25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 9:48 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:48

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Ja len by som chcel poprosiť pani predkladateľku, keby sa dalo možno v tom záverečnom slove aspoň sa v krátkosti dotknúť tej otázky, čo som predložil. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 9:48 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:48

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som teda chcela odpovedať na tú vašu otázku. Samozrejme, ten oprávnený užívateľ, on aj teraz tam v zákone vlastne je. To, že tam nie je napísané, že ten užívateľ je oprávnený, tak to neznamená, len sa tam zavádza toto slovo kvôli tomu, kvôli právnej čistote. Proste nemôže niekto prísť na, na pole, rozorať ho a následne rozposielať návrh nájomnej zmluvy. Proste vy ak chcete uzavrieť nájomnú zmluvu, tak treba osloviť najprv vlastníkov pozemkov s návrhom nájomnej zmluvy, až následne by ste mali túto pôdu obhospodarovať. Takže, takže toľko, toľko k tomuto, to znamená.
Pokiaľ ide o pozemkové úpravy, súhlasím s vami, ale ja opäť zdôrazním, je to dlh každej jednej ponovembrovej vlády. Za 30 rokov tie pozemkové úpravy mali byť už dávno vysporiadané, urobené. Ja vám poviem len jeden príklad. Moja mama v ´89., a teda moji rodičia boli mladší ako ja. Ja mám deti, ktoré sú, majú viac ako 30 rokov, a ak si zoberiem, že ony sa dostanú ku sceleným pozemkom, keď budú dôchodcovia, tak mi to pripadá ako nonsens. To je úplne nenormálna situácia. Tie deti tieto, táto generácia už ani nebude vedieť, že nejaké pozemky má a nebude mať záujem. A preto ja sa skôr prikláňam, či to nebol, k názoru, že či to nebol aj zámer, cieľ, aby ľudia proste stratili záujem o poľnohospodársku pôdu a takýmto spôsobom proste sa k nej dostali iní ľudia ako skutoční vlastníci
A ešte na margo toho, tej byrokratickej záťaže by som chcela povedať, že vlastne nájomné zmluvy, návrh nájomných zmlúv tak či tak je potrebné posielať. To, že sa upraví nájomná zmluva s riadnym poučením o tom, že o odvolaní, že môžem túto nájomnú zmluvu odmietnuť v celosti alebo v časti, prepáčte, za administratívnu záťaž nepovažujem. Takže toľko k vašim pripomienkam.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toto je naozaj len taký malý, krátky krok k tomu, aby sme posilnili vlastnícke práva. Ja verím, že komplexná novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá teda, ktorú pripravuje rezort pôdohospodárstva, a ja pochybujem teda, že príde na program tento rok, pretože naozaj to je, to je veľká a náročná práca. Tak verím, že tento návrh podporíte a následne teda bude, bude zapracované aj do tej komplexnej, komplexnej novely.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 9:48 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:52

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Tento, o tomto bode programu budeme hlasovať dnes o 11.00 h. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 9:52 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:52

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v druhom čítaní uviedol novelu zákonu č. 50/1976, tzv. stavebný zákon.
Cieľom novely, ktorý predkladá teda skupiny poslancov, je zefektívnenie a zjednodušiť reguláciu reklamných stavieb na Slovensku. Prináša konkrétne zmeny, ktoré môžu teda prinášať konkrétne opatrenia, ktoré dávajú viac práv do rúk mestám a obciam, aby dokázali efektívnejšie regulovať reklamné stavby.
Na začiatok stačí, viac poviem teda v rozprave, do ktorej sa aj ako prvý hlásim.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

31.3.2021 o 9:52 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:54

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 566 z 3. februára 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 243 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 73 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 9:54 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:58

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz teda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skupina poslancov vám prináša novelu zákona 50/1976, tzv. stavebného zákona, ktorej cieľom je efektívnejšia regulácia reklamných stavieb na Slovensku.
Na Slovensku máme 30- až 40-tisíc bilbordov, nevieme úplne presne, koľko tých bilbordov je. Sú to čísla, ktoré pochádzajú z bilbordových spoločností, čiže nie je im možné úplne dôverovať, v každom prípade vieme, že tých bilbordov na Slovensku je veľké množstvo, nakoniec to uznávajú aj samotné bilbordové spoločnosti. Tých bilbordov je príliš veľa, v minulosti tu bolo viacero pokusov o to, aby sa táto problematika nejakým spôsobom riešila, prichádzali aj nejaké návrhy na to, ako to riešiť.
Pravda je taká, že za tie posledné, posledné roky ten počet bilbordov stále rastie, takže prinášame súhrn opatrení, ktoré dávajú mestám a obciam väčšie právomoci na to, aby nejakým spôsobom efektívnejšie regulovali reklamné stavby na Slovensku.
Tá novela prináša tieto opatrenia v dvoch takých skupinách. Tá prvá skupina sú opatrenia, ktoré zjednodušujú odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb, a tá druhá skupina prináša opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulovať problematiku reklamných stavieb na Slovensku.
V rámci tej prvej skupiny novela prináša tzv. jedno rozhodnutie pre jedno odstránenie. Dneska býva častokrát, teda stavebné úrady tým úzkym hrdlom, tým lievikom, kde sa stretávajú ako keby tie procesy v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. V súčasnosti pri nepredĺžení stavebného povolenia pre reklamné stavby stavebný úrad rozhoduje dvakrát, najskôr o nepredĺžení a potom o odstránení. Táto novela prináša vlastne zjednotenie tohto procesu do jedného bodu, takže zjednodušenie.
Druhá vec, ktorú prináša tento, táto novela, je to, že do subjektov, ktoré môžu, ktoré môžu iniciovať odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb, pribudne mesto a obec. Dneska mesto a obec na svojom území nemôže iniciovať odstraňovanie nelegálnych stavieb, ak nie je buď majiteľom alebo majiteľom teda reklamnej stavby, alebo majiteľom, alebo nájomcom pozemku. Táto novela túto možnosť mestám a obciam prináša a opäť je to krok k tomu, aby teda mestá a obce na svojom území dokázali efektívnejšie nakladať a regulovať reklamné stavby.
Tretia vec, ktorú tento zákon prináša, je to odstránenie možnosti obštrukcií. Tých obštrukcií v rámci stavebného, stavebných úradov a fungovania stavebných úradov je viacero. Neriešime, samozrejme, všetko, ale prinášame zjednodušenie procesu v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. A to tak, že keď dneska, ak je táto stavba nelegálna reklamná stavba, povedzme bilbord, poznáme majiteľa, tak majiteľ je vyzvaný k tomu, aby, aby dokladoval nejakým spôsobom to, že či tá reklamná stavba je z jeho pohľadu legálna, alebo nelegálna, aj keď teda ten stavebný úrad vie, že je nelegálna, lebo túto vedomosť má, je tam pätnásťdňová lehota. V praxi sa stáva veľmi často, že toto je presne ten neurologický bod, kedy dochádza k obštrukciám, pretože majitelia tohto reklamného bilbordu neodpovedajú, súdia sa, prepisujú tieto reklamné stavby na niekoho iného, a stáva sa, že odstraňovanie takýchto reklamných stavieb potom trvá mesiace alebo aj roky. Takže toto zjednodušujeme tým, že, že zjednocujeme ako keby tie pravidlá pre reklamné stavby nelegálne aj pre stavby, kde poznáme aj kde nepoznáme toho majiteľa, a vynechávame túto pätnásťdňovú lehotu a ide sa priamo do konania o odstránení tejto stavby, ak je, samozrejme, nelegálna. Samozrejme, majitelia majú akékoľvek legislatívne právne úkony zachované, ak by sa chceli odvolať voči takémuto konaniu.
Tá druhá skupina opatrení, ktoré prináša táto novela, sú opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulácie reklamných stavieb na Slovensku, prináša vyššie pokuty v rámci porušenia stavebného zákona. Dneska priemerná pokuta pre priemerný bilbord pri porušení stavebného zákona je v sume 250 eur, pričom len výnosy v rámci jedného roka pri dobre umiestnenom bilborde tvoria cca 1 000 eur, to znamená, že častokrát si tie reklamné spoločnosti spočítajú, že riskovať to, že je možnosť dostať pokutu, sa im oplatí, lebo k tomu nakoniec nemusí dôjsť, resp. si počas toho roku na to zarobia niekoľkokrát. Čiže my zvyšujeme tieto pokuty trojnásobne.
A druhým opatrením v rámci tejto skupiny je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že reklamné stavby budú môcť byť povoľované len na dobu určitú. Dneska je to tak, že reklamné stavby môžu byť povoľované aj na dobu určitú, ale sú povolené aj na dobu neurčitú. Z povahy veci reklamná stavba je dočasnou stavbou, nie je to rodinný dom, a veľmi často sa stáva teda, že hlavne v rámci veľkých miest, je to, povedzme, problém najmä Bratislavy, Košíc, sa celé, celé oblasti toho mesta, celé časti mesta radikálne menia v rámci nejakého urbanistického rozvoja, zvyšuje sa cestná premávka a tak ďalej. Zrazu tie bilbordy, ktoré tam boli v nejakej frekvencii, ktoré nevadili možno vtedy, keď tam prešlo pár áut, dneska rozptyľujú tú pozornosť oveľa viac, ale ak tento bilbord mal stavebné povolenie na dobu neurčitú, v zásade mesto s tým nevie pohnúť, hej, nie je možné, aby s tým nejakým spôsobom pohlo.
My to meníme. To znamená, že tieto stavebné povolenia pre reklamné stavby budú môcť byť určované len na dobu určitú, a to na maximálne tri roky. A idem aj do minulosti, teda to znamená, že bilbordy, ktoré už mali takéto stavebné povolenie povolené na dobu neurčitú, tak od platnosti tohto zákona budú platiť tri roky, kedy táto stavba bude povolená.
Toto dáva, samozrejme, že nejde o to, že, že zrazu to mesto tie bilbordy odstráni po tých troch rokoch, to určite nie. Hovorím, že táto možnosť je aj dneska, ale dávame tým mestám a obciam do rúk možnosť pravidelne prehodnocovať aj v rámci možno územného plánu to, ako to mesto v danej oblasti z pohľadu reklamných stavieb vyzerá a v zásade akože zohľadniť, samozrejme, aj bezpečnosť cestnej premávky.
Takže to sú, to sú teda tie základné opatrenia, ktoré prináša táto novela zákona. A ja si teda dovolím povedať, že v rámci teda času medzi prvým a druhým čítaním sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tento zákon vylepšuje. Pred tým ako ho prečítam, tak zjednodušene uvediem. Je tam jedna pripomienka z OLAP-u, ktorá sa týka toho, že konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov, to znamená teda, že všetky konania, v rámci právnej istoty teda všetky konania, ktoré neboli dokončené do platnosti tohto zákona, tak sa budú, budú postupovať vlastne podľa predchádzajúcej platnosti.
A druhá, druhá vec, ktorú prináša tento pozmeňovací návrh, je opatrenie, ktoré zabezpečuje to, aby dopravný inšpektorát pri posudzovaní v rámci stavebného konania umiestnenia a neumiestnenia reklamnej stavby v rámci miest a obcí bol vždy orgánom, na ktorého sa musí stavebný úrad obrátiť, čiže vždy dotknutým orgánom, plus to stanovisko bude záväzné. Dneska to tak nie je, dnes v rámci umiestňovania reklamných stavieb v mestách a obciach nemusia stavebné orgány prihliadať na, na stanovisko dopravného inšpektorátu, potom sa stáva, že tie bilbordy sú umiestňované tak, že pred križovatkami povedzme alebo pred východmi z obchodných centier a toto teda býva často veľký problém, čiže tento pozmeňujúci návrh teda toto mení. Mení to dvoma spôsobmi.
Tá prvá vec je, že sa do stavebného zákona navrhuje pridať medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; v súčasnosti sa bezpečnosť a plynulosť pri umiestňovaní reklamných stavieb posudzuje len v rámci výnimiek podľa cestného zákona, a to mimo sídelného útvaru. Čiže to je to, čo hovorím, že prichádzame teda aj do miest a nielen v rámci výnimiek, ale v rámci záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. A ten druhý bod, ktorý dopĺňa vlastne túto zmenu, sa týka vlastne úpravy cestného zákona, resp. zákona cestnej premávky 8/2009, kde je, kde sú priamo doplnené orgány Policajného zboru, resp. ministerstva vnútra, a teda do územných konaní, stavebných konaní a kolaudačných konaní, tak aby tie, ktoré sa teda týkajú reklamných stavieb, boli orgány Policajného zboru, resp. ministerstvo vnútra pre diaľnice dotknutými orgánmi. Čiže toto je filozoficky pozmeňujúci návrh a teraz mi teda dovoľte, aby som prečítal jeho plnú verziu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Zity Pleštinskej, Anny Zemanovej a Igora Kašpera k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 390).
1. V čl I. sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. V § 126 ods. 1 sa za slová "o pozemných komunikáciách" vkladajú slová "o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní reklamných stavieb"."
Doterajší bod 12 sa primerane prečísluje.
2. V čl I. sa v bode 13, ide o pôvodný bod 12 návrhu zákona, sa doterajší text označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
"(2) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov."
3. Za čl. I. sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z z., zákona č. 144/2010 Z. z, zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 140a Dotknutý orgán
Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, orgán Policajného zboru a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra."."
Doterajší čl. II sa následne prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona.
Toľko teda pozmeňujúci návrh a toľko teda moje vystúpenie. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky a pri tejto príležitosti teda žiadam, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2021 o 9:58 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:11

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Už ako som sa pri prvom čítaní vyjadril, tak boj s vizuálnym smogom je naozaj veľmi, veľmi dôležitý, lebo po tom, čo sa uvoľnilo hospodárstvo v ´89., tak to tu začalo byť úplne extrémne. Niekedy má človek pocit, že tu asi je to najdôležitejšie, čo popri cestách a na uliciach má byť, práve bilbordy, bigbordy, ja neviem, čo všetko. Čiže ja som veľmi rád, že izolovaný smog mizne.
Trochu ma mrzí, že pri svojom prvom vystúpení v prvom čítaní som nespomenul ľudí z ministerstva výstavby, ktorí na tomto veľmi intenzívne spolupracovali, na tvorbe tejto legislatívy, a preto by som aj touto cestou chcel poďakovať pani štátnej tajomníčke Brunckovej, pani Rajprichovej a pani Salajovej za ich odbornú spoluprácu a príspevok k tomu, aby sa, táto legislatíva bola účinná a kvalitná.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:11 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:12

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Lehotský, tak ako v prvom čítaní, tak aj v tomto druhom čítaní za hnutie REPUBLIKA musím povedať, že určite budete mať podporu nášho zoskupenia v rámci predloženého, predloženej novely zákona, nakoľko mestá a obce budú kvôli tomuto alebo vďaka tomuto zákonu mať vyššie právomoci odstraňovania tohto virtuálneho, virtuálneho smogu, ktorý už naozaj desiatky rokov, ako tuná povedal kolega Borguľa, trápi, teda vizuálneho smogu, chcem sa ospravedlniť.
Je to naozaj veľký problém. Ja najmä vítam vo vašej novele tohto zákona tú vzdialenosť od tých ciest, od diaľnic, od ciest I. a II. triedy. Podľa mňa naozaj mohla byť ešte tá vzdialenosť väčšia, no, ale to hovorím, to už je v rámci vašej predkladateľskej iniciatívy, ale dôležité je to, že vlastne zahltenosť tohto vizuálneho smogu vo veľkých mestách alebo vo väčších mestách je značná a je to už naozaj neúnosné.
Takže naozaj hovorím, je to veľmi dobrý zákon, vôbec sa nebudeme pozerať na to, kto tento zákon predkladá, ale z našej strany vždy dobrý zákon podporíme a nebudeme robiť žiadne obštrukcie, že budeme tuná kritizovať, a mohli ste to vylepšiť. Ja si myslím, je to vylepšenie určite dobré a každý jeden zákon sa dá vylepšiť, ale ja naozaj kvitujem to, že ste sa do tohto pustili.
Ďalšia veľmi dobrá myšlienka je tá výzva samosprávy pôvodnému majiteľovi tohto, buď legálnej, alebo nelegálnej stavby, že do tých 30 dní musí naozaj odpovedať, následne mesto, obec môže pristúpiť k odstráneniu, čiže odbúranie byrokratickej záťaže, odbúranie akéhokoľvek prepisovania, tak ako ste veľmi správne poznamenal.
A čo sa týka tej intenzity dopravy v mestách, áno, tieto vizuálne diela sú viac na škodu veci ako na osoh.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a budeme sa držať spoločne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:12 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:14

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega, ja vítam tento návrh zákona, myslím si, že vizuálny smog je už neúnosný, a nemyslím si, že by bol nejako na ústupe, skôr naopak, to rastie. Takže toto je môj názor.
Ďalej by som sa chcel vyjadriť, že tá vzdialenosť zbytočne by sa ešte predlžovala ďalej, ako napríklad s týmto nesúhlasím, lebo dochádzalo by len že by sa tie plochy zväčšili, aby boli čitateľnejšie z väčšej vzdialenosti a bolo by to rovnaké. Ja si myslím, že bolo by to rovnaké, ja si myslím, že toto je v poriadku.
Len by ma zaujímala jedna vec, je alebo nie je nelegálny bilbord, ktorý je umiestnený v plochách záhrad rodinných domov na rôznych konštrukciách, či sú to balíky slamy, v plote, v stene, ja neviem, senník a podobne. Ako sa bude riešiť táto situácia? Lebo veľakrát práve tieto reklamné plochy, veľakrát na čierno, lebo sú v tých rodinných domoch, v záhradách, zatieňujú tie dopravné značky a človek si ich už neskoro všimne. Hej? To sa netýka pred vstupom do obcí, výstupu z obce a podobne. Kde sú rôzne upozornenia alebo zakazujúce značky, či budeme riešiť aj toto, lebo som to tam nikde nenašiel, rád by som nejakú odpoveď.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:14 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:16

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega, takisto musím pochváliť túto iniciatívu, pretože je skutočne citeľné a v mnohých prípadoch už neúnosné, ako tieto bilbordy a rôzne reklamné plochy, či už sú legálne, alebo nelegálne a jednoducho sú riešené takpovediac halabala, akým spôsobom menia celkový obraz našich miest a obcí. Veľakrát skutočne prekrývajú povedzme fasády historických budov a to, čo je pekné, tak sa zakryje niečím, čo je škaredé alebo po čase opadané, olúpané, teda znehodnotené tak ako, tak ako sa často stáva pri tých bilbordoch. A ja si myslím, tak na odľahčenie, že je to aj veľmi nebezpečné taký bilbord popri ceste, pretože vieme veľmi dobre, že mnohé tie bilbordy majú takú tú politickú tému ako nosnú tému v období povedzme pred voľbami a potom tam aj zostávajú tie rôzne slogany a rôzne heslá tých politických strán a ten, ten občan volič, ktorý je zároveň vodičom toho motorového vozidla, sa môže naozaj veľmi rozčúliť, keď zistí po dvoch, po troch mesiacoch, že ten slogan neplatí a že ten jeho politický nominant sa nejakým spôsobom spreneveril tomu, čo sľuboval pred voľbami.
Takže ale úplne vážne, je to veľmi dobrá iniciatíva, určite to podporíme, pretože ja osobne to vnímam tak, že skutočne v Nitre, ktorá je historická, má niekoľko historických budov, je to, je to jedno krásne mesto. Veľakrát prekrývajú tieto plochy historické fasády a budovy, ktoré majú oveľa, oveľa väčšiu takú tú kultúrnu a spoločenskú hodnotu ako samotný ten bilbord. Takže držím palce v tejto iniciatíve, určite to podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:16 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video