Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19. 10. 2017 o 12:02 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19. 10. 2017 12:02 - 12:02 hod.

Ľuboš Blaha
Poprosím kolegov z európskeho výboru, aby hneď po tajnom hlasovaní išli na výbor, začína o dvanástej, čiže už meškáme. V miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 15:15 - 15:17 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Galek, začali ste tým, že ste poďakovali ministrovi Žigovi, čo bolo veľmi sympatické, za to, ako rieši daný problém a to bolo naozaj veľmi presné. Pretože minister Žiga tento problém rieši, vyvodil zodpovednosť a snaží sa znížiť tú odmenu, ktorá bola naozaj nechutne vysoká. A to je práve niečo na čom sa vieme maximálne zhodnúť, že tá odmena bola nehorázna, že bola obludná, že bola nespravodlivá. V tomto my nemáme spor. Rozdiel je možno v tom, že pán minister Žiga koná, kdežto vy o tom iba hovoríte. A ja som veľmi rád, že pán minister koná veľmi razantne, že odvolal všetkých tých, ktorí boli zodpovední. A že dokonca hľadáme systémové riešenie čo je podľa mňa kľúčové, to znamená aby sme k zákonom nastavili tie stropy, ktoré by tam mali byť v tých zmluvách. Mimochodom ten zákon tvoril, mám takú informáciu, pán Daniel Lipšic, čiže to je opäť niečo, čo systémovo ste zapríčinili žiaľ vy ako opozícia. Ale kľúčové je to, v čom sa nezhodneme. A my sa nezhodneme v tom ako ste sa vy postavili k právnemu sporu s Enelom. A tu je ten zásadný rozdiel. SMER bol vždy proti privatizácii a miklošovskej rabovačke. Vždy sme to kritizovali a keď sme mali možnosť to napadnúť, tak sme tak aj urobili. V čase keď sme sa išli súdiť s Enelom, líder opozície Sulík hovoril v kauze Gabčíkovo ide o spor, ktorý Slovenská republika s vysokou pravdepodobnosťou prehrá. Vy ste boli zbabelí ísť do tohto sporu. My sme neboli zbabelí ísť do tohto sporu a my sme ten spor vyhrali. SMER tento spor vyhral. 700 miliónov euro. Čo je vážna suma pre občanov Slovenskej republiky. A vy keď hovoríte teraz o tom, že 5600 rokov by pracovali ľudia na Slovensku za odmenu toho právnika, tak niekoľko desaťtisíc rokov sme ušetrili ľuďom za to, že sme vrátili Vodnú elektráreň Gabčíkovo Slovensku. A to je to najdôležitejšie v tejto kauze. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18. 10. 2017 11:58 - 11:58 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem pekne. Dovoľte mi takisto pripomenúť výbor pre európske záležitosti práve teraz o 12.00 hod. v miestnosti č. 139. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11. 10. 2017 11:33 - 11:33 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem pekne. Dovoľte iba pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že o dvanástej máme v miestnosti č. 149 výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19. 9. 2017 11:36 - 11:36 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem pekne. Dovoľte pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že o 12.05 hod. máme na tridsiatke zasadnutie spoločne so zahraničným výborom. Verím, že to bude krátke. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 9. 2017 11:12 - 11:12 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem. Dovoľte pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že máme zasadnutie o 12.00 hod. v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12. 9. 2017 11:19 - 11:19 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem. Dovoľte pripomenúť, že máme o dvanástej výbor pre európske záležitosti v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15. 6. 2017 14:51 - 14:53 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda a vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som podal správu o prerokovaní tlače 567 vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu s dohodou na prerokovanie výboru pre európske záležitosti, ústavnoprávnemu výboru a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň určil, aby výbor pre európske záležitosti ako gestorský výbor podal Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady. Zahraničný výbor materiál prerokoval, avšak neprijal žiadne uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti odporučili Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s dohodou súhlas a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Výbor pre európske záležitosti rokoval ako gestorský výbor a schválil spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch (tlač 567a). Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s dohodou súhlas a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Zároveň určil mňa a poslanca Andreánskeho za spravodajcov výboru.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15. 6. 2017 11:23 - 11:23 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem. Dovoľte mi tak isto pripomenúť, výbor o 13.00 hod., kolegovia z európskeho výboru, v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 6. 2017 11:39 - 11:39 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem pekne. Dovoľte pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že o 13.00 v miestnosti č. 149 máme zasadnutie. Ďakujem.
Skryt prepis