Kontakt

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Ústredňa:
Tel.: +421 2 59721111

Informácie pre verejnosť:
Telefón: +421 2 59722463
Telefón: +421 2 59722460

E-mail:info@nrsr.sk