Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14. 3. 2018 o 18:52 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 18:52 - 18:53 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo dnes.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 110 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– o návrhu na voľbu Eduarda Hegera za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 93, proti 10, zdržalo sa 7.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Eduard Heger. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14. 3. 2018 18:52 - 18:53 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 100 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Tibor Sásfai, hlasovalo za 43, proti 38, zdržalo sa hlasovania 19,
– Dávid Štefanka, hlasovalo za 48, proti 38, zdržalo sa 14.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol, za kandidáta na člena disciplinárnych senátov iná osoba ako sudca nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže kandidát na člena disciplinárnych senátov nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14. 3. 2018 18:48 - 18:51 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 103 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Martin Baločko, za hlasovalo 52, proti 34, zdržalo sa 17,
– Milan Husťák, hlasovalo za 53, proti 34, zdržalo sa 16,
– Pavel Varga, hlasovalo za 52, proti 35, zdržalo sa hlasovania 16,
– Danka Wänkeová, hlasovalo za 67, proti 27, zdržalo sa 9.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov zvolená Danka Wänkeová.

Keďže, keďže nebo zvolený potrebný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

13. 3. 2018 14:16 - 14:19 hod.

Stanislav Kmec
Je tu niekto z toho výboru, aby mohol dať spravodajskú informáciu? Verejnú správu a regionálny rozvoj.
Vyhlasujem päťminútovú prestávku.

(Prestávka.)
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 14:41 - 14:42 hod.

Stanislav Kmec
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:06 - 13:06 hod.

Stanislav Kmec
Ďakujem. Súhlasím, že pod vedením ministra obrany pána Gajdoša sú aktivity podporiť domáci priemysel, investovať peniaze daňových poplatníkov na Slovensku, zabezpečiť obranyschopnosť Slovenskej republiky vlastnými silami a prostriedkami a prispieť aj k rozvoju ekonomiky a získania moderných poznatkov a technológií zo zahraničia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

6. 2. 2018 17:59 - 18:03 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 6. februára 2018, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 120 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 120 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 120 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo 10 neplatných a 110 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že
– Ľubomír Blaško, hlasovalo za 23, proti 58, zdržalo sa hlasovania 29,
– Ján Ďuriš, hlasovalo za 63, proti 32, zdržalo sa hlasovania 15,
– Ivan Galbička, za hlasovalo 62, proti 33, zdržalo sa hlasovania 15,
– Eduard Hulík, za hlasovalo 2, hlasovalo proti 69, zdržalo sa hlasovania 39,
– Milan Jarás, hlasovalo za 1, hlasovali proti 74, zdržalo sa hlasovania 35,
– Jozef Mihalčin, hlasovalo za 15, proti 62, zdržalo sa hlasovania 33.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na člena Regulačnej rady zvolení Ján Ďuriš, Ivan Galbička. Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

6. 2. 2018 17:59 - 18:03 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 6. februára 2017, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena rady pre vysielanie a retransmisiu bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 120 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 120 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu, voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 120 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné. Zo 116 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Milana Blahu za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu hlasovalo
– za 65 poslancov, proti 37, zdržalo sa hlasovania 14 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený Milan Blaha. Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 12. 2017 14:01 - 14:02 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 13. decembra 2017. Opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 124 hlasovacích lístkov. Teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 124 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. 124 odovzdaných lístkov, hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 114 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Ľubomír Blaško, hlasovalo za 29, proti 52, zdržalo sa hlasovania 33.
– Milan Jarás, hlasovalo za 10, proti 63, zdržalo sa hlasovania 41,
– Jozef Mihalčin, hlasovalo za 16, proti 55, zdržalo sa hlasovania 43.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Keďže v opakovanej voľbe nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, vykoná sa nová voľba na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6. 9. 2017 11:37 - 11:40 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 564), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 682 z 13. júna 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 244 zo 4. septembra 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 110 zo 4. septembra 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1 až 38 a 40 a 41, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
b) hlasovať o bode 39, s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 113 z 5. septembra 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis