Vyhlásenie o prístupnosti

   Internetové stránky tv.nrsr.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne), a tiež osobám so špecifickými potrebami.

      Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

      Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

  • 0 - Úvod
  • 1 - Videokanály
  • 2 - Archív
  • 3 - Hľadať

      Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (staršie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v Opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

      V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, či s technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese info@lomtec.com