Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 13:50 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 13:50 - 13:52 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Poviem hlbšie lebo všetky štyri poznámky, ktoré hovoríš ako urobiť záznam, k čipovým kartám a zisťovanie prítomnosti poslancov alebo ako dlho majú byť uložené záznamy. Či vytvoriť pravidlá lehoty pri pozmeňovákoch, sú veľmi dobrými podnetmi. Budem sa snažiť a hlásim sa teda nie so záverečným slovom, ale vystúpením do rozpravy, pretože myslím si, že na niečo už máme technické zariadenia predpripravené a na niečo, ak sa to nebude chcieť zneužiť, by bolo z môjho pohľadu veľmi jednoduché a lacné toto technické vybavenie zabezpečiť. Existujú pri, aby mala tá faktická poznámka aj nejaký vyčerpávajúci zmysel, nielen naznačenie druhej debaty, pri audiovizuálnych záznamoch existujú také technické zariadenia, ktoré za veľmi lacné peniaze vedia tzv. rybím okom ale v uhlom snímať možno aj 360-stupňový záznam, ak si vyjdeme z toho ako sú reálne výbory do tých účiek urobené, tak tie 360-stupňové kamery sú presne riešením. Dá sa to využívať aj následne na záznam a k tomu záznamu sa vyjadrím podrobnejšie, prečo sme navrhli desať a prečo súhlasím s tým, že by mali byť tie záznamy uchovávané alebo sprostredkovávané, hlavne na veky, ale prečo teda vznikla lehota desať rokov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 13:38 - 13:40 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Veľmi dobre, kolega Heger, oba dva body sú veľmi dôležité. Aj ten bod, keďže sme niekedy a nemyslím si, že keby som spomenul slovo často, že budem ďaleko od pravdy, často sme svedkami toho, že prichádza a pri tomto spôsobe jednania výborov prichádza lobista s taškou, odovzdá poslancovi návrh zákona, ale poslanec sa skrýva, neje s ním do pléna parlamentu, kde musí požiadať 15 kolegov, aby mu to podpísali, ale ide na to cez výbor. Vo výbore nepotrebuje 15 podpisov, vo výbore to predloží tak ako dostal sám za seba, ak tam nie sú médiá, tak o tom predložení nie je záznam, dokonca nájdeme akým spôsobom argumentoval a prečo, nájdeme veľmi ťažko, máme len formalizovanú dôvodovú správu, niekedy jednovetovú a potom sa dozvieme, že na výbore sa našla väčšina, kto ako hlasoval v zápisnici nemusí byť. A takto umožňujeme obrovský otvorený priestor ako sa môže nad verejný záujem... 
===== prečo nájdeme veľmi ťažko, máme len formalizovanú dôvodovú správu, niekedy jednovetovú, a potom sa dozvieme, že na výbore sa teda našla väčšina. Kto ako hlasoval v zápisnici nemusí byť a takto umožňujeme obrovský otvorený priestor ako sa môže nad verejný záujem povýšiť záujem nejakej skupiny alebo jednotlivca a namiesto toho, aby verejný záujem v legislatíve vyhrával, vyhrá ten skupinový alebo jednotlivý. Ak to je skupinový záujem oligarchie, tak aj také prípady sme tu mali a niekedy sa dokáže cez výbor zmeniť aj celý pôvodný návrh zákona. A toto by malo byť jednoducho zaznamenané. 
A druhý bod, rovnako podčiarkujem a podpisujem, že záznam, ktorý v 21. storočí jednoducho má byť bežnou výbavou rokovania pléna, ale aj výboru .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 13:38 - 13:40 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Veľmi dobre, kolega Heger, oba dva body sú veľmi dôležité. Aj ten bod, keďže sme niekedy a nemyslím si, že keby som spomenul slovo často, že budem ďaleko od pravdy, často sme svedkami toho, že prichádza a pri tomto spôsobe jednania výborov prichádza lobista s taškou, odovzdá poslancovi návrh zákona, ale poslanec sa skrýva, neje s ním do pléna parlamentu, kde musí požiadať 15 kolegov, aby mu to podpísali, ale ide na to cez výbor. Vo výbore nepotrebuje 15 podpisov, vo výbore to predloží tak ako dostal sám za seba, ak tam nie sú médiá, tak o tom predložení nie je záznam, dokonca nájdeme akým spôsobom argumentoval a prečo, nájdeme veľmi ťažko, máme len formalizovanú dôvodovú správu, niekedy jednovetovú a potom sa dozvieme, že na výbore sa našla väčšina, kto ako hlasoval v zápisnici nemusí byť. A takto umožňujeme obrovský otvorený priestor ako sa môže nad verejný záujem... 
===== prečo nájdeme veľmi ťažko, máme len formalizovanú dôvodovú správu, niekedy jednovetovú, a potom sa dozvieme, že na výbore sa teda našla väčšina. Kto ako hlasoval v zápisnici nemusí byť a takto umožňujeme obrovský otvorený priestor ako sa môže nad verejný záujem povýšiť záujem nejakej skupiny alebo jednotlivca a namiesto toho, aby verejný záujem v legislatíve vyhrával, vyhrá ten skupinový alebo jednotlivý. Ak to je skupinový záujem oligarchie, tak aj také prípady sme tu mali a niekedy sa dokáže cez výbor zmeniť aj celý pôvodný návrh zákona. A toto by malo byť jednoducho zaznamenané. 
A druhý bod, rovnako podčiarkujem a podpisujem, že záznam, ktorý v 21. storočí jednoducho má byť bežnou výbavou rokovania pléna, ale aj výboru .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

13. 10. 2017 13:21 - 13:29 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, piatkové skoré popoludnia majú svoju opozičnú poetiku. Je nás tu pomenej. A dovolím si predniesť návrh zákona, ktorý dlhodobo považujem za veľmi dôležitú súčasť, alebo novely, súčasť našej poslaneckej práce. Niekto volá rokovací poriadok Excalibrom. To je tá, ten moment, kedy sa vytiahne meč, ak vzniká nejaká hádka alebo zádrhel v procese, niekto volá rokovací poriadok po poslednej novele horalkový alebo náhubkový zákon.
Myslím si, že prinášam to, čo sa snaží OĽANO a noví poslanci v pléne Národnej rady prezentovať, a to je otvorenosť a transparentnosť. Prinášame to alebo chceme priniesť to, aby nielen toto plénum, kde je vidieť, akým spôsobom rokujeme, akým spôsobom sa prekladajú návrhy zákonov, kto je navrhovateľ, kto je spravodajca, kto napríklad prináša pozmeňujúci návrh. Toto všetko je vidieť, je to zaznamenané a tvorí to dokonca aj archív, čiže sa to dá pozerať aj spätne. To isté platí o hlasovaniach. Ak hlasujeme v pléne Národnej rady, do pár sekúnd po mene, čiže každá jedna poslankyňa a každý jeden poslanec má zaznamenané, akým spôsobom sa postavil či k procedurálnemu návrhu, pozmeňovaciemu návrhu alebo k zákonu ako celku. 
Čo mne však za sedem rokov pobytu v pléne parlamentu vadí, že tu máme orgán, resp. orgány, ktoré sú z tohoto pohľadu zanonymizované. A preto prinášam novelu rokovacieho poriadku, ktorá by mala odstrániť, že v systéme tak, ako sa, ako ľudová múdrosť vraví, že reťaz je iba tak silná, ako jej najslabšie ohnivko, tak ak máme v systéme slabé ohnivko alebo dieru, tak jednoducho sa nám vedia dostávať do zákonov veci, ktoré sú mimo dohľad verejnosti, mimo zodpovednosť, mimo archív, mimo archív prejednávania tej veci, ale aj mimo archív zosobneného hlasovania. A to sú parlamentné výbory. 
Je pre mňa nepochopiteľné, prečo v roku 2017 neexistujú audiovizuálne záznamy toho, akým spôsobom rokujeme na výboroch. Prečo...
===== prejednávania tej veci, ale aj mimo archív zosobneného hlasovania. A to sú parlamentné výbory. Je pre mňa nepochopiteľné prečo v roku 2017 neexistujú audiovizuálne záznamy toho akým spôsobom rokujeme na výboroch. Prečo stránka Národnej rady Slovenskej republiky neponúka takto jednoduchý servis, keď to dokážu zvládať obce, keď to dokážu zvládať mestá, keď to dokážu zvládať kraje. prečo na najvyššom ústavodarnom a zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky Národnej rade máme tak slabé ohnivko, že verejnosť často nevidí akým spôsobom argumentujeme. akým spôsobom predkladáme, čo sú tie naozaj tie naše pracovné výsledky, lebo často z môjho pohľadu sa vyhovárajú kolegovia, často sa vyhovárajú alebo argumentujeme tým, že tá práca tuná na pléne je už len čerešnička na torte, práca poslanecká sa odviedla na tých výboroch.
