Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14. 3. 2018 o 18:00 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 3. 2018 18:00 - 18:00 hod.

Anna Verešová
Ja prosím o opravu hlasovania č. 62, chcela som hlasovať za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 3. 2018 14:55 - 14:57 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Naozaj toto je čas, ktorý, v ktorom sa veľmi ťažko otvára akákoľvek iná téma ako tá, ktorá tu rezonuje, a to bola poprava, zavraždenie dvoch mladých ľudí, mladých ľudí, ktorí hľadajú pravdu a ktorí tu pravdu už aj navonok jasne povedali. Taká bude mladá generácia a tak by si aj všetky ďalšie vlády mali uvedomiť, čo to je politická kultúra a všetko to, čo je vonku v uliciach, tak títo ľudia nám ukazujú, akú si žiadajú politickú kultúru. Takže aj mne je veľmi ťažko povedať čokoľvek k tejto téme, napriek tomu vám ďakujem, pani verejná ochrankyňa práv, že ste s touto témou prišli. O krivdách na ľuďoch nám treba rozprávať. Komunisti zo dňa na deň zhabali ľuďom celé majetky. Bol to režim, ktorý nedbal na práva ľudí a porušoval ich naprieč. Tu sa jednalo o vlastnícke právo, pretože nikto, nikomu nemôže byť svojvoľne odňatý majetok. Tak hovorí aj deklarácia ľudských práv.
Bohužiaľ, ani jedna vláda, ako tu bolo povedané, s tým nevedela, skôr vyzerá, že nechcela nič robiť. A musím to povedať, že vláda strany SMER, ktorá si dala do prívlastku sociálna demokracia, znamená to, že ochraňovať ľudí, pomáhať ľuďom, robiť v prospech ľudí a naprávať krivdy, tak to nerobila a neurobila to ani v týchto reštitučných konaniach, ktoré nám narástli. To sú strašné krivdy. V programovom vyhlásení mala byť aj táto úloha, mala byť, nebola. A tak mi je ľúto, že s takou naozaj mocou a tak dlho strana SMER vládla a ani túto krivdu nechcela napraviť. Takže výzva pre všetky ďalšie vlády, aby si túto úlohu reštitučných konaní a obrovských skrivodlivosti na ľuďoch zobrali ako úlohu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 3. 2018 14:15 - 14:16 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia. Dovoľte mi z poverenie gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uviesť správu o prerokovaní mimoriadnej správy verejného ochrancu práv vo výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 907 z 23. februára 2018 pridelil predmetnú správu na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor o mimoriadnej správe rokoval na svojej 37. schôdzi 14. marca 2018 za účasti pani verejnej ochrankyne práv. Po rozprave výbor prijal uznesenie, v ktorom odporúča Národnej rade predloženú mimoriadnu správu zobrať na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je súčasťou tlače 873a.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 3. 2018 11:30 - 11:31 hod.

Anna Verešová
Dnes o 12.00 hod. tiež zvolávam výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny v miestnosti č. 147. Je to zasadacia miestnosť výboru pre verejnú správu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 9:52 - 9:54 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoju horlivosť a nasadenie za seniorov a za zdravotne znevýhodnených. Takéto nasadenie za občanov Slovenskej republiky by som tu očakávala od každého jedného poslanca. Pamätám si, keď minister Richter hovoril, že ide o veľkú reformu, keď prichádzal s novelou zákona o sociálnych služieb. Keď sme však videli, aká je to likvidácia ambulantných služieb, tak sme boli zhrozené a ty si aj ďalší poslanci hovorili o tom, že je to proti, proti, úplne v protiklade k modernej filozofii sociálnej práce. Treba podporovať ambulantné služby, ktoré sú pre štát lacnejšie. A ja tak teda obviňujem ministra Richtera, že ide úplne podľa nejakého starého myslenia. Podľa mňa je minister Richter, slovami klasika, stará štruktúra. Však toto je úplne proti modernej sociálnej práci podporovať viac celoročné pobytové ako ambulantné. Čo to prinieslo? Prinieslo to jednoducho, sú to drahšie služby pobytové. Sama si hovorila iba o 8-tisíc v ambulantných a 39-tisíc v pobytových službách? Prináša to výdavky pre štát, ale pre samotné rodiny to prináša zhoršenie zdravotného stavu seniora aj toho zdravotne znevýhodneného.
