Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.10.2018 o 14:57 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.10.2018 14:57 - 14:58 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, zákon je v prvom čítaní, preberieme si ho na výbore. Samozrejme, ja by som tiež mal jednu otázku, ale chápem ministerstvo zdravotníctva prečo dalo taký široký zoznam, lebo možno, že sa bude zužovať. A ja by som mal otázku, že prečo by mal dohliadať do zdravotnej dokumentácie samosprávny lekár, keď on je správny orgán a nie zdravotnícky orgán. Viete, čo myslím, pán doktor? Čiže a sestra samosprávneho kraja už vôbec nevidím dôvod prečo by mala nahliadať do mojej zdravotnej dokumentácie, pretože ona vydáva povolenie nejaké iné. Hej? A ona ma nelieči keď dostanem nejaký stav, čiže ale, pán kolega, myslím si, na výbore to preberieme a myslím si, že aj pani ministerka uzná naše argumenty niektoré a že ten okruh asi sa ešte zúži, alebo možno že aj rozšíri. Dobre? Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 14:40 - 14:42 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslancovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnej, právnej, z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 13:43 - 13:44 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. V prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zák..., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858).
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 858). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2019.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 18:11 - 18:12 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne.
Pán poslanec, tieňový minister za stranu OĽANO, neviem ani vlastne, kde mám začať. Keďže robím asi 35, Štefan Zelník 38 rokov v zdravotníctve, dám vám len jednu takú otázku. Predstavte si, že vo fakultnej nemocnici, v ktorej som pôsobil v minulosti, ročne je 420-tisíc pacientov. Má 98 ambulancií a toto, čo ste povedali, že sa budú objednávať, potom niekto príde, potom nepríde, potom poobede sa budú nejaké doplatky tvoriť, ako by ste to chcel zrealizovať len v jednej nemocnici, nie na celom Slovensku? Lekár predsa špecialista si vie zmanažovať svojich pacientov, vie, ktorí sú akútni, akútnejší, menej akútni a tak ďalej.
A predstavte si, keď ste hovorili, že pacient sa objedná internetom, milión ľudí nemá internet na Slovensku, nemá počítač. Kto navštevuje týchto, tieto ambulancie? Poväčšine starší ľudia.
A už len poslednú otázku mám: Pán poslanec, čo ste vlastne týmto, touto predlohou zákona chcel povedať? Lebo vôbec tomu nerozumiem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2017 16:26 - 16:27 hod.

Jozef Valocký
Pani doktorka, môžeme o sedemnástej? (Reakcia z pléna.) Áno, budeme o sedemnástej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2017 16:26 - 16:26 hod.

Jozef Valocký
Ja by som na záver, prepáčte, kolegyne, kolegovia, myslím si, že tento zákon je dobrý. Môžu sa ešte v priebehu vyskytnúť nejaké malé nuansy, ale vidím, že pán poslanec Krajčí ma ozaj preštudovaný ten zákon, a musíme lekári, ktorí sa tu vyznajú v tomto, uznať, že tento zákon presne tak, ako vysvetlil pán minister, je momentálne to asi najlepšie, čo v liekovej politike momentálne môžme urobiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2017 15:55 - 15:57 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k uvedenému vládnemu návrhu 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z., vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 58 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 85 z 28. novembra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2017 9:32 - 9:33 hod.

Jozef Valocký
 

Vystúpenie v rozprave 6.9.2017 10:27 - 10:28 hod.

Jozef Valocký
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2017 18:37 - 18:38 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh pridelený ho prerokovali v stanovenej lehote, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrením v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 13 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 39 z 31. januára 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis