8. schôdza

3.6.2020 - 10.6.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:07 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dovoľte mi predniesť návrh, aby bod 10, tlač 105, bol presunutý na rokovanie júlovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, a to z dôvodu vytvorenia ešte nejakého časového priestoru na rokovanie s ďalšími poslancami o možnej podpore tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:05 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, podávam návrh na doplnenie programu 8. schôdze o bod prijatie uznesenia, ktorým Národná rada odsudzuje policajné prenasledovanie a šikanu pedagogicko-akademických pracovníkov.
Odôvodnenie: Len posledný štvrtok v skorých ranných hodinách vtrhlo osemčlenné komando gestapa, teda Národnej kriminálnej agentúry, do domu 74-ročného docenta z Technickej univerzity v Košiciach, aby uňho päť hodín robili domovú prehliadku za účelom nájdenia nejakých dokumentov súvisiacich s údajným popieraním holokaustu. Takéto konanie polície Slovenskej republiky považujeme za bezprecedentné a za ohrozujúce samotnú podstatu akademickej slobody, a preto žiadam Národnú radu, aby uznesením odsúdila toto konanie a dala tak jasný signál, že netolerujeme akýkoľvek zásah do slobody akademického bádania.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:06 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, ja mám tri návrhy, pokúsim sa to prečítať v tej minúte, ak nie, tak poprosím ešte potom jednu.
Navrhujem na doplnenie programu, aby z programu 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa vypustil návrh na zmenu mandátu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky, uvedený pod poradovým číslom šesť, parlamentná tlač číslo 106.
Zvýšenú prítomnosť vojsk NATO; odôvodnenie; na hraniciach Ruskej federácie považujeme za neodôvodnenú provokáciu, ktorá zvyšuje napätie v regióne a v slovensko-ruských vzťahoch. Rusko nepovažujeme za bezpečnostnú hrozbu, ale za významného hospodárskeho, obchodného partnera, s ktorým treba vzťahy budovať a posilňovať, nie zvyšovať zbytočne napätie v regióne.
Ďalší návrh programu tu mám, doplnenie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
On má dva? Pán poslanec, máte tri? (Reakcie z pléna.)

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
Hej, ešte mám dva.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Dobre, tak, prosím, dajte čas.

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
... uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky na zrušenie mimoriadnej situácie vyhlásením, uznesením vlády č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 a zrušenie núdzového stavu vyhlásené uznesením vlády č. 114/2020 zo dňa 15. 3. 2020.
Odôvodnenie: V súčasnej dobe nedochádza k tak zásadnému ohrozeniu zdravia, aby boli naďalej obmedzované základné ľudské práva a slobody garantované ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. Dochádza tak k nedôstojnému zásahu do práv občanov, ako napríklad práva zhromažďovať sa (protestovať proti tejto vláde). Vláda zneužíva túto situáciu na neodôvodnené prijímanie zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Dochádza k zbytočnému ekonomickému prepadu Slovenska, čo bude mať neblahý vplyv na bežných ľudí; v zmysle ústavného zákona Slovenskej republiky je možné užívať tento nástroj len v nevyhnutnom rozsahu a nevyhnutný čas.
Ešte tretí bod, ak dovolíte. Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky v zmysle pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax. Schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 743 z 21. októbra 2009 vyzvala... 2019 vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú na opätovné zaslanie listu Rade Európy s právnymi účinkami podľa čl. 18a Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, že Slovenská republika dáva jasne najavo Rade Európy svoj zámer nestať sa zmluvnou stranou predmetného dohovoru.

Odôvodnenie: List je zaslaný prezidentkou Slovenskej republiky, bol prijatý Radou Európy len ako informácia o súčasnom stave ratifikovaného postupu Istanbulského dohovoru Slovenskej republiky bez konkrétnych právnych účinkov a na listine podpisov a ratifikácií nie je uvedená pri podpise Slovenskej republiky zmienka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:07 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Požiadam, pán poslanec, písomné vyhotovenie. Poprosím, keby ste ho predložili. Ďakujem pekne.
Dávame hlasovať o prvom návrhu pána poslanca Podmanického. Navrhuje presunúť tlač 105, bod 10, na nasledujúcu schôdzu. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 112, 3 proti, zdržalo sa 10.
Návrh sme schválili.

Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Mazureka ohľadne šikany. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za 17, proti 61, zdržalo sa 43, nehlasovali 2.
Návrh sme neschválili.

Ďalej hlasujeme o troch návrhoch pána poslanca Kuffu. Prvý je za vyslanie príslušníkov. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 15, proti 75, zdržalo sa 36.
Uvedený návrh sme neschválili.

Opäť hlasujeme za návrh pána poslanca Kuffu za zrušenie núdzového stavu. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme
(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za 45, proti 57, zdržalo sa 25.
Návrh sme neschválili.

Hlasujeme za tretí návrh, aby pani prezidentka Zuzana Čaputová opätovne zaslala list do Rady Európy s právnym účinkom podľa čl. 18 písm. a). Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 43, proti 31, zdržalo sa 53, nehlasoval 1.
Návrh sme neschválili.

Teraz, vážené dámy, vážení páni poslanci, dávam hlasovať o programe schôdzi ako celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za 121, proti žiadny, zdržali sa 8.

Konštatujem, že sme program 8. schôdze Národnej rady schválili.

Pani poslankyne, páni poslanci, ešte vás chcem informovať, že na základe záverov z dnešného poslaneckého grémia o prerokovaní návrhov vlády na skrátené legislatívne konania pristúpime k hlasovaniu. Ak Národná rada rozhodne o skrátených legislatívnych konaniach, bezprostredne pristúpime k prvým čítaniam o návrhoch zákonov a následne po ich prerokovaní by sme o sedemnástej hodine hlasovali. Po rokovaní príslušných výborov k vládnym návrhom zákonov v skrátenom legislatívnom konaní by sme zajtra 4. júna o 9.00 hod. pristúpili k druhým čítaniam. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem.

Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh vlády má parlamentnú tlač 117.
Prosím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, aby návrh vlády odôvodnil. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:08 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi priniesť do Národnej rady ešte posledný zo zákonov v rámci problematiky COVID-u. Momentálne sa týka športu, pretože sme analyzovali niekoľko problémov, ktoré tam môžu vzniknúť. Z toho dôvodu potrebujeme skrátené konanie, takže prinášame tento návrh zákona v skrátenom konaní ohľadom zákona 440 o športe.
Podnetom na predloženie návrhu zákona je reakcia hlavne na krízovú situáciu k športovým organizáciám. Možno si poviete, že táto krízová situácia už momentálne končí, ale naozaj ten dopad v rámci financovania bude veľmi dôležitý a veľmi dôsledný aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Preto okrem drobností, ktoré sme upravovali v ostatných zákonoch, ako zasadať online, hlasovať elektronicky, tak sú tam dve dôležité veci, a to hlavne zefektívnenie použitia príspevku uznanému športu s prihliadnutím na zníženie počtu organizovaných podujatí, športových podujatí a vynútenú zmenu v rámci športovej prípravy v súvislosti s krízovou situáciou.
Všetkým nám je jasné, že v rámci transferov, ktoré odchádzajú štvrťročne, tak aj tie transfery, ktoré odišli teraz štvrťročne a sú tam stanovené určité percentá, ktoré musia športové kluby, resp. teda zväzy využívať v daných percentuálnych skupinách alebo v daných percentuálnych hodnotách, tak nie je možné ich teraz využívať, pretože jednotlivé akcie nie sú. Nemôžu športovať, nemôžu sa starať o športovcov, nemôžu rozvíjať, preto musíme uvoľňovať tieto pravidlá na najbližšie obdobie, aby sme vedeli pomôcť športu, aby sa nestalo to, že tieto financie nebudú vedieť využívať a budú nám ich musieť vracať. A predpokladám, že nikto tu z poslancov – či už opozície, alebo aj koalície – nemôže niečo také akceptovať. Takže tieto pravidlá budeme musieť uvoľniť, a to nie iba na tri mesiace, ale na celý rok, pretože nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať, a musíme byť na to pripravení.
Ďalšia vec, ktorá tam je, je úprava výpočtu príspevkov uznaným športom na rok ´21. Z toho tiež vyplýva, keďže nemôžu byť športové aktivity, nemôžu byť evidencie, nemôžu byť ostatné náležitosti tento rok v klasickom pomere, na základe ktorých sa vlastne vypočítavajú jednotlivé transfery na budúci rok, tak musíme ich prispôsobiť na predchádzajúci rok, aby opäť šport v nasledujúcom období, aj keď je tak poddimenzovaný a podfinancovaný, neprichádzal o ďalšie financie a ďalšie peniaze.
A dúfam, že tak ako aj skrátené konanie, aj prvé alebo druhé čítanie podporíme, lebo predpokladám, že keď niekto nezahlasuje za skrátené konanie alebo za prvé a druhé čítanie, tak v podstate nechce športu dopriať peniaze, ktorých má aj tak málo, pretože na základe toho, že budú hlasovať proti, tak; tieto finančné prostriedky; jasne dávajú športovým zväzom najavo, že chcú, aby ich naspäť vracali, hoci oni by chceli byť veľmi aktívni, ale súčasná situácia to nedovoľuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:09 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Dávam slovo členovi výboru pre vzdelávanie, vedu, šport, mládež poslancovi Radovanovi Slobodovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:09 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:20

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, vážení prítomní, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 28. mája 2020 č. 110 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 7. schôdzi a uznesením z 2. júna 2020 č. 13 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.6.2020 o 13:20 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:22

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, považujem si za povinnosť vystúpiť k tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie. Tak ako sme tisíckrát počuli v čase nášho vládnutia zo strany opozície – a predovšetkým by som túto poznámku adresoval pánovi Dostálovi, kedy sa môže konať skrátené legislatívne konanie, § 89 ods. 1: Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.
Predložený návrh na skrátené legislatívne konanie nespĺňa ani jednu z týchto pripomienok alebo z týchto požiadaviek na skrátené legislatívne konanie.
Po prvé, základné ohrozenie základných ľudských práv a slobôd; ohrozovanie základných ľudských práv a slobôd je predlžovanie núdzového stavu. Riešenie, ak chcete pohnúť niektoré veci v oblasti verejného života, stačí, ak vláda zruší núdzový stav a prestane ohrozovať základné ľudské práva a slobody. Vláda udržiava svoj núdzo... udržiava stav vo vyhlásenom stave z jediného dôvodu, aby obmedzila možnosť ľudí, občanov Slovenskej republiky protestovať proti nelogickým a zlým krokom tejto vlády. Stačí, ak sa zruší núdzový stav, a nie je potrebný tento návrh zákona. Naopak, predlžovanie núdzového stavu je ohrozovanie základných ľudských práv a slobôd a každý zákon, ktorý je predložený v tomto duchu, ktorý vytvára podmienky na to, aby mohli niektoré orgány konať, myslím tým napríklad športové orgány v tejto chvíli, je len ďalším ohrozovaním ľudských práv.
Hospodárske škody. Idem sa spýtať, aké hospodárske škody hrozia Slovenskej republike. Žiadne.
Pán minister vo svojom úvodnom slove povedal, že každý, kto nepodporí tento návrh zákona, nechce dopriať športovcom peniaze. Tak sa poďme pozrieť, čo je napísané v dôvodovej správe: Cieľom tohto zákona je zefektívnenie použitia verejných prostriedkov – príspevku uznanému športu s prihliadnutím na potrebu zmeny ich alokácie vzhľadom na zníženie počtu organizovaných športových podujatí a vynútenú zmenu športovej prípravy v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou na celom území Slovenskej republiky na viac ako jeden mesiac.
Pán minister, veľmi dlho som sa zamýšľal nad tým, prečo tento návrh nepredkladáte vy ako ten, ktorý je podpísaný pod týmto vládnym návrhom zákona. Je to vládny návrh zákona, ktorý predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky.
A poďme sa pozrieť, aké je to základné ohrozenie. V prvom novelizačnom bode tohto, tohto zákona je to § 101, kde sa za § 101 vkladá nový § 101a, v odseku 6 sa hovorí, že sa zvyšujú administratívne výdavky športových organizácií. Čiže nedáva sa viacej peňazí deťom, nedáva sa viacej peňazí na športové aktivity, ktoré by som očakával, keď deti boli tri mesiace zavreté v rámci koronavírusu doma a nemohli sa hýbať, nemohli športovať, že tieto peniaze uvoľníte a posuniete na letné tábory, na využívanie na takýto bohumilý účel. Vy namiesto toho beriete peniaze deťom a zvyšujete administratívne výdavky športových organizácií!
Tento návrh zákona, tak ako ste ho predložili, v tejto chvíli znesie jediné pomenovanie: Matovič ide okradnúť slovenské deti. A za toto nemôžeme v žiadnom prípade zahlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.6.2020 o 13:22 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:26

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán Petrák. Dokonca sa ma, pán minister, dotklo, keď ste povedali, že ten, kto nepodporí tento návrh zákona, ako keby bol proti športu. No, nie je to pravda a ja si to naozaj vyprosím takéto konštatovanie, preto lebo je to demagógia najhrubšieho zrna. A ak ste si mysleli, že týmto niekoho presvedčíte o opaku, ako chce hlasovať, tak si myslím, že sa veľmi mýlite.
Druhá vec je a budem teraz úplne natvrdo hovoriť. Výnimočný stav bude treba vyhlásiť, pán minister, kvôli tejto vláde a nie kvôli tomu, čo v spoločnosti existuje. To, čo táto vláda spôsobuje spoločnosti, a budeme sa o tom určite ešte baviť a ja budem toto pripomínať, čo som dnes povedal. Skutočne v tejto chvíli tá situácia, a vy to za chvíľu budete cítiť na vlastnej koži, lebo vy ste spravili v súčasnosti z povinnej školskej dochádzky dobrovoľnú školskú dochádzku aj so svojimi dôsledkami, ktoré opäť pocítime onedlho. Čiže ja by som bol skromnejší vo vašich absolútnych vyjadreniach a určite by som sa vyvaroval toho hlavného a podstatného, čo ste povedali, že ten, kto nepodporí tento návrh zákona, je proti športu. Nie je to pravda a vyprosím si to od vás, pán minister!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 13:26 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:28

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja pôjdem k meritu. My sme v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu, pán kolega už hovoril o samotnom návrhu zákona, ale budiž. A tu chcem upozorniť na jednu vec, že ja som takisto zástancom toho, aby sa nezneužívalo skrátené legislatívne konanie, akurát tento návrh zákona naozaj reaguje na situáciu, ktorá v športe je. A my predsa vieme, že keby to išlo v štandardnom legislatívnom konaní, tak to trvá minimálne, minimálne tri mesiace. To je prvá vec.
Druhá vec, len taký bonmot. Skrátené predkladá vláda, za vládu podpisuje Igor Matovič, preto je tam uvedený Igor Matovič.
A samotný núdzový stav je iste problematika na diskusiu, to nepopieram. Akurát, že teraz riešime niečo úplne iné a nemyslím si, že je súvis medzi tým, či dnes je alebo nie je vyhlásený núdzový stav, s tým, či má alebo nemá Národná rada prijať v skrátenom legislatívnom konaní tento návrh zákona, lebo on reaguje na situáciu, ktorá tu už nastala, nie, ktorá tu bude. Toto sa mi nezdá poctivá argumentácia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 13:28 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video