To znamená, o koľko vyššie náklady? Ale taktiež my tu hovoríme, že nemáme dostatok pracovných síl na pracovnom trhu? Títo ľudia, ktorí sa chcú starať o svojich rodinných príslušníkov, stratia prácu na tie polovičné úväzky, ktoré majú, a sami vlastne sa budú musieť postarať o chorých. To je staré myslenie, to sú staré štruktúry.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 2. 2018 17:32 - 17:34 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Všetkým vám ďakujem za vaše príspevky. Som rada, že o tejto téme sme hovorili dlhšie, niekedy sa to zdalo ako keby, mám taký pocit, ako keby vám odchádzali voliči niektorým, takže ste dosť tak hystericky rozprávali o sebe z hnutia alebo zo strany. Ale chcem poďakovať všetkým, ktorí si uvedomujú, aký veľmi je toto dôležitý návrh zákona.
Chcem povedať, že nedeľa nie je ten istý deň ako pondelok. Viete, keď nás pošlú teraz, poslancov Národnej rady, že budeme rokovať v nedeľu, lebo to je ten istý deň ako v pondelok, však v pondelok budeme doma všetci, tak by som chcela vidieť vaše reakcie, čo by ste na to povedali. No však je nedeľa, však chceme byť doma s rodinami. Takže sú zamestnania, kde nie je možné, aby títo skončili prácu a nechodili do práce v nedeľu. Vieme, že to je ohrozenie života, zdravia, o našej bezpečnosti. Sú zamestnania, a my sme výrobnou halou Európy čo sa týka naozaj priemyslu, automobilového priemyslu, že zase zastaviť nejaké stroje by bolo veľmi finančne náročné a stratové. Ale sú zamestnania, predaj v obchodoch, kde naozaj už samotní zamestnávatelia hovoria, že nestrácajú ani finančne, že v podstate tie isté peniaze dostanú pred tým deň, že my si nakúpime.
Takže, prosím vás pekne, páni poslanci, uvedomme si alebo predstavte si tak, že vaša manželka, váš manžel by mohli byť v nedeľu doma, keby bola, keby boli obchody zatvorené. Takže keď budete hlasovať, tak vás o to prosím, aby ste si predstavili.
Ešte ma tak napadlo, keď som tam sedela, že koľkí z nás majú manželky, koľkí páni poslanci majú manželky predavačky a koľké poslankyne majú manžela predavača. Napríklad to ma tak zaujalo, že či sa celkom vieme do toho vžiť. Ja sa naozaj s týmito ľuďmi rozprávam, veď každý deň sme asi všetci v obchodoch, skúste sa ich opýtať, veľmi by uvítali, aby v nedeľu do práce nemuseli chodiť, nie je to ani práca pre ohrozenie, pre záchranu života ani bezpečnosti. Takže doprajme si to a doprajme týmto ľuďom to, čo je úplne bežné v západných európskych krajinách. Ja verím, že sa, ak teda nemajú tú slobodu rozhodovania alebo hlasovania aj vládni poslanci, že sa opätovne inšpirujú týmto návrhom a ako povedal aj pán poslanec zo SMER-u, že verí, že to príde, tak aj ja verím, že raz naše predavačky, zvlášť teda ženy, ktoré tak veľa pracujú v obchodoch, teda z tohto pohľadu ženy, že budú doma a budú môcť byť s rodinami, lebo ako opakujem, nedeľa nie je ten istý deň ako pondelok a ani voľno v pondelok nie je to isté voľno ako v nedeľu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 2. 2018 16:39 - 16:44 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, boli sme to my poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorí ešte v roku 2016, to na jeseň, myslím, v novembri v roku 2016 sme otvorili tému nedeľného predaja. Ja nehovorím, že sme boli prví na Slovensku. Samozrejme, boli tu občianski aktivisti, boli tu politici, ktorí o tejto téme hovorili, boli tu odborári. Nehovorím teda, neprivlastňujem si túto tému ako za, ako keby sme prišli s niečím novým, ale musím povedať, že od toho novembra 2016 sa naozaj udialo viacero vecí, ktoré snáď dospejú aj k tomu raz, že aj na Slovensku sa priblížime k západným európskym krajinám a budeme mať maloobchodný predaj zamedzený, teda predaj v nedeľu zakázaný.
Poukazovali sme a argumentovali sme vtedy a argumentujeme a argumentujem teraz opäť s tým, že máme neslávne prvenstvo v dožití dobrého zdravia u žien Sloveniek. Je to 54,5 roka, to je vek, v ktorom sa v dobrom zdraví dožívajú Slovenky. Pripomínam práve ženy preto, lebo z tej 300-tisícovej skupiny zamestnancov v obchode sú to v drvivej väčšine ženy, ktoré sú zamestnankyňami, pracovníčkami obchodov a tie pracujú počas víkendu. Je isté, že aj práca počas víkendu, zvlášť v nedeľu vplýva taktiež na zdravie, ale, samozrejme, a je to veľmi dôležité, aj na vzťahy v rodinách, v spoločenstve a v spoločnosti ľudí.
Vtedy sa na základe rozvírenia tejto témy sa inšpirovali aj vládni poslanci našimi návrhmi, ale tak, že v podstate priniesli do pléna návrh zákona o zamedzení obchodu počas štátnych sviatkov. A tak sa vlastne navýšil počet dní štátnych sviatkov, v ktorých už na Slovensku v tejto chvíli v súčasnosti máme zamedzený predaj. Už vtedy som v rozprave ale hovorila o tom, že verejnosť a aj samotní zamestnanci viac hovoria o tom, že predaj v nedeľu by mal byť zakázaný, že nedeľa je pre nich ten deň, kedy ich príbuzní, ich členovia rodín sú všetci doma, a teda že by oveľa viac uvítali, aby boli doma práve v nedeľu.
Ja som si vtedy tak povedala, že keby ste, keby chodili poslanci vládnej koalície viac medzi ľudí, že by to určite z verejnosti, ale aj od samých pracovníčok v obchodoch určite počuli. Ja som to počula stále, kedy som prišla do obchodu, tak vždy mi povedali pracovníčky, že joj, lepšie by bolo, keby sme mali, keby sme nechodili do práce v nedeľu. Nuž určite však som zahlasovala, aj sme zahlasovali za to, aby sa rozšíril aj počet štátnych sviatkov, ale už ako som v úvode hovorila o tom, nedeľa je ten deň, ktorý máme historicky, kultúrne, tradične zachovaný ako deň voľna, deň pokoja a deň, ktorý sa stretávame so svojou rodinou, pretože všetci sú doma, deti zo školy, manželia a manželky taktiež.
Bolo dobré túto tému otvoriť aj z toho pohľadu, že nedávno významná spoločnosť obchodná slovenská zatvorila svoje obchody v Trnavskom kraji. Obmedzila nedeľný predaj. A bol to naozaj určite krok dobrým smerom. Oceňujem toto rozhodnutie zamestnávateľa, aj keď sa teda týkalo iba v Trnavskom kraji. Medzi tými argumentami okrem toho, že nemali rentabilitu a priznali to v tom konkurenčnom prostredí, ale bol veľmi zaujímavý aj dôvod, že majú problém nájsť dobrého pracovníka do obchodu, nakoľko mnohí odchádzajú a fluktuujú práve preto, že musia v nedeľu pracovať. Takže vidíte, aj toto sú problémy, kedy zamestnávatelia naozaj vlastne ukazujú, že tento predaj v nedeľu je v podstate zbytočný a hlavne, hlavne je potreba si uvedomiť, že mnohé spoločnosti, ktoré tu, zahraničné spoločnosti obchodné, ktoré tu majú tieto obchody otvorené, vo svojich materských krajinách obchody majú zatvorené. Takže priblížme sa naozaj konečne k vyspelým európskym krajinám, západným európskym krajinám a nechajme nedeľu voľnú pre rodiny, pre ľudí, pre odpočinok, pre vzťahy, pre relax, pretože už nie je módne chodiť v nedeľu po obchodoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 2. 2018 16:35 - 16:37 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla návrh zákona, ktorým chceme doplniť zákon č. 311/2001 Zákonník práce. Predkladáme ho ako skupina poslancov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
Jeho cieľom je priblížiť Slovensko k vyspelým krajinám, a to zamedzením nedeľného predaja. V predkladanom návrhu zákona sa neumožní teda zamestnávateľovi nariadiť zamestnancovi alebo dohodnúť so zamestnancom nedeľnú prácu, ktorou je maloobchodný predaj.
Návrh zákona je v súlade aj so smernicou Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ktorou sa zaručuje nepretržitý odpočinok v týždni a tiež sa členským štátom priznáva možnosť prijímať zákony, ktoré sú priaznivejšie pre ochranu zdravia pracovníkov. Podľa čl. II ods. 5 Európskej sociálnej charty by zmluvné štáty mali zabezpečovať odpočinok v týždni v tie dni, ktoré sú zhodné s dňami uznanými tradíciou alebo obyčajmi v príslušnej krajine. Vzhľadom na historické a kultúrno-náboženské pozadie ide v prípade Slovenskej republiky jednoznačne o nedeľu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, je v súlade aj s ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a tiež s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona náš predpokladá negatívny vplyv na podnikateľskú sféru, vyvoláva mierne negatívne a súčasne i značné pozitívne sociálne vplyvy. Nemá vplyv na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Hlásim sa do rozpravy, kde ešte chcem viac povedať k nášmu návrhu zároveň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 15:51 - 15:53 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Hovorí sa tomu preto transgeneračný proces, prenos. Naozaj tieto deti sú v pasci chudoby, sú v uzli, nemôžu sa vyňať z takej budúcnosti, aká je im, aká je im akosi určená. Prosím vás pekne, všetkých poslancov a poslankyne, o podporu tohto dobrého zákona. Je to dobrý návrh zákona. Týka sa nielen detí z rómskej komunity. Týka sa všetkých detí a rodín, ktoré sú sociálne znevýhodnené. Školský zákon hovorí o tom, že za sociálne znevýhodnené prostredie považuje, keď spĺňa aspoň tri z nasledovných kritérií, a je to tu presne taxatívne vymenované, od chudoby, keď si neplní základné funkcie, keď je vyučovací jazyk školy iný ako jazyk, ktorým dieťa hovorí v domácom prostredí, sociálne vylúčená rodina, osamelí rodičia a podobne. Ja som presvedčená, že títo rodičia to nakoniec privítajú. Stretla som mnoho takýchto rodín, ktoré si nevedeli dať rady a nemohli sa vymaniť z pasce chudoby a z pasce vylúčenia z majoritnej spoločnosti. A poznám deti, ktoré chodili do škôlky z takýchto rodín, ktoré už teraz, a mám priamo pred očami toho, toho Ela, o ktorom vám teraz hovorím, ktorý sa, ktorý teraz už pracuje, má 19 rokov, z práce vo fabrike teraz mu povedali, že už nechcú, aby bol len agentúrny zamestnanec, ale že ho chcú prijať za kmeňového zamestnanca. Je to chalan zo štvordetnej rodiny, osamelej matky z cigánskej osady, ktorá takýmto spôsobom sa pätnásť rokov snažila dostať, naozaj integrovať do spoločnosti a nakoniec sa jej to s pomocou mnohých dobrých ľudí typu, ako tu bol spomenutý Kuffa a Maslák a ďalší, sa im to nakoniec podarilo. Len treba nám chcieť, to je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 15:33 - 15:35 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Veľmi ma mrzí, že som mala kartičku niekde inde a nemohla som sa prihlásiť rýchlo do ústnej, tak skúsim takto vo faktickej. Prosím vás pekne, právo na vzdelanie má každé dieťa. To je totálna pýcha každého z nás, ak my budeme rozprávať o tom, že či dieťa má právo a či máme sa oňho postarať a podobne. Prosím vás pekne, ani jeden z nás nemá žiadnu na tom, nemá žiadnu, kde sa narodil, že vôbec za to nezodpovedá, tak ako aj tieto deti. Ja som v osade taktiež bola, ako tu spomínali aj moji predrečníci, a keď som videla tie deti tam behať a nechodili do škôlky a neboli v škôlke, tak som si spomenula na moje vnúčatá, ktoré automaticky chodia do škôlky, pretože sa o nich rodičia starajú. Áno, ako kolega Matovič hovoril, že to je jedna vec, rodičia, ktorým tiež treba nejako pomôcť. Ale tieto deti, my sa o ne musíme, prosím vás pekne, postarať. Hovorí to aj dohovor o právach detí. Áno, toto je prvý krok. Toto je krok A. Povinné škôlky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ten zákon je skvelý, pretože školský zákon, náš školský zákon, nám presne taxatívne vymenuváva, kto to je a čo to je sociálne znevýhodnené prostredie. Pracovala som, je to aj segregovaná komunita, ale nielen. Ja som pracovala s mnohými rodinami z majoritnej spoločnosti, chudobnými osamelými matkami, týranými ženami, ktorým sme odporučili, aby tieto deti dali do škôlky. Ale som presvedčená a videla som, že sa tá pasca, ten uzol, v ktorom tieto mamy a tieto deti sú, prepne práve tým, že budú môcť chodiť všetci do škôlky, čo je krok A následne vláda a štát je povinný podporovať komunitné centrá, terénnu prácu priamo v prirodzenom rodinnom prostredí, robiť s týmito deťmi, lebo to je naozaj investícia do budúcnosti a o to by sme sa mali všetci starať.
Skryt prepis