Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2018 o 11:26 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2018 11:26 - 11:29 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za odpovede. Je, samozrejme, isté a som aj vďačná všetkým zamestnancom Ústavu pamäti národa, ktorí robia všetko pre to, aby ústav mal takéto meno a vidieť to naozaj na týchto aktivitách, na celej činnosti za rok 2017, ale určite nemôžeme spochybniť, že vedenie je veľmi dôležité na to, aby každá inštitúcia, každá firma jednoducho dobre prosperovala. Takže som presvedčená, že ak viedol Dr. Krajňák desať mesiacov z dvanástich v roku 2017 ústav, takže má na tom určite zásluhu so všetkými svojimi pracovníkmi. A myslím si stále, že je to taký skôr osobný, že ten taký osobný útok alebo také osobné nejaké som z toho videla v tom závere správy, že, že v podstate si myslím, že ste si to mohli odpustiť, lebo nie je možné, aby toľkoto viedol jeden ústav jeden človek spolu s celou Správnou radou a mal takéto výsledky a zároveň je, že sa odrazilo neodborné riadenie.
Je to, v podstate v tej vete je aj, že odrazilo sa na tom riadení aj odchod viacerých odborných zamestnancov, a teda je taká ešte aj, v podstate nejaká otázka mi k tomu vznikla, že teda koľko ľudí odišlo pred jeho odchodom a koľko odišlo po jeho odchode. A nič o to, ešte ja si spomínam veľmi dobre, ako som v roku ešte 2016, ste spomenuli, že to neodborné riadenie sa, je aj z minulých rokov, tak v roku 2016 členovia Dozornej rady predniesli nášmu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny správu, v ktorej upozorňovali na zistené nedostatky v činnosti. Idem do tej minulosti, lebo ste, ste to aj vy spomenuli a napríklad upozornili aj na nelegálne zamestnávanie, avšak bez akéhokoľvek podloženia dôkazov. A ja som sa na to pýtala, na tieto podrobnosti, a už mi na to nikto neodpovedal. Ale dôležité je, že po tomto obvinení bola vykonaná kontrola Inšpektorátom práce, ktorá potvrdila, že neboli zistené porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. Takže toto je veľmi dôležité, toto bolo veľmi závažné obvinenie a zároveň už o tom, že Inšpektorát práce nič také nepotvrdil, to už sme o tom tak veľmi nehovorili na verejnosti.
Taktiež bol Ústav pamäti národa prijatý do Platformy Európskej pamäti a svedomia, ktorá združuje 55 inštitúcií z 19 krajín, z toho 13 sú členské štáty EÚ. Bol prijatý do tejto platformy v roku 2016.
Takže moje vystúpenie nie je obhajoba jedného človeka, tak si budem obhajovať každého z vás, ktorý budete na budúci rok nám prezentovať správu o činnosti. Tu nejde o konkrétne meno a konkrétneho človeka. Ide o to, že aby sme boli spravodliví a možno, možno nie, a nie že možno, a nie osobní.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2018 11:14 - 11:19 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem vám za prednesenie správy. V minulom roku sme schválili novelu zákona Ústavu pamäti národa a základným argumentom jej predkladateľov bolo, že chcú sfunkčniť zle fungujúcu štátnu inštitúciu. Už vtedy som vystúpila aj tu v rozprave, aj na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že nikto z predkladateľov novely vtedy jasne nepovedal, ktoré úlohy neplní ústav, ktoré mu vyplývali zo zákona.
Dnes, keď som vás, pán podpredseda, počula a v podstate som počula aj pani bývalú predsedníčku, pani Kluknavskú, na výbore, ktorého som predsedníčka, tak sám ste povedali, že ten rok je úspešný, bol a že ste ako ústav vyvinul veľmi veľa aktivít. Je to tak. V správe je to jasne, taxatívne vymenované. Tých aktivít bolo naozaj veľa a sú to veľmi dobré aktivity.