Na výbore môžu chodiť médiá, ale už tu nie je nikto, kto by tu nebol aspoň rok a pol a vieme,, že existujú výbory, ktoré jednoducho nemajú tento typ záujmu, že by médiá prišli a následne nám až potom, keď sa dozvedia tu v pléne počas prijímania 4. bodu spoločnej správy, ktorý bol možno vyňatý na osobité hlasovanie alebo nie, čo to vlastne na tých výboroch bolo schválené a čo ten bod 4 spoločnej alebo bod 9 alebo 11 čo to vlastne je. Strašne ťažko sa potom pátra kto ho predložil napríklad, nejaký pozmeňovák na výbore a nedopátrate s dvoj, troj mesačným oneskorením ak sa pozriete na nejaký konkrétny príklad kto ako hlasoval. Dopátrate sa iba v akom počte bolo na výbore hlasované, ale zosobnené menovité hlasovanie tam nie je. Preto prichádzame s novelou rokovacieho poriadku, aby bolo povinnosťou na verejných výboroch zhotovovať audiovizuálny záznam tak ako sa zhotovuje z tohoto pléna, aby bola táto technická pomôcka riešená nejakým statickým záznamom, aby to bolo podložené zákonom o rokovacom poriadku, pretože niekto možno vie, niekto nie, ale aj záznamy, ktoré tu my máme dosť unikátny systém, že máme záznamy o rokovaniach pléna parlamentu viac ako dekádu, ale zákon vyžaduje iba pol ročnú povinnosť. Čo ak tu príde nejaká osvietená hlava typu kapitán a jednoducho povie, že on striktu juris dodržiavať zákon a archív nám zmizne. Preto predlžujeme dobu uchovávania týmto návrhom zákona, a preto žiadame, aby boli výbory zaznamenané audiovizuálnym záznamom a aby šli tiež do archívu. Zároveň žiadame alebo navrhujeme, žiadame o podporu, aby tieto hlasovacie zariadenia s mikrofónmi a s našimi kartami boli aj na výboroch, aby sme sa nebavili len tak do vetra, ale aby každé slovo malo váhu a volič nás mohol hodnotiť aj za prácu na výboroch. Čiže aby to hovorené slovo bolo zaznamenané a zároveň by to zabezpečilo, že aj naše hlasovania na výboroch by mali naše mená a priezviská. Ak sa s týmto a podľa mňa každý jeden človek 21. storočia by sa s týmto mohol stotožniť, stotožníte, urobíme pre otvorenosť, transparentnosť a neobchádzanie alebo anonymizáciu legislatívneho procesu, kde sa nás ľudia často pýtajú, kto s tým prišiel, prečo sa to nachádza v tej a v tej časti, urobíme len dobre. Zároveň zabezpečíme aj našu informovanosť aj navzájom. Často vidíme, keď hlásia predsedovia výborov, že tu je súbeh. Máme právo ako poslanci byť a zúčastňovať sa rokovania výborov aj v ktorých nie sme členmi, ale niekedy sa to jednoducho fyzicky nedá stíhať, pretože bežia dva, tri, päť naraz, a preto je podľa mňa dôležité aj s nášho hľadiska mať možnosť si pozrieť čo na tých výboroch prebiehalo, akým spôsobom bola debata a z toho sa napríklad pripravovať aj na veľké plenárne zasadnutia. 
Toľko na úvod k tomuto návrhu zákona. Prihlásim sa aj do rozpravy, kde budem mať ambíciu vysvetliť niektoré čísla a možno porovnania hneď úvodom si vás dovolím požiadať o podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

13. 10. 2017 13:21 - 13:29 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, piatkové skoré popoludnia majú svoju opozičnú poetiku. Je nás tu pomenej. A dovolím si predniesť návrh zákona, ktorý dlhodobo považujem za veľmi dôležitú súčasť, alebo novely, súčasť našej poslaneckej práce. Niekto volá rokovací poriadok Excalibrom. To je tá, ten moment, kedy sa vytiahne meč, ak vzniká nejaká hádka alebo zádrhel v procese, niekto volá rokovací poriadok po poslednej novele horalkový alebo náhubkový zákon.
Myslím si, že prinášam to, čo sa snaží OĽANO a noví poslanci v pléne Národnej rady prezentovať, a to je otvorenosť a transparentnosť. Prinášame to alebo chceme priniesť to, aby nielen toto plénum, kde je vidieť, akým spôsobom rokujeme, akým spôsobom sa prekladajú návrhy zákonov, kto je navrhovateľ, kto je spravodajca, kto napríklad prináša pozmeňujúci návrh. Toto všetko je vidieť, je to zaznamenané a tvorí to dokonca aj archív, čiže sa to dá pozerať aj spätne. To isté platí o hlasovaniach. Ak hlasujeme v pléne Národnej rady, do pár sekúnd po mene, čiže každá jedna poslankyňa a každý jeden poslanec má zaznamenané, akým spôsobom sa postavil či k procedurálnemu návrhu, pozmeňovaciemu návrhu alebo k zákonu ako celku. 
Čo mne však za sedem rokov pobytu v pléne parlamentu vadí, že tu máme orgán, resp. orgány, ktoré sú z tohoto pohľadu zanonymizované. A preto prinášam novelu rokovacieho poriadku, ktorá by mala odstrániť, že v systéme tak, ako sa, ako ľudová múdrosť vraví, že reťaz je iba tak silná, ako jej najslabšie ohnivko, tak ak máme v systéme slabé ohnivko alebo dieru, tak jednoducho sa nám vedia dostávať do zákonov veci, ktoré sú mimo dohľad verejnosti, mimo zodpovednosť, mimo archív, mimo archív prejednávania tej veci, ale aj mimo archív zosobneného hlasovania. A to sú parlamentné výbory. 
