Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prednesenie interpelácie

19. 10. 2017 o 14:59 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 19. 10. 2017 14:59 - 15:02 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, minister, vážení predsedajúci, nebola som spokojná s odpoveďou pána ministra zdravotníctva ku mojej interpelácii z 13. októbra. Nie, oni to tam len dostali, z 10. októbra. Takže chcem ho opäť interpelovať ohľadom implementácie ustanovení Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne do nášho právneho poriadku.
Ešte krátko. Trochu ma mrzí, že v podstate na moje konkrétne odborne podané otázky v interpelácii som si všimla, že odpoveď bola vlastne úplne rovnaká voči ďalšej kolegyni. Takže dve poslankyne dostali tú istú odpoveď od pána ministra. Takže stalo sa len, že kópia vložiť. Takže preto nie som spokojná. Neboli to presne odpovede na moje konkrétne otázky. A preto teraz vlastne chcem pána ministra zdravotníctva požiadať, aby mi, požiadať ho, aby som dostala presné výstupy z Etickej komisie, o ktorej mi píše v predchádzajúcej interpelácii, že zasadne ku výstave Body the exhibition. Zároveň hovorím, že nepýtala som sa a nepýtam sa iba na etický rozmer tejto výstavy. Pýtam sa pána ministra na to, ako ministerstvo zdravotníctva implementovalo a zharmonizovalo náš právny poriadok s ustanoveniami Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. To, že sa tak doteraz nestalo mi vlastne v odpovedi na interpeláciu odpovedal iný minister a to minister zahraničných vecí, ktorý mi uviedol, že naozaj ešte v roku 97 bol minister zdravotníctva, mu bola zadaná úloha uznesením vlády, aby zosúladil vnútroštátny právny poriadok Slovenskej republiky v oblasti zdravotnej starostlivosti s ustanoveniami tohto dohovoru. Takže opäť žiadam interpeláciou pána ministra zdravotníctva, aby mi odpovedal na všetky tie otázky, ktoré samozrejme podám aj písomne, plus zároveň si žiadam od pána ministra, aby mi poskytol výstupy z Etickej komisie ministerstva zdravotníctva. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 10. 2017 9:50 - 9:52 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Mihálovi, aj kolegyni Petrík za tieto návrhy, za návrh zákona, ktorý priniesli do pléna. Ako vždy vysoko odborne, kompetentne. Za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti som zodpovedná za rodinnú politiku a teda plne podporuje v hnutí tento návrh. Takisto aj pozmeňovací návrh, o ktorom si hovoril, ktorý pôjde teraz do hlasovania. Žena priamo stráda za materstvo. Je to isté. A či fyzicky, či psychicky. Akokoľvek jej ešte k tomu priťažiť aj neúmyselne, lebo ja verím, že tie zákony naozaj preverí čas, nieže verím, ten zákony preveruje čas, zákony preveruje prax. A keď sa ukáže v praxi naozaj nejaké takéto nie pochybenie ale ukáže sa, že sa môže niečo vylepšiť tak, aby sme rodinám, rodičom, a teda matke mohli pomôcť. Aby sme im zbytočne nekomplikovali život, tak je to treba urobiť. Čudujem sa, že to nie je dávno nejak prijaté práve sociálnou vládou, pretože sociálna vláda by sa mala zamerať na takéto veci, aby pomohli rodinám, pomohli rodičom, pomohli matkám práve v čase tej hrozivej demografickej krivky. Ďakujem kolegom za tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 17:06 - 17:14 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, budem sa snažiť už naozaj krátko, bolo tu povedané toho dosť, ale v podstate predstupujem pred vás v takej dobrej atmosfére, v takej atmosfére, že sa dá dohodnúť a že dobré opozičné návrhy je možné prijať, že sa počúvame navzájom a že nám ide o dobro občana. Takto teda predstupujem už nie s pozmeňujúcim návrhom, ale s takou nejakou, s takým vedomím, alebo povedať vám a poprosiť vás, aby ste naozaj zvážili, aby ste podporili pozmeňovacie návrhy, ktoré tu predložila Soňa Gaborčáková, moja kolegyňa, a ktoré mali širokú podporu opozičných poslancov, ktorí ju preukázali svojimi podpismi. Vy viete, že tieto pozmeňujúce návrhy sú konštruktívne, že sú za nimi odborníci a že samotná predkladateľka naozaj pôsobí autenticky a vierohodne. Vie, o čom hovorí.
