Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19. 6. 2017 o 10:11 hod.

Ľubomír Želiezka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19. 6. 2017 10:11 - 10:12 hod.

Ľubomír Želiezka Zobrazit prepis
Aj ja ďakujem. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní správy o činnosti komisára pre deti (tlač 494a).
V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady predmetnú správu prerokoval výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý bol zároveň gestorským výborom. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny k správe neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny poslancov výboru.
Výbor pre sociálne veci odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie. Gestorský výbor na základe uznesení určených výborov a na základe rozpravy vo výbore odporúča Národnej rade zobrať správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe tlače 494a.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 9. 2016 10:29 - 10:31 hod.

Ľubomír Želiezka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, mne sa veľmi páči, že pri vašom každom vystúpení v rozprave stále nariekate, stále plačete, ako je všetko zlé, ako vám tá zlá koalícia, ako tá zlá koalícia ubližuje tej dobrej opozícii. Snažíme sa vám zatvoriť ústa a tak ďalej a tak ďalej. Chcem sa vrátiť ešte do minulého týždňa. Minulý týždeň, myslím si, že to vystúpil pán poslanec Grendel (reakcia z pléna), áno, ja reagujem na vás, ja reagujem na vás, ktorý povedal, ktorý povedal, počúvajte ma dobre, ktorý povedal, že máme šťastie, že v tomto štáte je aj tretí najvyšší ústavný činiteľ, a to je pán prezident, ktorý určite, určite, povedal, tento zákon vráti bez nejakého preštudovania späť do Národnej rady. Ja sa pýtam, kde berie tento pán také presvedčenie? No a na túto otázku, keď si dám odpoveď, tak jednoducho mi vychádza to, že ctená opozícia stihla sa už ísť vyplakať pánu prezidentovi, a ten im dal prísľub, že tento zákon vráti späť do Národnej rady. Len, páni z opozície, nemali by ste zabúdať, že pán prezident je prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky, a nielen opozície.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2016 16:31 - 16:33 hod.

Ľubomír Želiezka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviesť správu gestorského výboru k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Dňa 11. februára 2016 uplynutím šesťročného funkčného obdobia zaniklo v Správnej rade Ústavu pamäti národa členstvo Antonovi Malackému, zvolenému Národnou radou, podľa § 12 zákona č. 552/2002 Z. z. – po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
Preto v súlade s uznesením Národnej rady č. 31 predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová informovala všetkých poslancov Národnej rady o možnosti predložiť návrhy na kandidátov do voľby člena správnej rady.
Do určenej lehoty boli výboru predložené dva návrhy, ktoré sú uvedené v tlači č. 149.
Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej šiestej schôdzi a konštatoval, že obaja kandidáti spĺňajú podmienky definované zákonom a volebným poriadkom.
Preto výbor odporúča Národnej rade zvoliť jedného člena Správnej rady Ústavu pamäti národa z predložených návrhov, respektíve uskutočniť opakovanú voľbu, ak vo voľbe nebude zvolený člen správnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 5. 2016 10:30 - 10:31 hod.

Ľubomír Želiezka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda Ústavu pamäti národa, dovoľte mi uviesť správu gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny o prerokovaní Výročnej správy o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2015 (tlač 39a).
Správa bola rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelená výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade správu o jej prerokovaní a podá návrh na uznesenie Národnej rady. Výbor predmetnú správu prerokoval 17. mája 2016 a svojím uznesením odporúča Národnej rade zobrať ju na vedomie.
Vážený pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>