Je pre mňa nepochopiteľné, prečo v roku 2017 neexistujú audiovizuálne záznamy toho, akým spôsobom rokujeme na výboroch. Prečo...
===== prejednávania tej veci, ale aj mimo archív zosobneného hlasovania. A to sú parlamentné výbory. Je pre mňa nepochopiteľné prečo v roku 2017 neexistujú audiovizuálne záznamy toho akým spôsobom rokujeme na výboroch. Prečo stránka Národnej rady Slovenskej republiky neponúka takto jednoduchý servis, keď to dokážu zvládať obce, keď to dokážu zvládať mestá, keď to dokážu zvládať kraje. prečo na najvyššom ústavodarnom a zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky Národnej rade máme tak slabé ohnivko, že verejnosť často nevidí akým spôsobom argumentujeme. akým spôsobom predkladáme, čo sú tie naozaj tie naše pracovné výsledky, lebo často z môjho pohľadu sa vyhovárajú kolegovia, často sa vyhovárajú alebo argumentujeme tým, že tá práca tuná na pléne je už len čerešnička na torte, práca poslanecká sa odviedla na tých výboroch.
Na výbore môžu chodiť médiá, ale už tu nie je nikto, kto by tu nebol aspoň rok a pol a vieme,, že existujú výbory, ktoré jednoducho nemajú tento typ záujmu, že by médiá prišli a následne nám až potom, keď sa dozvedia tu v pléne počas prijímania 4. bodu spoločnej správy, ktorý bol možno vyňatý na osobité hlasovanie alebo nie, čo to vlastne na tých výboroch bolo schválené a čo ten bod 4 spoločnej alebo bod 9 alebo 11 čo to vlastne je. Strašne ťažko sa potom pátra kto ho predložil napríklad, nejaký pozmeňovák na výbore a nedopátrate s dvoj, troj mesačným oneskorením ak sa pozriete na nejaký konkrétny príklad kto ako hlasoval. Dopátrate sa iba v akom počte bolo na výbore hlasované, ale zosobnené menovité hlasovanie tam nie je. Preto prichádzame s novelou rokovacieho poriadku, aby bolo povinnosťou na verejných výboroch zhotovovať audiovizuálny záznam tak ako sa zhotovuje z tohoto pléna, aby bola táto technická pomôcka riešená nejakým statickým záznamom, aby to bolo podložené zákonom o rokovacom poriadku, pretože niekto možno vie, niekto nie, ale aj záznamy, ktoré tu my máme dosť unikátny systém, že máme záznamy o rokovaniach pléna parlamentu viac ako dekádu, ale zákon vyžaduje iba pol ročnú povinnosť. Čo ak tu príde nejaká osvietená hlava typu kapitán a jednoducho povie, že on striktu juris dodržiavať zákon a archív nám zmizne. Preto predlžujeme dobu uchovávania týmto návrhom zákona, a preto žiadame, aby boli výbory zaznamenané audiovizuálnym záznamom a aby šli tiež do archívu. Zároveň žiadame alebo navrhujeme, žiadame o podporu, aby tieto hlasovacie zariadenia s mikrofónmi a s našimi kartami boli aj na výboroch, aby sme sa nebavili len tak do vetra, ale aby každé slovo malo váhu a volič nás mohol hodnotiť aj za prácu na výboroch. Čiže aby to hovorené slovo bolo zaznamenané a zároveň by to zabezpečilo, že aj naše hlasovania na výboroch by mali naše mená a priezviská. Ak sa s týmto a podľa mňa každý jeden človek 21. storočia by sa s týmto mohol stotožniť, stotožníte, urobíme pre otvorenosť, transparentnosť a neobchádzanie alebo anonymizáciu legislatívneho procesu, kde sa nás ľudia často pýtajú, kto s tým prišiel, prečo sa to nachádza v tej a v tej časti, urobíme len dobre. Zároveň zabezpečíme aj našu informovanosť aj navzájom. Často vidíme, keď hlásia predsedovia výborov, že tu je súbeh. Máme právo ako poslanci byť a zúčastňovať sa rokovania výborov aj v ktorých nie sme členmi, ale niekedy sa to jednoducho fyzicky nedá stíhať, pretože bežia dva, tri, päť naraz, a preto je podľa mňa dôležité aj s nášho hľadiska mať možnosť si pozrieť čo na tých výboroch prebiehalo, akým spôsobom bola debata a z toho sa napríklad pripravovať aj na veľké plenárne zasadnutia. 
Toľko na úvod k tomuto návrhu zákona. Prihlásim sa aj do rozpravy, kde budem mať ambíciu vysvetliť niektoré čísla a možno porovnania hneď úvodom si vás dovolím požiadať o podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

13. 10. 2017 12:54 - 12:54 hod.

Jozef Viskupič
to potrebuje 90 hlasov, prípadne, aby sme sa zhodli na ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré riešia aj ďalšie problémy, na ktoré sa zabudlo či už v našom návrhu alebo v návrhu Mira Beblavého
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 16:38 - 16:40 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel som spomenúť aj to, že neviem čo z môjho prejavu urobili županský prejav, ale pán Jarjabek ďakujem, áno kandidujem na župana. Ak je to ten motýlik, tak už tomu rozumiem a okrem toho som ale zdôraznil myslím si, že dve základné roviny a to je, že na začiatku mala byť dohoda, dohoda medzi tromi významnými ústavnými inštitúciami prezidentom, vládou a parlamentom. Nebola, bohužiaľ. 
A druhú rovinu, ktorú som sa chcel, alebo snažil osvetliť bolo to, že sme mimo ústavného rámca a pôsobíme na poli morálny, cti, etiky odmeňovania a robíme so symbolmi. Preto nesedí prirovnanie ohľadom privatizácie, o možnej privatizácie Slovenského národného divadla a podobne, pretože ak tieto symboly zapadnú do spoločnosti a budú viazané na konkrétne mená, tak je jedno, čo bude napísané v zákone, ale zostane to ako Ficova a Dankova cena, ktorá bola vynútená, resp. ohnutá a zlomená cez koleno, pretože zvykol som si, že dlhodobú stabilitu niektorých legislatívnych činov a zavádzanie
===== ... do spoločnosti a budú viazané na konkrétne mená, tak je jedno, čo bude napísané v zákone, ale zostane to ako Ficova a Dankova cena, ktorá bola vynútená, respektíve ohnutá a zlomená cez koleno, pretože zvykol som si, že dlhodobú stabilitu niektorých legislatívnych činov a zavádzanie politických a symbolických okamihov, ktoré majú a môžu pôsobiť dlhodobo, je vtedy, ak za to hlasuje minimálne, minimálne 100 alebo 120 poslancov. Jednoducho, ak by sme pri takejto téme našli celoposlaneckú zhodu, tak urobíme pri tomto úplne najlepšie. 95 poslancov je podľa mňa málo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 16:38 - 16:40 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel som spomenúť aj to, že neviem čo z môjho prejavu urobili županský prejav, ale pán Jarjabek ďakujem, áno kandidujem na župana. Ak je to ten motýlik, tak už tomu rozumiem a okrem toho som ale zdôraznil myslím si, že dve základné roviny a to je, že na začiatku mala byť dohoda, dohoda medzi tromi významnými ústavnými inštitúciami prezidentom, vládou a parlamentom. Nebola, bohužiaľ. 
A druhú rovinu, ktorú som sa chcel, alebo snažil osvetliť bolo to, že sme mimo ústavného rámca a pôsobíme na poli morálny, cti, etiky odmeňovania a robíme so symbolmi. Preto nesedí prirovnanie ohľadom privatizácie, o možnej privatizácie Slovenského národného divadla a podobne, pretože ak tieto symboly zapadnú do spoločnosti a budú viazané na konkrétne mená, tak je jedno, čo bude napísané v zákone, ale zostane to ako Ficova a Dankova cena, ktorá bola vynútená, resp. ohnutá a zlomená cez koleno, pretože zvykol som si, že dlhodobú stabilitu niektorých legislatívnych činov a zavádzanie
===== ... do spoločnosti a budú viazané na konkrétne mená, tak je jedno, čo bude napísané v zákone, ale zostane to ako Ficova a Dankova cena, ktorá bola vynútená, respektíve ohnutá a zlomená cez koleno, pretože zvykol som si, že dlhodobú stabilitu niektorých legislatívnych činov a zavádzanie politických a symbolických okamihov, ktoré majú a môžu pôsobiť dlhodobo, je vtedy, ak za to hlasuje minimálne, minimálne 100 alebo 120 poslancov. Jednoducho, ak by sme pri takejto téme našli celoposlaneckú zhodu, tak urobíme pri tomto úplne najlepšie. 95 poslancov je podľa mňa málo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10. 10. 2017 16:22 - 16:31 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Musí priznať, že z hľadiska témy udeľovania štátnych cien alebo štátnych vyznamenaní som bol veľmi zvedavý ako táto téma dopadne. Bol som veľmi zvedavý pretože na výbore som kultúrnom výbore som vyjadril isté pochybnosti, že nerobíme dobre, nerobíme dobre z titulu toho, že už prvý gombík nebol o jednu dierku zle zapnutý ale rovno o všetky. Pretože ak toto plénum má ambíciu legislatívnu ambíciu zaviesť nejaký spôsob udeľovania ceny kde hovoríme o poli cti, o poli odmeny a chcem vysielať nejaký signál do spoločnosti toto predpokladá nejakú základnú dohodu. Ale my sme svedkami politického zápasu, politického zápasu kto udelí lepšiu cenu a kto si môže alebo nemôže dovoliť s ňou udeliť aj nejaký finančný obnos. Vážení páni a dámy, okrem toho, že laureáti nových cien každý jeden si bude pamätať tento typ debaty, tento typ zápasu sme alebo toto plénum si vzalo dve historické mená Alexander Dubček a Jozef Miloslav Hurban. Myslím si, že ich historický odkaz si nezaslúži to, aby sme v pléne parlamentu predvádzali politický zápas za, na jednej strane za vládu a za parlament a na druhej strane za prezidentskú kanceláriu alebo naopak. Kedy sa pýtam kedy sa máme zjednotiť ak nie vtedy keď hovoríme o honore cti a odmeňovaní, nemali by sme náhodou zo spoločnosti nájsť tie osobnosti, ktoré si bez akejkoľvek polemiky zaslúžia štátne ceny alebo štátne vyznamenania. Nemali by sme náhodou tu predtým ako takýto proces rozbehneme sa dohodnúť, že mohli by sme udeľovať vyznamenania s tým, že neexistuje žiadny protivietor, že to nebude platiť koalícia a opozícia... 
===== akejkoľvek polemiky zaslúžia štátne ceny, alebo štátne vyznamenania? Nemali by sme náhodou tu predtým, ako takýto proces rozbehneme, sa dohodnúť, že mohli by sme udeľovať vyznamenania s tým, že neexistuje žiadny protivietor, že tu nebude platiť koalícia a opozícia, že tu nebude platiť to, kde pri mnohých politikárčeniach sa dostávame napriek tomu, že do spoločnosti zasejeme zhodu a bude všetkým jasné prečo a načo bola udelená cena, ešte aj pri tejto téme jednoducho ide o hlúpe hádky. 
To čo spomína prezident do bodky som sa pýtal aj na výbore. Nie sme náhodou mimo ústavného rámca? Štátne vyznamenania alebo štátne ceny nechcem používať mne sa nepáči moc tá metafora osobne ju pririekam o kačkách, spropagoval ju kolega Erik Tomáš, ale myslím si, že na základe právnej argumentácie tu existuje dôvodná pochybnosť, alebo dôvodné podozrenie, že sme mimo ústavný rámec. Pri udeľovaní cien nie sú dôležitejšie témy, pri ktorých si naozaj potrebujeme osvojiť nejaký typ argumentácie a baviť sa o najlepšom možnom riešení tu v pléne parlamentu, ale osobne adresujem proste výzvu všetkým kompetentným, prestaňme sa hádať o tom, akým spôsobom sú udeľované štátne ceny. Devalvácia udeľovania cien štátom nie je téma nová, vždy tu bola debata ten kto vyberal ceny, alebo osobnosti, ktoré vyberal, čí to náhodou nerobí politicky účelovo a jedno akého sme mali prezidenta, niekto súhlasil, niekto nesúhlasil, ale aspoň sme mali základné základy, bázu, že to robí teda hlava štátu a tí, ktorí spochybňovali, alebo tí, ktorí drukovali, jednoducho nemali protiargument , rozhodla hlava štátu, v januári boli štátne ceny udelené a tak ako rozhodla hlava štátu, tak to šlo. 
Dnes sme zaviedli, že budeme mať Ficovu a Dankovu cenu. Myslíte si, skutočne si myslíte, že niekto tie ceny bude ľudovo alebo v spoločnosti nazývať inak, ako Ficova a Dankova cena? Ja osobne si myslím, že nie, že sme ublížili tomu, že tento štát, Slovenská republika dokáže si všimnúť dôležitých, šikovných ľudí, ktorí buď pracujú alebo priniesli nejaký význam pre demokraciu alebo právny systém a že títo ľudia mali byť ocenení so všetkou štátnou vážnosťou. Nepozerajme sa kto je doteraz na tých ústavných postoch, nepozerajme sa na Kisku, na Fica, ani na Danka. Dohodnime sa a povedzme, že prvý občan do budúcna, prvý občan má toto právo a opýtajme sa ľudí, tak ako sa ich pýtame, kto tým prvým občanom bude. Rozhodnú voliči a či sa nám to páči, alebo nie, tak tento úrad najvyšší ústavný úrad, bude mať túto jedinú právomoc. To, že sme to rozpustili do Národnej rady, na vládu a na prezidenta, nerobíme dobre, devalvujeme, devalvujeme úroveň štátnej ceny a tým devalvujeme aj význam štátu Slovenskej republiky. Obávam sa, že takéto činy by sme si mali odpustiť, pretože, a zapakujem to, mohla nastať téma, boli to iniciátori z hľadiska, alebo z radov poslancov, že by sa všetko čo má právne vzdelanie, alebo nejaký kultúrny cit, alebo spoločenský z prezidentskej kancelárie, z úradu vlády, možno aj z ministerstva kultúry, keďže to gestoruje kultúrny výbor a aj z pléna Národnej rady, alebo z nejakej delegácie, alebo z vedenia Národnej rady, jednoducho sadli a dohodli sa na tom, akým spôsobom bude zmenený zákon o vyznamenaniach. Či tam teda budú pustené všetky tri inštitúcie a národu by sme predali dohodu, dohodu, že v Slovenskej republike sa najvyšší ústavní činitelia vedia dohodnúť, vedia dohodnúť na dobrej veci a tá vec znamená, že nájdeme medzi sebou ľudí, ktorí sú hodní vysokých štátnych cien. Urobili sme zle, pretože nie tí ľudia, ktorí budú odmeňovaní, ale my sami tu na základe hádok a na základe toho, čo aj píše pán prezident, že sme mimo podľa jeho názoru ústavného rámca a že túto právomoc jednoducho by sme nemali dávať iným ústavným inštitúciám, sme tak povediac obišli a vydali zlý signál. 
Dúfam, že táto téma do budúcna bude uzavretá takým spôsobom, že táto bazálna spoločenská a dôležitá otázka bude vyriešená spôsobom, že máme hlavu štátu, máme prvého občana republiky a má on mať právomoc, či to bude ktokoľvek, právomoc udeľovať vysoké štátne ceny, či vyznamenania. Hranie sa so slovíčkami v tomto prípade nemá čo robiť. Preto aj z hľadiska pochybnosti nad ústavným rámcom si dovolím stotožniť sa s výhradami prezidenta a umožniť tomuto procesu to, čo žiadam do budúcna a to je dohoda na tom, akým spôsobom Slovenská republika bude šikovných, možno aj chrabrých nebojím sa toho slova občanov, ktorí nás významne presahujú odmeňovať. Myslím si, že tá zhoda v rámci politického spektra aj tu v pléne Národnej rady, tak ako s vládou a prezidentom, je jednoducho pre Slovensko potrebná. Tento signál vydajme, vieme sa dohodnúť, tento signál nech vydá Národná rada Slovenskej republiky prijatím zákona, pretože takýto signál očakáva aj verejnosť. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10. 10. 2017 16:22 - 16:31 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Musí priznať, že z hľadiska témy udeľovania štátnych cien alebo štátnych vyznamenaní som bol veľmi zvedavý ako táto téma dopadne. Bol som veľmi zvedavý pretože na výbore som kultúrnom výbore som vyjadril isté pochybnosti, že nerobíme dobre, nerobíme dobre z titulu toho, že už prvý gombík nebol o jednu dierku zle zapnutý ale rovno o všetky. Pretože ak toto plénum má ambíciu legislatívnu ambíciu zaviesť nejaký spôsob udeľovania ceny kde hovoríme o poli cti, o poli odmeny a chcem vysielať nejaký signál do spoločnosti toto predpokladá nejakú základnú dohodu. Ale my sme svedkami politického zápasu, politického zápasu kto udelí lepšiu cenu a kto si môže alebo nemôže dovoliť s ňou udeliť aj nejaký finančný obnos. Vážení páni a dámy, okrem toho, že laureáti nových cien každý jeden si bude pamätať tento typ debaty, tento typ zápasu sme alebo toto plénum si vzalo dve historické mená Alexander Dubček a Jozef Miloslav Hurban. Myslím si, že ich historický odkaz si nezaslúži to, aby sme v pléne parlamentu predvádzali politický zápas za, na jednej strane za vládu a za parlament a na druhej strane za prezidentskú kanceláriu alebo naopak. Kedy sa pýtam kedy sa máme zjednotiť ak nie vtedy keď hovoríme o honore cti a odmeňovaní, nemali by sme náhodou zo spoločnosti nájsť tie osobnosti, ktoré si bez akejkoľvek polemiky zaslúžia štátne ceny alebo štátne vyznamenania. Nemali by sme náhodou tu predtým ako takýto proces rozbehneme sa dohodnúť, že mohli by sme udeľovať vyznamenania s tým, že neexistuje žiadny protivietor, že to nebude platiť koalícia a opozícia... 
===== akejkoľvek polemiky zaslúžia štátne ceny, alebo štátne vyznamenania? Nemali by sme náhodou tu predtým, ako takýto proces rozbehneme, sa dohodnúť, že mohli by sme udeľovať vyznamenania s tým, že neexistuje žiadny protivietor, že tu nebude platiť koalícia a opozícia, že tu nebude platiť to, kde pri mnohých politikárčeniach sa dostávame napriek tomu, že do spoločnosti zasejeme zhodu a bude všetkým jasné prečo a načo bola udelená cena, ešte aj pri tejto téme jednoducho ide o hlúpe hádky. 
To čo spomína prezident do bodky som sa pýtal aj na výbore. Nie sme náhodou mimo ústavného rámca? Štátne vyznamenania alebo štátne ceny nechcem používať mne sa nepáči moc tá metafora osobne ju pririekam o kačkách, spropagoval ju kolega Erik Tomáš, ale myslím si, že na základe právnej argumentácie tu existuje dôvodná pochybnosť, alebo dôvodné podozrenie, že sme mimo ústavný rámec. Pri udeľovaní cien nie sú dôležitejšie témy, pri ktorých si naozaj potrebujeme osvojiť nejaký typ argumentácie a baviť sa o najlepšom možnom riešení tu v pléne parlamentu, ale osobne adresujem proste výzvu všetkým kompetentným, prestaňme sa hádať o tom, akým spôsobom sú udeľované štátne ceny. Devalvácia udeľovania cien štátom nie je téma nová, vždy tu bola debata ten kto vyberal ceny, alebo osobnosti, ktoré vyberal, čí to náhodou nerobí politicky účelovo a jedno akého sme mali prezidenta, niekto súhlasil, niekto nesúhlasil, ale aspoň sme mali základné základy, bázu, že to robí teda hlava štátu a tí, ktorí spochybňovali, alebo tí, ktorí drukovali, jednoducho nemali protiargument , rozhodla hlava štátu, v januári boli štátne ceny udelené a tak ako rozhodla hlava štátu, tak to šlo. 
Dnes sme zaviedli, že budeme mať Ficovu a Dankovu cenu. Myslíte si, skutočne si myslíte, že niekto tie ceny bude ľudovo alebo v spoločnosti nazývať inak, ako Ficova a Dankova cena? Ja osobne si myslím, že nie, že sme ublížili tomu, že tento štát, Slovenská republika dokáže si všimnúť dôležitých, šikovných ľudí, ktorí buď pracujú alebo priniesli nejaký význam pre demokraciu alebo právny systém a že títo ľudia mali byť ocenení so všetkou štátnou vážnosťou. Nepozerajme sa kto je doteraz na tých ústavných postoch, nepozerajme sa na Kisku, na Fica, ani na Danka. Dohodnime sa a povedzme, že prvý občan do budúcna, prvý občan má toto právo a opýtajme sa ľudí, tak ako sa ich pýtame, kto tým prvým občanom bude. Rozhodnú voliči a či sa nám to páči, alebo nie, tak tento úrad najvyšší ústavný úrad, bude mať túto jedinú právomoc. To, že sme to rozpustili do Národnej rady, na vládu a na prezidenta, nerobíme dobre, devalvujeme, devalvujeme úroveň štátnej ceny a tým devalvujeme aj význam štátu Slovenskej republiky. Obávam sa, že takéto činy by sme si mali odpustiť, pretože, a zapakujem to, mohla nastať téma, boli to iniciátori z hľadiska, alebo z radov poslancov, že by sa všetko čo má právne vzdelanie, alebo nejaký kultúrny cit, alebo spoločenský z prezidentskej kancelárie, z úradu vlády, možno aj z ministerstva kultúry, keďže to gestoruje kultúrny výbor a aj z pléna Národnej rady, alebo z nejakej delegácie, alebo z vedenia Národnej rady, jednoducho sadli a dohodli sa na tom, akým spôsobom bude zmenený zákon o vyznamenaniach. Či tam teda budú pustené všetky tri inštitúcie a národu by sme predali dohodu, dohodu, že v Slovenskej republike sa najvyšší ústavní činitelia vedia dohodnúť, vedia dohodnúť na dobrej veci a tá vec znamená, že nájdeme medzi sebou ľudí, ktorí sú hodní vysokých štátnych cien. Urobili sme zle, pretože nie tí ľudia, ktorí budú odmeňovaní, ale my sami tu na základe hádok a na základe toho, čo aj píše pán prezident, že sme mimo podľa jeho názoru ústavného rámca a že túto právomoc jednoducho by sme nemali dávať iným ústavným inštitúciám, sme tak povediac obišli a vydali zlý signál. 
Dúfam, že táto téma do budúcna bude uzavretá takým spôsobom, že táto bazálna spoločenská a dôležitá otázka bude vyriešená spôsobom, že máme hlavu štátu, máme prvého občana republiky a má on mať právomoc, či to bude ktokoľvek, právomoc udeľovať vysoké štátne ceny, či vyznamenania. Hranie sa so slovíčkami v tomto prípade nemá čo robiť. Preto aj z hľadiska pochybnosti nad ústavným rámcom si dovolím stotožniť sa s výhradami prezidenta a umožniť tomuto procesu to, čo žiadam do budúcna a to je dohoda na tom, akým spôsobom Slovenská republika bude šikovných, možno aj chrabrých nebojím sa toho slova občanov, ktorí nás významne presahujú odmeňovať. Myslím si, že tá zhoda v rámci politického spektra aj tu v pléne Národnej rady, tak ako s vládou a prezidentom, je jednoducho pre Slovensko potrebná. Tento signál vydajme, vieme sa dohodnúť, tento signál nech vydá Národná rada Slovenskej republiky prijatím zákona, pretože takýto signál očakáva aj verejnosť. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis