Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2019 o 12:17 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 12:17 - 12:19 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán Poliačik, svoju krátku faktickú poznámku začnem trocha atypickým spôsobom. V utorok budeme v tajnej voľbe vyberať 18 kandidátov na Ústavný súd. Niekoľkokrát tu odznelo, či tajná, či verejná voľba. Niekto tu povedal, že naši voliči by mali vedieť, že kto koho bude voliť.
Tak chcem povedať na úvod jedno. Dám, vyjadrím svoju vôľu slobodne pri všetkých 39 kandidátoch a ako prvý svoj krúžok alebo krížik dám kandidátovi na Ústavný súd Robertovi Ficovi. Viete prečo?
Pretože si myslím, že je to špičkový odborník a špičkový človek. To je môj názor a stojím si za tým a tak to aj urobím.
Ja som presvedčený, že voľbu ústavných sudcov ste spolitizovali vy. Viete prečo? Pretože nikto z vás, ktorí ste doteraz v rozprave vystupovali, o nikom inom netočil, iba o Robertovi Ficovi. Vy ste urobili z voľby ústavných sudcov floskulu v Národnej rade za pomoci vašich priateľov z novinárskej obce. A rozprávate o tom, že je to najdôležitejší okamih v tejto dobe. Áno, súhlasím, že je to veľmi vážna dôležitá vec.
Ale ja sa chcem spýtať, schválenie štátneho rozpočtu nie je najdôležitejší okamih pre ľudí toto štátu, ktorí žijú v tomto štáte?
Spomínali ste o Robertovi Ficovi, kde žije, jeho väzby, neviem, o čom ste tu teda rozprávali, teda. Ja sa pýtam, v čase, keď ste vy boli členom strany Sloboda a Solidarita a váš pán predseda sa stretol s Kočnerom na pikniku, debatoval o tom, či postavil dobrú kandidátku, spýtali ste sa ho na to, o čom to stretnutie bolo? Vášho excelentného lídra, druhého lídra opozície alebo prvého lídra opozície pána Matoviča ste sa spýtali, čo robil na hodinách, hodinu na raňajkách s pánom Kočnerom?
Ja som presvedčený, že túto voľbu kandidátov na Ústavný súd ste spolitizovali vy. A vadím vám tam jedine osoba Roberta Fica. To je môj názor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 11:09 - 11:11 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, páni poslanci. Ctihodný podnikateľ, spravodlivý a čestný pán poslanec Matovič, áno, ja som jeden z tých, ktorý takisto zaplatil za svoju sprostosť, za svoju hlúposť. Mal som otvorenú živnosť, zabudol som ju pozastaviť, ona sa mi spustila, zaplatil som presne šesť mesačných platov ako pán kolega Matovič, zaplatil som zhruba 12-tisíc euro. Rozdiel medzi Šucom zo SMER-u, ctihodným podnikateľom Matovičom, spravodlivým, s najspravodlivejším politikom, je ten, jeden a zásadný. Keď som sa dozvedel, že živnosť sa spustila, do pár dní som si živnosť bol zrušiť. To znamená, že druhýkrát som ústavný zákon porušiť nemohol.
Pán poslanec Matovič, predviedli ste tu vaše štandardné divadlo, divadlo, hru, v ktorej ste boli režisér, producent a vystúpil ste v hlavnej úlohe. Povedali ste mi, že to, čo Šuca, ktorý sa bil za poslanecké platy. Neviem, kde ste to vyčítali, kde ste ma videli, ale dobre. Ja vám zopakujem to, čo som vám povedal, keď ste šaškovali pred demonštračným transparentíkom. Vy ste mi dávali otázky, ja som sa pýtal. Pán kolega Matovič, povedzte mi, či teda máte tých 10 miliónov z J&T pri Jam Bamba v daňových rajoch zašitých? Povedzte mi, kde máte 100 miliónov za voľby? Povedzte mi, kde ste najazdil na tej Fabii, kde ste slušne podnikali, 600-tisíc kilometrov?
Pán Matovič, rozdiel medzi mnou a vami je jeden a zásadný. Pre mňa tých 12-tisíc sú obrovské peniaze. Pre vás asi nie. Pre vás to je možno iba na naftu do vášho luxusného sedmičkového BMW. To je tá vaša pravá tvár, tá farizejská tvár, tých niekoľko tvárí, ktoré máte. A potom tu vystupujete a bijete sa. A vy sa v prvom rade bijete sám za seba. Myslím si, že vy by ste tu nemal byť. Netreba vás odvolať, vy by ste stade mali odísť sám.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

1.2.2019 9:09 - 9:12 hod.

Peter Šuca
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem vás požiadať, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona na dnešnej schôdzi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2019 9:03 - 9:07 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Prajem pekný deň. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu predmetného bodu rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 1 (pozn. red.: správne „§ 79“) ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1515 zo 4. decembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1183) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 503 z roku 20..., z 22. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 113 z 23. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 171 z 22. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, o bodoch 1 až 3 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uznes..., vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1183) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 176 na svojej 64. schôdzi.
Pani predsedajúca, procím, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2019 10:11 - 10:13 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorý predkladám spolu s pánom Baškom a s pánom Bublavým, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231).
Predloženým návrhom zákona chceme docieliť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu. V stavbe, ktorá slúži na plnenie úloh troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, je nevyhnutné dodržiavať prísne režimové opatrenie. Je preto nanajvýš opodstatnené, aby aj pri konaniach podľa stavebného zákona boli v súvislosti s týmito stavbami dodržiavané osobitné opatrenia, ak stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky budú zahrnuté pod pojem "stavby pre bezpečnosť štátu". Pôsobnosť stavebného úradu bude pre ne vykonávať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré už aj v súčasnosti plní úlohy stavebného úradu pre ostatné stavby pre bezpečnosť štátu.
Ctené kolegyne, kolegovia, chcem záverom vysloviť presvedčenie, že predložený návrh zákona podporíte. Nehľadajte za tým nejaké politikum, je to pragmatické riešenie problému.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

30.1.2019 16:35 - 16:39 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Evy Smolíkovej, Stanislava Kmeca, Tibora Bernaťáka a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222), druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1519 zo 4. decembra 2018 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Evy Smolíkovej, Stanislava Kmeca, Tibora Bernaťáka a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
V bode II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Z celkového počtu členov výboru 10 bolo prítomných 8 poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 516 z 22. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou. Je tam technická zmena.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Evy Smolíkovej, Stanislava Kmeca, Tibora Bernaťáka a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie, rokoval 29. januára 2019 o spoločnej správe na svojej 64. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, nakoľko výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť určil spoločného spravodajcu poslanca Petra Šucu informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 10:32 - 10:34 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctení páni poslanci, poslanci, panie kolegyne, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1263). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

3.12.2018 19:45 - 19:46 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený predkladateľ, ctené panie, ctení páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 16:10 - 16:11 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister obrany Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Podľa mňa je to zákon z kategórie vecných, pragmatických, konkrétnych, jasných. Podľa môjho názoru by nemal byť predmetom politických diskusií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2018 10:40 - 10:42 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený poslanec Heger, vaše diskusné príspevky sa spoločne dajú počúvať, rozprávate k veci, myslím si, že objektivitu toho, čo ste povedali, zhodnotí v záverečnom slove asi pán minister Kažimír. Nikto z nás neočakával, že budete blahoslaviť tento rozpočet z dielne pána ministra Kažimíra a jeho tímu, ale či chceme či nechceme, Slovensko bude mať prvýkrát historicky vyrovnaný rozpočet. Za to patrí vďaka pánovi ministrovi, za to ho treba pochváliť. Krátko by som sa dotkol vašej diskusie k tej časti, keď ste sa vyjadrovali teda k ozbrojeným silám a ku F16-kam. Viete, neviete sa predstaviť, koľkokrát sme dostávali po hlave na výboroch pre obranu a bezpečnosť v predchádzajúcom parlamente od kolegov vašich z opozície za to, že sa treba odstrihnúť od závislosti od ruského zbrojárskeho priemyslu. Či chceme či nechceme, vzdušný priestor Slovenskej republiky strážili a ešte strážia ruské MIG-y, myslím si, že to nebolo iba tak, že si niekto zmyslel, ráno sa prebudil a povedal, že nakúpime, nakúpime nové stíhačky. To znamená, že je to úloha, ktorú trebalo naplniť aj vo vzťahu k partnerom zo Severoatlantickej aliancie a myslím si, že je to dobrá správa, že na Slovensku nastáva situácia, respektíve v ozbrojených silách taká, že ideme navýšiť rozpočet pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Predchádzajúce summity, ako isto dobre viete, z Welsu, z Poľska, debatovali o navýšení rozpočtu vo vzťahu k HDP. Pán Kiska nakoniec povedal, dal záväzok vo Welse o navýšení o 11,6 % HDP do roku 2020. Je veľmi dobré, že Slovensko, ministerstvo dostali 580 miliónov na svoj rezort a je veľmi dobré teda, že na Slovensku tie F16-ky, F16-ky budú. Takže nemyslím si, že to je tak, ako ste spomínali, to prognózovanie vášho pána dedka, že vytrhnúť chlp z dlane, kde nie je, asi tak to celkom nebolo, pán poslanec. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis