8. schôdza

3.6.2020 - 10.6.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.6.2020 o 10:45 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:45

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem diskutujúcim. Kolega Baránik, povedal si kus pravdy. Na Slovensku to bolo známe pod všeobecným postojom z gardy do strany. V Hlinkovej garde som síce bol a bol som tam len nasadený rodnou stranou. Tieto totality majú mnoho spoločného a jedným z prvých aktov nastupujúcej hnedej totality bolo zrušenie politických strán. Presne tak, aj keď formálne na semeno si zopár nechali, urobili to isté komunisti. Bola to rovnaká chátra a rovnaký myšlienkový poklad, z ktorého vychádzali, takže takto to bolo.
Kolega Kotleba, viete, ten štát, ktorý milujete, vyhlásil vojnu Spojeným štátom, ak sa nepamätáte. Takže bombardovanie Apollky ako rafinérie pracujúcej pre prospech Wehrmachtu bolo štandardným vojenským aktom, neposýpali Bratislavu fosforovými bombami, hoci mohli. Tak toľko len na margo, čo budeme učiť budúce generácie.
Ďakujem kolegovi Šefčíkovi. Bolo mi cťou sedieť štyri roky vedľa Jána Langoša a budeme hľadieť, aby i ústav sa vrátil opäť pevne na postať, ktorú Ján Langoš ústavu zanechal. A presne tak, ako povedal Ondro Dostál, tá blízkosť myšlienková sa priam personifikuje v dvojici Lacko - Bobák. Každý vychádza z inej postate, ale v konečnom dôsledku sú to tí, ktorí totalitu nelikvidujú, ale skôr bránia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.6.2020 o 10:45 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:47

Ján Pálffy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som reagoval na pripomienky poslankýň a poslancov.
Takže v prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pani poslankyni Andrejuvovej za pozitívne slová. Veľmi si ich vážim a tak isto si vážim prísľub toho, že sa vyrieši priestorová situácia Ústavu pamäti národa. Takisto si nesmierne vážim to, že vláda urobí všetko pre to, aby sa pokračovalo v delimitácii dokumentov či už z ministerstva vnútra alebo aj z Českej republiky. Môžem prisľúbiť, že aj naďalej budeme sa venovať obetiam komunistických režimov a pripomínať si ich aj pamätníkmi a pamätnými miestami.
Som taktiež veľmi rád, že súčasná vláda vníma potrebu zriadiť múzeum totalitných režimov. Verte mi, že Ústav pamäti národa to tiež vníma rovnako a bude veľmi aktívne na tejto veci participovať.
Čo sa týka pána poslanca Dostála, taktiež naozaj by som sa na začiatok chcel poďakovať za to, že drží palce Ústavu pamäti národa. Čo sa týka jeho otázok, o ktorých sme už hovorili aj na výbore, tak si dovolím aj v pléne k nim povedať pár slov.
V prvom rade, čo sa týka novely zákona z roku 2017, tak tá má svoju objektívnu príčinu. Tou objektívnou príčinou je to, že Ústav pamäti národa za štatutára Ondreja Krajňáka, pričom, samozrejme, urobilo sa aj veľké množstvo dobrých vecí, keďže personálne ten ústav kontinuoval z predošlého obdobia a kontinuuje aj naďalej, sa ocitol, bohužiaľ, v takom stave, že vnútorne, vnútorne boli v ňom veľmi silné pnutia. O tomto svedčí, a teraz nehovorím iba o ľuďoch, ktorí boli pánom bývalým predsedom prepustení, ale hovorím vo všeobecnosti, pretože na Ústave pamäti národa v rokoch 2016 - 2017 si môžeme to, čo sa tam dialo, pozrieť napríklad v zápisniciach, či už zo správnej rady alebo z dozornej rady, ktorá je najvyšším kontrolným, najvyšším kontrolným orgánom Ústavu pamäti národa, ale taktiež aj zo zápisníc zástupcov zamestnancov.
Bohužiaľ, pre vnútorné prostredie ústavu toto obdobie nebolo tým najšťastnejším. Výsledkom bola novela zákona, ktorá stanovila, že štatutárnym orgánom nebude jednotlivec, ale celá správna rada. Správna rada má deväť osôb. V súčasnosti to zloženie správnej rady, dá sa povedať, naozaj v drvivej väčšine ide o ľudí pôsobiacich v akademickej sfére. Sú tam profesori, docenti, vedúci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a pod. Samozrejme, pokiaľ dôjde k zmene štatutárneho orgánu na kolektívny štatutárny orgán, nesie to so sebou aj nárast alebo komplikáciu samotných procesov. Ale môžem povedať, že sme našli taký model, ktorý... (Zaznievanie gongu.) Môžem pokračovať?

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Áno, to bolo len na utíšenie kolegov.

Pálffy, Ján, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
66.
Našli sme taký model, ktorý dokazuje, že aj za týchto podmienok je Ústav pamäti národa funkčný a myslím si, že o tom hovoria aj výročné správy z roku 2018 alebo z roku 2019.
Keby som mal ešte zhrnúť možno takú myšlienku tejto novely, tak došlo k tomu, že je eliminované, sú eliminované možné excesy jednotlivca, ktorý stojí na čele tejto inštitúcie, pretože ku všetkým, ku všetkým podstatným veciam je potrebný súhlas väčšiny členov správnej rady. Taktiež by som ešte povedal, že pán Krajňák nebol zbavený funkcie, on sám abdikoval z funkcie predsedu správnej rady.
Čo sa týka organizačnej zmeny, ktorú Ústav pamäti národa v súčasnosti realizuje, tak tá je pripravovaná dlhodobo od roku 2018-2019, pretože boli identifikované dôvody, ktoré už nevyhovujú. Tá organizačná štruktúra, ktorá v súčasnosti na Ústave pamäti národa je, nevyhovuje, pretože je orientovaná príliš horizontálne. Je tam veľké množstvo útvarov, ktoré sa nazývajú sekciami, a tie sa ďalej členia na oddelenia. Preto sme pristúpili k tomu, že sme do logických celkov združili procesy a činnosti. Na základe tohto sme vytvorili tri väčšie organizačné útvary. V rámci kancelárie Ústavu pamäti národa budú združené všetky administratívne, organizačné a obslužné činnosti. V rámci archívu ÚPN budú združené všetky činnosti, ktoré súvisia s výskumom prvotných, prvotných primárnych prameňov, ktoré sú teda dokumenty Štátnej bezpečnosti a pod. a v rámci centra výskumu obdobia neslobody sú sústredené všetky činnosti, ktoré majú za následok výstup smerom k verejnosti.
Čiže tá organizačná zmena má sprehľadniť, zjednodušiť a naozaj hlavne napomôcť tomu, aby Ústav pamäti národa aj do budúcnosti mohol plniť svoje úlohy lepšie. Čo sa týka možných dopadov na zamestnanosť, my sme pri spustení tohto celého procesu dali prísľub všetkým zamestnancom, že tí, ktorí v súčasnosti na ústave robia, tak dostanú adekvátnu ponuku pracovného miesta a tento sľub sme dodržali. Samozrejme dochádza aj k presunom medzi niektorými organizačnými zložkami, ale tieto boli taktiež prediskutované s ľuďmi, ktorých sa to dotýka, a nie je s týmto problém.
Na ďalšiu otázku pána poslanca Dostála, že sa Ústav pamäti národa venuje aj iným veciam, ako obdobiu neslobody, a boli tam menované niektoré príklady, tak tam, samozrejme, by som chcel povedať, že sa jedná o rok 1938, kde už naozaj môžeme vidieť tie tendencie, ktoré následne sa týkajú nášho rozhodného obdobia od roku 1939. Svedectvá pamätníkov naozaj vnímame ako prioritu, pretože naozaj pamätníci obdobia neslobody alebo období neslobody umierajú každým dňom a preto sme si aj povedali, že to je presne tá vec, ktorú musíme prioritizovať, a to sa taktiež prejavilo na zvýšení počtu zachytených svedectiev.
Teraz by som možno prešiel k téme - súd s pánom Babišom. Čo sa vlastne udialo v roku 2019 a aký je stav, pretože s týmto sme sa stretli u viacerých mojich predrečníkov. Takže pokiaľ dovolíte, pripravil som si také veľmi stručné zhodnotenie tohto celého procesu.

V roku 2012 žalobca podal žalobu na Ústav pamäti národa vo veci ochrany osobnosti. V roku 2014 Okresný súd mu dal za pravdu a povedal, že je neoprávnene evidovaný. K tomu dospel na základe výpovedí bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti, ktorí tvrdili, že si tú evidenciu vymysleli. V roku 2015 Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu. V roku 2017 Najvyšší súd odmietol dovolanie Ústavu pamäti národa a preto sa Ústav pamäti národa obrátil sťažnosťou na Ústavný súd. Výsledkom toho je to prvé rozhodnutie Ústavného súdu alebo teda nález, ktorý hovorí v prospech Ústavu pamäti národa, a hovorí o tom, že výpovede príslušníkov Štátnej bezpečnosti sú nedôveryhodné a zároveň hovorí o tom, že Ústav pamäti národa nemá byť žalovanou stranou, pretože nie je pasívne vecne legitimovaný. Toto vnímame ako absolútne prelomové rozhodnutie, pretože toto tvrdíme od začiatku, kedy Ústav pamäti národa vznikol. Preto sme to aj, samozrejme, privítali.
Na základe tohto nálezu v januári 2018 po tom, čo Ústavný súd povedal, že sa v tejto veci má, tejto veci sa má naďalej venovať Krajský súd, tak ten rozhodol v prospech Ústavu pamäti národa. Pán Babiš podal dovolanie voči tomuto rozhodnutiu na Najvyšší súd, ktorý v máji 2018 odmietol jeho dovolanie. Preto sa opätovne formou sťažnosti teraz on obrátil na Ústavný súd. Tá sťažnosť smerovala voči rozhodnutiam Krajského súdu a Najvyššieho súdu a išlo o to, že z jeho pohľadu on ako osoba nemá koho žalovať, preto namietal alebo tvrdil, že mu je odopreté právo na spravodlivý súdny proces. Ústavný súd vyzval následne Krajský súd, aj Najvyšší súd, aby sa k veci vyjadrili. Taktiež upovedomil Ústav pamäti národa, teraz už v polohe zúčastnenej osoby, či sa chce k danej veci vyjadriť. Ústav pamäti národa sa k danej veci vyjadril a zhrnul svoju pôvodnú argumentáciu, ktorá viedla k tomu prvému rozhodnutiu Ústavného súdu. Koncom roka 2019 Ústavný súd vydal nález, ktorým, teraz by som naozaj poprosil o pozornosť, potvrdil nález z roku 2017. Čiže my to vnímame, aj to druhé rozhodnutie potvrdzuje nález roku 2017, a to vo veci, že Ústav pamäti národa nie je pasívne vecne legitimovaný, pretože si plní svoje zákonné úlohy, keďže zo zákona musí, musí zverejňovať tieto informácie. Ani v tomto druhom rozhodnutí Ústavný súd nenapadol, nenapadol výrok prvého, prvého nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týka dôveryhodnosti alebo nedôveryhodnosti príslušníkov Štátnej bezpečnosti a ich výpovedí. Vo veci, ktorej vyhovel žalovateľovi, tak to ide o to, že Krajský súd má určiť, kto bude pasívne vecne legitimovaný, s kým sa teda pán Babiš má súdiť. To znamená, druhým rozhodnutím Ústavného súdu nedošlo k zvráteniu toho prvého a Ústav pamäti národa naďalej zotrváva v tej pozícii, ktorú dosiahol už v roku 2017 a nijakým spôsobom nedošlo k nejakej zmene alebo zvratu v týchto veciach. Tu by som ešte povedal aj to, že Ústav pamäti národa aj v minulosti uvádzal príklad z Českej republiky, kde naozaj tým pasívne vecne legitimovaným subjektom je Ministerstvo vnútra Českej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2020 o 10:47 hod.

Ing. arch. Mgr. PhD.

Ján Pálffy

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:55

Ján Pálffy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Čiže týmto pádom by som zodpovedal otázky, ktoré odzneli od pána poslanca Dostála.
Prechádzam k otázkam od pána poslanca Šefčíka. Prvá, prvá téma bola práve v spojitosti so súdnymi spormi. Myslím si, že týmto pádom som zodpovedal túto otázku, čo bude Ústav pamäti národa robiť, čo robil a kde sa v súčasnosti nachádza. Čo sa týka bývalých zamestnancov Ústavu pamäti národa, tak treba povedať, že v prípade pána Lacka aj pána Bobáka boli v roku 2018 vyplatené ich finančné nároky, ktoré mali vo vzťahu k Ústavu pamäti národa, a to z toho dôvodu, že keby tak vyplatené neboli, tak by išlo o trestný čin zo strany Ústavu pamäti národa.
Treba tiež povedať, že pán Lacko na Okresnom súde, zatiaľ síce ide iba o medzitímny rozsudok, ktorý hovorí o tom, či bol právoplatne alebo neprávoplatne prepustený, dosiahol úspech. Treba povedať, že na túto vec sme, či už správna rada alebo aj zamestnanci, v tej dobe, kedy sa to dialo, upozorňovali bývalého štatutára, že hrozia, hrozia tieto žaloby a hrozí aj to, že Ústav pamäti národa tento možný súdny spor prehrá, a to z toho dôvodu, že pravdepodobne väčšina si myslí, že výpovedným dôvodom pre pána Lacka bola jeho činnosť ako historika. Tak tomu tak nie je. Výpovedný dôvod bol ten, že pán Lacko reagoval na svojom webovom profile na tvrdenia pána Krajňáka, ktoré odzneli v denníku SME a povedal, že to, čo tvrdí bývalý štatutár, nie je pravda. Čiže inak povedané, výpovedný dôvod pre pána Lacka bol ten, ako aj potom hovorí rozhodnutie súdu, že urazil štatutára, pričom však podľa súdu toto nemalo taký charakter, aby výsledkom toho bolo prepustenie pána Lacka z pracovného pomeru. Súd neriešil ešte otázku finančných nárokov, ani možného spravodlivého alebo požiadavky spravodlivého zamestnania v Ústave pamäti národa, zatiaľ rozhodoval iba o tom, že ten súdny, alebo ten dôvod, ktorý uviedol bývalý štatutár, nie je taký závažný, aby dostal výpoveď.
Čo sa týka uverejnenia článku pána Bobáka v pamäti národa, treba povedať, že tento článok prešiel kompletným procesom pripomienkovania. Na tieto, tieto veci máme redakčnú radu časopisu Samozrejme, pokiaľ, tak ako sme sa to dozvedeli, tak následne išla k danej veci aj diskusia na správnej rade, ale výsledkom toho bolo, že by prípadne neuverejnenie tohto článku mohlo byť vnímané aj ako taký cenzorský zásah, preto tento článok uverejnený bol, netreba tam hľadať žiadne nejaké postranné úmysly, či by niekto chcel pomôcť alebo nepomôcť pánovi Bobákovi.
Čo sa týka Generálnej prokuratúry, už zo zákona o pamäti národa Generálna prokuratúra mala vytvoriť tím špecializovaných prokurátorov, ktorí by sa venovali zločinom bývalých režimov. Bohužiaľ, do dnešného dňa sa tak nestalo, a to napriek tomu, že Ústav pamäti národa aj v minulosti dal na Generálnu prokuratúru viacero podnetov, pričom, samozrejme, keďže aj tie trestné činy sú premlčané, tak jediný, ktorý nie je možné premlčať, sú trestné činy voči ľudskosti. Preto sme to aj týmto spôsobom koncipovali a taktiež aj v týchto, v tejto dobe podnikáme kroky na to, aby sme celú túto vec nanovo iniciovali a dali nové podanie na Generálnu prokuratúru.
Čo sa týka tých dokumentov k Sviečkovej manifestácii, tak tam môžem potvrdiť, že sme dostali tú možnosť sa s nimi oboznámiť, čiže nám boli sprístupnené.
Čo sa týka múzeí obetí komunizmu, ako ste povedali, pán poslanec, a čo v danej veci Ústav pamäti národa urobil, tak naozaj chcel by som v prvom rade dať do pozornosti, že Ústav pamäti národa od svojho vzniku, ktorý, keď začal činnosť (zaznievanie gongu) v roku 2003, tak nedisponuje vlastnou budovou. My každý rok oslovujeme či už exekutívu alebo aj zákonodarný zbor práve formou výročnej správy, dávame to do pozornosti, že tu je naďalej istá povinnosť, ktorá nebola splnená, a takto sme konali aj minulý rok, keď sme sa obrátili na úrad vlády, aby priestorovú situáciu riešil. Preto naozaj veľmi vítam ten prísľub, ktorý odznel na dnešnom rokovaní, že táto vec bude za súčasnej vlády vyriešená.
Čo sa týka počtu politických väzňov v rámci nášho projektu, tak chcel by som povedať, že ide o dlhodobý projekt a ten nesúlad medzi číslami je spôsobený pravdepodobne preklepom vo výročnej správe z roku 2017.
Taktiež by som ešte sa vrátil možno k tomu, ako je kreovaná správna rada. To je práve dedičstvo Jána Langoša, pretože správna rada má deviatich členov, z ktorých päť členov volí Národná rada, dvoch menuje prezident a dvoch menuje vláda. (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, naozaj vás poprosím, aby ste z úcty k pánovi predsedovi trochu stíchli. Ďakujem.

Pálffy, Ján, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Tento systém zároveň hovorí o tom, že jednotliví ľudia, ktorí majú šesťročný mandát, nie sú volení v jednom okamihu práve preto, aby nemohlo dôjsť k tomu, že jedna vláda momentálne, ktorá vládne, môže preobsadiť celý, celú správnu radu. Čiže myslím si, že tento systém, ktorý, ako hovorím, je dedičstvom Jána Langoša, je funkčný.
Teraz by som prešiel k poznámke, ktorá odznela od pani poslankyne Záborskej, čo vedia deti o histórii. Súhlasím, história v posledných rokoch bola na vedľajšej koľaji v rámci vzdelávania. Preto aj Ústav pamäti národa vedomí si svojej úlohy naozaj veľmi zodpovedne k tomuto pristúpil, o čom svedčia aj počty prednášok, ktoré sme zorganizovali či už pre študentov alebo širokú verejnosť, počty diskusií, ktoré robíme na celom Slovensku, výstavných projektov alebo aj projektov buletínov informačných pre študentov. Vo všetkých týchto oblastiach zaznamenávame za posledné dva roky kvantitatívny nárast. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2020 o 10:55 hod.

Ing. arch. Mgr. PhD.

Ján Pálffy

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:10

Ján Pálffy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Teraz by som prešiel k vystúpeniu pána podpredsedu Šeligu. Naozaj si ho veľmi vážim, že ocenil aktivity Ústavu pamäti národa, pretože ostatné dva roky boli pre nás mimoriadne náročné, keďže rok 2018 sa niesol v duchu pripomínania si osmičkových výročí a rok 2019 30. výročia Nežnej revolúcie a pádu totalitných režimov. Pripravili sme naozaj obrovské množstvo aktivít, ktoré, samozrejme, viažu aj ten ľudských potenciál, ktorý máme k dispozícii. Čo sa týka podfinancovania Ústavu pamäti národa, tak taktiež v tejto veci musím súhlasiť, môžem to ilustrovať aj na konkrétnych číslach, Ústav pamäti národa od roku 2004 do roku 2018 disponoval rozpočtom na úrovni 1,5 milióna, plus-mínus jeden a pol milióna eur. To znamená, že pri zohľadnení inflácie, pri zohľadnení platových nárastov za toto obdobie by sme naozaj každý rok v reále dostávali menej a menej. Toto sa zmenilo v roku 2018 a 2019. Podarilo sa nám naozaj veľmi presvedčivými argumentami dosiahnuť to, že v súčasnosti rozpočet ústavu pamäti národa je na úrovni dvoch miliónov eur. To, samozrejme, tiež nestačí na všetky aktivity, ktoré by sme chceli pokrývať naozaj plnohodnotne, a aj v rámci tej organizačnej zmeny, ktorú v súčasnosti realizujeme, sme identifikovali takú reálnu potrebu minimálne 82 zamestnancov. V súčasnosti ten počet osciluje na čísle 60 plus. Čiže naozaj je tu, je tu priestor na ďalší rast.
Potom, čo sa týka vystúpenia pán poslanca Osuského, myslím si, že všetky tie veci, ktoré odzneli, už boli zodpovedané v predošlých odpovediach, takže naozaj tiež môžem iba poďakovať za to, že Ústav pamäti národa vníma jeho potrebu existencie.
Takže, dámy a páni, dovoľte mi, na záver ešte pozvať vás všetkých na pietnu spomienku na zakladateľa Ústavu pamäti národa pána Jána Langoša, ktorá sa uskutoční v pondelok 15. júna o 11.00 hodine pri jeho buste na Námestí Slovenského národného povstania.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2020 o 11:10 hod.

Ing. arch. Mgr. PhD.

Ján Pálffy

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, mám procedurálny, návrh. Vzhľadom k zdravotnému stavu poslanca Fica a Vážneho a vzhľadom k tomu, že sú zjavne pod vplyvom alkoholu, prosím, nech sú v pohotovosti zdravotné zložky. Mám to aj, mám to aj.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:23 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky podala správu o tom, či existujú podozrenia na to, že bola odpočúvaná alebo sledovaná komunikácia terajšej koalície v minulom volebnom období. Zdôvodnenie: Ako vieme, existujú, prebieha trestné stíhanie alebo vyšetrovanie vo veci sledovania všetkých komunikácií v priestore, vo vládnom priestore, teda by ma zaujímalo, že či sa toto týka aj poslancov Národnej rady v minulom volebnom období. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:24 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:25

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len chcem upozorniť, pán predsedajúci, že počas hlasovania nemáte púšťať procedurálne návrhy a treba rešpektovať rokovací poriadok. A ja som ti to dovolil tiež porušiť, nakoľko ste to akceptovali v iných prípadoch. (Smiech v sále.) Ďakujem, že ste mi to, že ste mi to umožnili, ale chcem aj pripomenúť aj tú skutočnosť, že pán poslanec Fico má pravdu. Neexistuje žiaden zákon na to, aby sme tie náhubky mali na tvárach. Takže, keď ich má dole, tak je to legitímne jeho právo. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:25 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:29

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pozvala by som členov mandátového a imunitného výboru na rokovanie dneska o dvanástej v Zimnej záhrade. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:29 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video