50.
Ďakujem pekne. Len v krátkosti. Tak aj ja sa teším ináč tej jaskyni, bol som tam veľmi pekná je. Som rád, že proste to dopadlo tak, ako to dopadlo.
Čo sa týka toho zákona, konkrétne tohto návrhu, takže preto som hovoril, že poďme sa baviť seriózne a odborne o tom, že čo je potrebné spraviť a čo by sme chceli spraviť. Tento zákon nerieši tie problémy odpadového zákona, ktoré vieme, že musíme riešiť a samozrejme, budeme to riešiť. Keď som nastúpil do pozície, do funkcie, tak hneď som povedal, že proste ten zákon musíme zaviesť do praxe, musíme počkať chvíľočku, zistiť veci, ako to funguje a jednoducho opraviť to, čo nefunguje.
Táto aplikačná novela sa pripravuje. Pripravuje sa to na jeseň. S každým jedným dotknutým, ktorý, ktorého sa to týka, to znamená, či sú to obce, či sú to podnikatelia, či sú to výrobcovia, či sú to organizácie zodpovedných výrobcov, budú súčasťou tejto debaty a jednoducho tá aplikačná novela, ktorú musíme spraviť, lebo vieme, že tento zákon, jak keď sa zavádza do praxe, proste má nedostatky, aby sme ich odstránili, tak to budeme riešiť cez jeseň.
Ale táto novela, ktorú tu máme na stole, to sa tohto netýka. Týka sa to jednej parciálnej časti, ktorú riešime, a je to aplikácia smernice Európskej únie. Takže toho sa to netýka. To, že budeme riešiť ten odpadový zákon, to budeme riešiť. A tam bude, ja si myslím, že veľký priestor na tú diskusiu. Budeme to robiť behom jesene, lebo je tam veľa vecí. Komunikujeme intenzívne ohľadne toho so ZMOS-om, komunikujeme intenzívne ohľadne toho so všetkými, ktorých sa to týka.
A čo sa týka tých organizácií zodpovednosti výrobcov, teraz prehodnocuje ministerstvo, lebo zo zákona na to má právo, že či všetky tie organizácie, ktoré dostali licenciu, že či spĺňajú všetko, čo musia zo zákona splniť. A ministerstvo im to môže odňať. Tento proces je teraz v priebehu, v procese. Takže pravdepodobne budú také organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorým táto možnosť bude odňatá. Ale tento návrh zákona, ktorý je tu teraz v parlamente, túto vec nerieši. Rieši úplne inú vec, ktorú musíme splniť voči Európskej únii, takže práve preto nemyslím si, že by bolo dobré, keby tento návrh bol stiahnutý a vrátený, lebo rieši úplne inú vec, o ktorej sme sa tu bavili.
Ďakujem pekne.