Nedá mi aj tak napriek tomu povedať, alebo nepovedať to, že tento zákon je taký nešťastný od samého začiatku. Už je tomu vlastne skoro 10 rokov, bol prijatý v 2008, keď sa prijal a on sa už v podstate ani moc nedá napraviť, pretože celá jeho filozofia bola vtedy tak nešťastne zmenená množstvom pozmeňujúcich návrhov a tie jeho každoročné novely už v podstate nikdy nenaplnili naše očakávania alebo oprávnené čakávania tak občanov ako aj poskytovateľov sociálnych služieb a nikdy a ani teraz neodstraňujú, čo ma mrzí, diskrimináciu občanov, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Lebo áno, ak diskriminujeme neverejných poskytovateľov, tak v podstate diskriminujeme samotných ich klientov a to znamená diskriminujeme občanov. Pretože stále, stále, ani pri tejto novele pán minister neodstraňujete dve kategórie poskytovateľov sociálnych služieb, teda neverejných a verejných, ktorých stále zákon rozdeľuje. V tých pozmeňovacích návrhoch bola zahrnutá aj zmena financovania služieb krízovej intervencie. Dlhé roky som v takomto zariadení krízovej intervencie, ktorá poskytovala služby krízovej intervencie pracovala. A aj z takej tej svojej skúsenosti alebo aby ste takej, dúfam, že budem uveriteľná v tom, že ...
=====  V tých pozmeňovacích návrhoch bola zahrnutá aj zmena financovania služieb krízovej intervencie. Dlhé roky som v takomto zariadení krízovej intervencie, teda poskytovala služby krízovej intervencie, pracovala. A aj z takej tej svojej skúsenosti alebo, aby ste takej, dúfam, že budem uveriteľná v tom, že skutočne je potrebné zvýšiť tieto sumy príspevkov, pán minister, pre zariadenia služieb krízovej intervencie, pre terénnu prácu, pre ambulantnú prácu, pre tých neverejných ako ste ich označili ešte v 2008, neverejných poskytovateľov. Je to nedostatočné a neumožňuje to zabezpečovať kvalitné služby a jeden z tých pozmeňovacích návrhov riešil aj financovanie. Včera som práve sa v zariadení zastavila a opätovne som počula týchto ľudí, ktorí po mne prebrali prácu, aké je to veľmi náročné, ako stále prežívajú, že to nie je práca ale v podstate prežívanie a ako predrečník môj povedal, áno je to poslanie, ale chcem vám zároveň aj povedať, že títo ľudia vedia naozaj z nadšenia a presvedčenia pracovať aj za nižšie mzdy, ale preboha my nemôžeme parazitovať na tom, alebo štát sa nemôže spoliehať na to, že ľudia budú kvôli svojmu presvedčeniu, kvôli tomu, že radi robia charitu, chcú robiť služby, chcú pomáhať ľuďom, tak na nich nemôžeme parazitovať, pretože poznám, poznám týchto pracovníkov a viem, že veľmi rýchlo vedia vyhorieť v tejto svojej práci, ktorú si mysleli, že budú celý život robiť. 
