne v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a školstva síce identifikovali opatrenia s potenciálnymi rozpočtovými vplyvmi a zvyšuje transparentnosť poskytnutím detailnejších informácií, návrh rozpočtu a príslušných dokumentov však nie je jasné, ktoré z nich sú zapracované v príjmoch a výdavkov rozpočtu. To nie je lichotivé hodnotenie ale spomínali sa tu aj mzdy. Rovnako v tomto hodnotení na strane 63 sa uvádza nezvyšovanie miezd v čase relatívne rýchlo očakávaného rastu miezd v súkromnom sektore (priemerný rast o 5 % ročne v rokoch 2018 až 2020 by mohlo mať negatívne efekty na kvalitných zamestnancov vo verejnej správe.) Tak ako to je teda potom. Uspokojíme sa s tým, že momentálne máme tam na celý rok 2018 nulu s tým, že sme splnili plán o pár mesiacov skôr keď vidíme, že a už som to spomínal zase sa opakujem, už som to spomínal máme ešte ľudí, ktorí sú ochotní na úkor svojich rodín, voľného času pracovať v čo najlepšej miere pre naše deti. A týmto ľuďom dochádza už energia, postupne nám odchádzajú. To je nezvratný fakt. V odpovedi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ministerstva financií bola veľmi zaujímavá tabuľka, ktorá ukazovala aký je plán postupných postupného zvyšovania. Na rok 2018 ako už bolo spomínané je to tá nula ale máme tam zaujímavé čísla pri pedagogických zamestnancoch a regionálneho školstva na rok 2019 - 71 miliónov 800 tisíc a na rok 2020 - 147 miliónov 900 tisíc. Takže budeme čakať miesto toho, aby sme naozaj ľuďom umožnili zarábať už skôr zaslúžené peniaze pretože to je o zaslúženej mzde a to je vec, ktorú si máme uvedomovať všetci.
Ale tieto všetky veci by mali byť zhrnuté aj pod dosť podstatnú otázku, ktorú som už naznačil a teraz ju ešte spresním pretože pán minister aj včera k uviedol, že na oblasť vzdelávania v rozpočte verejnej správy máme vyčleniť 3,5 miliardy eur ak si to spočítame s ministerstvom školstva kde máme miliardu 363 miliónov 929 249 a s ministerstvom vnútra kde pre kód programu ODP výchova vzdelávania miliarda 165 418 063 eur čo je len rozdiel nejakých skoro necelých 200 miliónov, či nie dôležitá aj otázka, aby sme aby sme naozaj rozmýšľali aj na eventualitou a vrátili sa k modelu mať školstvo pod jednou strechou. Ale čas my plynie tak mi dovoľte veľmi krátko uviesť predtým než ich prečítam tri pozmeňujúce návrhy. V krátkosti ich uvediem. Prvý sa bude týkať návrhu na zvýšenie výdavkov v kapitole č. 20 pod programe teda ministerstva školstva v pod programe 02601 šport pre všetky univerzity šport o sumu vyše 500 tisíc. Druhý sa bude týkať pozmeňujúceho návrhu (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Duriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Skúste tie pozmeňujúce návrhy pán poslanec.

Sopko, Miroslav, poslanec NR SR
No dobre, no dobre keď nemôžem prečítať potom odôvodnenie. Takže, prečítam prvý pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Sopka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (tlač 700). Vládny návrh o štátnom rozpočte na rok 2018 sa mení takto:
1. V prílohe č. 1 v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa suma výdavkov celkom "1 363 929 249" nahrádza sumou " 1 364 429 249" a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o prostriedkov z rozpočtov Európskej únie "1 323 612 026 eur" nahrádza sumou " 1 324 112 026".
V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa suma výdavkov spolu "3 056 033 817" sa nahrádza sumou " 3 055 .....
===== 1 323 612 06 eur nahrádza sumou 1 324 112 026.
V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa suma výdavkov spolu 3 056 033 817 sa nahrádza sumou 3 055 533 817 a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. a prostriedkov z rozpočtu Európskej únie 3 056 033 817 sa nahrádza sumou 3 055 533 817.
