Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2018 o 11:35 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 11:35 - 11:37 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Petrík za predstavenie tohto zákona, ktorý zlepšuje situáciu doktorandov a doktorandiek. Ja som v piatok vystúpila tu v pléne s podobným návrhom zákona, ktorý sa týkal vysokoškolských študentov, teda študentiek a taktiež riešil práve toto, aby študentky, ktoré sa rozhodnú už počas štúdiá zvládnuť aj materstvo a neodkladať toto materstvo, aby mali nárok na materské. Ja sa teším, že práve na tejto schôdzi prichádzajú obidva tieto návrhy. U doktorandov a doktorandiek zároveň kolegyňa riešiš aj dôchodkové poistenie, resp. teda aby tento, toto obdobie štúdia sa im započítavalo ako odpracované roky, veľmi správne. A ja sa teším, že toto je téma dňa. Verím, že to bude téma dňa. Je najvyšší čas a teším sa, že práve my opoziční politici prichádzame s takýmito návrhmi. Pretože už dávno, dávno sa mala riešiť situácia starnutia obyvateľstva, ktoré sú nezvratné, a zároveň demokratický vývoj, ktorý je zlý. Je tu uhol pohľadu, samozrejme že sú to finančné nároky, ale je to uhol pohľadu vlády. Je to o tom, čo si zacielia ako prioritné. A myslím si, že tak starnutie populácie, ktoré bude mať obrovské a už nároky na zdravotnú starostlivosť aj dôchodkový systém, tak isto aj demografický vývoj je, už sa mal riešiť. Takže vyhlasujem toto za tému tejto schôdze a dúfam, že aj budúcich mesiacov. Ďakujem ti.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2018 11:55 - 11:59 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem všetkým diskutujúcim, aj za podporu, veľmi ďakujem aj tým, ktorí v tom virtuálnom priestore diskutovali už pred touto schôdzou o našom návrhu, ktorý nazývame, že materské pre študentky. A chcem ešte jednu vec povedať, že práve to, že naša nová sadzba poistného bude výlučne pre materské, tak sa tam zabraňuje tomu, aby sa z tehotenstva stávala choroba, lebo naozaj keď si platia celý balík nemocenského dobrovoľného, tak mnohé môžu potom teda už počas tehotenstva ako si zaplatili 270 dní, ale už počas tehotenstva ísť na péénku a to zase už je teda nejaké zneužívanie, využívanie. To som chcela tým povedať, že nová sadzba poistného výlučne pre materské je naozaj podpora pôrodnosti a podpora materstva na týchto vysokoškolských žien.
Ešte by som chcela povedať, že boli tam v blogoch také otázky, že diskriminujeme ďalšie skupiny žien. Chcem povedať, že pronatalitné opatrenia nikdy nemôžete urobiť tak, že budú všetky cieľové skupiny spokojné a zahrnuté do jedného balíka. Pre SZČO ženy patrí nejaké opatrenie, my sme si v tejto chvíli a v tomto návrhu vybrali študentky a ženy, ktoré stratia zamestnanie. Taktiež chcem povedať, že napríklad aj pri reťazení pôrodov sa v určitej dobe stalo a to si budeš ty, kolega Mihál, pamätať, že aj keď zaniklo ženám nemocenské poistenie, lebo prerušenie je zánik vlastne, de facto, tak pri reťazových pôrodoch majú opäť, dostanú pri druhom dieťati materské. A aj vtedy to bolo napádané ako nesystémové, ale je to mimoriadne dobré. Mimoriadne dobré. Takže často sa niečo ukazuje, že toto je nesystémové a zavádzate, nejako tak vyzdvihujete jednu skupinu nad druhou, ale som rada, že tu zazneli tie slová aj od teba, od iných poslancov, že je potreba, je veľká, vysoká potreba podporiť pôrodnosť mladých žien.
Už len na záver chcem povedať, že naša rodinná politika, naše rodinné opatrenia, prorodinné a pronatalitné opatrenia sme pripravili akoby také tri balíky opatrení pre rodiny a to je daňové zvýhodnenia, ktoré sú pre pracujúcich rodičov, v tom je rozdiel od rodinnej politiky od sociálnej. Daňové zvýhodnenia. Druhý balík opatrení je podpora bývania pre mladých ľudí. A tretí balík opatrení a tiež to tu zaznievalo, sú služby pre rodinu. Služby pre rodinu znamená služby voľnočasových aktivít keď žena a muž a otec a žena matka chcú zosúladiť rodinu s prácou. Množstvo rôznych aktivít. Služby poradenské, keď sa do rodiny narodí dieťatko, ktoré má nejaké, neskorší vývin alebo je poškodené, časná intervencia, sieť poradní, tak isto služby keď mám člena rodiny chorého a starého, teda seniora. Toto všetko potrebuje rodina. A to je v našej koncepcii rodinnej politiky ako súbor opatrení kedy myslím si, že dosiahneme, aby na Slovensku boli spokojné rodiny a celé to prostredie Slovenska by bolo priateľské rodinám.
Takže ešte raz prosím aj ostatných mojich kolegov a kolegyne o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.10.2018 11:50 - 11:52 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Kolega Mihál, keď si sem šiel, tak som rozmýšľala, že či budeš veľmi kritický, ale celá táto debata k nášmu návrhu zákona sa už viedla ešte pred touto schôdzou, pretože to mnohí asi neviete, ale pri podaní, po podaní nášho návrhu zákona v podateľni Národnej rady vznikli diskusie na sociálnych sieťach. A ja som sa tomu veľmi tešila, lebo presne ako povedal kolega Suchánek, že viac hláv viac rozumu, nás to vyprovokovalo k ďalším rozmýšľaniam a premýšľaniam čo ďalej. Nikdy v živote by som si nedovolila ja konkurovať tebe ako exministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, práve preto je vedľa mňa odborný tím ľudí, ktorí poisteniu rozumejú a sami ma oni zasväcujú do tohto, do tejto vedy, ktorá je skutočne veľmi náročná, veľmi náročné pochopiť celé to poistenie. Ja som len vedela, kde je problém. Ja som vedela, že študentky, mnohé vysokoškoláčky sú zodpovedné a plánujú svoje rodičovstvo. Veď to je úžasné, však my práve toto potrebujeme, lebo bez plánovania, bez zaplatenia 270 dní nemocenského sa nedostanú k materskému, takže sú zodpovedné a plánujú. Takže ja som vedela ten konkrétny prípad zo života a odborníci to domysleli. A že ty, kolega Mihál, si to ešte takýmto spôsobom vlastne aj doplnil, sa veľmi teším.
A posledná veta je, že verím, že my ako opoziční politici tiež tá naša úloha toho opozičného politika je mimoriadne dôležitá, pretože prinášame tieto témy zo života do tohto pléna, do tohto parlamentu a vidím na skúsenostiach, že sa inšpirujú nimi vládni poslanci. Tak dúfam, že aj to...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 11:28 - 11:29 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za podporu a zároveň tak dúfam aj žiadam, aby sa aj ostatní naši kolegovia a kolegyne s týmto našim návrhom stotožnili. Radi na akúkoľvek otázku, rada odpoviem, pretože chcem povedať, že vlastne na ženy, ktoré sú, ktoré sú v období najvyššej fertility, čo vysokoškoláčky naozaj sú, sa netýka žiadne z opatrení, ktoré sú pre nich ale dostupné. Lebo áno, je to tak, dobrovoľné poistné oni majú k dispozícii, ale nie je pre nich dostupné. A chceme sa zamerať práve na ne, lebo sú naozaj veľmi šikovné a schopné, tak mi to hovoria, zvládnuť aj štúdium aj materstvo a potom takto s deťmi nastúpiť a začať budovať kariéru. To si nevymýšľam, to som si nejako nevymyslela alebo nevycucala z prsta, ako sa to hovorí, ale chcú už aj s deťmi začať kariéru a potom napríklad lekárky nepretržite pracovať, nepretržite pracovať. Pretože vieme, že práve aj v tomto, v tomto odvetví medicíny sú ich výpadky z práce naozaj veľmi zložité a potom nedosahujú tú, tú odbornosť a tú úroveň ako aj ich kolegovia muži. Takže naše ženy sú šikovné, mladé ženy sú šikovné a o tento návrh zákona ma žiadali, prerokovala som si ho s odborníkmi a je teda tuná taká možnosť, aby nástroj dobrovoľného nemocenského výlučne len pre materské existoval. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2018 11:11 - 11:22 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, demografická kríza predstavuje naozaj obrovský problém. Riešia ju v mnohých členských krajinách Európy, riešia ju v susedných krajinách V4. U nás nepočujem predstaviteľov vlády, že by si povedali, že toto je náš cieľ, toto je náš dlhodobý cieľ, ktorý chceme riešiť, U nás na Slovensku je úhrnná plodnosť oscilujúca okolo 1,5, a to je hlboko pod hranicou jednoduchej reprodukcie. Narastanie problému, že naše rodiny, že nemajú deti a nemáme deti, nemáme ďalšie generácie alebo veľmi nízky počet, tak nám spôsobí, samozrejme, spôsobuje v podstate už, problém v dôchodkovom systéme. Ale taktiež aj spôsobí neskutočný nárast a ťažkosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o našich starých a chorých občanov.
Už aj ekonómovia hovoria často viac o demografickej kríze ako o HDP. V našom hnutí sme si vytýčili pomoc rodinám a hovoríme o rodinnej politike, ktorú jasne rozdeľujem od sociálnej politiky. Áno, ona sociálna politika, aj rodinná politika má svoje prieniky, má spoločnú cieľovú skupinu, ale má iné nástroje pomoci a iné ciele. Sociálna politika sa zameriava na človeka jednotlivca, ktorý je v núdzi, ktorý je chorý, ktorý invalidný, ktorý je starý a jednoducho nachádza sa v nejakej krízovej situácii. Ale rodinná politika sa zameriava na rodinu ako celok a rieši podporu rodiny nielen v niektorých ohrozujúcich situáciách, ako napríklad naozaj materstvo a rodičovstvo je, ale jednoducho si zacieľujeme na dlhodobý cieľ podpory rodiny práve preto, že rodinu tu potrebujeme pre ďalšiu budúcnosť našej krajiny.
My sme sa v našom a môžem povedať, že máme dve legislatívne opatrenia pronatalitné, lebo ostatné sú prorodinné. A my sme sa v tomto pronatalitnom opatrení zamerali práve na študentky a na ženy, ktoré stratia aj po dlhých rokoch zamestnania prácu. K študentkám by som povedala, že riešime reálne problémy reálnych ľudí, pretože tento návrh zákona zacielený na študentky pochádza alebo inšpirovali nás práve študentky vysokých škôl, ktoré nechcú odkladať svoje materstvo, svoje rodičovstvo až po kariére. Jednoducho ten princíp, že štúdiu, kariéra a potom materstvo si obracajú na štúdium, materstvo a potom kariéra. A musíme povedať, že legislatívci majú prichádzať s opatreniami, ktoré niekto potrebuje. Jednoducho ak to potrebuje určitá skupina ľudí, tak je potrebné prísť s takým legislatívnym návrhom.
Na vysokých školách študuje takmer 90 tis. mladých žien. Vek prvorodičiek na Slovensku za posledné roky narástol. Je to 28 rokov. A celkovo sa zvýšil aj priemerný vek rodičiek. To som hovorila o prvorodičkách na 28 rokov a vek rodičiek sa zvýšil na 30 rokov. Podľa lekárov je ideálny čas na tehotenstvo okolo 20. až 30. roku a na tom sa celé časy nič nemení. Väčšina ženských lekárov naozaj svorne zhoduje na tom, že pre organizmus je najideálnejšie ak žena otehotnie v tomto veku, teda okolo 25. až 30. roku života. A to je práve obdobie, keď mnohé ženy študujú a dokonca je naozaj aj vidieť z mnohých analýz a štúdií, že si štúdium predlžujú, čo je veľmi dobré. Nehovorím, že to je niečo, čo by nebolo správne. Je to dobré, ale niektoré študentky a niektoré tieto mladé ženy sú schopné a ochotné a chcú tak, aby zlúčili si štúdium s materstvom.
Ešte by som chcela vám povedať aj údaj o zvyšujúcej sa spontánnej potratovosti. Najvyšší počet spontánnych potratov bol zaznamenaný vo vyššej skupine, a to je nad 30 rokov až 35 rokov. Toto si všetko, aj tieto zdravotné následky mnohé ženy študujúce uvedomujú a naozaj si plánujú založiť, napríklad v poslednom roku štúdia, rodinu a chcú otehotnieť. Ony však nedostanú materské. Majú síce možnosť sa dobrovoľne poistiť, ale tento nástroj je pre nich nedostupný. Je pre nich drahý. Jednoducho študentka si nemôže dovoliť platiť mesačne minimálne 150 eur na dobrovoľné nemocenské, aby neskôr získala materské. Môžeme tak povedať, že vlastne nedostávajú takýto nástroj alebo teda, že podpora štátu je pre nich nulová.
Preto sme vlastne vyriešili to naším návrhom a to tak, že bude sa, navrhujeme, aby ženy mali možnosť platiť si dobrovoľné nemocenské výlučne pre materské, zdôrazňujem to výlučne pre materské, a bolo by to vo výške 2 % z vymeriavacieho základu, ktorý si takáto študentka určí. Myslíme si naozaj a ako hovorím, opieram sa o reálne príklady, reálne prípady mladých žien a mladých rodín, že by im to mohlo pomôcť a odstrániť naozaj u nich strach z prípadného, aj neplánovaného, tehotenstva.
Naším druhým návrhom je, zacielený náš druhý návrh na ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie. Predstavte si dve ženy, ktoré desať rokov pracovali nepretržite, boli teda poistenkyňami, platili si povinné nemocenské poistenie, boli ako zamestnankyne a k 31. decembru dostanú výpoveď. Obidve stratia zamestnanie. Dnes žena, ktorá v decembri, teda tesne, tesne pred stratou zamestnania otehotnela má na ochrannú lehotu do 8 mesiacov musí nastúpiť na materskú. Vtedy vlastne dostane aj materské. Žena, ktorá však otehotnela tesne po zániku nemocenského poistenia, teda možno týždeň, dva, tri, v januári, keďže som vám dali ten 31. december ako nejaký príklad, tak takáto žena už nie je, jej zaniklo nemocenské a preto ona nedostane materské.
Tento náš návrh takisto pochádza z reálnych príbehov ľudí, žien, ktoré nám hovoria, že v podstate uvažovali o tom, aj žeby išli alebo prijali by ďalšie dieťa, ale keďže majú stálu prácu, tak sa na tento plán neuskutočňuje, neuskutočnia. Vidno to aj z prieskumov, kde jasne v našej krajine vyplýva, že rodičia by chceli mať aspoň o jedno dieťa viacej ako majú
===== prijali by ďalšie dieťa, ale keďže majú stálu prácu, tak sa na tento, tento plán neuskutočňuje, neuskutočnia. Vidno to aj z prieskumov, kde jasne v našej krajine vyplýva, že rodičia by chceli mať aspoň o jedno dieťa viacej ako majú a tak môžu využiť práve toto obdobie straty zamestnania a teda nezamestnanosti na to, že si tento svoj plán z minulosti chcú nejak naplniť. Obidve tieto, obidve tieto opatrenia sú pronatalitné a riešia, riešia život, riešia reálny problém ľudí a zároveň prispievajú k zvýšeniu počtu detí, k zvýšeniu natality. Nie som naivná a nie sme ani v hnutí OBYČAJNÍ ĽUDIA nezávislé osobnosti naivní a vieme, že žiadne alebo finančné nástroje nie sú tými nástrojmi alebo jedinými nástrojmi, ktoré podporia v ľuďoch nejakú túžbu po deťoch alebo sa bude naozaj rodiť viac detí. Vychádzam ale z prognózy populačného vývoja do roku 2060, kde samotní prognostici aj sociológovia hovoria, že je isté, že nevedia čo navrhnuté nástroje teda môžu priniesť a nezaručujú, že to práve bude zvýšenie demografickej krivky, to nezaručujú, ale upozorňujú, že štát, vláda a my v žiadnom prípade nemôžeme rezignovať, že už to tak bude, že s tým sa nedá nič robiť. Práve naopak, musíme predstavovať a pripravovať opatrenia na to, aby sme túto demografickú krivku zvrátili. Títo odborníci hovoria, že nevieme, nevieme, čo urobí ďalšia generácia ľudí, ktorá nájde na stole rôzne tieto opatrenia pomoci pre rodinu. To nikto nevie v tejto chvíli odhadnúť. Takže štát, opakujem štát v žiadnom prípade nesmie rezignovať na propopulačné opatrenia a nástroje. Robia to tak, ako som povedala, v susedných krajinách V4, ale hlavne vo Francúzsku, Holandsku, Švédsku a v ďalších členských krajinách Európskej únie.
Sme otvorení diskutovať v ďalšom čítaní, keď posuniete tento zákon do druhého čítania, o čo vás veľmi pekne žiadam, sme otvorení k diskusii. Je isté, že rozprávame s odborníkmi, je isté, že je možné niečo zmeniť. Výšku vymeriavacieho základu, vek týchto žien a podobne, keďže sa zameriavame výlučne pre získanie materského. Sme otvorení diskusii, rada vypočujem akékoľvek návrhy, ktorými môžeme náš návrh zmeniť, ale zároveň budem vám veľmi povďačná, keď sa s naším návrhom stotožníte a hlasovaním ho posuniete do druhého čítania. Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2018 11:11 - 11:22 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, demografická kríza predstavuje naozaj obrovský problém. Riešia ju v mnohých členských krajinách Európy, riešia ju v susedných krajinách V4. U nás nepočujem predstaviteľov vlády, že by si povedali, že toto je náš cieľ, toto je náš dlhodobý cieľ, ktorý chceme riešiť, U nás na Slovensku je úhrnná plodnosť oscilujúca okolo 1,5, a to je hlboko pod hranicou jednoduchej reprodukcie. Narastanie problému, že naše rodiny, že nemajú deti a nemáme deti, nemáme ďalšie generácie alebo veľmi nízky počet, tak nám spôsobí, samozrejme, spôsobuje v podstate už, problém v dôchodkovom systéme. Ale taktiež aj spôsobí neskutočný nárast a ťažkosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o našich starých a chorých občanov.
Už aj ekonómovia hovoria často viac o demografickej kríze ako o HDP. V našom hnutí sme si vytýčili pomoc rodinám a hovoríme o rodinnej politike, ktorú jasne rozdeľujem od sociálnej politiky. Áno, ona sociálna politika, aj rodinná politika má svoje prieniky, má spoločnú cieľovú skupinu, ale má iné nástroje pomoci a iné ciele. Sociálna politika sa zameriava na človeka jednotlivca, ktorý je v núdzi, ktorý je chorý, ktorý invalidný, ktorý je starý a jednoducho nachádza sa v nejakej krízovej situácii. Ale rodinná politika sa zameriava na rodinu ako celok a rieši podporu rodiny nielen v niektorých ohrozujúcich situáciách, ako napríklad naozaj materstvo a rodičovstvo je, ale jednoducho si zacieľujeme na dlhodobý cieľ podpory rodiny práve preto, že rodinu tu potrebujeme pre ďalšiu budúcnosť našej krajiny.
My sme sa v našom a môžem povedať, že máme dve legislatívne opatrenia pronatalitné, lebo ostatné sú prorodinné. A my sme sa v tomto pronatalitnom opatrení zamerali práve na študentky a na ženy, ktoré stratia aj po dlhých rokoch zamestnania prácu. K študentkám by som povedala, že riešime reálne problémy reálnych ľudí, pretože tento návrh zákona zacielený na študentky pochádza alebo inšpirovali nás práve študentky vysokých škôl, ktoré nechcú odkladať svoje materstvo, svoje rodičovstvo až po kariére. Jednoducho ten princíp, že štúdiu, kariéra a potom materstvo si obracajú na štúdium, materstvo a potom kariéra. A musíme povedať, že legislatívci majú prichádzať s opatreniami, ktoré niekto potrebuje. Jednoducho ak to potrebuje určitá skupina ľudí, tak je potrebné prísť s takým legislatívnym návrhom.
Na vysokých školách študuje takmer 90 tis. mladých žien. Vek prvorodičiek na Slovensku za posledné roky narástol. Je to 28 rokov. A celkovo sa zvýšil aj priemerný vek rodičiek. To som hovorila o prvorodičkách na 28 rokov a vek rodičiek sa zvýšil na 30 rokov. Podľa lekárov je ideálny čas na tehotenstvo okolo 20. až 30. roku a na tom sa celé časy nič nemení. Väčšina ženských lekárov naozaj svorne zhoduje na tom, že pre organizmus je najideálnejšie ak žena otehotnie v tomto veku, teda okolo 25. až 30. roku života. A to je práve obdobie, keď mnohé ženy študujú a dokonca je naozaj aj vidieť z mnohých analýz a štúdií, že si štúdium predlžujú, čo je veľmi dobré. Nehovorím, že to je niečo, čo by nebolo správne. Je to dobré, ale niektoré študentky a niektoré tieto mladé ženy sú schopné a ochotné a chcú tak, aby zlúčili si štúdium s materstvom.
Ešte by som chcela vám povedať aj údaj o zvyšujúcej sa spontánnej potratovosti. Najvyšší počet spontánnych potratov bol zaznamenaný vo vyššej skupine, a to je nad 30 rokov až 35 rokov. Toto si všetko, aj tieto zdravotné následky mnohé ženy študujúce uvedomujú a naozaj si plánujú založiť, napríklad v poslednom roku štúdia, rodinu a chcú otehotnieť. Ony však nedostanú materské. Majú síce možnosť sa dobrovoľne poistiť, ale tento nástroj je pre nich nedostupný. Je pre nich drahý. Jednoducho študentka si nemôže dovoliť platiť mesačne minimálne 150 eur na dobrovoľné nemocenské, aby neskôr získala materské. Môžeme tak povedať, že vlastne nedostávajú takýto nástroj alebo teda, že podpora štátu je pre nich nulová.
Preto sme vlastne vyriešili to naším návrhom a to tak, že bude sa, navrhujeme, aby ženy mali možnosť platiť si dobrovoľné nemocenské výlučne pre materské, zdôrazňujem to výlučne pre materské, a bolo by to vo výške 2 % z vymeriavacieho základu, ktorý si takáto študentka určí. Myslíme si naozaj a ako hovorím, opieram sa o reálne príklady, reálne prípady mladých žien a mladých rodín, že by im to mohlo pomôcť a odstrániť naozaj u nich strach z prípadného, aj neplánovaného, tehotenstva.
Naším druhým návrhom je, zacielený náš druhý návrh na ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie. Predstavte si dve ženy, ktoré desať rokov pracovali nepretržite, boli teda poistenkyňami, platili si povinné nemocenské poistenie, boli ako zamestnankyne a k 31. decembru dostanú výpoveď. Obidve stratia zamestnanie. Dnes žena, ktorá v decembri, teda tesne, tesne pred stratou zamestnania otehotnela má na ochrannú lehotu do 8 mesiacov musí nastúpiť na materskú. Vtedy vlastne dostane aj materské. Žena, ktorá však otehotnela tesne po zániku nemocenského poistenia, teda možno týždeň, dva, tri, v januári, keďže som vám dali ten 31. december ako nejaký príklad, tak takáto žena už nie je, jej zaniklo nemocenské a preto ona nedostane materské.
Tento náš návrh takisto pochádza z reálnych príbehov ľudí, žien, ktoré nám hovoria, že v podstate uvažovali o tom, aj žeby išli alebo prijali by ďalšie dieťa, ale keďže majú stálu prácu, tak sa na tento plán neuskutočňuje, neuskutočnia. Vidno to aj z prieskumov, kde jasne v našej krajine vyplýva, že rodičia by chceli mať aspoň o jedno dieťa viacej ako majú
===== prijali by ďalšie dieťa, ale keďže majú stálu prácu, tak sa na tento, tento plán neuskutočňuje, neuskutočnia. Vidno to aj z prieskumov, kde jasne v našej krajine vyplýva, že rodičia by chceli mať aspoň o jedno dieťa viacej ako majú a tak môžu využiť práve toto obdobie straty zamestnania a teda nezamestnanosti na to, že si tento svoj plán z minulosti chcú nejak naplniť. Obidve tieto, obidve tieto opatrenia sú pronatalitné a riešia, riešia život, riešia reálny problém ľudí a zároveň prispievajú k zvýšeniu počtu detí, k zvýšeniu natality. Nie som naivná a nie sme ani v hnutí OBYČAJNÍ ĽUDIA nezávislé osobnosti naivní a vieme, že žiadne alebo finančné nástroje nie sú tými nástrojmi alebo jedinými nástrojmi, ktoré podporia v ľuďoch nejakú túžbu po deťoch alebo sa bude naozaj rodiť viac detí. Vychádzam ale z prognózy populačného vývoja do roku 2060, kde samotní prognostici aj sociológovia hovoria, že je isté, že nevedia čo navrhnuté nástroje teda môžu priniesť a nezaručujú, že to práve bude zvýšenie demografickej krivky, to nezaručujú, ale upozorňujú, že štát, vláda a my v žiadnom prípade nemôžeme rezignovať, že už to tak bude, že s tým sa nedá nič robiť. Práve naopak, musíme predstavovať a pripravovať opatrenia na to, aby sme túto demografickú krivku zvrátili. Títo odborníci hovoria, že nevieme, nevieme, čo urobí ďalšia generácia ľudí, ktorá nájde na stole rôzne tieto opatrenia pomoci pre rodinu. To nikto nevie v tejto chvíli odhadnúť. Takže štát, opakujem štát v žiadnom prípade nesmie rezignovať na propopulačné opatrenia a nástroje. Robia to tak, ako som povedala, v susedných krajinách V4, ale hlavne vo Francúzsku, Holandsku, Švédsku a v ďalších členských krajinách Európskej únie.
Sme otvorení diskutovať v ďalšom čítaní, keď posuniete tento zákon do druhého čítania, o čo vás veľmi pekne žiadam, sme otvorení k diskusii. Je isté, že rozprávame s odborníkmi, je isté, že je možné niečo zmeniť. Výšku vymeriavacieho základu, vek týchto žien a podobne, keďže sa zameriavame výlučne pre získanie materského. Sme otvorení diskusii, rada vypočujem akékoľvek návrhy, ktorými môžeme náš návrh zmeniť, ale zároveň budem vám veľmi povďačná, keď sa s naším návrhom stotožníte a hlasovaním ho posuniete do druhého čítania. Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2018 11:06 - 11:09 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, chcem vám predstaviť náš návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý vyplýva z našej takej dlhodobej perspektívy a zacielenie našej podpory a pomoci rodinám, teda z rodinnej politiky pre Slovensko, kde sme pripravili aj koncepciu za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Tento sa týka práce pronatalitných opatrení.
Návrh zákona predstavuje opatrenie na zvýšenie pôrodnosti zavedením niektorých nových prvkov v sociálnom, presnejšie v nemocenskom poistení. Z dostupných analýz vyplýva, že sú dve cieľové skupiny obyvateľov, ktoré by vhodne zvolené nástroje mohli motivovať k zvýšeniu pôrodnosti. Ide o najmä študentky najmä vysokých škôl, ktoré po skončení štúdia odkladajú rodičovstvo z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia, počas štúdia nemajú nárok na materské a rodičovský príspevok je slabou náhradou potenciálneho príjmu matky dieťaťa a druhou cieľovou skupinou sú ženy, ktoré stratia zamestnanie a prekážkou otehotnenia počas obdobia nezamestnanosti je skutočnosť, že im nevznikne nárok na materské.
Na podporu pôrodnosti uvedených dvoch cieľových skupín navrhujeme zaviesť dobrovoľné nemocenské poistenie študentov najmä vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské. Sadzbu poistného navrhujeme určiť na 2 % zo zvoleného vymeriavacieho základu. Druhým opatrením je zavedenie ochrannej lehoty, ktorá sa bude uplatňovať taktiež výlučne pri materskom v trvaní 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Nepredpokladá sa vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona však vyvoláva negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh nášho zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Viac o našom návrhu poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 12:29 - 12:31 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, že ste vystúpili v rozprave a že ste nám dali šancu takto s vami diskutovať, veľmi si to vážim. Sám ste povedali, že tento zákon má negatívne dopady. Naozaj veľmi negatívne dopady práve pre rodinu. Ja sa nezaklínam rodinami, ani sa na nič nehrám, chcem vám povedať veľmi vecne, že vy vládni poslanci, vy ste prišli do tohto pléna s návrhom zákona, ktorým bude potrebné od 1. marca budúceho roku sledovať aj vplyvy na rodinu, rodičovstvo a materstvo, takže vy ste prišli s touto témou a práve preto som vás vyzvala, že ste mohli byť proaktívny a už tento návrh zákona, ktorý má veľmi negatívne dopady na rodiny, už ste mohli vlastne hovoriť aj o tom, že ako ich chcete riešiť. Lebo toto nie je dostatočná ochrana. Darmo budete predkladať tento návrh zákona, že dostatočne chráni, nedostatočne chráni občanov, ľudí, rodiny.
No a čo sa týka starostov. No, strkajú hlavu do piesku, povedzme si to na rovinu. Ale oni majú tiež hájiť záujmy občanov. A všetko, čo som povedala, hovorila som ústami občanov, a hlavne aktívnych občanov, ktorí sú v tejto problematike veľmi dobre zorientovaní. A práve preto si myslím, že majú oprávnené obavy, ako dopadnú petície, ktoré práve teraz prebiehajú, ktoré zbierajú. Takže nehovorme o nepravdách, hovorme o tom, že občania si niečo žiadajú od starostov a občania si, nejaké teda povinnosti, a občania si to isté žiadajú od nás poslancov a občania si to isté žiadajú od vás ministrov tejto vlády, aby sme konali v ich prospech a toto nie je žiadny populizmus. Ako som vám povedala... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 12:11 - 12:12 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolega Heger, že si v svojom príspevku veľmi správne poukázal a rozdelil tie dve skupiny, lebo často si všímam v našich debatách, v diskusiách, v komunikácii, že rozprávame akoby o jednom, a pritom si nerozumieme napríklad aj s navrhovateľmi tohto zákona. My jasne hovoríme, že ten, kto hrať chce, tak ho nikto nijakým spôsobom mu nechce túto slobodu jeho rozhodovania brať, ale že my hovoríme o vyššej ochrane skupiny ľudí, tých, ktorí dokážu každomesačne prehrať celý svoj príjem a tak ohrozujú svoje rodiny a ešte dávajú aj vzorec správania svojim deťom. A toto by vám už vedeli ďalší odborníci hovoriť o transgeneračnom prenose všetkých takýchto javov v rodine, ktoré sa, deti vlastne naučia sa takto žiť.
Ja by som ešte vlastne chcela k tvojmu dodať príspevku aj to, že pána ministra by som chcela tak poprosiť naozaj o vypracovanie serióznej analýzy dopadov hazardných hier na rodiny. Možnože aj také niečo existuje na ministerstve, by som veľmi žiadala a prosila ho, aby sa k takejto, aby nám takúto analýzu vypracovali, aby nám takúto analýzu predložili.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 18.10.2018 11:43 - 11:50 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, nový zákon o hazardných hrách nechráni hráčov a ohrozuje rodiny. Vláda prichádza s novým zákonom o hazardných hrách, ktorého filozofia sa nezmenila. Zo strany vlády vidíme snahu pomôcť stále viac prevádzkovateľom hazardných hier a nie rodinám.
Ako som povedala, tento zákon má vážne nedostatky. Návrh má v prvom rade, ako povedala aj moja kolegyňa Veronika Remišová, negatívny vplyv na verejné financie. Pán minister, občania sú v šoku, že ľavicový minister a vláda na čele s ľavicovou stranou pretláča zákon a tento návrh zákona proti ich vôli. Privatizáciu sektora rieši a ruší štátny monopol na on-line hazard. A to je veľmi vážna vec.
Meníte podmienky pre výkon petičného práva, čím budú spochybnené petície, ktoré sa práve zbierajú. Zavádzate nový úrad, čím robíte biznis s hazardom výnimočným, aby mal ešte aj svoj úrad s riaditeľom, ktorého funkčné obdobie presahuje funkčné obdobie vlády. Som tu za občanov. a preto sa vás aj z tohto miesta, pán minister, občania pýtajú prostredníctvom mňa, či riaditeľom tohto úradu bude pán štátny tajomník Kuruc, a odkazujú vám, že ak sa ním stane, o nezávislosti tohto úradu budú mať veľmi vážne pochybnosti.
Pracovala som dlhé roky s rodinami a práve s rodinami rozbitými. Dvadsať rokov sme prijímali v zariadení núdzového bývania, krízového bývania matky s deťmi, ktoré tam boli a museli žiadať o tieto, túto pomoc a služby aj často z toho dôvodu, že okrem mnoho iných príčin v rodine bol tam aj hazard ich otca, ich manžela týchto rodín. A preto sa chcem vo svojej, vo svojom príspevku venovať práve vplyvom na rodinu a sociálnym vplyvom.
Verejnosť stále očakáva skôr sprísnenie hazardu vzhľadom k problému týchto rodín, o ktorých som hovorila, ktoré sa aj kvôli gamblerstvu rozpadajú. Určite si, kolegovia a kolegyne, pamätáte, že sme v júni v tomto pléne, v parlamente prijali novelu zákona o tvorbe právnych predpisov z dielne koaličných poslancov, ktorej cieľom bolo zaviesť posúdenie vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ako povinnú obsahovú súčasť dôvodovej správy každého právneho predpisu predkladaného do Národnej rady. A očakávala som od vlády sociálnych demokratov, kde sú najväčšou skupinou vo vláde, najväčšou stranou, očakávala som proaktívny prístup, hoci som si vedomá, že tento prijatý zákon nadobúda účinnosť až od 1. marca budúceho roku. Ale mohli ste byť ústretoví a proaktívni a už sa pýtať aj pri tomto zákone, ako zaťažuje rodinu a aké má sociálne vplyvy. Viem to zo svojich skúseností a viete to aj vy. Určite v okolí ste sa stretli s takýmito rodinami, aké negatívne dôsledky má hazard na rodiny a na deti, ktorým sa znižuje šanca, ktorým sa znižujú šance na úspech v ďalšom živote. Deti si to odnášajú do ďalšieho života práve tento vzorec správania sa svojich rodičov, v tomto prípade gamblerov.
Tie účinky sú strašné a ja by som vám preto práve chcela hovoriť o tom, že ste vôbec sa nevenovali alebo veľmi málo ste sa venovali sociálnym vplyvom. Vy ste dokonca ich nesprávne hodnotili a ja si dovolím tvrdiť, že ste urobili CTRL C a CTRL V. Pretože som našla aj chyby, ktoré sa síce ľudsky stávajú, nehovorím, že to tak nie je, ale v analýze máte zaškrtnuté, že sociálne vplyvy žiadne. A potom v ďalšom texte už teda nejaké vplyvy sociálne opisujete. Zdá sa mi, že moc ste si práve s týmito sociálnymi vplyvmi robotu nedali. A aj pre mňa je to teda znak, že dopady tohto návrhu na človeka, na rodinu a na celú našu spoločnosť vás moc netrápia. A to by ma ešte naozaj zaujímalo, ako by ste zdôvodnili vplyvy tohto návrhu na rodinu už podľa zákona, ktorý je prijatý, ale ktorý bude mať účinnosť od 1. marca budúceho roku.
Ja vám skúsim dať otázky, na ktoré budeme musieť my navrhovatelia zákonov odpovedať od budúceho roku pri našich návrhoch, a skúste si možno tak v mysli dať tieto odpovede. Vplyv na rodinné prostredie. V dôvodovej správe je navrhnutá otázka, ako, čo spôsobí navrhovaná právna úprava, akú zmenu rodinného prostredia. A ak áno, v akom rozsahu. Môže dôjsť touto navrhovanou právnou úpravou k narušeniu zdravého rodinného prostredia? Má navrhovaná právna úprava vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín? Ďalšou otázkou, s ktorou sa budeme musieť zaoberať od budúceho roku, či má táto navrhovaná právna úprava, pán minister, vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny a či má vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine. A ešte skúsim jednu. Má, pán minister, navrhovaná právna úprava vplyv na disponibilný príjem domácností, rodín? A ak áno, mali by sme to potom špecifikovať. Mali by ste to potom špecifikovať vzhľadom na počty detí.
Nový zákon teda nie je zákonom proti hazardu alebo sprísneniu hazardu, ale je to zákon za hazard. Má vážne nedostatky, a preto sa pridávam ku kolegyni Veronike Remišovej a žiadam, aby sa hlasovalo o tom, že vládny návrh novely zákona o hazarde má byť vrátený predkladateľovi na prepracovanie.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis