8. schôdza

3.6.2020 - 10.6.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 13:29 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:29

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Petrák, ja sa domnievam, že došlo k nepochopeniu z vašej strany. Prosím vás pekne, ide v zásade o to, že na tri mesiace boli zastavené športové súťaže. Na tieto súťaže a vôbec na činnosť športových klubov, bola zastavená aj činnosť, nielen súťaže, aby som bol presný. Na činnosť športových klubov dostávajú národné športové zväzy príspevok zo štátu. Je to príspevok uznanému športu. Pokiaľ by sme neriešili túto zmenu v skrátenom legislatívnom konaní, tak jednoducho ony nebudú schopné vyúčtovať, tie kluby, tento príspevok a budú ho musieť vrátiť. Ak by sme postupovali podľa vašej predstavy, tak oberete slovenské kluby o štvrtinu príspevku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 13:29 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:30

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, ja sa nebudem vyjadrovať k obsahu návrhu zákona, to, k tomu sa asi dostaneme o chvíľu v prvom čítaní a kto bude mať potrebu sa vyjadriť, sa vyjadrí. Vyjadrím sa k tomu, že či sú, alebo nie sú dané dôvody na skrátené legislatívne konanie. Takýchto zákonov a takýchto úprav sme prijali v uplynulých týždňoch niekoľko vo vzťahu k iným sektorom, k podnikateľským subjektom, pozemkovým spoločenstvám. Je to zákon, ktorý reaguje na mimoriadnu situáciu a núdzový stav. Aj ja považujem za úplne legitímnu debatu, debatu, či má ešte ďalej byť núdzový stav, za akých podmienok, či má byť ďalej mimoriadna situácia, aké obmedzenia majú platiť ďalej. Ale to tu my asi nerozhodneme a bez ohľadu na to, či sa núdzový stav zruší zajtra, alebo bude ešte pokračovať pár dní, ako dlho bude pokračovať mimoriadna situácia, tak predsa tie dôsledky, ktoré, ktoré, už existujúce alebo doteraz, doteraz prijaté obmedzenia, doteraz existujúce obmedzenia, ktoré sa postupne uvoľňujú, majú na normálne fungovanie ekonomiky, majú na fungovanie, fungovanie rôznych subjektov, rôznych fyzických a právnických osôb, však to sme tu všetko riešili uplynulé týždne.
A podľa môjho názoru jediná vec, ktorá sa tomu návrhu dá vyčítať, je, že prichádza až teraz. Keby prišiel na minulú schôdzu, tak nikomu sa nezdá ani trochu zvláštne, že to riešime. Lebo takých vecí sme riešili iks a treba ich riešiť, lebo netýkajú sa iba toho, čo je počas núdzového stavu, ale aj toho, aké ten núdzový stav mal dôsledky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 13:30 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:32

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, mali ste, máte stopercentnú pravdu, pokiaľ sa týka tohto zákona. Tento zákon, keď mal, tak mal prísť skorej. A druhá vec je to, čo ste presne pomenovali, treba zrušiť núdzový stav a treba zaviesť deti do školy, aby začali chodiť nielen základné, ale proste všetky deti, aj vysokoškoláci. Ak chceme mať, aby mali mladí ľudia návyky, tak nič nám iné nezbýva, tak ako to spravila Česká republika, proste zrušiť núdzový stav a deti poslať do školy. Pretože u detí, vieme veľmi dobre, čo sa dá zľahčiť, zľahčia.
Pokiaľ sa týka tohto zákona, samozrejmá vec, že tým, že boli všetky činnosti pozastavené, aj športové, tak má to v tejto časti tento zákon logiku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 13:32 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:33

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj za faktické poznámky.
Pán kolega Šeliga, išlo sa aj do vecnej stránky návrhu zákona. Akým spôsobom sa dá zdôvodniť, či predložený návrh zákona spĺňa alebo nespĺňa podmienky na skrátené legislatívne konanie bez toho, aby ste sa dotkli vecného obsahu zákona? To sa jednoducho nedá urobiť, čiže tá vaša poznámka bola zavádzajúca.
Pokiaľ ide o núdzový stav a účinnosť tohto zákona. Súhlasím s tým, čo povedal pán Dostál. Keby tento návrh zákona bol predložený pred šiestimi týždňami, tak poviem, že ideme riešiť veci. Dnes sa uvažuje a uvažuje sa v zásade dva týždne o tom, kedy je termín na zrušenie núdzového stavu. Núdzový stav, sa hovorilo vo verejnosti, v médiách, že bude zrušený niekedy v pondelok budúceho týždňa. Pán premiér Matovič si vybral ďalšiu časť, že on sa rozhodne, kedy, kedy to posunie ďalej. Pán premiér Matovič hovorí o tom, že možno to urobí tak, že zruší núdzový stav a na druhý deň ho vyhlási znovu, aby obišiel ustanovenia ústavy. Toto, toto sú všetko reálne veci, ktoré sa objavujú vo verejnosti a v médiách. Z tohto pohľadu nie je riešením stavu, ktorý je v športe, a vykazovaniu poskytnutých finančných prostriedkov to, že schválime tento návrh zákona, lebo veci, ktoré sa týkajú hlasovania, sú dávno prežité, lebo už nie sú obmedzenia na stretávanie sa počtu osôb. Veci, ktoré sa týkajú schvaľovania účtovných uzávierok a ďalších vecí, sú dávno prežité, lebo to vieme riešiť všetkými možnými spôsobmi, a dnes zavádzať v športových organizáciách elektronické hlasovanie alebo hlasovanie per rollam je takisto prežitá, prežitá vec.
To znamená, ani jedna z vecí, ktorá je uvedená v tomto návrhu zákona, v dnešnej dobe nespĺňa podmienky na skrátené legislatívne konanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 13:33 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:39

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, dovoľte mi, aby som reagoval na niektoré veci, ktoré ste vyslovili, a potom si to môžme ešte vydebatovať. A ja viem, že vás veľmi, veľmi hnevá, že sme tie tri mesiace ako nová vláda zvládli takto super, ako sme zvládli, a že sme ochránili absolútne všetkých, ktorých sme mohli ochrániť, hej. Ja viem, že vás to hnevá, že sme v rámci tejto náročnej situácie, ktorá je a ktorú ste nám tu nechali takým spôsobom, ako ste nám ju nechali, že sme dokázali zostaviť vládu, že sme dokázali priniesť programové vyhlásenie vlády, o ktorom ste tu diskutovali niekoľko dní, že sme ho dokázali priniesť naozaj v tom rozsahu, aký je. Ja viem, že vás hnevá, že v rámci tejto situácie sme priniesli desiatky návrhov zákonov, ktoré pomohli všetkých ľuďom v celom Slovensku. Ja viem, že vás to hnevá, že musíte kritizovať, lebo musíte mať nejaké výstupy a musíte robiť nejaké náležitosti, ale bojovať takýmto spôsobom v rámci tejto situácie proti športovcom mi príde absolútne scestné z vašej strany.
A keď vy hovoríte, že si to vyprosíte, tak aj ja vám hovorím, že si vyprosím aj ja, že nebojujte proti športovcom. Reálne im dajte tie peniaze, ktoré potrebujú, a dokonca my im chceme dať aj viacej peňazí. Ale nie my sme tie peniaze viazali v minulom období v rámci nejakého fondu a ostatných náležitostí, ktoré sú. Nie my sme robili nejakými pozmeňujúcimi návrhmi zmeny v celom vzorci v rámci športu. My to budeme teraz napravovať a budeme to napravovať veľmi poctivo, aby naozaj každý jeden športovec, aby naozaj každý jeden zväz, klub a všetci ostatní, ktorí chcú športovať, aj mladí ľudia, aj školy, aby sme mali telocvične, aby sme mali všetky ostatné náležitosti k tomu, aby sme podporovali šport v celej krajine. Nie tak, ako ste to robili vy.
Čo sa týka núdzového stavu, prepáčte, ja som veľmi rád, že som tu a že tu stojím a stojím tu zdravý. Ja som veľmi rád, že moja rodina je zdravá, a dúfam, že ste rád, aj všetci vy, ktorí tu sedíme, aj vy pán Petrák, že sme zdraví a že vaša rodina je zdravá. A preto bol núdzový stav a budeme si ho obhajovať, pretože práve týmto núdzovým stavom sme zachránili všetkých ľudí v celej krajine, preto máme také výsledky, aké máme výsledky. A ja viem, že sa vám to nepáčilo a že to teraz musíte kritizovať, ale v tej danej situácii to bolo správne rozhodnutie a za tým rozhodnutím si budem stáť aj ja a bude si za ním stáť aj celá vláda, aj celý premiér; aj pán premiér a my budeme stáť za ním, za pánom premiérom za to, že rozhodol takýmto spôsobom a že ochránil nás všetkých spoločne s vládou. (Potlesk.)
A posledná vec, rozprávať sa tu o tom, že či to má byť skrátené teraz, alebo nemá byť skrátené, pán Petrák, takú jazdu, ako ja zažívam desať týždňov na školstve, nezažil žiaden iný minister za štyri roky svojho vládnutia. A také veci, aké sme my priniesli za desať týždňov, tak za tie nepriniesol ani váš minister, ani ministerka, ktorú ste obhajovali v ostatnom volebnom období. Takže mi nerozprávajte, že teraz prichádzame s takýmto skráteným legislatívnym konaním, pretože teraz prišla tá chvíľa, kedy sme to dokázali zanalyzovať, teraz prišla tá chvíľa, kedy sme to mohli reálne priniesť sem, a teraz je tá chvíľa, kedy chceme pomôcť každému jednému športovcovi. A som veľmi rád, že budeme môcť debatovať aj v prvom, aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.6.2020 o 13:39 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:39

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi ministrovi za skvelé zhrnutie toho, o čo tu v skutočnosti ide. A chcel by som ešte raz, pán Petrák, a všetkých poslancov strany SMER požiadať a poprosiť, prosím vás, nerobte zo športu rukojemníka vašich politických záujmov. Tu naozaj ide o peniaze, o šport. Ak budete trvať na takýchto postojoch, tie deti, predovšetkým tie deti na celom Slovensku v športových kluboch prídu minimálne o štvrtinu peňazí, pretože nebudú dokázať splniť kluby svoje podmienky, ktoré majú dané zákonom, ak neprijmeme teraz v skrátenom konaní túto úpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.6.2020 o 13:39 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:39

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zástupcu Hegera, dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ja som povedal zástupcu Hegera.

Naď, Jaroslav, minister obrany SR
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi práve z poverenia pána podpredsedu vlády Hegera predložiť na dnešnom rokovaní návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách.
Pán minister, podpredseda vlády Heger sa ospravedlňuje, ale je na zahraničnej služobnej ceste spoločne s pánom predsedom vlády a ďalšími členmi vlády v Českej republike.
Zákon vytvára národnú právnu úpravu pre poskytnutie, správu a realizáciu záruk v nadväznosti na zriadenie európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti, tzv. SURE. Nástroj SURE sa zameriava na spolufinancovanie podporných opatrení na zachovanie zamestnanosti, a tak zmierňuje značné hospodárske škody, ktoré hrozia Slovenskej republike a iným členským štátom Európskej únie v dôsledku pandémie COVID-19.
Promptné poskytnutie záruk je nevyhnutnou podmienkou aktivovania nástroja SURE a umožní tak členským štátom vrátane Slovenskej republiky prístup k úverovej pomoci. Nástroj sa totiž stáva aktívnym až po tom, ako všetky členské štáty poskytnú svoje záruky Európskej únii.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi preto požiadať vás v mene pána podpredsedu Hegera o schválenie návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

3.6.2020 o 13:39 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:41

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 112 z 28. mája 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 119) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 14. schôdzi dňa 3. júna 2020 a prijal uznesenie č. 35, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o... vládneho návrhu, o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a doplnení niektorých zákonov (tlač 120) v skrátenom legislatívnom konaní na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.6.2020 o 13:41 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:51

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, poďme k vecnej stránke návrhu zákona. Ja mám rozpísané všetky náležitosti, ktoré sa tam menia, pre vašu zaujímavosť, aby ste boli informovaní, za ktoré opatrenia v rámci podpory športu budeme hlasovať. Samozrejme, že sú tam všetky rokovania orgánov a organizácií, online všetky hlasovania kolektívnych orgánov, aby mohli robiť elektronicky, sú tam opatrenia, ktoré sa týkajú povinností športovej organizácie, ktorá má vplyv na stratu prijímateľa. Pretože tam sú tieto ukazovatele, aby sa nám nestalo, že prídu o tú možnosť získavať alebo prijímať jednotlivé transfery.
Samozrejme, že navrhujeme možnosť uvedené tri povinnosti, ktoré sú stanovené v návrhu zákona, splniť dodatočne do troch mesiacov od konca krízy, ktorá sa nám blíži. Takže im dávame možnosť, jednotlivým zväzom, aby si splnili túto povinnosť, aby sa nestalo, že prídeme o jednotlivé zväzy. Navrhuje sa povinné podiely na prerozdelenie príspevku uznanému športu na konkrétne účely počas krízovej situácie, aby sa neuplatňoval, to je celkom zásadná, zásadné opatrenie, ktoré na tento rok zavádzame. Samozrejme, že sa budeme musieť s tým vysporiadať do ďalšieho obdobia akým spôsobom. Ja predpokladám, že teraz už kolegovia u nás so štátnym tajomníkom pre šport pripravujú aj novelu zákona o športe, pretože potrebujeme zmeniť a zrovnoprávniť a stransparentniť množstvo pochodov, ktoré sú tam a ktoré vznikli za predchádzajúcich vlád.
Je dôležité vysloviť, že opatrenia sa týkajú aj poskytovania príspevku uznaným športom a príspevku na športovcov top tímu. Keďže bolo zrušených, samozrejme, viacej podujatí a za rok 2020 tieto dáta nebudú k dispozícii, takže príspevok uznanému športu na rok ´21 sa bude vypočítavať z rovnakého podielu športu ako v roku 2020 a váhy športových odvetví z roku 2019 budú zohľadňovať pri výpočtoch o rok dlhšie, ako vyžaduje zákon o športe, a príspevok... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás o kľud v sále.

Gröhling, Branislav, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
... príspevok na športovcov k optimu na rok ´21 budú poskytovať sa v rovnakej výške ako v roku 2020.
Všetky tieto opatrenia sú v prvom rade urobené na to, aby sme zastabilizovali celú oblasť športu, aby sme mohli stavať aspoň na tom základnom kameni, ktorý bol nejakým spôsobom vybudovaný. Nie zo strany vlády, ale zo strany športovcov a ostatných aktivistov, ktorí neustále podporujú šport, aby sa nám nestalo, že v nasledujúcom období, ak budú plynúť peniaze, tak nebudú mať komu plynúť a nebudú ich môcť nejakým spôsobom používať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.6.2020 o 13:51 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:56

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali ihneď na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Súčasne sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.6.2020 o 13:56 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video