2. V prílohe č. 4 v kapitole 20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa suma výdavkov spolu za kapitolu 1 363 929 249 nahrádza sumou 1 364 429 249, suma výdavkov na program 026 Národný program rozvoja športu v Slovenskej republike (kód a názov programu) 125 082 210 sa nahrádza sumou 125 582 210 a suma výdavkov na podprogram 02601 Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport 1 410 000 sa nahrádza sumou 1 910 000.
V prílohe č. 4 v kapitole 48 - Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu za kapitolu 3 056 033 817 nahrádza sumou 3 055 533 817 a suma výdavkov na program 06Q Ochrana základných práv a slobôd 1 493 749 sa nahrádza sumou 993 749.
To bol prvý pozmeňujúci návrh. Odôvodnenie neprečítam.
Druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Sopka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (tlač 700)
Vládny návrh o štátnom rozpočte na rok 2018 sa mení takto:
1. V prílohe č. 3 v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa suma výdavkov celkom "1 363 929 249" nahrádza sumou "1364 429 249" a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu Európskej únie "1 323 612 026" sa nahrádza sumou "1 324 112 026".
V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu "3 056 033 817" nahrádza sumou "3 055 533 817" a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu Európskej únie "3 056 033 817" sa nahrádza sumou "3 055 533 817".
2. V prílohe č. 4 v kapitole 20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa suma výdavkov spolu za kapitolu "1 363 929 249" nahrádza sumou "1 364 429 249", suma výdavkov na program 078 Národný program výchovy vzdelávania a mládeže 556 724 424 sa nahrádza sumou 557 224 424 a suma výdavkov na podprogram 07818 Podpora detí a mládeže 3 497 708 sa nahrádza sumou 3 997 708.
V prílohe č. 4 v kapitole 48 - Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu za kapitolu "3 056 033 817" nahrádza sumou "3 055 533 817" a suma výdavkov na program 06Q Ochrana základných práv a slobôd "1 493 749" sa nahrádza sumou "993 749".
Tretí pozmeňujúci návrh oslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Jozefa Viskupiča a Miroslava Sopka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018. Ten je najkratší.
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 sa mení takto:
1. V prílohe č. 4 v kapitole č. 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa suma výdavkov v eurách na program OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí "1 668 587" nahrádza sumou "1 978 671".
2. V prílohe č. 4 v kapitole č. 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa suma výdavkov v eurách na program 05TOA Rozvojová spolupráca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky "7 214 843" nahrádza sumou "6 904 759" a suma výdavkov v eurách na program 05TOA02 Rozvojová spolupráca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky "7 214 843" sa nahrádza sumou "6 904 759". Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 12. 2017 17:43 - 18:00 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážený pán minister, milí hostia dovoľte aj mne ešte krátko vystúpiť k téme rozpočtu. keďže ako som aj avizoval pri svojom prihlásení písomnej časti som sľúbil, že sa ešte vyjadrím k niektorým konkrétnym veciam a číslam viac podrobnejšie aj s tým, že mám tu pripravené tri menšie inovácie, ktoré by naozaj prospeli našim spoločným veciam a pomohli by v mnohých oblastiach. Dá sa povedať, že ak si dobre pamätám na hodiny na vysokej škole ekonómie kde nás dosť často cepovali jednu dobrú poučku pána docenta Kiretu, ktorý nám vysvetľoval, že ako sa tvorí zisk. Zisk je súčtom resp. rozdielom ceny a nákladu, pričom stále uvádzal tona konkrétnych príkladoch ako to prebieha vtedy v tých "90 rokoch slovenskom podnikateľskom prostredí. Rozumné je stále sa pozerať na náklady, ktoré do čohosi vkladáme, nie zvyšovať cenu. Myslím si, že je dôležité z toho miesta ja vyhlásiť, že ak máme hovoriť o výrazných investíciách do vzdelávania je mimoriadne dôležité vždy zároveň jedným dychom hovoriť aj o efektívnosti už v súčasnosti vynakladaných finančných prostriedkov. Veď napokon ako som už spomínam inštitút vzdelávacej politiky tohto roku vypracoval pomerne rozsiahlu revíziu s konkrétnymi opatreniami identifikovanými opatreniami kde ho napočítal úsporu 88 miliónov eur. Išlo konkrétne o lokácie z ktorej by sa dala čerpať alebo z ktorých by sa dali pripraviť potom na alokáciu čiže potrebné investície do ďalších oblastí, táto úspora by vychádzala z prijatých opatrení na podporu racionalizácie siete zákonných škôl. Ale tu ma zaráža jedna vec, že stále a takto je naozaj aj vnímané v prostredí škôl, v regionálnom školstve stále sa hovorí len o základných školách, prečo nie aj stredných školách keď hovoríme o potrebe racionalizácie siete.
