Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 18:44 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 18:44 - 18:46 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme tých predchádzajúcich predsedov výborov som nemohol nespomenúť pretože práca naozaj neustále na tom, na tej novele pokračuje. Ja som tiež tak isto čakal, že práve tieto veci, ktoré si spomenul, budeme ďalej riešiť a vydiskutovávať, pretože sa týkajú naozaj vecí, ktoré doteraz neboli celkom dobre postihnuté touto novelou zákona. Čakal som, pretože napríklad aj pán Číž celkom dobre rozvíril tú debatu na tých prvých stretnutiach komisie, že naozaj ideme o tom diskutovať, že ako sa k tomu postaviť, ako to čo najlepšie uchopiť, ale v podstate diskusia skončila tým, že sme povedali, aké sú naše návrhy v tých jednotlivých veciach a v podstate tým, tým to skončilo, už ďalej sa o tých problematických častiach nediskutovalo. Takže toto ma mrzí. A keď hovoríš o obštrukciách, ja sa obávam toho, že práve ak tu bude návrh na nejaký zákaz vlastníctva médií, tak toto je práve tá časť, ktorá môže byť tou obštrukciou na to, aby sme vôbec prijali novelu tohto zákona. Dúfam, že sa tak nestane.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 18:36 - 18:42 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, teší ma, že sme sa dopracovali k novele zákona na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na úvod však musím spomenúť proces, akým táto novela vznikla. Bola ustanovená komisia, v ktorej mohli jednotlivé politické strany v parlamente dať svoje pripomienky a návrhy k budúcej novele. V realite však stretnutie komisie prebehlo tak, že s týmito kumulovanými všetkými návrhmi, koalícia len k nim oznámila, ktoré pripomienky akceptuje a s ktorými nesúhlasí. A pred touto schôdzou už sme dostali len na výber, či pod samotný návrh chceme byť podpísaní alebo nie, pričom naše najdôležitejšie návrhy neboli prijaté, takže súhlasiť sme s ňou nemohli. To len k tomu, aby nedošlo k omylu, že ide o nejaký kompromisný návrh od všetkých strán, ktoré sú v parlamente. Tento návrh s kompromisom nemá nič spoločné. To, čo je doňho zahrnuté, sú drvivou väčšinou technické požiadavky, ktoré sú, ktoré by dala hociktorá zo strán, ktoré sú v parlamente, koniec koncov obsahovali tieto technické pripomienky už predchádzajúce, predchádzajúce návrhy, ktoré dávali prechádzajúci predsedovia výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Ale teraz konkrétne k obsahu. V prvom rade, navrhovali sme, aby limit na priznávaný majetok či záväzky bol nižší, namiesto 35 násobku minimálnej mzdy iba 20 násobok, čo znamená, že by sa hodnota tohto priznaného majetku znížila na necelých 10-tisíc eur. V novele o zmene limitov však nie je ani zmienka. Takisto sme navrhli, aby boli priznávané povinne všetky príjmy poslancov, nielen príjmy z verejnej funkcie či iných funkcií a zamestnaní. Týka sa to napríklad aj paušálnych náhrad poslancov, ale aj všetkých príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov. Návrh, ktorý máte pred sebou, obsahuje priznávanie darov alebo iných výhod, ktoré prijal verejný funkcionár. Limit na priznávanie darov je však približne od 5000 eur, čo je však tak vysoké, že nebudú priznávané prakticky žiadne dary. Navyše chýba požiadavka na uvádzanie údajov o darcovi.
Pri daroch nemôžem nespomenúť návrh etického kódexu, ktorý pravdepodobne bude na programe najbližšej schôdze. V ňom je navrhnutá veta, že „poslanec nie je povinný oznámiť prijatie darov poskytnutých pri osobných výročiach poslanca". „Osobným výročím“ poslanca môže byť pritom hocijaký deň, keďže to nie je nikde zadefinované. Hlavne však navrhovaný etický kódex obsahuje viacero ustanovení, ktoré sú v rozpore s touto navrhovanou novelou.
Ďalším naším návrhom bolo priznávanie užívania cudzej hnuteľnej či nehnuteľnej veci. Navrhli sme limit už od 10 násobku minimálnej mzdy. Takýto limit by zohľadňoval predpokladané sumy, ktoré verejný funkcionár vynaloží na prenájmy. Koaličný návrh pritom obsahuje limit 35 násobku minimálnej mzdy, čo je zhruba 1 400 eur za mesiac. Tým sa stáva táto položka úplne bezpredmetná, pretože takéto sumy vynakladajú akurát tak verejní funkcionári bývajúci v Bonaparte. Zmysel priznávania darov, ako aj užívania cudzích vecí je najmä na preukázanie prípadných konfliktov záujmov či skrytého uplácania verejných funkcionárov. Vysoké limity však tieto ustanovenia robia bezzubými.
Na prvý pohľad pozitívne znejú ustanovenia týkajúce sa straty verejnej funkcie. O verejnú funkciu príde každý, voči ktorému sa počas jedného volebného obdobia dvakrát právoplatne rozhodlo, že porušil povinnosti podľa tohto zákona. No zmena tohto ustanovenia vôbec nerieši otázku, či sa tieto dve rozhodnutia môžu týkať rozličných volebných období alebo jedného volebného obdobia, tak ako napríklad v kauze pána Matoviča. Celkovo sme boli s opozičnými návrhmi, návrhmi k novele výrazne ambicióznejší, ako nám tu koalícia v návrhu predložila. Považujem to za stratu príležitosti na to, aby sme zlepšili vnímanie verejných funkcionárov zo strany verejnosti. Vyššou otvorenosťou a transparentnosťou sme mohli odstrániť aspoň kúsok z toho negatívneho pocitu z volených predstaviteľov.
Negatívne pocity bude určite vyvolávať aj koaličný návrh, aby primátori miest a predsedovia samosprávnych krajov podávali svoje majetkové oznámenia priamo výboru Národnej rady, namiesto toho, aby sa nimi zaoberali zastupiteľstvá. Považujeme to za hrubé zasahovanie do samosprávnych kompetencií. Ich zlyhania by mali riešiť priamo volení zástupcovia u nich doma. Znovu tento rok zasahujeme do vzťahov medzi primátormi a poslancami. Minimálne tretíkrát zasahujeme do pôvodne rovnocenného postavenia primátorov a poslancov a poslancov staviame na nižší stupeň. S týmto ustanovením rozhodne súhlasiť nemôžeme.
V novembri bol na Slovensku hodnotiaci tím zo Skupiny štátov proti korupcii, GRECO, ktorý prišiel posúdiť postup Slovenska v prijímaní opatrení proti korupcii. Hodnotiaci tím sa najviac pozastavil práve nad limitmi a vykazovaní, vykazovaním darov a iných výhod. Takisto sa pozastavili nad nedostatočným zabezpečením ľudských zdrojov na preventívnu kontrolu oznámení verejných funkcionárov a chýbajúcim prepojením na systémy, kde by sa tieto údaje mohli aj overiť. To, že už niekoľko rokov im len ukazujeme návrhy, ale žiadne sme v realite neprijali, to už nad tým len zdvihli obočie, pretože to už poznali z predchádzajúcich hodnotiacich kôl. Potešilo ma aspoň to, že tím z nášho výboru vyhodnotili ako najlepšie pripravený a najviac otvorený voči nim. Za to ďakujem pani Kuciaňovej, pani tajomníčke výboru, pánu Fajtákovi, ako aj riaditeľovi Parlamentného inštitútu.
Na záver k predloženej novele zákona. Obsahuje len technické zmeny, ktoré vzišli z praxe pri používaní zákona. Jediná významná zmena v obsahu je akurát to, že primátori a predsedovia samosprávnych krajov budú svoje oznámenia dávať priamo výboru Národnej rady a nie svojim zastupiteľstvám, čo je zásahom do samosprávnych kompetencií a budem usilovať o to, aby to vypadlo z novely zákona. Tak isto podáme pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli túto čisto byrokratickú novelu významnejšie obohatiť o protikorupčné požiadavky, tak ako sme sa zaviazali, je to od nás požadované, ale najmä je to naozaj potrebné.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 16:15 - 16:17 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tú výzvu na tú, na to predloženie prípadných ďalších návrhov určite využijeme, rovnako, ako sme to využili pri práci v rámci komisie na prípravu tejto novely. Mňa len mrzí, že chýba aspoň jeden krok medzitým, ako sme sa stretli naposledy nad všetkými návrhmi, ktoré dali jednotlivé poslanecké kluby, a tým, čo bolo predložené do pléna. Minimálne tam to jedno stretnutie, na ktorom by sme sa rozprávali o tom, že aké kompromisné riešenia sa môžu dostať do tohto návrhu, tak to vôbec nezaznelo. Na tom poslednom stretnutí naozaj len bolo poznamenané toto, s týmto súhlasíme, s týmto nesúhlasíme a presne v takomto znení bol aj odovzdaný tento návrh novely zákona. Ale v prípade, že naozaj to, čo tu pred chvíľou zaznelo, budú súčasťou novely aj nejaké ďalšie vsuvky typu zákaz vlastnenia médií, čo je teda dosť rozporuplná zložka, tak neviem si predstaviť, že by tento návrh získal dostatočnú podporu v tomto pléne a ohrozí to vôbec prijatie aj takých úplne jednoduchých administratívnych vecí, ktoré sú naozaj nevyhnutné, aby sa zmenili v tomto zákone. Takže dúfam, že sa to nestane, aby sme zbytočne si neurobili hanbu, pretože opakovane keď prišli hodnotiace, hodnotiaci tím keď prišiel za krajiny GRECO, tak opäť sme im len sľúbili, že niečo prijmeme, a dúfam, že tentokrát, konečne aj naozaj môžu dostať tú odozvu, že niečo, nejaký zákon prijmeme, pretože doteraz opakovane len dostali sľub, ale žiadny nebol splnený.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 11:40 - 11:40 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem. Ja pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že dnes mimoriadne zasadáme v zasadačke výboru pre financie a rozpočet, číslo dverí 31 tu hlavnej budove o 13.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 10:34 - 10:35 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne. Netýka sa to, tento návrh, len výborov, týka sa to aj kvalitných regionálnych politikov, ktorí naozaj dokážu zo svojho regiónu získať podporu, avšak povedzme priamo na samotnej kandidátnej listine nie sú tak vysoko, aby mohli zastupovať svoj región v parlamente. A práve jeden, toto je jeden z možných spôsobov, ako naozaj dostať širšiu podporu regiónov do poslaneckých lavíc. Takže určite tento návrh len podporujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2018 10:29 - 10:30 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1212).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
A vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 19:38 - 19:40 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento návrh tohto zákona rieši dôsledky, a nie príčiny. To znamená, že dôležité je zamerať sa na to, že prečo nie sú konkurencieschopní, čo je tým dôvodom? Až podľa toho by ste si mali určovať to, že aké opatrenia urobíte. Teraz jednoducho vy len stanovíte, že niekto nemôže mať zisk, alebo nemôže mať zisk taký, ktorý bude mimo rozsahu vašich paragrafov. Ale to, aby boli konkurencieschopní naši výrobcovia alebo vôbec producenti tých základných potravín, to nie je vždy len o tom, že či má niekto veľkú alebo malú maržu. Je to o celom systéme všelijakých dotácií, ktorý dostávajú možno výrobcovia z iných krajín a podobne. Takže skôr toto riešte, že aby boli naši a iní výrobcovia rovnako konkurencieschopní, znamená, že mali by mať rovnaké podmienky. To znamená, že za nás, nemali by mať vôbec nikto žiadne dotácie, aby si vedeli navzájom sami konkurovať. A tým pádom nemôžte riešiť, že niekto dostáva väčšiu dotáciu ako ten druhý a niekomu sa oplatí doviezť sem tovar z Francúzska len kvôli tomu, že ho má dotovaný, hej. Podobné prípady takisto sú aj v iných veciach.
Zase na druhú stranu, bolo by potom v tom prípade super, že keď to už schválite, aby to nebolo len na potravinársky tovar, kľudne to môže byť aj napr. na služby, ideálne na konzultačné služby, aby sme napr. nemali 120 eur za hodinu na konzultantov, ktorých reálna cena je 10 eur na hodinu. To by sa tiež celkom hodilo na to, aby tam bola primeraná obchodná prirážka, keď zaplatia niekomu desať eur na hodinu, nejakému zamestnancovi, ale vyúčtujú si ministerstvu, ktorémukoľvek, 120 eur za hodinu, to by bolo tiež pekné, keby ste si dali pozor skôr na takéto obchodné prirážky, aby sa nediali, a nie na tie v potravinách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:20 - 0:35 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto je dosť podstatný rozdiel v tomto pozmeňujúcom návrhu. V pôvodnom návrhu pána Jakaba znamenalo by to to, že tento návrh sa bude týkať, táto novela zákona sa bude týkať len nových starostov a primátorov. Teraz podľa tohto návrhu sa to týka aj súčasných opätovne. To znamená, že tam sa v postate nič nemení, naozaj to len posúvate o mesiac, ale týka sa to všetkých súčasných starostov a primátorov miest. Takže v čom vidíte rozdiel, na čo ste si to potom posúvali o mesiac? Už ste to mohli mať odhlasované a nemuseli ste si robiť takýto pozmeňovák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:18 - 0:18 hod.

Vladimír Sloboda
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:18 - 0:18 hod.

Vladimír Sloboda
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis