Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 10:07 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:07 - 10:08 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Mám taký pocit, že k tomu návrhu, ktorý priniesla pani poslankyňa Cséfalvayová, nemôže nikto povedať nič, len že za to budeme hlasovať.
Pán poslanec Dostál, vo svojom vystúpení ste rozobrali obrovské množstvo tém, obrovské množstvo problémov, ale myslím si, že na úvod ste tiež povedali, že budete hlasovať za ten materiál, ktorý predložila pani poslankyňa.
Ja budem reagovať na to, keď ste sa teda ospravedlnili tým Rómom v tej osade Moldava nad Bodvou, kde zasahovali policajti podľa vás neprimerane tvrdo. Na našom výbore sme mali niekoľkokrát túto kauzu rozobratú, poznám detaily okolo tejto záležitosti a ja by som svoju krátku faktickú poznámku využil na to, aby som poďakoval každému policajtovi, ktorý tam bol a robil si svoju robotu tak, ako ju robiť mal. Pochopiteľne vy ste človek stavaný tak, že vám nedá, keď spomeniete Moldavu na Bodvou, aby ste si nekopli do bývalého ministra vnútra a do bývalého predsedu vlády Roberta Fica, ale to je už váš spôsob politickej debaty, politického zápasu, politického boja.
Ak policajt nebude cítiť podporu spoločnosti, ak policajt nebude mať istotu, že keď zakročí v zmysle zákona, spoločnosť oň nebude stáť, tak takýchto strašných prípadov, ako bol prípad mladého Filipínca a iných, ktoré to boli spomínané, bez rozdielu rasy, bez rozdielu národnosti, všetkých dokopy extrémistických prípadov tu bude omnoho viac.
Takže skúsme, pán poslanec Dostál, nie vždy za každú cenu kopať do policajtov, lebo nemá to zmysel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.6.2018 12:20 - 12:21 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, panie kolegyne poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1112.) Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby sa, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.6.2018 13:20 - 13:25 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ctené panie kolegyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému bodu rokovania.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941), druhé čítanie. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, pardon (krátka pauza), č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1137 z 10. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 388 z 5. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 278 zo 7. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 109 z 11. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 135 zo 4. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu hlasovať a tento schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 146 na svojej 55. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 17:45 - 17:47 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený poslanec Matovič, vy ste mi tykali v tom vašom obludnom diskusnom príspevku, ja vám budem vykať. Ja si tykám s priateľmi a so slušnými ľuďmi, nie s neurotickými sociopatmi a daňovými podvodníkmi, ako ste vy. Ale poďme k meritu.
O čestnosti a morálke nás poučoval a školil preukázateľný daňový podvodník. O skartácii dokumentov hovorí človek, ktorý nedokázal preukázať daňovej kontrole svoje daňové dokumenty. Pán Matovič, toto ste vy.
O čestnosti a morálke nás školil človek, ktorý tu horlivo v diskusných príspevkoch bojoval proti schránkovým firmám a, čuduj sa svete, dočítal som sa na jednej internetovej stránke, že máte 10-miliónovú zmenku v J&T Private Bank, ktorú má, vlastní, schránka v daňových rajoch.
Pán Matovič, ste neskutočný farizej, ste klamár a, čo je podstatné, ste daňový podvodník. A to ľudia o vás vedia.
A ešte pár slov budem citovať z vášho diskusného príspevku, pretože máte taký špecifický slovník, ktorý tu máte iba vy. Slová ako "obluda, korupčníci, odpad, vagabund, DNA zlodej", no, toto ste vy, toto všetko, čo ste povedali, ste vy, pán poslanec Matovič. Farizej, klamár, korupčník a hlavne pristihnutý daňový podvodník, toto ste vy, obyčajný človek.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2018 14:01 - 14:05 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ctená pani predsedníčka, ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 844), druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1092 z 13. marca 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 844), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 354 z 2. mája 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 106 z 9. mája 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 124 z 24. apríla 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 5 spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 844), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 128 na svojej 49. schôdzi.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 10:04 - 10:06 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán Rajtár, myslím, že všetci sa zhodneme, čo tu sedíme v pléne, a budeme súhlasiť s vami, čo ste povedali, že slobodu slova novinár musí mať. Základným znakom alebo atribútom demokratickej spoločnosti je sloboda slova občanov, sloboda slova novinárov. Absolútne nič proti tomu nemám. No sloboda slova bez zodpovednosti za to, čo človek povie verejne, vedie k anarchii, čoho sme svedkami aj v našej Národnej rade. Nemyslím si, že je to správne, čo ste povedali, že považujete za dôležité vypustiť trestný čin ohovárania z Trestného poriadku. Možno som čakal, že poviete, že chcete znížiť hranicu za tento trestný čin. Vy sám ste tu spomínali novinárku, ktorá údajne písala, resp. rozprávala o Strapatom, o Strapatom a neviem o kom, o rozkrádaní DPH. Ja som počúval jednu reláciu v Rádiu Expres, kedy tam bol vyšetrovateľ, ktorý tieto veci riešil. Na otázku redaktora ohľadom rozkrádania DPH Strapatého a niekoho odpovedal toto: "Neexistujú žiadne priame dôkazy o tejto trestnej činnosti." Redaktor mu otázku položil ešte raz. On to ešte raz zopakoval. Žiadne priame dôkazy o rozkrádaní DPH, ktoré vedú k Strapatému a neviem komu, neexistujú, vážený pán poslanec Rajtár.
Takže ja si myslím, že je správne, že v Trestnom poriadku je trestný čin ohovárania, za ohováranie, pretože každý si musí byť vedomý svojej zodpovednosti. Aj novinár, aj novinár, ktorý má mať slobodné právo rozprávať a vyjadrovať sa ku všetkému. Takže mám pocit, že ste vo veľkom omyle.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2018 18:06 - 18:07 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ctené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady slovenskej, pardon, predsedom Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 941. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 10:41 - 10:42 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Fecko, vystupujete v pléne Národnej rady veľmi často. Vyjadrujete sa k odborným témam, momentálne sa venujete poľnohospodárstvu. Vyjadrujete sa k reštitúciám, no ten váš úvod bol zvrátený a takisto aj záver vášho vystúpenia. Začali ste polemizovať o výroku Roberta Fica, možno treba počúvať s porozumením alebo čítať s porozumením.
Dali ste tu cifru východné Slovensko - rozloha 15 728 km2, super, to je super. Vrátim sa k záveru vášho diskusného príspevku, keď ste povedali, že vy obyčajný človek. Ja mám taký pocit, že vy už dávno nie ste obyčajný človek, ste taký istý neobyčajný človek ako váš pán predseda strany dvoch ľudí, kde ste vy ten druhý člen. V kuloároch sa hovoria rôzne veci, rôzne debaty, rôzne informácie, len akosi nikto sa to neodváži spýtať.
Vážený poslanec Fecko, a zámerne teraz použijem slovo "hovorí sa", ja nevyšetrujem, neskúmam, mne je jedno, kto má aký majetok, koľko z tých 15 728 km2 rozlohy východného Slovenska vlastníte vy v Prešovskom a Košickom kraji?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.3.2018 16:24 - 16:26 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií – Finančná správa v mesiaci január 2018 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2017. Správu o použití ITP za rok 2017 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujú utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 6. marca 2018 na 44. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Prečítam teda návrh na uznesenie, pán predsedajúci.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno- technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 849). Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za rok 2017 (tlač 849).
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

13.3.2018 15:05 - 15:10 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému bodu rokovania.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1012 z 31. januára 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 344 z 12. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 140 z 1. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 115 zo 6. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 14 a 17 až 19 hlasovať spoločne a tieto schváliť, o bode 15 a 16 hlasovať spoločne a tieto neschváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení neskorších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 121 na svojej 45. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Skryt prepis