Preto trochu nechápem vete, ktorá je v závere správy a tá znie, citujem: "Na činnosti a výstupoch Ústavu pamäti národa sa odrazilo neodborné riadenie štatutárom Ondrejom Krajňákom, ako aj odchod viacerých odborných zamestnancov." Priznám sa, že nejak mi to nejde do hlavy. Nevidím v tom, vidím v tom odpor, nie súvislosti.
Totižto v minulom roku, v roku 2017, desať z dvanástich mesiacov, desať z dvanástich mesiacov, opakujem, v roku 2017 viedol ústav Dr. Krajňák ako štatutár. Sám ste povedali, že tá činnosť ústavu je úspešná a vyhodnocujete tento rok ako úspešný. Napriek tomu zároveň jedným dychom hovoríte, že neodborne riadil Dr. Krajňák ústav v roku 2017. Pre mňa je to akési nepochopiteľné. Takže by som bola rada, keby ste, keby ste mi možno vysvetlili túto moju nezrovnalosť.
A takou druhou otázkou, ktorú som už podala aj na výbore, bolo to, že ako som už povedala, že predkladatelia zdôvodňovali potrebu novely tým, že bude lepšie, keď bude za ústav konať Správna rada ako kolektívny štatutárny orgán a nie predseda Správnej rady. Máme za to, že aj tak podstatné, alebo máme také informácie, že aj tak podstatné právomoci Správnej rady ústavu sú delegované na jedného človeka, a to bolo doteraz na pani predsedníčku Správnej rady. Tak moja druhá otázka teda znie, že ako to teda je s riadením, či je to konštruktívne. Vy ste povedali, že došlo k posilneniu demokratických prvkov. Tak by som chcela ešte aj, prosím, odpoveď na túto moju otázku, ako to v skutočnosti je a či naozaj je dobré, efektívne riadenie kolektívnym orgánom.
No a taký záver by som chcela povedať, že jednou z dôležitých úloh Ústavu pamäti národa je pomáhať v dozrievaní spoločnosti. K vlastnostiam hrdého národa a k skutočnému vlastenectvu patrí schopnosť pravdivo sa pozrieť aj na temné etapy v jeho dejinách. Áno, Ústav pamäti národa odhaľuje tieto temné stránky našej histórie, čo, samozrejme, nie je pre náš národ vždy príjemné. Je to však veľmi potrebné pre jeho zdravý vývoj. O potrebe pravdivého pohľadu na dejiny, aj keď neraz bolí, hovoril v súvislosti s temnými stránkami dejín vlastného národa pred sto rokmi aj známy poľský spisovateľ Stefan Żeromski, ktorý povedal, citujem: "Je potrebné jatriť národné rany, aby sa nezacelili jazvou podlosti."
A tak prajem Ústavu pamäti národa, aby aj naďalej sa nebál jatriť aj tie naše slovenské historické rany, aby sa totiž nezrástli veľmi nepeknými jazvami lží a klamstiev. Nech ich jatrí preto, aby sme boli zrelým národom, aby sme sa dokázali vyrovnať so svojou minulosťou a so vztýčenou hlavou sa pozerali do budúcnosti.
Zároveň si želám a prajem, aby Ústav pamäti národa naozaj už sídlil v nejakej svojej novej budove. Prajem vám všetko dobré. Teším sa na Festival slobody v tomto roku a budem vám vďačná za zodpovedanie mojich otázok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2018 11:12 - 11:13 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, poslanci, z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam správu o prerokovaní predmetnej správy (tlač 989) vo výbore.
V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval Výročnú správu Ústavu pamäti národa na svojej 43. schôdzi 11. júna 2018. Svojím uznesením č. 94 výbor zobral výročnú správu na vedomie a odporúčal aj Národnej rade zobrať správu na vedomie.
Uznesením č. 95 výbor schváli správu gestorského výboru a poveril mňa, aby som vystúpila na schôdzi Národnej rady, podala správu a predložila návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe správy gestorského výboru (tlač 989a).
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 17:59 - 18:01 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ešte krátko, vážené kolegyne a kolegovia. Pred chvíľou som predstavila za naše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti návrh zákona, ktorým sme chceli odstrániť diskrimináciu rodičov, ktorí si zoberú do náhradnej starostlivosti, do svojej opatery deti, ktoré z rôznych dôvodov sa nemôžu starať o nich a vychovávať ich vlastní rodičia. A teraz sme predstavili zase návrh zákona, ktorým chceme pomôcť osamelým rodičom, neúplným rodinám, aby naozaj nestrádali deti.
Deti sú najviac ohrozené chudobou. Svedčí o tom aj posledný prieskum Slovenskej akadémie vied. Chudobou sú ohrozené, osamelí rodičia, teda neúplné rodiny a viacdetné rodiny. Naše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti zaostrilo svoju pozornosť práve na rodinu. Chceme realizovať a upozorňujeme na rodinnú politiku, to nie je to isté ako sociálna politika. Sociálna politika sa zameriava na člena rodiny, ktorý sa nachádza z rôznej príčiny v núdzi, a rodinná politika sa zameriava na rodinu ako celok.
Chcem vás teda požiadať, aby ste tento návrh zákona podporili, za čo vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 17:55 - 17:57 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rodine. Účelom tohto zákona je najmä ochrana najslabších skupín spoločnosti a to detí, ktoré sú nezaopatrené, neplnoleté alebo sa sústavne pripravujú na povolanie a sú odkázané na pomoc svojich rodičov, ako i rodiča, ktorý sa takto stará o svoje dieťa sám. V prípadoch neúplných rodín sú tieto mnohokrát odkázané na finančnú pomoc druhého rodiča, ktorý ju zabezpečuje práve prostredníctvom tzv. minimálneho výživného.
Neúplné rodiny sú najviac ohrozené chudobou. Potvrdzujú to výskumy. To znamená, že sú ohrozené samotné deti. Zákonné výživné však v mnohých prípadoch nepokrýva ani základné potreby dieťaťa, preto máme za to, že je potrebné výšku minimálneho výživného rodiča zvýšiť.
Vzhľadom na to, čo som povedala, navrhujeme ako poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti upraviť túto výšku vyživovacej povinnosti a to tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 50 % zo sumy životného minima, bolo by to v sume 45,53 eur mesačne. Dnes súčasne je to, v súčasnosti, pardon, je to len 30 % zo sumy životného minima.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne a zároveň aj negatívne sociálne vplyvy. Nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a na životné prostredie. Taktiež nepredpokladá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie a hlavne nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Je v súlade, návrh zákona, s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2018 16:24 - 16:26 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vzhľadom k tomu, že tento bod programu a náš návrh zákona sme už prerokovali alebo som ho predstavila takto a ešte na minulej schôdzi a bola táto rozprava prerušená, veľmi rada by som chcela vám ešte, vážení kolegovia a kolegyne, pripomenúť a povedať, v čom náš návrh zákona spočíva.
Hlavným cieľom našej novely je upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Táto podmienka je totiž často nesplniteľná a náhradní rodičia ju nijako nemôžu ovplyvniť. Tá podmienka znie, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov, čo sa v aplikačnej praxi vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní naozaj javí ako nesplniteľná podmienka na získanie príspevku. Z toho dôvodu navrhujeme upraviť túto podmienku, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov, ale v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti. Podmienka, že dieťa následne bude zverené, je, samozrejme, zostáva zachovaná.
Novelou tiež chceme odstrániť aj diskrimináciu ďalšiu, a tou je nerovnaká výška príspevkov na zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa. Totiž ak si myslíte, že tak náhradní, ako aj biologickí rodičia dostávajú jednorazový príspevok na zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa v rovnakej výške, tak sa mýlite. Výška jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti je v sume 503,50 eur a výška príspevku pri narodení dieťaťa je 829 eur. Náhradní rodičia teda dostávajú výrazne menej, pritom by sme boli radi všetci, že vôbec, aj sme radi, že existujú vôbec ľudia, ktorí sú ochotní vychovávať a starať sa o deti, ktoré rodičov nemajú alebo ich stratili, a že týmto deťom dávajú rodinu a domov. Navrhujeme teda, aby aj táto finančná diskriminácia bola odstránená. Slovenská republika predsa deklaruje a preferuje osobnú starostlivosť pred ústavnou starostlivosťou o deti, a preto je dôležité, aby aj žiadatelia o náhradnú starostlivosť mali tie isté podmienky a mali umožnený ten istý prístup a k takému istému príspevku, ako majú aj biologickí rodičia.
