8. schôdza

3.6.2020 - 10.6.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.6.2020 o 10:55 hod.

Ing. arch. Mgr. PhD.

Ján Pálffy

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:55

Ján Pálffy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Čiže týmto pádom by som zodpovedal otázky, ktoré odzneli od pána poslanca Dostála.
Prechádzam k otázkam od pána poslanca Šefčíka. Prvá, prvá téma bola práve v spojitosti so súdnymi spormi. Myslím si, že týmto pádom som zodpovedal túto otázku, čo bude Ústav pamäti národa robiť, čo robil a kde sa v súčasnosti nachádza. Čo sa týka bývalých zamestnancov Ústavu pamäti národa, tak treba povedať, že v prípade pána Lacka aj pána Bobáka boli v roku 2018 vyplatené ich finančné nároky, ktoré mali vo vzťahu k Ústavu pamäti národa, a to z toho dôvodu, že keby tak vyplatené neboli, tak by išlo o trestný čin zo strany Ústavu pamäti národa.
Treba tiež povedať, že pán Lacko na Okresnom súde, zatiaľ síce ide iba o medzitímny rozsudok, ktorý hovorí o tom, či bol právoplatne alebo neprávoplatne prepustený, dosiahol úspech. Treba povedať, že na túto vec sme, či už správna rada alebo aj zamestnanci, v tej dobe, kedy sa to dialo, upozorňovali bývalého štatutára, že hrozia, hrozia tieto žaloby a hrozí aj to, že Ústav pamäti národa tento možný súdny spor prehrá, a to z toho dôvodu, že pravdepodobne väčšina si myslí, že výpovedným dôvodom pre pána Lacka bola jeho činnosť ako historika. Tak tomu tak nie je. Výpovedný dôvod bol ten, že pán Lacko reagoval na svojom webovom profile na tvrdenia pána Krajňáka, ktoré odzneli v denníku SME a povedal, že to, čo tvrdí bývalý štatutár, nie je pravda. Čiže inak povedané, výpovedný dôvod pre pána Lacka bol ten, ako aj potom hovorí rozhodnutie súdu, že urazil štatutára, pričom však podľa súdu toto nemalo taký charakter, aby výsledkom toho bolo prepustenie pána Lacka z pracovného pomeru. Súd neriešil ešte otázku finančných nárokov, ani možného spravodlivého alebo požiadavky spravodlivého zamestnania v Ústave pamäti národa, zatiaľ rozhodoval iba o tom, že ten súdny, alebo ten dôvod, ktorý uviedol bývalý štatutár, nie je taký závažný, aby dostal výpoveď.
Čo sa týka uverejnenia článku pána Bobáka v pamäti národa, treba povedať, že tento článok prešiel kompletným procesom pripomienkovania. Na tieto, tieto veci máme redakčnú radu časopisu. Samozrejme, pokiaľ, tak ako sme sa to dozvedeli, tak následne išla k danej veci aj diskusia na správnej rade, ale výsledkom toho bolo, že by prípadne neuverejnenie tohto článku mohlo byť vnímané aj ako taký cenzorský zásah, preto tento článok uverejnený bol, netreba tam hľadať žiadne nejaké postranné úmysly, či by niekto chcel pomôcť alebo nepomôcť pánovi Bobákovi.
Čo sa týka Generálnej prokuratúry, už zo zákona o pamäti národa Generálna prokuratúra mala vytvoriť tím špecializovaných prokurátorov, ktorí by sa venovali zločinom bývalých režimov. Bohužiaľ, do dnešného dňa sa tak nestalo, a to napriek tomu, že Ústav pamäti národa aj v minulosti dal na Generálnu prokuratúru viacero podnetov, pričom, samozrejme, keďže aj tie trestné činy sú premlčané, tak jediný, ktorý nie je možné premlčať, sú trestné činy voči ľudskosti. Preto sme to aj týmto spôsobom koncipovali a taktiež aj v týchto, v tejto dobe podnikáme kroky na to, aby sme celú túto vec nanovo iniciovali a dali nové podanie na Generálnu prokuratúru.
Čo sa týka tých dokumentov k Sviečkovej manifestácii, tak tam môžem potvrdiť, že sme dostali tú možnosť sa s nimi oboznámiť, čiže nám boli sprístupnené.
Čo sa týka múzeí obetí komunizmu, ako ste povedali, pán poslanec, a čo v danej veci Ústav pamäti národa urobil, tak naozaj chcel by som v prvom rade dať do pozornosti, že Ústav pamäti národa od svojho vzniku, ktorý, keď začal činnosť (zaznievanie gongu) v roku 2003, tak nedisponuje vlastnou budovou. My každý rok oslovujeme či už exekutívu alebo aj zákonodarný zbor práve formou výročnej správy, dávame to do pozornosti, že tu je naďalej istá povinnosť, ktorá nebola splnená, a takto sme konali aj minulý rok, keď sme sa obrátili na úrad vlády, aby priestorovú situáciu riešil. Preto naozaj veľmi vítam ten prísľub, ktorý odznel na dnešnom rokovaní, že táto vec bude za súčasnej vlády vyriešená.
Čo sa týka počtu politických väzňov v rámci nášho projektu, tak chcel by som povedať, že ide o dlhodobý projekt a ten nesúlad medzi číslami je spôsobený pravdepodobne preklepom vo výročnej správe z roku 2017.
Taktiež by som ešte sa vrátil možno k tomu, ako je kreovaná správna rada. To je práve dedičstvo Jána Langoša, pretože správna rada má deviatich členov, z ktorých päť členov volí Národná rada, dvoch menuje prezident a dvoch menuje vláda. (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, naozaj vás poprosím, aby ste z úcty k pánovi predsedovi trochu stíchli. Ďakujem.

Pálffy, Ján, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Tento systém zároveň hovorí o tom, že jednotliví ľudia, ktorí majú šesťročný mandát, nie sú volení v jednom okamihu práve preto, aby nemohlo dôjsť k tomu, že jedna vláda, momentálne ktorá vládne, môže preobsadiť celý, celú správnu radu. Čiže myslím si, že tento systém, ktorý, ako hovorím, je dedičstvom Jána Langoša, je funkčný.
Teraz by som prešiel k poznámke, ktorá odznela od pani poslankyne Záborskej, čo vedia deti o histórii. Súhlasím, história v posledných rokoch bola na vedľajšej koľaji v rámci vzdelávania. Preto aj Ústav pamäti národa vedomí si svojej úlohy naozaj veľmi zodpovedne k tomuto pristúpil, o čom svedčia aj počty prednášok, ktoré sme zorganizovali či už pre študentov alebo širokú verejnosť, počty diskusií, ktoré robíme na celom Slovensku, výstavných projektov alebo aj projektov buletínov informačných pre študentov. Vo všetkých týchto oblastiach zaznamenávame za posledné dva roky kvantitatívny nárast. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2020 o 10:55 hod.

Ing. arch. Mgr. PhD.

Ján Pálffy

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:10

Ján Pálffy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Teraz by som prešiel k vystúpeniu pána podpredsedu Šeligu. Naozaj si ho veľmi vážim, že ocenil aktivity Ústavu pamäti národa, pretože ostatné dva roky boli pre nás mimoriadne náročné, keďže rok 2018 sa niesol v duchu pripomínania si osmičkových výročí a rok 2019 30. výročia Nežnej revolúcie a pádu totalitných režimov. Pripravili sme naozaj obrovské množstvo aktivít, ktoré, samozrejme, viažu aj ten ľudských potenciál, ktorý máme k dispozícii. Čo sa týka podfinancovania Ústavu pamäti národa, tak taktiež v tejto veci musím súhlasiť, môžem to ilustrovať aj na konkrétnych číslach, Ústav pamäti národa od roku 2004 do roku 2018 disponoval rozpočtom na úrovni 1,5 milióna, plus-mínus jeden a pol milióna eur. To znamená, že pri zohľadnení inflácie, pri zohľadnení platových nárastov za toto obdobie by sme naozaj každý rok v reále dostávali menej a menej. Toto sa zmenilo v roku 2018 a 2019. Podarilo sa nám naozaj veľmi presvedčivými argumentami dosiahnuť to, že v súčasnosti rozpočet Ústavu pamäti národa je na úrovni dvoch miliónov eur. To, samozrejme, tiež nestačí na všetky aktivity, ktoré by sme chceli pokrývať naozaj plnohodnotne, a aj v rámci tej organizačnej zmeny, ktorú v súčasnosti realizujeme, sme identifikovali takú reálnu potrebu minimálne 82 zamestnancov. V súčasnosti ten počet osciluje na čísle 60 plus. Čiže naozaj je tu, je tu priestor na ďalší rast.
Potom, čo sa týka vystúpenia pán poslanca Osuského, myslím si, že všetky tie veci, ktoré odzneli, už boli zodpovedané v predošlých odpovediach, takže naozaj tiež môžem iba poďakovať za to, že Ústav pamäti národa vníma jeho potrebu existencie.
Takže, dámy a páni, dovoľte mi, na záver ešte pozvať vás všetkých na pietnu spomienku na zakladateľa Ústavu pamäti národa pána Jána Langoša, ktorá sa uskutoční v pondelok 15. júna o 11.00 hodine pri jeho buste na Námestí Slovenského národného povstania.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2020 o 11:10 hod.

Ing. arch. Mgr. PhD.

Ján Pálffy

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, mám procedurálny návrh. Vzhľadom k zdravotnému stavu poslanca Fica a Vážneho a vzhľadom k tomu, že sú zjavne pod vplyvom alkoholu, prosím, nech sú v pohotovosti zdravotné zložky. Mám to aj, mám to aj. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:23 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky podala správu o tom, či existujú podozrenia na to, že bola odpočúvaná alebo sledovaná komunikácia terajšej koalície v minulom volebnom období.
Zdôvodnenie: Ako vieme, existujú, prebieha trestné stíhanie alebo vyšetrovanie vo veci sledovania všetkých komunikácií v priestore, vo vládnom priestore, teda by ma zaujímalo, že či sa toto týka aj poslancov Národnej rady v minulom volebnom období.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:24 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:25

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len chcem upozorniť, pán predsedajúci, že počas hlasovania nemáte púšťať procedurálne návrhy a treba rešpektovať rokovací poriadok. A ja som ti to dovolil tiež porušiť, nakoľko ste to akceptovali v iných prípadoch. (Smiech v sále.) Ďakujem, že ste mi to, že ste mi to umožnili, ale chcem aj pripomenúť aj tú skutočnosť, že pán poslanec Fico má pravdu. Neexistuje žiaden zákon na to, aby sme tie náhubky mali na tvárach. Takže keď ich má dole, tak je to legitímne jeho právo. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:25 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:29

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pozvala by som členov mandátového a imunitného výboru na rokovanie dneska o dvanástej v Zimnej záhrade. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:29 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video