Chcem tu podotknúť a podčiarknuť význam služieb krízovej intervencie, ony hrajú obrovskú rolu v tom systéme sociálnej podpory osobám a pôsobia v podstate preventívne pre všetkých, pre obyvateľov celej komunity. Ja viem, že sa tejto téme nevenuje nikdy dostatok pozornosti, tak na odborných fórach, konferenciách a ani v podstate v novele tohto zákona. Stále a dookola, nevenuje sa tomu dostatok pozornosti. Samozrejme sú to nepopulárne služby a nie sme na ne ani zvyknutí, sú to nové formy v tom našom zriadení novom, ale teda už nejakých tých dvadsať rokov predsa len, na ktoré sme sa nenaučili alebo, ktoré považujeme akoby za nejaké, nejaké podradné , ale tieto služby sú nesmierne dôležité. Táto skupina služieb sa od tej dlhodobej starostlivosti a sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím, o ktorých veľmi často rozprávame a ktorí si zasluhujú pozornosť, to je bez debaty, o to viac, že vieme, že starnutie obyvateľstva je nemenné a my vieme, čo nás čaká. Táto skupina sa odlišuje, odlišuje sa mnohorakosťou sociálnych skupín, ktoré potrebujú podporu a pomoc. Vysokou náročnosťou, vysokou náročnosťou na odborné zásahy, potrebu individuálneho riešenia pre jednotlivcov a rodinu. Kumuláciou rizík ak nezasiahneme, tak sa opakujú, ale aj kumulujú riziká, opakujú sa tieto krízové situácie. No a akútnym nedostatkom poskytovateľov, pretože naozaj práve pre financovanie, priznám sa, je to skoro samovražedné pre každého poskytovateľa, aby tieto služby poskytoval a aby ich udržal a vôbec, aby ich začal.
Takže, ale zároveň to, že je nedostatok poskytovateľov teda, že sú tie služby málopočetné, znamená zároveň, že ten finančný dopad, pán minister, nebol taký veľký, že finančný dopad aj pri zvýšení tak ako je pozmeňovacom návrhu, je minimálny, a preto prosím, aby ste zvážili tieto pozmeňujúce návrhy a aby ste ich prijali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 17:06 - 17:14 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, budem sa snažiť už naozaj krátko, bolo tu povedané toho dosť, ale v podstate predstupujem pred vás v takej dobrej atmosfére, v takej atmosfére, že sa dá dohodnúť a že dobré opozičné návrhy je možné prijať, že sa počúvame navzájom a že nám ide o dobro občana. Takto teda predstupujem už nie s pozmeňujúcim návrhom, ale s takou nejakou, s takým vedomím, alebo povedať vám a poprosiť vás, aby ste naozaj zvážili, aby ste podporili pozmeňovacie návrhy, ktoré tu predložila Soňa Gaborčáková, moja kolegyňa, a ktoré mali širokú podporu opozičných poslancov, ktorí ju preukázali svojimi podpismi. Vy viete, že tieto pozmeňujúce návrhy sú konštruktívne, že sú za nimi odborníci a že samotná predkladateľka naozaj pôsobí autenticky a vierohodne. Vie, o čom hovorí.
Nedá mi aj tak napriek tomu povedať, alebo nepovedať to, že tento zákon je taký nešťastný od samého začiatku. Už je tomu vlastne skoro 10 rokov, bol prijatý v 2008, keď sa prijal a on sa už v podstate ani moc nedá napraviť, pretože celá jeho filozofia bola vtedy tak nešťastne zmenená množstvom pozmeňujúcich návrhov a tie jeho každoročné novely už v podstate nikdy nenaplnili naše očakávania alebo oprávnené čakávania tak občanov ako aj poskytovateľov sociálnych služieb a nikdy a ani teraz neodstraňujú, čo ma mrzí, diskrimináciu občanov, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Lebo áno, ak diskriminujeme neverejných poskytovateľov, tak v podstate diskriminujeme samotných ich klientov a to znamená diskriminujeme občanov. Pretože stále, stále, ani pri tejto novele pán minister neodstraňujete dve kategórie poskytovateľov sociálnych služieb, teda neverejných a verejných, ktorých stále zákon rozdeľuje. V tých pozmeňovacích návrhoch bola zahrnutá aj zmena financovania služieb krízovej intervencie. Dlhé roky som v takomto zariadení krízovej intervencie, ktorá poskytovala služby krízovej intervencie pracovala. A aj z takej tej svojej skúsenosti alebo aby ste takej, dúfam, že budem uveriteľná v tom, že ...
