Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2018 o 16:24 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 16:24 - 16:25 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne. Stotožňujem sa s tým, čo ste povedali pán poslanec. Stotožňujem sa s tým, že problém, ktorým migrácia je, prekračuje hranice. A preto je riešiteľný len v spolupráci všetkým krajín ktorých sa migrácia týka. Čiže áno, plne sa s ním stotožňujem. Ale cítim potrebu povedať to, že my tu dnes neriešime zahraničnú politiku Slovenska, my tu dnes neriešime problém migrácie. My tu vedieme vnútropolitický, opakujem, vnútropolitický boj o slovenského voliča tými pre mňa najneprijateľnejším spôsobom akým ho riešiť ho tento boj môžem. Pretože zopakujem to, čo som v minulosti už x-krát povedala, vyhrať lebo viesť súboj s extrémizmom sa jednoducho nedá tým, že sa vyberieme tým istým smerom. A mňa veľmi mrzí v tejto diskusii parlamentnej, že tým istým smerom sa vyberá stále viac politických strán. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 21:55 - 21:56 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, nechcem sa dostať do tejto politickej debaty nejak veľmi široko. Chcem nadviazať na pána poslanca Dostála a chcem opakovane zdôrazniť, že som presvedčená o tom, že tento spôsob menenia ústavy, ktorý sa tu dnes deje, je hlbokým prejavom neúcty k ústave ako spoločenskej zmluve, a keď si my sami nevážime ústavu, tak potom nemôžeme očakávať, že si ju budú vážiť ľudia a že budú dôverovať v právny štát. Ja si myslím, že mnohí, ktorí tu dnes sedia aj ktorí za návrh pána poslanca hlasovali, musia vnímať a cítiť, že tento spôsob zmeny ústavy je naozaj neúctivý k ústave samotnej. Možnože tento priestor technických nezrovnalostí, ktoré musíme riešiť opakovane v druhom čítaní, by mohol byť inšpiráciou aj preto, že možno finálne hlasovanie by mohlo vyzerať inak. Veľmi si to prajem.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:42 - 18:43 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nepochybne, keby bola iná politická situácia, bola by tu iná debata, ale to parlamentné rozloženie určili voliči a treba to rešpektovať. Ja ďakujem pekne za faktické pripomienky.
Ja zareagujem len na jedno, na pána poslanca Kresáka, mne to úplne ušlo. Aj z toho vidno, úplne mi ušlo, že ten návrh oproti tomu, o čom sme sa rozprávali, sa posunul v tom zmysle, že predsedu a podpredsedu Ústavného súdu má voliť plénum Ústavného súdu, čo vlastne nepovažujem vôbec za dobrý nápad, priznám sa, respektíve, lebo vždy si myslím, že je lepšie, keď to robí nejaká tretia osoba zvonku, ale keď by ten systém mal vyzerať takto, tak potom naozaj by som myslela, že treba zvážiť rotačný systém, pretože toto je teda vážna zmena oproti tomu, v akých úvahách sme sa kedykoľvek v priebehu posledných rokov pohybovali, a nie som ňou veľmi nadšená.
V každom prípade ja chcem ešte raz zdôrazniť, že považujem za neprijateľné, aby sme o tomto návrhu hlasovali dnes.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 18:19 - 18:28 hod.

Lucia Žitňanská
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 15:39 - 15:50 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, nebude to asi úplne súvislý prejav, pretože prebieha tu už diskusia, a mám pocit, že tú diskusiu chcem trošku reflektovať, a zároveň to nebude ucelený prejav preto, pretože určite v tejto rozprave budem musieť vystúpiť ešte raz, keď bude predložený ten kľúčový pozmeňovaci návrh, ktorý už je zverejnený na stránke Národnej rady, a myslím si, že to je ten, na ktorý všetci čakáme.
Možno pred zátvorku by som chcela povedať, že pán minister spravodlivosti v pozícii, v ktorej teraz je pri predkladaní tohto návrhu zákona, vôbec nemá jednoduchú pozíciu.
Ja som povedala v prvom čítaní, že návrh, ktorý predložil, považujem za dobré východisko pre ďalšiu diskusiu v rámci druhého čítania, a povedala som to, aj keď ide o svojím spôsobom, minimalistickú verziu, nie o nejakú zásadnú reformu kreovania Ústavného súdu, ale vylepšovanie stavu v rámci existujúceho systému, ale povedala som to aj kvôli tomu, že som si bola vedomá tej pozície ministra spravodlivosti za stranu MOST - HÍD, ktorý musí nájsť konsens v koalícii a zároveň nejaký priestor na ďalších 90 hlasov v opozícii. To je jednoducho tak a zároveň je jednoducho aj pravda, že bola to strana MOST - HÍD, ktorá sa tejto téme venovala ešte pred voľbami. Bola to strana MOST - HÍD, ktorá priniesla ešte pred voľbami návrhy na kreovanie Ústavného súdu, bolo to jej, súčasťou jej programu a koniec koncov strana MOST - HÍD pracovala s touto témou aj v rámci kampane. Čiže bola to a to si trúfam povedať, jediná strana na politickej scéne, ktorá s takouto plnou vážnosťou pristupovala k tomu, že v tomto volebnom období sa bude kreovať väčšina sudcov Ústavného súdu na ďalšie 12-ročné obdobie. To je, to je jednoducho tak. A tá zložitosť pozície pána ministra, teda spočíva aj v tom, že možno časť tých návrhov, ktoré sú dnes súčasťou opozičných návrhov, boli aj súčasťou tých návrhov, ktoré sme predkladali ešte pred voľbami aj s pánom poslancom Kresákom, pretože ani tá téma cyklickej voľby nie je nová, a pozerám na pána poslanca Kresáka, pretože on to bol, on to bol, s ktorým spolu sme tri roky alebo niečo viac ako tri roky dozadu tú tému aj cyklickej voľby otvorili, predtým než vznikol ten definitívny návrh strany MOST - HÍD.
Zároveň musím povedať, že vo všetkých tých návrhoch, sa vždy pracovalo s tým, že máme na Slovensku viaceré zdroje moci, ktoré majú svoju moc odvodenú od rôzneho typu legitimity, od rôzneho typu volieb, a vždy sme pracovali s tým, že do kreovania Ústavného súdu má byť teda zapojených viacero mocí. To dávam ako poznámku pred zátvorku. Toto všetko som povedala jednoducho kvôli tomu, pretože tá zložitosť predkladania návrhu novely ústavy a návrhu na nové kreovanie Ústavného súdu z pozície ministra spravodlivosti za MOST - HÍD spočíva v tom, že možno sú to práve predstavy strany MOST - HÍD, ktoré sú v tomto diametrálne odlišné, ako sú predstavy koaličných partnerov strany MOST - HÍD, to jednoducho treba pomenovať.
Možno pred zátvorku ešte jednu poznámku ako reflexiu na túto doterajšiu diskusiu, a to v tom zmysle, že nebola by som v tejto chvíli pri všetkom, čo možno vyčítať aj súčasnej opozícii, nebola by som až tak kritická v kontexte toho, že vieme, že najväčšia vládna strana jednoducho dva roky túto tému ignorovala a prispela do tejto debaty svojím návrhom pozmeňovacieho návrhu, ktorý môžme vidieť na papieri vlastne včera večer. To je, to je tiež pravda, takže v tomto duchu, v tomto duchu toto asi téma by nemala byť.
Ja som považovala návrh pána ministra spravodlivosti za dobrý základ pre rokovanie aj kvôli tomu, pretože som hlboko presvedčená o tom, že mesiac predtým, ako máme pristúpiť k voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu, či sa nám to páči, alebo nie, to jednoducho nie je čas na to, aby sme preorávali ústavný systém úplne inak, než je konštruovaný roky, ak nie desaťročia, a robili nejaké takéto vývrtky z večera do rána bez toho, aby sme boli schopní vôbec domyslieť konzekvencie toho návrhu, ktorý položíme na stôl. To je moje hlboké presvedčenie, a preto si myslím, že aj ten priestor pre nejaké ďalšie kompromisy, v rámci hľadania potrebných 90 hlasov by stále sa mal hľadať na platforme toho návrhu, ktorý doniesol minister spravodlivosti do tohto pléna. Ja osobne som nikdy s verejnou voľbou nemala problém a nemám ju problém podporiť aj dnes, sú na to rôzne návrhy. Sú na to rôzne návrhy v koalícii, sú na to rôzne návrhy v opozícii. Ja za seba hovorím, nemám s tým problém, presadzovala som to v minulosti, ale rozumiem tomu, že niekto s tým problém môže mať.
90 hlasov, to je tá kýžená méta, ktorou chceme voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu, a teraz je na stole aj zo strany koalície aj zo strany opozície, pretože ten koaličný pozmeňovací návrh alebo pozmeňovací návrh zo strany SMER, uzrel už svetlo sveta, aj keď nebol prečítaný, pretože je jednoducho na webe. Takže 90 hlasov by paradoxne nemal byť problém.
Cyklická voľba, ako som povedala, my sme ju svojho času s pánom poslancom Kresákom navrhovali, považujem to za kultivované politické riešenie v situácii, keď naozaj volíme väčšinu Ústavného súdu na 12 rokov, a tým nechcem povedať, že na to, aby vznikol konsens na 90 hlasoch, že musia byť prijaté všetky tieto tri návrhy. Chcem tým povedať len to, že je legitímne o všetkých týchto troch návrhoch diskutovať, aj keď mám pocit, že najbližšie ku konsenzu paradoxne máme na tej 90, pretože zjavne najväčší koaličný partner si vie predstaviť voliť sudcov Ústavného súdu 90, a čiže vie si predstaviť komunikovať aj s opozíciou. Tak keď najväčší koaličný partner si vie predstaviť rokovať o sudcoch Ústavného súdu s opozíciou, tak si myslím, že tuto niekde je priestor na najväčší, najväčší kompromis, a ja sa k tomu ešte raz vrátim po tom, čo bude naozaj oficiálne predložený ten poslanecký návrh, ktorý ale z toho, čo som mala možnosť si prečítať na webe, na vlne toho, že je tu veľký dopyt po tom, aby sme volili sudcov 90, sudcov Ústavného súdu 90 hlasmi, úplne zlomyseľne - a ja poviem tvrdé slovo - chrapúnsky dáva do popredia svoje osobné animozity voči ďalšiemu ústavnému činiteľovi a téma nie je deväťdesiatka, ale téma sú osobné animozity medzi najvyššími ústavnými činiteľmi v tejto krajine.
A ja považujem to, keď by pri zmene ústavy vo veci kreovania Ústavného súdu mali kľúčovú rolu zohrávať osobné animozity medzi najvyššími ústavnými činiteľmi, za absolútne dno, lebo v tom prípade nie sme na ceste do pekla, ale už sme v tom pekle.
A potom ja hovorím, radšej žiadnu zmenu, lebo takto sa nemôže zásadným spôsobom meniť dizajn vzťahu najvyšších ústavných orgánov v krajine. To jednoducho nie je prijateľné. To hovorím pred zátvorkou, pretože, samozrejme, keď ten návrh bude oficiálne predložený, tak sa k nemu vyjadríme. Ale toto som chcela povedať rovno na začiatku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2018 10:58 - 11:00 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja dovolím využiť si svoje právo predkladateľa a chcem sa len veľmi krátko vyjadriť.
Ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedali moji predrečníci, že naozaj máme navrhnutých 4 kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky na to, aby stali členmi Správnej rady Ústavu pamäti národa, a to nielen formálne, ale tak ako povedal pán poslanec Dostál, aj naozaj, myslím, že každý z nich spĺňa podmienky, aby mohol zastávať túto funkciu. Keďže vidím zoznam prihlásených, tak predsa len cítim ako svoju povinnosť povedať aj to, že jedným z kandidátov je pán docent Buzalka, a keďže ho navrhuje klub strany MOST - HÍD, tak cítim za svoju povinnosť poprosiť poslancov naprieč politickým spektrom o podporu tohto kandidáta, pretože aj osobne ho považujem za vhodného kandidáta, ktorý tématike, ktorá je predmetom práce Ústavu pamäti národa sa venuje možno v inej inštitúcii, ale robí výskumy, ktoré majú k tejto téme veľmi blízko, a to, čo viem, nespochybniteľne garantovať, že pohľad pána docenta Buzalku na akúkoľvek totalitu je rovnaký, pretože každú považuje za rovnaké zlo, a myslím si, opäť, jak odznelo aj od predrečníkov, že je to kľúčový moment aj pre obsadzovanie pozícií Ústavu pamäti národa.
Ďakujem pekne za podporu pre kandidáta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2018 10:45 - 10:47 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúc. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam správu výboru k voľbe dvoch členov správnej rady Ústavu pamäti národa. Materiál k tomu je priložený ako tlač 1117.
Uplynutím 6-ročného funkčného obdobia 18. septembra 2018 zaniká členstvo dvom členom Správnej rady Ústavu pamäti národa voleným Národnou radou. V súlade s § 12 zákona č. 553 z roku 2002 Z.z. o pamäti národa po zániku členstva člena Správnej rady volí nového člena tento orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
Do určenej lehoty, teda do 28. augusta 2018 boli gestorskému výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podané 4 návrhy na kandidátov. Ich zoznam je uvedený v tlači 1117, môžem ich aj uviesť v abecednom poradí: Mgr. Branislav Borovský, doc. Mgr. Juraj Buzalka, Ph.D., Ing. Peter Juščák a PhDr. Janka Šípošová, CSc. Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej 45. schôdzi 6. septembra 2018 a po verejnom vypočutí kandidátov svojím uznesením č. 104 konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v zákone o pamäti národa. Gestorský výbor preto odporúča Národnej rade zvoliť dvoch členov Správnej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov, ktorí boli navrhnutí a sú uvedení v správe výboru (tlač 1117).
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 16:23 - 16:24 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja myslím, že pán poslanec Pčolinský plus-mínus pomerne presne popísal to, čo sa deje v reálnom živote. Ja na rozdiel od neho ale nemôžem dať úplne nabok slovíčka (povedané so smiechom), pretože to čo on volá slovíčka, sú právne termíny, či už premlčanie, alebo preklúzia. A ja myslím, že pán minister je tu s týmto návrhom zákona aj kvôli tomu, že predchádzajúce riešenie tohto problému pomenoval Ústavný súd ako riešenie, ktoré je v rozpore s ústavou. Preto ministerstvo spravodlivosti hľadá riešenie a o tom sú tie slovíčka, aby našlo a prinieslo riešenie, ktoré je v súlade s ústavou.
Čiže tá kľúčová otázka vlastne dnes je, že v čom je toto riešenie iné, lepšie a ako sa vysporiadalo s tým, čo povedal Ústavný súd, aby sme túto tému mali definitívne uzatvorenú. A ja myslím, že o tom chce byť tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2018 15:37 - 15:37 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že som zle zmačkla hlasovacie zariadenie.
Pán poslanec Dostál, ja určite by som tiež videla, vedela pridať do zbierky ix prípadov, kedy právna úprava sa ukázala ako nedokonalá, alebo že je v praxi obchádzaná a vyžaduje si ďalšie zlepšenie, ale ja som presvedčená o tom, že v jednom sa s pánom poslancom Dostálom zhodneme, že toto všetko nám nikdy nezabráni v tom, aby sme neurobili maximum pre zlepšovanie právneho prostredia a pre zužovanie priestoru, ktorý umožňuje pravidlá obchádzať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 15:30 - 15:34 hod.

Lucia Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, čakala som, kto sa prihlási do rozpravy k tomuto nie nedôležitému návrhu zákona, pretože ide o procesnú normu pred Ústavným súdom. Právnici vedia, že to je veľmi dôležitá právna norma, a ide o úplne novú právnu normu po rokoch, kedy sa zmenilo právne prostredie, čiže pre fungovanie Ústavného súdu je veľmi dôležité, ale nielen pre fungovanie Ústavného súdu (povedané so smiechom), ale, samozrejme, musí ísť o také procesné pravidlá, aby garantovali prístup spravodlivosti predovšetkým pre tých, ktorí sa na Ústavný súd obrátia a pravdepodobne to bude skôr parketa pre ústavnoprávny výbor v priebehu druhého čítania a pre kolegov z ústavnoprávneho výboru.
Ale predsa len si dovolím k tomu vystúpiť, pretože v nadväznosti na náš predchádzajúci bod programu podľa mojej mienky tá právna úprava upravuje aj naše rozhodovanie o tom, ako budeme voliť sudcov Ústavného súdu tu v parlamente, ako bude vyzerať híring pred samotnou voľbou, a upravuje to podľa môjho hlbokého presvedčenia, tentokrát s výrazným posunom vpred, pretože podľa toho, ako je navrhnuté, budeme mať k dispozícii materiály o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu skôr, tie materiály budú obsiahlejšie. Sudcovia alebo kandidáti na sudcov Ústavného súdu budú musieť o sebe povedať viac, híring bude musieť byť verejný, čo bývaval aj teraz, ale ukladá sa Národnej rade, aby vytvorila také podmienky, aby naozaj sa verejnosť na ten híring aj zmestila. Predpokladá sa, že bude prenos z tohto híringu, čiže naozaj veľká publicita pre tento híring s tým, že nielen poslanci budú môcť klásť otázky, a predpokladá sa aj možnosť kladenia otázok v istej forme aj verejnosti, z ktorej sa bude losovať.
Ja si myslím, že, a nepochybujem o tom, že aj tu je priestor na ďalšiu diskusiu aj v rámci druhého čítania, ako zlepšiť, ale samotný híring ja považujem vo väzbe na kritériá, ako by mal vyzerať kandidát na sudcu Ústavného súdu, to dôležité, pretože je to nástroj, ako zistiť, že či naozaj ten kandidát kritériá spĺňa, alebo nie. A práve v tomto je pre mňa dôležitý ten fakt, že či tie kritériá budú postavené tak, že či budeme, zjednodušene povedané, fajfkať formálne kritériá a budeme môcť byť ako poslanci alibisti, alebo nie.
Dovolila som si upozorniť na tento moment návrhu zákona, pretože ho považujem tiež za dôležitý aj vo väzbe na predchádzajúci bod programu. Ďakujem pekne. A to by ste mohli, pán poslanec Dostál, aj trošku pochváliť.
Vďaka.
Skryt prepis