37. schôdza

9.9.2014 - 24.9.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:09 hod.

Ing. Bc.

Pavol Frešo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Pavol Frešo
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Samozrejme, kolegyne, kolegovia, tak isto pekné poletné obdobie a dúfam, že tú prácu budeme robiť spoločne tak, aby ľudia boli na nás hrdí.
Pán predseda, chcel by som navrhnúť nový bod do programu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, a to vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine. Je to možno trochu dlhšie ako tú jednu minútu, tak, poprosím, ja ho prečítam, je to, sú to štyri odstavce, aby ste mi potom umožnili čas.
"Národná rada Slovenskej republiky po a) víta prímerie na Ukrajine dohodnuté koncom minulého týždňa, vyjadruje však presvedčenie, že pokiaľ sú okupované územia suverenného štátu, nemôže dôjsť k trvalému mieru; po b) stabilnú, demokratickú a územne celistvú Ukrajinu považuje za prioritu slovenskej, európskej a zahraničnej politiky; po c) vyjadruje podporu krokom Európskej únie a doterajším sankciám voči Ruskej federácii. Pokiaľ sa nenastolí stav, ktorý zabezpečí zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, nie je možné zrušiť doterajší..." (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:09 hod.

Ing. Bc.

Pavol Frešo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Pavol Frešo
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. "Pokiaľ sa nenastolí stav, ktorý zabezpečí zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, nie je možné rušiť doterajšie sankcie." Tento návrh podporuje okrem klubu SDKÚ – DS aj klub KDH, klub MOST – HÍD a nezaradení poslanci za SaS a stranu NOVA.
Chcel by som veľmi krátke zdôvodnenie, nebude trvať dlhšie ako 20 sekúnd. Za prvé, pán predseda, od marca nebola na pôde Národnej rady debata o Ukrajine na rozdiel od Čiech a Poľska, kde táto debata prebieha prakticky permanentne. A za druhé, včera tento návrh uznesenia som predložil na pôde eurovýboru, ale, bohužiaľ, z neho vypadlo, vypadli tie časti, ktoré sú podľa mňa dôležité pre Slovensko, a to je návrat okupovaných území a samozrejme stanovisko Slovenska k sankciám samotným. Nakoľko považujem za absolútne dôležité, aby agresor nebol odmenený okupovanými územiami, tak navrhujem, aby sme to prejednali v pléne.
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:09 hod.

Ing. Bc.

Pavol Frešo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem, aby Národná rada požiadala najvyšších ústavných činiteľov, teda prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby zdôvodnili svoje verejné vystúpenia na adresu Európskej únie a NATO v kontexte ukrajinskej krízy a ekonomických sankcií Európskej únie voči Rusku.
Zdôvodnenie: Nedávno sme si s veľkou slávou pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré rehabilitovalo Slovensko dovtedy kolaborujúce s agresorom v očiach civilizovaného sveta. Niektoré verejné vyhlásenia najmä predsedu vlády Slovenskej republiky sú podľa mňa v rozpore s odkazom SNP. Národná rada by nemala túto skutočnosť ignorovať a mala by žiadať vysvetlenie a vzájomnú konfrontáciu postojov najvyšších ústavných činiteľov k tejto kľúčovej otázke dnešných dní. Ďa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:10 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, v súlade s ustanoveniami § 24 rokovacieho poriadku navrhujem doplnenie programu schôdze o nasledujúci bod: ústna informácia podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho plénu Národnej rady o nepreplatení výdavkov v rámci štrukturálnych fondov EÚ vo výške 165 mil. eur a riešení zistených nedostatkov, vrátane vyvodenia nielen politickej, ale aj trestnoprávnej zodpovednosti voči osobám, ktoré sa na procesoch vedúcich k nepreplateniu týchto výdavkov podieľali. Aj na vláde bol dokument, ktorý informuje o tom, že EÚ nepreplatí v rôznych operačných programoch 165 mil. eur. A táto informácia by mala obsahovať teda vedomosti o tom, z akých operačných programov, v akých projektoch, ako budú tieto peniaze vymáhané naspäť a hlavne, ako bude vyvodená zodpovednosť voči osobám, ktoré boli zodpovedné za procesy vedúce k tomu, že štátny rozpočet Slovenskej republiky príde o tieto peniaze, ktoré musí najmenej o túto sumu, ktoré musí sám zaplatiť... (Prerušené vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:15 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Bude to v podobnom duchu, ako sme počuli teraz, procedurálny návrh. Žiadam premiéra o kompletnú správu o dôvodoch nepreplatenia projektov z fondov Európskej únie. Je to hazard s dôverou občanov. Žiadame tiež o dostupnosť kompletnej správy Európskej komisie, čo všetko vláda pripravuje ako nápravné opatrenia na preplatenie sumy z fondov Európskej únie a ako zabezpečí do budúcna nerozkrádanie fondov, ktoré majú slúžiť na rozvoj spoločnosti, nie na osobný prospech pár ľuďom, kto a ako ponesie hmotnú zodpovednosť za nezodpovedné konanie zodpovedných ľudí. Žiadam túto správu predložiť v skrátenom termíne, teda do 15-ch dní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:16 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Mária Ritomská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, chcem doplniť do rokovania parlamentu nasledovné dva body. Nikto sa občanov nepýtal, tak sa opýtajme aspoň poslancov Národnej rady, kto ako vníma túto vec: po prvé, žiadam hlasovať o nesúhlase s prítomnosťou cudzích vojsk NATO na území Slovenska; a po druhé, žiadam, aby sme hlasovali o zrušení zmluvy Slovenska s NATO.
Uvediem prečo. Správy z Walesu hovoria, že na Slovensku chcú USA vybudovať základne NATO maskované akože logistikou či skladmi munície. Vieme, čo je armádna logistika. Sú to predovšetkým komunikačné uzly, teda cieľ najvyššej priority. V júli pán premiér Fico povedal, že on je proti prítomnosti USA vojsk. Na Sliači cvičia americkí vojaci už od 1. júna 2014. Prečo nás klame naša vláda? Máme čakať na popravu pokorne ako ovce...? (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:16 hod.

JUDr.

Mária Ritomská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, žiadam vás zaradiť dva body do programu. Prvý bod: Správa predsedu vlády o rokovaní k dohode o voľnom obchode medzi Kanadou a Európskou úniou. Odôvodnenie: Podpísanie dohody je podmienené súhlasom všetkých členských krajín Európskej únie. Nemecko však namietalo časť v investičnej kapitole dohody, kedy by investori ako nadnárodné spoločnosti mohli mať právomoc zažalovať členský štát Európskej únie. Podobnou sa javí aj pripravovaná zmluva so Spojenými štátmi americkými, ktorá môže byť aj pre nás v tomto ohľade dosť nevýhodná.
Druhý bod: Správa ministra obrany o pohybe cudzích vojakov na území Slovenskej republiky v oblasti našich muničných skladov. Odôvodnenie: Vojaci iných krajín zvyčajne cvičia na vojenskom priestore Lešť. Na internete sa však objavilo video, ktoré pojednáva o stretnutí hubárov s vojakmi inej ako našej armády, ktorí sa zaujímali o pohyb v teréne. Údajne hovorili po rusky, ale vraj im to išlo s americkým prízvukom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:18 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vzhľadom na... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim. Zaznievanie gongu.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Poprosím vás kolegyne, kolegovia.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
Vzhľadom na polarizáciu postojov občanov v našej krajine a vysokú mieru ich zneistenia vás v zmysle § 128 zákona o rokovacom poriadku žiadam, aby ste zaradili do programu tejto schôdze návrh, ktorým Národná rada žiada ministra obrany a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí o predloženie objektívnej správy o súčasnom vývoji na Ukrajine a o pádnosti dôvodov vybudovania základne NATO v Poprade. Zároveň žiadam o skrátenú lehotu na predloženie správy, a to do 15-ch dní, vzhľadom k akútnosti a naliehavosti tejto otázky. V nadväznosti na predloženie požadovanej správy očakávam v parlamente diskusiu, ktorá prispeje k objektivizácii informácií o dianí na Ukrajine a zároveň prispeje k formovaniu spoločného oficiálneho stanoviska, o ktoré sa oprie slovenská diplomacia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:19 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:20

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Najprv vám chcem poďakovať skutočne veľmi úprimne a od srdca za váš prejav na oslavách 70. výročia SNP v Banskej Bystrici. Myslím, že ste povedali slová, ktoré boli namieste a boli veľmi presné. Myslím svoje poďakovanie úprimne.
A potom vám chcem, vážený pán predseda, nepoďakovať zase za slová, ktorá ste povedali na moje konto v súvislosti s tým, že som klamal, keď som hovoril, že som mal problémy, keď 1. septembra v Deň ústavy som mal problémy vstúpiť do parlamentu, to buď s nejakým svojím hosťom. Beriem, že tam skutočne som mal hlásiť dopredu. Len, viete, kto príde za mnou 1. septembra na Deň ústavy, ja to skutočne päť dní dopredu neviem. Vrcholom všetkého bolo, že som nemohol prísť ani so svojím asistentom, a opatrenia išli tak ďaleko, keď som sa na to spytoval miestnej stráže, že som nemohol hostí ako náhradné riešenie doviesť ani do svojej ubytovne tu. Poprosím vás, keby také veci sa nevyskytovali, kazí nám to poslaneckú prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:20 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Teda v mene klubu poslancov za KDH podávam procedurálny návrh, aby bod tridsať, a to konkrétne vládny návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1050), odôvodnil podpredseda pre investície Slovenskej republiky Ľubomír Vážny, ktorému problematika čerpania eurofondov vecne prináleží.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.9.2014 o 13:21 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video