Ďalej zrušenie možnosti získavania kreditov na kreditových príplatok kde nám vznikol efekt kedy sme potrebovali zabezpečovať ďalšie kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov a na základe toho nám vznikol systém, že naozaj ľudia kredity naháňajú. A ľudia sa správajú trhovo. Vedia, že investíciou do konkrétneho druhu vzdelávania sa im dvihne plat. A to vychádza práve z tej výšky celkového celkovej mzdy, ktorá tam je, to znamená tá nízkosť mzdy evokuje hľadať spôsoby akým nachádzať cesty, aby došlo k navýšeniu platu. A ďalším tretím opatrením je prijať opatrenie navýšenie podielu bakalárskych študentov, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu. Čo ma ale zarazilo v revízie pri vypočítaní všetkých možných zdrojov je kde sa tam uvádza podľa ich prepočtov 300 miliónov ide od vzdelávania z iných zdrojov najmä zo strany rodičov a rôznych iných ciest. Či je to školné, stravné rôzne druhy poplatkov atď. To sú všetko vážne veci a čo sa týka investície alokácie do čoho by to malo byť samozrejme zvýšenie priemerných platov pre vedeckých a odborných resp. vysokoškolských učiteľov a zvýšenie platov pedagógov, ktorí začínajú. Niekto by to mohol správne poznamenať, že a už sme sa to o tom bavili aj včera, či toto je práve konkrétne myslím, že pán poslanec Jurzyca to spomínal, či toto je práve ten spôsob ako dvihnúť kvalitu výchovy a vzdelávania. Ja mám na to svoj určitý názor, ktorý ale teraz nemám veľmi v krátkosti času kedy rozvinúť ale cestou k tomuto sú školy riaditelia a systém nastavených tým spôsobom, že samotné školy pracujú na zvyšovaní svojej kvality cez vzdelávacie audity s otvoreným trhom vzdelávania pre učiteľov a s týmito procesmi vieme dosiahnuť podstatne lepšie výsledky ako sústreďovať sa len na určitú vekovú kategóriu.
Ale čo je dôležitejšie je keď som tak si prečítal aj hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy rady pre rozpočtovú zodpovednosť citujem zo strany 47 revízia výdavkov konkrétne v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a školstva síce identifikovali opatrenia s potenciálnymi rozpočtovými vplyvmi a zvyšuje transparentnosť poskytnutím detailnejších informácií, návrh rozpočtu a príslušných dokumentov však nie je jasné, ktoré z nich sú zapracované v príjmoch a výdavkov rozpočtu. To nie je lichotivé hodnotenie ale spomínali sa tu aj mzdy. Rovnako v tomto hodnotení na strane 63 sa uvádza nezvyšovanie miezd v čase relatívne rýchlo očakávaného rastu miezd v súkromnom sektore (priemerný rast o 5 % ročne v rokoch 2018 až 2020 by mohlo mať negatívne efekty na kvalitných zamestnancov vo verejnej správe.) Tak ako to je teda potom. Uspokojíme sa s tým, že momentálne máme tam na celý rok 2018 nulu s tým, že sme splnili plán o pár mesiacov skôr keď vidíme, že a už som to spomínal zase sa opakujem, už som to spomínal máme ešte ľudí, ktorí sú ochotní na úkor svojich rodín, voľného času pracovať v čo najlepšej miere pre naše deti. A týmto ľuďom dochádza už energia, postupne nám odchádzajú. To je nezvratný fakt. V odpovedi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ministerstva financií bola veľmi zaujímavá tabuľka, ktorá ukazovala aký je plán postupných postupného zvyšovania. Na rok 2018 ako už bolo spomínané je to tá nula ale máme tam zaujímavé čísla pri pedagogických zamestnancoch a regionálneho školstva na rok 2019 - 71 miliónov 800 tisíc a na rok 2020 - 147 miliónov 900 tisíc. Takže budeme čakať miesto toho, aby sme naozaj ľuďom umožnili zarábať už skôr zaslúžené peniaze pretože to je o zaslúženej mzde a to je vec, ktorú si máme uvedomovať všetci.
Ale tieto všetky veci by mali byť zhrnuté aj pod dosť podstatnú otázku, ktorú som už naznačil a teraz ju ešte spresním pretože pán minister aj včera k uviedol, že na oblasť vzdelávania v rozpočte verejnej správy máme vyčleniť 3,5 miliardy eur ak si to spočítame s ministerstvom školstva kde máme miliardu 363 miliónov 929 249 a s ministerstvom vnútra kde pre kód programu ODP výchova vzdelávania miliarda 165 418 063 eur čo je len rozdiel nejakých skoro necelých 200 miliónov, či nie dôležitá aj otázka, aby sme aby sme naozaj rozmýšľali aj na eventualitou a vrátili sa k modelu mať školstvo pod jednou strechou. Ale čas my plynie tak mi dovoľte veľmi krátko uviesť predtým než ich prečítam tri pozmeňujúce návrhy. V krátkosti ich uvediem. Prvý sa bude týkať návrhu na zvýšenie výdavkov v kapitole č. 20 pod programe teda ministerstva školstva v pod programe 02601 šport pre všetky univerzity šport o sumu vyše 500 tisíc. Druhý sa bude týkať pozmeňujúceho návrhu (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Duriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Skúste tie pozmeňujúce návrhy pán poslanec.

Sopko, Miroslav, poslanec NR SR
No dobre, no dobre keď nemôžem prečítať potom odôvodnenie. Takže, prečítam prvý pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Sopka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (tlač 700). Vládny návrh o štátnom rozpočte na rok 2018 sa mení takto:
1. V prílohe č. 1 v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa suma výdavkov celkom "1 363 929 249" nahrádza sumou " 1 364 429 249" a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o prostriedkov z rozpočtov Európskej únie "1 323 612 026 eur" nahrádza sumou " 1 324 112 026".
V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa suma výdavkov spolu "3 056 033 817" sa nahrádza sumou " 3 055 .....
===== 1 323 612 06 eur nahrádza sumou 1 324 112 026.
V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa suma výdavkov spolu 3 056 033 817 sa nahrádza sumou 3 055 533 817 a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. a prostriedkov z rozpočtu Európskej únie 3 056 033 817 sa nahrádza sumou 3 055 533 817.
2. V prílohe č. 4 v kapitole 20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa suma výdavkov spolu za kapitolu 1 363 929 249 nahrádza sumou 1 364 429 249, suma výdavkov na program 026 Národný program rozvoja športu v Slovenskej republike (kód a názov programu) 125 082 210 sa nahrádza sumou 125 582 210 a suma výdavkov na podprogram 02601 Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport 1 410 000 sa nahrádza sumou 1 910 000.
V prílohe č. 4 v kapitole 48 - Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu za kapitolu 3 056 033 817 nahrádza sumou 3 055 533 817 a suma výdavkov na program 06Q Ochrana základných práv a slobôd 1 493 749 sa nahrádza sumou 993 749.
To bol prvý pozmeňujúci návrh. Odôvodnenie neprečítam.
Druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Sopka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (tlač 700)
Vládny návrh o štátnom rozpočte na rok 2018 sa mení takto:
1. V prílohe č. 3 v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa suma výdavkov celkom "1 363 929 249" nahrádza sumou "1364 429 249" a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu Európskej únie "1 323 612 026" sa nahrádza sumou "1 324 112 026".
V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu "3 056 033 817" nahrádza sumou "3 055 533 817" a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu Európskej únie "3 056 033 817" sa nahrádza sumou "3 055 533 817".
2. V prílohe č. 4 v kapitole 20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa suma výdavkov spolu za kapitolu "1 363 929 249" nahrádza sumou "1 364 429 249", suma výdavkov na program 078 Národný program výchovy vzdelávania a mládeže 556 724 424 sa nahrádza sumou 557 224 424 a suma výdavkov na podprogram 07818 Podpora detí a mládeže 3 497 708 sa nahrádza sumou 3 997 708.
V prílohe č. 4 v kapitole 48 - Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu za kapitolu "3 056 033 817" nahrádza sumou "3 055 533 817" a suma výdavkov na program 06Q Ochrana základných práv a slobôd "1 493 749" sa nahrádza sumou "993 749".
Tretí pozmeňujúci návrh oslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Jozefa Viskupiča a Miroslava Sopka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018. Ten je najkratší.
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 sa mení takto:
1. V prílohe č. 4 v kapitole č. 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa suma výdavkov v eurách na program OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí "1 668 587" nahrádza sumou "1 978 671".
2. V prílohe č. 4 v kapitole č. 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa suma výdavkov v eurách na program 05TOA Rozvojová spolupráca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky "7 214 843" nahrádza sumou "6 904 759" a suma výdavkov v eurách na program 05TOA02 Rozvojová spolupráca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky "7 214 843" sa nahrádza sumou "6 904 759". Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 12. 2017 11:40 - 11:59 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, hneď v úvode poviem, že mám svoje vystúpenie alebo vystúpenia rozdelené do dvoch častí. V tej prvej časti ako prihlásený písomnou formou by som bol skôr všeobecnejší a hovoril o trendoch a veciach, ktoré pôjdu možno dosť do hĺbky, pretože hlavným predmetom celého môjho príspevku alebo všetkého, čo budem hovoriť, je predovšetkým oblasť vzdelávania.
Áno, jednoznačne vyhlasujem, že tejto oblasti sa najlepšie rozumiem a k tej sa aj mienim vyjadrovať. A potom v tej druhej, keď príde možnosť na ústne prihlásenia, pôjdem už konkrétnejšie aj po jednotlivých veciach a položkách,aj s niektorými inováciami a návrhmi, ktoré verím, aj keď som realista a skeptik, ako som to už skôr vyhlásil, že predsa len môžu padnúť na úrodnú pôdu a oslovia zodpovedných, aby určité veci zmenili.
Ale na začiatok vám poviem jeden príbeh. Aj keď nás tu nie je veľa, verím, že si to vypočujú aj tí, ktorí nie sú momentálne v tejto sále, pretože tento príbeh hovorí najmä o tom, ako sa dívame na veci nesúvisiace možno len so vzdelávaním, ako sa dívame na veci, ktoré súvisia aj s našou budúcnosťou. Je to starý príbeh. Poznám niekoľko jeho verzií, tak vám poviem tú modernejšiu. V pekle sa rozhodli usporiadať vedecké sympózium. To znamená pod vedením najvyššieho, Lucifera, si museli všetci pripraviť príspevky, vedecké príspevky o tom, ako získavať čo najefektívnejšie, to je také populárne slovo, ľudské duše do pekla, ako ich dostať do zatratenia. A samozrejme, čerti sa predháňali jeden cez druhého, každý mal svoje riešenia, podopieral to grafmi, tabuľkami, ukazoval to i ono a Lucifer ani s jedným z nich nebol nikdy spokojný. Vždy si niečo našiel. Raz sa mu nepáčilo, že tu niekto hovorí o tom, že netreba veriť, potom sa mu nepáčilo, že ďalším riešením je neustále nabádanie len k hriechu a k hriešnemu životu. Skrátka už začal zúriť a s každým, s ktorým nebol spokojný, ho poslal až na najsamotnejšie dno pekla. Všetci sa mu začali vyhýbať, báť, utekať pred ním a on tak zúrivo tam pobehoval, až mu odrazu zrak padol na jedného starého čerta, veľmi škaredého, s krivými rohami. A ten pred ním necúvol.
Pozrel sa mu do očí a pýta sa ho: Čo ty predo mnou neutekáš? Počkaj, moment. Veď ty máš veľmi dobré výsledky. Ako to ty robíš? Ako je to vôbec možné? Nič si nám tu neprezentoval, nič si nám tu nehovoril, máš výsledky. Nože prezraď svoj postup. Prezraď svoj recept! A ten čert sa len usmial a povedal. To, čo robím ja, je úplne jednoduché. Ja len stále človeku hovorím, máš čas, neponáhľaj sa, odlož si to na neskôr. Máš ísť do kostola, odlož si to na neskôr. Máš sa pomeriť so svojím blížnym, odlož si to na neskôr, a tak ďalej a tak ďalej. Veď nie je koniec sveta, neutečie to, máš čas. A potom, keď nastane jeho posledná hodina, jeho duša je moja. Vtedy Lucifer ožil a povedal: Toto je perfektná stratégia. Presne takto to treba robiť. Počuli ste ho ostatní? Treba ísť medzi ľudí a začať ich presviedčať. Neponáhľajte sa, ľudia, s dobrými vecami, máte predsa čas.
A, bohužiaľ, musím konštatovať, že nielen v rôznych procesoch vzdelávania a v rôznych dôležitých veciach v našom živote postupujeme asi podľa tohto našepkávania, ktoré prichádza a nás presviedča. Je to mimoriadne nebezpečné pre našu budúcnosť. Neustále sa spoliehať na to, že máme ešte čas.
A ako to súvisí s návrhom štátneho rozpočtu? Tak ako sme všetci zachytili, mali sme tu mať najväčšiu reformu za 25 rokov. Odborný tím zasadol a vypracoval určitý dokument Učiace sa Slovensko. A tak ako aj v minulosti sa našli kuvičie hlasy, ktoré hovorili, ó, áno, fajn, len si píšte. Dopadne to ako duch školy v 90. rokoch alebo projekt Konštanty, alebo projekt Milénium a ďalšie dokumenty, ktoré tu boli doteraz napísané a sú pekne uložené v archívoch, alebo kto ich má vytlačené, tak ich má niekde v zásuvkách. Obrovské množstvo myšlienok, postupov, opatrení, ktoré ľudský um vymyslel, aby čosi s naším vzdelávaním urobil. Vyzerá to, že ostane zabudnuté.
Ako som povedal v úvode a mnohokrát predtým, som skeptik. Nemal som veľké očakávania a prehnané optimistické očakávania, že sa niečo na tomto našom postupe zmení. Veď to šepkanie, že máme ešte čas, netreba ísť do nejakých radikálnych zmien, do skutočných systémových zmien; tu musím nadviazať na jednu veľmi trefnú poznámku z jednej odbornej konferencie pred pár rokmi, kde vysokoškolský profesor vyhlásil: Akéže systémové zmeny, veď my stále robíme len zmeny v systéme. My stále len ho upravujeme a robíme, tak ako sa častokrát hovorí, kozmetické úpravy.
My potrebujeme, my všetci, celá krajina, celé Slovensko potrebujeme sa k tejto veci už postaviť raz a navždy zodpovedne. Povedať si naprieč celým politickým spektrom, naprieč celou spoločenskou diskusiou, že nastáva čas už prestať veci odkladať. Má to byť spoločným úsilím nás všetkých, nás všetkých, aby sme tlačili na zodpovedných a zároveň aj sami na seba, aby sa naštartovali systémové zmeny, aby došlo možno až ku koperníkovskému obratu, pretože len toto je prostriedok, ako sa pripraviť na budúcnosť. Na budúcnosť, ktorej, podľa jednej analýzy vyše 60 % súčasných žiakov základných škôl, ktorí si myslia o tom, že budú mať nejaké povolanie, kým dospejú, to povolanie už nemusí ani existovať. Tak rýchlo ide vývoj dopredu a tak pomalý a skostnatený je náš vzdelávací systém. Sú to zmeny, ktoré je potrebné urobiť a nedajú sa teda urobiť za štyri roky. Sú to zmeny, ktoré budú trvať podstatne viac. A to bude chcieť od všetkých nás silnú politickú vôľu na dohodu, že ak sa to urobí, tak sa v tomto pláne bude ďalej aj pokračovať. Že si nebudeme vyberať len drobné, čiastkové veci, ktoré budú vyzerať navonok pekne a verejnosť nám za ne zatlieska, ale že sa budú robiť na základe plánu, mapy, opatrení, z ktorých nikto neuhne. Táto dohoda, jednoducho k nej musí dôjsť. A pre túto dohodu je potrebné získať, no, možno poviem prehnane, že všetkých, ale maximálne množstvo ľudí, ktorí tieto veci ovplyvňovať môžu, pretože potom môžeme riešiť jednotlivé položky v rozpočtoch a prelievať len z jednej strany do druhej. Neustále budeme narážať na to, že nie vždy bude každý spokojný. Pre túto zmenu je potrebné získať aj pána ministra financií.
Pán minister, už viackrát som zachytil, ako aj včera, že váš osobný názor na vzdelávací systém nie je práve lichotivý. Beriem, každý má právo a povinnosť aj hovoriť o svojich názoroch, ale z tohto miesta si vás dovolím pozvať napríklad na vzdelávaciu konferenciu do Popradu, ktorá býva v marci, budúci rok. Príďte medzi ľudí, ktorí to so vzdelávaním myslia naozaj úprimne. Nájdete tam najviac inovatívnych pedagógov na meter štvorcový. Budete možno prekvapený, ako ľudia za svoje vlastné peniaze, bez nároku na to, aby im to niekto preplatil na kreditoch, obetujú svoj voľný čas, odídu od rodín a pracujú na svojom sebazdokonaľovaní. My týchto ľudí máme. My týchto ľudí ešte máme. Nie je ich dosť na to, aby sme mohli urobiť nejaké prevratné obraty, ale ešte ich máme a potrebujeme ich mať stále viac. To sú ľudia, do ktorých musíme investovať nielen finančne, musíme do nich investovať aj svoju pozornosť, prichádzať s opatreniami, ktoré týchto ľudí budú vyzdvihovať.
Celá diskusia, bohužiaľ, ako to sledujeme v médiách, často skĺzava len na boj o tie platy. Je to boj. Každá strana si háji svoje pozície, ale ak chceme prestať alebo ak chceme odolávať tomu našepkávaniu, že máme ešte čas odložiť dôležité zmeny v procese vzdelávania, ak máme ešte na to čas a čakať, že čo bude a čo príde, tak už to bolo aj včera povedané, toto je cesta do pekla.
To zaostávanie sa nezastaví. Ale aké zaostávanie? To zaostávanie vnímame my sami i subjektívne a vidíme ho a počúvame okolo seba. Ale dokazujú nám to aj medzinárodné merania. Včera zverejnený ... výskum, ktorý ukazuje, áno, na prvom stupni čitateľská gramotnosť sa približuje k priemerom, ale tie výsledky, ktoré máme z predchádzajúcich meraní, nám ukazujú, že na druhom stupni tam sa to začína všetko vytvárať.
Veľmi sa pochvalne musím vyjadriť k tomu, že na ministerstve školstva existuje Inštitút vzdelávacej politiky a zároveň pripravili aj revíziu výdavkov na vzdelávanie. Čiže my už máme konkrétne riešenia a konkrétne kroky, ktorými môžeme veci ovplyvňovať a môžeme ich meniť. Ale čo s tým, ak Učiace sa Slovensko sa oddiaľuje, opatrenia v prvom akčnom pláne budú až niekedy okolo januára 2018 a ešte ani nevieme, aké opatrenia dostanú tú prioritu, keďže nevidíme v rozpočte, že by na to boli vyhradené finančné zdroje, najmä na opatrenia, ktoré si ich naozaj budú vyžadovať. Ak vidíme aj v tejto revízii, že sa napríklad nezamýšľa nad tým, čo je uvedené aj v programovom vyhlásení vlády. A ja som nepostrehol diskusiu aj o tom, či nie je lepšie mať školstvo pod jednou strechou. Veď dnes je rozdiel medzi rozpočtom pre vzdelávanie na ministerstve vnútra a samotným rozpočtom celkovým ministerstva školstva necelých 200 miliónov. Čiže máme tu dva ako keby systémy. Budeme riešiť iba jeden? Alebo budeme riešiť oba? Tieto otázky sú mimoriadne dôležité, aby sa otvárali. Lebo nám opozícii často vytýkate, že vylievame vedrá špiny. Ale my nikdy nehovoríme o tom, aby sa niekde vylievali vedrá peňazí len tak navnivoč. My si plne zodpovedne uvedomujeme, že pri konkrétnych vyjednávaniach je potrebné vždy dve strany. Ideálny stav je, ak sú obe spokojné. Ale pokiaľ bude dochádzať len k sporom, ktoré môžu viesť možno v budúcnosti k ďalším štrajkom, ak sa bude situácia radikalizovať, ak sa nenájde naozaj tá celospoločenská dohoda na to, aby sme považovali vzdelávanie na Slovensku za top prioritu, už musím hovoriť top prioritu, lebo o prioritách počúvame často v mnohých položkách, ale skutočná priorita musí byť len jedna. A v tomto, tak ako je napísané v analýzach, vzdelaný človek je veľkým, hlavným ťahúňom, tým, čo vyprodukuje, idol verejných financií. Je to kľúč k tomu, aby sme naozaj postavili na nohy celú našu krajinu. Tak potom sa nepohneme nikam. Budeme stále len čakať a počúvať to našepkávanie, že máme čas. Budeme sa tu vybíjať v politických bitkách a bez tejto dohody krajina bude stagnovať a upadať. Končím teraz túto časť svojho písomného prihlásenia a budem ďalej pokračovať potom pri ústnom prihlásení so záverečnou vetou, prosím vás, nepočúvajte to pokúšanie. My už nemáme čas.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 12. 2017 17:28 - 17:30 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tiež oceňujem vystúpenia pána poslanca Jurzycu. A bolo mi to trošku, teraz pred chvíľou kolegyňou Zimenovou odobrané z úst, pretože tiež som chcel reagovať práve na niektoré jeho poznámky k tomu analytickému materiálu. Aby sme sa neopakovali, najprv by som sa venoval, k jeho poznámkam ohľadom toho, akým spôsobom má byť meraná nejaká kvalita kontinuálneho vzdelávania, kde ste uvádzali argument, kritériá počtu pedagógov zapojených do tých jednotlivých kurzov. Možno trošku náhľad do histórie, keď si uvedomíme, že keď sa zavádzal tento spôsob kontinuálneho vzdelávania, tak jedným takým ľudovým vysvetľovaním zo strany úradníkov to bolo podané, že je to, ako ináč dotlačiť ľudí k tomu, aby sa vzdelávali, nuž tak, že im za to budeme ponúkať peniaze. Povedzme si to rovno, ako to bolo. Zase na druhej strane je množstvo kurzov, ktoré fakt by už dávno nemali existovať. Pokiaľ by sa na začiatku tento trh vyčistil a naozaj boli by sme dohliadli na to, aké kurzy poskytujeme, nemuseli sme dospieť do dnešného stavu.
Čo sa týka toho testovania, beriem tie vzorky ako iba prvý krok. Prečo nie v prvom kroku naozaj najprv otestovať vybranú vzorku, aby sme zistili prínos nového druhu testovania, nie toho, ktoré máme dnes, ale naozaj toho nového, na ktorý by bol naviazaný ten druhý krok, a to nastavenie konkrétnych opatrení, podporných opatrení, ktoré by sme potom mohli ďalej sledovať a na základe toho dospieť k nejakým konkrétnym rozhodnutiam. Podľa mňa toto je kľúčová úloha školy a kľúčová úloha aj riaditeľov týchto škôl, aby oni práve dohliadali na kvalitu celkových, na kvalitu pedagogického zboru, ktorý majú k dispozícii. Čiže nie vekovo, pretože sú mnohí starší učitelia... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis