Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19. 10. 2017 o 14:10 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 10. 2017 14:10 - 14:10 hod.

Peter Šuca
Ctený pán podpredseda vlády, dovoľte mi poďakovať aj v mene pána kolegu Náhlika za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem pekne.  ... pán podpredseda vlády dovoľte mi poďakovať aj v mene pána kolegu Náhlika za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 10. 2017 14:10 - 14:10 hod.

Peter Šuca
Ctený pán podpredseda vlády, dovoľte mi poďakovať aj v mene pána kolegu Náhlika za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem pekne.  ... pán podpredseda vlády dovoľte mi poďakovať aj v mene pána kolegu Náhlika za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:24 - 17:24 hod.

Peter Šuca
... tvrdíte, že minister nekonal. V súčasnosti nefunguje dozorná rada rozpustená, v súčasnosti nefunguje predstavenstvo, všetkých odvolal. Minister konal uvážene a robil presne to, čo robiť mal. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:23 - 17:24 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán dr. Baránik, človek by si myslel máte vznešené povolanie, ste právnik, ste advokát, že budete mať troška košatejší slovník, troška šťavňatejšiu slovnú zásobu. Niekoľkokrát som pánovi Osuskému povedal, že jeho diskusné príspevky sa dajú počúvať, lebo to je slovná ekvilibristika. Vy máte zjavne obmedzený slovník a vaša slovná zásoba sa zhmotní iba do pojmu organizovaná skupina, na to sme si už zvykli. Možno ste nepočúvali, čo rozprával minister Žiga, možno ste nevnímali dianie okolo toho, čo tu dnes riešime, čo sa dialo. Tak vám zopakujem iba toľko, minister dal nariadenie rokovať o nižšej sume, ihneď konal. Jasne povedal, že suma je neakceptovateľná. Poslal okamžite MH Manažment ministerskú kontrolu, dal si vypracovať stanovisko advokátskej komory, ktorá upozornila na fakt, že zmluva je platná len keď sa zverejní v plnom rozsahu. Vyvodil dôsledky v deň ako mal k dispozícii výsledky ministerskej kontroly. To znamená, že nie je pravdou, keď tvrdíte, že minister nekonal. V súčasnosti nefunguje dozorná rada rozpustená, v súčasnosti nefunguje predstavenstvo, všetkých odvolal. Minister konal uvážene a robil presne to, čo robiť mal. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:08 - 17:09 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci. Ctená a vážená pani poslankyňa Remišová, vy máte vážnu odvahu vystúpiť takto v rozprave ako ste vystúpili. Vy si myslíte, že vy máte morálne právo mentorovať našich ministrov a rozprávať aké vystúpenie majú. Vy si myslíte, že môžete pustiť z vašich úst, to čo ste pustili, že typická ukážka kultúry ministrov? Podľa môjho názoru minister Peter Žiga vystúpil veľmi vecne, konkrétne, argumentačne podloženým diskusným príspevkom a prosím vás čím sa vás dotkol, ako vám ublížil. Predtým keď som skončil vysokú školu bol som keď som skončil vysokú školu a učil som, predtým som bol robotník, chodil som v smradľavých montérkach, ktoré mi prala moja mama, vôbec sa za to nehanbím, žil som z roboty, ktorú som žil. Čím sa vás dotkol minister Žiga, skúste mi povedať. Máte morálne právo vystúpiť ako ste vystúpili, kultúru našich ministrov čo tu predvádzajú vaši koaliční, vaši vaši parťáci z opozície slová vy ste ako taký trtko váš kolega z opozície. Váš pán šéf, vy nášho premiéra, ty vagabund ty zlodej, vy máte pocit, že máte morálne právo takto vystúpiť. Povedali ste, že ľudia na Slovensku si takéto vystúpenie nezaslúžia. Ja si myslím, že ľudia na Slovensku si takéto vystúpenie ako minister Peter Žiga zaslúžia a žiadajú po takýchto vystúpeniach. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 18:13 - 18:15 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, veľmi pekne ďakujem, vážim si to. Veľmi pekne ďakujem celému plénu. Martin, ja si myslím, že ty si múdry človek, ktorý sa sa venuje tomu, čomu rozumieš. Tvoje diskusné príspevky sa dajú počúvať. S mnohými vecami, ktoré si povedal absolútne súhlasím a stotožňujem sa. Aj s tým susedom, že suseda si človek nevyberá. Ale podľa toho, čo si teraz ty povedal, keby niekto chcel chovať nejaké exotické, podľa tvojho názoru, nebezpečné zviera, tak predtým, keď si ho pôjde kúpiť požiada o povolenie obecný úrad. Je to tak? Dobre som to pochopil? A keď to ten človek neurobí, že po to povolenie nepôjde a si ho kúpi a keď sused pôjde na obecný úrad a povie, Šuca má nejaké nebezpečné zviera a príde ku mne starosta a ja mu poviem, že ho nepustím na svoj dvor. Čo potom? Máme domyslenú aj ďalšiu legislatívu v náväznosti na to či pôjde po súdny príkaz, či ako? Kto ma donúti pustiť nejakú kontrolu z obecného úradu do môjho domu? Druhá otázka. Spomínal si tu nebezpečné bojové plemená. No ja mám doma tri psy a ja som presvedčený, že bojové plemená neexistujú. V plemennej knihe bojové plemená neexistujú a poznám ľudí, ktorí sa venujú profesionálnemu chovu psov a on dokáže urobiť nebezpečného psa aj z čivavy. Poznám ľudí, poznám doktorov, poznám profesorov, ktorí chovajú kaukazské ovčiaky, ktorí chovajú ... ovčiaky, sú to slušní normálni ľudia a ten pes aj keď je veľký, mohutný a ty mi povieš, že je to nebezpečné plemeno, vôbec nebezpečné nemusí byť. Ja si myslím, že to ako je to zviera nebezpečné to je vizitka jeho majiteľa jak sa k nemu správa, ako ho vychováva. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť s faktickou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 15:48 - 15:50 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 755 zo 6. októbra 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. 1 Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý teraz prednesiem.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky. Skončil som pani predsedajúca, otvorte prosím rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 15:36 - 15:39 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Prajem príjemný deň. ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 749 zo 4. októbra 2017 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý teraz asi prednesiem pani predsedajúca. 
Návrh, uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia. Národná rada Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ. Ďakujem pekne za pozornosť pani predsedajúca skončil som, otvorte prosím rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 9. 2017 10:09 - 10:10 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán poslanec Grendel, tieto správy, ktoré predkladajú dotknuté orgány štátnej správy, sú v zmysle zákona, áno, súhlasím s vami, že je to suché konštatovanie čísel, ale je to presne tak, ako to má byť.
Čo sa týka komisie, ktorá má dbať na dodržiavanie zákonnosti pri nasadzovaní informačno-technických prostriedkov v zmysle zákona, veľmi dobre viete, že sa tu nejedná o žiadne politikárčenie, jedná sa tu o fakt, že máme problém s pánom Galkom, s vašou nomináciou opozičnou pána Galka do tejto komisie. Veľmi takticky a umne ste vo svojom diskusnom príspevku sa vyhli tomu, prečo máme problém. Ja to zopakujem ešte raz.
Máme problém s nomináciou pána Galka preto, že je dôvodne podozrivý z toho, že keď bol minister obrany, zneužíval informačno-technické prostriedky a nasadzoval ich, jednoducho povedané, ľudsky povedané, halabala. Človek, ktorý je podozrivý z toho, že odpočúval premiérku vlády Slovenskej republiky, podľa môjho názoru nie je hoden toho, aby v takejto vážnej komisii sedel.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

19. 9. 2017 9:56 - 9:58 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu výboru o stave požitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií – Finančná správa v mesiaci júl 2017 o zaslanie Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 24. augusta na 33. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou správy.
Pán predsedajúci, prečítam návrh uznesenia teraz.
"Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 628).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave požitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 628)."
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis