Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.2.2019 o 11:19 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2019 11:19 - 11:20 hod.

Vladimír Sloboda
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 15:58 - 15:59 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne. Presne potvrdzujem, že asi toto je možno tá najdôležitejšia časť v tomto zákone, a to, že sa tam pridávajú ďalšie možnosti pokutovania práve za to, čo a akým spôsobom sa v zmysle tohto zákona používa. Namiesto toho, aby sme prirodzeným spôsobom vytvárali hrdosť na to, aké znaky a symboly používame a aby sme ich ďalej rozširovali kľudne aj kultúrnym spôsobom tak, ako bolo vytvorené napríklad to logo ľadového zväzu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.2.2019 15:51 - 15:56 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, novela zákona o štátnych symboloch vznikla najmä na základe toho, že sa jednému z poslancov nepáčilo logo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Návrh evidentne vznikol emotívne a je plný nejednoznačností a nepresných definícií.
Pán Hrnko, pred chvíľou ste to tu spomínali. Ten drevený znak hore považujete za biely, za čierny, za strieborný? Alebo má guličky? Alebo krížiky? Ja si myslím, že ani jedno z toho. Má hnedú farbu. (Reakcia z pléna, zaznievanie gongu.) No, vy ste tu spomínali, akú farmu má mať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Hrnko, môžte ako navrhovateľ kedykoľvek vystúpiť.

Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR
K návrhu zákona. Ak má použiť športová reprezentácia Slovenskej republiky štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na súťaž, najmä jeho vyobrazením, spôsobom ustanoveným týmto zákonov, akým spôsobom si budete vysvetľovať to slovo najmä? Môže používať aj úplne inak? Pretože v tom prípade naďalej môže vlastne používať to logo, ktoré si vymysleli a ktoré použili. Pretože najmä znamená, že môžu použiť aj niečo iné. Navyše, keď si pozriete tie logá, ešte aj hokejisti Severnej Kórey používajú logá na svojich dresoch.
A čo sa týka grafických prvkov športového odevu, s výnimkou športového čísla, nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku. Čo tým myslíte? Nadradené by malo byť menšie, väčšie, vľavo, vpravo, hore, dole? Nadradenosť si každý môže vysvetliť inak. Niekto je nadradený už svojím správaním. Navyše, grafickým prvkom sú aj zošité časti dresu. Takže aj tie môžu mať viaceré farby. A teraz čo, tým, že je to nejaká časť dresu, bude červená, tak je, vo väčšine tým pádom je nadradená tomu?
Pán Tittel tu vo svojej faktickej poznámke potvrdil svoju hrdosť na dresy, ktoré nosil. Keď si ale bližšie pozriete štátne znaky, ktoré sú na tých niektorých dresoch vyobrazené, určite nájdete odchýlky v zobrazení oproti oficiálnej verzii štátneho znaku. Nedávno, kým sme si pozerali fotky naozaj zo zápasov, prevažne futbalistov, však ich je asi najviac, všimnite si, že nie je úplne ten znak celkom v súlade s tým, ako je to uvedené, čo myslím si, že drvivá väčšina ľudí s tým nemá žiadny problém. Išlo o tom, že tam ten štátny znak máme a tešili sme sa z našich futbalistov.
Ďalšou polemickou definíciou je významné športové alebo kultúrne podujatie. Kto povie, že čo je významné podujatie a ktoré nie? Niečo iné je významné pre vás, niečo iné je významné pre päťročné deti a ich rodičov. Vtedy je to pre nich významný ten ich turnaj, ktorý hrajú. Významným kultúrnym podujatím koniec koncov môže byť aj ružinovský folklórny festival. A teraz na základe tohto máme na začiatku toho festivalu zakaždým hrať štátnu hymnu? (Reakcia z pléna.) Super.
Ešte aj, ak nie je cieľom návrhu zákona pokutovať, prečo tam potom pridávate ďalšie možnosti pokutovania, ktoré tam predtým neboli? Napríklad aj práve za to, čo tu bolo spomínané, keď zahráte cudziu hymnu na podujatí, kde nie je oficiálna delegácia. Za to môžte dostať pokutu do výšky 10-tisíc eur. Hľadal som bližšie detaily, no v dôvodovej správe, naozaj presne, ako spomínal Ondro, nič také neuvádzate. Chcete teda dávať aj pokuty za to, že hymnu niekto nezahral práve vtedy keď ju mal? Lebo aj to z tej definície toho ustanovenia vyplýva, že jednoducho nezahral, mal, smola, pokuta do výšky 10-tisíc eur.
Takýmto prístupom naozaj nepodnietime hrdosť k štátnym a národným symbolom. Tým, že na vyobrazenie dvojkríža na trojvrší v logu či znaku musí dávať ministerstvo vnútra svoj súhlas? Ako pozrite si, koľko firiem práve túto časť používa. Teraz bavíme sa o logách ako takých, ktoré sa musia registrovať. A hlavne predpokladám, že ste si všimli, že prezidentský kandidát s podporou SMER-u pán Šefčovič tak isto používa trojvršie s dvojkrížom ako svoje logo.
Dávam návrh, aby sme vrátili návrh zákona navrhovateľom na dopracovanie, pretože je evidentne plný nepresností.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 11:34 - 11:35 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Martin, správne si to podotkol, tú dôležitú vec, že staré kauzy sa riešia podľa predchádzajúcej verzie zákona, takže tým pádom ja naozaj nerozumiem, prečo by sa tu mala uplatňovať novela, ktorá navyše bude platiť od 1. 1. 2020.
Chcem ťa len doplniť, dôležitá časť, ktorá tam odznela, je aj, sú prípadné riešené staré kauzy. Ak teraz by niekto pri niektorom z verejných funkcionárov otvoril nejaký jeho prehrešok z roku 2010 a on je stále verejným funkcionárom a dostal by za to pokutu a otvorí ďalší jeho prehrešok niekde z roku, ja neviem, 2014, ´15, tak touto novelou zákona sme vôbec neodstránili to, tú možnosť, že by takýto verejný funkcionár tiež by mal prísť o mandát. Takže to ustanovenie v tomto prípade je veľmi zle naformulované. Ak tým ten, kto to predložil, myslel úplne niečo iné, mala tam byť naozaj jasná formulácia, že sa bavíme o priestupkoch, ktoré sa, pardon, priestupkoch podľa porušení zákona, ktoré sa týkajú toho daného volebného obdobia. A to tam uvedené nie je. To znamená, že sa to môže týkať ktoréhokoľvek jeho obdobia.
Skryt prepis
 

6.2.2019 10:37 - 10:41 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, návrh predkladám ako predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na 8. schôdzi dňa 28. marca 2017 prijal rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 č. P/32/16/K zo dňa 28. marca 2017, ktorým vyslovil stratu mandátu verejnému funkcionárovi Igorovi Matovičovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Uvedené rozhodnutie bolo schválené uznesením výboru č. 123 zo dňa 28. marca 2017 s tým, že podľa bodu C tohto uznesenia poveril predsedu výboru predložením písomného rozhodnutia na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky na najbližšej riadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čo sa deje takmer po dvoch rokoch. Navrhnutý postup vplýva z ustanovení čl. 10 ods. 1 ústavného zákona, podľa ktorého rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 ústavného zákona musí byť schválené Národnou radou Slovenskej republiky najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Rozhodnutie výboru, ktorým výbor vyslovil stratu mandátu poslanca, je v prílohe tohto návrhu vrátane uznesenia výboru v predmetnej veci. Postup rokovania o návrhu výboru na schválenie jeho rozhodnutia o vyslovení straty mandátu verejnému funkcionárovi je upravený výlučne v ustanoveniach ústavného zákona čl. 9 ods. 8 a čl. 10 ods. 1 a 2. Podľa uvedených ustanovení ústavného zákona Národná rada Slovenskej republiky rokuje podľa čl. 10 ods. 1 ústavného zákona a svoje rozhodnutie zverejňuje.
Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 10 ods. 1 ústavného zákona. V prípade, že Národná rada Slovenskej republiky rozhodnutie výboru schváli, dochádza k strate mandátu poslanca dňom právoplatnosti rozhodnutia výboru.
Táto predkladacia správa neobsahuje žiadne osobitné údaje o konaní nad rámec rozhodovania výboru, ktoré má však všetky náležitosti rozhodnutia, vrátane výroku odôvodnenia a poučenia. Od účinnosti ústavného zákona ide o prvý prípad rokovania Národnej rady Slovenskej republiky o schválení rozhodnutia výboru podľa čl. 10 ods. 1 ústavného zákona.
A teraz k samotnému návrhu uznesenia, ktoré znie: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. P/32/16/K zo dňa 28. marca 2017, ktorým vyslovil stratu mandátu verejnému funkcionárovi Mgr. Igorovi Matovičovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 508).
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 10 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. schvaľuje rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií prijaté podľa čl. 9 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. č. P/32/16/K zo dňa 28. marca 2017, ktorým Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií vyslovil stratu mandátu verejnému funkcionárovi Mgr. Igorovi Matovičovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2019 10:42 - 10:44 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Výbor Národnej rady slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1296). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pričom za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 9:11 - 9:13 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ondro, tam je naozaj veľká otázka, že či tie zmeny, ktoré boli teraz navrhnuté, či to je ten presun hlavne na výbor, čo sa týka oznámení primátorov a predsedov samosprávnych krajov. Či to naozaj nie je len taký, vsuvka kvôli tomu, že či sa tu vôbec nazbiera 90 hlasov, tak to uvidíme už teraz doobeda. Každopádne mňa viacej mrzí to, že tá diskusia hlbšia nad jednotlivými ustanoveniami zákona vôbec ani len nezačala a mohla, práve keď tu boli aj spomínané pokuty. Sú jasne stanovené výšky bez ohľadu na to, o aké previnenie ide, a naozaj z praxe vyplynulo, že niekedy pokuta za naozaj významné porušenie je úplne rovnaká ako za nejakú, naozaj že opomenutie, ktoré je nezmyselné. Takže, bohužiaľ, toto ma mrzí, že týmto sme sa vôbec nezaoberali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 18:02 - 18:03 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Martin, presne tak, ako hovoríš, jednoducho takúto technickú novelu sme mohli mať už dávno, pretože zase tých pridaných technických zmien naozaj veľa už nepribudlo, skôr naopak, tie dva roky sme sa tu mohli baviť naozaj o zmene niektorých celých uznesení, ktoré sa týkajú skôr filozofie samotného zákona, a to sa vôbec neudialo.
Naozaj, keď sa máme stretnúť raz za pol roka, nenazýval by som to vôbec nejakou diskusiou, pretože naozaj si len sadneme, skonštatuje sa, toto áno, toto nie a to je tak všetko. Pričom naozaj myslím si, že ten záujem možno aj z obidvoch strán by o, o túto diskusiu by bol, ale realita naozaj vyzerá úplne inak. A obávam sa, či naozaj táto drobná vec, ktorú dopredu sme avizovali, že v tej novele je pre nás neakceptovateľná, či tam naozaj nie je len kvôli tomu, aby nakoniec celá novela nezískala vôbec podporu primeraného počtu hlasov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 17:53 - 18:00 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, na úvod musím povedať, že touto novelou ústavného zákona na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sme zbytočne premrhali možnosť hlbšie sa zaoberať zmenami tohto zákona. Neskončiť len pri drobných technických zmenách, ale naozaj hlbšie prekopať celý zákon.
Za klub SaS sme predložili návrh, aby boli výrazne znížené limity na vykazovaný majetok, na vykazované používanie cudzieho majetku. Súčasné limity 35-násobku minimálnej mzdy je príliš vysoký.
Rovnako sme navrhli nižšie limity na vykazovanie darov, ktoré prijal verejný funkcionár.
A obzvlášť dôležitým bodom nášho návrhu bolo povinné vykazovanie všetkých príjmov, ktoré podliehajú dane z príjmov, ako aj paušálnych náhrad či dôchodkov.
Na stretnutí komisie, ktorá sa venovala príprave novely, sme sa zhodli, že by sme sa mali pustiť aj do niektorých skôr filozofických otázok v rámci možných zmien v zákone. Či už by sa tieto otázky týkali práve vykazovania darov, drakonickosti sankcií v zákone v prípade niektorých administratívnych prehreškov, kde je zrejmé, že verejný funkcionár vôbec nemal záujem klamať či schovávať majetok, alebo zavádzať verejnosť. A naopak, mali by sme sa zaoberať prípravou ustanovení zákona, vďaka ktorým by verejní funkcionári, ktorí naozaj konajú v rozpore s verejným záujmom, boli patrične sankcionovaní.
No diskusie ani nezačali. Po odprezentovaní našich návrhov nám koalícia len oznámila, ktoré naše návrhy akceptuje a ktoré nie. Akceptované boli však len technické zmeny a, naopak, tie, ktoré podstatu zákona menili, akceptované neboli. Bez diskusie. A vlastne by to bola aj divná diskusia, keďže rozostup medzi zasadnutiami tej komisie bol pol roka.
Argumentom na zmeny v zákone boli aj pripomienky zoskupenia krajín proti korupcii GRECO. Tento návrh však len formálne pokrýva ich požiadavky. Ostávame vyslovene len na povrchu. Napríklad, keď si prečítate ustanovenia o vykazovaní darov, tak vám musí byť jasné, že prakticky žiadne vykazované nebudú.
A ešte k jednému detailu. Nedávno aj tu pán predsedajúci sa vyjadril ku kauze pána Matoviča, že sme boli ako opozícia upozornení, že keď sa táto novela prijme, nebude už potrebné hlasovať o prípadnej strate mandátu. Podľa názoru pána predsedu Danka už bude môcť byť vyslovená strata verejnej funkcie po dvoch pochybeniach, len ak boli jedného volebného obdobia. Nie je to pravda. Keď si prečítate ten text, tak strata mandátu sa vysloví, "ak sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného volebného obdobia právoplatne rozhodlo". Nie je tam vôbec uvedené obmedzenie, že rozhodnutie sa má týkať daného volebného obdobia. Kľudne to môže byť aj kauza z roku 2008.
V druhom rade prechodné ustanovenia k novele takisto hovoria jasne: "Konania začaté pred prijatím novely sa posudzujú podľa pôvodného znenia zákona."
A v treťom rade, podľa pôvodného návrhu má zákon platiť od 1. 1. 2019. Teraz sme tu počuli, že vlastne bude predložený pozmeňovák, kde bude platiť od 1. 1. 2020. Tak teda neviem, akým spôsobom by takáto novela vyriešila hlasovanie pri kauze pána poslanca Matoviča.
Technické zmeny, ktoré máte teraz v novele pred sebou, boli predložené už vo februári minulého roku. Následne k nim v júni prebehla asi dvojhodinová debata. To je tak všetko. Stratili sme zbytočne rok a príležitosť prediskutovať ambicióznejšie návrhy. Také, ktoré by priniesli väčšiu dôveru voličov voči verejným funkcionárom, že nemajú bočné príjmy, ktoré nevidno, že nepoužívajú cudzí majetok, ktorý platia podozrivo lacno, že nemajú podozrivo úročené úložky v bankách a podobne. Na to ale musí byť vôľa nielen opozície, ale aj vládnucej koalície.
Popri technických zmenách však bol do novely vsunutý aj návrh, aby primátori miest a predsedovia samosprávnych krajov podávali svoje oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov nie svojim zastupiteľstvám, ale priamo výboru Národnej rady. Považujem to za hrubé zasahovanie do kompetencií samosprávy. Argumentom bola spätosť primátorov s ich zastupiteľstvami. Však majú väčšinu v zastupiteľstve, nikdy žiadnu sankciu nedostanú. Ako keby to vo Výbore Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií bolo inak. V tých dôležitých bodoch stále platí, že vládnuca koalícia má väčšinu.
Za náš klub môžem povedať, že ak z novely bude vypustený rozporuplný presun podávania oznámení primátorov a predsedov samosprávnych krajov výboru Národnej rady, návrh podporíme. Novela, ktorá je ale len drobným zlepšením namiesto poriadneho vykročenia, je stále lepšia ako súčasný stav. No zahrnutím zasahovania do kompetencií územných samospráv je tento návrh nepodporiteľný.
Preto mi dovoľte predložiť nasledujúci pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, prosím o zastavenie času.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím zastavenie času.

Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR
Pozmeňujúci návrh poslanca Vladimíra Slobodu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234).
V čl. I bod 29 znie: 29. V čl. 7 ods. 5 písm. b) sa slová "poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach, komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva" nahrádzajú slovami "primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva komisii mestského zastupiteľstva a starosta mestskej časti v Bratislave a Košiciach a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii miestneho zastupiteľstva".
Odôvodnenie: Návrhom sa ruší novelou navrhovaný zásah do samosprávnych kompetencií mestských zastupiteľstiev voči primátorom miest a zastupiteľstiev vyšších územných celkov voči predsedom vyššieho územného celku.
Naďalej budú predkladať oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 komisiám v rámci samosprávy a nie výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 17:40 - 17:42 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovaní výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj sme sa venovali tomuto zákonu trochu bližšie, čo bolo celkom nezvyčajné vzhľadom na to, že výbor pre verejnú správu priamo nie často sa venuje Štátnemu fondu rozvoja bývania.
Jednou z otázok, ktorú sme ale riešili, je dôvod, prečo plánujeme zmenou zákona podporiť iba rodiny s deťmi v mladých manželstvách. V dnešnej dobe riešiť, či rodina s deťmi žije v manželstve alebo v inom vzťahu, prípadne ide o samostatne žijúceho rodiča, je naozaj spiatočnícke, obzvlášť keď dôvodom na podporu práve rodín v mladých manželstvách je to, že sa ľahšie dokladuje a preukazuje. Ak má byť podporená rodina vďaka tomu, že má deti, nie je dôvod, aby sme jednu rodinu podporili a druhú nie, pričom rozdiel bude len v jednom dokumente.
V ústave máme napísané, že deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva. Rovnako by sme mali zmýšľať aj pri podpore rodín s deťmi všetkých rovnako.
Jedným z argumentov bolo, že nie je ako dokázať, že rodina žije spolu. Ako keby sobášny list bol takým dokladom.
Ďalším z argumentov predloženého návrhu bolo, že pri prípadnom rozpade manželstva je jednoduchšie vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako riešiť vysporiadanie majetku medzi dvoma nezosobášenými partnermi. Keby v tom bol problém, tak aj pri poskytovaní hypotekárnych úverov by banky asi mali problém. Realita je však taká, že bankám je to jedno a rovnako by to malo byť jedno aj štátu a rovnocenne podporiť všetky rodiny s deťmi, čo sa týka Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis