26.
Ďakujem veľmi pekne. Možno krátka reakcia k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý tu zaznel.
Čo sa týka tretieho štátneho tajomníka, pre mňa je ten text jasný a zrejmý. Ide o vymenovanie dočasného štátneho tajomníka, ktorého funkcia sa skončí po skončení predsedníctva Slovenska v Európskej rade. Hovoril som s pánom ministrom financií, ktorý potvrdil, že ide o dočasné riešenie, pán štátny tajomník sa po skončení nášho predsedníctva vráti naspäť do pozície poradcu, kde, mimochodom, neviem, či nemá ešte dokonca aj lepšie finančné ohodnotenie ako oficiálny plat štátneho tajomníka, takže preňho bude dokonca lepšie, keď sa vráti po januári naspäť. Dôležité je, aby počas predsedníctva mal pozíciu, ktorá môže reprezentovať ministerstvo financií na patričnej a príslušnej úrovni, a preto status štátneho tajomníka bude mať na nasledujúcich šesť alebo sedem mesiacov, a preto si myslím, že dopĺňať a meniť zákon len kvôli tomu, či pánovi Dostálovi, alebo niektorým ďalším kolegom sa to páči, alebo im to stačí, alebo či tomu veria, alebo tomu neveria, tak sa zákony robiť nemôžu.
Kompetenčný zákon je naozaj zákon, ktorý je nad ostatnými zákonmi, ktoré organizujú činnosť vlády a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, a myslím si, že takéto ustanovenie je dostačujúce, a prosím potom prípadnú vašu pochybnosť adresovať pánovi ministrovi financií, ktorého môžete konfrontovať v januári alebo vo februári, ak by pána štátneho tajomníka z funkcie neodvolal, a preto neodporučím kolegom, aby podporili tento váš prvý pozmeňujúci návrh, pretože je absolútne zbytočný a je to len prejavenie nejakých vašich pochybností. Ale zákony sa nemôžu robiť podľa toho, či vy niečomu veríte alebo neveríte, a zákony sa nemôžu robiť podľa toho, či vy niečomu veríte alebo neveríte, a zákony sa nemôžu robiť tak, že každú životnú situáciu, ktorá sa len mierne odchyľuje od toho, čo je napísané v zákone, treba okamžite doplniť ďalším odsekom, ďalším písmenom, ďalším ustanovením, a potom tie zákony vyzerajú tak, ako vyzerajú.
Čo sa týka, druhý pozmeňujúci návrh sme spolu diskutovali, pán poslanec Dostál. Áno, treba si ale uvedomiť, že systém ITMS, napr. to nie je systém pre verejnosť, je to systém, ktorý slúži na komunikáciu medzi samotnými riadiacimi orgánmi, centrálnym koordinačným orgánom a aj Európskou komisiou priamo, a preto takto jednoducho, ako ste to vy napísali, to možné urobiť nie je, ale ja som prvý, ktorý bude zastávať a prezentovať vyššiu transparentnosť v oblasti čerpania štrukturálnych fondov, lepšiu informovanosť a prijímateľov o výsledkoch a tak ďalej, a preto odporúčam a beriem si z toho námet, ktorý ste dali, a chcem potvrdiť vaše slová, že v krátkej dobe predložíme novelu zákona o riadení EŠIF, kde budeme prijímať aj ďalšie alebo navrhovať ďalšie ustanovenia, ktoré by mali stransparentniť a sprehľadniť proces aj v oblasti kontroly verejného obstarávania, a tam poprosím, keby sme diskutovali o tomto návrhu. Ja dokonca ani nebudem sa teraz hrať na to, že označím ten návrh nad rámec zákona alebo nie nad rámec, tak či tak by sme hlasovali o vašej námietke.
Takže v tomto prípade, pán predsedajúci a pán spravodajca, netvrdím, že je nad rámec, a kľudne dajte o obidvoch pozmeňujúcich návrhoch hlasovať tak, ako ich predložil pán poslanec s tým, ale že neodporúčam hlasovať ani o jednom, ani o druhom, pretože v prvom prípade ide o zbytočnosť a v druhom prípade to treba doprecizovať podstatne lepšie, a ja sľubujem, že určite sa posunieme v rámci informácií ohľadom čerpania štrukturálnych fondov ďalej dopredu.
Ďakujem pekne.