=====  V tých pozmeňovacích návrhoch bola zahrnutá aj zmena financovania služieb krízovej intervencie. Dlhé roky som v takomto zariadení krízovej intervencie, teda poskytovala služby krízovej intervencie, pracovala. A aj z takej tej svojej skúsenosti alebo, aby ste takej, dúfam, že budem uveriteľná v tom, že skutočne je potrebné zvýšiť tieto sumy príspevkov, pán minister, pre zariadenia služieb krízovej intervencie, pre terénnu prácu, pre ambulantnú prácu, pre tých neverejných ako ste ich označili ešte v 2008, neverejných poskytovateľov. Je to nedostatočné a neumožňuje to zabezpečovať kvalitné služby a jeden z tých pozmeňovacích návrhov riešil aj financovanie. Včera som práve sa v zariadení zastavila a opätovne som počula týchto ľudí, ktorí po mne prebrali prácu, aké je to veľmi náročné, ako stále prežívajú, že to nie je práca ale v podstate prežívanie a ako predrečník môj povedal, áno je to poslanie, ale chcem vám zároveň aj povedať, že títo ľudia vedia naozaj z nadšenia a presvedčenia pracovať aj za nižšie mzdy, ale preboha my nemôžeme parazitovať na tom, alebo štát sa nemôže spoliehať na to, že ľudia budú kvôli svojmu presvedčeniu, kvôli tomu, že radi robia charitu, chcú robiť služby, chcú pomáhať ľuďom, tak na nich nemôžeme parazitovať, pretože poznám, poznám týchto pracovníkov a viem, že veľmi rýchlo vedia vyhorieť v tejto svojej práci, ktorú si mysleli, že budú celý život robiť. 
Chcem tu podotknúť a podčiarknuť význam služieb krízovej intervencie, ony hrajú obrovskú rolu v tom systéme sociálnej podpory osobám a pôsobia v podstate preventívne pre všetkých, pre obyvateľov celej komunity. Ja viem, že sa tejto téme nevenuje nikdy dostatok pozornosti, tak na odborných fórach, konferenciách a ani v podstate v novele tohto zákona. Stále a dookola, nevenuje sa tomu dostatok pozornosti. Samozrejme sú to nepopulárne služby a nie sme na ne ani zvyknutí, sú to nové formy v tom našom zriadení novom, ale teda už nejakých tých dvadsať rokov predsa len, na ktoré sme sa nenaučili alebo, ktoré považujeme akoby za nejaké, nejaké podradné , ale tieto služby sú nesmierne dôležité. Táto skupina služieb sa od tej dlhodobej starostlivosti a sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím, o ktorých veľmi často rozprávame a ktorí si zasluhujú pozornosť, to je bez debaty, o to viac, že vieme, že starnutie obyvateľstva je nemenné a my vieme, čo nás čaká. Táto skupina sa odlišuje, odlišuje sa mnohorakosťou sociálnych skupín, ktoré potrebujú podporu a pomoc. Vysokou náročnosťou, vysokou náročnosťou na odborné zásahy, potrebu individuálneho riešenia pre jednotlivcov a rodinu. Kumuláciou rizík ak nezasiahneme, tak sa opakujú, ale aj kumulujú riziká, opakujú sa tieto krízové situácie. No a akútnym nedostatkom poskytovateľov, pretože naozaj práve pre financovanie, priznám sa, je to skoro samovražedné pre každého poskytovateľa, aby tieto služby poskytoval a aby ich udržal a vôbec, aby ich začal.
Takže, ale zároveň to, že je nedostatok poskytovateľov teda, že sú tie služby málopočetné, znamená zároveň, že ten finančný dopad, pán minister, nebol taký veľký, že finančný dopad aj pri zvýšení tak ako je pozmeňovacom návrhu, je minimálny, a preto prosím, aby ste zvážili tieto pozmeňujúce návrhy a aby ste ich prijali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 15:08 - 15:10 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Plne podporujem kolegyňu Soňu Gaborčákovú, celý klub aj ďalší poslanci sa podpísali za tieto pozmeňovacie návrhy. Kolegyni Soni Gaborčákovej naozaj, myslím, nemôžete vyčitovať to, že by tu politikárčila. Skutočne sa zasadzuje celou svojou silou za to, aby jej návrhy a jej pripomienky boli konštruktívne. Prichádza na ministerstvo a za vami tak, ako nám často aj vyčitujete, že to nerobíme. Ona sa o to usiluje, má za sebou odbornú obec. Takže predkladá len to, čo hovoria odborníci. Ona sama je odborníkom, takže naozaj tu nejde o žiadne politikárčenie. Opozícia prináša veľa konštruktívnych návrhov, ktoré niekedy často ani nestoja nič, a predsa nie sú podporené. A to ma mrzí, lebo aj v tomto prípade vidím, že sú uprednostnení tí alebo podporovaní tí, ktorí majú moc, ktorí si môžu niečo vydobyť, a to určite v našej krajine nie je občan. Ten nemá žiadnu moc, z toho je zrejmé. A ani neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ani tí nemajú moc. A je vidieť, že práve títo ľudia neboli vypočutí, a to ma veľmi, veľmi mrzí.
Skryt prepis
 

12. 10. 2017 17:51 - 17:51 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Chcem sa naozaj veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí vystúpili či už v rozprave alebo faktickými. Všetkým tým, ktorí ste mohli byť tu teraz prítomní. Veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, že k tomuto návrhu zákona prebehla takáto diskusia, pretože si myslím jedno. Ak takáto diskusia je vonku, v profesijných združeniach, odborných združeniach, u odborníkov z angažovanej občianske verejnosti, o to viac si myslím, že musí byť tu. Ako tá sa musí predsa premietnuť v zákonodarnom zbore. Na tom sme tu, lebo tí ľudia nás sem zvolili preto, aby sme práve ich problémy a ich veci sem nosili a menili zákony. Takže vidím to, vidím to veľmi správne a v takej kontinuite, že takto to má vyzerať. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Myslím si, že práve to, že budeme žiadať týmto zákonom, by sa žiadal informovaný súhlas a zároveň by sme konečne implementovali spomínaný dohovor do našej legislatívy, ktorý zakazuje finančný prospech s vystavovania tiel by sme dokázali oboje o čom sme hovorili. Pretože si vtedy už neviem predstaviť jednak informovaným súhlasom, ako kolega Dostál povedal, že asi by sme nemali toľko tiel zrazu mŕtvych a už len chcem vidieť, kto by robiť výstavu len pre edukáciu, verejnú výstavu pre verejnosť bez nejakého komerčného prospechu.
Takže prosím o to, aby ste tento zákon podporili do druhého čítania. Vyslovene prosím aj vládnu koalíciu, poslancov vládnej aj opozíciu, ktorí tu už teda niektorí deklarovali, že budú súhlasiť. Predsa len v druhom čítaní by sme vedeli ešte opraviť prípadné nejaké potreby, nejaké pripomienky, zmeniť ešte to čo je treba a naozaj by sme vypočuli verejnosť, dali tomu zadosť. Takže na to sme tu. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 17:35 - 17:36 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem obidvom kolegom za ich faktické pripomienky aj za to, že teda podporujú tento zákon. Áno, sú to, kolega Dostál, také dve roviny, niektorí hovoria o dôstojnosti aj po smrti človeka. Iná skupina hovorí o tom, že edukácia, prečo nie aj na takýchto telách. Iní idú, hovoria o písomnom súhlase tejto osoby za živa a vydala takýto písomný súhlas. Všetko má svoj priestor, toto všetko aj počúvame z verejnosti, teraz naozaj riešime to, aby človek dal písomný súhlas za svojho života na to, aby jeho telo bolo využité aj na takéto účely, teda na vystavovanie, a v tom sa evidentne zhodujeme naprieč krajinou, naprieč naším politickým svetonázorom alebo nejakým náboženským alebo nejakým hodnotovým postojom. A preto už len mi zostáva veriť, že po tých osemnástich rokoch ako ste, pán kolega Osuský, povedal, že sme dospelí a že to, čo tu už malo byť dávno, takže po osemnástich rokoch napravíme túto situáciu. Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 10. 2017 17:05 - 17:16 hod.

Anna Verešová
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 10. 2017 17:05 - 17:16 hod.

Anna Verešová
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 10. 2017 16:58 - 17:02 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a vážení páni, prichádzam pred vás s návrhom zákona, ktorý sme pripravili v hnutí vzhľadom na situáciu, ktorá sa aj v našej krajine v Slovenskej republike objavila vo verejnosti tak odbornej, ako laickej pri výstave, ktorá sa teraz koná v Bratislave pod názvom Body the exhibition, myslím, tak. Predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Chcem k nemu povedať pár slov, potom ešte rada tak urobím aj v ďalšej rozprave. 
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 734 zo dňa 2. októbra ešte v roku 1997 vyslovila súhlas s Dohovorom o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Tento dohovor má veľmi dlhý názov, skoro na dve, na dva riadky. Ďalej ho budem nazývať iba Dohovor. Vtedajší prezident ho ratifikoval v decembri v 1997. Predmetný Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť v roku 1999. Cieľom tohto Dohovoru bola ochrana a je stále ochrana dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, pričom záujem na ochrane dôstojnosti človeka má mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. 
Slovenská republika ho vtedy ratifikovala bez výhrad. Hovorím o roku 1999. A tým teda Slovenskej republike vznikla aj povinnosť prijať ho do vnútroštátneho práva predsa s nevyhnutnými opatreniami na realizáciu článkov tohto Dohovoru. Jednoducho zharmonizovať našu národnú legislatívu s týmto prijatým medzinárodným dohovorom. 
Podujatie, ktoré sa koná v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave od 10. augusta tohto roku, opätovne v podobe kontroverznej a celoeurópsky kritizovanej výstavy ľudských tiel, preukázalo, že slovenský právny poriadok nedostatočne garantuje dôstojnosť človeka pri nakladaní s jeho pozostatkami, resp. s časťami tela alebo jednotlivými orgánmi ľudského tela. Telá zosnulých osôb alebo ich častí sú dokonca vystavované komerčne, čo je v priamom rozpore s článkom 21 tohto Dohovoru, ktorý som uviedla. Navyše podľa viacerých medializovaných informácií je pri vyššie spomenutej výstave, o ktorej som hovorila, dôvodné podozrenie, že vystavované ľudské pozostatky pochádzajú od politických väzňov, členov Falun Gonga, kresťanov, či režimom iných nepohodlných ľudí. 
Preto cieľom nášho návrhu zákona je upraviť príslušnú slovenskú legislatívu tak, aby garantovala ochranu ľudskej dôstojnosti a dôstojnosti nakladania s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, aby sa zamedzilo vystavovaniu tiel zosnulých za účelom dosiahnutia zisku a aby nakladanie s ľudskými pozostatkami, ľudskými orgánmi, ľudským tkanivom a ľudskými bunkami, a to aj v cezhraničnom styku podliehalo prísnej kontrole a najmä poučeniu a informovanému súhlasu darcu, teda zosnulej, resp. zosnulej osoby. Záleží nám teda naozaj na tom, aby bola náležitá implementácia Dohovoru do slovenského právneho poriadku, čo sa nestalo od roku 1999.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Zatiaľ ďakujem za pozornosť a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis