82. schôdza

31.1.2023 - 31.1.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

31.1.2023 o 16:55 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 16:55

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milí kolegovia, počkáme ešte päť minút. Ma poprosili z opozície, aby zbytočne nemuseli robiť obštrukciu na poradu klubov. Tak jednoduchšie bude päť minút počkať a myslím, že sú nejakí poslanci ešte na ceste. Takže tak sme sa dohodli, že vyhovieme tejto požiadavke. Tak päť minút počkáme. (Reakcia z pléna.) A keď sa vám to nepáči, tak urobíme dohodu klubov a bude to dvadsať minút. (Reakcia z pléna.) Dobre. Prosím vás pekne, tak dáme sede... (reakcia z pléna), 17.15 h.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2023 o 16:55 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:55

Juraj Blanár
 

Vstup predsedajúceho

31.1.2023 o 16:55 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:10

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Zaznievanie gongu.) Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 82. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali, zistili, či sme schopní sa uznášať.
Prosím skontrolujte si svoje zariadenia, asi toto hlasovanie dnes bude veľmi dôležité. Všetkým vám ide zariadenie, prosím?
(Prezentácia.) Prítomných 144 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.
Na 82. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Monika Kavecká a Eduard Kočiš. Náhradníkmi budú poslanci Zita Pleštinská a Peter Šuca.
Na dnešnom rokovacom dní o ospravedlnenie požiadali pán poslanec Marek Hattas a pán poslanec Peter Kremský.
Návrh schôdze je uvedený v pozvánke. Pristúpime k jeho schvaľovaniu.
Teraz vás prosím, pani poslankyne a páni poslanci, ktorí ste svoje návrhy na zmenu alebo doplnenie návrhu programu odovzdali písomne, nebol žiaden taký, aby ste sa prihlásili, takže to je irelevantné, a teda dávam hlasovať o

programe schôdze ako celku.

Prosím prezentujeme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za 148.

Konštatujem, že sme program 82. schôdze Národnej rady schválili.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady (tlač 1429).
Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Dominika Drdula, aby hlasovanie uvádzal. (Ruch v sále.
Prosím, utíšme sa.
Nech sa páči, pán poslanec.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.

Kollár, Boris, predseda NR SR
A, pán poslanec, dnes nám nenadávajte. (Smiech v pléne.)

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Pokúsim sa, ďakujem. (Povedané so smiechom.)
V rozprave vystúpilo 16 poslancov a pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia podali poslanci Fico, Pellegrini, Susko, ktorý požiadal hlasovať o každom z dvoch bodov samostatne, a poslanec Svrček. Poslanec Svrček však vzal svoj pozmeňujúci návrh späť, teda o ňom nemôžme hlasovať.
Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Fico. Dajte, prosím, o ňom hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Dobre. Teraz hlasujeme o návrhu pána poslanca Fica.
Prosím, prezentujme sa a hlasuejme. Je to máj, aby bolo každému jasné.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 75, proti 27, zdržalo sa 44.
Uvedený návrh pána poslanca Fica sme neschválili.
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ako o ďalšom hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu podanom poslancom Pellegrinim. Je to 24. jún.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno. Prezentujme sa a hlasujeme. Je to jún, júnová.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 75, proti 13, zdržalo sa 57, nehlasoval 1.
Uvedený návrh pána poslanca Pellegriniho sme neschválili.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o prvom bode pozmeňujúceho návrhu poslanca Suska.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 57, proti 3, zdržalo sa 84, nehlasovali 2.
Uvedený návrh pána poslanca sme neschválili.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ako o poslednom hlasujeme o bode 2 pozmeňujúceho návrhu poslanca Suska, kde žiada, aby sa vláda zdržala zásadných opatrení.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za 58, proti 5, zdržalo sa 85.
Uvedený návrh sme neschválili.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o návrhu uznesenia o skrátení volebného obdobia.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. September.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za 92, proti 54, zdržali sa 2.

Konštatujem, že Národná rada tento návrh schválila.

Ďakujem za účasť a vyhlasujem 82. schôdzu za skončenú.
A teraz zvolávam poslanecké grémium. (Reakcia z pléna.) Za pol hodinu. Áno, o pol hodinu zvolávame poslanecké grémium. (Reakcia z pléna.) Dobre, 18.00 h a dohodneme sa potom konsenzom, akým spôsobom a aké body zaradíme na ďalšiu schôdzu.

(Rokovanie 82. schôdze NR SR sa skončilo o 17.24 hodine.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2023 o 17:10 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>