Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.10.2018 o 20:32 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 20:32 - 20:32 hod.

Vladimír Sloboda
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2018 10:09 - 10:11 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov, laznícky zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tlač 1181. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

20.9.2018 16:41 - 16:44 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne, takže aby sme naplnili formality, po dohode s navrhovateľom, ako aj s druhým spravodajcom navrhujem, aby sme o obidvoch návrhoch zákonov, zákona hlasovali v októbrovej, na októbrovej schôdzi. Už sa mi pletie jazyk.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 16:30 - 16:32 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1056). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor Národnej rady pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.9.2018 15:50 - 15:53 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, ešte skôr ku kolegovi, ktorý pred chvíľou predniesol svoju faktickú poznámku. Keď znížite odmenu niekomu počas roka, tak super, ostane vám to v rozpočte. A keď raz váš rozpočet nepočíta s tým, že budete mať zvýšené výdavky, tak je to oveľa väčší problém pre tú obec. A spomínali ste, že na to nebol dôvod. No, myslím si, že asi vaši kolegovia, ktorí také niečo predkladali tu v parlamente, tak asi by s tým nesúhlasili. Asi na to dôvod bol. A teraz konáme tam aj to, že ak sa majú zvýšiť platy, tak nerozumiem potom, prečo sme to presne opačným spôsobom pred pár mesiacmi riešili s odmeňovaním miestnych, obecných poslancov.
Ale teda k môjmu príspevku. Keďže sme v druhom čítaní a naše výhrady voči tomuto zákonu sme už povedali v júni, stručne len znovu vyjadrím dôvody, prečo návrh nepodporíme. V prvom rade napriek tomu, že spolu s priemernou mzdou rástli aj mzdy starostov zhruba o 21 % od toho roku 2011, kedy im údajne tie odmeny boli znížené, tak reálne narástli o 21 percent. Tento návrh pridáva extra ďalších 10 % každému jednému starostovi. Symbolicky sa síce znižuje možnosť odmien starostom o 10 %, ale vlastne rovno sa im to pridáva do platov.
V druhom rade odstupné pre končiacich starostov sa vraj približuje podmienkam Zákonníka práce. Nie je to pravda. Na dvojmesačné odstupné zamestnanec musí odrobiť aspoň dva roky. Starostovi stačí pol roka. A na päťmesačné odstupné musí zamestnanec odrobiť dlhých 20 rokov u svojho zamestnávateľa. Starostovi pritom stačí niečo vyše polovice, 12 rokov. Takže aké je to prispôsobenie Zákonníku práce? Nezabúdajme na to, že práca starostu je na dobu určitú. Vie, kedy začína, a rovnako vie, aj kedy končí. Zákonník práce odstupné pri práci na dobu určitú nepozná.
Argumentom na zvyšovanie platov sú dobré makroekonomické výsledky štátu. Nie som si istý, či je to ten pravý argument. Pár mesiacov dozadu sme, naopak, znižovali odmeny obecných poslancov. Takže opäť si Združenie miest a obcí Slovenska u navrhovateľov vylobovalo ďalšie výhody v prospech starostov na úkor obecných poslancov, tak ako sme to videli v niektorých posledných novelách zákonov v tomto období. Je to klasika súčasnej koalície. Jedným zoberieme a tým pádom to môžme pridať tu pánom starostom.
Teší ma aspoň pozmeňujúci návrh pána Jakaba, ktorý navrhuje platnosť zákona posunúť až na začiatok roka 2019, pretože aktuálne by odstupné skôr vyzeralo ako ďakovné pre všetkých starostov, ktorí v novembri budú končiť.
Dôležitá časť je tá, ktorú si málokto všíma, a to je položka dopad na rozpočet verejnej správy. Samospráva je súčasťou verejnej správy a keď berieme len minimálny, naozaj minimálny plat starostov, tak len rozdiel po tomto zvýšení je 179 eur s odvodmi. Pri všetkých obciach, ak ich napočítame len cez odhadovaný priemer platov, tak sa bavíme o tom, že je to cez 500-tisíc eur mesačne aj s odvodmi len za toto navýšenie. Takže rozpad; takže dopad na rozpočet obcí je 6,2 mil. eur, ktoré by obce mohli použiť na úplne niečo iné. A ako sa hovorí, 6,2 mil. eur mať alebo nemať je vlastne 12,4 mil.
Tento návrh nepodporíme už len kvôli tomu, že je nevyrovnaný a opäť smeruje len k tomu, že sa posilňujú starostovia prostredníctvom lobovania Združenia miest a obcí Slovenska. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 15:47 - 15:48 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, asi súhlasíme s vaším návrhom, pretože je to korektnejšie aj voči obciam, aj tým, ktorí boli pripravení na to, že v nejakých pomeroch končia svoje volebné obdobie. A meniť tieto pomery mesiac pred skončením ich mandátov vyzerá, dokonca do desať dní pred skončením mandátu, vyzerá dosť divne a skôr to vyzerá naozaj účelovo. Chcem len podotknúť, takisto obce tieto ich zvýšené odstupné takisto nemajú zahrnuté v rozpočtoch. Takže čím menšia obec a dlhšie fungujúci starosta, ktorý teraz končí, tak o to väčší problém pre nich vzniká. Takže s vaším pozmeňujúcim návrhom môžeme len súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:25 - 18:26 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No nie som si istý, či až tak veľmi kľudne môžem správať, pretože my sme už o tom spolu rozprávali a hovorili ste, že koniec koncov dôvodová správa toto vysvetlenie obsahuje. Ja som si špeciálne do bodky pre istotu prečítal odôvodnenie tohto bodu, pričom samotný bod je: „Názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.“ Tu to žiadny iný výklad nevysvetľuje. A v odôvodnení: „Cieľom úpravy je zamedziť tomu, aby bol u voličov vyvolávaný dojem vlastníctva politickej strany. Súčasne negatívne vnímanie tzv. kupovanie politickej strany práve spočívalo na možnosti manipulácie so stranou jednou osobou na strane bývalého štatutára a na druhej strane nového štatutára, ktorý vo verejnosti vytváral dojem, nadobudol stranu, svoju osobu do svojho vlastníctva.“ Takto to máte uvedené.
Ale to, čo ste pred chvíľou hovorili, vôbec v tom texte vášho návrhu nie je ani v odôvodnení, ani v tom bode.
Takže buď sa mýlite, alebo si to doplňte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.9.2018 18:20 - 18:23 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes nám pán Bernaťák z SNS predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o politických stranách. Máme ho tu odložený v predsálí, takže každý si ho môže prečítať, to, čo budete za chvíľku čítať.
Už samotná novela zákona obsahuje návrhy, ktoré sú nedemokratické a obmedzujú politickú súťaž. Administratívne obmedzovať politických konkurentov je smiešne a trápne. Ten, kto sa bojí, že prehrá súboj o voliča, kope, kde sa dá. No pozmeňujúci návrh pána Bernaťáka prináša jeden bonus navyše, názov strany nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu strany. Čl. 31 ústavy pritom jasne hovorí: Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie, musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.
Moje priezvisko je Sloboda, som zakladajúci člen strany Sloboda a Solidarita, navyše som členom najvyššieho orgánu politickej strany.
Pýtam sa vás, pán Bernaťák, čo vás viedlo k tomu, že mi zakazujete stať sa predsedom našej politickej strany? Navyše, navyše nie som jediný s týmto priezviskom v našej politickej strane. To sa kvôli vám máme premenovať alebo strana sa má premenovať? Nezdá sa vám, že zasahujete do politických správ jednotli..., politických práv jednotlivcov? Alebo nie je to náhodou skôr protiústavné, niečo také zakazovať? Ak by aj vznikla nová strana Šmolkov a predsedom sa stal pán Šmolko, pokiaľ získajú svojich voličov, treba ich voľbu rešpektovať. Je to vyjadrenie vôle každého jedného ich voliča. Ak s tým máte problém, súťažte si nimi vo voľbách, nie administratívnymi zákazmi.
Aby to nevyzeralo, že hovorím len o mne, v strane Zelená vlna sa nebude môcť stať predsedníčkou pani Zelená, v strane Nový parlament pán Nový či v robotníckej strane Rosa pán Rosa. Všetko sú to reálne strany a bežné mená. Čoho sa to vlastne bojíte? Veď keď si strana dá do svojho názvu meno svojho predsedu, tak keď predseda pôjde postupne do úzadia, tak aj strana pravdepodobne pôjde postupne do úzadia a bude klesať, možno aj zanikne. Nechajte na voličoch týchto strán a nerozkazujte druhým, ako sa majú volať. Ja sa kvôli vám určite nepremenujem.
Ďakujem. (Ojedinelý potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 18:48 - 18:48 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem. Ondro, nielenže na to nie je ani dôvod, ale ani nikto sa na to nesťažoval, napriek tomu zrovna toto ustanovenie bolo zmenené. Škoda, mohli sme rovno ináč k tomuto dať aj ďalšiu časť, a to bolo práve samotné moratórium, lebo je takisto úplne zbytočné, aby tam vôbec bolo stanovené.
Skryt prepis
 

17.9.2018 18:38 - 18:40 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o volebnej kampani (tlač 1112). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis