Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25. 5. 2018 o 11:26 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25. 5. 2018 11:26 - 11:27 hod.

Veronika Remišová
Prosím opraviť hlasovanie 133 bola som za, chcela som byť proti. Ďakujem veľmi pekne. A ešte v jednom prípade pri zákone mojich kolegýň to nebola ich chyba, ony tu sedeli, ale bol to problém na strane tajomníčky výboru, či predsa len ten bod nemohol byť zaradený.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 10:00 - 10:11 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vidíme, že táto vláda plná škandálov eurofondy nevie čerpať bez toho, aby každý druhý deň nevyšla najavo nejaká eurofondová kauza. Videli sme to aj včera pri odvolávaní pani ministerky Matečnej.
Ale zdá sa, že vláda nemá chuť tieto problémy riešiť. Už dlhodobo upozorňujeme, že v eurofondoch máme tri také základné problémy.
Prvým problémom je, sú nekvalitne a zle realizované projekty. Či už je na strane štátu, národné projekty, alebo na strane žiadateľov.
Ďalším problémom sú projekty, kde sa vyskytol klientelizmus alebo korupcia. Tieto projekty nám Európska únia nepreplatí, budeme ich musieť zaplatiť my z našich daní. A to je veľká škoda. Keď si pozrieme že štatistiky, tak v rokoch 2013 až 2016 Slovensko pochybilo 1360 prípadoch a prišlo tak o 13,14-percenta platieb, čo je najviac zo všetkých krajín v Európskej únii.
Ďalším problémom je zmysluplnosť projektov. Často sa financujú zbytočné problémy. Na mnohé z nich sme už upozorňovali v štádiu výzvy, ako napríklad teleprezentačná národná infraštruktúra na ktorú sme dali 20 mil. eur, financovanie súkromných penziónov, rybníkov pri nadštandardných luxusných domoch veľkopodnikateľov na úkor konkurencia podobne. Často je to spôsobené s tým, že peniaze sa čerpajú neskoro. Bude tomu tak v tomto programovom období, bolo tomu tak v minulom. Prvé štyri roky sa v podstate nečerpalo a potom nárazovo sa išla vyčerpať veľká časť finančných prostriedkov na absolútne nezmysli.
Zastavené eurofondy na školstve a nevypísané nové výzvy a možno zastavenie eurofondov na Pôdohospodárskej platobnej agentúre sú veľkým rizikom a bola by škoda, keby čestní farmári a maloroľníci prišli o dotácie kvôli zopár gaunerom.
Posledným problémom v eurofondoch je obrovská byrokracia. Veľmi často sa vládna koalícia vyhovára na to, že však ide o len podľa pravidiel ktoré tu dala Európska únia. Ale eurofondy sa dajú riadiť oveľa jednoduchšie podľa tých istých európskych pravidiel. Jeden z manuálov na opravu malého námestia školy mal u nás 748 strán a byrokracia odrádza najmä malých žiadateľov, obce, malé podniky, stredné podniky a viete veľmi dobre, že je podhubím pre korupciu.
Ako z iného sveta vyzerá príklad z Estónska. V Estónsku máte inovačné poukážky, keď chcete riešiť menšiu výskumnú úlohu dostanete odpoveď za 10 dní. U nás tie hodnotiace procesy trvajú mesiace a mesiace. Alebo máte inú, iný program, žiadateľ dostane odpoveď za 20 dní. Malý podnik sa do programu môže prihlásiť tak, že vyplní dvojstranový dotazník a pošle ho e-mailom zodpovednej agentúre. Porovnajte si to z našimi programami, kde prihlášky majú desiatky strán a ich vypĺňanie, na ich vypĺňanie sa musia špecializovať rôzne agentúry, ktoré často špekulujú, často vybavujú a v niektorých prípadoch berú provízie.
Koalícia tieto problémy nevie riešiť. Vidím, že doteraz nie je vyriešený škandál na ministerstve školstva. Zo 62 zmlúv je stále platných 53. To znamená, že stovky miliónov eur pôjdu čudným firmám kde boli pochybnosti pri hodnotiacom procese a tieto zmluvy sa pravdepodobne nepodarí zrušiť. Preto prinášame riešenia my, hoci my sme tieto problémy nespôsobili. A cieľom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov zavádzame štyri veci: zavedenie kritérií na odborných hodnotiteľov vzdelanie, odborná prax a tak ďalej. Toto nám dlhodobo vyčíta Najvyšší kontrolný úrad. Včera som hovorila o tom, že na ministerstve pôdohospodárstva projekty hodnotil napríklad skladník, na ministerstvo školstva to bolo ešte horšie. Komplikované projekty hodnotila nejaká pani, ktorá učí angličtinu. Valcovanie železných plechov hodnotil lekár a tak ďalej a tak ďalej. Čiže hodnotitelia.
Druhé opatrenie, ktoré zavádzame je, že finančný príspevok z eurofondov pre konkrétneho žiadateľa nebude môcť podľa podľa odskúšaného modelu z Estónska, pri projektoch z vedy a výskumu, prekročiť sumu 30 % priemernej ročnej tržby vypočítanej z ročných tržieb žiadateľa za obdobie posledných troch rokov pred podaním žiadosti.
Tu vidíte, že aj v rezorte pôdohospodárstva, aj v rezorte školstva sme mali firmy, ktoré sídlili v panelákoch, v polorozpadnutých budovách. Firmy, ktoré mali roky nulové tržby, ktoré mali nula zamestnancov, nič nerobili a zrazu dostanú dotáciu 7 mil. eur.
Povedzte mi, ako takáto firma, ktorá nemá zamestnancov, nič nerobila, dokáže urobiť excelentný výskum, špičkový výskum. Leto také bolo nastavenie výzvy.
Tak isto riešime konflikt záujmov. Zahrnutie hodnotiteľov medzi zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa v rámci uplatňovania zásady zákazu konfliktu záujmov sa rozširujeme vymedzenie zainteresovaných osôb na strane žiadateľa alebo prijímateľa aj o osobu hodnotiteľa. To je veľmi dôležité. Pri eurofondovom škandále v rezorte školstva sme mali prípady kedy firma si prihlásila do výzvy projekt a zároveň traja hodnotitelia z danej firmy hodnotili projekty v tej iste výzve. Prosím vás, povedzte mi, čo je toto, ak nie konflikt, jasný konflikt záujmov ako z učebnice.
Ďalší problém, ktorý riešime, je poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú a len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti. Pretože sme mali prípady, kedy v eurofondovom škandále, kedy firmy výskum nikdy nerobili, zapísali si ho pár dní pre skončením výzvy a zinkasovali 7 miliónov. Načo dávame, načo dávame peniaze firmám, ktoré výskum nikdy s tým nemali skúsenosti, nemajú to zapísané ani v Obchodnom registri a my im dávame obrovské peniaze na excelentný výskum.
Tak isto žiadame, aby posudzovanie veľkých projektov pri eurofondových výzvach sa robilo na základe princípu hodnoty za peniaze a žiadame zverejňovanie výsledkov hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie eurofondov odbornými hodnotiteľmi spolu s odôvodnením, pričom mená hodnotiteľov a ďalšie údaje o schválenej/neschválenej žiadosti sa budú zverejňovať priebežne do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia o žiadosti a ku každej žiadosti zvlášť.
Prečo? Pretože pred eurofondovým škandálom v rezorte školstva bolo ku každému projektu bol zverejnený hodnotiteľ. Bolo to minimálne opatrenie transparentnosti na základe ktorého bolo možno
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 10:00 - 10:11 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vidíme, že táto vláda plná škandálov eurofondy nevie čerpať bez toho, aby každý druhý deň nevyšla najavo nejaká eurofondová kauza. Videli sme to aj včera pri odvolávaní pani ministerky Matečnej.
Ale zdá sa, že vláda nemá chuť tieto problémy riešiť. Už dlhodobo upozorňujeme, že v eurofondoch máme tri také základné problémy.
Prvým problémom je, sú nekvalitne a zle realizované projekty. Či už je na strane štátu, národné projekty, alebo na strane žiadateľov.
Ďalším problémom sú projekty, kde sa vyskytol klientelizmus alebo korupcia. Tieto projekty nám Európska únia nepreplatí, budeme ich musieť zaplatiť my z našich daní. A to je veľká škoda. Keď si pozrieme že štatistiky, tak v rokoch 2013 až 2016 Slovensko pochybilo 1360 prípadoch a prišlo tak o 13,14-percenta platieb, čo je najviac zo všetkých krajín v Európskej únii.
Ďalším problémom je zmysluplnosť projektov. Často sa financujú zbytočné problémy. Na mnohé z nich sme už upozorňovali v štádiu výzvy, ako napríklad teleprezentačná národná infraštruktúra na ktorú sme dali 20 mil. eur, financovanie súkromných penziónov, rybníkov pri nadštandardných luxusných domoch veľkopodnikateľov na úkor konkurencia podobne. Často je to spôsobené s tým, že peniaze sa čerpajú neskoro. Bude tomu tak v tomto programovom období, bolo tomu tak v minulom. Prvé štyri roky sa v podstate nečerpalo a potom nárazovo sa išla vyčerpať veľká časť finančných prostriedkov na absolútne nezmysli.
Zastavené eurofondy na školstve a nevypísané nové výzvy a možno zastavenie eurofondov na Pôdohospodárskej platobnej agentúre sú veľkým rizikom a bola by škoda, keby čestní farmári a maloroľníci prišli o dotácie kvôli zopár gaunerom.
Posledným problémom v eurofondoch je obrovská byrokracia. Veľmi často sa vládna koalícia vyhovára na to, že však ide o len podľa pravidiel ktoré tu dala Európska únia. Ale eurofondy sa dajú riadiť oveľa jednoduchšie podľa tých istých európskych pravidiel. Jeden z manuálov na opravu malého námestia školy mal u nás 748 strán a byrokracia odrádza najmä malých žiadateľov, obce, malé podniky, stredné podniky a viete veľmi dobre, že je podhubím pre korupciu.
Ako z iného sveta vyzerá príklad z Estónska. V Estónsku máte inovačné poukážky, keď chcete riešiť menšiu výskumnú úlohu dostanete odpoveď za 10 dní. U nás tie hodnotiace procesy trvajú mesiace a mesiace. Alebo máte inú, iný program, žiadateľ dostane odpoveď za 20 dní. Malý podnik sa do programu môže prihlásiť tak, že vyplní dvojstranový dotazník a pošle ho e-mailom zodpovednej agentúre. Porovnajte si to z našimi programami, kde prihlášky majú desiatky strán a ich vypĺňanie, na ich vypĺňanie sa musia špecializovať rôzne agentúry, ktoré často špekulujú, často vybavujú a v niektorých prípadoch berú provízie.
Koalícia tieto problémy nevie riešiť. Vidím, že doteraz nie je vyriešený škandál na ministerstve školstva. Zo 62 zmlúv je stále platných 53. To znamená, že stovky miliónov eur pôjdu čudným firmám kde boli pochybnosti pri hodnotiacom procese a tieto zmluvy sa pravdepodobne nepodarí zrušiť. Preto prinášame riešenia my, hoci my sme tieto problémy nespôsobili. A cieľom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov zavádzame štyri veci: zavedenie kritérií na odborných hodnotiteľov vzdelanie, odborná prax a tak ďalej. Toto nám dlhodobo vyčíta Najvyšší kontrolný úrad. Včera som hovorila o tom, že na ministerstve pôdohospodárstva projekty hodnotil napríklad skladník, na ministerstvo školstva to bolo ešte horšie. Komplikované projekty hodnotila nejaká pani, ktorá učí angličtinu. Valcovanie železných plechov hodnotil lekár a tak ďalej a tak ďalej. Čiže hodnotitelia.
Druhé opatrenie, ktoré zavádzame je, že finančný príspevok z eurofondov pre konkrétneho žiadateľa nebude môcť podľa podľa odskúšaného modelu z Estónska, pri projektoch z vedy a výskumu, prekročiť sumu 30 % priemernej ročnej tržby vypočítanej z ročných tržieb žiadateľa za obdobie posledných troch rokov pred podaním žiadosti.
Tu vidíte, že aj v rezorte pôdohospodárstva, aj v rezorte školstva sme mali firmy, ktoré sídlili v panelákoch, v polorozpadnutých budovách. Firmy, ktoré mali roky nulové tržby, ktoré mali nula zamestnancov, nič nerobili a zrazu dostanú dotáciu 7 mil. eur.
Povedzte mi, ako takáto firma, ktorá nemá zamestnancov, nič nerobila, dokáže urobiť excelentný výskum, špičkový výskum. Leto také bolo nastavenie výzvy.
Tak isto riešime konflikt záujmov. Zahrnutie hodnotiteľov medzi zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa v rámci uplatňovania zásady zákazu konfliktu záujmov sa rozširujeme vymedzenie zainteresovaných osôb na strane žiadateľa alebo prijímateľa aj o osobu hodnotiteľa. To je veľmi dôležité. Pri eurofondovom škandále v rezorte školstva sme mali prípady kedy firma si prihlásila do výzvy projekt a zároveň traja hodnotitelia z danej firmy hodnotili projekty v tej iste výzve. Prosím vás, povedzte mi, čo je toto, ak nie konflikt, jasný konflikt záujmov ako z učebnice.
Ďalší problém, ktorý riešime, je poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú a len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti. Pretože sme mali prípady, kedy v eurofondovom škandále, kedy firmy výskum nikdy nerobili, zapísali si ho pár dní pre skončením výzvy a zinkasovali 7 miliónov. Načo dávame, načo dávame peniaze firmám, ktoré výskum nikdy s tým nemali skúsenosti, nemajú to zapísané ani v Obchodnom registri a my im dávame obrovské peniaze na excelentný výskum.
Tak isto žiadame, aby posudzovanie veľkých projektov pri eurofondových výzvach sa robilo na základe princípu hodnoty za peniaze a žiadame zverejňovanie výsledkov hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie eurofondov odbornými hodnotiteľmi spolu s odôvodnením, pričom mená hodnotiteľov a ďalšie údaje o schválenej/neschválenej žiadosti sa budú zverejňovať priebežne do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia o žiadosti a ku každej žiadosti zvlášť.
Prečo? Pretože pred eurofondovým škandálom v rezorte školstva bolo ku každému projektu bol zverejnený hodnotiteľ. Bolo to minimálne opatrenie transparentnosti na základe ktorého bolo možno
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 20:59 - 21:01 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
To je presne váš problém pani ministerka, že vy hovoríte, že to bolo komunikované s hystériou, teraz ste to zopakovali. Ja toto odmietam a odmietam to aj za média, ktoré o tejto téme komunikovali, že komunikovali s hystériou. Jednoducho vecne a faktograficky sa tu popisovali fakty o tom, že kardiológ hodnotí valcovanie železných plechov, že onkologický výskum nikto nehodnotí, že projekty dostávajú firmy, ktoré sú v polorozpadnutých budovách, že ich dostávajú firmy, ktoré sú prepojené na politikov, že ich dostávajú firmy, ktoré majú tržby 0 a dostali 7 a pol milióna. Komunikovalo sa to vecne a ja za seba, mojich kolegov, ale aj za novinárov sa ohradzujem voči tomu, že to bolo komunikované s hystériou. Áno, áno a kvôli tomu, že vy ste neschopní Slovenská národná strana spravovať rezort školstva bez škandálov, kvôli tomu nám boli pozastavené teamingové projekty, ktoré boli dobré a o tom som ja aj hovorila, keď som počas leta komunikovala, že teamingové projekty nemajú žiadne chyby. Ale práve preto, boli obrovské škandály vo výzve za 300 miliónov a v druhej výzve za ďalších 300 miliónov, čo vy nazývate, že sa tu komunikovalo s hystériou, tak preto boli zastavené aj teamingové, teamingové projekty. Ale nehľadajte, nehádžte vinu ani na novinárov, ani na politikov a samozrejme ja chápem, že vám by vyhovovalo, keby sa o týchto veciach vôbec nekomunikovalo, keby sa na škandál neupozorňovalo, keby sa neprišlo na to, že jednoducho tí hodnotitelia boli neschopní, keby sa neprišlo na to, že to dostávali firmy, ktoré s vedou a výskumom nemali nič spoločné a zapísali si vedu a výskum deň predtým ako podali žiadosť, ja vás chápem, že vám to vyhovovalo, ale my, ktorí máme radi ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 20:54 - 20:55 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Číž vy ste asi v bufete počúvali nejaký iný prejav, ale hovoríte o tom, že o Talianoch tu nikto nevedel a že zrazu sa tu zjavili, ale chcem vám len pripomenúť, že keď Robert Fico zbieral podpisy na referendum, na predčasné voľby aj s extrémistami z KSS, tak vtedajšia pravicová vláda, my sme ešte neexistovali vtedy, v roku 2003 odovzdávala práve pána Vadalu do Talianska. Čiže od roku 2003 tu na Slovensku vieme, aký je pán Vadala kvietok a ja by som bola najradšej, keby, keby ste sa vy k tejto otázke mrhania našim spoločným potenciálom postavili zodpovedne, pretože môže sa stať, že po škandáloch v rezorte školstva, po škandáloch v rezorte pôdohospodárstva nám eurofondy zastavia alebo dostaneme v budúcom programovom období menej peňazí a ja budem brať túto vládu na zodpovednosť. Bude to vinou tejto koalície, ktorá je plná škandálov, korupcie, ktoré ju sprevádzajú, ak jednoducho naše chudobné regióny, ľudia v regiónoch dostanú menej peňazí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 20:37 - 20:47 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ja budem pokračovať tam kde som skončila, čiže budem hovoriť len fakty, fakty, fakty. Podobne ako pri talianskych podnikateľoch kde sme hovorili, že pani Matečná im podpisovala zmluvy na dotácie, podobne Pôdohospodárska platobná agentúra kŕmi aj albánsku mafiu, napriek tomu, že Pôdohospodárska platobná agentúra musela vedieť komu tie dotácie prideľuje pretože teraz citujem denník Postoj, toto boli zistenia kontroly "Kontroly na mieste napríklad ukázali, že nesedel deklarovaný počet zvierat na ktoré žiadali podporu alebo bola nadnesená výmera pôdy či došlo k porušeniu pravidiel nakladania s pôdou. Napriek týmto kontrolným zisteniam pani Matečná podpisuje ďalšiu dotáciu albánskej skupine dotácia pres spoločnosť Krempos v hodnote 760 tisíc eur, podpísaná 17. 8. 20...
===== ktoré žiadali podporu, alebo bola nadnesená výmera pôdy, či došlo k porušeniu pravidiel nakladania s pôdou. Napriek týmto kontrolným zisteniam pani Matečná podpisuje ďalšiu dotáciu albánskej skupine, dotácia pre spoločnosť Krempos v hodnote 760 tis. euro podpísaná 17. 8. 2016. Pani ministerka by mala vysvetliť prečo napriek tomu, napriek kontrolným zisteniam prečo naďalej podpisuje zmluvy týmto podozrivým skupinám.
Keď začala som podporou z cestovného ruchu, tak touto dotáciou aj skončím a skončila by som teda takou symbolickou dotáciou pre lepšie pochopenie zvráteného systému, ktorý je vybudovaný na ministerstve pôdohospodárstva a skončím teda dotáciou rybníka. Bohatý podnikateľ pán Beljajev sa rozhodne, že si chce vybudovať pri svojom dome, že si chce vybudovať rybník. Ten rybník má aj v Devíne pri svojom dome a chcel by ho mať aj Važci tam, kde si stavia chatu. A v žiadosti o dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva pán Beljajev napíše o rozvoji cestovného ruchu, o tom ako bude rybník slúžiť hasičskému na hasenie, ako bude slúžiť cestovnému ruchu a žiada si dotáciu 600 tis. euro. O dva mesiace neskôr potrebuje nejaké potvrdenie na okresnom úrade, tak píše na okresný úrad a v tom oznámení na okresný úrad hovorí, že stavia už nie cestovný ruch, ale že jedná sa o citujem "rozvoj privátneho rekreačného areálu rozvinutého okolo základne stavajúceho nadštandardného rodinného domu s jestvujúcim aj plánovanými doplnkovými stavbami na prislúchajúcom pozemku, ktoré tvoria príslušenstvo k rodinnému domu" a odhadované náklady sú 78 tis. euro. Čiže náklady pri Pôdohospodárskej platobnej agentúre uvádza 600 tis. euro, pani Matečná mu podpísala 300 tis. euro, v oznámení pre okresný úrad píše 78 tis. euro.
Žiadali sme pani Matečnú, aby vysvetlila prečo jej rezort dal práve tento projekt podnikateľa, ktorý je blízky Robertovi Ficovi, prečo práve tento projekt považuje za taký výnimočný. Pán Beljajev hoci má veľké firmy, tak žiada to ako živnostník, Beljajev sklo, porcelán, živnostník a v tejto výzve bolo neuspokojených ďalších 56 živnostníkov. A žiadali sme pani ministerku, aby zverejnila bodové hodnotenie, popis projektu, hodnotiteľov, hodnotiace hárky. Pani ministerka, ktorú tu tvrdila, že všetko zverejňuje nad rámec zákona, nezverejnila nič okrem bodového hodnotenia. Bodové hodnotenie vám nič nepovie ak nemáte k tomu aj opis projektu, aj hodnotiaci hárok.
Čo sa týka samotného hodnotiaceho projektu pani Matečná hovorila, že však projekty hodnotia hodnotitelia. Tak ja vám teraz prečítam čo o hodnotiteľoch píše Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotia na rezorte pôdohospodárstva kto sú tí hodnotenia. Budem citovať Najvyšší kontrolný úrad "Vyhodnocovateľ uvádza vo svojom životopise ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ako pracovné skúsenosti uvádza pracovnú pozíciu skladníka", vyhodnocuje projekty, náročné projekty, niekoľkomiliónové projekty v oblasti cestovného ruchu. Alebo ďalšie zistenie o hodnotiteľov Najvyšší kontrolný úrad píše "ďalej obaja vyhodnocovatelia pri otázke č. 7 uviedli rovnakú chybu v písaní vo svojom zdôvodnení v hodnotení kvality. Uvedené potvrdzuje, že vyhodnocovateľ č. 2 kopíruje hodnotenie vyhodnocovateľa č. 1", to nehovorím ja, to hovorí Najvyšší kontrolný úrad. Dvaja hodnotitelia, ktorí majú byť nezávislí, dávajú rovnaký počet bodov, dokonca ešte aj skopírujú vo svojom hodnotení gramatickú chybu. Takto vyzerá hodnotiaci proces na ministerstve pôdohospodárstva, ktorým sa tu chválila pani ministerka.
Pani ministerka takisto hovorí, že zaviedla kontroly, že zaviedla už 100 %-né kontroly a tieto kontroly skontrolujú všetky projekty. Ona hovorí, že skontrolujú 100 % projektov ex post, aby sme rozumeli a že majú ešte nejaký cenník, podľa ktorého skontrolujú tie ceny. Ale povedzte mi prosím vás ako skontrolujete, keď si zoberiem ten rybník pána Beljajeva, budete ho kontrolovať ex post a tam sa bude v prvom rade jednať o to, koľko Tatroviek hliny ste naviezli do toho rybníka, alebo koľko Tatroviek štrku ste priviezli. Toto už po skončení projektu nik neskontroluje.
Takisto pani Matečná vo svojom prejave hovorila o tom, ako skontrolovali, ako kontrolujú či projekty plnia daný účel. Určite ste zaregistrovali článok v Aktualitách, kde sa redaktori Aktualít vybrali práve po projektoch, ktoré podporila Pôdohospodárska platobná agentúra, o ktorých teda pani Matečná tvrdí, že sú všetky skontrolované a všetky plnia svoj pôvodný účel a kontrolovali špeciálne zariadenia cestovného ruchu a zistili, že napriek tomu, že by mali ponúkať ubytovanie, neponúkajú žiadne ubytovanie, nemajú žiadne inzeráty, hoci dostali dotácie ako penzióny, nespĺňajú základné náležitosti, ktoré by podľa zmluvy o dotácii mali spĺňať a skontrolovali, chodili teda novinári, ktorí plnili úlohu, ktorú by mali robiť kontrolóri Pôdohospodárskej platobnej agentúry, chodili po regióne, kontrolovali tie projekty a našli tieto pochybenia. Teda pýtam sa, ako tieto kontroly na ministerstve pôdohospodárstva fungujú? Keby pani Matečná mala záujem tento systém zlepšiť, už dávno by to urobila. V iných krajinách máme príklady dobrej praxe, máme príklady ako overovať finančnú kapacitu firiem. My napríklad dávame na túto schôdzu, zajtra budeme mať zákon o tom, ako predchádzať tomu, aby dotácie nezískavali čudné firmy, ktoré majú nula zamestnancov, tržby nula a zrazu dostanú dotáciu 7 mil. euro. V krajinách, v iných krajinách Európskej únie je obmedzená dotácia pre právnické osoby na 30 % z tržieb. To znamená, že neexistuje, aby firma, ktorá 3 roky nič nerobí, nemá zamestnancov, nepodniká, len si vie vybaviť dotáciu, aby dostala z verejných peňazí 2 mil, 3, 7, 10 mil. euro. Zavádzame kritériá pre hodnotiteľov, zavádzame transparentnosť, zverejňovanie, všetko čo som povedala, pretože nie je pravda, že je to zverejňované. A takisto žiadame, aby sa riešil konflikt záujmov. V rezorte školstva hodnotili projekty tí, ktorí zároveň projekty podávali.
Dovoľte mi na záver povedať, že eurofondy môžu byť obrovským stimulom na rozvoj našej krajiny ak sa používajú dobre a transparentne. Väčšina z projektov, ktoré sme financovali, veľkých projektov bola financovaná práve z eurofondov. A vidíme, že táto vláda buď nevie problémy riešiť, buď ich úplne popiera, ministerka školstva, ktorá je zase za rezort Slovenskej národnej strany eurofondový škandál označila ja ju citujem "za hystériu" alebo zvaľuje vinu na niekoho iného. To je zas pani ministerka Matečná, ktorá zvaľuje vinu buď na podriadených úradníkov, alebo na pána Jahnátka. My tie problémy chceme riešiť, hoci tie problémy sme nespôsobili a za tento systém nie sme zodpovední.
Národným záujmom Slovenska je, aby sa peniaze z eurofondov využívali zmysluplne, aby sme zveľaďovali chudobné regióny a nie aby sa peniaze pchali do vrecák ľudí, ktorí sú blízki tejto vláde. A práve preto, že máme radi Slovensko, nesmieme dopustiť, aby zopár gaunerov a neschopných politikov drancovalo našu krajinu. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 20:37 - 20:47 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ja budem pokračovať tam kde som skončila, čiže budem hovoriť len fakty, fakty, fakty. Podobne ako pri talianskych podnikateľoch kde sme hovorili, že pani Matečná im podpisovala zmluvy na dotácie, podobne Pôdohospodárska platobná agentúra kŕmi aj albánsku mafiu, napriek tomu, že Pôdohospodárska platobná agentúra musela vedieť komu tie dotácie prideľuje pretože teraz citujem denník Postoj, toto boli zistenia kontroly "Kontroly na mieste napríklad ukázali, že nesedel deklarovaný počet zvierat na ktoré žiadali podporu alebo bola nadnesená výmera pôdy či došlo k porušeniu pravidiel nakladania s pôdou. Napriek týmto kontrolným zisteniam pani Matečná podpisuje ďalšiu dotáciu albánskej skupine dotácia pres spoločnosť Krempos v hodnote 760 tisíc eur, podpísaná 17. 8. 20...
===== ktoré žiadali podporu, alebo bola nadnesená výmera pôdy, či došlo k porušeniu pravidiel nakladania s pôdou. Napriek týmto kontrolným zisteniam pani Matečná podpisuje ďalšiu dotáciu albánskej skupine, dotácia pre spoločnosť Krempos v hodnote 760 tis. euro podpísaná 17. 8. 2016. Pani ministerka by mala vysvetliť prečo napriek tomu, napriek kontrolným zisteniam prečo naďalej podpisuje zmluvy týmto podozrivým skupinám.
Keď začala som podporou z cestovného ruchu, tak touto dotáciou aj skončím a skončila by som teda takou symbolickou dotáciou pre lepšie pochopenie zvráteného systému, ktorý je vybudovaný na ministerstve pôdohospodárstva a skončím teda dotáciou rybníka. Bohatý podnikateľ pán Beljajev sa rozhodne, že si chce vybudovať pri svojom dome, že si chce vybudovať rybník. Ten rybník má aj v Devíne pri svojom dome a chcel by ho mať aj Važci tam, kde si stavia chatu. A v žiadosti o dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva pán Beljajev napíše o rozvoji cestovného ruchu, o tom ako bude rybník slúžiť hasičskému na hasenie, ako bude slúžiť cestovnému ruchu a žiada si dotáciu 600 tis. euro. O dva mesiace neskôr potrebuje nejaké potvrdenie na okresnom úrade, tak píše na okresný úrad a v tom oznámení na okresný úrad hovorí, že stavia už nie cestovný ruch, ale že jedná sa o citujem "rozvoj privátneho rekreačného areálu rozvinutého okolo základne stavajúceho nadštandardného rodinného domu s jestvujúcim aj plánovanými doplnkovými stavbami na prislúchajúcom pozemku, ktoré tvoria príslušenstvo k rodinnému domu" a odhadované náklady sú 78 tis. euro. Čiže náklady pri Pôdohospodárskej platobnej agentúre uvádza 600 tis. euro, pani Matečná mu podpísala 300 tis. euro, v oznámení pre okresný úrad píše 78 tis. euro.
Žiadali sme pani Matečnú, aby vysvetlila prečo jej rezort dal práve tento projekt podnikateľa, ktorý je blízky Robertovi Ficovi, prečo práve tento projekt považuje za taký výnimočný. Pán Beljajev hoci má veľké firmy, tak žiada to ako živnostník, Beljajev sklo, porcelán, živnostník a v tejto výzve bolo neuspokojených ďalších 56 živnostníkov. A žiadali sme pani ministerku, aby zverejnila bodové hodnotenie, popis projektu, hodnotiteľov, hodnotiace hárky. Pani ministerka, ktorú tu tvrdila, že všetko zverejňuje nad rámec zákona, nezverejnila nič okrem bodového hodnotenia. Bodové hodnotenie vám nič nepovie ak nemáte k tomu aj opis projektu, aj hodnotiaci hárok.
Čo sa týka samotného hodnotiaceho projektu pani Matečná hovorila, že však projekty hodnotia hodnotitelia. Tak ja vám teraz prečítam čo o hodnotiteľoch píše Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotia na rezorte pôdohospodárstva kto sú tí hodnotenia. Budem citovať Najvyšší kontrolný úrad "Vyhodnocovateľ uvádza vo svojom životopise ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ako pracovné skúsenosti uvádza pracovnú pozíciu skladníka", vyhodnocuje projekty, náročné projekty, niekoľkomiliónové projekty v oblasti cestovného ruchu. Alebo ďalšie zistenie o hodnotiteľov Najvyšší kontrolný úrad píše "ďalej obaja vyhodnocovatelia pri otázke č. 7 uviedli rovnakú chybu v písaní vo svojom zdôvodnení v hodnotení kvality. Uvedené potvrdzuje, že vyhodnocovateľ č. 2 kopíruje hodnotenie vyhodnocovateľa č. 1", to nehovorím ja, to hovorí Najvyšší kontrolný úrad. Dvaja hodnotitelia, ktorí majú byť nezávislí, dávajú rovnaký počet bodov, dokonca ešte aj skopírujú vo svojom hodnotení gramatickú chybu. Takto vyzerá hodnotiaci proces na ministerstve pôdohospodárstva, ktorým sa tu chválila pani ministerka.
Pani ministerka takisto hovorí, že zaviedla kontroly, že zaviedla už 100 %-né kontroly a tieto kontroly skontrolujú všetky projekty. Ona hovorí, že skontrolujú 100 % projektov ex post, aby sme rozumeli a že majú ešte nejaký cenník, podľa ktorého skontrolujú tie ceny. Ale povedzte mi prosím vás ako skontrolujete, keď si zoberiem ten rybník pána Beljajeva, budete ho kontrolovať ex post a tam sa bude v prvom rade jednať o to, koľko Tatroviek hliny ste naviezli do toho rybníka, alebo koľko Tatroviek štrku ste priviezli. Toto už po skončení projektu nik neskontroluje.
Takisto pani Matečná vo svojom prejave hovorila o tom, ako skontrolovali, ako kontrolujú či projekty plnia daný účel. Určite ste zaregistrovali článok v Aktualitách, kde sa redaktori Aktualít vybrali práve po projektoch, ktoré podporila Pôdohospodárska platobná agentúra, o ktorých teda pani Matečná tvrdí, že sú všetky skontrolované a všetky plnia svoj pôvodný účel a kontrolovali špeciálne zariadenia cestovného ruchu a zistili, že napriek tomu, že by mali ponúkať ubytovanie, neponúkajú žiadne ubytovanie, nemajú žiadne inzeráty, hoci dostali dotácie ako penzióny, nespĺňajú základné náležitosti, ktoré by podľa zmluvy o dotácii mali spĺňať a skontrolovali, chodili teda novinári, ktorí plnili úlohu, ktorú by mali robiť kontrolóri Pôdohospodárskej platobnej agentúry, chodili po regióne, kontrolovali tie projekty a našli tieto pochybenia. Teda pýtam sa, ako tieto kontroly na ministerstve pôdohospodárstva fungujú? Keby pani Matečná mala záujem tento systém zlepšiť, už dávno by to urobila. V iných krajinách máme príklady dobrej praxe, máme príklady ako overovať finančnú kapacitu firiem. My napríklad dávame na túto schôdzu, zajtra budeme mať zákon o tom, ako predchádzať tomu, aby dotácie nezískavali čudné firmy, ktoré majú nula zamestnancov, tržby nula a zrazu dostanú dotáciu 7 mil. euro. V krajinách, v iných krajinách Európskej únie je obmedzená dotácia pre právnické osoby na 30 % z tržieb. To znamená, že neexistuje, aby firma, ktorá 3 roky nič nerobí, nemá zamestnancov, nepodniká, len si vie vybaviť dotáciu, aby dostala z verejných peňazí 2 mil, 3, 7, 10 mil. euro. Zavádzame kritériá pre hodnotiteľov, zavádzame transparentnosť, zverejňovanie, všetko čo som povedala, pretože nie je pravda, že je to zverejňované. A takisto žiadame, aby sa riešil konflikt záujmov. V rezorte školstva hodnotili projekty tí, ktorí zároveň projekty podávali.
Dovoľte mi na záver povedať, že eurofondy môžu byť obrovským stimulom na rozvoj našej krajiny ak sa používajú dobre a transparentne. Väčšina z projektov, ktoré sme financovali, veľkých projektov bola financovaná práve z eurofondov. A vidíme, že táto vláda buď nevie problémy riešiť, buď ich úplne popiera, ministerka školstva, ktorá je zase za rezort Slovenskej národnej strany eurofondový škandál označila ja ju citujem "za hystériu" alebo zvaľuje vinu na niekoho iného. To je zas pani ministerka Matečná, ktorá zvaľuje vinu buď na podriadených úradníkov, alebo na pána Jahnátka. My tie problémy chceme riešiť, hoci tie problémy sme nespôsobili a za tento systém nie sme zodpovední.
Národným záujmom Slovenska je, aby sa peniaze z eurofondov využívali zmysluplne, aby sme zveľaďovali chudobné regióny a nie aby sa peniaze pchali do vrecák ľudí, ktorí sú blízki tejto vláde. A práve preto, že máme radi Slovensko, nesmieme dopustiť, aby zopár gaunerov a neschopných politikov drancovalo našu krajinu. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 19:11 - 19:12 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Hegerovi, že pripomenul aké dôležité je aby sme v tomto kľúčovom momente, kedy sa rozhoduje o viacročnom finančnom rámci, prebiehajú rokovania, budú prebiehať ešte rok, aké veľmi dôležité je dobré meno krajiny.
My tu môžme, my máme šikovných ľudí o ktorých sa snažia robiť nám dobré meno. Máme športovcov šikovných, má inovatívne firmy a čo z toho keď táto neschopná vláda, vláda škandálov zničí naše dobré meno v zahraničí. Ešte raz hovorím, médiá nepísali zahraničné o opozícii, médiá písali o škandáloch v rezorte pôdohospodárstva. Zahraničné médiá Le Monde písal o škandáloch v rezorte školstva. Písali o tom, ako je mafia na úrade vlády, Vy nám ničíte dobré meno Slovenska, našej krajiny. Prosím vás, pani ministerka, ak vám záleží na tejto krajine, ak máte radi Slovensko, tak opustíte tento rezort.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 16:38 - 16:38 hod.

Veronika Remišová
Ďakujem kolegom za milé faktické poznámky. Ja len poviem, že v tej časti ústnej rozpravy budem ešte hovoriť o albánskej mafii, budem hovoriť o čerešničke na torte - rybníku pána Beljajeva a budem hovoriť aj o tom, ako z tejto situácie von, čo by sme mali urobiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 16:13 - 16:33 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, začnem takou malou príhodou z minulého roku, keď mi prišiel podnet do mojej poslaneckej schránky a sťažovali sa mi viacerí drobní urbárnici na to, že ich žiadosť o dotáciu bola odmietnutá. Tak sme ich kontaktovali naspäť, ako to robíme pri, pri každom podnete, ktorý nám príde, a pýtali sme sa ich, že prečo im bola odmietnutá táto žiadosť. Oni odpovedali, že bola im odmietnutá z administratívnych dôvodov, pretože vraj podali žiadosť o dotáciu na zlom tlačive. Tak som sa tak zamyslela a si hovorím, no tak hádam teda vedia, že ktoré je dobré tlačivo a že keď už niekto žiada o dotáciu, tak by si mal aspoň tú žiadosť podať na tom dobrom tlačive. Chcela som to aj nechať tak, lebo takýchto podnetov mi chodí veľmi veľa, ale potom som sa zamyslela a hovorím si, preverím teda tento podnet, prečo títo drobní urbárnici si podali žiadosť na zlom tlačive?
Začali sme sa v tom hrabať, boli to hodiny a hodiny práce a nakoniec sme zistili toto: v máji Pôdohospodárska platobná agentúra vypísala výzvu a uzávierka bola o dva a pol mesiaca. V strede tej výzvy zrazu zmenila aj podmienky aj formulár samotný, v strede výzvy a dala preč z toho formuláru päť slov. Upozornila na to žiadateľov, že zmenila formulár, dobre. Výzva bežala ďalej a potom päť dní pred termínom podania prihlášky Pôdohospodárska platobná agentúra znovu zmenila formulár a do toho formulára doplnila naspäť tie slová, ktoré tam pred mesiacom a pol odtiaľ ich dala preč. Päť slov. Samozrejme, kto o tom vedel, možno bol upozornený, tak už vedel, že menil sa formulár a podal žiadosť na dobrom formulári. Ten, kto o tom nevedel, kto nebol ten vyvolený. tak samozrejme, že dal žiadosť na tom formulári, starom.
Viete veľmi dobre, koľko strán majú takéto príručky pre žiadateľov. Jedna príručka, keď si chcete opraviť školu, malé námestie, vidiecky cestovný ruch, má 736 strán. Samotná prihláška má 20, 30, 40 strán v niektorých prípadoch. Takúto prihlášku vy nevypĺňate päť dní, ale vypĺňate ju dva mesiace. Dokumenty na to zbierate dva až viac mesiacov kvôli všetkej byrokracii, ktorú požaduje rezort pôdohospodárstva a ani vás nenapadne, že päť dní pred dátumom odovzdania prihlášok by mohla Pôdohospodárska platobná agentúra zmeniť formulár, kde dá päť slov, ktoré predtým dala preč. Toto je doslova perfídnosť, môžete to nazvať chybou, ja to nazývam rovno zlým úmyslom.
Hovorili sme o tom pánovi Kožuchovi, ktorý je šéfom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, predtým bol šéfom priamych platieb - k tomu sa ešte vrátim - a v tom čase sme organizovali konferenciu o eurofondoch. Najprv sa pán Kožuch do mňa pustil, ako ja ničomu nerozumiem, nerozumiem celému systému, niečo podobné, ako ste tu videli od pani ministerky Matečnej pred chvíľou, a potom hovoril, že samozrejme, dobre, že týchto žiadateľov osloví. Reakcia ministerstva bola: "Aktuálne vedenie PPA sa s názorom predchádzajúceho vedenia agentúry nestotožnilo. Žiadateľom, ktorí po voľbách podali podnet na preskúmanie zamietavého stanoviska, uznalo neopodstatnenosť takéhoto zdôvodnenia zo strany agentúry. Žiadatelia, ktorí ho nepodali, môžu tak urobiť v súčasnosti." To bolo vo februári 2017.
Kontaktovala som opätovne týchto žiadateľov, drobných urbárnikov, či teda Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k nejakým nápravám, pretože to bolo evidentne, ale evidentne zlyhanie PPA. Včera a dnes mi od nich prišli e-maily, nič PPA neurobilo, žiadnu nápravu, neboli zaradení naspäť do procesu a žiadne dotácie nedostali. Okrem toho jednoducho Pôdohospodárska platobná agentúra nemôže robiť zmeny vo formulároch bez toho, aby to oznámila žiadateľom. Tých päť dní pred termínom, keď to zmenila, nikomu to neoznámila. Ja si neviem predstaviť zo strany štátneho orgánu zákernejší spôsob budovania korupčného podhubia, ako je tento.
Nebudem sa v mojom príspevku venovať priamym platbám, budem sa venovať najmä dopytovo orientovaným projektom a začnem úplne na začiatku. Pani Matečná hovorila, že chce fakty, bude mať fakty.
Kauzy Pôdohospodárskej platobnej agentúry som prvýkrát otvorila 13. apríla 2016, teda približne mesiac po voľbách. Vtedy som upozornila ministerstvo, že eurofondové dotácie na rozvoj vidieka idú na nezmyselné, predražené, kontraproduktívne projekty. Niektoré projekty sú zviazané s politikmi, prípadne s finančnými skupinami a peniaze idú na súkromné účely. Už vtedy sme v našom hnutí vyzývali pani ministerku, aby si v rezorte urobila poriadok. O dva dni neskôr pani ministerka avizovala veľké upratovanie a toto upratovanie znamenalo to, že na post generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry prišiel pán Kožuch, ktorý nahradil pána Grobára. Kto bol pán Kožuch? Pán Kožuch dovtedy pôsobil na priamych platbách, bol šéf priamych platieb, presne tej sekcie, kde po smrti Jána Kuciaka vychádzajú najavo obrovské špinavosti, o ktorých píšu médiá, o ktorých hovorí Andrej Bán a na ktoré sa sťažujú drobní farmári. Toto bolo to obrovské upratovanie. Z priamych platieb na šéfa celej Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pán Kožuch.
Prideľovanie dotácií pokračovalo rovnako. Približne o mesiac Pôdohospodárska platobná agentúra pod pánom Kožuchom pridelila v máji 2016 dotáciu napríklad spoločnostiam Pilsberg Investment a Tatranská sladovňa. Ide o spoločnosti, ktoré sú blízke Ladislavovi Lazarovi, bývalému generálnemu riaditeľovi Vodohospodárskej výstavby, známemu z kauzy Kompa, bývalému poslancovi a nominantovi za stranu SMER. Len pre zaujímavosť, Pilsberg Investment dostal dotáciu takmer milión eur, pritom ide o spoločnosť s jedným zamestnancom. K tomuto sa ešte vrátim, komu sú prideľované dotácie.
Dvadsiateho štvrtého mája bola podpísaná zmluva za takmer milión eur so spoločnosťou Pivnica Radošiná, majiteľom ktorej je zas Norbert Bödör. O tom písal neskôr aj zavraždený Ján Kuciak. V ten istý deň pridelila PPA dotáciu spoločnosti Víno Levice. Táto spoločnosť je zas blízka ľuďom z kauzy Formula-tip, kde policajti dokonca zatýkali a aktéri tejto kauzy skončili s podmienkou.
Dvadsiateho tretieho mája bola uzatvorená zmluva za viac ako milión eur so spoločnosťou Puan. Táto spoločnosť zas vznikla, vznikla pár dní pred uzatvorením výzvy, tržby má nulové, stratu desaťtisíc eur. Takže už pod vedením, po veľkom upratovaní pod vedením pána Kožucha a pani Matečnej aj po upozornení opozície sa podpisovali zvláštne zmluvy ďalej. Už vtedy v máji to bol signál, že pani ministerka, hoci sa neustále vyhovára na predchádzajúce vedenie, pokračuje po tej istej ceste, ako jej predchodca pán Jahnátek.
V lete 2016 médiami prebehla správa, že pani ministerka, citujem: "dala pokyn generálnemu riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pokyn na okamžité ukončenie pracovného pomeru s výkonným riaditeľom platobnej agentúry Ľubomírom Partikom. Pritom len letmý pohľad na frekvenciu prideľovania eurofondov tesne pred voľbami a po voľbách, ako aj na naše okamžité upozornenia, bolo jasné, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyžaduje okamžitú zmenu vedenia a iniciovanie trestno-právnych krokov.
Čo sa týka personálnych zmien, ktoré ohlásila vtedy pani ministerka Matečná, v októbri 2016 na platobnej agentúre zo záhadných dôvodov mala byť vytvorená pozícia námestníka. Túto pozíciu získal človek, ktorý bol podľa mediálnych informácií predtým dlho nezamestnaný, potom robil...
===== Čo sa týka personálnych zmien, ktoré ohlásila vtedy pani ministerka Matečná, v októbri 2016 na platobnej agentúre zo záhadných dôvodov mala byť vytvorená pozícia námestníka. Túto pozíciu získal človek, ktorý bol podľa mediálnych informácií predtým dlho nezamestnaný, potom robil v SBS-ke s väzbami na podsvetie. Dostal plat vedúceho úradníka, sekretárku, služobné auto. A len vďaka upozorneniu médií našťastie na túto pozíciu po niekoľkých týždňoch rezignoval. Keby na túto nomináciu neupozornili médiá, tak ten človek tam sedí dodnes. Aj toto vypovedá o úprimnej snahe pani ministerky Matečnej meniť pomery v celom rezorte pôdohospodárstva.
V decembri 2016 bola kontrola Najvyššieho kontrolného úradu a Najvyšší kontrolný úrad vtedy upozornil na obrovské pochybenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Dokonca ich aj označil v niektorých prípadoch až za neuveriteľné. Najvyšší kontrolný úrad vtedy hovoril o meškajúcich oznámeniach, o vyhodnotení, ktorých odoslanie trvalo 100 pracovných dní, povinné prílohy k projektom sa dopĺňali až po ich registrácii, konečné bodové hodnotenie bolo podľa zistení NKÚ dokonca známe ešte pred samotným hodnotením a podobne.
Reakcia ministerstva bola nasledovná: s výsledkami auditu NKÚ sa vedenie ministerstva stotožňuje, vyjadrujú veľkú nevôľu nad riadením agentúry v predchádzajúcom období.
Ministerka Matečná sa pri každom pochybení vyhovárala na pána Jahnátka. Je teda, je pravda, že pán Jahnátek zanechal rezort v obrovskom rozvrate, ale to už len taká perlička na okraj, čo táto vládna koalícia vrátane Slovenskej národnej strany spravila s pánom Jahnátkom. Pani ministerka sa v médiách sťažuje, ako pán Jahnátek riadil rezort, na jeho neschopnosť a na, my hovoríme korupčné praktiky. A vládna koalícia pána Jahnátka pošle ešte na lepšie platené miesto a na jedno z najdôležitejších miest vo vedení tohto štátu. Pán Jahnátek sa stal šéfom úradu, ktorý reguluje ceny elektriny.
V januári 2017 som spolu s europoslancom Branislavom Škripekom podávala podnet na európsky úrad boja proti podvodom, ktorý sa týkal viac než 600-tisíc eur od platobnej agentúry, ktoré získala v rokoch 2015 a 2016 spoločnosť Mäsovýroba - Bitúnok Tomášov, a vtedy sme sa vyjadrovali k tomu, že neboli dodržané podmienky poskytnutia dotácie, ako aj postup PPA pri poskytnutí ďalšej dotácie. Kauza pritom siahala k ľuďom, ktorým Slovenský pozemkový fond pod vedením pani Matečnej umožnil dostať sa k lukratívnym pozemkom v Bratislave a v okolí Senca. Odpoveď ministerstva bola, že k pochybeniam nedošlo.
Vo februári 2017 som vyzvala ministerku, aby prešetrila výzvu pre obnovu poškodených lesov za 20 miliónov eur, to je ten prípad, ktorý som spomínala v úvode rozpravy. Žiadnu odpoveď som od nej nedostala.
V marci 2017 som zas upozornila na tender ministerstva na poradenské služby za predpokladanú cenu 48 miliónov eur bez DPH. Služby technických, právnych, ekonomických poradcov na štyri roky majú byť financované z peňazí Európskej únie a pri cene takej, ako bola súťažená, sme upozornili, že v praxi ministerstvo chce kúpiť 494 261 hodín poradenstva na úlohy, na ktorých by desať expertov pracovalo pri normálnom pracovnom čase celých 25 rokov. Zároveň sme upozorňovali na to, že ministerstvo si vlastne kupuje služby, ktoré má, majú plniť ľudia na samotnom ministerstve alebo na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
K tomu ešte istenia NKÚ. Samotné NKÚ upozorňoval platobnú agentúru a ministerku Matečnú na to, že by mala obmedziť kupovanie služieb externých poradcov, že v prvom rade by mala vytvoriť kontrolné kapacity na ministerstve a vybudovať mechanizmy kontroly z vlastných zdrojov, nie si kupovať predražené externé služby od externých poradcov.
V apríli vyšli články novinára Jána Kuciaka. Opisoval miliónové dotácie PPA pre spoločnosť Pivnica Radošina, ktorej spoločníkom je syn nitrianskeho oligarchu Norberta, Norbert Bödör. Ten je susedom poslanca a bývalého ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka.
V článku s názvom Firmy okolo oligarchu Bödöra súťažili sami so sebou u Žigu a Jahnátka. Ján Kuciak popisoval mimoriadne závažné podozrenia, obludné prepojenia nitrianskej oligarchie a podnikateľov, politiky, politikov a zvláštne verejné obstarávania. V kauze boli príliš vysoké mená ako pán Jahnátek, policajný prezident pán Gašpar, obaja bratia Ficovci. Napriek veľmi závažným podozreniam nikto nezačal preverovať tieto veci, nemal kto začať jednoducho trestné stíhanie. Keď píšete o policajnom prezidentovi a spájate podozrenia s ním, tak je zrejmé, že polícia ani nezačne vyšetrovanie.
Kuciak dokonca písal aj o súkromnej partii ľudí z generálnej prokuratúry, ktorá sa mala v pivnici konať ešte v roku 2011. Následne napísal Ján Kuciak druhý článok o Hoteli Zlatý kľúčik, ktorý tiež dostal dotáciu s názvom Obľúbený hotel SMER-u dostal milióny, v pozadí bol syn vplyvného oligarchu. Ani toto nezačala vyšetrovať polícia. Vtedy sa k veci vyjadrilo aj ministerstvo pôdohospodárstvo a vyjadrilo sa takto: "Tieto indície a projekt už preveruje špeciálny odbor, ktorý zriadilo nové vedenie PPA v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov. Ak sa potvrdia pochybenia pri schvaľovaní tohto projektu, PPA od zmluvy so žiadateľom odstúpi.".
Hoci sa pani Matečná môže vyhovárať, že dotácie, ktoré opísal zavraždený novinár Ján Kuciak, boli pridelené za predchádzajúceho vedenia, opätovne pripomínam, že poslednú dotáciu pre Bödörovu spoločnosť Pivnica Radošina podpísalo už vedenie pani Matečnej a napriek tomu, že mesiac predtým sme upozorňovali práve na podozrenia s touto konkrétnou výzvou. Pani ministerky sa teda pýtam, od článkov Jána Kuciaka je už rok, čo teda zistil ten špeciálny odbor, ktorý tieto podozrenia preveroval? A dnes by som chcela počuť výsledky kontroly práve k týmto prípadom, ako to pani ministerka sľubovala pred rokom.
Vo februári 2018 zas prišla kauza Babindol. Bol to obrovský škandál smerujúci k bývalému vedeniu oligarchov z okolia Nitry s väzbami na SMER, dokonca s väzbami na policajného prezidenta pána Gašpara. Výhovorky na predchádzajúce vedenie nepomôžu, pretože aj v tomto prípade súčasný riaditeľ agentúry pán Kožuch babindolskej skupine koncom minulého roka podpísal spoločný projekt za 6,5 milióna eur. Doteraz sme nepočuli od pani ministerky žiadne vyjadrenie ku kauze Babindol, nepočuli sme od orgánov činných v trestnom konaní, či začali preverovať indície o nitrianskej skupine, o jej prepojeniach a k Babindolu (zaznievanie zvukov časomeru) nám zostáva paradoxne len stanovisko pána Jahnátka, ktorý hovorí o vine pani Matečnej.
A zvyšok dokončím v druhej časti ústnej rozpravy. (Potlesk.)
Skryt prepis