Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14.2.2019 o 18:02 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 14.2.2019 18:02 - 18:07 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 14. februára 2019, opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 143 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 143 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v opakovanej voľbe 5 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Ján Drgonec: (za) hlasovalo 24, proti 13, zdržalo sa 52,
- Ladislav Duditš: za 17, proti 14, zdržalo sa 58,
- Anton Dulak: za 19, proti 5, zdržalo sa 65,
- Libor Duľa: za 49, proti 4, zdržalo sa 36,
- Michal Ďuriš: za 18, proti 13, zdržalo sa 58,
- Ivan Fiačan: za 44, proti 3, zdržalo sa 42,
- Dagmar Fillová: za 54, proti 2, zdržalo sa 33,
- Eva Fulcová: za 27, proti 36, zdržalo sa 26,
- Boris Gerbery: za 1, proti 38, zdržalo sa 50,
- Monika Jankovská: za 1, proti 44, zdržalo sa 44,
- Martin Javorček: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Martina Jánošíková: za 44, proti 3, zdržalo sa 42,
- Kajetán Kičura: za 29, proti 38, zdržalo sa 22,
- Karol Kovács: za 7, proti 36, zdržalo sa 46,
- Eva Kováčechová: za 45, proti 2, zdržalo sa 42,
- Peter Kresák za 9, proti 19, zdržalo sa 61,
- Štefan Knesák (správne "Kseňák"): za 52, proti 3, zdržalo sa 34,
- Miloš Maďar: za 27, proti 30, zdržalo sa 32,
- Pavol Malich: za 3, proti 32, zdržalo sa 54,
- Michal Matulník: za 30, proti 18, zdržalo sa 41,
- Peter Melicher: za 1, proti 16, zdržalo sa 72,
- Soňa Mesiarkinová: za 1, proti 18, zdržalo sa 70,
- Peter Molnár: za 52, proti 2, zdržalo sa 35,
- Edita Pfundtner: za 15, proti 13, zdržalo sa 61,
- Zuzana Pitoňáková: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Radoslav Procházka: za 14, proti 14, zdržalo sa 61,
- Marián Sluk: za 0, proti 38, zdržalo sa 51,
- Juraj Sopoliga: za 9, proti 41, zdržalo sa 39,
- Peter Straka: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Ľuboš Szigeti: za 19, proti 17, zdržalo sa 53,
- Ján Šikuta: za 26, proti 5, zdržalo sa 58,
- Robert Šorl: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Ján Štiavnický: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Daniela Švecová za 8, proti 33, zdržalo sa 48,
- Marek Tomašovič: za 25, proti 11, zdržalo sa 53,
- Michal Truban: za 26, proti 37, zdržalo sa 26,
- Martin Vernarský: za 52, proti 3, zdržalo sa 34.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia teda konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, nebol zvolený ani jeden z navrhovaných kandidátov.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:15 - 9:15 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 129 platných hlasovacích lístkov zistili:
- za Ondreja Krajniaka hlasovalo za 51, proti 62 poslancov, zdržalo sa hlasovania 16 poslancov,
- za Richarda Pavloviča hlasovalo za 71 poslancov, proti 35 poslancov, zdržalo sa hlasovania 23 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady ústavu pamäti národa zvolený Richard Pavlovič.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Ladislav Mikuš: hlasovalo za 73 poslancov, proti 27, zdržalo sa hlasovania 26 poslancov,
- Ondrej Mravec: hlasovalo za 4 poslanci, proti 83, zdržalo sa hlasovania 39 poslancov,
- Robert Redhammer: hlasovalo za 40 poslancov, proti 61, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií zvolený Ladislav Mikuš.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 123 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Peter Abrahám: hlasovalo za 25 poslancov, proti 69, zdržalo sa hlasovania 29 poslancov,
- Svetlana Hlavčáková: hlasovalo za 0 poslancov, proti 79, zdržalo sa hlasovania 44 poslancov,
- Vladimír Holan: hlasovalo za 2 poslanci, proti 78, zdržalo sa hlasovania 43 poslancov,
- Michal Kaliňák: hlasovalo za 6 poslancov, proti 73, zdržalo sa hlasovania 44 poslancov,
- Árpád Korpás: hlasovalo za 74 poslancov, proti 24, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov,
- Anton Somoláni: hlasovalo za 1 poslanec, proti 79, zdržalo sa hlasovania 43 poslancov,
- Tamara Valková: hlasovalo za 5 poslancov, proti 78, zdržalo sa hlasovania 40 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky zvolený Árpád Korpás.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti ekonómie, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti ekonómie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti ekonómie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 128 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Peter Abrahám: hlasovalo za 29 poslancov, proti 73, zdržalo sa 26 poslancov,
- Vladimír Bačišin: hlasovalo za 5 poslancov, proti 82, zdržalo sa 41 poslancov,
- Anna Klimíková: hlasovalo za 0 poslancov, proti 85, zdržalo sa hlasovania 43,
- Peter Mestický: hlasovalo za 67 poslancov, proti 33, zdržalo sa hlasovania 28 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti ekonómie zvolený Peter Mestický.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti práva, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti práva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti práva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné.
Zo 128 platných hlasovacích lístkov zistili, že
- za Jozefa Tuhovčáka hlasovalo za 78 poslancov, proti 26, zdržalo sa hlasovania 24 poslancov,
- za Tamaru Válkovú hlasovalo za 19 poslancov, proti 71 poslancov, zdržalo sa hlasovania 38 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti práva zvolený Jozef Tuhovčák.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Tomáš Dudáš: hlasovalo za 10 poslancov, proti 76, zdržalo sa 41 poslancov,
- Vladimír Masár: hlasovalo za 5 poslancov, proti 81, zdržalo sa hlasovania 41 poslancov,
- Jarmila Mikušová: hlasovalo za 67, proti 33, zdržalo sa hlasovania 27 poslancov.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie zvolená Jarmila Mikušová.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných.
Zo 123 platných hlasovacích lístkov zistili:
- za Igora Galla hlasovalo za 91 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov,
- za Miloša Mistríka hlasovalo za 2 poslanci, proti 82, zdržalo sa hlasovania 39 poslancov.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania zvolený Igor Gallo.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 122 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Ján Dianiška: hlasovalo za 2 poslanci, proti 82, zdržalo sa 38,
- Jozef Chudík: hlasovalo za 68 poslancov, proti 31, zdržalo sa 23,
- Miloš Mistrík: hlasovalo za 8 poslancov, proti 77, zdržalo sa hlasovania 37.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania zvolený Jozef Chudík.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu 1 z poslancov neodovzdal hlasovací lístok, zo 131 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 129 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Zuzany Šabovej za členku Rady pre štátnu službu hlasovalo za 101 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa hlasovania 21 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady pre štátnu službu zvolená Zuzana Šabová.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis