32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 9:09 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:09

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, podávam návrh na stiahnutie bodu číslo 79 z programu schôdze. Jedná sa o návrh zákona, ktorý, kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národných parkoch, vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch má prejsť z pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva pod štátnu ochranu prírody v pôsobnosti ministerstva životného prostredia. Týmto populistickým, nedostatočne pripraveným a neodborným návrhom, ktorý aktuálne rieši presun správy štátnych pozemkov v národných parkoch z jedného rezortu pod druhý, je priamo ohrozených zhruba 6,5-tisíc pracovných miest. Problémy ochrany prírody a krajiny sa týmto návrhom v oboch rezortoch nevyriešia, ale, naopak, ešte sa prehĺbia. Je nutné, aby takýto návrh prešiel najprv riadnym legislatívnym procesom a pripomienkovým konaním a taktiež aby boli vyhodnotené socioekonomické dopady a kvantifikované dopady na rozpočet verejnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 9:09 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:10

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, mám návrh na doplnenie programu. Pán podpredseda, čím ďalej, tým viac sa ozývajú rôzne organizácie, ako je napríklad Svetová zdravotnícka organizácia, máme tu aj Stálu očkovaciu komisiu v Nemecku, ktoré tvrdia, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by oprávnili odporučiť očkovanie detí od 12 do 16 rokov, pretože ide o experimentálne vakcíny a veľmi správne sa tieto renomované inštitúcie obávajú o zdravie detí. Preto v mene skupiny poslancov navrhujem zaradiť ako bod č. 1, lebo ide o akútnu vec, návrh uznesenia Národnej rady o zastavení očkovania detí vo veku od 12 do 16 rokov s tým, že to znenie je veľmi jednoduché. Vláda sa žiada, aby prijala všetky potrebné opatrenia na okamžité zastavenie očkovania detí vo veku od 12 do 16 rokov proti COVID s výnimkou prípadov, kedy očkovanie odporúča odborný lekár. Táto časť by tam zostala.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 9:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:11

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám dva procedurálne návrhy, jeden stiahnutie bodu, jeden doplnenie. K tomu stiahnutiu, povedal to už predrečník poslanec Kuffa, ja by som to len chcel upresniť, odôvodnenie, aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých. Tam ide o to, že sa absolútne vynecháva medzirezortné pripomienkové konanie, čo je pri takomto dôležitom bode, si myslím, že je nezodpovedné, je to aj v rozpore s druhým článkom smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2003/35, to je Európska smernica o dohovoroch, a podľa stanovísk predsedu Slovenskej lesníckej komory, predsedu Rady združení vlastníkov neštátnych lesov, predsedu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, prezidenta Dozornej rady Zväzu spracovateľov dreva, tajomníka Slovenského zväzu rybárov, predsedu Slovenského zväzu včelárov, členov prípravného výboru Združenia lesných robotníkov, riaditeľa Združenia obcí mikroregiónu Muránska planina, predsedu Spoločenstva obcí mikroregiónu Uličskej doliny, predsedu krajskej organizácie dobrovoľníkov požiarnej ochrany Slovenskej republiky, predsedu PEFC Slovenska, na základe všetkých tých žiadam o stia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 9:11 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:12

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Žiadam na zaradenie bodu programu zákon o plošnom odškodnení malých podnikateľov v najviac postihnutých segmentoch súvisiacich s pandémiou COVID-19 do programu schôdze.
Zdôvodnenie: Do podateľne sme v pondelok predložili návrh odškodňovacieho zákona, ktorý by pomohol tisícom podnikateľom a živnostníkom poškodeným, alebo poškodenými vašimi opatreniami alebo opatreniami tejto vlády. Vzhľadom na to, o akú aktuálnu záležitosť sa jedná a akútnu, žiadam jeho prerokovanie na tejto schôdzi. Mesiace tu sľubujete, že predložíte tento zákon, a klamete malých podnikateľov, živnostníkov, malé a stredné firmy, že máte záujem riešiť ich problémy. Žiaľ, zatiaľ počúvame len reči a skutok ušiel. Teraz máte možnosť pomôcť minimálne 200-tisíc podnikateľom a viac a niekoľkám stoviek tisíc ich zamestnancov, tak verím, že zahlasujete za zaradenie tohto bodu do programu, vážení kolegovia, kolegyne, hlavne zo SaS-ky.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 9:12 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:14

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, aby Národná rada Slovenskej republiky uznesením zaviazala ministra zdravotníctva, aby na septembrovú schôdzu predložil návrh zvýšenia platov lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Odôvodňujem to tým, že tu len plačeme dlhé roky a mesiace nad tým, že mladí lekári, ale aj zdravotné sestry utekajú nám do zahraničia, aj v čase pandémie sme videli, že sme nedostatočne finančne ocenili a hodnotovo, platovo, našich zdravotníkov. Boli v priamej, prvej línii, kde boli ohrozovaní nákazlivou chorobou COVID-19, mnohí zomreli a my si takto stále nedoceňujeme tých vlastných lekárov a vlastných zdravotníkov, preto žiadam, aby tento bod programu bol doplnený do programu schôdze.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 9:14 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:40

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som predniesol procedurálny návrh, ktorý sa týka ďalšieho chodu rokovania tohto parlamentu. Pán podpredseda, chcem vás požiadať, aby ste si urobili už poriadok vo vládnej koalícii, aby sa vládna koalícia začala správať zodpovedne, aby si uvedomila, že nesie zodpovednosť za štát. (Výkriky z pléna.) To bol procedurálny návrh, ktorý sa týkal spôsobu rokovania parlamentu.
A teraz dovoľte, aby som odôvodnil tento môj procedurálny návrh. Stáva sa.... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
... stáva sa, stáva sa, pán podpredseda, že Národná rada je neuznášaniaschopná počas rokovania parlamentu, ale nepamätám si, že by Národná rada bola neuznášaniaschopná pri začiatku rokovania riadnej schôdze. Je vás, pán podpredseda, 95... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 9:40 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:43

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 15. júna 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Prezidentka Slovenskej republiky 8. júna 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Jána Mičovského, povereného riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Ján Mičovský si počnúc dňom 9. júna 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vojtechovi Tóthovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 8. júna 2021. Vojtech Tóth zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 17. 6. 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že prezidentka Slovenskej republiky 8. júna 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Jána Mičovského, povereného riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Ján Mičovský počnúc dňom 9. júna 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vojtechovi Tóthovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 8. júna 2021;
3. zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vojtech Tóth zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
4. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 9:43 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:47

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pozdravujem, dámy a páni. Dovoľte mi, prosím vás pekne (zaznievanie gongu), dovoľte mi, prosím vás pekne, predložiť v zastúpení ministra financií Igora Matoviča návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Toto skrátené legislatívne konanie je dôležité preto, lebo sa objavila chybička. Cieľom tohto návrhu je legislatívne upraviť § 11 zákona 98/2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021 a touto úpravou eliminovať počet konečných spotrebiteľov skvapalneného plynného uhľovodíka ("ďalej LPG") ako paliva na výrobu tepla, ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať ako užívateľský podnik. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať iba dodávateľ LPG.
No, ide o to, že bol v minulosti prijatý zákon, ktorý ešte nezačal platiť, má začať platiť od 1. júla a tam sa vlúdila chybička, že tá registračná povinnosť má platiť nielen pre dodávateľov LPG, ale aj pre odberateľov. To by, samozrejme, bolo administratívne dosť a najmä zbytočne náročné. No a preto predkladáme dnes tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní, aby ešte pred 1. júlom, pred tým, ako vôbec tá, tie urobené zmeny začnú platiť, sme toto tu napravili. Takže toľkoto v krátkosti za mňa.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 9:47 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:50

Jozef Hlinka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády a minister hospodárstva, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 616 zo dňa 14. júna 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 598), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 56. schôdzi dňa 15. júna 2021 a prijal k nemu uznesenie č. 204, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589), v skrátenom legislatívnom konaní na jej 32. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 9:50 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:52

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak opäť, dámy a páni, ďalší bod, ktorý dnes predkladám, je vládny návrh zákona o významných investíciách. V krátkosti ide o to, že pre špeciálne a naozaj významné investície si štát už v minulosti vytvoril zákon, aby mohol ľahšie robiť niektoré úkony, napríklad vyvlastniť pôdu potrebnú pre takéto investície, alebo aby sa jej zrýchlili niektoré procesy, ako napríklad EIA a podobne.
No a v tom zákone, ktorý platí dodnes, sú dané podmienky, odkedy vôbec smie byť významná investícia, teda investícia vyhlásená za významnú, a najmä pre východ krajiny boli tieto podmienky ťažko splniteľné. Napríklad minimálna plocha pre priemyselný park bola, zdá sa mi, 100 hektárov. To by sme napríklad priemyselný park v Rimavskej Sobote nevedeli v budúcnosti vyhlásiť za významnú investíciu, keďže ten má len 50. Takisto suma, ktorú je potrebné investovať, bola pre najmä východné okresy veľmi vysoká a to, čo robí táto novela v prvom rade, je, že znižuje, znižuje aj potrebnú plochu a v závislosti od toho, či sa jedná o najmenej rozvinuté okresy, tam je tá potrebná plocha, zdá sa mi, 25 hektárov a znižuje aj potrebnú sumu na investície.
Týmto chceme pomôcť najmä tým najmenej rozvinutým okresom, tzv. NRO, a je to ďalší krok, ďalší z dosť veľa krokov, ktorými sa snažíme znižovať regionálne rozdiely. Robíme to naozaj poctivo.
Čiže to, čo chceme touto novelou zákona docieliť, je, aby sme, ak príde zaujímavý investor, povedzme už do spomínanej Rimavskej Soboty, aby sme mu aj tu vedeli vyjsť v ústrety, aby napríklad nečakal na všetky tie administratívne procesy dva roky alebo dva a pol, ale aby to mal za trištvrte.
To, čo je dôležité, je, že túto významnú investíciu nemôže schváliť minister sám, ale musí to byť celá vláda na návrh príslušného ministra. Totiž my v tomto zákone máme aj napríklad významné investície do životného prostredia, tak vtedy by minister životného prostredia prišiel s takýmto návrhom na vládu, ale aj tu platí, že by to musela schváliť vláda.
No a čo sa týka spomínaných priemyselných parkov, tak tam by to bol minister hospodárstva a tiež takýto návrh musí, odôvodnený návrh musí schváliť vláda. Čiže toto chceme touto novelou zákona o významných investíciách docieliť a dúfam, že tento krok spolu už medzičasom s dosť veľa inými krokmi prispeje k tomu, že ešte koncom tohto volebného obdobia budeme môcť povedať, áno, regionálne rozdiely sa začali zmenšovať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 9:52 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video