Ďakujem vám, a keď podporíte tento zákon, zároveň vás o to prosím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 15:33 - 15:35 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Je isté a počúvam to vlastne aj z faktických poznámok, že určite je potreba s inštitútom referenda niečo robiť, pretože hovoríte, že sú tam problémy a je možné ich aj odstrániť. Je to veľmi dôležité, pretože záujem ľudí o veci verejné naozaj klesá a ľudia sú v stave skôr len nejak frustrovane nadávať a hovoriť o tom, že potrebujete nás iba raz za 4 roky a my vlastne nemáme žiadnu možnosť nijakým iným spôsobom toto ovplyvniť. Je zaujímavé, že napríklad Chorváti nemajú žiadne kvórum, ale majú veľmi prísnu podmienku, vyzbierať tiež podpisy 10 %, to je cirka tak ako aj u nás, ale za 15 dní. Za 15 dní. A viem, že, aj z osobných stretnutí viem, že dokonca majú presne vymedzené miesta, kde môžu, kde môžu tieto podpisy zbierať. Takže tých možností, o ktorých by sme sa možno mohli baviť v ďalšom čítaní, teda v druhom čítaní, keby sme tento zákon tam poslali, je viacero. Jednak naozaj aj vylúčenie možno tém, o ktorých by sa naozaj nikdy nemohlo konať referendum, a podobne.
Takže sa stotožňujem s týmto návrhom zákona a tiež prosím o zahlasovanie zaň, aby mohli sme rokovať o, v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:21 - 10:22 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za vaše prejavy k mojej rozprave, všetkým. Chcem povedať, že Slovenky a Slováci historicky vždy pomohli človeku v núdzi. Hovorili o nás, že sme pohostinná krajina. Už dávnejšie, viac rokov dozadu som sa vyjadrila, že ako Slovensko a hlavne teda farnosti, napríklad kresťanské farnosti, katolícke farnosti sme schopní prijať do každej takejto farnosti utečencov a migrantov. Málo to zaznievalo verejne, ale som o tom presvedčená, že sme toho schopní stále, že to nie je len minulosť.
A práve preto som aj, vyzývam a vyzvala som nás, všetkých predstaviteľov, ale aj známe osobnosti, aby sme, aby sme podporili aj túto otázku, lebo Slováci boli pohostinní. A ak hovorím, že Slovensko také nie je, tak hlavne chcem, aby také aj zostalo a aby toto boli iba naozaj jednotlivé prípady a individuálne prípady, aby sa to nestalo, že je to vždy alebo, že je to u nás opakované.
Takže veľmi by som chcela, aby Slovensko aj v zahraničí malo toto meno. A práve preto oceňujem iniciatívu pani predsedníčky Cséfalvayovej, túto iniciatívu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.6.2018 10:11 - 10:16 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia. Nemyslela som si, že k vyhláseniu Národnej rady, že odmieta Národná rada akékoľvek prejavy nenávisti a extrémizmu, ktoré nabádajú ľudí k takýmto činom, že bude takáto vášnivá rozprava. Pretože nie je vôbec dôležité a vôbec nie potrebné, aby sme zostali v emóciách, aby sme zostali v emočnej rovine.
Napriek tomu ďakujem za to svedectvo podpredsedníčke Národnej rady Lucii Ďuriš Nicholsonovej, ktoré nám tu predniesla, a myslím si, že nám viacerým behal mráz po chrbte, že sa to môže stať a stáva komukoľvek, že sa stretne s prejavmi nenávisti a ohrozenia svojho zdravia, ba dokonca života.
Chcem poďakovať kolegyni Cséfalvayovej za to, že prišla s týmto návrhom. Som presvedčená, že my ako poslanci sme prví, ktorí musia sa takto vyjadriť, musia dať jasné stanovisko, a hlavne sme prví, ktorí sa musíme zdržať akýchkoľvek prejavov, ktoré podnecujú nenávisť.
Ja s hlbokou ľútosťou spomínam na tú tragédiu, ktorá sa stala na Obchodnej v Bratislave, a ospravedlňujem sa a žiadam o odpustenie rodinu tohoto Henryho, ktorého na Slovensku zabili a ktorý prišiel na Slovensku o život.
Slovensko také nie je. Slovensko také nie je.
Ja chcem zdôrazniť, že nemusíme sa pýtať a zdokladovať a argumentovať, či násilie narastá, či údajne narastá, či naozaj narastá. Počúvajme ľudí a počúvajme tieto svedectvá, ktoré tu zazneli aj dnes.
A chcem zdôrazniť, že aj slová zabíjajú a v prvom rade to musíme vedieť my kresťania. Lebo slová naozaj zabíjajú a berú človeku dôstojnosť a život. Opakovane k tomu vyzýva pápež František. Vyzýva na boj proti nenávisti, ale zdôrazňuje, že sa tu šíri ľahostajnosť. "Nepriateľom," citujem pápeža Františka, "je nielen nenávisť, ale ešte viac ľahostajnosť". A nazýva to vírusom ľahostajnosti. A práve preto bolo potrebné, aby v Národnej rade sme prijali takéto uznesenie, aby sme sa ako poslanci a poslankyne vyjadrili, že odmietame akékoľvek prejavy, akékoľvek útoky, lebo Slovensko také nie je.
Chcem ešte povedať ako predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že my sme ešte 11. júna taktiež na svojom zasadnutí prijali uznesenie výboru k týmto k prejavom nenávisti a násilia, ktoré odmietame. O to viac som sa potešila, že následne Národná rada ako, ako inštitúcia, ako predstavitelia krajiny Slovenska, že spoločne prijmeme takéto uznesenie. Ale chcem povedať, že ma stále prekvapuje, že sme schopní pri tomto uznesení, pri odmietaní násilia, verejnému odmietnutiu násilia tu z tohto pultu, z tohto miesta to násilie šíriť, tu v tejto Národnej rade. Ak ideme podporiť toto uznesenie, naozaj tam nemá byť žiadne "ale". Ale mali sme tu vystupovať len tak, že odmietame naozaj nenávisť na komkoľvek, na akomkoľvek, na ktoromkoľvek človeku.
Na výbore na zasadnutí sme trošku cifrovali to naše uznesenie, aby sme sa na ňom všetci zhodli, aby bolo prijaté. A ja chcem ešte dodať to, čo sa tam nedostalo, že vyzývam všetkých verejne činných a verejne známych ľudí, osobností, predstaviteľov, aby sme sa zdržali všetci akýchkoľvek slovných prejavov, ktoré podnecujú k nenávisti a vzrastaniu extrémizmu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 12:25 - 12:27 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcela by som aj ja požiadať pána ministra, aby tieto návrhy, ktoré vychádzajú z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, aby nad nimi ešte premýšľal, rokoval, pretože takto navrhované zmeny v stavebnom sporení naozaj len prinesú prudký pokles záujmu o tento nástroj. V podstate je to likvidácia fungujúceho produktu na získanie bývania a vláda nedáva žiadne iné, žiadnu inú alternatívu, žiadne iné možnosti, žiaden iný nástroj. Akoby stále zabúdate na rodiny. Ale teším sa teraz, že sme schválili tzv. doložku vplyvov, kedy sa budú musieť naozaj aj vyhodnocovať, aký vplyv má navrhnutý zákon na rodinu a manželstvo, takže myslím si, že takýto návrh s takýmito niektorými opatreniami bude mať naozaj veľmi negatívny vplyv na rodinu.
Úplne opačný trend v podpore bývania pozorujem v susedných krajinách, prijímajú viac riešení na podporu bytovej situácie rodín, a preto už len podporujem teda kolegu Hegera, aby ste podporili tieto naše pozmeňujúce návrhy, ktoré budeme teda predkladať v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis